Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com."— Sunum transkripti:

1 1 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com

2 Katma Değer Vergisi 2  KDV  Vergiden Vergi İndirimi  KDV İadesi  Türk Vergi Sisteminde KDV  Oran  İndirimli Oran Uygulaması  Vergi İndirim  İndirimli Oran İade Müessesi  İndirimli Oran İade Usul ve Esasları kamugeliri.com MÇB

3 “En gelişmiş yayılı muamele vergisi türüdür.” Katma Değer Vergisi  ISBN 975 02 0029 2, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s.208, Nurettin BİLİCİ 3 kamugeliri.com MÇB

4 Her aşamada satış fiyatı üzerine vergi uygulanıp, bu vergi alıcıdan tahsil edilir, Satıcı tahsil ettiği vergiden, daha önceki aşamalarda ödediği vergileri düşer ve aradaki farkı vergi dairesine öder. Vergiden Vergi İndirimi kamugeliri.com MÇB  ISBN 975 02 0029 2, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri, s.209, Nurettin BİLİCİ 4

5 Örnek Bir işletme 100 maliyetle mal satın alıp 10 KDV öder. Bu malı 130 ‘ye satar ve 13 KDV tahsil eder. 13 - 10 = 3 Daha önce ödediği KDV’yi düştükten sonra kalan KDV’yi vergi dairesine yatırır. Vergiden Vergi İndirimi 5 KDV oranı %10 olarak uygulanmıştır. Mad. No AÇIKLAMABORÇALACAK 1...............................05.03.2012.......................... 153Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 100 Kasa Hesabı Peşin mal alımı 100 10 110 Mad. No AÇIKLAMABORÇALACAK 2..............................11.03.2012...................... 100 Kasa Hesabı 600 Y.İ. Satışlar Hesabı 391 Hesaplanan KDV Hesabı Peşin mal satımı 143 130 13 Mad. No AÇIKLAMABORÇALACAK 3.......................28.03.2012...................... 391 Hesaplanan KDV Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Ay sonu KDV tahakkuku 13 10 3 5 kamugeliri.com MÇB

6 6 Görüldüğü gibi KDV kanununda tanımlanan kanuni mükellef mal alışı esnasında ödemiş olduğu 10 ‘lik vergiyi satış aşamasına kadar yüklenmekte ve son aşamada alıcıya yansıtmaktadır. Vergiden Vergi İndirimi 6 Mad. No AÇIKLAMABORÇALACAK 1...............................05.03.2012.......................... 153Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 100 Kasa Hesabı Peşin mal alımı 100 10 110 Mad. No AÇIKLAMABORÇALACAK 2..............................11.03.2012...................... 100 Kasa Hesabı 600 Y.İ. Satışlar Hesabı 391 Hesaplanan KDV Hesabı Peşin mal satımı 143 130 13 Mad. No AÇIKLAMABORÇALACAK 3.......................28.03.2012...................... 391 Hesaplanan KDV Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Ay sonu KDV tahakkuku 13 10 3 KDV oranı %10 olarak uygulanmıştır.  KDV Kanunu 8 inci madde, Mükellef – Madde metni için tıklayınız KDV Kanunu 8 inci madde, Mükellef – Madde metni için tıklayınız 6 kamugeliri.com MÇB

7 7 Bu durumda Katma Değer Vergisi’nin “kanuni mükellefi” satıcı, “fiili mükellefi” ise nihai alıcı veya tüketicidir. Vergiden Vergi İndirimi 7 Mad. No AÇIKLAMABORÇALACAK 1...............................05.03.2012.......................... 153Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 100 Kasa Hesabı Peşin mal alımı 100 10 110 Mad. No AÇIKLAMABORÇALACAK 2..............................11.03.2012...................... 100 Kasa Hesabı 600 Y.İ. Satışlar Hesabı 391 Hesaplanan KDV Hesabı Peşin mal satımı 143 130 13 Mad. No AÇIKLAMABORÇALACAK 3.......................28.03.2012...................... 391 Hesaplanan KDV Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Ay sonu KDV tahakkuku 13 10 3 KDV oranı %10 olarak uygulanmıştır.  KDV Kanunu 8 inci madde, Mükellef – Madde metni için tıklayınız KDV Kanunu 8 inci madde, Mükellef – Madde metni için tıklayınız Bir başka deyişle nihai alıcı; KDV’yi üzerinden yansıtamayan veya yansıtmayan alıcılardır. 7 kamugeliri.com MÇB

8 88 Öz itibarıyla Katma Değer Vergisi satıcı tarafından yüklenilen ve yansıtılması gereken bir vergidir. Vergiden Vergi İndirimi V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi 8 Mad. No AÇIKLAMABORÇALACAK 1...............................05.03.2012.......................... 153Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 100 Kasa Hesabı Peşin mal alımı 100 10 110 Mad. No AÇIKLAMABORÇALACAK 2..............................11.03.2012...................... 100 Kasa Hesabı 600 Y.İ. Satışlar Hesabı 391 Hesaplanan KDV Hesabı Peşin mal satımı 143 130 13 Mad. No AÇIKLAMABORÇALACAK 3.......................28.03.2012...................... 391 Hesaplanan KDV Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Ay sonu KDV tahakkuku 13 10 3 KDV oranı %10 olarak uygulanmıştır. 8 kamugeliri.com MÇB

9 9 Mükellef tarafından mal alışı esnasında yüklenilen ancak kanuni veya fiili nedenlerle yansıtılamayan vergilerdir. KDV İadesinde Konu kamugeliri.com MÇB

10 10 Türk Vergi Sisteminde Katma Değer Vergisi  Oran  İndirimli Oran Uygulaması  Vergi İndirimi  İndirimli Oran Müessesesi  İade Usul ve Esasları kamugeliri.com MÇB

11 Katma Değer Vergisi oranı vergiye tabi her bir işlem için %10’dur. KDV Kanunu Bakanlar Kuruluna bu oranı dört katına kadar arttırmaya, %1’e kadar indirmeye Bu oranlar dahilinde; Muhtelif mal ve hizmetler ile Konut teslimlerinde farklı vergi oranları tespit etmeye yetki vermiştir. Vergi Oranı  KDVK, Oran, 28. Md V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi 11 kamugeliri.com MÇB

12  2007 / 13033 sayılı KDV oranlarına ilişkin Genel Kararname İndirimli Oran Uygulaması Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları; Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1 Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 Bu listeler dışında kalan teslim ve hizmetler için %18 12 kamugeliri.com MÇB

13 %1’lik orana tabi teslim ve hizmetler 18 maddede sayılmıştır.  Gerçek kişiler için gıda ve barınma gibi ihtiyaçlara konu mal ve hizmet teslimleri,  Tüzel kişilerde üretim ve fabrikalaşmaya konu temel mal ve hizmet teslimleri  Kültürel ve toplumsal katma değer oluşturan mal ve hizmet teslimleri, (I) Sayılı Liste % 1 (I) Sayılı liste için tıklayınız 13  2007 / 13033 sayılı KDV oranlarına ilişkin Genel Kararname kamugeliri.com MÇB

14 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi %8’lik orana tabi teslim ve hizmetler “Gıda Maddeleri” ve “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıkları altında sayılmıştır. “Gıda Maddeleri” 20 ve “Diğer Mal ve Hizmetler” 29 madde halinde sayılmıştır. Önemli : Bu bölümdeki malların (I) sayılı listede yer alması halinde, (I) sayılı listede yer alan %1’lik oran uygulanır. (II) Sayılı Liste % 8 (II) Sayılı liste A- Gıda Maddeleri için tıklayınız  2007 / 13033 sayılı KDV oranlarına ilişkin Genel Kararname (II) Sayılı liste B- Diğer Mal ve Hizmetler için tıklayınız 14 kamugeliri.com MÇB

15 Diğerleri %18 (I) sayılı ve (II) sayılı listede sayılmayan her türlü mal ve hizmet teslimleri %18 oranında KDV uygulanacaktır.  2007 / 13033 sayılı KDV oranlarına ilişkin Genel Kararname 15 kamugeliri.com MÇB

16 Vergi İndirimi V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi 16  KDVK, Vergi İndirimi, 29. Md,1f KDVK, Vergi İndirimi, 29. Md,1f “Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler” KDVK yukarıdaki ifadeye ile vergiden vergi indirimi yöntemini kabul etmiştir. kamugeliri.com MÇB

17 İndirimli Oran Müessesesi Öz olarak KDVK ’nun 28. ve 29. maddelerinden kaynaklanmaktadır. Farklı vergi oranları uygulanması ve vergiden vergi indirilmesi nedenleri ile doğmuştur. 17 kamugeliri.com MÇB

18 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi 18  KDVK, Vergi İndirimi, 29. Md,2f KDVK, Vergi İndirimi, 29. Md,2f “Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen, Tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin belirli borçlarına mahsuben ödenir.” “Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin belirli borçlarına mahsuben iade edilir.” İndirimli Oranda İade kamugeliri.com MÇB

19 İndirimli Orana Tabi İşlemler  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 / 2) 19 İade Usul ve Esasları kamugeliri.com MÇB

20 Kısmi istisna kapsamına girenler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesi söz konusu olmadığından, yüklenilen bu vergiler işin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /1) İndirimli Oran - KDV İadesi 20 kamugeliri.com MÇB

21 Tam istisna kapsamına girenler (ihraç kaydıyla teslimler hariç / 11-1c) dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ise, ilgili işleme ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilecektir.  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /1) İndirimli Oran - KDV İadesi 21 kamugeliri.com MÇB

22 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi 22  KDVK, Vergi İndirimi, 29. Md,2f KDVK, Vergi İndirimi, 29. Md,2f 1.Vergi ve sosyal sigorta prim borçları, 2. Genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlar, 3.Döner sermayeli kuruluşlara olan borçlar, 4.Sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan işletmelere borçlar, 5.Özelleştirme kapsamında bulunan işletmelere borçlar, 6.Organize sanayi bölgelerinden temin edilen mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlar, İndirimli Oran Kapsamında Mahsup Edilebilir Borçlar Yıl içinde mahsuben talep edilecek iadelerde İzleyen yıl içerisinde mahsuben talep edilecek iadelerde Ancak yukarıdaki borçlara mahsuben iade yapılabilir. kamugeliri.com MÇB

23 23 İndirimli Oranda İade Alt Sınırı Uygulanan Takvim Yılı Bakanlar Kurulu Kararı/Yeniden Değerleme Oranında ArtışBelirlenen İade Sınırı 19992000/1074 Sayılı B.K.K.1.000 20002001/2185 Sayılı B.K.K.2.000 20012002/3606 Sayılı B.K.K.4.000 2002Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle6.400 2003VUK hükümlerine göre yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle8.200 200492 Seri No.lu KDV Genel Tebliği9.100 2005VUK hükümlerine göre yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle10.000 20062006/10379 Sayılı B.K.K.10.000 2007VUK hükümlerine göre yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle10.800 2008VUK hükümlerine göre yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle11.600 2009VUK hükümlerine göre yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle13.000 2010VUK hükümlerine göre yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle13.300 2011VUK hükümlerine göre yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle14.300 2012VUK hükümlerine göre yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle15.800 kamugeliri.com MÇB

24 24 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır Yıl İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarının Hesaplanması 3. Aşama Her ay için ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır 1. Aşama Hesaplamaya her yılın ocak ayından başlanır. kamugeliri.com MÇB

25 25 Yıl İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarının Hesaplanması 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır, Aştı ise aşan kısım kadar yıl içi mahsuben iade talep hakkı doğar, [ (Önceki Ay İade Talep Tutarı + İlgili Yıl Alt Sınırı) – İade Edilebilir KDV Tutarı ] Farkı kadar iade talep edilebilecektir. kamugeliri.com MÇB

26 26 "İadeye Esas” Tutarın Hesaplanması Formül: & İade hakkı doğuran işlem bünyesine giren vergi (1) – Yüklenilen KDV & İade hakkı doğuran işlem bünyesine giren vergi (Mükellef tarafından her ay için defter,belge ve kayıtlara göre hesaplanacaktır.) & KDVişlem dolayısıyla hesaplanan vergi (2) – Hesaplanan & KDV işlem dolayısıyla hesaplanan vergi Ay içindeki iadeye esas tutar (3) – Ay içindeki iadeye esas tutar (1) – (2) = (3) kamugeliri.com MÇB

27 27 “İade Edilebilir” Tutarın Hesaplanması Formül: (3) – Ay içindeki iadeye esas tutar (4) – İlgili dönem Devreden KDV tutarı (5) – İade Edilebilir Tutar (3) > (4) ise (5) = (4) (3) < (4) ise (5) = (3) (4)= 0 ise (5) = 0 kamugeliri.com MÇB

28 28 İlk mahsup Talebi sonrası “İade Edilebilir” Tutarın Hesaplanması Formül: (5) – İade Edilebilir Tutar (6) – Gerçekleşen Mahsuben İade Tutarı (7) – İlgili Yıl İade Alt Sınırı (5)-[ (7 + 6)] kamugeliri.com MÇB

29 29 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 2.000 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ((Yüklenilen – Hesaplanan)<(Devreden KDV))= 2.000 1. Aşama Hesaplamaya her yılın ocak ayından başlanır. 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınır 14.300 Mükellef alt sınırı aşamamıştır, iade talep hakkı doğmaz, 5. Aşama Ay içi iade tutarı her ay için aynı şekilde kümülatif olarak hesaplanır, İndirimli Oran İade kamugeliri.com MÇB

30 30 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 18.000 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 20.000 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınır 14.300 < 20.000 = 5.700 iade talep hakkı doğar, İndirimli Oran İade kamugeliri.com MÇB

31 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi 31 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 0 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) > (Devreden KDV))= 0 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011yılında 14.300 TL’yi şubat ayında aşan kısım cari dönemdeki iade edilebilir KDV’kapsamaktadır. İndirimli Oran İade kamugeliri.com MÇB

32 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi 32 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = - 700 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 19.300 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011yılında 14.300 TL’yi şubat ayında aşan kısım cari dönemdeki iade edilebilir KDV’kapsamaktadır. İndirimli Oran İade kamugeliri.com MÇB

33 33 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 16.400 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 35.700 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınır 14.300’yi aşan ve iade talep edilebilecek kısım 15.700 İndirimli Oran İade kamugeliri.com MÇB

34 34 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 6.000 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 0 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınır 14.300 TL’lik alt sınır aşılmıştır ancak iade edilebilecek KDV yoktur. İndirimli Oran İade kamugeliri.com MÇB

35 35 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 5.000 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 0 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınır 14.300 TL’lik alt sınır aşılmıştır ancak iade edilebilecek KDV yoktur. İndirimli Oran İade kamugeliri.com MÇB

36 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi 36 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 8.000 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 7.000 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınırı 14.300 TL’nin ve önceki dönem iade talepleri toplamının altında kalmıştır. İndirimli Oran İade kamugeliri.com MÇB

37 37 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 15.600 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 22.600 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınırı 14.300 TL’nin ve önceki dönem iade talepleri toplamının altında kalmıştır. İndirimli Oran İade kamugeliri.com MÇB

38 38 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 18.000 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 40.600 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınır 14.300 TL’lik alt sınır aşılmıştır, iade edilebilir tutar 4.900 İndirimli Oran İade kamugeliri.com MÇB

39 39 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 9.400 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 50.000 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınır 14.300 TL’yi ve önceki dönemlerde iade edilen KDV toplamı, iade edilebilir tutar 9.400 İndirimli Oran İade kamugeliri.com MÇB

40 Mahsup talebi dilekçe ile yapılır, İndirimli orana tabi satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi, (Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura ve benzeri belgeler ile aynı dönemde ait) İade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibariyle hazırlanacak tablo, (Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar )  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.1) İndirimli Oran KDV İadesi Talebi 40 kamugeliri.com MÇB

41 Cari yıl içerisinde bir iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra yapılacak iade taleplerinde; İndirilecek KDV listesi, (İade hakkı doğuran işlemin ait olduğu dönemden iadenin talep edildiği döneme kadar aradaki dönemlere ilişkin) Satış faturaları veya bu faturaların dökümünü gösteren liste ile yüklenilen KDV listesi ve tablosu (İndirimli orana tabi işlemlere ait) İndirimli Oran KDV İadesi Talebi 41  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.1) kamugeliri.com MÇB

42 Vergilendirme dönemleri itibariyle 4.000 TL'yi aşmayan mahsup talepleri inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecek, Talep, belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle geçerlik kazanacaktır. Söz konusu belgelerin veya belgelerde yer alması gereken bilgilerin eksikliği durumunda 3/7/2005 tarihli ve 25864 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1/1.2.) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde hareket edilecektir. İndirimli Oran KDV İadesi Talebi 42  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.1) < 4.000 TL kamugeliri.com MÇB

43 43 4.000 TL üstündeki Vergi İnceleme YMM Raporuna 4.000 TL ve üstündeki mahsup talepleri Vergi İnceleme veya YMM Raporuna göre yerine getirilecektir. 4.000 TL’yi teminat gösterilmesi halinde Vergi İnceleme YMM Raporu Talep tutarının 4.000 TL’yi aşan kısmı kadar teminat gösterilmesi halinde ilgili belgelerin tamamlanıp teminatın verildiği tarih itibariyle mahsup talebi geçerlik kazanacak ve teminat Vergi İnceleme veya YMM Raporu ile çözülebilecektir. YMM Raporlarında, 23/11/2001 tarihli ve 24592 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca iadenin talep edildiği yıl için belirlenen limitler geçerli olacaktır. Örneğin 2011 yılında gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak 2012 yılı içerisinde yapılacak iade taleplerinde 2012 yılı için YMM Raporu ile azami alınabilecek iade tutarına ilişkin limitler uygulanacaktır. İndirimli Oran KDV İadesi Talebi 43  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.1) 4.000 TL < kamugeliri.com MÇB

44 44 Mahsuben iade talebi;  Vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılması durumunda iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibariyle,  YMM Raporu ile talep edilmesi halinde ise YMM Raporunun ibraz edildiği tarih itibariyle geçerlik kazanacaktır. V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi İndirimli Oran KDV İadesi Talebi 44  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.1) kamugeliri.com MÇB

45 45 İncelemesiz / Teminatsız (I/1.4.) 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.4.) (Kamuya Ait Kuruluşlara İade) kurum kuruluşlara bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara ; iade talepleri İnceleme RaporuYMM Raporu teminat bu kapsamdaki mahsuben iade talepleri, yukarıda yer alan belgelerin ibrazı üzerine miktarına bakılmaksızın İnceleme Raporu, YMM Raporu veya teminat aranmadan yerine getirilecektir. İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan yılı içinde mahsuben iade taleplerinde, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer alan ve bu Tebliğe aykırı olmayan açıklamalar geçerli olacaktır. İndirimli Oran KDV İadesi Talebi 45  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.1) V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

46 46 İncelemesiz / Teminatsız İndirimli orana tabi malların “oldukları gibi ihraç edilmeleri şartıyla” aşağıda sayılan mükelleflere teslimi halinde İncelemesiz / Teminatsız iade süreci işletilir.  Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine,  Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine,  Yarıdan Fazla Hissesine Sahip Oldukları Şirketlere,  Kendi Hisselerinin Yarısından Fazlasına Sahip Olan Şirketlere, İndirimli Oran İhraç Amaçlı Teslimlerde Mahsuben İade 46  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.3) V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

47 47 Uygulamadan faydalanılabilmesi için malların “oldukları gibi ihraç” edilmesi gerekmektedir. Kapsamı belirtilen teslimlere isabet eden kısım için geçerlidir. İade hakkı Bakanlar Kurulunca belirlenen alt sınırın aşıldığı dönemde doğar, Bu dönemde alt sınırı aşan kısmın mahsuben iadesi talep edilebilmektedir. İndirimli Oran İncelemesiz Teminatsız İade Süreci 47  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.3) kamugeliri.com MÇB

48 48 Yılın başından sınırın aşıldığı döneme kadar (bu dönem dahil) yapılan ve incelemesiz/teminatsız iade kapsamına giren teslim bedelleri toplamı, aynı dönemdeki indirimli orana tabi bütün işlem bedelleri toplamına oranlanacak, Bu oran sınırı aşan iade tutarına uygulanarak incelemesiz/teminatsız mahsup edilebilecek tutar hesaplanacaktır. Alt sınırın aşıldığı dönemden sonra ise sadece o dönemdeki işlemler için aynı oranlama yapılarak incelemesiz/teminatsız mahsup tutarı hesaplanacaktır. İndirimli Oran İncelemesiz Teminatsız İade Süreci 48  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.3) kamugeliri.com MÇB

49 49 İade talep dilekçesine yukarıda belirtilen ek olarak; İhracatın gerçekleştiğini gösterir yazı; (İhracatı gerçekleştiren mükelleften, 11/7/2006 tarihli ve 26225 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (4) numaralı bölümüne göre alınacak yazı,) İncelemesiz/teminatsız mahsup kapsamına giren teslim bedelleri gösteren tablo, (Yılın başından cari döneme kadar aylar itibariyle ve kümülatif sütunlara da yer aldığı) Bunlar dışındaki indirimli orana tabi diğer işlem bedelleri ve her ikisinin toplamını gösteren bir tablo, (birden fazla işlem varsa toplamları alınarak tek tutar olarak ifade edilecektir) İndirimli Oran İncelemesiz Teminatsız İade Süreci 49  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.3) kamugeliri.com MÇB

50 50 YIL İÇİ MAHSUP TALEPLERİ İndirimli Oran Tabi Teslimlerde (İ.O) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan İ.O. Teslimler İhraç Amaçlı İ.O. Teslimlerde 4.000 TL > İade4.000 TL < İade4.000 TL > İade4.000 TL < İade4.000 TL > İade4.000 TL < İade Teminat YokVarYok Verildiyse Verilmediyse VİR & YMM YokVarYok Mahsup Talebinin Geçerlilik Kazanması Belgelerin Tamamlanması Belgelerin Tamamlanması ve ibrazı ile VİR = Talep Dilekçe Tarihi YMMR= Rapor İbraz Tarihi Belgelerin Tamamlanması ve ibrazı ile Belgelerin Tamamlanması Teminat Verildiyse İhracatın Gerçekleşmesi beklenilmeden + Teminat Gösterildiği Tarihte Teminat Verilmediyse Belgelerin Tamamlandığı Tarihte Teminatın Çözümü Yok VİR veya YMMR ile çözülür Yok İhracat Gerçekleşip + Belge İbrazı ile Mahsup Edilebilecek Borçlar 3065 Sayılı KDV Kanunu Madde 29, 2 fıkra ile belirlenen borçlar Özel Koşul Yok Kamu Kurum ve Kuruluşlarına teslim 119 Seri No’lu KDV Tebliği Bölüm 4.3 adı geçen Kurumlara Teslim + Oldukları Gibi İhraç + KDVK Tecil Terkin uygulanmayanlar 119 Seri No’lu KDV Tebliği Bölüm 4.3 adı geçen Kurumlara Teslim + Oldukları Gibi İhraç + KDVK Tecil Terkin uygulanmayanlar kamugeliri.com MÇB

51 51 İade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabilecektir. Üç aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerde iade talebi en erken izleyen yılın ilk üç aylık, en geç üçüncü üç aylık vergilendirme dönemlerine ait beyannamelerle yapılabilecektir. İndirimli Oran Yıl İçinde Mahsup Edilmeyen Vergilerin İadesi 51  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /5) kamugeliri.com MÇB

52 52 İade tutarı, izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin talep edildiği vergilendirme dönemine kadar aradaki dönemlere ait “devreden vergi tutarları” ile karşılaştırılmak suretiyle "iade edilecek KDV tutarı" belirlenecektir. KDV alacağının 4.000 TL yi aşmaması halinde nakden ve/veya mahsuben iade talepleri inceleme raporu, teminat ve YMM Raporu aranılmadan yerine getirilecek, İade talebi belirtilen belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle geçerlik kazanacaktır. İndirimli Oran Yıl İçinde Mahsup Edilmeyen Vergilerin İadesi 52  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /5) kamugeliri.com MÇB

53 53 İade talebinin 4.000 TL ve üstünde olması halinde 4.000 TL yi aşan kısmın nakden ve/veya mahsuben iadesi vergi inceleme raporu veya YMM Raporu ile yerine getirilecektir. İade talebi; İade talep dilekçesinin verildiği tarih itibariyle, (iadenin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılması durumunda ) veya YMM Raporunun ibraz edildiği tarih itibariyle ( YMM Raporu ile talep edilmesi halinde ise ) geçerlik kazanacaktır. İndirimli Oran Yıl İçinde Mahsup Edilmeyen Vergilerin İadesi 53  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /5) kamugeliri.com MÇB

54 54 Örnek Bir mükellefin Eylül/2011 vergilendirme dönemindeki iade hakkı doğuran işlemleri ihracat ve indirimli orana tabi teslimlerden oluşmaktadır. Mükellef; İhracat teslimlerinin bünyesine giren vergiyi 120.000 TL, indirimli orana tabi teslimlerin bünyesine giren vergiyi 80.000 TL olarak hesaplamıştır. Buna göre ilgili dönemde iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren toplam vergi tutarı içinde; indirimli orana tabi işlemlerin payı [(80/200)x100=40] yüzde 40, ihracat istisnası kapsamındaki işlemlerin payı ise [(120/200)x100=60] yüzde 60 olacaktır. Bu paylar dikkate alınarak Eylül/2011 vergilendirme döneminde devreden 100.000 TL katma değer vergisinin yüzde 40 ı olan 40.000 TL si indirimli orana tabi işlemlere ilişkin yılı içinde mahsuben iade esaslarına göre iade edilecektir. İndirimli Oran İndirim Hakkı Doğuran Diğer İşlemlerle Birlikte İade Talebi 54  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /5) kamugeliri.com MÇB

55 TEŞEKKÜRLER 55 kamugeliri.com MÇB

56 (I) Sayılı Liste % 1 3- Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile 2 no.lu faslında yer alan mallar, 4- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 56 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

57 Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… (I) Sayılı Liste % 1 1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, 2- a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı,, V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi 57 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

58 (I) Sayılı Liste % 1 5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları, 6- (2011/1673 sayılı BKK ile değişen sıra, Yürürlük : 28/04/2011) İlgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 58 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

59 Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… (I) Sayılı Liste % 1 7- Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları, 8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), 59 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

60 (I) Sayılı Liste % 1 9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar, "Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Kullanılmış olanlar ile (2009/14812 sayılı Kararname ile eklenen ibare Yürürlük: 30/03/2009) (1) 87.03 pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, "8703.10.11.00.00 özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", "8703.10.18.00.00 diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 60 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

61 (I) Sayılı Liste % 1 9- (2008/13426 sayılı BKK ile eklenen bent, Yürürlük : 07/04/2008) Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır. Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 61 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

62 (I) Sayılı Liste % 1 10- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2713.20.00.00.11 pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi, 11- Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 62 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

63 (I) Sayılı Liste % 1 12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri, 13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 63 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

64 (I) Sayılı Liste % 1 14- Cenaze hizmetleri. 15- (2008/13902 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 01/08/2008) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 64 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

65 (I) Sayılı Liste % 1 16- (2011/2604 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 27/12/2011) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 65 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

66 (I) Sayılı Liste % 1 17- (2011/2604 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 27/12/2011) 20/12/2010 tarih ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; / 84.02 / 84.03 / 84.04 / 84.17 / 84.18.61/ 84.18.69 / 84.19/ 84.20 / 84.21 /84.24 / 84.26. / 84.28 / 84.29 / 84.30 / 84.32 / 84.33 / 84.34 / 84.35 / 84.36 / 84.37 / 84.38 / 84.51 / 84.55 / 84.68 / 84.74 / 85.01 / 85.02 / 85.04 / 85.14 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi 66 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

67 (I) Sayılı Liste % 1 18- (2012/3594 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 13/09/2012) Kur'an-ı Kerim (Kur'an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur'an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları. Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 67 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

68 (I) Sayılı Listedeki maddelerin tamamına baktınız. Lütfen Slayt’a Dönünüz! V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi 68 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

69 (II) Sayılı Liste % 8 1 - a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04 (13) (2011/2466 sayılı BKK ile kaldırılan ibare, Yürürlük : 28/11/2011) pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile 01.06 pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar, b) (14) (2011/2466 sayılı BKK ile kaldırılan bend, Yürürlük : 28/11/2011) c) 3 no.lu faslında yer alan mallar (0301.10 pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç), Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Canlı havanlar ve hayvansal ürünler 2- 4 no.lu faslında yer alan mallar, (Canlı havanlar ve hayvansal ürünler; süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabi bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenebilir hayvansal menşeli ürünler) (0408.11.20.00.00, 0408.19.20.00.00, 0408.91.20.00.00, 0408.99.20.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar hariç. Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta sarıları (taze,kurutulmuş,buharla veya kaynar su ile pişirilmiş, kalıplanmış,dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin): Sırasıyla insan gıdası olarak kullanışlı olmayan kurutulmuş veya diğer yumurta sarıları,) A-Gıda Maddeleri 69 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

70 (II) Sayılı Liste % 8 Canlı hayvan ve hayvansal ürünler : 3- 5 no.lu faslın 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar, (Canlı hayvan ve hayvansal ürünler : Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler.) Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Bitkisel ürünler; 4- 6 no.lu faslın 0601.20.10.00.11, 0601.20.10.00.12, 0602.10, 0602.20, 0602.90.10.00.00, 0602.90.20.00.00, 0602.90.30.00.00 pozisyonlarında yer alan mallar, (Bitkisel ürünler; Hindiba bitkisi; hindiba kökleri; köklendirilmiş çelik ve daldırmaları; meyveleri veya sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar, çalılar (aşılı veya aşısız) ; mantar misilleri; ananas fidanı; sebze ve çilek fideleri) 70 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

71 (II) Sayılı Liste % 8 Bitkisel ürünler; 5- 7 no.lu faslında yer alan mallar, (Bitkisel ürünler; yenilen sebze ve bazı kök ve yumrular) Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Bitkisel ürünler; 6- 8 no.lu faslında yer alan mallar, (Bitkisel ürünler; yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgiller, kavunlar ve karpuzların kabukları) Bitkisel ürünler; 7- 9 no.lu faslında yer alan mallar, (Bitkisel ürünler; kahve çay, paraguay çayı ve baharat) Bitkisel ürünler 8- 10 no.lu faslında yer alan mallar, (Bitkisel ürünler; hububat) Bitkisel ürünler; 9- 11 no.lu faslında yer alan mallar, (Bitkisel ürünler; değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday qluteni) 71 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

72 (II) Sayılı Liste % 8 Bitkisel ürünler; 10- 12 no.lu faslında yer alan mallar (Bitkisel ürünler; yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane tohum ve meyvalar, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem) - (Yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları), Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi (Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri, hazır yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar), 11- 15 no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar, (Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri, hazır yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar), Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 12- 16 no.lu faslında yer alan mallar, (Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler - Et, balık kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları), 72 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

73 (II) Sayılı Liste % 8 Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 13- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar (1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alanlar hariç), (Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler - Şeker ve şeker mamülleri) b) 1704.90.30.00.00 pozisyonunda yer alan mallar, (beyaz çikolata) Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 14-18 no.lu faslında yer alan mallar, (Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler - Kakao ve kakao müstahzarları) Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddele 15-19 no.lu faslında yer alan mallar, (Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler - Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları;pastacılık ürünleri) Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 16-20 no.lu faslında yer alan mallar, (Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler - Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar) Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 17-21 no.lu faslında yer alan mallar, (Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler – Yenilen çeşitli gıda müstahzarları) 73 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

74 (II) Sayılı Liste % 8 Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler - 18 - 22 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız; (Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler - Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke); a) 22.01 (Sular (tabi ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil)( ilave şeker ve diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar), 2202.10.00.00.19, (Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç): Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve aromalandırılmış): Diğerleri) 2202.90, (Alkolsüz bira) 2204.30,(Diğer üzüm şıraları) 2209.00.91.00.00, (muhtevası 2 lt’yi geçmeyen şarap sirkesi dışındaki sirkeler) 22.09.00.99.00.00 (muhtevası 2 lt’yi geçen şarap sirkesi dışındaki sirkeler) pozisyonlarında yer alanlar, b) 2202.10.00.00.11,(sade gazozlar); 2202.10.00.00.12, (meyvalı gazozlar); 2202.10.00.00.13 (kolalı gazozlar) pozisyonlarında yer alanlar, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 74 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

75 (II) Sayılı Liste % 8 (Gıda sanayi müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler 19- 23 no.lu faslın; (Gıda sanayi müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler – Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler) 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, (Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer) (Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar) ; 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 (Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer) (Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3'ten fazla olanlar) pozisyonlarında yer alan mallar, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi 75 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

76 (II) Sayılı Liste % 8 20- 25 no.lu faslın; (Mineral Maddeler – Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento) 2501.00.91.00.11, 2501.00.91.00.12, 2501.00.91.00.19 (deniz suyu ve tuzla ana suları; insanların tüketimine mahsus tuz) pozisyonlarında yer alan mallar. Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 76 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

77 (II) Sayılı Listenin “A- Gıda Maddeleri” Başlığındaki maddelerin tamamına baktınız. Lütfen Slayt’a Dönünüz! 77 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

78 (II) Sayılı Liste % 8 1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri, B- Diğer Mal ve Hizmetler 3- İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.), 78 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

79 (II) Sayılı Liste % 8 4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 79 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

80 (II) Sayılı Liste % 8 5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç), Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 80 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

81 (II) Sayılı Liste % 8 6- (2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 20/07/2008) a) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil), b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin "4302.19.95.00.19 Diğerleri" pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 81 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

82 (II) Sayılı Liste % 8 7- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 8- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri, 9- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları, 10- Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri, 11- 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri, 82 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

83 (II) Sayılı Liste % 8 12- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takoğraf cihazı teslimleri, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 13- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 4801.00 pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile 48.02 pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi, 14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki, 83 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

84 (II) Sayılı Liste % 8 15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi 16- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, 84 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

85 (II) Sayılı Liste % 8 17- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 18- (2012/2931 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 25/03/2012) Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler, 85 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

86 (II) Sayılı Liste % 8 19- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 0106.90.00.90.14 pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve bu etkin maddelerin üretiminde kullanılan hammaddeler, 86 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

87 (II) Sayılı Liste % 8 21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 22 - (2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 20/07/2008) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 87 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

88 2520.20.90.10.00Dişçilikte kullanılan alçılar 2520.20.90.90.11Tıpta kullanılan alçılar 2804.40.00.00.00Oksijen 2844.40.20.00.11Radyoaktif iyot 2844.40.20.00.12Radyoaktif fosfor 2844.40.20.00.13Radyoaktif karbon 2844.40.20.00.14Radyoaktif kobalt 2844.40.20.00.19Diğerleri 2844.40.30.00.00Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM) 30.01Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler 30.05Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, sparadralar, hardal yakıları gibi) 30.06Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları 33.06Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil); diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri), bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş 3307.90.00.90.11Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları 3407.00.00.10.00Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar 3407.00.00.90.11Dişçi mumu 3407.00.00.90.13Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) 3407.00.00.90.14Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) 3701.10.10.00.00Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar 3701.20.00.90.12Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar (II) Sayılı Liste % 8 22 - (2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 20/07/2008) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 88 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

89 (II) Sayılı Liste % 8 Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 3821.00.00.00.00Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları 3822.00Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri 39. FasılPlastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler) 40. FasılKauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler) 7015.10.00.00.00Numaralı gözlük camları 8419.20Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri 8421.29.00.00.11Diyalizör 8509.80.00.00.19Diğerleri (Yalnız elektrikli - pilli diş fırçaları) 90.11Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç) 90.18Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç) 90.19Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları (Aksam ve parçalar hariç) 9020.00Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (Mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç) 90.21Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil) ;cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar(Aksam, parça ve aksesuarlar hariç) 9022.12.00.00.00Bilgisayarlı tomografi cihazları 9022.13.00.00.00Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar) 9022.14Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için) 9022.21Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için 9027.80Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları) 9402.10.00.00.11Dişçi koltukları 9402.90Diğerleri (Aksam ve parçalar hariç) 9506.91.90.00.00Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.) 9603.21.00.00.00Diş fırçaları 89 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

90 9001.30.00.00.00Kontak lensler (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar) 9001.40Camdan gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar) 9001.50Diğer maddelerden gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar) 90.03Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları (Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olan gözlük çerçeveleri ve gözlük benzeri eşyaya ait çerçeveler ile bunların aksam ve parçaları hariç) 9004.10.10.00.00Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç) 9004.90Diğerleri (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç) Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi (II) Sayılı Liste % 8 pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri, 90 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

91 (II) Sayılı Liste % 8 24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (2009/15200 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük: 15/07/2009)(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 91 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

92 (II) Sayılı Liste % 8 25- (2008/13234 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 09/02/2008) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.) Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 92 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

93 (II) Sayılı Liste % 8 26-Yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 27- Belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri. 93 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

94 (II) Sayılı Liste % 8 28- (2008/13234 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 09/02/2008) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 8424.81Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar) 8428.2030.90.00Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler) 8428 90.71 00 00Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler) 8428.90.95.90.11Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar 8432.10Pulluklar 8432.21.00.00.00Diskli tırmıklar (diskorolar) 8432 29Diğerleri: (Tırmıklar, skaritikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan makinalar, çapa makinaları) 8432.30Ekim ve dikim makinaları 8432.40Gübreleme makina ve cihazları 8433 20Çayır biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil) 8433.30Ot hazırlama makina ve cihazları 8433 40Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) 94 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

95 (II) Sayılı Liste % 8 28- (2008/13234 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 09/02/2008) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 8433.51.00.00.00Biçer döverler 8433.52Diğer harman makina ve cihazları 8433.53Kök ve yumru sökme makinaları 8433.59.11.00.00Kendinden hareketli olanlar (silaj makinası) 8433.59.19.00.00Diğerleri (silaj makinası) 8433.59.30.00.11Orak makinaları (biçerler) 8433.59.30.00.12Biçer toplarlar 8433.59.30.00.13Biçer bağlarlar 8433.59.80.00.11Pamuk hasat makinası 8433.59.80.00.12Mısır hasat makinası 8433.59.80.00.13Mısır toplama ve daneleme makinaları 8433.59.80.00.19Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve cihazları) 8433.90Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar) ( 10) 8434.10.00.00.00Süt sağma makinaları 8436.10.00.00.00Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar 8436.80.91.00.00Otomatik yalaklar 8436.80.99.00.11Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar 8436.80.99.00.12Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar 8436.80.99.00.13Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç) 8510.20.00.00.12Hayvan kırkma makinaları 8701.10.00.00.00Motokültörler 8701.90.11.00.00Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler) 8701.90.20.00.00Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler (traktörler) 8701.90.25.00.00Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı geçmeyenler (traktörler) 8701.90.31.00.00Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler (traktörler) 8701.90.35.00.00Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı geçmeyenler (traktörler) 8701.90.39.00.00Motor gücü 90 kW.ı geçenler (traktörler) 8716.20.00.00.00Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar 95 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

96 (II) Sayılı Liste % 8 29- (2008/13426 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 07/04/2008) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… 84.29.52.10.00.00Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen) 84.29.52.90.00.11Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar) 84.29.59.00.10.11Beko loder 84.47Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları 84.52.10Ev tipi dikiş makinaları 84.52.21.00.00.00Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları) 84.52.29.00.00.00Diğerleri (diğer dikiş makinaları) 84.58Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) 84.59Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç] gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar” 96 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

97 (II) Sayılı Listenin “B- Diğer Mal ve Hizmetler” Başlığındaki maddelerin tamamına baktınız. Lütfen Slayt’a Dönünüz! 97 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

98 3065 Sayılı KDV Kanunu Madde 8 - Mükellef 1. Katma Değer Vergisinin Mükellefi: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar, b) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler, c) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, d) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları, e) (5602 sayılı Kanunun 10/5-b maddesiyle değişen bent Yürürlük; 01.04.2007) Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler, (5) f) (5602 sayılı Kanunun 11/1-ç maddesiyle kaldırılmıştır Yürürlük; 01.04.2007) (6) g) 1 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (c) bendine giren hallerde bunları tertipleyenler veya gösterenler, h) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler, ı) İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlardır. 2. (3297 sayılı Kanunun 2'inci maddesiyle değişen bent) Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. (5035 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen cümle; Yürürlük: 02.01.2004) Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir. (7) Lütfen Sunuma Dönmek için Tıklayınız! 98 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

99 99 1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi, c) (3297 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle eklenen bent) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, Lütfen Sunuma Dönmek için Tıklayınız! 3065 Sayılı KDV Kanunu Madde 29, Fıkra 1 – Vergi İndirimi V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

100 100 2. (5035 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen fıkra; Geçerlilik: 01.01.2004, Yürürlük: 02.01.2004) Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan (5615 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:04.04.2007) işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden (47) temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. (5838 sayılı kanunun 12 nci maddesiyle değişen ibare) Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (*) Lütfen Sunuma Dönmek için Tıklayınız! 3065 Sayılı KDV Kanunu Madde 29, Fıkra 2 – Vergi İndirimi V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB


"1 V ergi D enetim Kurulu Başkanlığı – R isk Analiz Merkezi kamugeliri.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları