Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DR. METİN ÇELİKİZ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI 1 ZONGULDAK UZUNMEHMET GÖĞÜS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DR. METİN ÇELİKİZ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI 1 ZONGULDAK UZUNMEHMET GÖĞÜS."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DR. METİN ÇELİKİZ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI 1 ZONGULDAK UZUNMEHMET GÖĞÜS VE MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ MESLEK HASTALIKLARINA TOPLU BAKIŞ

2 ILO Kaynakları  İşe bağlı ölümlerin beşte dördü (1.7 milyon) meslek hastalığı nedeniyle meydana gelmektedir.  Meslek hastalıklarının %10’u kalıcı ya da uzun süreli sakatlıkla sonuçlanmaktadır.  Asbestoz tek başına 100.000 yaşamın sonlanmasına neden olmaktadır. 2

3 WHO Kaynakları  Dünyada her yıl 11 Milyon yeni meslek hastalığı vakası meydana gelmekte,  Meslek Hastalığı vakalarının 700.000’i hayatını kaybetmektedir. 3

4 OSHA (Avrupa İSG Ajansı) Yayınlarına göre; AB üyesi ülkelerde iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu yılda; 167.000 kişinin hayatını kaybettiği, 159.000 kişinin meslek hastalığına yakalandığı rapor edilmektedir. Avrupa’da her 5 dak. da bir çalışan iş kazası geçirmekte, her iki saatte bir çalışan iş kazası nedeniyle hayatını kaybetmektedir. 4

5 İş Kazası Sayılarının Dağılımı / 100.000 işçi (SGK) 5

6 16.06.2006 tarih ve 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. Maddesi; “Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir” şeklinde tanımlanmıştır. 6

7 Meslek hastalığı MADDE 17 – (1) Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı ve bu hastalıkların, işten fiilen ayrıldıktan en geç ne kadar zaman sonra meydana çıkması hâlinde sigortalının mesleğinden ileri geldiğinin kabul edileceği Meslek Hastalıkları Listesine (Ek-2) göre tespit ve tayin edilir. (2) Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla kesinleştiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin, işyeri incelenmesiyle kanıtlandığı hâllerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun kararı ile meslek hastalığı sayılabilir. 7

8 Yasal Sınıflama Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği (R.G:11 Ekim 2008/ 27021) Meslek hastalıkları listesi MADDE 18 – (1) Meslek hastalıkları, Meslek Hastalıkları Listesinde (Ek-2); A. Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, B. Grubu: Mesleki deri hastalıkları, C. Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları, D. Grubu: Mesleki bulaşıcı hastalıklar, E. Grubu: Fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları. 8

9 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği (R.G:11 Ekim 2008/ 27021) Pnömokonyoz meslek hastalığı MADDE 20 – (1) Pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için, sigortalının, havasında pnömokonyoz yapacak yoğunluk ve nitelikte toz bulunan yeraltı veya yerüstü işyerlerinde toplam olarak en az üç yıl çalışmış olması şarttır. (2) Ancak, havasında yüksek yoğunlukta ve pnömokonyoz yapacak nitelikte toz bulunan yeraltı ve yerüstü işyerlerinde meydana gelmiş, klinik veya radyolojik bulgular ve laboratuar muayeneleriyle süratli seyrettiği ve ağırlığı saptanmış olgularda Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun kararı ile üç yıllık süre indirilebilir. (3) Pnömokonyoz değerlendirmeleri, İLO standartları dikkate alınarak yapılır. 9

10 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği (R.G:11 Ekim 2008/ 27021) Yönetmeniğin Meslek Hastalıkları Listesinde (Ek-2), hastalıkların belirtileri, hangi işlerde görüldükleri ve sigortalı bir işten ayrılmış olanların hastalandıklarında, hastalıklarının mesleksel olduğunun sigorta tarafından kabulü için en çok ne kadar zaman geçmesi gerektiği (yükümlülük süresi) gösterilmiştir. 10

11 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği (Ek-2) (R.G:11 Ekim 2008/ 27021) Kod No C.Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları Yükümlülük Süresi C-1 a50Silikoz Ve Silikotuberküloz 10 C-1 b51Asbestoz 10 C-1 c52Silikatoz Akut: 1 ay Kronik: 10 yıl C-1 d53Sideroz 5 yıl C-254Aliminyum Ve Bileşikleri 3 yıl C-355Sert Metal Tozları 3 yıl C-456Thomas Gürufu 3 yıl C-557Mesleki Bronşiyal Astma 1 yıl C-658Bissinoz 15 gün 3 yıl 11

12 Kesin tanı için : 1. Yeterli teknikle çekilmiş göğüs grafisi ( 35x35 cm. veya hiç olmazsa 10x10 cm. lik film ), 2. Gerektiği takdirde HRCT ( X ) Radyolojik teşhis uluslararası pnömokonyoz klasifikasyonuna göre yapılır. 3. Yeterli solunum ve dolaşım fonksiyon testleri (röntgen bulgusu karakteristik olmadan da fonksiyonlar bozulmuş olabilir. ), 4. İş anamnezi ve işyeri incelemesi, 5. Tüberküloz için bakteriolojik inceleme yapılır. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği (Ek-2) (R.G:11 Ekim 2008/ 27021) 12

13 Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği (Ek-2) (R.G:11 Ekim 2008/ 27021) Kesin tanı için : 1. Yeterli teknikle çekilmiş göğüs grafisinden, 2. Yeterli solunum ve dolaşım fonksiyon testlerinden, 3. Balgamda ve asbest papillarında asbest cisimciklerinin mikroskobik olarak görülmesinden yararlanılır. 13

14 Kesin tanı için : 1. Yeterli teknikle çekilmiş göğüs grafisinden, 2. Balgamda talk cisimcikleri bulunmasından yararlanılır. Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği (R.G:11 Ekim 2008/ 27021) 14

15 Meslek Hastalıkları Sayılarının Dağılımı, SGK 15

16 Meslek Hastalıklarında Beklenen Durum Çalışan sayısına göre yılda her bin işçi için 4-12 yeni meslek hastalığı vakası beklenmektedir. 36.000 - 108.000 vaka beklenmesine rağmen; 533 vaka 16

17 Beklenen ve Tespit Edilen Meslek Hastalığı Sayıları (2003-2007) Çalışan sayısına göre beklenen M.H. Sayıları 20032004200520062007 İsveç (17.604-52.813) 2505820460168401395111463 Finlandiya (10.048-30.144) --- 67746715--- Norveç (9.772-29.316) 34232870227433982871 Letonya (4.476-13.428)9651888167311111591 Almanya (152.492-457.476)17425174131651914732--- Türkiye (43.000-130.000)4403845195741208 Beyaz Rusya (17.780-53.344)186226216183178 Moldova Cum. (4.988-14.966)3515263032 17

18 Yeni Oluşan Meslek Hastalıklarının Dağılımı / 100.000 Kaynak: WHO/Europe, European HFA Database, January 2009 TR Mayıs 2004 den sonra AB Ülkeleri 18

19 Türkiye SGK İstatistikleri 19

20 SGK 2008 İstatistikleri Maden Sektörü Metal Sektörü İnşaat Sektörü Tüm Sektörlerin Toplamı İş Yeri Sayısı 4.933 (%0.41) 90.008 (%7.7) 189.071 (%16.15) 1.170.248 (%100) İşçi Sayısı134.962 (%1.53) 904.097 (%10.27) 1.663.587 (%18.90) 8.802.989 (%100) İş Kazası6.516 (%8.93) 17.190 (%23.56) 5.664 (%7.76) 72.963 (%100) İş Kazası sonucu Ölüm Sayısı 66 (%7.63) 97 (%11.21) 303 (%35.02) 865 (%100) Meslek Hastalığı 358 (%66.42) 73 (%13.54) 7 (%1.30) 539 (%100) MH Sonucu Ölüm Sayısı ---1 (%100) 20

21 Tablo 1.3.11- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN MESLEK HASTALIKLARI SONUCU TEŞHİS OLUNAN HASTALIK Table 1.3.11- Occupational Diseases Diagnosed (Under Article 4-1/a of Act 5510) Tablo:1.3.11/1 Kod No Code Number Meslek Hastalıkları Occupational Diseases 2008 ErkekKadınToplam MaleFemaleTotal C Grubu - Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları C-1 A50 Silikoz Ve Silikotuberküloz - Silicosis and silicotuberculosis 3540 C-1 B51 Asbestoz - Asbestosis 000 C-1 C52 Slikatoz - Silicatosis 101 C-1 D53 Sideroz - Siderosis 000 C-254 Aliminyum Ve Bileşikleri - Aliminium and its compounds 101 C-355 Sert Metal Tozları - hard-metal dust 101 C-456Thomas Gürufu - Thomas slug 000 C-557Mesleki-Bronşiyal Astma - Ocupational bronchial asthma 606 C-658Bissinoz - Byssinosis 000 21

22 Tablo 1.3.11- 5510 SAYILI KANUNUN 4-1/a MADDESİ KAPSAMINDAKİ AKTİF SİGORTALILARIN MESLEK HASTALIKLARI SONUCU TEŞHİS OLUNAN HASTALIK Table 1.3.11- Occupational Diseases Diagnosed (Under Article 4-1/a of Act 5510) Tablo:1.3.11/1 Kod No Code Number Meslek Hastalıkları Occupational Diseases 2010 ErkekKadınToplam MaleFemaleTotal C Grubu - Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları C-1 A50 Silikoz Ve Silikotuberküloz - Silicosis and silicotuberculosis 98199 C-1 B51 Asbestoz - Asbestosis 000 C-1 C52 Slikatoz - Silicatosis 202 C-1 D53 Sideroz - Siderosis 101 C-254 Aliminyum Ve Bileşikleri - Aliminium and its compounds 404 C-355 Sert Metal Tozları - hard-metal dust 808 C-456Thomas Gürufu - Thomas slug 000 C-557Mesleki-Bronşiyal Astma - Ocupational bronchial asthma 25328 C-658Bissinoz - Byssinosis 000 22

23  İSGÜM’ün 1986 yılında, Zonguldak Kömür Ocaklarında yer altı maden işçilerinde yaptığı taramada % 13,5 dolayında bir pnömkonyoz prevalansı tespit edilmiştir. KİP 23

24  Meslek hastalıkları %100 önlenebilir.  İş kazalarının %98’i önlenebilir. 24

25  İş Sağlığı Gözetimi  İşyeri Ortam Gözetimi  Çalışanların Sağlık Gözetimi 25

26 Kristalin silika ile ilgili mesleksel maruziyet limitleri 0.10mg/m 3 • ABD’de, Mesleksel Güvenlik ve Sağlık Kurumu (OSHA), 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) maruziyet değeri olarak, İzin verilen Maruziyet Düzeyini (PEL), 0.10mg/m 3 olarak öngörmüştür. Bu değerin %50 düşürülmesi, silikozdan olan ölümleri, 13/1000’den, 6/1000’e indirebilir… 0.05mg/m 3 • Ulusal Mesleksel Güvenlik ve Sağlık Enstitütüsü (NIOSH) maruziyet limiti olarak önerilen maruziyet düzeyi (REL) 0.05mg/m 3, gün boyu 8, haftalık 40 saatlik çalışma TWA‘sı olarak önermiştir.(1998) 0.05mg/m3 • Hükümete Bağlı Endüstriyel Hijyenistler Amerika Konferansı (ACGIH) eşik limit değeri (TLV) 0.05mg/m3’dür (2001) 26

27 Kristal yapılı silikayla ilgili standartlar KaynaklarMaddeLimit değer(mg/m 3 ) NIOSH, Amerika (1974) Solunabilir kristal yapılı silika REL=0.05 (haftada 40 saat, günde en fazla 10 saatlik çalışma için) OSHA, Amerika (1994) Solunabilir kristal yapılı silika 10 PEL=----------------- (8saat,TWA) (%kuvars+2) ACGIH, Amerika(2001)Solunabilir kristal yapılı silika TLV= 0.05 (8 saat-TWA) Avusturya,Almanya,İsviçre (1999)Solunabilir kristal yapılı silika MAK=0.15 Belçika(1993),Norveç(1999)Solunabilir kristal yapılı silika TWA=0.1 Finlandiya(1999)Solunabilir kristal yapılı silika TWA=0.2 Fransa(1999)Solunabilir kristal yapılı silika 10 VME= ----------------- (%kuvars+2) İngiltere(2000)Solunabilir kristal yapılı silika TWA=0.3 Hollanda(2003)Solunabilir kristal yapılı silika MAC-TGG=0.075 İsveç(1999)Solunabilir kristal yapılı silika NGV=0.1 Tayland(1993)Solunabilir kristal yapılı silika TWA=10 Arjantin,Bulgaristan,Kolombiya, Ürdün,Kore,YeniZellanda, Singapur,Vietnam Solunabilir kristal yapılı silika ACGIH,TLV; şüpheli insan karsinojeni Türkiye(1990) 63 Solunabilir kristal yapılı silika ESD=0.25 Türkiye(1990)Solunabilir toz%SiO 2 < %5; ESD=5 25 SiO 2 ≥ %5; ESD= ----------------- (%kuvars) Kristalin silika ile ilgili mesleksel maruziyet limitleri Kısaltmalar; REL=önerilen maruziyet limiti; PEL = izin verilen maruziyet limiti; TWA =zaman ağırlıklı ortalama; ACGIH=Amerikan Hükümeti Birliği Endüstriyel Hijyenistler; NIOSH= Mesleksel Güvenlik ve Sağlık Ulusal Enstitüsü; OSHA = Mesleksel Güvenlik ve Sağlık Ajansı; TLV=eşik sınır değer 27 Kısaltmalar; REL=önerilen maruziyet limiti; PEL = izin verilen maruziyet limiti; TWA =zaman ağırlıklı ortalama; ACGIH=Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyenistler Birliği; NIOSH= Mesleksel Güvenlik ve Sağlık Ulusal Enstitüsü; OSHA = Mesleksel Güvenlik ve Sağlık Ajansı; TLV=eşik sınır değer

28 Eşik sınır değerler Madde 16 -(Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) Yönetmelik kapsamına giren tüm işyerlerinde ipliksi toz dışında ortam havasında kristal yapıda SiO2 içeriği %5'ten fazla olan solunabilir tozların Eşik Sınır Değerleri (ESD) aşağıdaki eşitlik yardımı ile bulunur. ESD = 25 ___ Mg/m³ % SiO2 Kristal yapıda SiO2 içeriği %5'ten az olduğu takdirde ESD 5 mg/m³ olarak kabul edilir. Solunabilir toz içinde kristal yapıda SiO2 oranı %5'ten az olan yerlerde birinci ölçmeyi takip eden toz ölçmelerinde kristal yapıda SiO2 yoğunluğu tespiti zorunlu değildir. Ancak kayaç değişikliği durumlarında bu oran yeniden tespit edilir. Kristal yapıda SiO 2 içeriği %5'ten az ise ESD 5 mg/ m³ olarak kabul edilmesi öngörülmüştür. Solunabilir kuvars tozu 0.25 mg/m 3 ’ü aşınca işçi çalıştırılmamalıdır. Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik* (*14/09/1990 tarih ve 20635 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır) 28

29  Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (26/12/2003 tarih ve 25328 sayılı Resmi Gazete ) Sınır Değer  Madde 10 — İşveren, işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonunun, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama (TWA) değerinin 0,1 lif/cm3’ü geçmemesini sağlayacaktır. 29

30  Çalışma ortamı atmosferinde mineral tozların konsantrasyonun ölçümü ve analizi yapılarak müsaade edilen limitleri aşmaması sağlanmalıdır. 30

31 İŞE GİRİŞ MUAYENESİ İŞ KOŞULLARINA GÖRE SÜREKLİ SAKINCALI UYGUN OLANLAR GEÇİCİ SAKINCALI (işe uygun olmayanlar *) ( sayılan hastalıklardan kesin iyileşme beklenenler) Belirli koşullarda sakıncalı olmayan yerlerde çalışır ** İŞE ALINIR İŞE ALINMAZ ERKEN KONTROL MUAYENESİ PERİYODİK MUAYENE - Üç haftadan uzun işten ayrılmalarda - 6 ayda – 2 yılda bir - Hekimin gerek gördüğü olgularda - anamnez (yakınma, tatil sonu semptomu) - İşçinin başvurusu üzerine -fizik muayene (solunum ve dolaşım sistemi, cilt) - akciğer grafisi - spirometrik ölçüm NORMAL DEĞİLSE NORMALSE İŞE DEVAM Geçici iş değiştirme Sürekli iş değiştirme * işe uygun olmayanlar:solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları ile cilt hastalığı olanlar, göğüs yapısında bozukluk bulunanlar ** Belirli koşullarda sakıncalı olmayan işler : Yukarıdaki hastalıklardan hafif olgularda, hekimin takdiri ile belirli koşullarda çalıştırılabilecekler (toz konsantrasyonunun az olduğu kanıtlanmış iş yerlerinde çalıştırma, kısaltılmış çalışma ve periyodik muayene süreleri gibi) 31

32  Kişisel ve İş anamnezi  Tıbbi Anamnez  Fizik Muayene ( Solunum ve dolaşım sistemlerinin muayenesi)  ILO 2000 Pnömokonyoz Radyografilerinin Uluslararası Sınıflandırması standardına uygun teknik ve kalitede büyük boyutta (35cmx35cm) PA akciğer grafisinin çekilmesi (sert ışın tekniği ile çekilmiş büyük boyutta) yada 1 yıldan eski olmamak koşulu ile mevcut aynı tip bir röntgen filminin A ve B okuyucu hekimler tarafından değerlendirilmesi (kontrol muayenelerinde röntgen filmi 6 aydan eski olmamalı).  YRBT (gerektiği hallerde)  Spirometri (solunum fonksiyon testi)  Tüberkilin deri testi  ARB Mineral Tozlara Maruziyeti Olan Çalışanların Sağlık Gözetimi (pnömokonyoz+TBC?) 32

33 Göğüs filmlerinin değerlendirilmesi  Madde 27 -(Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde üretimde çalışan işçilerin işe girişte ve çalışma süresince en az iki yılda bir kez standart göğüs filmleri alınarak radyolojik muayeneleri yapılır. Bu radyolojik muayenelerin düzenli olarak yerine getirilmesinden işveren sorumludur. Göğüs filmlerinin pnömokonyoz bakımından değerlendirilmesi işlemi okuyucu tarafından yapıldıktan sonra filmler,B okuyucuya gönderilir. Değerlendirmeler sonucunda A ve B okuyucu hekimler arasında bir çelişki olması durumunda filmler her iki okuyucu tarafından birlikte değerlendirilerek uygunluk sağlanır. Her iki okuyucunun nihai değerlendirme sonuçları işveren tarafından İSGÜM Merkez Müdürlüğüne bildirilir.  A ve B okuyucu listeleri İSGÜM Merkez Müdürlüğünden temin edilir. “MADEN VE TAŞOCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA TOZLA MÜCADELEYLE İLGİLİ YÖNETMELİK” (14.09.1990 tarih ve 20635 sayısı Resmi Gazete ) ; 33

34 Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi  Madde 28 - (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) A ve B okuyucuları tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen işçiler, işverence mesai çizelgesi ekli standart işçi gözlem formları ile birlikte ilgili sigorta müdürlüğü veya hastanesi kanalı ile bağlı bulunduğu SSK Meslek Hastalıkları Hastanesine sevk edilir. Bu değerlendirmeler sonucunda düzenlenen raporların bir örneği ilgili işyerine ve İSGÜM'e gönderilir.  Pnömokonyozlu veya pnömokonyoz şüphesi olan işçilerin klinik ve laboratuar muayenelerinin gecikmesi, savsaklanması ilgililerce önlenir. “MADEN VE TAŞOCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA TOZLA MÜCADELEYLE İLGİLİ YÖNETMELİK” (14.09.1990 tarih ve 20635 sayısı Resmi Gazete ) ; 34

35 “MADEN VE TAŞOCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA TOZLA MÜCADELEYLE İLGİLİ YÖNETMELİK” (14.09.1990 tarih ve 20635 sayısı Resmi Gazete ) ; EK 3- (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.)  ILO Uluslararası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesi  0. Kategori : 0/- 0/0 0/1  I. Kategori : 1/0 1/1 1/2*  II. Kategori : 2/1 2/2 2/3  III. Kategori : 3/2 3/3 3/+ *Büyük opasiteye doğru gelişme varsa (ax,A,B,C) II.Kategori ve üzeri gibi işlem görür. Pnömokonyozlu işçilerin çalışma durumları  Madde 29 -(Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) Bu Yönetmeliğin eki Ek 3'de belirtilen ILO Uluslar arası Pnömokonyoz Değerlendirme Kategorisi Çizelgesinde 1. kategoriye giren işçiler, çalışma ortamının toz yoğunluğu 2 mg/m³ altında olan işyerlerinde çalıştırılır. Bu işçilerin en az yılda bir kez SSK Meslek Hastalıkları Hastanelerine kontrole gönderilmeleri zorunludur.  II./üzeri katogoriye giren işçiler tozsuz işlerde çalıştırılır. 35

36 nömokonyoz Tanı Şeması * İşyeri ortamında toza maruziyet öyküsü incelenirken çalışanın; ayrıntılı meslek öyküsü alınmalıdır (En son yaptığı ve daha önce çalıştığı işler, çalıştığı bölümler, kullandığı ve çalıştığı ortamdaki maddeler, iş dışı uğraşları, alışkanlıkları sorgulanmalıdır.). ** PA Akciğer grafisinin (35x35cm.) değerlendirilmesi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ile Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. PA akciğer grafileri, A ve B okuyucu tarafından değerlendirilir. İlgili Tüzük ve Yönetmelik ile A ve B okuyucu listelerine www.isggm.gov.tr adresinden ulaşılabilir.www.isggm.gov.tr *** A ve B okuyucuları tarafından pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen ve işverene bildirilen işçiler, Meslek Hastalıkları tanısı koymakla yetkili Hastaneye sevk edilir. Hastane raporlarının bir örneği ilgili işyerine ve İSGÜM'e gönderilir. 36

37 PNÖMOKONYOZ İZLEME BİRİMİNE GÖNDERİLECEK BİLGİ VE BELGELER A-)14.09.1990 tarih ve 20635 sayısı Resmi Gazete yayınlanmış olan “Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde Ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik” in ; 1. “Toz ölçüm sonuçlarının saklanması” başlıklı 18’inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) toz ölçüm sonuçlarının bir örneği, 2. “Göğüs filmlerinin değerlendirilmesi” başlıklı 27’inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) A ve B okuyucularının nihai değerlendirme sonuçları, 3. “Pnömokonyoz olgularının belirlenmesi” başlıklı 28’inci maddesinde belirtilen (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) pnömokonyoz olgusu ya da şüphesi biçiminde kabul edilen işçilerin Meslek Hastalıkları Hastanesince düzenlenen raporlarının bir örneği, 4. Geçici Madde 2’ de (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) belirtilen EK-1 (İşveren Bildiri) formu, 5. EK 4’ teki (Değişik 26/2/2000-23976 s.R.G.) Pnömokonyoz Değerlendirme İşçi Gözlem Formu (tüm işçiler için doldurulacaktır.) B-) 26.12.2003 tarih ve25328 tarihli Resmi Gazete yayınlanmış ve 15.4.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik”  “Kayıt Tutulması” başlıklı 20 inci maddesinde belirtilen hususların yerine getirilmesi, Yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin “Pnömokonyoz İzleme Birimi”ne iletilmesi ADRES: İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İSGÜM), İstanbul Yolu 14. km. Köyler/ANKARA 37

38 MESLEK HASTALIKLARI TANISI Meslek hastalığı tespiti yapılan ancak Kontrol muayenesi yada şikayetinde artma sebebi ile müracaat eden sigortalılar işyeri hekimi veya 1. basamak sağlık hizmeti hekimi tarafından Devlet Üniversite Hastaneleri Eğitim ve Araştırmsa Hastanelerine veya Meslek Hastalıkları Hastanelerine sevk Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı - SGK Meslek Hastalıkları Kurulu Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Arşivinde hasta dosyasının bulunduğu ilgili Meslek Hastalıkları Sağlık kurulu raporlarını düzenlemeyle yetkilendirilmiş Hastanelere sevk itiraz 2. basamak sağlık tesisine sevk 38

39 MESLEK HASTALIKLARI TANISI Meslek hastalığı tespiti yapılan ancak Kontrol muayenesi yada şikayetinde artma sebebi ile müracaat eden sigortalılar Meslek hastalığı şüphesiyle SGK İl Müdürlüklerine müracaat eden sigortalılar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı - SGK Meslek Hastalıkları Kurulu Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu itiraz Devlet Üniversite Hastaneleri Eğitim ve Araştırma Hastaneleri veya Meslek Hastalıkları Hastaneleri sevk Arşivinde hasta dosyasının bulunduğu ilgili Meslek Hastalıkları Sağlık kurulu raporlarını düzenlemeyle yetkilendirilmiş Hastanelere sevk 39

40 MESLEK HASTALIKLARI TANISI İş Mahkemesi Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı - SGK Meslek Hastalıkları Kurulu Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu itiraz Devlet Üniversite Hastaneleri Eğitim ve Araştırma Hastaneleri veya Meslek Hastalıkları Hastaneleri sevk 40

41 Meslek Hastalıkları Kayıt ve Bildirimi 20/6/2012 tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre; (1)İşveren; a) Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. (2) İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde. b) Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde. (3) İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder. (4) Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. (5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir. 41

42 42


"T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DR. METİN ÇELİKİZ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI 1 ZONGULDAK UZUNMEHMET GÖĞÜS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları