Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIM PARSELLERİ VERİM MODELİ. DESTEK ADI 2013 BÜTÇESİ (000 TL) Oran (%) Alan Bazlı Tarımsal Destekler (M azot, gübre, analiz, org ve iyi tarım) 2.315.00025.79.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIM PARSELLERİ VERİM MODELİ. DESTEK ADI 2013 BÜTÇESİ (000 TL) Oran (%) Alan Bazlı Tarımsal Destekler (M azot, gübre, analiz, org ve iyi tarım) 2.315.00025.79."— Sunum transkripti:

1 TARIM PARSELLERİ VERİM MODELİ

2 DESTEK ADI 2013 BÜTÇESİ (000 TL) Oran (%) Alan Bazlı Tarımsal Destekler (M azot, gübre, analiz, org ve iyi tarım) Fark Ödemesi Destekleri (17 ürün için) Hayvancılık Destekleri (Süt, buzağı, yem, küçükbaş, aşı, hayvan tazminatı., tiftik, ipek böc., arı, su ürünleri) Tarım Sigortası Destekleri Diğer Destekleme Ödemeleri ( Sertifikalı tohum,ÇATAK, kırsal kalkınma, AR-GE, tarım danışmanlığı Çay budama Taz.) TOPLAM DESTEK GRUPLARININ ORANLARI

3 DESTEKLEMELER VE BİTKİSEL ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER BUĞDAY Yıllar Kayıtlı Üretici Sayısı (ÇKS) Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Üretim Değeri (Bin TL) Verim (kg/da) Yurtiçi Kullanım Fiyat (TL/kg) Maliyet (TL/kg) ,240, ,330, ,360, ,360, ,350, ,420, ,570, ,510, ,540, ,590, ,590,576

4 DESTEKLEMELER VE BİTKİSEL ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER PAMUK Yıllar Kayıtlı Üretici Sayısı (ÇKS) Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Üretim Değeri (Bin TL) Verim (kg/da) Yurtiçi Kullanım Fiyat (TL/kg) Maliyet (TL/kg) ,550, ,780, ,880, ,720, ,760, ,740, ,770, ,790, ,231, ,881, ,241,474

5 PARSEL BAZINDA VERİM NASIL HESAPLANDI Parsel sınırları bilgisayar ortamına taşındıktan sonra.  Parsellerdeki toprak ve arazi özellikleri belirlendi.  Parsellerdeki iklimsel değerler dikkate alındı.  Sulu veya kuru şartlarda üretim yapılıyor olması dikkate alındı.  Birinci üretim veya ikinci üretim olması durumu dikkate alındı.  2012 Yılında İlçe bazında belirlenen ürünlere ait en yüksek ve en düşük verim değerleri dikkate alınarak hesaplandı

6 Kadastro Paftası 30 Milyonun üzerinde tarım yapılan kadastro parseli KADASTRO PARSELLERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

7 Kadastro parselleri içerisindeki tarımsal ve tarım dışı faaliyet alanları bilgisayar ortamına aktarıldı. Destek Alabilecek Tarım Parselleri KADASTRO PARSELLERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI

8 PARSELLERİN GÖRÜNÜMÜ

9 ARAZİ YETENEK SINIFLARI VE VERİM İLİŞKİSİ Tarım Parsellerine dayalı “Verim Tahmin Modeli”  Her bir parselin verim kapasitesini etkileyen aşağıdaki parametreler elde edilmiştir; A) Değişken olmayan (Durağan), 1)Denizden yükseklik 2)Eğim (Meyil) 3)Bakı (Yöney) 4)Toprak Yapısı 5)Toprak Derinliği 6)Sulama durumu 7)Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı (AKK)

10 GEÇİCİ FAKTÖRLER VE VERİM İLİŞKİSİ B) Değişken parametreler 1)Yıllık ortalama yağış 2)Aylık toplam yağış 3)Üretim sezonunda meydana gelen toplam yağış 4)Yıllık ortalama sıcaklık 5)Aylık ortalama sıcaklık 6)Üretim sezonu boyunca toplam buharlaşma 7)Aylık buharlaşma …. parametreleri esas alınarak oluşturulan alanlar için ürün ekolojik isteklerine göre ve uydu görüntüleri kullanılarak elde edilen gerçekçi verimlerin tarımsal desteklerin belirlenmesinde kullanılması sağlanmıştır.

11 TARIM PARSELİNE DAYALI DEĞERLENDİRME Bitki ekolojik istekleri katalogu X bitkisi için % m I, II, III sınıf araziler < 600 mm Sulu tarım

12 HER İL İÇİN İLÇE BAZINDA MİN. VE MAKS. VERİM DEĞERLERİ KURU- min KURU- maks SULU- min SULU- maks İl Koduİl Adıİlçe Adı 1.Üretim Örnek Buğday (Diğer) ÖrnekBuğday (Durum) ÖrnekBuğday (Diğer) ÖrnekBuğday (Durum) ÖrnekBuğday (Diğer) ÖrnekBuğday (Durum) ÖrnekBuğday (Diğer) ÖrnekBuğday (Durum) ÖrnekBuğday (Diğer) ÖrnekBuğday (Durum) ÖrnekBuğday (Diğer) ÖrnekBuğday (Durum) ÖrnekBuğday (Diğer) ÖrnekBuğday (Durum) ÖrnekBuğday (Diğer) ÖrnekBuğday (Durum) ÖrnekBuğday (Diğer) ÖrnekBuğday (Durum) İl Müdürlüklerinden Alınan Verimler Değerlendirilmiş ve Model Bu Verim Aralıkları Dikkate Alınarak Belirlenmiştir.

13 Orman Mera Zeytin Badem Çeltik Kapari, Ceviz Badem Antepfıstığı Zeytin Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Hububat PARSEL BAZINDA ÜRÜN

14 PARSEL BAZINDA VERİM HESAPLAMASI İl Bazında Verim Haritalarının Oluşturulması: Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) Eğim Haritası Büyük Toprak Grubu Haritası Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları Haritası Toprak Derinliği Haritası Adana Örneği: Ağırlıklı Çakıştırma Analizinde Kullanılan Veriler (weighted overlay) Kadastro Parselleri Vektörü İllere ait verim haritası YÜKSEKLİK HARİTASI EĞİM HARİTASI BTG HARİTASI AKK HARİTASI DERİNLİK HARİTASI Ağırlıklı Çakıştırma Analizi Sonucu AĞIRIKLI ÇAKIŞTIRMA ANALİZİ SONUCU KEASİŞTİRME

15 İL VERİM HARİTALARI

16 PARSEL BAZINDA VERİM HESAPLAMASI Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı Web Üzerinden Yapılan Çalışmaların Yayınlanması: Yapılan çalışmalar cbs.tarim.gov.tr adresinde, Çiftçi bazında sorgu da parselverim.tarim.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

17 PARSEL VERİM

18 TESPİT EDİLEN HATALI BEYANLAR

19 Kullanım şekli Bağ/Bahçe, Beyan Arpa TESPİT EDİLEN HATALI BEYANLAR

20 Kullanım şekli ham toprak, Beyan Buğday(Ekmeklik ) TESPİT EDİLEN HATALI BEYANLAR

21 TARIM PARSELLERİNİN BELİRLENMESİYLE  Destekler rasyonel, yönlendirici ve etkin bir şekilde kullanılacak,  Arz açığı olan ürünler doğru bir şekilde belirlenerek bu ürünlerde üretim artışı sağlanacak,  Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı sağlanacak,  Tarımsal üretim planlaması sağlanacak,  Böylece, hangi ürünün nerede ne kadar üretilebileceği belirlenecek,  Çiftçinin geliri artırılacak,

22 TARIM PARSELLERİNİN BELİRLENMESİYLE -2  Parsel bazında yapılacak uygulama, tarımsal planlamaya ve politikaların uygulanmasına, bu uygulamalarının etkilerinin tespitine olanak sağlanacak,  Uzaktan Algılamaya dayalı uygulamaların yaygın kullanımı sağlanacaktır.


"TARIM PARSELLERİ VERİM MODELİ. DESTEK ADI 2013 BÜTÇESİ (000 TL) Oran (%) Alan Bazlı Tarımsal Destekler (M azot, gübre, analiz, org ve iyi tarım) 2.315.00025.79." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları