Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TKYD ÇalIŞMA GRUPLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TKYD ÇalIŞMA GRUPLARI."— Sunum transkripti:

1 TKYD ÇalIŞMA GRUPLARI

2 Yenilenen ofisimizde daha sık bir araya gelmek üzere

3 Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri Çalışma Grubu
Misyonu: Kurumsal yönetim ilkelerinin Türkiye ekonomisinin temel taşı olan aile şirketlerine benimsetilmesi ve bu yolla aile şirketlerinin sürdürülebilirliklerine, paydaşlarına ve ulusal ekonomiye katkıda bulunmak. Hedefi Yapılacak seminer ve eğitim toplantıları için içerik geliştirmek, Eğitim ve yayım çalışmaları için TÜSİAD,TÜRKONFED, TİDE ve Ticaret, Sanayi Odaları gibi kuruluşlarla işbirliği yapmak. Organizasyon Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Fikret Sebilcioğlu, Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yardımcıları : Fuat Ekmekçioğlu, Dr. Nazif Burca Çalışma Grubu Başkanı: Mehmet Özdeniz TKYD Uzmanı: Anıl Erbayrak

4 Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri Ç.G. Programı
Ekim Mart 2013 Çalışma grubu tarafından hazırlanacak içerik çalışmalarına TKYD e-bülten ve dergilerinde, Dünya Gazetesi, İnfomag Dergisi gibi iş dünyasının yakından takip ettiği ulusal mecralarda ve ilgili diğer Sivil Toplum Kuruluşları yayın organlarında yer verilmesini sağlamak. Nisan- Haziran 2012 “Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri Seminerleri”ni en az 3 farklı Anadolu şehrinde gerçekleştirmek. Ekim 2012 – Mart 2013 Aile şirketleri temsilcileri ile dönemsel çalıştaylar düzenleyerek pratikte yaşadıkları sorunları tartışmak, yaşanan problemlere ilişkin farklı bakış açıları geliştirmek ve bu çalıştay çıktılarının uygun bir şekilde TKYD üyeleri ve kamuoyu ile paylaşmak. TKYD'nin liderliğinde, ilgili sivil toplum örgütleri (TÜSİAD, TÜGİAD, TÜRKONFED, TIDE gibi) “Aile Şirketleri Platformu"nu Anadolu şehirlerine taşımak,

5 Kurumsal Yönetim ve Aile Şirketleri Çalışma Grubu Üyeleri
Sn. Fikret Sebilcioğlu Sn. Mehmet Özdeniz  Sn. Ali Kamil Uzun  Sn. Okan Demirkan Sn. Burak Koçer Sn. Baki Toraman Sn. Bahadır Dalkılıç Sn. Hande Ocak Başev Sn. Aydın Buğra İlter Sn. Selim Gökaslan Sn. Emrah Gürsoy Sn. Mustafa Doğrusoy Sn. Mustafa Karamehmet Sn. Mustafa Yılmaz Sn. Murat Yalnızoğlu Sn. Leyla Kayhan Elbirlik Sn. Bilal Aslan Sn. Vehbi Varlık Sn. Sinan Naipoğlu Sn. Hasan Güzelöz  Sn. Murad Kayacan Sn. Buğra Karabey Sn. İlker Açıkalın Sn. Ertan Türkmen Sn. İrfan Çetin Sn. Yelda İpekli Sn. Zeynep Okuyan Sn. Ertuğrul Mulla Sn. Ali Korhan Özen Sn. Ali Osman Uygar Toplam:30 kişi

6 Yeni Türk Ticaret Kanunu Yönetim Kurulu Alt Çalışma Grubu
Misyonu: Yeni TTK’nın yönetim kurullarına ilişkin bölümünün iyi anlaşılıp doğru uygulanmasını sağlamak için eğitim, yayın ve etkinlikler düzenlemek. Hedefi: Yeni TTK’nın yönetim kuruluna ilişkin bölümleri konusunda seminer , eğitim toplantıları ve TKYD, ulusal ve yerel basın, ilgili Sivil Toplum Kuruluşları iletişim mecraları için içerik geliştirmek, Denetleyici ve düzenleyici kuruluşlarla birlikte TÜSİAD, TİDE, TÜRKONFED gibi sivil toplum kuruluşlarıyla eğitim ve seminer toplantılarını hayata geçirmek Organizasyon: Sorumlu YK Üyesi : Fikret Sebilcioğlu & Hurşit Zorlu Çalışma Grubu Başkanı: Sinan Naipoğlu TKYD Uzmanı: Anıl Erbayrak

7 Yeni TTK Ç. G. Yönetim Kurulu Alt Grubu Programı
Ekim -Aralık 2011 Yeni TTK’nın yönetim kurulu üyeleri açısından getirdiği değişiklikleri aktaran TKYD Üyelerine yönelik eğitim programı düzenlemek. TKYD & TÜGİAD işbirliğinde Yeni TTK konulu üye paneli düzenlemek. Ocak – Mart 2012 Yeni TTK’nın yönetim devri, özen borcu, devredilemez görev ve sorumluluklar ile farklılaştırılmış teselsül konularına ilişkin iyi kurumsal yönetim uygulamaları adına getirdiği yenilikleri işleyen panel ve çalıştay düzenlenmesi Nisan – 2012 Yönetici sorumluluğu sigortası (D&O) konusunun Derneğin üye sigorta şirketlerinin katkısı ile incelenmesi, araştırma ve makaleler ile desteklenerek toplantı ve paneller ile üyeler ve kamuoyu ile paylaşılması

8 Yeni TTK Yönetim Kurulu Alt Çalışma Grubu Üyeleri
Sn. Fikret Sebilcioğlu Sn. Hurşit Zorlu Sn. Sinan Naipoğlu  Sn. Belgin Aytekin Sn. Oya Çetinkaya Sn. Zeynep Cengiz Sn. Mustafa Doğrusoy Sn. Mehmet Özdeniz Sn. Ceyhun Kır Sn. Ferda Atabek Sn. Fırat Kavlak Sn. Sare Bayat Sn. Özlen Yalçınkaya Sn. Didem Kilislioğlu Sn. Hande Ocak Başev Sn. Ebru Ergun Sn. Emre Alpman Sn. Deniz Can Yücel Sn. Hasan Güzelöz Sn. Haluk Aykul Sn. İdil Gürdil Sn. İrem Çalışkan Dursun Sn. Eser Taşçı Sn. Nuray Deveci Sn. Barış Oran Toplam: 25 kişi

9 Yeni Türk Ticaret Kanunu Dış Denetim ve İç Mekanizmalar Alt Grubu
Misyonu : Yeni TTK’ nın Dış Denetim ve İç Mekanizmalar konusuna ilişkin bölümünün iyi anlaşılıp doğru uygulanmasını sağlamak için eğitim, yayın ve etkinlikler düzenlemek. Hedefi: Yeni TTK’nın iç ve dış denetime ilişkin bölümleri konusunda seminer ve eğitim toplantıları için içerik oluşturmak, Denetleyici ve düzenleyici kuruluşlarla birlikte TÜSİAD, TİDE, TÜRKONFED gibi sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak konu ile ilgili iyi uygulamaları desteklemek, Programı: Ekim - Kasım -Aralık 2011 TKYD & TÜGİAD Yeni TTK konulu üye paneli düzenlenmesi Ocak – Şubat – Mart 2012 Yeni TTK tarafından zorunlu hale getirilen finansal raporlama uygulamalarının ve bağımsız denetimin kurumsal yönetimin şeffaflık ilkesi açısından değerlendirileceği seminer toplantısının hayata geçirilmesi Organizasyon: Sorumlu YK Üyesi : Fikret Sebilcioğlu TKYD Uzmanı: Anıl Erbayrak

10 Yeni TTK Dış Denetim ve İç Mekanizmalar Alt Grubu Üyeleri
Sn. Fikret Sebilcioğlu Sn. Ali Kamil Uzun Sn. Mehmet Özdeniz Sn. Ertan Türkmen Sn. Baki Toraman Sn. Gökhan Alpman Sn. Hande Ocak Başev Sn. Ebru Ergun Sn. Zeliha Güler Sn. Bahadır Dalkılıç Toplam: 10 kişi

11 Yeni Türk Ticaret Kanunu Pay ve Menfaat Sahipleri Alt Çalışma Grubu
Misyonu: Yeni TTK’nın pay ve menfaat sahiplerine ilişkin bölümlerinin ortaya çıkan haklar, riskler, sorumluluklar açısından iyi anlaşılarak doğru uygulanmasını sağlamak amacıyla bilgilendirme, eğitim, yayın başta olmak üzere çalışmalar yapmaktır. Hedefi: Yeni TTK’nın pay ve menfaat sahiplerine ilişkin bölümleri konusunda seminer ve eğitim toplantıları için içerik oluşturmak, Denetleyici ve düzenleyici kuruluşlar, TÜSİAD, TİDE, TÜRKONFED gibi sivil toplum kuruluşları işbirliğinde eğitim ve seminer programlarını hayata geçirmek, TKYD e-bülten ve dergileri, ulusal basın ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları iletişim mecralarında konu ile ilgili makaleler yayınlamak, Programı: Kasım – Aralık Ocak 2012 Yeni TTK Pay ve Menfaat Sahipleri konusunda TKYD Üyelerine yönelik eğitim programları düzenlemek. Organizasyon: Sorumlu YK Üyesi : Dr. Erkin Erimez Çalışma Grubu Başkanı: Fırat Arkun TKYD Uzmanı: Anıl Erbayrak

12 Yeni TTK Pay ve Menfaat Sahipleri Alt Çalışma Grubu Üyeleri
Sn. Dr. Erkin Erimez Sn. Fırat Arkun Sn. Fikret Sebilcioğlu Sn. Sinan Naipoğlu Sn. Ertan Türkmen Sn. Ferda Atabek Sn. Esra LaGro Sn. Sare Bayat Sn. Eser Taşçı Sn. Nuray Deveci Sn. Barış Oran Sn. Emre Alpman Sn. Deniz Can Yücel Sn. Hasan Güzelöz Sn. İrem Dursun Sn. Esra Korkmazarslan Sn. Beyza Göktürk Toplam: 17 kişi

13 Kurumsal Yönetim ve Ekonomi Gazeteciliği Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Misyonu: Ekonomi gazetecileri arasında kurumsal yönetim ilkelerinin tanınıp benimsenmesini sağlamak, bu amaçla eğitim toplantıları ve seminerler düzenlemek, ekonomi gazetecilerine kurumsal yönetim ilkelerini topluma yayma misyonunu benimsetmek. Çalışma Grubu Hedefi: “Ekonomi Gazeteciliği için Kurumsal Yönetim El Kitabı” ve “Ekonomi Gazetecisi El Kitabı” yayınlarının hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması, TKYD & EGD kurumları tarafından ekonomi gazetecileri arasında kurumsal yönetim ilkelerinin tanınıp benimsenmesini sağlamak amacıyla eğitim toplantılarının düzenlenmesi Bahçeşehir Üniversitesi ile sertifikasyon programı ve staj imkanı Bölgesel projeler Organizasyon: Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Fikret Sebilcioğlu, Alper Uğural, Dr. Murat Doğu ve Dr. Erkin Erimez TKYD Uzmanı: Güray Karacar

14 Kurumsal Yönetim ve Ekonomi Gazeteciliği Ç.G. Programı
Temmuz - Eylül 2011 Ekonomi Gazeteciliği için Kurumsal Yönetim El Kitabı” ve “Ekonomi Gazetecisi El Kitabı” yayınlarının hazırlanması “Kurumsal Yönetim ve Ekonomi Gazeteciliği” Projesi lansman toplantısının gerçekleştirilmesi Kasım- Aralık Şubat- Mart 2012 TKYD & EGD kurumları tarafından ekonomi gazetecileri arasında kurumsal yönetim ilkelerinin tanınıp benimsenmesini sağlamak amacıyla eğitim toplantılarının düzenlenmesi Şubat- Mart 2012 Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğinde sertifika programının düzenlenmesi ( 72 saatlik program)

15 Kurumsal Yönetim ve Ekonomi Gazeteciliği Çalışma Grubu Üyeleri
Sn. Fikret Sebilcioğlu Sn. Dr. Murat Doğu Sn. Dr. Erkin Erimez Sn. Alper Uğural Sn. Prof. Dr. Haluk Gürgen Sn. Çetin Ünsalan Sn. Yrd. Doç Dr. Şevket Sayılgan Toplam: 7 kişi

16 Kurumsal Yönetim ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu
Misyonu: Kurumsal yönetimin benimsendiği kurumlarda hedeflerin gerçekleşmesi için stratejik planlamanın öneminin anlaşılmasını sağlamak ve bu alanda çalışan profesyonellerin kurumsal yönetimi ve ilkelerini daha iyi anlayıp benimsemelerine yönelik çalışmalar yapmak. Hedefi : 2011 yılının Ekim ayında bir üniversite ile işbirliği yapılarak eğitim programı düzenlenmesi, Stratejik Yönetim Algı Araştırmasından elde edilen verilen kurumsal yönetim ile ilişkisini irdeleyerek medya ilişkileri kurmak, içerik hazırlamak. Programı: Ekim- Aralık 2011 “Stratejik Yönetim Algı Araştırması” sonuçlarının bir panel ile üyelerin faydasına sunulması ve ulusal medya aracılığı ile kamuoyuna sunumu, Stratejik yönetim eğitimi konusunda içerik çalışmasının yapılarak üniversiteler ile işbirliğine gidilmesi ve eğitim programının düzenlenmesi. Organizasyon: Sorumlu YK Üyesi: Dr. Erkin Erimez Çalışma Grubu Başkanı: Nurtaç Ziyal TKYD Uzmanı: Emre Erdoğan

17 Kurumsal Yönetim ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Üyeleri
Sn. Dr. Erkin Erimez Sn. Nurtaç Ziyal Sn. Nesrin Demirci Sn. Burcu Yüce Sn. Nazmi Çağlar Bölük Sn. Özlem Denizmen Sn. Selin Özkan Sn. Lale Ergin Arat Sn. Başak Tekin Sn. Bürge Çabuk Sn. Dorukhan Acar Sn. Esra LaGro Sn. Sami Erol Sn. Orhan Varışlı Sn. Mustafa Doğrusoy Sn. Ömer Kara Sn. Selda Ergökçen Sn. Selim Gökaslan Sn. Deniz Mısır Sn. Ece Altay Sn. Ebru Pilav Sn. Haluk Aykul Sn. Özlen Yalçınkaya Toplam: 23 kişi

18 Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Misyonu: Futbol kulüplerinde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsetilip uygulanmasına, bu yolla gerek kulüplere gerekse spor dünyası ve futbol endüstrisine ve bu endüstrinin paydaşlarına katkı sağlamak. Dönem hedefi Bir spor kulübünde uygulanmak üzere iyi kurumsal yönetim projesini hayata geçirmek Örnek vaka sayısının arttırılması Futbol endüstrisinde uluslararası yönetim standartlarının hayata geçirilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı ile işbirliğinde proje işbirliği yapmak. Organizasyon Sorumlu YK Üyesi: Dorukhan Acar Çalışma Grubu Başkanı: Dr. Levent Bıçakcı TKYD Uzmanı: Anıl Erbayrak

19 Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi Ç.G. Programı
Ekim – Kasım 2011 Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi konusunda İstanbul ve Anadolu semineri düzenlemek, Bir Süper Lig kulübüyle yürütülen örnek vaka analizi çalışmasını tamamlamak. Kasım Haziran 2012 Kadir Has Üniversitesi & TKYD Spor Yönetimi Sertifika Programının hayata geçirilmesi Örnek vaka analizi çalışmasını ilgili düzenleyici ve diğer kulüp yönetimleri faydasına sunmak Futbol endüstrisinde uluslararası yönetim standartlarının hayata geçirilmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik Spor Bakanlığı ile işbirliğinde kurumsal yönetim projesini hayata geçirmek ( Kasım 2011)

20 Kurumsal Yönetim ve Futbol Endüstrisi
Çalışma Grubu Üyeleri Sn. Dorukhan Acar Sn. Dr. Levent Bıçakcı Sn. Mete İkiz Sn. Burak Gürkan Sn. Tuğrul Akşar Sn. Ahmet Ünüvar Sn. Ömer Tanrıöver Sn. Tolga Şenel Sn. Burak Özkan Sn. Bahadır Araz Sn. Eda Bozköylü Sn. Muazzez Ataçocuğu Toplam: 12 kişi

21 Sermaye Piyasası Çalışma Grubu
Misyonu:  Sermaye piyasalarında yapılan düzenlemeleri izlemek, görüş oluşturup kurumsal yönetim ilkelerinin geliştirilmesi açısından etkilemek bu amaçla konunun diğer paydaşlarıyla işbirlikleri oluşturmak. Hedefi :  Sermaye piyasaları düzenlemelerinde oluşan gündem doğrultusunda ve takvimine uygun olarak dernek görüşünün hazırlanması ve konunun diğer paydaşları tarafından anlaşılıp desteklenmesinin sağlanması. Programı: Ekim – Aralık 2011 Sermaye piyasasında oluşan gelişimleri dönemsel toplantılar düzenleyerek TKYD Üyeleri ile paylaşmak, Yeni TTK’nın kabulüyle oluşacak mevzuat ve düzenleme değişikliklerini oluşturduğu görüşler ile desteklemek, MKK tarafından hazırlanan e-yönet projesine görüş ve destek vermek. Organizasyon Sorumlu YK Üyesi: Dr. Murat Doğu   TKYD Uzmanı: Güray Karacar

22 Sermaye Piyasası Çalışma Grubu Üyeleri
Sn. Besim Meriç Sn. Burak Çekmece Sn. Dr. Burak Koçer Sn. Selim Gökaslan Sn. Cenk Eynehan Sn. Cenk Göksan Sn. Ceyhun Kir Sn. Çiğdem Başaran Sn. Derin Altan Sn. Elif Buluç Sn. Emre Alpman Sn. Dr. Erkin Erimez Sn. Ersoy Çoban Sn. Eser Taşçı Sn. Ferda Atabek Sn. Figen Çevik Sn. Gülnur Anlaş Sn. Halil Doğru Sn. İdil Gürdil Sn. İrem Çalışkan Dursun Sn. Nevin İmamoğlu Sn. Nihat Narin Sn. Orhan Tanışman Sn. Özge Bulut Maraşlı Sn. Özlem Denizmen Sn. Ömer Ersan Sn. Özge Aydemir Sn. Sait Eryılmaz Sn. Sanlı Bas Sn. Selim Sühan Seçkin Sn. Selin Nasuhoglu Sn. Senem Demirkan Sn. Serpil Mutlu Sn. Seyfullah Demirlek Sn. Suna Celebi Sn. Tan Egeli Sn. Yamaç Hasin Sn. Yeşim Güngör Sn. Esra Esin Savaşan Sn. Deniz Can Yücel Sn. Sezgi Eser Sn. Süleyman Kısaç Sn. Ümit Fırat Toplam: 65 kişi Sn. Dr. Murat Doğu Sn. Abdullah Orhun Kaya Sn. Adem Karakelle Sn. Dr. Adil Salepçioğlu Sn. Ali Perşembe Sn. Alpay Güler Sn. Alper Yücel Sn. Arbil Öztozlu Sn. Asli Selçuk Sn. Attila Köksal Sn. Aynur Konuralp Sn. Bahadir Dalkılıç Sn. Banu Gülsever Sn. Belgin Aytekin Sn. Kemal Şahin Sn. Mehmet Demirkaya Sn. Mehmet Özkan Sn. Mert Kaptan Sn. Mustafa Doğrusoy Sn. Müge Akın Öztuncer Sn. Müge Tuna Sn. Dr. Nazif Burca

23 Kurumsal Yönetim Endeksi Çalışma Grubu
Misyonu: Kurumsal Yönetim Endeksi’nin geliştirilmesi, kamuoyunda bu konudaki farkındalığın arttırılması, Hedefi: Kurumsal yönetim endeksi konusunda ilgili tarafları bir araya getirerek endeksin geliştirilmesi yönündeki çalışmaların etkinliğini arttırmak, Kurumsal yönetim ödüllerinin kriterlerini belirlemek ve kurumsal yönetim ödülleri etkinliğini gerçekleştirmek. Kurumsal Yönetim Endeksi’ni baz alan yatırım araçları geliştirilmesini sağlamak Programı: Ekim-Aralık 2011 Kurumsal yönetim endeksinin bilinilirliğinin arttırılması ve endeksi baz alan ürünlerin hazırlanması Değerlendirme metodolojisi konusunda öneriler geliştirilmesi. Organizasyon Sorumlu YK Üyesi: Dr. Murat Doğu TKYD Uzmanı: Güray Karacar

24 Kurumsal Yönetim Endeksi Çalışma Grubu Üyeleri
Çalışma grubu üyeleri Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dair şirket temsilcilerinden oluşmaktadır.

25 Kurumsal Yönetim ve Siyasi Partiler Çalışma Grubu
Misyonu: Siyasi partilere kurumsal yönetim ilkelerinin benimsetilerek kurumsal yapılarının gelişmesini ve etkinliklerinin artmasını ve bu yolla kamu yararının daha yüksek seviyede gerçekleşmesini sağlamak. Hedefi : Siyasi Partiler İyi Kurumsal Yönetim Rehberinin yayınlanması ve başta siyasi partiler olmak üzere ilgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği planlarının uygulamaya geçilmesi Organizasyon Sorumlu YK Üyesi: Tolga Danışman Çalışma Grubu Başkanı: Salim Kadıbeşegil TKYD Uzmanı: Emre Erdoğan

26 Kurumsal Yönetim ve Siyasi Partiler Çalışma Grubu Üyeleri
Sn. Haluk Alacaklıoğlu Sn. Tolga Danışman Sn. Salim Kadıbeşegil Sn. S. Suhan Seçkin Sn. Mustafa Doğrusoy Sn. İpek İlter Sn. Dr. Esra LaGro Sn. Ceyhun Kır Sn. Belgin Aytekin Sn. Ayşegül Kallioğlu Sn. Tayfun Zaman Toplam: 11 kişi

27 Kurumsal Yönetim ve Sivil Toplum Kuruluşları Çalışma Grubu
Misyonu: Sivil toplum kuruluşlarında kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenip uygulanması ve bu konuda iyi örnekler yaratılıp tanıtılması. Hedefi: TÜSİAD tarafından 2008 yılında çevirisi sağlanan STK Yönetim Rehberi’nin tanıtılması, yayılması ve bu konuda diğer ilgili STK’ların katılımlarının sağlanması. Organizasyon Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : - Çalışma Grubu Başkanı: İlk toplantıda seçilecektir. TKYD Uzmanı: Güray Karacar Programı: Anadolu seminerleri projesi takvimine paralel bir faaliyet takvimi hazırlanması planlanmaktadır. Eylül - Kasım 2011 Çalışma grubu oluşumu duyurusu ve üye daveti Sivil toplum kuruluşları yönetim kurullarına yönelik eğitim programı içerik ve konuşmacılarının hazırlanması Anadolu seminerlerine paralel eğitimlerin düzenlenmesi Planlama Grubu Yılmaz Argüden Selim Suhan Seçkin Belgin Aytekin İpek İlter M. Alp Sunar

28 Yayın Kurulu Misyonu: Derneğe ait iletişim mecralarının denetlenmesi ve geliştirilmesi Hedefleri: TKYD Kurumsal Yönetim Dergisi içerik geliştirme çalışmalarında bulunmak TKYD E-Bülten içerik desteği sağlamak ve etkinliğini arttırmak TKYD İnternet Sitesi’nin zenginleştirilmesi ve denetimini sağlamak Programı Ekim Mart 2013 Çeyrek dönemli olarak yayımlanan “TKYD Kurumsal Yönetim Dergisi”nin içerik çalışmalarının yapılması TKYD internet sitesinin zenginleştirilmesi çalışmasının yapılarak, düzenli olarak denetlenmesi Organizasyon Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Dr. Nazif Burca, Mehmet Göçmen, Tolga Danışman, Dr. Murat Doğu TKYD Uzmanı: Emre Erdoğan

29 Eğitim ve İletişim Koordinasyon Grubu
Misyonu: Kurumsal yönetim ilkelerinin tanınıp benimsenmesini sağlamak amacıyla eğitim programları hazırlamak, çalışma grupları tarafından hazırlanmış eğitim programlarının koordinasyonunu sağlamak ve bu yolla kurumsal yönetim iletişimini geliştirmek Hedefleri: Kurumsal Yönetim farkındalığı yaratmak Kurumsal Yönetiminin kurum ve kuruluşlarda nasıl uygulanabileceğine ilişkin öneri modelleri oluşturmak Organizasyon Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi: Tanyer Sönmezer Çalışma Grubu Başkanı: Dr. Burak Koçer TKYD Uzmanı: Güray Karacar

30 Eğitim ve İletişim Koordinasyon Grubu Programı
Ekim Mart 2013 Üniversite öğrencilerine yönelik kurumsal yönetim farkındalığını arttırmaya yönelik eğitim programları düzenlenmesi Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar tarafından talep edilen eğitim programlarının hazırlanması, Farklı başlıklarda hazırlanan eğitim programlarının akredite edilmesi, Gündemdeki gelişmeler doğrultusunda ihtiyaca cevap verecek yenilikçi ve yaratıcı programlar ile eğitim çalışmalarında etkinliğin arttırılması, İletişim stratejisi oluşturulmasına destek vermek

31


"TKYD ÇalIŞMA GRUPLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları