Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri Çalışma Grubu Misyonu: Kurumsal yönetim ilkelerinin Türkiye ekonomisinin temel taşı olan aile şirketlerine benimsetilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri Çalışma Grubu Misyonu: Kurumsal yönetim ilkelerinin Türkiye ekonomisinin temel taşı olan aile şirketlerine benimsetilmesi."— Sunum transkripti:

1

2

3 Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri Çalışma Grubu Misyonu: Kurumsal yönetim ilkelerinin Türkiye ekonomisinin temel taşı olan aile şirketlerine benimsetilmesi ve bu yolla aile şirketlerinin sürdürülebilirliklerine, paydaşlarına ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmak. Hedefi  Yapılacak seminer ve eğitim toplantıları için içerik geliştirmek,  Eğitim ve yayım çalışmaları için TÜSİAD,TÜRKONFED, TİDE ve Ticaret, Sanayi Odaları gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak. Organizasyon  Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Fikret Sebilcioğlu,  Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yardımcıları : Fuat Ekmekçioğlu, Dr. Nazif Burca  Çalışma Grubu Başkanı: Mehmet Özdeniz  TKYD Uzmanı: Anıl Erbayrak

4 Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri Ç.G. Programı Ekim 2011- Mart 2013  Çalışma grubu tarafından hazırlanacak içerik çalışmalarına TKYD e-bülten ve dergilerinde, Dünya Gazetesi, İnfomag Dergisi gibi iş dünyasının yakından takip ettiği ulusal mecralarda ve ilgili diğer Sivil Toplum Kuruluşları yayın organlarında yer verilmesini sağlamak. Nisan- Haziran 2012  “Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri Seminerleri”ni en az 3 farklı Anadolu şehrinde gerçekleştirmek. Ekim 2012 – Mart 2013  Aile şirketleri temsilcileri ile dönemsel çalıştaylar düzenleyerek pratikte yaşadıkları sorunları tartışmak, yaşanan problemlere ilişkin farklı bakış açıları geliştirmek ve bu çalıştay çıktılarının uygun bir şekilde TKYD üyeleri ve kamuoyu ile paylaşmak.  TKYD'nin liderliğinde, ilgili sivil toplum örgütleri (TÜSİAD, TÜGİAD, TÜRKONFED, TIDE gibi) “Aile Şirketleri Platformu"nu Anadolu şehirlerine taşımak,

5  Sn. Fikret Sebilcioğlu  Sn. Mehmet Özdeniz  Sn. Ali Kamil Uzun  Sn. Okan Demirkan  Sn. Burak Koçer  Sn. Baki Toraman  Sn. Bahadır Dalkılıç  Sn. Hande Ocak Başev  Sn. Aydın Buğra İlter  Sn. Selim Gökaslan  Sn. Emrah Gürsoy  Sn. Mustafa Doğrusoy  Sn. Mustafa Karamehmet  Sn. Mustafa Yılmaz  Sn. Murat Yalnızoğlu  Sn. Leyla Kayhan Elbirlik  Sn. Bilal Aslan  Sn. Vehbi Varlık  Sn. Sinan Naipoğlu  Sn. Hasan Güzelöz  Sn. Murad Kayacan  Sn. Buğra Karabey  Sn. İlker Açıkalın  Sn. Ertan Türkmen  Sn. İrfan Çetin  Sn. Yelda İpekli  Sn. Zeynep Okuyan  Sn. Ertuğrul Mulla  Sn. Ali Korhan Özen  Sn. Ali Osman UygarToplam:30 kişi Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri Çalışma Grubu Üyeleri

6 Yeni Türk Ticaret Kanunu Yönetim Kurulu Alt Çalışma Grubu Misyonu: Yeni TTK’nın yönetim kurullarına ilişkin bölümünün iyi anlaşılıp doğru uygulanmasını sağlamak için eğitim, yayın ve etkinlikler düzenlemek. Hedefi:  Yeni TTK’nın yönetim kuruluna ilişkin bölümleri konusunda seminer, eğitim toplantıları ve TKYD, ulusal ve yerel basın, ilgili Sivil Toplum Kuruluşları iletişim mecraları için içerik geliştirmek,  Denetleyici ve düzenleyici kuruluşlarla birlikte TÜSİAD, TİDE, TÜRKONFED gibi sivil toplum kuruluşlarıyla eğitim ve seminer toplantılarını hayata geçirmek Organizasyon: Sorumlu YK Üyesi : Fikret Sebilcioğlu & Hurşit Zorlu Çalışma Grubu Başkanı: Sinan Naipoğlu TKYD Uzmanı: Anıl Erbayrak

7 Yeni TTK Ç. G. Yönetim Kurulu Alt Grubu Programı Ekim -Aralık 2011  Yeni TTK’nın yönetim kurulu üyeleri açısından getirdiği değişiklikleri aktaran TKYD Üyelerine yönelik eğitim programı düzenlemek.  TKYD & TÜGİAD işbirliğinde Yeni TTK konulu üye paneli düzenlemek. Ocak – Mart 2012  Yeni TTK’nın yönetim devri, özen borcu, devredilemez görev ve sorumluluklar ile farklılaştırılmış teselsül konularına ilişkin iyi kurumsal yönetim uygulamaları adına getirdiği yenilikleri işleyen panel ve çalıştay düzenlenmesi Nisan – 2012  Yönetici sorumluluğu sigortası (D&O) konusunun Derneğin üye sigorta şirketlerinin katkısı ile incelenmesi, araştırma ve makaleler ile desteklenerek toplantı ve paneller ile üyeler ve kamuoyu ile paylaşılması

8  Sn. Fikret Sebilcioğlu  Sn. Hurşit Zorlu  Sn. Sinan Naipoğlu  Sn. Belgin Aytekin  Sn. Oya Çetinkaya  Sn. Zeynep Cengiz  Sn. Mustafa Doğrusoy  Sn. Mehmet Özdeniz  Sn. Ceyhun Kır  Sn. Ferda Atabek  Sn. Fırat Kavlak  Sn. Sare Bayat  Sn. Özlen Yalçınkaya  Sn. Didem Kilislioğlu  Sn. Hande Ocak Başev  Sn. Ebru Ergun  Sn. Emre Alpman  Sn. Deniz Can Yücel  Sn. Hasan Güzelöz  Sn. Haluk Aykul  Sn. İdil Gürdil  Sn. İrem Çalışkan Dursun  Sn. Eser Taşçı  Sn. Nuray Deveci  Sn. Barış Oran Toplam: 25 kişi Yeni TTK Yönetim Kurulu Alt Çalışma Grubu Üyeleri

9 Yeni Türk Ticaret Kanunu Dış Denetim ve İç Mekanizmalar Alt Grubu Misyonu : Yeni TTK’ nın Dış Denetim ve İç Mekanizmalar konusuna ilişkin bölümünün iyi anlaşılıp doğru uygulanmasını sağlamak için eğitim, yayın ve etkinlikler düzenlemek. Hedefi:  Yeni TTK’nın iç ve dış denetime ilişkin bölümleri konusunda seminer ve eğitim toplantıları için içerik oluşturmak,  Denetleyici ve düzenleyici kuruluşlarla birlikte TÜSİAD, TİDE, TÜRKONFED gibi sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak konu ile ilgili iyi uygulamaları desteklemek, Programı: Ekim - Kasım -Aralık 2011 TKYD & TÜGİAD Yeni TTK konulu üye paneli düzenlenmesi Ocak – Şubat – Mart 2012  Yeni TTK tarafından zorunlu hale getirilen finansal raporlama uygulamalarının ve bağımsız denetimin kurumsal yönetimin şeffaflık ilkesi açısından değerlendirileceği seminer toplantısının hayata geçirilmesi Organizasyon: Sorumlu YK Üyesi : Fikret Sebilcioğlu TKYD Uzmanı: Anıl Erbayrak

10  Sn. Fikret Sebilcioğlu  Sn. Ali Kamil Uzun  Sn. Mehmet Özdeniz  Sn. Ertan Türkmen  Sn. Baki Toraman  Sn. Gökhan Alpman  Sn. Hande Ocak Başev  Sn. Ebru Ergun  Sn. Zeliha Güler  Sn. Bahadır Dalkılıç Toplam: 10 kişi Yeni TTK Dış Denetim ve İç Mekanizmalar Alt Grubu Üyeleri

11 Yeni Türk Ticaret Kanunu Pay ve Menfaat Sahipleri Alt Çalışma Grubu Misyonu: Yeni TTK’nın pay ve menfaat sahiplerine ilişkin bölümlerinin ortaya çıkan haklar, riskler, sorumluluklar açısından iyi anlaşılarak doğru uygulanmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme, eğitim, yayın başta olmak üzere çalışmalar yapmaktır. Hedefi:  Yeni TTK’nın pay ve menfaat sahiplerine ilişkin bölümleri konusunda seminer ve eğitim toplantıları için içerik oluşturmak,  Denetleyici ve düzenleyici kuruluşlar, TÜSİAD, TİDE, TÜRKONFED gibi sivil toplum kuruluşları işbirliğinde eğitim ve seminer programlarını hayata geçirmek,  TKYD e-bülten ve dergileri, ulusal basın ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları iletişim mecralarında konu ile ilgili makaleler yayınlamak, Programı: Kasım – Aralık 2011- Ocak 2012  Yeni TTK Pay ve Menfaat Sahipleri konusunda TKYD Üyelerine yönelik eğitim programları düzenlemek. Organizasyon: Sorumlu YK Üyesi : Dr. Erkin Erimez Çalışma Grubu Başkanı: Fırat Arkun TKYD Uzmanı: Anıl Erbayrak

12  Sn. Dr. Erkin Erimez  Sn. Fırat Arkun  Sn. Fikret Sebilcioğlu  Sn. Sinan Naipoğlu  Sn. Ertan Türkmen  Sn. Ferda Atabek  Sn. Esra LaGro  Sn. Sare Bayat  Sn. Eser Taşçı  Sn. Nuray Deveci  Sn. Barış Oran  Sn. Emre Alpman  Sn. Deniz Can Yücel  Sn. Hasan Güzelöz  Sn. İrem Dursun  Sn. Esra Korkmazarslan  Sn. Beyza Göktürk Toplam: 17 kişi Yeni TTK Pay ve Menfaat Sahipleri Alt Çalışma Grubu Üyeleri

13 Kurumsal Yönetim ve Ekonomi Gazeteciliği Çalışma Grubu Çalışma Grubu Misyonu: Ekonomi gazetecileri arasında kurumsal yönetim ilkelerinin tanınıp benimsenmesini sağlamak, bu amaçla eğitim toplantıları ve seminerler düzenlemek, ekonomi gazetecilerine kurumsal yönetim ilkelerini topluma yayma misyonunu benimsetmek. Çalışma Grubu Hedefi:  “Ekonomi Gazeteciliği için Kurumsal Yönetim El Kitabı” ve “Ekonomi Gazetecisi El Kitabı” yayınlarının hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması,  TKYD & EGD kurumları tarafından ekonomi gazetecileri arasında kurumsal yönetim ilkelerinin tanınıp benimsenmesini sağlamak amacıyla eğitim toplantılarının düzenlenmesi  Bahçeşehir Üniversitesi ile sertifikasyon programı ve staj imkanı  Bölgesel projeler Organizasyon:  Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Fikret Sebilcioğlu, Alper Uğural, Dr. Murat Doğu ve Dr. Erkin Erimez  TKYD Uzmanı: Güray Karacar

14 Kurumsal Yönetim ve Ekonomi Gazeteciliği Ç.G. Programı Temmuz - Eylül 2011  Ekonomi Gazeteciliği için Kurumsal Yönetim El Kitabı” ve “Ekonomi Gazetecisi El Kitabı” yayınlarının hazırlanması  “Kurumsal Yönetim ve Ekonomi Gazeteciliği” Projesi lansman toplantısının gerçekleştirilmesi Kasım- Aralık 2011- Şubat- Mart 2012  TKYD & EGD kurumları tarafından ekonomi gazetecileri arasında kurumsal yönetim ilkelerinin tanınıp benimsenmesini sağlamak amacıyla eğitim toplantılarının düzenlenmesi Şubat- Mart 2012  Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde sertifika programının düzenlenmesi ( 72 saatlik program)

15  Sn. Fikret Sebilcioğlu  Sn. Dr. Murat Doğu  Sn. Dr. Erkin Erimez  Sn. Alper Uğural  Sn. Prof. Dr. Haluk Gürgen  Sn. Çetin Ünsalan  Sn. Yrd. Doç Dr. Şevket Sayılgan Toplam: 7 kişi Kurumsal Yönetim ve Ekonomi Gazeteciliği Çalışma Grubu Üyeleri

16 Kurumsal Yönetim ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Misyonu: Kurumsal yönetimin benimsendiği kurumlarda hedeflerin gerçekleşmesi için stratejik planlamanın öneminin anlaşılmasını sağlamak ve bu alanda çalışan profesyonellerin kurumsal yönetimi ve ilkelerini daha iyi anlayıp benimsemelerine yönelik çalışmalar yapmak. Hedefi :  2011 yılının Ekim ayında bir üniversite ile işbirliği yapılarak eğitim programı düzenlenmesi,  Stratejik Yönetim Algı Araştırmasından elde edilen verilen kurumsal yönetim ile ilişkisini irdeleyerek medya ilişkileri kurmak, içerik hazırlamak. Programı: Ekim- Aralık 2011  “Stratejik Yönetim Algı Araştırması” sonuçlarının bir panel ile üyelerin faydasına sunulması ve ulusal medya aracılığı ile kamuoyuna sunumu,  Stratejik yönetim eğitimi konusunda içerik çalışmasının yapılarak üniversiteler ile işbirliğine gidilmesi ve eğitim programının düzenlenmesi. Organizasyon:  Sorumlu YK Üyesi: Dr. Erkin Erimez  Çalışma Grubu Başkanı: Nurtaç Ziyal  TKYD Uzmanı: Emre Erdoğan

17  Sn. Dr. Erkin Erimez  Sn. Nurtaç Ziyal  Sn. Nesrin Demirci  Sn. Burcu Yüce  Sn. Nazmi Çağlar Bölük  Sn. Özlem Denizmen  Sn. Selin Özkan  Sn. Lale Ergin Arat  Sn. Başak Tekin  Sn. Bürge Çabuk  Sn. Dorukhan Acar  Sn. Esra LaGro  Sn. Sami Erol  Sn. Orhan Varışlı Kurumsal Yönetim ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Üyeleri  Sn. Mustafa Doğrusoy  Sn. Ömer Kara  Sn. Selda Ergökçen  Sn. Selim Gökaslan  Sn. Deniz Mısır  Sn. Ece Altay  Sn. Ebru Pilav  Sn. Haluk Aykul  Sn. Özlen Yalçınkaya Toplam: 23 kişi

18 Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalışma Grubu Çalışma Grubu Misyonu: Futbol kulüplerinde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsetilip uygulanmasına, bu yolla gerek kulüplere gerekse spor dünyası ve futbol endüstrisine ve bu endüstrinin paydaşlarına katkı sağlamak. Dönem hedefi  Bir spor kulübünde uygulanmak üzere iyi kurumsal yönetim projesini hayata geçirmek  Örnek vaka sayısının arttırılması  Futbol endüstrisinde uluslararası yönetim standartlarının hayata geçirilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı ile işbirliğinde proje işbirliği yapmak. Organizasyon  Sorumlu YK Üyesi: Dorukhan Acar  Çalışma Grubu Başkanı: Dr. Levent Bıçakcı  TKYD Uzmanı: Anıl Erbayrak

19 Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Ç.G. Programı Ekim – Kasım 2011  Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi konusunda İstanbul ve Anadolu semineri düzenlemek,  Bir Süper Lig kulübüyle yürütülen örnek vaka analizi çalışmasını tamamlamak. Kasım 2011- Haziran 2012  Kadir Has Üniversitesi & TKYD Spor Yönetimi Sertifika Programının hayata geçirilmesi  Örnek vaka analizi çalışmasını ilgili düzenleyici ve diğer kulüp yönetimleri faydasına sunmak •  Futbol endüstrisinde uluslararası yönetim standartlarının hayata geçirilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı ile işbirliğinde kurumsal yönetim projesini hayata geçirmek ( Kasım 2011)

20  Sn. Dorukhan Acar  Sn. Dr. Levent Bıçakcı  Sn. Mete İkiz  Sn. Burak Gürkan  Sn. Tuğrul Akşar  Sn. Ahmet Ünüvar  Sn. Ömer Tanrıöver  Sn. Tolga Şenel  Sn. Burak Özkan  Sn. Bahadır Araz  Sn. Eda Bozköylü  Sn. Muazzez Ataçocuğu  Toplam: 12 kişi Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalışma Grubu Üyeleri

21 Sermaye Piyasası Çalışma Grubu Misyonu: Sermaye piyasalarında yapılan düzenlemeleri izlemek, görüş oluşturup kurumsal yönetim ilkelerinin geliştirilmesi açısından etkilemek bu amaçla konunun diğer paydaşlarıyla işbirlikleri oluşturmak. Hedefi : Sermaye piyasaları düzenlemelerinde oluşan gündem doğrultusunda ve takvimine uygun olarak dernek görüşünün hazırlanması ve konunun diğer paydaşları tarafından anlaşılıp desteklenmesinin sağlanması. Programı: Ekim – Aralık 2011  Sermaye piyasasında oluşan gelişimleri dönemsel toplantılar düzenleyerek TKYD Üyeleri ile paylaşmak,  Yeni TTK’nın kabulüyle oluşacak mevzuat ve düzenleme değişikliklerini oluşturduğu görüşler ile desteklemek, MKK tarafından hazırlanan e-yönet projesine görüş ve destek vermek. Organizasyon  Sorumlu YK Üyesi: Dr. Murat Doğu  TKYD Uzmanı: Güray Karacar

22  Sn. Dr. Murat Doğu  Sn. Abdullah Orhun Kaya  Sn. Adem Karakelle  Sn. Dr. Adil Salepçioğlu  Sn. Ali Perşembe  Sn. Alpay Güler  Sn. Alper Yücel  Sn. Arbil Öztozlu  Sn. Asli Selçuk  Sn. Attila Köksal  Sn. Aynur Konuralp  Sn. Bahadir Dalkılıç  Sn. Banu Gülsever  Sn. Belgin Aytekin  Sn. Kemal Şahin  Sn. Mehmet Demirkaya  Sn. Mehmet Özkan  Sn. Mert Kaptan  Sn. Mustafa Doğrusoy  Sn. Müge Akın Öztuncer  Sn. Müge Tuna  Sn. Dr. Nazif Burca Sermaye Piyasası Çalışma Grubu Üyeleri  Sn. Besim Meriç  Sn. Burak Çekmece  Sn. Dr. Burak Koçer  Sn. Selim Gökaslan  Sn. Cenk Eynehan  Sn. Cenk Göksan  Sn. Ceyhun Kir  Sn. Çiğdem Başaran  Sn. Derin Altan  Sn. Elif Buluç  Sn. Emre Alpman  Sn. Dr. Erkin Erimez  Sn. Ersoy Çoban  Sn. Eser Taşçı  Sn. Ferda Atabek  Sn. Figen Çevik  Sn. Gülnur Anlaş  Sn. Halil Doğru  Sn. İdil Gürdil  Sn. İrem Çalışkan Dursun  Sn. Nevin İmamoğlu  Sn. Nihat Narin  Sn. Orhan Tanışman  Sn. Özge Bulut Maraşlı  Sn. Özlem Denizmen  Sn. Ömer Ersan  Sn. Özge Aydemir  Sn. Sait Eryılmaz  Sn. Sanlı Bas  Sn. Selim Sühan Seçkin  Sn. Selin Nasuhoglu  Sn. Senem Demirkan  Sn. Serpil Mutlu  Sn. Seyfullah Demirlek  Sn. Suna Celebi  Sn. Tan Egeli  Sn. Yamaç Hasin  Sn. Yeşim Güngör  Sn. Esra Esin Savaşan  Sn. Deniz Can Yücel  Sn. Sezgi Eser  Sn. Süleyman Kısaç  Sn. Ümit Fırat Toplam: 65 kişi

23 Kurumsal Yönetim Endeksi Çalışma Grubu Misyonu: Kurumsal Yönetim Endeksi’nin geliştirilmesi, kamuoyunda bu konudaki farkındalığın arttırılması, Hedefi:  Kurumsal yönetim endeksi konusunda ilgili tarafları bir araya getirerek endeksin geliştirilmesi yönündeki çalışmaların etkinliğini arttırmak,  Kurumsal yönetim ödüllerinin kriterlerini belirlemek ve kurumsal yönetim ödülleri etkinliğini gerçekleştirmek.  Kurumsal Yönetim Endeksi’ni baz alan yatırım araçları geliştirilmesini sağlamak Programı: Ekim-Aralık 2011  Kurumsal yönetim endeksinin bilinilirliğinin arttırılması ve endeksi baz alan ürünlerin hazırlanması  Değerlendirme metodolojisi konusunda öneriler geliştirilmesi. Organizasyon  Sorumlu YK Üyesi: Dr. Murat Doğu  TKYD Uzmanı: Güray Karacar

24 Kurumsal Yönetim Endeksi Çalışma Grubu Üyeleri Çalışma grubu üyeleri Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dair şirket temsilcilerinden oluşmaktadır.

25 Kurumsal Yönetim ve Siyasi Partiler Çalışma Grubu Misyonu: Siyasi partilere kurumsal yönetim ilkelerinin benimsetilerek kurumsal yapılarının gelişmesini ve etkinliklerinin artmasını ve bu yolla kamu yararının daha yüksek seviyede gerçekleşmesini sağlamak. Hedefi : Siyasi Partiler İyi Kurumsal Yönetim Rehberinin yayınlanması ve başta siyasi partiler olmak üzere ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği planlarının uygulamaya geçilmesi Organizasyon  Sorumlu YK Üyesi: Tolga Danışman  Çalışma Grubu Başkanı: Salim Kadıbeşegil  TKYD Uzmanı: Emre Erdoğan

26  Sn. Haluk Alacaklıoğlu  Sn. Tolga Danışman  Sn. Salim Kadıbeşegil  Sn. S. Suhan Seçkin  Sn. Mustafa Doğrusoy  Sn. İpek İlter  Sn. Dr. Esra LaGro  Sn. Ceyhun Kır  Sn. Belgin Aytekin  Sn. Ayşegül Kallioğlu  Sn. Tayfun Zaman  Toplam: 11 kişi Kurumsal Yönetim ve Siyasi Partiler Çalışma Grubu Üyeleri

27 Kurumsal Yönetim ve Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu Misyonu: Sivil toplum kuruluşlarında kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenip uygulanması ve bu konuda iyi örnekler yaratılıp tanıtılması. Hedefi:  TÜSİAD tarafından 2008 yılında çevirisi sağlanan STK Yönetim Rehberi’nin tanıtılması, yayılması ve bu konuda diğer ilgili STK’ların katılımlarının sağlanması. Organizasyon  Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : -  Çalışma Grubu Başkanı: İlk toplantıda seçilecektir.  TKYD Uzmanı: Güray Karacar Programı: Anadolu seminerleri projesi takvimine paralel bir faaliyet takvimi hazırlanması planlanmaktadır. Eylül - Kasım 2011 • Çalışma grubu oluşumu duyurusu ve üye daveti • Sivil toplum kuruluşları yönetim kurullarına yönelik eğitim programı içerik ve konuşmacılarının hazırlanması • Anadolu seminerlerine paralel eğitimlerin düzenlenmesi Planlama Grubu • Yılmaz Argüden Selim Suhan Seçkin Belgin Aytekinİpek İlter M. Alp Sunar

28 Yayın Kurulu Misyonu: Derneğe ait iletişim mecralarının denetlenmesi ve geliştirilmesi Hedefleri:  TKYD Kurumsal Yönetim Dergisi içerik geliştirme çalışmalarında bulunmak  TKYD E-Bülten içerik desteği sağlamak ve etkinliğini arttırmak  TKYD İnternet Sitesi’nin zenginleştirilmesi ve denetimini sağlamak Programı Ekim 2011- Mart 2013  Çeyrek dönemli olarak yayımlanan “TKYD Kurumsal Yönetim Dergisi”nin içerik çalışmalarının yapılması  TKYD internet sitesinin zenginleştirilmesi çalışmasının yapılarak, düzenli olarak denetlenmesi Organizasyon  Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Dr. Nazif Burca, Mehmet Göçmen, Tolga Danışman, Dr. Murat Doğu  TKYD Uzmanı: Emre Erdoğan

29 Eğitim ve İletişim Koordinasyon Grubu Misyonu: Kurumsal yönetim ilkelerinin tanınıp benimsenmesini sağlamak amacıyla eğitim programları hazırlamak, çalışma grupları tarafından hazırlanmış eğitim programlarının koordinasyonunu sağlamak ve bu yolla kurumsal yönetim iletişimini geliştirmek Hedefleri:  Kurumsal Yönetim farkındalığı yaratmak  Kurumsal Yönetiminin kurum ve kuruluşlarda nasıl uygulanabileceğine ilişkin öneri modelleri oluşturmak Organizasyon  Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Tanyer Sönmezer  Çalışma Grubu Başkanı: Dr. Burak Koçer  TKYD Uzmanı: Güray Karacar

30 Eğitim ve İletişim Koordinasyon Grubu Programı Ekim 2011- Mart 2013  Üniversite öğrencilerine yönelik kurumsal yönetim farkındalığını arttırmaya yönelik eğitim programları düzenlenmesi  Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar tarafından talep edilen eğitim programlarının hazırlanması,  Farklı başlıklarda hazırlanan eğitim programlarının akredite edilmesi,  Gündemdeki gelişmeler doğrultusunda ihtiyaca cevap verecek yenilikçi ve yaratıcı programlar ile eğitim çalışmalarında etkinliğin arttırılması,  İletişim stratejisi oluşturulmasına destek vermek

31 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yıldızposta Caddesi No:48 Kat:7 Esentepe Beşiktaş İstanbul Tel: 0 212 347 62 73 info@tkyd.org


"Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri Çalışma Grubu Misyonu: Kurumsal yönetim ilkelerinin Türkiye ekonomisinin temel taşı olan aile şirketlerine benimsetilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları