Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu Geliri . Com KDV & İndirimli Oran

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu Geliri . Com KDV & İndirimli Oran"— Sunum transkripti:

1 Kamu Geliri . Com KDV & İndirimli Oran
Hazırlayan Mehmet Çağlar BÜYÜK Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com

2 Katma Değer Vergisi KDV Vergiden Vergi İndirimi KDV İadesi
Türk Vergi Sisteminde KDV Oran İndirimli Oran Uygulaması Vergi İndirim İndirimli Oran İade Müessesi İndirimli Oran İade Usul ve Esasları kamugeliri.com MÇB

3 “En gelişmiş yayılı muamele vergisi türüdür.”
Katma Değer Vergisi “En gelişmiş yayılı muamele vergisi türüdür.” ISBN , Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri , s.208, Nurettin BİLİCİ kamugeliri.com MÇB

4 Vergiden Vergi İndirimi
Her aşamada satış fiyatı üzerine vergi uygulanıp, bu vergi alıcıdan tahsil edilir, Satıcı tahsil ettiği vergiden, daha önceki aşamalarda ödediği vergileri düşer ve aradaki farkı vergi dairesine öder. ISBN , Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri , s.209, Nurettin BİLİCİ kamugeliri.com MÇB

5 Vergiden Vergi İndirimi
KDV oranı %10 olarak uygulanmıştır. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 153Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 100 Kasa Hesabı Peşin mal alımı 100 10 110 Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 2 100 Kasa Hesabı 600 Y.İ. Satışlar Hesabı 391 Hesaplanan KDV Hesabı Peşin mal satımı 143 130 13 Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 3 391 Hesaplanan KDV Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Ay sonu KDV tahakkuku 13 10 3 Vergiden Vergi İndirimi Örnek Bir işletme maliyetle mal satın alıp KDV öder. Bu malı ‘ye satar ve KDV tahsil eder. = 3 Daha önce ödediği KDV’yi düştükten sonra kalan KDV’yi vergi dairesine yatırır. 5 kamugeliri.com MÇB

6 Vergiden Vergi İndirimi
KDV oranı %10 olarak uygulanmıştır. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 153Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 100 Kasa Hesabı Peşin mal alımı 100 10 110 Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 2 100 Kasa Hesabı 600 Y.İ. Satışlar Hesabı 391 Hesaplanan KDV Hesabı Peşin mal satımı 143 130 13 Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 3 391 Hesaplanan KDV Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Ay sonu KDV tahakkuku 13 10 3 Vergiden Vergi İndirimi Görüldüğü gibi KDV kanununda tanımlanan kanuni mükellef mal alışı esnasında ödemiş olduğu ‘lik vergiyi satış aşamasına kadar yüklenmekte ve son aşamada alıcıya yansıtmaktadır. KDV Kanunu 8 inci madde, Mükellef – Madde metni için tıklayınız 6 6 kamugeliri.com MÇB

7 Vergiden Vergi İndirimi
KDV oranı %10 olarak uygulanmıştır. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 153Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 100 Kasa Hesabı Peşin mal alımı 100 10 110 Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 2 100 Kasa Hesabı 600 Y.İ. Satışlar Hesabı 391 Hesaplanan KDV Hesabı Peşin mal satımı 143 130 13 Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 3 391 Hesaplanan KDV Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Ay sonu KDV tahakkuku 13 10 3 Vergiden Vergi İndirimi Bu durumda Katma Değer Vergisi’nin “kanuni mükellefi” satıcı, “fiili mükellefi” ise nihai alıcı veya tüketicidir. Bir başka deyişle nihai alıcı; KDV’yi üzerinden yansıtamayan veya yansıtmayan alıcılardır. KDV Kanunu 8 inci madde, Mükellef – Madde metni için tıklayınız 7 7 kamugeliri.com MÇB

8 Vergiden Vergi İndirimi
KDV oranı %10 olarak uygulanmıştır. Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 1 153Ticari Mallar Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 100 Kasa Hesabı Peşin mal alımı 100 10 110 Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 2 100 Kasa Hesabı 600 Y.İ. Satışlar Hesabı 391 Hesaplanan KDV Hesabı Peşin mal satımı 143 130 13 Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 3 391 Hesaplanan KDV Hesabı 191 İndirilecek KDV Hesabı 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hs Ay sonu KDV tahakkuku 13 10 3 Vergiden Vergi İndirimi Öz itibarıyla Katma Değer Vergisi satıcı tarafından yüklenilen ve yansıtılması gereken bir vergidir. 8 8 8 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

9 KDV İadesinde Konu Mükellef tarafından mal alışı esnasında yüklenilen ancak kanuni veya fiili nedenlerle yansıtılamayan vergilerdir. kamugeliri.com MÇB

10 Türk Vergi Sisteminde Katma Değer Vergisi Oran
İndirimli Oran Uygulaması Vergi İndirimi İndirimli Oran Müessesesi İade Usul ve Esasları kamugeliri.com MÇB

11 Katma Değer Vergisi oranı vergiye tabi her bir işlem için %10’dur.
Vergi Oranı Katma Değer Vergisi oranı vergiye tabi her bir işlem için %10’dur. KDV Kanunu Bakanlar Kuruluna bu oranı dört katına kadar arttırmaya, %1’e kadar indirmeye Bu oranlar dahilinde; Muhtelif mal ve hizmetler ile Konut teslimlerinde farklı vergi oranları tespit etmeye yetki vermiştir. KDVK, Oran, 28. Md Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

12 İndirimli Oran Uygulaması
Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları; Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1 Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 Bu listeler dışında kalan teslim ve hizmetler için %18 2007 / sayılı KDV oranlarına ilişkin Genel Kararname kamugeliri.com MÇB

13 (I) Sayılı Liste % 1 %1’lik orana tabi teslim ve hizmetler 18 maddede sayılmıştır. Gerçek kişiler için gıda ve barınma gibi ihtiyaçlara konu mal ve hizmet teslimleri, Tüzel kişilerde üretim ve fabrikalaşmaya konu temel mal ve hizmet teslimleri Kültürel ve toplumsal katma değer oluşturan mal ve hizmet teslimleri, 2007 / sayılı KDV oranlarına ilişkin Genel Kararname (I) Sayılı liste için tıklayınız kamugeliri.com MÇB

14 2007 / 13033 sayılı KDV oranlarına ilişkin Genel Kararname
(II) Sayılı Liste % 8 %8’lik orana tabi teslim ve hizmetler “Gıda Maddeleri” ve “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıkları altında sayılmıştır. “Gıda Maddeleri” 20 ve “Diğer Mal ve Hizmetler” 29 madde halinde sayılmıştır. Önemli : Bu bölümdeki malların (I) sayılı listede yer alması halinde, (I) sayılı listede yer alan %1’lik oran uygulanır. 2007 / sayılı KDV oranlarına ilişkin Genel Kararname (II) Sayılı liste A- Gıda Maddeleri için tıklayınız (II) Sayılı liste B- Diğer Mal ve Hizmetler için tıklayınız Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

15 Diğerleri %18 (I) sayılı ve (II) sayılı listede sayılmayan her türlü mal ve hizmet teslimleri %18 oranında KDV uygulanacaktır. 2007 / sayılı KDV oranlarına ilişkin Genel Kararname kamugeliri.com MÇB

16 KDVK, Vergi İndirimi, 29. Md,1f
“Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den , bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler” KDVK yukarıdaki ifadeye ile vergiden vergi indirimi yöntemini kabul etmiştir. KDVK, Vergi İndirimi, 29. Md,1f Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

17 İndirimli Oran Müessesesi
Öz olarak KDVK ’nun 28. ve 29. maddelerinden kaynaklanmaktadır. Farklı vergi oranları uygulanması ve vergiden vergi indirilmesi nedenleri ile doğmuştur. kamugeliri.com MÇB

18 KDVK, Vergi İndirimi, 29. Md,2f
İndirimli Oranda İade “Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen, Tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin belirli borçlarına mahsuben ödenir.”  “Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin belirli borçlarına mahsuben iade edilir.” KDVK, Vergi İndirimi, 29. Md,2f Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

19 İndirimli Orana Tabi İşlemler
İade Usul ve Esasları Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 / 2) kamugeliri.com MÇB

20 İndirimli Oran - KDV İadesi
Kısmi istisna kapsamına girenler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesi söz konusu olmadığından, yüklenilen bu vergiler işin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /1) kamugeliri.com MÇB

21 İndirimli Oran - KDV İadesi
Tam istisna kapsamına girenler (ihraç kaydıyla teslimler hariç / 11-1c) dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ise, ilgili işleme ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilecektir. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /1) kamugeliri.com MÇB

22 Ancak yukarıdaki borçlara mahsuben iade yapılabilir.
İndirimli Oran Kapsamında Mahsup Edilebilir Borçlar Vergi ve sosyal sigorta prim borçları, Genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlar, Döner sermayeli kuruluşlara olan borçlar, Sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan işletmelere borçlar, Özelleştirme kapsamında bulunan işletmelere borçlar, Organize sanayi bölgelerinden temin edilen mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlar, Yıl içinde mahsuben talep edilecek iadelerde İzleyen yıl içerisinde mahsuben talep edilecek iadelerde Ancak yukarıdaki borçlara mahsuben iade yapılabilir. KDVK, Vergi İndirimi, 29. Md,2f Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

23 İndirimli Oranda İade Alt Sınırı
Uygulanan Takvim Yılı Bakanlar Kurulu Kararı/Yeniden Değerleme Oranında Artış Belirlenen İade Sınırı 1999 2000/1074 Sayılı B.K.K. 1.000 2000 2001/2185 Sayılı B.K.K. 2.000 2001 2002/3606 Sayılı B.K.K. 4.000 2002 Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 6.400 2003 VUK hükümlerine göre yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 8.200 2004 92 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 9.100 2005 10.000 2006 2006/10379 Sayılı B.K.K. 2007 10.800 2008 11.600 2009 13.000 2010 13.300 2011 14.300 2012 15.800 kamugeliri.com MÇB

24 Yıl İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarının Hesaplanması
1. Aşama Hesaplamaya her yılın ocak ayından başlanır. 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır 3. Aşama Her ay için ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır kamugeliri.com MÇB

25 Yıl İçinde Mahsuben Talep Edilecek İade Tutarının Hesaplanması
4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır, Aştı ise aşan kısım kadar yıl içi mahsuben iade talep hakkı doğar, [ (Önceki Ay İade Talep Tutarı + İlgili Yıl Alt Sınırı) – İade Edilebilir KDV Tutarı ] Farkı kadar iade talep edilebilecektir. kamugeliri.com MÇB

26 "İadeye Esas” Tutarın Hesaplanması
Formül: (1) – Yüklenilen KDV & İade hakkı doğuran işlem bünyesine giren vergi (Mükellef tarafından her ay için defter,belge ve kayıtlara göre hesaplanacaktır.) (2) – Hesaplanan & KDV işlem dolayısıyla hesaplanan vergi (3) – Ay içindeki iadeye esas tutar (1) – (2) = (3) kamugeliri.com MÇB

27 “İade Edilebilir” Tutarın Hesaplanması
Formül: (3) – Ay içindeki iadeye esas tutar (4) – İlgili dönem Devreden KDV tutarı (5) – İade Edilebilir Tutar (3) > (4) ise (5) = (4) (3) < (4) ise (5) = (3) (4)= 0 ise (5) = 0 kamugeliri.com MÇB

28 İlk mahsup Talebi sonrası “İade Edilebilir” Tutarın Hesaplanması
Formül: (5) – İade Edilebilir Tutar (6) – Gerçekleşen Mahsuben İade Tutarı (7) – İlgili Yıl İade Alt Sınırı (5)-[ (7 + 6)] kamugeliri.com MÇB

29 İndirimli Oran İade 1. Aşama 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 5. Aşama
DÖNEM İ N D İ R İ M L İ O R A N A T A B İ İ Ş L E M FARK (4-3) ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI TOPLAM (5+6) DEVREDEN KDV CARİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI MAHSUP EDİLECEK KDV BEDEL HESAPLANAN KDV YÜKLENİLEN KDV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 2011 1. Aşama Hesaplamaya her yılın ocak ayından başlanır. 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 2.000 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ((Yüklenilen – Hesaplanan)<(Devreden KDV))= 2.000 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınır Mükellef alt sınırı aşamamıştır, iade talep hakkı doğmaz, 5. Aşama Ay içi iade tutarı her ay için aynı şekilde kümülatif olarak hesaplanır, kamugeliri.com MÇB

30 İndirimli Oran İade 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama
DÖNEM FARK (4-3) ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI TOPLAM (5+6) DEVREDEN KDV CARİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI MAHSUP EDİLECEK KDV BEDEL HESAPLANAN KDV YÜKLENİLEN KDV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 ŞUBAT 16.000 34.000 18.000 20.000 84.000 5.700 2011 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınır < = iade talep hakkı doğar, kamugeliri.com MÇB

31 İndirimli Oran İade 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama
DÖNEM İ N D İ R İ M L İ O R A N A T A B İ İ Ş L E M FARK (4-3) ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI TOPLAM (5+6) DEVREDEN KDV CARİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI MAHSUP EDİLECEK KDV BEDEL HESAPLANAN KDV YÜKLENİLEN KDV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 ŞUBAT 16.000 34.000 18.000 20.000 84.000 5.700 MART 90.000 NİSAN 2011 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 0 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) > (Devreden KDV))= 0 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011yılında TL’yi şubat ayında aşan kısım cari dönemdeki iade edilebilir KDV’kapsamaktadır. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

32 İndirimli Oran İade 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama
DÖNEM İ N D İ R İ M L İ O R A N A T A B İ İ Ş L E M FARK (4-3) ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI TOPLAM (5+6) DEVREDEN KDV CARİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI MAHSUP EDİLECEK KDV BEDEL HESAPLANAN KDV YÜKLENİLEN KDV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 ŞUBAT 16.000 34.000 18.000 20.000 84.000 5.700 MART 90.000 NİSAN MAYIS 1.600 900 -700 19.300 2011 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = - 700 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011yılında TL’yi şubat ayında aşan kısım cari dönemdeki iade edilebilir KDV’kapsamaktadır. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

33 İndirimli Oran İade 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama
DÖNEM İ N D İ R İ M L İ O R A N A T A B İ İ Ş L E M FARK (4-3) ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI TOPLAM (5+6) DEVREDEN KDV CARİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI MAHSUP EDİLECEK KDV BEDEL HESAPLANAN KDV YÜKLENİLEN KDV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 ŞUBAT 16.000 34.000 18.000 20.000 84.000 5.700 MART 90.000 NİSAN MAYIS 1.600 900 -700 19.300 HAZİRAN 8.000 24.400 16.400 35.700 15.700 2011 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınır ’yi aşan ve iade talep edilebilecek kısım kamugeliri.com MÇB

34 İndirimli Oran İade 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama
DÖNEM İ N D İ R İ M L İ O R A N A T A B İ İ Ş L E M FARK (4-3) ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI TOPLAM (5+6) DEVREDEN KDV CARİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI MAHSUP EDİLECEK KDV BEDEL HESAPLANAN KDV YÜKLENİLEN KDV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 ŞUBAT 16.000 34.000 18.000 20.000 84.000 5.700 MART 90.000 NİSAN MAYIS 1.600 900 -700 19.300 HAZİRAN 8.000 24.400 16.400 35.700 15.700 TEMMUZ 12.000 41.700 2011 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 6.000 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 0 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınır TL’lik alt sınır aşılmıştır ancak iade edilebilecek KDV yoktur. kamugeliri.com MÇB

35 İndirimli Oran İade 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama
DÖNEM İ N D İ R İ M L İ O R A N A T A B İ İ Ş L E M FARK (4-3) ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI TOPLAM (5+6) DEVREDEN KDV CARİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI MAHSUP EDİLECEK KDV BEDEL HESAPLANAN KDV YÜKLENİLEN KDV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 ŞUBAT 16.000 34.000 18.000 20.000 84.000 5.700 MART 90.000 NİSAN MAYIS 1.600 900 -700 19.300 HAZİRAN 8.000 24.400 16.400 35.700 15.700 TEMMUZ 12.000 41.700 AĞUSTOS 9.600 14.600 5.000 2011 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 5.000 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 0 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınır TL’lik alt sınır aşılmıştır ancak iade edilebilecek KDV yoktur. kamugeliri.com MÇB

36 İndirimli Oran İade 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama
DÖNEM İ N D İ R İ M L İ O R A N A T A B İ İ Ş L E M FARK (4-3) ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI TOPLAM (5+6) DEVREDEN KDV CARİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI MAHSUP EDİLECEK KDV BEDEL HESAPLANAN KDV YÜKLENİLEN KDV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 ŞUBAT 16.000 34.000 18.000 20.000 84.000 5.700 MART 90.000 NİSAN MAYIS 1.600 900 -700 19.300 HAZİRAN 8.000 24.400 16.400 35.700 15.700 TEMMUZ 12.000 41.700 AĞUSTOS 9.600 14.600 5.000 EYLÜL 7.000 2011 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 8.000 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 7.000 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınırı TL’nin ve önceki dönem iade talepleri toplamının altında kalmıştır. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

37 İndirimli Oran İade 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama
DÖNEM İ N D İ R İ M L İ O R A N A T A B İ İ Ş L E M FARK (4-3) ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI TOPLAM (5+6) DEVREDEN KDV CARİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI MAHSUP EDİLECEK KDV BEDEL HESAPLANAN KDV YÜKLENİLEN KDV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 ŞUBAT 16.000 34.000 18.000 20.000 84.000 5.700 MART 90.000 NİSAN MAYIS 1.600 900 -700 19.300 HAZİRAN 8.000 24.400 16.400 35.700 15.700 TEMMUZ 12.000 41.700 AĞUSTOS 9.600 14.600 5.000 EYLÜL 7.000 EKİM 14.400 30.000 15.600 22.600 55.000 2011 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınırı TL’nin ve önceki dönem iade talepleri toplamının altında kalmıştır. kamugeliri.com MÇB

38 İndirimli Oran İade 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama
DÖNEM İ N D İ R İ M L İ O R A N A T A B İ İ Ş L E M FARK (4-3) ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI TOPLAM (5+6) DEVREDEN KDV CARİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI MAHSUP EDİLECEK KDV BEDEL HESAPLANAN KDV YÜKLENİLEN KDV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 ŞUBAT 16.000 34.000 18.000 20.000 84.000 5.700 MART 90.000 NİSAN MAYIS 1.600 900 -700 19.300 HAZİRAN 8.000 24.400 16.400 35.700 15.700 TEMMUZ 12.000 41.700 AĞUSTOS 9.600 14.600 5.000 EYLÜL 7.000 EKİM 14.400 30.000 15.600 22.600 55.000 KASIM 40.600 58.000 4.900 2011 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınır TL’lik alt sınır aşılmıştır, iade edilebilir tutar 4.900 kamugeliri.com MÇB

39 İndirimli Oran İade 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama
DÖNEM İ N D İ R İ M L İ O R A N A T A B İ İ Ş L E M FARK (4-3) ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI TOPLAM (5+6) DEVREDEN KDV CARİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI MAHSUP EDİLECEK KDV BEDEL HESAPLANAN KDV YÜKLENİLEN KDV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 ŞUBAT 16.000 34.000 18.000 20.000 84.000 5.700 MART 90.000 NİSAN MAYIS 1.600 900 -700 19.300 HAZİRAN 8.000 24.400 16.400 35.700 15.700 TEMMUZ 12.000 41.700 AĞUSTOS 9.600 14.600 5.000 EYLÜL 7.000 EKİM 14.400 30.000 15.600 22.600 55.000 KASIM 40.600 58.000 4.900 ARALIK 13.400 9.400 80.000 2011 2. Aşama Ay içi “iadeye esas KDV” tutarı hesaplanır & (Yüklenilen – Hesaplanan) = 9.400 3. Aşama Ay içi “iade edilebilir KDV” tutarı hesaplanır & ( (Yüklenilen – Hesaplanan) + (Önceki Dönem Sonu İade Tutarı) < (Devreden KDV))= 4. Aşama İade edilebilir KDV tutarı ilgili yıl için belirlenen tutarı aşıp aşmadığına bakılır & 2011 yılı alt sınır TL’yi ve önceki dönemlerde iade edilen KDV toplamı, iade edilebilir tutar 9.400 kamugeliri.com MÇB

40 İndirimli Oran KDV İadesi Talebi Mahsup talebi dilekçe ile yapılır,
İndirimli orana tabi satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi, (Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura ve benzeri belgeler ile aynı dönemde ait) İade edilecek vergi tutarının hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibariyle hazırlanacak tablo, (Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar ) Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.1) kamugeliri.com MÇB

41 İndirimli Oran KDV İadesi Talebi
 Cari yıl içerisinde bir iade talebi sonuçlandırıldıktan sonra yapılacak iade taleplerinde; İndirilecek KDV listesi, (İade hakkı doğuran işlemin ait olduğu dönemden iadenin talep edildiği döneme kadar aradaki dönemlere ilişkin) Satış faturaları veya bu faturaların dökümünü gösteren liste ile yüklenilen KDV listesi ve tablosu (İndirimli orana tabi işlemlere ait) Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.1) kamugeliri.com MÇB

42 < 4.000 TL İndirimli Oran KDV İadesi Talebi
 Vergilendirme dönemleri itibariyle TL'yi aşmayan mahsup talepleri inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecek, Talep, belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle geçerlik kazanacaktır. Söz konusu belgelerin veya belgelerde yer alması gereken bilgilerin eksikliği durumunda 3/7/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1/1.2.) bölümündeki açıklamalar çerçevesinde hareket edilecektir. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.1) kamugeliri.com MÇB

43 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.1)
İndirimli Oran KDV İadesi Talebi 4.000 TL <  4.000 TL ve üstündeki mahsup talepleri Vergi İnceleme veya YMM Raporuna göre yerine getirilecektir. Talep tutarının TL’yi aşan kısmı kadar teminat gösterilmesi halinde ilgili belgelerin tamamlanıp teminatın verildiği tarih itibariyle mahsup talebi geçerlik kazanacak ve teminat Vergi İnceleme veya YMM Raporu ile çözülebilecektir.  YMM Raporlarında, 23/11/2001 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği uyarınca iadenin talep edildiği yıl için belirlenen limitler geçerli olacaktır. Örneğin 2011 yılında gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak 2012 yılı içerisinde yapılacak iade taleplerinde 2012 yılı için YMM Raporu ile azami alınabilecek iade tutarına ilişkin limitler uygulanacaktır. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.1) 43 kamugeliri.com MÇB

44 İndirimli Oran KDV İadesi Talebi Mahsuben iade talebi;
Vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılması durumunda iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibariyle, YMM Raporu ile talep edilmesi halinde ise YMM Raporunun ibraz edildiği tarih itibariyle geçerlik kazanacaktır. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.1) 44 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

45 İncelemesiz / Teminatsız
İndirimli Oran KDV İadesi Talebi İncelemesiz / Teminatsız 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (I/1.4.) (Kamuya Ait Kuruluşlara İade) bölümünde sayılan kurum ve kuruluşlara; bu kapsamdaki mahsuben iade talepleri, yukarıda yer alan belgelerin ibrazı üzerine miktarına bakılmaksızın İnceleme Raporu, YMM Raporu veya teminat aranmadan yerine getirilecektir. İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan yılı içinde mahsuben iade taleplerinde, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer alan ve bu Tebliğe aykırı olmayan açıklamalar geçerli olacaktır. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.1) 45 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

46 İncelemesiz / Teminatsız
İndirimli Oran İhraç Amaçlı Teslimlerde Mahsuben İade İncelemesiz / Teminatsız İndirimli orana tabi malların “oldukları gibi ihraç edilmeleri şartıyla” aşağıda sayılan mükelleflere teslimi halinde İncelemesiz / Teminatsız iade süreci işletilir. Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine, Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine, Yarıdan Fazla Hissesine Sahip Oldukları Şirketlere, Kendi Hisselerinin Yarısından Fazlasına Sahip Olan Şirketlere, Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.3) 46 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

47 İndirimli Oran İncelemesiz Teminatsız İade Süreci
Uygulamadan faydalanılabilmesi için malların “oldukları gibi ihraç” edilmesi gerekmektedir. Kapsamı belirtilen teslimlere isabet eden kısım için geçerlidir. İade hakkı Bakanlar Kurulunca belirlenen alt sınırın aşıldığı dönemde doğar, Bu dönemde alt sınırı aşan kısmın mahsuben iadesi talep edilebilmektedir. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.3) 47 kamugeliri.com MÇB

48 İndirimli Oran İncelemesiz Teminatsız İade Süreci
Yılın başından sınırın aşıldığı döneme kadar (bu dönem dahil) yapılan ve incelemesiz/teminatsız iade kapsamına giren teslim bedelleri toplamı, aynı dönemdeki indirimli orana tabi bütün işlem bedelleri toplamına oranlanacak, Bu oran sınırı aşan iade tutarına uygulanarak incelemesiz/teminatsız mahsup edilebilecek tutar hesaplanacaktır. Alt sınırın aşıldığı dönemden sonra ise sadece o dönemdeki işlemler için aynı oranlama yapılarak incelemesiz/teminatsız mahsup tutarı hesaplanacaktır. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.3) 48 kamugeliri.com MÇB

49 İndirimli Oran İncelemesiz Teminatsız İade Süreci
İade talep dilekçesine yukarıda belirtilen ek olarak; İhracatın gerçekleştiğini gösterir yazı; (İhracatı gerçekleştiren mükelleften, 11/7/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 99 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (4) numaralı bölümüne göre alınacak yazı,) İncelemesiz/teminatsız mahsup kapsamına giren teslim bedelleri gösteren tablo, (Yılın başından cari döneme kadar aylar itibariyle ve kümülatif sütunlara da yer aldığı) Bunlar dışındaki indirimli orana tabi diğer işlem bedelleri ve her ikisinin toplamını gösteren bir tablo, (birden fazla işlem varsa toplamları alınarak tek tutar olarak ifade edilecektir) Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /4-4.3) 49 kamugeliri.com MÇB

50 YIL İÇİ MAHSUP TALEPLERİ İndirimli Oran Tabi Teslimlerde (İ.O)
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yapılan İ.O. Teslimler İhraç Amaçlı İ.O. Teslimlerde 4.000 TL > İade 4.000 TL < İade Teminat Yok Var Verildiyse Verilmediyse VİR & YMM Mahsup Talebinin Geçerlilik Kazanması Belgelerin Tamamlanması Belgelerin Tamamlanması ve ibrazı ile VİR = Talep Dilekçe Tarihi YMMR= Rapor İbraz Tarihi Teminat Verildiyse İhracatın Gerçekleşmesi beklenilmeden + Teminat Gösterildiği Tarihte Teminat Verilmediyse Belgelerin Tamamlandığı Tarihte Teminatın Çözümü VİR veya YMMR ile çözülür İhracat Gerçekleşip Belge İbrazı ile Mahsup Edilebilecek Borçlar 3065 Sayılı KDV Kanunu Madde 29, 2 fıkra ile belirlenen borçlar Özel Koşul Kamu Kurum ve Kuruluşlarına teslim 119 Seri No’lu KDV Tebliği Bölüm 4.3 adı geçen Kurumlara Teslim Oldukları Gibi İhraç KDVK Tecil Terkin uygulanmayanlar Oldukları Gibi İhraç kamugeliri.com MÇB

51 İndirimli Oran Yıl İçinde Mahsup Edilmeyen Vergilerin İadesi
İade talebi en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannameleri ile yapılabilecektir.  Üç aylık vergilendirme dönemine tabi olan mükelleflerde iade talebi en erken izleyen yılın ilk üç aylık, en geç üçüncü üç aylık vergilendirme dönemlerine ait beyannamelerle yapılabilecektir. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /5) 51 kamugeliri.com MÇB

52 İndirimli Oran Yıl İçinde Mahsup Edilmeyen Vergilerin İadesi
İade tutarı, izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin talep edildiği vergilendirme dönemine kadar aradaki dönemlere ait “devreden vergi tutarları” ile karşılaştırılmak suretiyle "iade edilecek KDV tutarı" belirlenecektir. KDV alacağının TL yi aşmaması halinde nakden ve/veya mahsuben iade talepleri inceleme raporu, teminat ve YMM Raporu aranılmadan yerine getirilecek, İade talebi belirtilen belgelerin tamamlandığı tarih itibariyle geçerlik kazanacaktır. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /5) 52 kamugeliri.com MÇB

53 İndirimli Oran Yıl İçinde Mahsup Edilmeyen Vergilerin İadesi
İade talebinin TL ve üstünde olması halinde TL yi aşan kısmın nakden ve/veya mahsuben iadesi vergi inceleme raporu veya YMM Raporu ile yerine getirilecektir. İade talebi; İade talep dilekçesinin verildiği tarih itibariyle, (iadenin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılması durumunda ) veya YMM Raporunun ibraz edildiği tarih itibariyle ( YMM Raporu ile talep edilmesi halinde ise ) geçerlik kazanacaktır. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /5) 53 kamugeliri.com MÇB

54 İndirimli Oran İndirim Hakkı Doğuran Diğer İşlemlerle Birlikte İade Talebi Örnek Bir mükellefin Eylül/2011 vergilendirme dönemindeki iade hakkı doğuran işlemleri ihracat ve indirimli orana tabi teslimlerden oluşmaktadır. Mükellef; İhracat teslimlerinin bünyesine giren vergiyi TL, indirimli orana tabi teslimlerin bünyesine giren vergiyi TL olarak hesaplamıştır. Buna göre ilgili dönemde iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren toplam vergi tutarı içinde; indirimli orana tabi işlemlerin payı [(80/200)x100=40] yüzde 40, ihracat istisnası kapsamındaki işlemlerin payı ise [(120/200)x100=60] yüzde 60 olacaktır. Bu paylar dikkate alınarak Eylül/2011 vergilendirme döneminde devreden  TL katma değer vergisinin yüzde 40 ı olan  TL si indirimli orana tabi işlemlere ilişkin yılı içinde mahsuben iade esaslarına göre iade edilecektir. Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 119 /5) 54 kamugeliri.com MÇB

55 Kamu Geliri . Com TEŞEKKÜRLER kamugeliri.com MÇB

56 (I) Sayılı Liste % 1 3- Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil), İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin pozisyonunda yer alan hayvanlar ile 2 no.lu faslında yer alan mallar, 4- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

57 (I) Sayılı Liste % 1 1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, 2- a) Mazı, palamut, kendir tohumu, kanola (kolza), kitre b) Meyan kökü, meyan balı, meyan hülasası, çöven, sumak yaprağı, defne yaprağı, ıhlamur, kekik, adaçayı, mahlep, kimyon, susam, anason, haşhaş tohumu, rezene tohumu, süpürge teli ve tohumu ile bunlardan mamul süpürgeler, kapari (kebere), harnup (keçiboynuzu), harnup çekirdeği, zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği, kişniş, acıbadem, kuzu göbeği mantar, şeker pancarı, , Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

58 (I) Sayılı Liste % 1 5- Buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanları, 6- (2011/1673 sayılı BKK ile değişen sıra, Yürürlük : 28/04/2011) İlgili mevzuata göre toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi katma değer vergisi mükelleflerine yapılan taze sebze ve meyve (mamulleri hariç) teslimleri, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

59 (I) Sayılı Liste % 1 7- Suni döllenme için dondurulmuş hayvan spermaları, 8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

60 (I) Sayılı Liste % 1 9- Aşağıda tanımları yapılan motorlu taşıtlardan yalnız "kullanılmış" olanlar, "Türk Gümrük Tarife Cetvelinin Kullanılmış olanlar ile (2009/14812 sayılı Kararname ile eklenen ibare Yürürlük: 30/03/2009) (1) pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil). [(Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları, jipler, vb., motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar, " özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar", " diğerleri"] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, para arabaları, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar hariç.] (Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

61 (I) Sayılı Liste % 1 9- (2008/13426 sayılı BKK ile eklenen bent, Yürürlük : 07/04/2008) Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanır. Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

62 (I) Sayılı Liste % 1 10- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin pozisyonunda yer alan penetrasyon asfalt (cut-back asfaltlar hariç) teslimi, 11- Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine ya da yönetiminde oy hakkına sahip oldukları işletmeler tarafından konut yapılmak üzere projelendirilmiş arsaların (sosyal tesisler için ayrılan bölümler dahil) net alanı 150 m2’nin altındaki konutlara isabet eden kısmı, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

63 (I) Sayılı Liste % 1 12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri, 13- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece net alanı 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

64 (I) Sayılı Liste % 1 14- Cenaze hizmetleri.
15- (2008/13902 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 01/08/2008) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri katma değer vergisinden istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmeti, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

65 (I) Sayılı Liste % 1 16- (2011/2604 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 27/12/2011) sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketleri tarafından kiralanması, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

66 (I) Sayılı Liste % 1 17- (2011/2604 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 27/12/2011) 20/12/2010 tarih ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; / / / / / / / 84.19/ / /84.24 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların  (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından katma değer vergisi mükellefleri ile işlemleri katma değer vergisinden istisna edildiği için katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve teslimi, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

67 (I) Sayılı Liste % 1 18- (2012/3594 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 13/09/2012) Kur'an-ı Kerim (Kur'an meal ve tefsir kitapları ile münhasıran Kur'an cüz, sûre, ayet ve/veya meallerini içeren kitaplar dâhil) ile Tevrat, Zebur ve İncil kitapları. Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

68 Lütfen Slayt’a Dönünüz!
(I) Sayılı Listedeki maddelerin tamamına baktınız. Lütfen Slayt’a Dönünüz! Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

69 (II) Sayılı Liste % 8 A-Gıda Maddeleri
1 - a) 01.01, 01.02, 01.03, 01.04 (13) (2011/2466 sayılı BKK ile kaldırılan ibare, Yürürlük : 28/11/2011) pozisyonlarında yer alan hayvanlar ile pozisyonunda yer alan (yalnız tavşanlar, geyikler, dağ keçisi, keklik, devekuşu, bıldırcın, çulluk, yabani ördek ve kazlar, sülün, beç tavuğu) hayvanlar, b) (14) (2011/2466 sayılı BKK ile kaldırılan bend, Yürürlük : 28/11/2011) c) 3 no.lu faslında yer alan mallar ( pozisyonunda yer alan süs balıkları hariç), 2- 4 no.lu faslında yer alan mallar, (Canlı havanlar ve hayvansal ürünler; süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabi bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenebilir hayvansal menşeli ürünler) ( , , , pozisyonlarında yer alan mallar hariç. Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta  sarıları (taze,kurutulmuş,buharla veya kaynar su ile pişirilmiş, kalıplanmış,dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin): Sırasıyla insan gıdası olarak kullanışlı olmayan kurutulmuş veya diğer yumurta sarıları,) Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

70 (II) Sayılı Liste % 8 3- 5 no.lu faslın pozisyonunda yer alan mallar, (Canlı hayvan ve hayvansal ürünler : Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler.) 4- 6 no.lu faslın , , , , , , pozisyonlarında yer alan mallar, (Bitkisel ürünler; Hindiba bitkisi; hindiba kökleri; köklendirilmiş çelik ve daldırmaları; meyveleri veya sert kabuklu meyveleri yenilen ağaçlar, çalılar (aşılı veya aşısız) ; mantar misilleri; ananas fidanı; sebze ve çilek fideleri) Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

71 (II) Sayılı Liste % 8 5- 7 no.lu faslında yer alan mallar, (Bitkisel ürünler; yenilen sebze ve bazı kök ve yumrular) 6- 8 no.lu faslında yer alan mallar, (Bitkisel ürünler; yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgiller, kavunlar ve karpuzların kabukları) 7- 9 no.lu faslında yer alan mallar, (Bitkisel ürünler; kahve çay, paraguay çayı ve baharat) 8- 10 no.lu faslında yer alan mallar, (Bitkisel ürünler; hububat) 9- 11 no.lu faslında yer alan mallar, (Bitkisel ürünler; değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday qluteni) Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

72 (II) Sayılı Liste % 8 no.lu faslında yer alan mallar (Bitkisel ürünler; yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane tohum ve meyvalar, sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem) - (Yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları), no.lu faslında yer alan yağlardan insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar, (Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri, hazır yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumlar), no.lu faslında yer alan mallar, (Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler - Et, balık kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları), Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

73 (II) Sayılı Liste % 8 13- a) 17 no.lu faslında yer alan mallar ( pozisyonunda yer alanlar hariç), (Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler - Şeker ve şeker mamülleri) b) pozisyonunda yer alan mallar,(beyaz çikolata) 14-18 no.lu faslında yer alan mallar, (Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler - Kakao ve kakao müstahzarları) 15-19 no.lu faslında yer alan mallar, (Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler - Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları;pastacılık ürünleri) 16-20 no.lu faslında yer alan mallar, (Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler - Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar) 17-21 no.lu faslında yer alan mallar, (Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler – Yenilen çeşitli gıda müstahzarları) Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

74 (II) Sayılı Liste % 8 no.lu faslında yer alan mallardan yalnız; (Gıda sanayii müstahzarları; meşrubat, alkollüiçkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler - Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke); a) 22.01(Sular (tabi ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil)( ilave şeker ve diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar), , (Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç): Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış ve aromalandırılmış): Diğerleri) , (Alkolsüz bira) ,(Diğer üzüm şıraları) , (muhtevası 2 lt’yi geçmeyen şarap sirkesi dışındaki sirkeler) (muhtevası 2 lt’yi geçen şarap sirkesi dışındaki sirkeler) pozisyonlarında yer alanlar, b) ,(sade gazozlar); , (meyvalı gazozlar); (kolalı gazozlar) pozisyonlarında yer alanlar, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

75 (II) Sayılı Liste % 8 no.lu faslın; (Gıda sanayi müstahzarları; meşrubat, alkollü içkiler ve sirke; tütün veya tütün yerine geçen işlenmiş maddeler – Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler) , , (Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer) (Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3 veya daha az olanlar); , (Zeytin küspesi (pirina) ve zeytin yağı üretiminden arta kalan diğer) (Ağırlık itibariyle zeytinyağı oranı % 3'ten fazla olanlar) pozisyonlarında yer alan mallar, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

76 (II) Sayılı Liste % 8 no.lu faslın; (Mineral Maddeler – Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento) , , (deniz suyu ve tuzla ana suları; insanların tüketimine mahsus tuz) pozisyonlarında yer alan mallar. Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

77 Lütfen Slayt’a Dönünüz!
(II) Sayılı Listenin “A- Gıda Maddeleri” Başlığındaki maddelerin tamamına baktınız. Lütfen Slayt’a Dönünüz! Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

78 B- Diğer Mal ve Hizmetler
(II) Sayılı Liste % 8 B- Diğer Mal ve Hizmetler 1- Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı, 2- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin pozisyonundaki sığır ve atların, pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derileri, 3- İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler.), Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

79 (II) Sayılı Liste % 8 4- Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

80 (II) Sayılı Liste % 8 5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç),  Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

81 (II) Sayılı Liste % 8 6-(2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 20/07/2008) a) İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil), b) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin " Diğerleri" pozisyonunda yer alan eşyalardan yalnız sığırların (bufalo dahil) dabaklanmış ve aprelenmiş kürkleri,  Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

82 (II) Sayılı Liste % 8 7- Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri, 8- Her nevi maddeden mamul çanta, bavul, valiz ve benzerleri, 9- Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları, 10- Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işleri, sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına giren ödeme kaydedici cihaz teslimleri, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

83 (II) Sayılı Liste % 8 12- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 64 üncü maddesine göre otobüs, kamyon ve çekici türü taşıtlarda bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan takoğraf cihazı teslimleri, 13- Türk Gümrük Tarife Cetvelinin pozisyonunda yer alan gazete kağıdı (rulo veya tabaka halinde) ile pozisyonunda yer alan baskı ve yazı kağıtlarının teslimi, 14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

84 (II) Sayılı Liste % 8 15- Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği" kapsamında verilen öğrenci taşıma servis hizmetleri ile "Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği" hükümlerine tabi yurtlarda verilen hizmetler, 16- Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

85 (II) Sayılı Liste % 8 17- İnsan gıdası olarak kullanılan mamalar, insan ve hayvan sağlığı için kullanılan antiserumlar, immunglobulinler, kan ve kan kompenentleri ile kan ürünleri, aşılar, 18- (2012/2931 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 25/03/2012) Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

86 (II) Sayılı Liste % 8 19- 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin pozisyonunda yer alan biyolojik mücadelede kullanılan parazit ve predatörler ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zirai mücadelede kullanılmak üzere ruhsatlandırılan bitki koruma ürünleri, bu ürünlerin terkibinde bulunan aktif maddeler ve aktif madde üretiminde kullanılan hammaddeler, 20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar (veteriner kozmetikleri hariç), bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve bu etkin maddelerin üretiminde kullanılan hammaddeler, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

87 (II) Sayılı Liste % 8 21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri, 22- (2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 20/07/2008) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

88 (II) Sayılı Liste % 8 22- (2008/13902 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 20/07/2008) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; Dişçilikte kullanılan alçılar Tıpta kullanılan alçılar Oksijen Radyoaktif iyot Radyoaktif fosfor Radyoaktif karbon Radyoaktif kobalt Diğerleri Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM) 30.01 Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler 30.05 Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, sparadralar, hardal yakıları gibi) 30.06 Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları 33.06 Ağız veya diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlar (takma dişleri temizlemeye ve onları ağızda sabit tutmaya mahsus pat ve tozlar dâhil); diş aralarını temizlemekte kullanılan iplikler (diş iplikleri), bireysel kullanıma mahsus ambalajlarda perakende satılacak hale getirilmiş Kontakt-lens veya suni göz solüsyonları Dişçilikte kullanılan alçı esaslı diğer müstahzarlar Dişçi mumu Elastomer esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) Çinko oksit-öjenol esaslı ölçü maddeleri (dişçilikte kullanılan) Tıpta, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılanlar Seluloitten veya diğer plastik maddelerden sağlık işlerinde kullanılanlar Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

89 (II) Sayılı Liste % 8 Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız…
Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler, bir mesned üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri 39. Fasıl Plastikler ve mamulleri (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler) 40. Fasıl Kauçuk ve kauçuktan eşya (Yalnız idrar torbaları, kolostomi torbaları, aseptik dolum torbaları, her nevi eldivenler, her nevi kan alma tüpleri ve prezervatifler) Numaralı gözlük camları Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri Diyalizör Diğerleri (Yalnız elektrikli - pilli diş fırçaları) 90.11 Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografi, sinefotomikrografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dâhil) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç) 90.18 Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar (Sintigrafi cihazları, diğer elektromedikal cihazlar ve göz testine mahsus cihazlar dahil) (Aksam ve parçalar hariç) 90.19 Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikotekni cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları (Aksam ve parçalar hariç) Diğer teneffüs cihazları ve gaz maskeleri (Mekanik parçaları ve değiştirilebilen filtreleri olmayan koruyucu maskeler hariç) (Aksam, parça ve aksesuarlar hariç) 90.21 Ortopedik cihazlar (Koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık bağları dahil) ;cebireler, gudyerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlar; protez organlar; sağırların işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar ve vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine yerleştirilen diğer cihazlar(Aksam, parça ve aksesuarlar hariç) Bilgisayarlı tomografi cihazları Diğerleri (dişçiliğe mahsus olanlar) Diğerleri (tıbbi, cerrahi veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için) Tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için Diğer alet ve cihazlar (Yalnız PCR cihazı, kan sayım, nefelometre vb. analiz ve ölçüm cihazları, biokimya, idrar ve eliza cihazları) Dişçi koltukları Diğerleri (Aksam ve parçalar hariç) Diğerleri (Yalnız yürüteç barı vb.) Diş fırçaları Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

90 (II) Sayılı Liste % 8 Kontak lensler (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar) Camdan gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar) Diğer maddelerden gözlük camları (Yalnız görme kusurunun giderilmesine mahsus olanlar) 90.03 Gözlüklere veya benzeri eşyaya ait çerçeveler ve bunların aksam ve parçaları (Kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olan gözlük çerçeveleri ve gözlük benzeri eşyaya ait çerçeveler ile bunların aksam ve parçaları hariç) Optik tarzda işlenmiş camlı olanlar (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç) Diğerleri (Çerçevesi kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kaplama metallerden olanlar hariç) pozisyonlarında yer alan eşyaların teslimi  ile bunlardan makine ve cihaz niteliği taşıyanların kiralanması hizmetleri, Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

91 (II) Sayılı Liste % 8 24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (2009/15200 sayılı BKK ile eklenen ibare, Yürürlük: 15/07/2009)(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

92 (II) Sayılı Liste % 8 25- (2008/13234 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra Yürürlük: 09/02/2008) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.) Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

93 (II) Sayılı Liste % 8 26-Yaşlı, sakat ve düşkünler için bakım ve huzurevleri ile yetimhanelerde verilen hizmetler, 27- Belediyeler ve bunların iktisadi işletmeleri tarafından verilen atık su hizmetleri. Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

94 (II) Sayılı Liste % 8 28- (2008/13234 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 09/02/2008) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına  Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; Tarıma ve bahçeciliğe ait olanlar (sıvı veya toz halindeki maddeleri püskürtmeye, dağıtmaya veya pülverize etmeye mahsus mekanik cihazlar) Diğerleri (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş pnömatik elevatörler ve konveyörler) Zirai traktörlere takılmak üzere imal edilenler (Tarımda kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş yükleyiciler) Zirai traktörler için hidrolik kaldırıcılar Pulluklar Diskli tırmıklar (diskorolar) Diğerleri: (Tırmıklar, skaritikatörler, kültivatörler, zararlı otları ayıklayan makinalar, çapa makinaları) Ekim ve dikim makinaları Gübreleme makina ve cihazları Çayır biçme makinaları (traktörlere monte edilen parmaklı biçme makinaları dahil) Ot hazırlama makina ve cihazları Ot ve saman balyalama makina ve cihazları (ot ve samanları toplayıp demet veya balya yapmaya mahsus olanlar dahil) Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

95 (II) Sayılı Liste % 8 28- (2008/13234 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 09/02/2008) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına  Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; Biçer döverler Diğer harman makina ve cihazları Kök ve yumru sökme makinaları Kendinden hareketli olanlar (silaj makinası) Diğerleri (silaj makinası) Orak makinaları (biçerler) Biçer toplarlar Biçer bağlarlar Pamuk hasat makinası Mısır hasat makinası Mısır toplama ve daneleme makinaları Diğerleri (diğer hasat ve harman makina ve cihazları) Aksam ve parçalar (84.33 pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar) ( 10) Süt sağma makinaları Hayvan yemlerini hazırlamaya mahsus makina ve cihazlar Otomatik yalaklar Arıcılığa mahsus bal mumunu petek yapan makina ve cihazlar Arıcılığa mahsus diğer makina ve cihazlar Mekanik hayvan kırkma makinaları (elle çalışanlar hariç) Hayvan kırkma makinaları Motokültörler Motor gücü 18 kW.ı geçmeyenler (traktörler) Motor gücü 18 kW.ı geçen fakat 37 kW.ı geçmeyenler (traktörler) Motor gücü 37 kW.ı geçen fakat 59 kW.ı geçmeyenler (traktörler) Motor gücü 59 kW.ı geçen fakat 75 kW.ı geçmeyenler (traktörler) Motor gücü 75 kW.ı geçen fakat 90 kW.ı geçmeyenler (traktörler) Motor gücü 90 kW.ı geçenler (traktörler) Tarımda kullanılmaya mahsus kendinden yüklemeli veya boşaltmalı römork ve yarı römorklar Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

96 (II) Sayılı Liste % 8 29- (2008/13426 sayılı Kararname ile eklenen sıra Yürürlük: 07/04/2008) 18/12/2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen) Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar) Beko loder 84.47 Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları Ev tipi dikiş makinaları Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları) Diğerleri (diğer dikiş makinaları) 84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) 84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) hariç] gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar” Sunuma devam etmek için burayı tıklayınız… Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

97 Lütfen Slayt’a Dönünüz!
(II) Sayılı Listenin “B- Diğer Mal ve Hizmetler” Başlığındaki maddelerin tamamına baktınız. Lütfen Slayt’a Dönünüz! Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

98 Lütfen Sunuma Dönmek için Tıklayınız!
3065 Sayılı KDV Kanunu Madde 8 - Mükellef 1. Katma Değer Vergisinin Mükellefi: a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar, b) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler, c) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, d) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları, e) (5602 sayılı Kanunun 10/5-b maddesiyle değişen bent Yürürlük; )Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip edenler,(5) f) (5602 sayılı Kanunun 11/1-ç maddesiyle kaldırılmıştır Yürürlük; ) (6) g) 1 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (c) bendine giren hallerde bunları tertipleyenler veya gösterenler, h) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler, ı) İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlardır. 2. (3297 sayılı Kanunun 2'inci maddesiyle değişen bent) Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. (5035 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle değişen cümle; Yürürlük: ) Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.(7) Lütfen Sunuma Dönmek için Tıklayınız! Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

99 Lütfen Sunuma Dönmek için Tıklayınız!
3065 Sayılı KDV Kanunu Madde 29, Fıkra 1 – Vergi İndirimi 1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak aşağıdaki vergileri indirebilirler a) Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, b) İthal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi, c) (3297 sayılı Kanunun 9'uncu maddesiyle eklenen bent) Götürü veya telafi edici usulde vergiye tabi mükelleflerden gerçek usulde vergilendirmeye geçenlerin, çıkarılan envantere göre hesap dönemi başındaki mallara ait fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisi, Lütfen Sunuma Dönmek için Tıklayınız! Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB

100 Lütfen Sunuma Dönmek için Tıklayınız!
3065 Sayılı KDV Kanunu Madde 29, Fıkra 2 – Vergi İndirimi 2. (5035 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen fıkra; Geçerlilik: , Yürürlük: ) Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51'i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan (5615 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: ) işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden (47) temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir.  (5838 sayılı kanunun 12 nci maddesiyle değişen ibare) Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya  tamamen ya da  amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.(*) Lütfen Sunuma Dönmek için Tıklayınız! Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı – Risk Analiz Merkezi kamugeliri.com MÇB


"Kamu Geliri . Com KDV & İndirimli Oran" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları