Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

14 Nisan 2011 | IMKB Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Public Offering of Securities Insurance.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "14 Nisan 2011 | IMKB Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Public Offering of Securities Insurance."— Sunum transkripti:

1 14 Nisan 2011 | IMKB Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Public Offering of Securities Insurance

2 Presentation title Presentation subtitle2 July 22, 2009 > Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası hangi hallerde gereklidir, kimlere önerilir? > Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası teminatları nelerdir, hangi riskleri kapsar? > Bu teminat altında İstisnalar nelerdir, hangi durumlar İstisnadır? > Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası örnekleri Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Public Offering of Securities Insurance | POSI SUNUM AKIŞI

3 Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası

4 Presentation title Presentation subtitle4 July 22, 2009  İlk Halka Arzda bulunacak şirketler  İkincil Halka Arzı gerçekleştirecek şirketler Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Kimlere Önerilir?

5 Presentation title Presentation subtitle5 July 22, 2009  Sigortalı Kişinin İzahnameden Doğan Sorumluluğu Sigortacı, Sigortalı kişilere karşı izahnameden doğabilecek talepleri tazmin eder. Sigortalı kişilerin, halka arz sürecinde hazırlanan izahnamede şirket ile ilgili yanıltıcı, aldatıcı, eksik vb. bilgiler vermesi sonucu, yatırımcıların yanlış yönlendirilmesinden doğan talepler Sigortacı tarafından tazmin edilir. Sigortalı kişi kavramının içinde YK üyesi, yönetici, müdür, çalışan, ve bunların eşleriyle veli ve vasileri bulunmaktadır. Ancak bağımsız denetçi, kayyım, tasfiye memuru, vb bu kapsamda değildir. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Teminat Kapsamı Nedir? 1/6

6 Presentation title Presentation subtitle6 July 22, 2009  Şirketin Sigortalı Kişiyi Tazminine İlişkin Sorumluluk Şirketin izahname sorumluluğuna istinaden sigortalı kişileri (YK üyesi, yönetici, müdür, çalışan vb.) tazmin etmesi durumunda Sigortacı, şirketi tazmin eder. Şirket’in sigortalı kişilerin halka arz sürecinde hazırlanan izahnamede şirket ile ilgili yanıltıcı, aldatıcı, eksik vb. bilgiler vermesi sonucu, yatırımcıların yanlış yönlendirilmesinden doğan taleplerini karşılamasını halinde, Sigortacı bu talebi şirkete tazmin eder. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Teminat Kapsamı Nedir? 2/6

7 Presentation title Presentation subtitle7 July 22, 2009  Şirketin İzahnameden Doğan Sorumluluğu Şirkete karşı ihraçcı olarak izahnameden doğabilecek taleplerde Sigortacı, şirketin zararını tazmin eder. Şirketin, halka arz sürecinde hazırlanan izahnamede şirket ile ilgili yanıltıcı, aldatıcı, eksik vb. bilgiler verilmesi sonucu, yatırımcıların yanlış yönlendirilmesinden doğan talepler Sigortacı tarafından tazmin edilir. Şirket kavramının içine şirket ve iştirakleri girmektedir. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Teminat Kapsamı Nedir? 3/6

8 Presentation title Presentation subtitle8 July 22, 2009  Kontrol Gücüne Sahip Hissedarın İzahname Sorumluluğu Kontrol gücüne sahip hissedara karşı izahnameden doğabilecek taleplerde Sigortacı, kontrol gücüne sahip hissedarları tazmin eder. Kontrol gücüne sahip hissedarların, halka arz sürecinde hazırlanan izahnamede şirket ile ilgili yanıltıcı, aldatıcı, eksik vb. bilgiler vermesi sonucu, yatırımcıların yanlış yönlendirilmesinden doğan talepler Sigortacı tarafından tazmin edilir. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Teminat Kapsamı Nedir? 4/6

9 Presentation title Presentation subtitle9 July 22, 2009  Hisselerini Satan Hissedarların İzahname Sorumluluğu Hisselerini satan hissedarlara karşı izahnameden doğabilecek taleplerde Sigortacı, hisselerini satan hissedarları tazmin eder. Hisselerini satan hissedarların, halka arz sürecinde hazırlanan izahnamede şirket ile ilgili yanıltıcı, aldatıcı, eksik vb. bilgiler vermesi sonucu, yatırımcıların yanlış yönlendirilmesinden doğan talepler Sigortacı tarafından tazmin edilir. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Teminat Kapsamı Nedir? 5/6

10 Presentation title Presentation subtitle10 July 22, 2009 Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Teminat Kapsamı Nedir? 6/6  Aracı Kurumun İzahname Sorumluluğu Şirketin aracı kuruluşu tazmin etme yükümlülüğü altına girdiği durumlarda (şirket ile aracı kuruluş arasındaki anlaşma ve sözleşme şartları gereğince) Sigortacı, aracı kuruluşa karşı izahnameden doğabilecek taleplerde aracı kuruluşu tazmin eder.

11 Presentation title Presentation subtitle11 July 22, 2009 Beklenmedik, Öngörülmeyen Olaylar Teminatı Sigortalının tamamen kontrolü dışında gerçekleşen beklenmedik, ani, öngörülmeyen olaylara (deprem, doğal afet, halka arz sürecini etkileyebilecek olay) karşılık, firmanın söz konusu olaydan itibaren ilk 30 gün içerisinde yapabileceği medya harcamaları USD 50.000’ye kadarlık bir alt limit ile teminat altındadır. Medya harcamalarının tazmin edileceği durumlar, bir mücbir sebepten dolayı halka arz tarihinin ötelenmesine ya da iptal edilmesine sebep olacak ya da hisse satışlarını etkileyecek ve şirketin itibarının zarar gördüğü durumlardır. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Ek Teminatlar? 1/4

12 Presentation title Presentation subtitle12 July 22, 2009 Yasal Kriz Masrafları Ek Teminatı Soruşturma masraflarına ek olarak, şirketin yasal bir kriz durumla karşılaşması halinde olaydan itibaren ilk 30 gün içerisinde yapacağı yasal kriz masrafları USD 50.000’ye kadarlık bir alt limit ile teminat altındadır. Kritik Olay (i) poliçe dönemi içinde bir resmi düzenleyici veya denetleyici kurum görevlisi tarafından şirkette gerçekleştirilen ve bir sigortalı kişinin dosya veya mülakatlarının ibrazını, incelenmesini, suretlerinin alınmasını veya el konulmasını içeren baskın veya yerinde ziyaretler; (ii) bunlara ilişkin kamu açıklaması veya (iii) sigortalılardan birinin, poliçe dönemi içinde resmi kuruma belge ibrazını, soruları yanıtlamasını veya mülakata gelmesini yasal bakımdan mecbur kılan resmi bir tebligata muhatap olması. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Ek Teminatlar? 2/4

13 Presentation title Presentation subtitle13 July 22, 2009 Savunma Masrafları Bir talepte bulunulmasının ardından sigortalı adına acil durumlarda yapılan masraflar veya sigortacının önceden yazılı onayı ile sigortalının tarafı olduğu soruşturma, savunma, uzlaşma veya temyize ilişkin maruz kalınan makul gider ve masraflardır. Savunma masrafları teminat kapsamındaki bir talep ile bağlantılı delillerin değerlendirilmesi, rapor, mütalaasının hazırlanması veya teşhisi için sigortacı tarafından onaylanmış bir bilirkişiye ait makul ücret, gider ve masrafları da kapsar. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Ek Teminatlar? 3/4

14 Presentation title Presentation subtitle14 July 22, 2009 Acil Durum Masrafları İzahname ile ilgili taleplerde ortaya çıkabilecek savunma masrafları için sigortacının yazılı onayının alınamadığı durumlarda söz konusu masraflar toplam poliçe teminat limitinin 10%’una kadar teminat altındadır. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Ek Teminatlar? 4/4

15 Presentation title Presentation subtitle15 July 22, 2009 Sigortalıya izahname ile ilgili sorumluluğundan dolayı yöneltilen bir talep sonucunda sigortalının savunma masrafları, soruşturma giderleri, mahkeme kararı ya da sulh yoluyla ödemek zorunda olduğu tazminatlar (cezai tazminatlar da - punitive damages- dahil). Zarar; ayrıca sigortacının herhangi bir ek teminat kapsamında yapmış olduğu ödemeleri de kapsayacak olup, Acil Durum Masrafları, Kriz Masrafları, Kovuşturma Giderleri ile Medya Harcamaları ek teminatları altında yapılan ödemeler de buna dahildir. Zarar; para cezaları veya diğer tür cezaları, vergileri, maaş gibi ödemeleri kapsamaz. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Zarar?

16 Presentation title Presentation subtitle16 July 22, 2009  Kasıtlı Hareketler Sigortalının herhangi bir suistimal veya dolandırıcılık eylemlerinden kaynaklanan veya sigortalının yasal olarak hakkı olmayan kazanç veya avantajlar elde etmesi. Kasıtlı hareket olarak değerlendirilebilmek için bir mahkeme veya tahkim davası sonunda veya sigortalının yazılı itirafı sonucunda kesinleşmiş olması gerekmektedir. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Hangi Durumlar İstisnadır? 1/6

17 Presentation title Presentation subtitle17 July 22, 2009  Halka Arztan Önce Bilinen Durumlar ve İlgili Talepler Poliçe başlangıç tarihinden önce açılmış olan dava, resmi soruşturma, yazılı talep, her türlü idari ve düzenleyici kararlar ile tahkim ve muhakemeleri de kapsar. Poliçe başlangıcından önce bilindiği halde Sigortacıya bildirilmeyen ve poliçe süresi içerisinde ortaya çıkan, devam eden veya önceki davalarda iddia olunanla aynı vakalardan kaynaklanan durumlardır. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Hangi Durumlar İstisnadır? 2/6

18 Presentation title Presentation subtitle18 July 22, 2009  ABD’de Yapılması Planlanan Halka Arz ABD’de yapılması planlanan halka arz ile ilgili her talep bu poliçe kapsamında istisna bırakılmıştır. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Hangi Durumlar İstisnadır? 3/6

19 Presentation title Presentation subtitle19 July 22, 2009  Vakıflar & Emekli Sandıkları Sigortalı kişilerin, şirketin emeklilik, kar paylaşımı veya çalışanlarına sağladığı yardım ve ek imkanlardan sorumlu olarak gerçekleştirdiği her türlü eylem veya ihmallerden doğabilecek durumlar poliçe kapsamında istisna edilmiştir. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Hangi Durumlar İstisnadır? 4/6

20 Presentation title Presentation subtitle20 July 22, 2009  İzahnameyi Hazırlayan Aracı Kuruluşların Hatası İzahnamenin hazırlanması sürecinde aracı kişi ve kuruluşların bu hizmeti yerine getirken oluşabilecek mesleki sorumluluk hataları bu poliçe kapsamında istisna bırakılmıştır. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Hangi Durumlar İstisnadır? 5/6

21 Presentation title Presentation subtitle21 July 22, 2009  Çevre Kirliliği Kirletici maddelerin boşaltılması, saçılması, tahliyesi veya sızmasından veya bunlara ilişkin kayıtlardan doğan veya veya bu durumlarla ilişkili olan diğer vakalar; veyahut, kirletici maddelerin varlığının test edilmesi, izlenmesi, temizlenmesi, kaldırılması, tahdit edilmesi, işlenmesi, zehirden arındırılması veya etkisiz hale getirilmesine yönelik her türlü talimat veya talepler. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Hangi Durumlar İstisnadır? 6/6

22 Presentation title Presentation subtitle22 July 22, 2009  China Electric Motor hisselerini satın alan hissedarlar halka arz sırasında yanlış yönlendirici bilgi verildiğini ileri sürerek, China Electric Motor Şirketi müdürlerine, yöneticilerine ve halka arzda süreci yöneten aracı kuruluşa dava açmışlardır. Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Örnekleri  EnergySolutions hisselerini satın alan bir grup hissedar halka arz sırasında şirketin finansal durumu ve büyüme hedefleri hakkında yanıltıcı bilgi verdiği ve bu sebeple hisse fiyatlarının şişirildiği iddiasıyla; şirkete, yönetici ve müdürlerine dava açmışlardır.

23 Presentation title Presentation subtitle23 TEŞEKKÜRLER 14 Nisan 2011 | IMKB

24 Chartis is a world leading property-casualty and general insurance organization serving more than 40 million clients in over 160 countries and jurisdictions. With a 90-year history, one of the industry most extensive ranges of products and services, deep claims expertise and excellent financial strength, Chartis enables its commercial and personal insurance clients alike to manage virtually any risk with confidence. Chartis is the marketing name for the worldwide property-casualty and general insurance operations of Chartis Inc. For additional information, please visit our website at www.chartisinsurance.com.


"14 Nisan 2011 | IMKB Menkul Kıymetler Halka Arz Sigortası Public Offering of Securities Insurance." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları