Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIM PARSELLERİ VERİM MODELİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIM PARSELLERİ VERİM MODELİ"— Sunum transkripti:

1 TARIM PARSELLERİ VERİM MODELİ

2 DESTEK GRUPLARININ ORANLARI
DESTEK ADI 2013 BÜTÇESİ (000 TL) Oran (%) Alan Bazlı Tarımsal Destekler (Mazot, gübre, analiz, org ve iyi tarım) 25.79 Fark Ödemesi Destekleri (17 ürün için) 34.73 Hayvancılık Destekleri (Süt, buzağı, yem, küçükbaş, aşı, hayvan tazminatı. , tiftik, ipek böc., arı, su ürünleri) 27.43 Tarım Sigortası Destekleri 3.58 Diğer Destekleme Ödemeleri (Sertifikalı tohum,ÇATAK, kırsal kalkınma , AR-GE, tarım danışmanlığı Çay budama Taz.) 8.47  TOPLAM 100

3 DESTEKLEMELER VE BİTKİSEL ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER
BUĞDAY Yıllar Kayıtlı Üretici Sayısı (ÇKS) Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Üretim Değeri (Bin TL) Verim (kg/da) Yurtiçi Kullanım Fiyat (TL/kg) Maliyet (TL/kg) 2002 - 210 0,24 0,253 2003 209 0,33 0,287 2004 226 0,36 0,291 2005 232 0,310 2006 237 0,35 0,321 2007 220 0,42 0,376 2008 233 0,57 0,438 2009 251 0,51 0,439 2010 241 0,54 0,455 2011 267 0,59 0,467 2012 0,576

4 DESTEKLEMELER VE BİTKİSEL ÜRETİMDEKİ GELİŞMELER
PAMUK Yıllar Kayıtlı Üretici Sayısı (ÇKS) Ekim Alanı (ha) Üretim (ton) Üretim Değeri (Bin TL) Verim (kg/da) Yurtiçi Kullanım Fiyat (TL/kg) Maliyet (TL/kg) 2002 - 353 0,55 0,677 2003 368 0,78 0,766 2004 384 0,88 0,823 2005 410 0,72 2006 432 0,76 0,893 2007 81.956 429 0,74 0,81 2008 59.798 0,77 0,795 2009 49.759 411 0,79 0,875 2010 67.027 448 1,23 1,088 2011 476 1,88 1,254 2012 1,24 1,474

5 PARSEL BAZINDA VERİM NASIL HESAPLANDI
Parsel sınırları bilgisayar ortamına taşındıktan sonra. Parsellerdeki toprak ve arazi özellikleri belirlendi. Parsellerdeki iklimsel değerler dikkate alındı. Sulu veya kuru şartlarda üretim yapılıyor olması dikkate alındı. Birinci üretim veya ikinci üretim olması durumu dikkate alındı. 2012 Yılında İlçe bazında belirlenen ürünlere ait en yüksek ve en düşük verim değerleri dikkate alınarak hesaplandı

6 + + + + KADASTRO PARSELLERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI
Kadastro Paftası 30 Milyonun üzerinde tarım yapılan kadastro parseli + + + + Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

7 KADASTRO PARSELLERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI
Kadastro parselleri içerisindeki tarımsal ve tarım dışı faaliyet alanları bilgisayar ortamına aktarıldı. Destek Alabilecek Tarım Parselleri

8 PARSELLERİN GÖRÜNÜMÜ

9 ARAZİ YETENEK SINIFLARI VE VERİM İLİŞKİSİ
Tarım Parsellerine dayalı “Verim Tahmin Modeli” Her bir parselin verim kapasitesini etkileyen aşağıdaki parametreler elde edilmiştir; A) Değişken olmayan (Durağan), Denizden yükseklik Eğim (Meyil) Bakı (Yöney) Toprak Yapısı Toprak Derinliği Sulama durumu Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı (AKK)

10 GEÇİCİ FAKTÖRLER VE VERİM İLİŞKİSİ
B) Değişken parametreler Yıllık ortalama yağış Aylık toplam yağış Üretim sezonunda meydana gelen toplam yağış Yıllık ortalama sıcaklık Aylık ortalama sıcaklık Üretim sezonu boyunca toplam buharlaşma Aylık buharlaşma …. parametreleri esas alınarak oluşturulan alanlar için ürün ekolojik isteklerine göre ve uydu görüntüleri kullanılarak elde edilen gerçekçi verimlerin tarımsal desteklerin belirlenmesinde kullanılması sağlanmıştır.

11 TARIM PARSELİNE DAYALI DEĞERLENDİRME
Bitki ekolojik istekleri katalogu X bitkisi için <0-4> % 0-400 m I, II, III sınıf araziler <16-18 C°> < 600 mm Sulu tarım

12 HER İL İÇİN İLÇE BAZINDA MİN. VE MAKS. VERİM DEĞERLERİ
KURU- min KURU-maks SULU- SULU-maks İl Kodu İl Adı İlçe Adı 1.Üretim Örnek Buğday (Diğer) 200 300 250 600 Buğday (Durum) 275 575 225 375 325 640 630 175 550 500 450 350 650 150 470 İl Müdürlüklerinden Alınan Verimler Değerlendirilmiş ve Model Bu Verim Aralıkları Dikkate Alınarak Belirlenmiştir.

13 PARSEL BAZINDA ÜRÜN Kapari, Ceviz Orman Antepfıstığı Mera Zeytin Badem
Çeltik Kapari, Ceviz Antepfıstığı Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Hububat

14 Ağırlıklı Çakıştırma Analizi
PARSEL BAZINDA VERİM HESAPLAMASI YÜKSEKLİK HARİTASI EĞİM HARİTASI İl Bazında Verim Haritalarının Oluşturulması: BTG HARİTASI Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) Eğim Haritası Büyük Toprak Grubu Haritası Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfları Haritası Toprak Derinliği Haritası AKK HARİTASI Adana Örneği: DERİNLİK HARİTASI AĞIRIKLI ÇAKIŞTIRMA ANALİZİ SONUCU Ağırlıklı Çakıştırma Analizinde Kullanılan Veriler (weighted overlay) Kadastro Parselleri Vektörü İllere ait verim haritası Ağırlıklı Çakıştırma Analizi Sonucu KEASİŞTİRME

15 İL VERİM HARİTALARI

16 Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı
PARSEL BAZINDA VERİM HESAPLAMASI Web Üzerinden Yapılan Çalışmaların Yayınlanması: Yapılan çalışmalar cbs.tarim.gov.tr adresinde, Çiftçi bazında sorgu da parselverim.tarim.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

17 PARSEL VERİM

18 TESPİT EDİLEN HATALI BEYANLAR

19 TESPİT EDİLEN HATALI BEYANLAR
Kullanım şekli Bağ/Bahçe, Beyan Arpa

20 TESPİT EDİLEN HATALI BEYANLAR
Kullanım şekli ham toprak, Beyan Buğday(Ekmeklik )

21 TARIM PARSELLERİNİN BELİRLENMESİYLE
Destekler rasyonel, yönlendirici ve etkin bir şekilde kullanılacak, Arz açığı olan ürünler doğru bir şekilde belirlenerek bu ürünlerde üretim artışı sağlanacak, Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı sağlanacak, Tarımsal üretim planlaması sağlanacak, Böylece, hangi ürünün nerede ne kadar üretilebileceği belirlenecek, Çiftçinin geliri artırılacak,

22 TARIM PARSELLERİNİN BELİRLENMESİYLE -2
Parsel bazında yapılacak uygulama, tarımsal planlamaya ve politikaların uygulanmasına, bu uygulamalarının etkilerinin tespitine olanak sağlanacak, Uzaktan Algılamaya dayalı uygulamaların yaygın kullanımı sağlanacaktır.


"TARIM PARSELLERİ VERİM MODELİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları