Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Kamu, Akademik, Sivil ve Özel Sektör Yenileşim Güçbirliği Banu Onaral, Ph.D. H. H. Sun Kürsü Profesörü ve Müdür Biyomedikal Mühendislik, Bilim ve Sağlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Kamu, Akademik, Sivil ve Özel Sektör Yenileşim Güçbirliği Banu Onaral, Ph.D. H. H. Sun Kürsü Profesörü ve Müdür Biyomedikal Mühendislik, Bilim ve Sağlık."— Sunum transkripti:

1 1 Kamu, Akademik, Sivil ve Özel Sektör Yenileşim Güçbirliği Banu Onaral, Ph.D. H. H. Sun Kürsü Profesörü ve Müdür Biyomedikal Mühendislik, Bilim ve Sağlık Sistemleri Fakültesi Drexel Üniversitesi Philadelphia, Pennsylvania ABD Savunma‘08 Antalya, Türkiye 26 Aralık 2008 Soyuttan Somuta: INOVA Türkiye’nin Fırsat Penceresi Kalkınma EkosistemiBilgi Toplumuna Geçişİnsan Cevheri

2  Beyin Gücüyle Küresel Rekabet Rekabette Farklılık  ArGe ile Bütünleşmiş “İleri Eğitim”  Yüksek Nitelikli İnsan Cevheri Ekosistemin Özkaynağı  Ulusal Bağımsızlık  Toplumsal Kalkınma  Çok Amaçlı Teknoloji  Savunma  Sivil Açılım  Stratejik Güçbirlikleri Yönetişim  Yatırım ve Risk Sermayesi Risk Yönetimi Genç Toplum Yurt Dışındaki Beyin Ağı“Aslolan İnsan”“Olay Ortam” Fırsat Penceresi  Yenilikci Topluma Geçiş Zamanı Yakalamak... Zamanı Aşmak  Savunma Ekosistemleri Savunma Fonları ve Sivil ArGe ‘DARPA Modeli’

3 Bilgi, Bilim ve Teknoloji Ekosistemleri  Stratejik Kaynak ve Altyapı Yatırımları  Sürdürülebilir ve Yüksek Katma Değerli Ekonomik Düzen Küresel DönüşümABD Dışında Yoğunlaşma Yaratılıcık, Yenileşim ve Bütünleşme Akımı Çözüm Bekleyen Toplumsal Sorunlar

4 Siyasi İrade ve Kamuoyu Politikalar ve Yasal düzenlemelerBuluşların Ürün ve Üretime Dönüşümü  ArGe ile Bütünleşmiş Yüksek Eğitim  ArGe Merkez Kümeleri  Teknoparklar  Üniversite-Sanayi İşbirliği  Özendirici Fonlar Bilgi, Bilim ve Teknoloji Ekosistemleri Dayanışma Ağları, Paydaşlıklar, Ortaklıklar

5 Sosyal Sermaye Seferberliği Rekabet Öncesi İşbirliği ve Güçbirliğiİlişki Yönetimi  Üniversiteler •ARGE ile bütünleşmiş eğitim •Ürüne dönüşüm araştırması •Teknoloji transferi • Paydaş üniversiteler • Bağımsız araştırma merkezleri; ARGE kümeleri  Kamu Sektörü •Yerel, yöresel ve ulusal kalkınma kuruluşları •Mevzuat dünyası: standartlar, ehliyet, tescil, onay, izin...  Özel Sektör •Şirketler ortakları •İş Dünyası; girişimciler, yöneticiler, hukukçular, yatırımcılar, sanayiciler, teknik danışmanlar, iş kurma strateji danışmanları, prototipleme ve endüstri tasarım, kalite yönetimi, anlaşmalı imalat, test ve kalibrasyon laboratuvarları, teknoloji işleme ve değerlendirme kurumları…  Sivil Toplum •Bilimsel ve teknik dernekler, akademiler, enstitüler, meslek odaları, sanayi birlikleri, tüketici örgütleri…  Altyapı ve Kaynaklar •Öngörücü, yönlendirici, özendirici, ödüllendirici Çok Sesli Ahenk Bilgi, Bilim ve Teknoloji Ekosistemleri...Geniş Yelpazeli Katılım  Medya, Basın ve Yayın kuruluşları Yeni Firma Kuluçkaları Firma Filiz Çiftlikleri Mezunlar, Dostlar ve Hayırseverler

6 Öngörücü, Yönlendirici... Özendirici, Ödüllendirici...Siyasal İrade  Özel Sektör •İş Dünyası: girişimciler, yatırımcılar, yöneticiler, hukukçular, maliyeciler, sanayiciler, teknik danışmanlar, işletmeciler, iş strateji danışmanları, prototipleme ve endüstri tasarım ı, kalite yönetimi, anlaşmalı imalat, test ve kalibrasyon laboratuvarları, teknoloji değerlendirme kurumları… sigorta, borsalar… •Şirketler ve şirket ortaklıkları Yasal Düzenlemeler Kalkınma Ekosistemi...Geniş Yelpazeli Katılım  Kamu Sektörü •Kamu araştırma geliştirme kurumları •Yerel, yöresel ve ulusal kalkınma kuruluşları •Mevzuat dünyası: Standartlar, ehliyet, tescil, onay, izin... Stratejik Kaynak ve Altyapı Yatırımları Sürdürülebilir ve Yüksek Katma Değerli Ekonomik Düzen

7 Paydaş Üniversiteler... Özel ve Kamu Sektörü Ortakları... Bağımsız Araştırma Merkezleri... ArGe Kümeleri...Mezunlar, Dostlar ve Hayırseverler  Yeni Kuşak “İleri Eğitim” Ağı  ArGe ile bütünleşmiş “ileri eğitim”  Ürüne/hizmete dönüşüm araştırması...  Yeni kuşak teknoloji transferi Kalkınma Ekosistemi...Geniş Yelpazeli Katılım Yeni Firma Kuluçkaları Firma Filiz Çiftlikleri  Sivil Toplum Örgütleri •Bilimsel ve teknik dernekler, akademiler, enstitüler, meslek odaları, sanayi birlikleri, tüketici örgütleri…  Medya, Basın ve Yayın kuruluşları  İlk, Orta, Meslek ve Yüksek Eğitim Sistemi Ortak Çalışma Platformu

8 İş Strateji Kanıtı Araştırma & Geliştirme Projeleri …Ürünler Dönüşüm Aşaması Pekiştime Fonu Teknolojik Kanıt Sanayi Tesvik Fonları, Şirketler, Vakıflar, Şahıslar… Deneme İmalat, Pazarlama, & Satış Eylem Planı Temel ve Uygulamalı Araştırma Prototip Sermaye Kamu, Yerel ve Bölgesel Kaynaklar, Şirket ArGe, Özel Vakıflar… Endustri Prototipi Mevzuat Planı Prototip Besleme ArGe… İş Planı Pazar Araştırması Fikri Mülkiyet Onay ve İzin Mevzuat… Risk Paylaşımı ÜNİVERSİTESANAYİ Bilginin Ürün/Hizmete Dönüşüm Yol Haritası Kalkınma Ekosistemi

9 Bilginin Ürün/Hizmete Dönüşüm Yol Haritası Akademik Değer Süreç Ticari Değer İş Strateji Kanıtı Ürün Geliştirme Deneme Kanıtlama Ürün Deneme İzin ve Mevzuat Yaygın Kullanım Rekabet Öncesi ArGe Pazar ÜNİVERSİTE SANAYİ Risk Paylaşımı Dönüşüm Aşaması Prototip …Ürünler Pazara Giriş Rekabet Öncesi Yayın Tez Mezuniyet Kalkınma Ekosistemi

10 V 1.0 [SD 070913] School of Biomedical Engineering, Science and Health Systems …Solutions Traumatic Brain Injury >> Portable Near-Infrared Technology for Detection of Traumatic Brain Injuries Optical Neuroimaging Platform Infrascanner TM Drexel Optical Brain Imaging Team Hasan Ayaz, PhD Student BIOMED Kambiz Pourrezaei, PhD BIOMED Richard Hamilton, MD Emergency Medicine, COM Banu Onaral, PhD BIOMED Baruch Ben Dor, PhD BIOMED Life Saving… Kurtulus Izzetoglu BIOMED Slide 41

11 NKARAA ASYONİNOV “Yenilikçi Yaşam” Özgün Tasarım Başkenti Girişimcilik Başkenti

12 Küresel CazibeKüresel Rekabet İNOVA Yaşam  İNOVAKENT ArGe Kenti  İNOVERSITE ArGe ile Bütünleşmiş İleri Eğitim Ağı  İNOVATEK Bilim ve Teknoloji Parkı  İNOVART Güzel Sanat ve Uygulamalı Sanat Parkı  İNOVASPOR Spor ve Sağlıklı Yaşam Akademisi  İNOVASAĞLIK Sağlık Merkezi ve Hastane  İNOVOTEL Bilgelerin ve Bilginlerin Uğrağı  İNOVEXPO Sürekli Sergi ve Gösteri Merkezi  İNOVAÇARŞI Alışveriş Merkezi  İNOVASYON... “Düş Gücümüz Kadar Sınırsız” Kaynak Küresel YöreselUlusalYerelBireysel Tarih Kültür İnsan Eyleme Geçiş Bilgi Toplumu, Yeni Kuşak, Yeni Ekonomi...Yeni Ekonominin Temellerini Atacak Kuşak

13 garlıkğitim ar E aştırmageliştirme Uy “ ” ArGe ile Bütünleşmiş “Açık ve İleri Eğitim” Ağı Cesur Girişimcilik BilgiSanatBilimAydın Yetkin Yetenekli Etkin Risk Alan Sahip Çıkan Eylemci Bilge Bilgi Toplumunun BireyleriYaratıcı, Yenilikçi, Çözümcü, Yapıcı “Uyarge” Bilgi Toplumu, Yeni Kuşak, Yeni Ekonomi...Yeni Ekonominin Temellerini Atacak Kuşak Yerel, Yöresel, Ulusal, Küresel Uzmanlık Derin Bilgi Yatay Bilgi Alanlar Arası İNOVERSİTE

14 Benevren Bizevren İNOVERSİTE “Binyıl Nesli” Akademik Dereceler…  Doktora Üstü  Doktora  Yüksek Lisans  Hızlandırılmış Lisans  Uzmanlık Sertifikaları Yapısal Eğitim Geleceğin TanımıErdem Döngüsü SavunmaSağlık Bilişim, İletişim & Uzay Küresel Köprü Projeleri Sanat, Kültür, Eğlence Girişim, Yönetim, Finans Temel ve Toplum Bilimleri Spor ve Sağlıklı Yaşam Yenileşim Güçbirliği

15 İNOVERSİTE “Düş Gücümüz Kadar Sınırsız” Rekabet Öncesi Elbirliği, işbirliği… Yapısal Yönetişim NuD Girişim Merkezi Ankara Yerleşkesi Açık Bilgi Toplumu Yeni Nesil Külliye İmece Usulü “El Elden Üstündür” Mükemmeliyet Merkezleri Savunma Sağlık Bilişim, İletişim & Uzay Kültür, Sanat ve Bilim Enstitüleri Ahlak, Hukuk ve Politika Merkezleri Sanat ve Tekno Parklar Sürekli Sergi ve Gösteri Merkezi Paydaş Üniversiteler Özel Sektör Ortakları Sivil Toplum Örgütleri Kamu Sektör Paydaşları Mizah Merkezi Spor ve Sağlıklı Yaşam Akademisi Yenileşim Güçbirliği

16 Topluma Yarar Ekonomiye DeğerÖzgün Yaklaşımlar ArGe ile bütünleşmiş “İleri Eğitim” Ağı İleri Eğitim Ağı ArGe Kümeleri  Paydaş Üniversiteler  Mükemmeliyet Merkezleri  Ulusal Araştırma Merkezleri  Küresel Araştırma Enstitüleri  Strateji ve Politika Merkezleri  Yasal ve Etik Araştırma Enstitüleri  Düşünür ve Sanatçı Kolonileri  Sanatpark, Bilimpark, Teknoparklar... İleri Eğitim Yöntemleri  Doktora Üstü  Doktora  Odaklanmış Yüksek Lisans  Hızlandırılmış Lisans  Odaklanmış Lisans  Birleşik Diplomalar BS/MS; BS/PhD; BS/MD BS/Hukuk; BS/Yönetim, İşletme…  Uzmanlık Programları Rekabet Öncesi Ortaklıklar, Paydaşlıklar...

17 Yenileşim Güçbirliği Hareket Planı Dünyada yankı getiren özgün örnekler Duş Gücümüz Kadar Sınırsız TASSA Türkiye ve Amerika arasında...  Sürdürebilir Bilim Köprüsü  Bilgi Ağı... Bilgi Dolaşımı  İşbirliği ve Güçbirliği ABFT, İTS, TAİK, TCA, TÜBA, TÜBİTAK, UİG... •Sanat, Sosyal ve Beşeri Bilimler •Doğa Bilimleri •Sağlık ve Biyomedikal Bilimler •Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler...Biyonanoteknoloji Güçbirliği  ODTÜ Teknopark  Filiz Savunma Firmaları  Bilkent Üniversitesi  Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi  Vestel ArGe  Yakıt Pili Ankara, Gazi ve Niğde Üniversiteleri  Sabancı Üniversitesi  INOVENT  www.sobee.com.tr  Ulusal İnovasyon Girişimi...Büyük Hedef Projeleri Tutuşturan Kıvılcım...Stratejik ‘Açık’ Kentler, Bölgeler

18 Değişim... “Yapabileceklerinize veya yapabileceğinizi düşündüklerinize hemen başlayın. Cesaretle işe girişmekten güç, sihir, ve deha doğar.” Johann Wolfgang von Goethe...Dönüşüm İNOVA Yaşam’a hoşgeldiniz. Yenileşim Güçbirliği


"1 Kamu, Akademik, Sivil ve Özel Sektör Yenileşim Güçbirliği Banu Onaral, Ph.D. H. H. Sun Kürsü Profesörü ve Müdür Biyomedikal Mühendislik, Bilim ve Sağlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları