Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012 YILINDA TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012 YILINDA TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ."— Sunum transkripti:

1 2012 YILINDA TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ

2 branşlarında aktif olarak 62 şirket faaliyet göstermektedir.
36 Hayat Dışı ‘sı Reasürans 1 ’i 7’si Hayat Hayat ve Emeklilik 18 ’i branşlarında aktif olarak 62 şirket faaliyet göstermektedir. 2

3 Sektör Kaç Kişi ile Hizmet Veriyor?
17.704 Şirketlerde Çalışan Kişi Sayısı 1.402 eksper ile acente ve 98 broker ve yanlarında çalışanlar dikkate alındığında Sektör den fazla kişiyle hizmet vermektedir. 75.000’

4 Prim Üretimi 2008 – 2012 4

5 Hayat Dışı : %18.23 Hayat : %0,94 Toplam : %15.52
2012 Yılı Artış Oranları Hayat Dışı : %18.23 Hayat : %0,94 Toplam : %15.52 5

6 Branşlara Göre Primler 2012 Toplam İçindeki Pay (%)
Türk Sigorta Sektörü Branşlara Göre Primler 2012 Branşlar 2012 Toplam İçindeki Pay (%) 2011 Yılına Göre Artış (%) Kaza 3,43% 2,59% Hastalık/Sağlık 11,23% 11,43% Kara Araçları 22,86% 19,71% Raylı Araçlar 0,00% -68,56% Hava Araçları 0,25% -27,46% Su Araçları 0,67% 8,91% Nakliyat 1,91% 5,40% Yangın ve Doğal Afetler 13,34% 14,56% Genel Zararlar 8,79% 18,32% Kara Araçları Sorumluluk 19,86% 32,34% Hava Araçları Sorumluluk 0,40% 5,27% Su Araçları Sorumluluk 67,60% Genel Sorumluluk 2,12% 8,75% Kredi 0,37% 44,49% Emniyeti Suistimal 0,09% 46,17% Finansal Kayıplar 0,68% -3,36% Hukuksal Koruma 0,29% 10,14% Destek 0,02% Toplam Hayat Dışı 86,33% 18,23% Hayat 13,67% 0,94% Genel Toplam 100% 15,52% 6

7 Yıllar İtibariyle Prim Üretim Artış Oranları ( 2000 – 2012 )
Kriz yılları hariç sektör reel olarak büyümüştür. 7

8 Hayat Dışı Prim Üretimi Dağılımı 2012
Türk Sigorta Sektörü Hayat Dışı Prim Üretimi Dağılımı 2012 Trafik %21.03 Sağlık %12.68 Kasko %26.49 Diğer %14.15 Yangın ve Doğal Afetler %15.46 Genel Zararlar %10.19 8

9 Hayat-Hayat Dışı Toplamda Kişi Başına Düşen Prim Üretimleri
2008 – $ 9

10 Prim Üretimlerinin Dağıtım Kanalları Bazında Dağılımı 2012
10

11 Yıllar İtibariyle Ödenen Hasarlar ( 2008 – 2012 )
11

12 Branşlara Göre Hasar / Prim Oranları
2011 (%) 2012 Kaza 23,27% 33,44% Hastalık/Sağlık 80,11% 72,51% Kara Araçları 81,36% 75,83% Raylı Araçlar 42,23% -53,48% Hava Araçları 82,52% 91,29% Su Araçları 54,65% 52,87% Nakliyat 33,01% 29,65% Yangın ve Doğal Afetler 39,63% 46,13% Genel Zararlar 45,39% 42,64% Kara Araçları Sorumluluk 85,62% 106,79% Hava Araçları Sorumluluk 123,06% 25,16% Su Araçları Sorumluluk 66,03% -98,67% Genel Sorumluluk 67,52% 98,26% Kredi 41,33% 66,06% Emniyeti Suiistimal 76,72% 40,44% Finansal Kayıplar 29,87% 24,35% Hukuksal Koruma 1,61% 0,32% Destek 0,07% 0,00% Hayat Dışı Toplam 65,73% 69,90% 12

13 2011 Yılına Göre Artış Oranı
Branşlara Göre Teknik Kârlar – 2012 Branşlar 2012 2011 Yılına Göre Artış Oranı (%) Teknik Karlılık Oranı 2011 Teknik Karlılık Oranı 2012 Kaza 2,59% 27,50% 21,75% Hastalık/Sağlık 11,43% 0,83% 7,53% Kara Araçları 19,71% -5,04% -1,35% Raylı Araçlar -68,56% 113,11% 200,26% Hava Araçları -27,46% 0,77% 8,31% Su Araçları 8,91% 11,35% 13,08% Nakliyat 5,40% 31,87% 33,17% Yangın ve Doğal Afetler 14,56% 7,59% 1,80% Genel Zararlar 18,32% 1,59% 9,52% Kara Araçları Sorumluluk 32,34% -11,03% -27,95% Hava Araçları Sorumluluk 5,27% -0,33% -0,07% Su Araçları Sorumluluk 14.196 67,60% 39,31% 3,24% Genel Sorumluluk 8,75% 5,69% -33,25% Kredi 44,49% -8,09% -14,00% Emniyeti Suistimal 46,17% -24,85% 25,89% Finansal Kayıplar -3,36% 10,34% 19,17% Hukuksal Koruma 10,14% 42,74% 64,63% Destek 0,00% 7,71% 5,84% Toplam Hayat Dışı 18,23% 0,41% -3,31% Hayat 0,94% 7,38% 9,10% Emeklilik 3850,85% - Genel Toplam 15,52% 1,51% -1,55% 13

14 Trafik Branşına Ait Veriler ( 2011 – 2012 )
Artış Oranı (%) Alınan Prim 33,31 Ödenen Hasar 10,43 Teknik Kar 178,44 Hasar/Prim Oranı 91,89% 107,80% 14

15 Kasko Branşına Ait Veriler ( 2011 – 2012 )
Artış Oranı (%) Alınan Prim 19,71 Ödenen Hasar 13,16 Teknik Kar -68,00 Hasar/Prim Oranı 81,36% 75,53% 15

16 Sağlık Sigortasına Ait Bazı Veriler
( ) Sağlık 2011 2012 Artış Oranı (%) Alınan Prim 10,55 Ödenen Hasar 4,65 Teknik Kar 1260,69 Hasar/Prim Oranı 81,43% 73,95% 16

17 Teknik Kâr, Mali ve Bilanço Kârı Gelişimi Hayat Dışı Şirketler ( 2011 – 2012 )
2011 2012 Artış Oranı (%) Teknik Kâr -1105,35 Mali Kâr -345,53 Bilanço Kârı (Vergi Sonrası) 4163,18 Mali bölümden teknik bölüme aktarılan TL gelir nedeniyle mali kar negatif gözükmektedir.

18 Teknik Kâr, Mali ve Bilanço Kârı Gelişimi Hayat ve Emeklilik Şirketleri ( 2011 – 2012 )
2011 2012 Artış Oranı (%) Teknik Kâr 40,61 Mali Kâr 28,27 Bilanço Kârı (Vergi Sonrası) 26,86

19 Teknik Kâr, Mali ve Bilanço Kârı Gelişimi Sektör Toplamı ( 2011 – 2012 )
2011 2012 Artış Oranı (%) Teknik Kâr -219,20 Mali Kâr 24,53 Bilanço Kârı (Vergi Sonrası) -167,05

20 Teknik Kâr ve Bilanço Kârı Gelişimi
Hayat Dışı Şirketler ( )

21 Teknik Kâr ve Bilanço Kârı Gelişimi Hayat ve Emeklilik Şirketleri
( )

22 Hayat Dışı Şirketlerin Yıllara Göre Özkaynak ve Kârlılığı
( 2008 – 2012 )

23 Teknik Kâr ve Bilanço Kârı Gelişimi
Sektör Toplamı ( )


"2012 YILINDA TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları