Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Üniversite-Sanayi Ürüne-Dönüşüm Araştırma Ortaklığı “Coulter” modelinden esinlenmiş bir sunum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Üniversite-Sanayi Ürüne-Dönüşüm Araştırma Ortaklığı “Coulter” modelinden esinlenmiş bir sunum."— Sunum transkripti:

1 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Üniversite-Sanayi Ürüne-Dönüşüm Araştırma Ortaklığı “Coulter” modelinden esinlenmiş bir sunum Banu Onaral, Ph.D. H. H. Sun Profesör ve Dekan & Davood Tashayyod Coulter Proje Müdürü Biyomedikal Mühendislik Fakültesi, Bilim ve Sağlık Sistemleri Drexel Üniversitesi, Philadelphia, ABD

2 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Sunum Özeti • Coulter Ürüne-yönelik Araştırma Ortaklığı Programı – Giriş – Ölçütler – Örgütlenme ve Sorumluluklar – Coulter Süreci – Ulusal Program Çıktıları • Coulter-Drexel Ürüne-Dönüşüm Araştırma Programı – Drexel Program Unsurları – Drexel Program Çıktıları – Örnek Teknoloji 1: QLISA – Örnek Teknoloji 2: VEUSim

3 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Giriş: Dönüşüm Ortaklığı Wallace H. Coulter Vakfı Ürüne Dönüşüm Araştırmasında Ulusal İyi Uygulama (ABD) Akademik ve İş Kültürünü Kaynaştırma…  Boston Üniversitesi  Case Western Reserve Üniversitesi  Drexel Üniversitesi  Duke Üniversitesi  Georgia Teknoloji Enstitüsü  Michigan Üniversitesi  Stanford Üniversitesi  Virginia Üniversitesi  Washington Üniversitesi  Wisconsin Üniversitesi Wallace H. Coulter “Bilim insanlığa hizmet eder” …Sağlıkta karşılanmamış ihtiyaçları ele almak “Mükemmellik ve ebediyen sürdürebilirlik”

4 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Giriş: Wallace H. Coulter Vakfı Wallace H. Coulter Vakfının misyonu: “Bilim insanlığa hizmet etmelidir” Vakfın kurduğu ortaklıkların niteliği: “Üniversitelerle kuruluştan uygulamaya, uygulamadan kurumsallaşmaya kadar elele çalışmak”  Fikir madenciliği  Proje tanımlama  Ön tarama  Seçme  Destek sonrası izleme ve yönetme Ölçüt ve sonuç odaklı iş insanlarıyla çalışarak riski birlikte azaltmak  Öz-disiplin ve öz-değerlendirme kültürünü benimsemek  İşletimsel ve gözetim süreç ve yöntemlerini kurumsallaştırmak i

5 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Akademik Değer Risk Azaltma Süreci Ticari Değer İş Strateji Kanıtı Ürün Geliştirme Teknik Kanıt Ürün Deneme İzin ve Mevzuat Pazara Hakimiyet Rekabet Öncesi Pazar ÜNİVERSİTE SANAYİ Risk Paylaşımı Dönüşüm Aşaması Prototip …Ürün/Hizmet Pazara Yayılma Rekabet Öncesi Yayın Tez Mezuniyet Bilimsel Kanıt Fikir Hakları Prototip Deneme Pazarlama/Satış Takımı Rısk Sermayesi Pazara Giriş Büyüme Sermayesi Pazarda Tutunma ArGe Giriş: Erken Evredeki Fikirlerin Ürüne/Hizmete Dönüşümünün Hızlandırılması

6 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Başarı Ölçütleri Asagidaki ölçütlere göre belirlenir: Üst Düzey Yönetim & Kurumsal Destek Biyomedikal Mühendisliği Akademik Birim & Önderlik Coulter Proje Yöneticileri Ofisi Teknoloji Aktarım Ofisi Tıp Fakültesi ile ilişkiler Yatırım Finasmanı Eşdestek, personel, mütevelli heyeti, Yönetim kurulu… Profesyonel Yatırımcılar & Lisans Performansı

7 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Ölçütler: Takip Fonu & Lisanslama Asgari profesyonel finansman boyutu VC / A >$5M VC / A >$2M VC / A $500K Endüstriye Lisanslama Seçenek-1 1113 Seçenek-2 23 Seçenek-3 212 Seçenek-4 1212 Seçenek-5 2111 Seçenek-6 22 Seçenek-7 3

8 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Yenileşim Ekosistemi Girişimci Gözetici Kurulu Teknoloji Aktarım Tıp Merkezleri Profesörler Girişim Sermayesi Melek Yatırımcılar Firmalar Sanayi Danışmanları Sanayi Uzmanları Tıp Dernekler Düzenleyici Kurum Kalkınma Ajansları Devlet Sağlık Yardımı Sağlık Sigortası Risk Semayesi Sanayiden Yöneticiler Vakıflar

9 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Örgütlenme: Klinik ihtiyaçlar • Akademik hedef; bilimsel ve teknolojik değerler; ticari araçlar • Somut projeler çerçevesinde paylaşılan ortak amaç ‘Ticarileşmeye değer katacak herkesi bir araya getirme’ • Girişimcilerin akademik ortama dahil edilmesi - • Proje yönetim disiplinini kurumsallaştırma  Aynı beden herkese uymaz– yerel koşullar/gerçekler/kurallar Kaynaşmış Akademik ve İş Kültürü ‘üniversite araştırmasını ticarileştirmek’

10 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Örgütlenme: Gözetici Kurul Yapısı Proje Yöneticileri

11 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Sorumluluklar: Gözetici Kurul • Proje tekliflerini ön değerlendirme • Ödül seçme / Sözlü sunumlar • Ödül danışmanlığı / İlerleme raporları • Yönderlik ve danışmanlık • İlişki ağlarına erişim sağlama…

12 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Sorumluluklar: Coulter Proje Yöneticileri /Program Ofisi • Program tanıtımı and iş dünyasına erişim • Proje yönetimi / bütçe idaresi • Sanal ortamda sunum • Raporlar (üç-aylık rapor incelemeleri & yorumlar) • Teknoloji tanıtım / pazarlama

13 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Sorumluluklar: Teknoloji Aktarım Ofisi • İş dünyasına erişim • Proje yönlendirme / Mevcut durum tahkiki • Ticarileşme planı • İş ilişki ağları • Lisans pazarlıkları • Ticarileşme aşamalarını izleme…

14 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Sorumluluklar: Program Başkanı • Öğretim üyelerini destekleme • Üniversite üst yöneticileri ile iletişim • Tıp fakültesi ile işbirliği • Kaynak yaratma, geliştirme • Program geliştirme ve eğitim • Sürdürülebilirlik • Gözetici kurul başkanlığı… • Çıkar çelişkilerini yönetmek

15 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Coulter Süreci:

16 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Coulter Süreci: Teklif Öncesi Adımlar • Bilgi paylaşımı (sanal ortam dahil) • Program hakkında farkındalık yaratma • Bilgilendirme & beklentileri yönetme • Fikir madenciliği & eşleştirme • Teklif çağırısı • Proje ön tartışmaları

17 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Coulter Süreci: Teklif Geliştirme Adımları • Ön teklif hazırlığı – Niyet mektupları • Niyet mektuplarını ayrıştırma / Ön teklifler • Geribildirim & proje teklif davetleri • Proje teklif hazırlığı • Proje tekliflerin incelenmesi • Geribildirim & sözel sunum davetleri

18 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Coulter Süreci: Sözel Sunum & Teklif Seçim Adımları • Rehberlik ve hazırlık • Fikir hakları & ticarileşme analizi • Düzenleyici and geri ödeme analizi • Sözel sunum hazırlığı • Desteklenecek proje seçimi • Danışmanlık ve geribildirim • Fon duyurusu

19 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Coulter Süreci: Proje Yönetim Adımları • Proje planlama • Projeyi yürürlüğe sokma • Yönderlik ve rehberlik • Raporlar (üç-aylık rapor incelemeleri & yorumlar) • Faaliyetleri inceleme / denetim • Proje ilerlme takibi (yenileme, sonlandırma, maliyetsiz uzatma, yatırım fonu geliştirme)

20 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems

21 Ulusal Coulter Program Neticeleri Proje SayısıABD $ (milyon) Desteklenmiş projeler 20040 Hayvan veya ilk insan çalışmalarına ulaşmış/geçerliliği kanıtlanmış projeler 100+ Risk yatırımcı desteği28152.9 Sanayi lisanslama24 Başlangıç firmaları175+ Devlet özel proje destekleri150+ Toplam Yatırım Fonları 69308+ Yatırım Getirisi = $308M / $40M = 7x

22 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems 22

23 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems 23

24 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems 24

25 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems 25

26 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Drexel Üniversitesi: Yerel Yenileşim Ekosistemi  Drexel İçi Paydaşlar  Medicine; Public Health; Nursing and Health Professions  Arts and Science; Engineering; Information Science  Media Arts and Design  Business and Law  Bölgesel Ortaklar Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP), Coriell Institute for Medical Research, Fox Chase Cancer Research Institute, Good Shepherd Rehabilitation Network, Inglis Foundation, Lankenau Hospital, Monell Chemical Senses, Shriners Hospitals for Children, Thomas Jefferson University, University of Pennsylvania, Wistar Institute…  Ekonomik Kalkınma Ajansları Ben Franklin Technology Partners, BioAdvance, Keystone Innovation Zone, Philadelphia Industrial Development Corporation, Select Greater Philadelphia, University City Science Center…  Sanayi Ortakları Becton Dickinson, Exponent, Hospira, Integra Life Sciences, Johnson and Johnson…  İş Geliştirme, Hukuk ve Yatırım Ortakları… Mezunlar ve Dostlar… …Pennsylvania Eyaleti and Federal Kurumlar R ETHINKING P HILADELPHIA ✓ R EINVENTING P HILADELPHIA ✓ A CTION P HILADELPHIA NOW! …W HERE IT ALL BEGAN

27 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Commercialization Community Partners Founding Partners University City Science Center Pennsylvania Department of Community and Economic Development Drexel University University of Pennsylvania Temple University Ben Franklin Technology Partners – Southeastern Pennsylvania BioAdvance Select Greater Philadelphia Integra Life Sciences Johnson & Johnson Quaker BioVentures

28 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Drexel Program Çıktıları: Lisanslanan Teknolojiler • Electronic Blood Pressure Wristwatch • Portable Breast Elasticity and Mobility Measurement for Tumor Location and Malignancy Screening • Functional Near-infrared Spectroscopy as a Monitor for Depth of Anesthesia • Syk Kinase as a Biomarker of Skin UV Damage and Photocarcinogenesis • VEUSim: A Virtual Endovaginal Ultrasound Simulator for Physician Training • LCL Grafts: Innovative Small Caliber Vascular Grafts for Coronary Bypass • Optical Diagnosis and Treatment Optimization in Chronic Diabetic Wounds: A Pilot Clinical Study • Living Tissue Sterilization by the Dielectric Barrier Discharge Plasma • Cardiac Biomarker Detection using Q-DOT Immunoassay QLIDA

29 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Drexel Program Çıktıları: İlk 5 Yılın Özeti • $4M harcandı • 21 teknoloji desteklendi • 40 patent başvurusu • 9 teknoloji ön-klinik çalışmasına başladı • 7 teknoloji lisanslandı • $27M tutarında takip fonu alındı Yatırım Getirisi = $27M / $4M ~ 7X

30 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Örnek Teknoloji 1: QLISA ile yerinde tedavi sistemiyle iltihap tesbiti • Amaç: yüksek hassasiyet seviyesinde çoklamalı tahlil (multiplexing assay) sistemi geliştirmek & ticarileştirmek; ön- klinik bir çalışmayla ateşli bağırsak hastalığı (Inflammatory and Irritable Bowel Disease) rahatsızlıklarında faydasını ispatlamak • Teknoloji Lisanslama Müdürünün şahsi bağlantıları sayesinde, market çalışması yapması ve potansiyel olarak lisanslama için görünürde bir girişimci bulundu • Piyasa yeterli görünmemekle birlikte yatırımcıların geribildirimleri pek olumlu değildi

31 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Örnek Teknoloji 1: Platform •Tescilli niceliksel algılama platformu •Solid state (LED) ışık kaynağı and düşük maliyetli kamera •Tek molekül hassasiyetinde, hızlı ve gerçek-zamanlı algılama •Hassasiyet, hız, kullanım koşulları ve masraf açısından devrim niteliğinde…

32 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Örnek Teknoloji 1: QLISA hakkında yatırımcı geribildirimi • Yüksek kalitede bilimsel çalışma • Beraber çalışmak istedikleri kişiler: – Girişimci olmalı – İlk CEO aradıkları nitelikte değildi • Kavram kanıtı mevcut olmalı • Erken ticarileşme potansiyeli: – QLISA uygulaması çekici değildi

33 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Örnek Teknoloji 1: Kalp hastalığı bio-gösterge tespiti (QLIDA) • Program stratejimiz, her Coulter teknolojisi icin her yerel kalkinma ajansından destek aramak(tı). • Ben Franklin Technology Partners (BFTP), Philadelphia’daki erken aşama fonları ana kaynaklardan, bize Michael Boyce Jacino’yu potansiyel CEO olarak tanıttı ve melek yatırımcılara başvuru için bir teklif hazırlamaya başlandı • Yaklaşık 2 hafta içinde, QLIDA kavrami, immunoserolojik yöntem olarak kalp rahatsızlıklarının tesbitinde kullanımak üzere, teklif hazırlandı ve BFTP’ye sunuldu • NetScientific, Londra merkezli risk yatırımı firması, BFTP ile birlikte projeyi fonladı.

34 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Örnek Teknoloji 1: Rekabet Avantajı  Miyokard enfarktüsü’nün erken teşhisi hastaların hayatta kalma şansını arttıran önemli bir faktör  Göğüs ağrısından yılda 6 milyon acil servis ziyareti  İkinci en çok acil servis ziyaret nedeni. >1M/yıl (ABD) ve 50% ölüm.  Amerika’da bir numaralı ölüm sebebi  Acil servise gelenlerin %50’sine, girişte yanlış tehşis konuluyor. Mağdurların %29’u halihazırda kullanılan tahlillerde saptanamamış İhtiyaç: daha hızli ve daha hassas tahlil Kandaki Troponin Zaman

35 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Örnek Teknoloji 1: Yatırımcı çevrelerin geribildirimi • Doğru girişimci ve güvenilir yönetim • BFTP gibi yerel kalkınma tarafından yapilan ortak yatırım – Özenli yatırım süreci – derin tahkik (due diligence) • Philadelphia cemiyeti QED: University City Science Center tarafından ‘teknoloji ve iş kavram kanıtı programı’

36 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Örnek Teknoloji 1: Geliştirme Aşaması • Geliştirme Aşaması – Başlangıç • Ön-klinik yada klinik durumu – Ön-klinik • Mevzuat/Düzenleyici – 510(k): Troponin POC ile mevcut denklik • Geri ödeme/Sigorta – Troponin test piyasada yerleşmiş durumda ve geri ödeme kodları mevcut • Patent Durumu – İki USPTO başvurusu gönderildi ve ayrıcalıklı lisans QLIDA’ya verildi

37 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Örnek Teknoloji 2: VEUSim: Sanal Endoskopik Ultrason Simulatörü • Vajina-içi ultrason teçhizatı, düşük maliyetli ve yaygın • Fakat bu yöntemin eğitimi zor ve pahalı • 3-boyutlu, taşınabilir, sanal gerçeklik ve dokunmaya duyarli haptik arayüzü kullanılarak, gerçek-zamanlı, aslına uygun simulasyon ultrason sistemi • Kullanıcı arayüzü, herhangi bir marka ultrason sistemine uyarlanabilir

38 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Örnek Teknoloji 2: VEUSim Ticarileşme Tarihçesi • T.C. Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı fonu: 100K TL • Başlangıç firması: Net Scientific • KOSGEB fonu: 300K TL • 5 ayrı fon başvurusu hazırlanıyor • Uluslararası geliştirme takımı Türkiye ve ABD’de ortak çalışıyor

39 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Örnek Teknoloji 2: Geliştirme Aşaması • İlk 10 ayda önemli ilerleme • Muhtemel ticari ortaklarla görüşmeler başladı: SIEMENS – Güçlü bilanço = daha iyi anlaşma şartları – Hızlı geliştirme = daha fazla muhtemel ortak • Piyasaya giriş: yaklaşık 18 ay içinde

40 School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Teşekkürler… Banu Onaral, Ph.D. H. H. Sun Professor and Director Banu.onaral@drexel.edu +1(215) 895-2247 Davood Tashayyod Coulter Project Director davood.tashayyod@drexel.edu +1 (202) 368-1216


"School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems Üniversite-Sanayi Ürüne-Dönüşüm Araştırma Ortaklığı “Coulter” modelinden esinlenmiş bir sunum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları