Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı"— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı
Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ön Lisans Eğitimi Çalışma Grubu

2 Bilgi Çağı ve Küreselleşme
Bilgiyi elinde bulunduranın üstünlüğü Bilgiyi kötüye kullananın domino etkisi Küreselleşmenin önüne geçilememesi Küreselleşmenin dışında kalınamaması

3 Değişimi göze alabilir misiniz?
Değişmemeyi göze alabilir misiniz?

4 Risk Toplumu..!! Çevre kirliliği, Genetik ile ilgili gelişmeler,
Nükleer faaliyetler, İklimsel değişimi doğallıktan çıkaran ve tehlikeli boyutlara getiren oluşumlar, Yiyeceklerde yapılan ve doğal yapıyı yozlaştıran değişiklikler, tehlikeli gelişmelere yönlendirilebilmektedir.

5 Küreselleşme olgusunun dışında kalmak mümkün değildir.
Sigorta, küreselleşmede güven ve istikrar sağlayan faktörlerin başında gelir.

6 SİGORTA NEDİR? HAYATIMIZDAKİ YERİ !!!! SOSYO EKONOMİK HAYATA ETKİSİ

7 Mümkün olsaydı her evin kapısına, sigorta kelimesini yazardım
her insanın alnına sigorta kelimesini yazardım Winston Churchill

8 sigortacılar tarafından yaratılmıştır. Sigortacılar olmasaydı,
New-York şehri sigortacılar tarafından yaratılmıştır. Sigortacılar olmasaydı, bir sigara izmaritinin küle çevirebileceği gökdelenleri kim inşa edebilirdi? Henry ford

9 Sigorta olmadan hayatta kalabiliriz ama onsuz (insanca) yaşayamayız
Oscar Wilde

10 Sigorta sosyo-ekonomik hayatın destek noktasıdır.
Arşimet’in ‘bana dünyanın dışında bir destek noktası gösterin, dünyayı kaldırayım’ dediği rivayet edilir. Sigorta sosyo-ekonomik hayatın destek noktasıdır. Onsuz, kalkınma, gelişme ve büyüme olamaz.

11 Bilgi çağında, her işletme birer eğitim ve öğretim kurumu olmak zorunda Peter Drucker

12 Grup Üyeleri (Alfabetik Sırayla)
Ali Ketenci – Acente – Dernek üyesi Deniz Karaçallık – Banka -Yönetici Fatoş Şentürk – Sigorta Şirketi -Yönetici Feyiz Çakıroğlu – Akademisyen - Yönetici Fikret Gülbahar – Eksper – EİK üyesi Fuat Çamlıbel – Akademisyen - Raportör Gizem Karademir- SEGEM - Uzman Yardımcısı Mahmut Yavaşi – Akademisyen – YÖK Temsilcisi Murathan Bayrı – Finans Kurumu Danışmanı Özlem Yalaz Seçim – Akademisyen - Yönetici Sadık Kelleoğlu – Sigorta Şirketi -Yönetici Selahtin Bölükbaş – Acente - Dernek Üyesi Şebnem Uralcan – Akademisyen - Moderatör Ufuk Şamlıoğlu – Akademisyen - Yönetici

13 Grubumuz, sektörün her alanından ve eğitim kanadından geniş katılımın sağlandığı bir grup olmuştur.

14 Akademisyen Üyeler Feyiz Çakıroğlu Fuat Çamlıbel - Raportör
Mahmut Yavaşi – YÖK Temsilcisi Özlem Yalaz Seçim Şebnem Uralcan - Moderatör Ufuk Şamlıoğlu

15 Sektör Mensubu Üyeler Ali Ketenci – Acente
Deniz Karaçallık – Bankasurans Fatoş Şentürk – Sigorta Şirketi Fikret Gülbahar – Eksper Sadık Kelleoğlu – Sigorta Şirketi Selahtin Bölükbaş – Acente

16 Sigortacılık Eğitimi Almış Mezun ve Öğrenci Üyeler
Gizem Karademir – Segem mensubu ve Sigortacılık Yük.Lis. Öğr. Murathan Bayrı –Finans Kurumu mensubu ve Sigortacılık Yük. Lisans Mezunu Sadık Kelleoğlu – Sig. Şrk. Yön.Ön lisans mezunu 3 ayrı önlisans okulunun 6 sınıf öğrencileri Bize destek veren Ticaret Lisesi Öğretmen ve öğrencileri

17 Çalıştaya Temel Teşkil Eden Durum Değerlendirmesi
AB’ye ve küresel değişime uyum sürecinde sektörün, eğitim kurumlarının, öğrenci, mezun ve toplumun beklentilerinin değişmesi Bologna Süreci, TYYÇ, İKMEP programları çerçevesinde eğitimlerin daha entegre boyutta ve istihdamla birlikte ele alınması Ülkemizde, özellikle sigortacılık ve yine özellikle önlisans eğitimlerinde yaşanan sorunların yoğunluğu ve birbirini tetikleyerek büyümesi Güncel sorunların gelecek için önemli tehditler içermesi

18 Küresel Sigorta Sistemi
YURT DIŞI ÇEVRE SİSTEMİ - Sigortalılar ve potansiyel müşteriler - Diğer Sigorta Şirketleri - Reasürans Şirketleri - Uluslar arası çeşitli Sosyal, Ekonomik, Politik Müesseseler - Yatırım Araçları ve Finans Kurumları - Brokerler - AIDA - CEA - AB vb. YURT İÇİ ÇEVRE SİSTEMİ -Sigortalılar -Potansiyel Sigortalılar -Diğer Sigorta Şirketleri -Reasürans Şirketleri -Vergi vb. İlişkilerle İlgili Kurumlar -İtfaiye, Emniyet vb. kurumlar -Bilgi iletişim ve diğer telekomünikasyon kuruluş ve alt yapıları -Sosyal, Ekonomik, Politik Müesseseler -Yargı Müesseseleri, AIDA Türk -Yatırım Araçları ve Finans kurum ve kuruluşları İŞLETME ÇEVRE SİSTEMİ - Firma Alt ve Ara Sist. Küresel Sigorta Sistemi

19 Firma İçi Örgüt Sistemi
Sigorta Sistemi Firma İçi Örgüt Sistemi Ara Örgütler Sistemi I-Reasürans Sistemi Reasürörler (Yurt İçi -Yurt Dışı) Reasürans Brokerleri (Yurt İçi -Yurt Dışı) II-Eksperlik Sistemi III- Denetim Sistemi . Devlet Denetimi . Bağımsız Denetim IV-Ortak Politikalar Merkezi (TSRSB) Ortak AR-GE Sistemi Ortak Hasar Bilgi Bank.(HATMER) Ortak Eğitim Sistemi (SEGEM) Ortak Reklam ve Tanıtım Mesleki Kuruluşlar Sist. Mesleki Yayınlar ve Dokümantasyon Merkezi Alt Örgütler Sistemi (Aracılar) I. Aracılar Bağlı Aracılar: PDTY Acenteler PD yetkisiz Acenteler Bağımsız Aracılar - Prodüktörler - Brokerler II. Şubeler (Temsilcilikler) Sistemi Bölgeler Örgüt Sistemi Yurt Dışı Pazarlar Örgüt Sistemi III. Asist Hizmetler Sunan Örgütler Sistemi Anlaşmalı Tamir Servisleri Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları Diğer Asist Hizmetler

20 Amaç Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ön lisans eğitimlerini, sigorta sektörünün işgücü talebiyle ilgili beklentilerini karşılayacak nitelikte işgücü arzını sağlayacak altyapıya kavuşturmak için, kapsamda belirtilen konularla ilgili analizler yapmak, mevcut durumu saptamak, aynı konularda iyileştirme ve uluslar arası standartlara uyum sağlayabilecek değişimleri bir stratejik plan taslağı çerçevesinde ortaya koymaktır.

21 İşgücü Arzı İşgücü Talebi MYO BSP mezunu Sigorta Sektörü

22 İşgücü Arzı İşgücü Talebi MYO BSP mezunu Sigorta Sektörü UYUMU

23 gibi konuların analizini yaparak mevcut durumu netleştirmek,
Kapsam   Bu çalışmanın kapsamı, Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı olan eğitim kurumlarına ilişkin; müfredat öğrenci profili eğitimci profili okul dağılımı yazılı kaynaklar staj uygulamaya yönelik çalışmalar uluslar arası standartlara uyum gibi konuların analizini yaparak mevcut durumu netleştirmek,

24 Eğitim kurumları, sektör mensupları ve mezun öğrencilerin bulunduğu çalışma grubu üyelerinin gözlemlerini saptamak

25 Arama konferansı, anketler uygulayarak, çeşitli kesimlerin içsel düşüncelerini, ortak akıl bağlamında ortaya çıkarmak

26 Beş yıllık bir stratejik plana ve eylem planına temel teşkil edebilecek bir taslakta bu çalışmaları sistemleştirmek; böylelikle işgücü talebinin beklentileri ile işgücü arzının niteliklerinin örtüşmesine katkıda bulunabilecek önerileri somutlaştırmaktır.

27 Süreç ve Yöntem 7 adet, tüm grup üyeleri, 10 adet salt akademisyenlerce yürütülen ve bütün gün süren toplantılar yapılmıştır. anket yöntemi gözlem derinlemesine görüşme ikincil belge taraması yöntemleri de kullanılmış olup, bu şekilde elde edilen veriler çok yönlü ve geniş katılımlı tartışma toplantıları düzenlenerek irdelenmiş elde edilen bilgi ve analiz sonuçları raporun hazırlanmasında değerlendirilmiştir.

28 Üretilen Bilgi ve Öneriler
Anketler S.W.O.T Analizi İhtiyaçlar ve İyileştirme Önerileri Müfredat Modelleri Müfredat Modellerinin Avantaj ve Dezavantajları Staj Dosyası Örneği ve Ölçme Değerlendirme Önerileri Stratejik Plan Taslak Önerisi Eylem Planları Önerileri Risk Kontrol Matrisi

29 SORUNLAR Eğitim ve Öğretime Yönelik Sorunlar
Eğitim Kurumlarına Yönelik Sorunlar Sektöre ve Sektörle İşbirliğine Yönelik Sorunlar Alt Yapı ve Tanıtıma Yönelik Sorunlar

30 Bilgi ve hizmet çalışanları en çok öğrettikleri zaman öğreniyorlar
Peter Drucker

31 Tehdit Teşkil Eden Sorunlar
Bankacılık ve Sigortacılığın Tek Program Olması Ön lisansa gelen öğrencilerin kişisel gelişim ve bilgi düzeyi Eğitimli Eğitimci Yetersizliği Yazılı Kaynak Yetersizliği Uygulama ve Staj Sorunları Müfredat Programlarının Yapısı Eğitim Kurumları, Sigorta sektörü, YÖK, MEB, STK’nın paydaşlığı kabullenme güçlüğü

32 İhtiyaçlar ve İyileştirme Önerileri
Ön Lisans Programlarına Yerleşecek Öğrencilerin Niteliklerinin Yetersizliğinin Giderilmesi Ortaöğretimde Sigortacılık Eğitimlerinin ve Eğitimcilerinin İyileştirilmesi Sınavsız Geçişin Kaldırılması Etkili Tanıtım ve Bilinçlendirme yapılması Yazılı kaynakların sayısal ve niteliksel açıdan yeterli kılınması

33 Akademik Kadro Eğitimci Sayısının ve Niteliklerinin Artırılması
Yüksek lisans ve doktora programlarının oluşturulması ve artırılması YÖK’ün Öğretim Elemanı Yetiştirme (ÖYP), Doktora ve Doçentlik, Profesörlük Programlarına Alınması Sektörden Nitelikli Eğitimci Desteği Alınması Eğitimcilere ve adaylarına yönelik E-öğretim programlarının düzenlenmesi Yurtdışında akreditasyon görevi gören kuruluşlara eğitimci adaylarının gönderilmesi

34 Sigortacılık Branşının Bankacılık Branşından Ayrılması
Gelişmiş Ülke Modellerinin Takibi Sigortacılık branşında özellikli müfredat oluşturulması  Branşlara yönelik kaynak üretilmesi Sektör ile işbirliğinin artırılması Sektörle Ortak Projeler üretilmesi Uygulamalı Eğitim Platformları Oluşturulması Staj Olanaklarının Sağlanması

35 Sigortacılığın tanınması ve bilincin geliştirilmesine yönelik kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar üretilmesi Kamu Otoritesine Proje Üretilmesi Yerel İmkânlardan Yararlanılması Kamu otoritesinin sosyal sorumluluk projelerine destek verilmesi

36 Mezunlar ile İlişkilerin Yeterliliğinin Artırılması
Mezuniyet Sonrası Takip ve Destek Sistemlerinin oluşturulması Kariyer Merkezlerinin Geliştirilmesi İş bulma olanaklarının artırılmasına yönelik ciddi faaliyetlerin ve programların tesisi

37 Öğrenci ile İlişkilerin Artırılması
Sürekli İletişim ve Uygulamalı Çalışmaların Artırılması Kişisel Gelişim ve Yönlendirme desteği sağlanması, Mesleki gelişim koçluğu tesisi

38 Programların Yeterliliğinin Artırılması
Finans ve Risk Yönetimi branşlarıyla ortak çalışmaların özendirilmesi Öğrenci Değişimi Programlarının uygulanması Seçmeli Ders Uygulamalarının önemsenmesi Dikey Geçişe açık olunması Sektörün katkılarıyla ön lisans mezunlarının niteliklerini artıracak ek programların sürekli eğitim merkezlerince düzenlenmesi ve yürütülmesi Lojistik, sağlık, taşımacılık vb. bölümlerde ihtiyaç olan branşlarda sigortacılık derslerinin konması

39 Öğrencilere Sunulan Eğitimin Etkinliğini Artıracak Eğitsel Destek Hizmetlerinin Yeterliliğinin Artırılması Zorunlu Yabancı Dil Dersi Temel Bilgisayar Programları Kullanım Dersi Uzaktan Eğitim Modülleri Kullanımı Sigorta sektöründe kullanılan bilgi teknolojilerinin programlara alınması

40 Ders Programlarının Sektör beklentilerine Uygunluğunun Artırılması
Düzenli İhtiyaç Analizi Yapılması Sektörle ortak danışma kurulları oluşturulması Alt Branşlarda Uzmanlaşma sağlanması Ders programlarının ve içeriklerinin güncellenmesi

41 Mevcut Müfredat Örneği
I.Dönem Dersin Adı Genel İşletme Genel Ekonomi Genel Muhasebe Bankacılığa Giriş Halkla İlişkiler Genel Matematik Genel Hukuk Bilgisi İngilizce -I Türk Dili -I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

42 II.Dönem Dersin Adı Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Para Ekonomisi Bilgisayara Giriş Ticaret Matematiği İstatistik Bankacılık Mevzuatı İşletmeciliği İngilizce - II Türk Dili - II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Beden Eğitimi

43 III.Dönem Dersin Adı Bilgisayar(Word- Excel) Bankacılık Hukuku Banka Muhasebesi Türkiye Ekonomisi Kredi Yönetimi İşletme Finansmanı Sermaye Piyasaları İnsan Kaynakları Yönetimi Mesleki Çalışma ve Seminer - I

44 IV.Dönem Dersin Adı Mali Tablolar Analizi Yatırım ve Proje Analizi Banka Bütçe ve Kâr Planlaması Dış Ticaret İşlemleri Türk Vergi Sistemi Sigorta İşlemleri Muhasebesi Mesleki Çalışma ve Seminer - II Yaz Stajı

45 Yeni Müfredat Örnekleri
I. Model Mevcut müfredatın iyileştirilmesi II. Model İlk iki yarı yıl bankacılık ve sigortacılık ortak, son iki yarıyıl bankacılık ve sigortacılık ayrı müfredatlar III. Model bankacılık ve sigortacılık tamamen ayrı iki program

46 ÖRNEK MÜFREDAT I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Adı T U K AKTS İktisat 2 3
3 Genel Muhasebe 1 Hukuka Giriş ve Sigorta Hukuku 4 İstatistik 5 Matematik Finansal Matematik Genel İşletme Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Uyg. Bankacılık Temel Bilgileri İngilizce II Sigortacılık Temel Bilgileri Türk Dili II İngilizce I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Türk Dili I Temel Hasar ve Reasürans Bilgileri Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I TOPLAM 23 21 30 14 17 G.Ş.Uralcan, İsviçre H.P., 2005

47 ÖRNEK MÜFREDAT - ZORUNLU
III. YARIYIL (Zorunlu) IV. YARIYIL (Zorunlu) Ders Adı T U K AKTS Bankacılık ve Fon Yönetimi 2 1 3 4 Kredi Yönetimi ve Analizi Yangın ve Mühendislik Branşı 5 Bankacılıkta Hizmet Pazarlaması Bireysel ve Ticari Bankacılık Sigorta Pazarlaması Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sis. Nakliyat Branşı Banka Hukuku ve Mevzuatı Müşteri İlişkileri Yön. Kaza Branşı Uluslar arası Bankacılık Tarım sigortaları ve TARSİM TOPLAM 12 6 18 23 13 8 21 G.Ş.Uralcan, İsviçre H.P., 2005

48 ÖRNEK MÜFREDAT - SEÇMELİ
III. YARIYIL (Seçmeli) IV. YARIYIL (Seçmeli) Ders Adı T U K AKTS Finansal Piyasa ve Kurumlar 2 1 3 Etkili İletişim ve Beden Dili Sorumluluk Sigortaları Girişimcilik Kişisel Gelişim ve Liderlik Liderlik Sermaye ve Para Piyasaları Kriz Yönetimi Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi Halkla İlişkiler TOPLAM 7 5 12 G.Ş.Uralcan, İsviçre H.P., 2005

49 BANKACILIK VE SİGORTACILIK ÖN LİSANS PROGRAMI I. YIL ORTAK, II
BANKACILIK VE SİGORTACILIK ÖN LİSANS PROGRAMI I.YIL ORTAK, II.YIL BRANŞA YÖNELİK MÜFREDAT I. YARIYIL II. YARIYIL Ders Adı T U K AKTS İktisat 2 3 Genel Muhasebe 1 Genel İşletme 4 İstatistik Hukuka Giriş Finansal Matematik Matematik Temel Hasar ve Reasürans Bilgileri Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Uygulamaları Bankacılık Temel Bilgileri ve Türk Bankacılık Sektörü 6 BankacılıkTemel Bilgileri 5 Sigortacılık Temel Bilgileri ve Türk Sigortacılık Sektörü Sigortacılık Temel Bilgileri İngilizce II İngilizce I Türk Dili II Türk Dili I Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I TOPLAM 20 24 30 13 7 G.Ş.Uralcan, İsviçre H.P., 2005

50 BANKACILIK VE SİGORTACILIK ÖN LİSANS PROGRAMI I. YIL ORTAK, II
BANKACILIK VE SİGORTACILIK ÖN LİSANS PROGRAMI I.YIL ORTAK, II.YIL BRANŞA YÖNELİK MÜFREDAT SİGORTACILIK BOLUMU III. YARIYIL (Zorunlu) IV. YARIYIL(Zorunlu) Ders Adı T U K AKTS Sigorta Hukuku ve Mevzuatı 3 5 Hayat ve Sağlık Sigortaları 2 1 Yangın Branşı Tarım Sigortaları ve TARSİM Sigorta Muhasebesi Mühendislik Sigortaları Kaza Branşı Bireysel Emeklilik Sistemi Nakliyat Branşı Hasar Uygulamaları Sorumluluk Sigortaları Bilgi Teknolojilerinin Türk Sigortacılık Sektöründe Kullanımı Sigorta Pazarlaması Araştırma Yöntemleri TOPLAM 10 6 16 23 8 G.Ş.Uralcan, İsviçre H.P., 2005

51 BANKACILIK VE SİGORTACILIK ÖN LİSANS PROGRAMI I. YIL ORTAK, II
BANKACILIK VE SİGORTACILIK ÖN LİSANS PROGRAMI I.YIL ORTAK, II.YIL BRANŞA YÖNELİK MÜFREDAT III. YARIYIL (Seçmeli) IV. YARIYIL (Seçmeli) Ders Adı T U K AKTS Sigortacılıkta Portföy Yönetimi 2 1 3 Sigorta İşletmelerinde Örnek Olay İncelemesi Yenilik ve Yaratıcılık Acente İşletmesi ve Büro Yönetimi Kişisel Gelişim ve Liderlik Müşteri İlişkiler Yönetimi Halkla İlişkiler Proje Yönetimi İletişimin Genel İlkeleri Sigortacılık Girişimciliği TOPLAM 7 5 12 G.Ş.Uralcan, İsviçre H.P., 2005

52 Bağımsız Sigortacılık Programı Müfredat Örneği

53 Staja Yönelik Öneriler
Staj Uygulamaları Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Kamu tarafından sektör kuruluşlarını ve eğitim kurumlarını yönlendiren ve teşvik eden düzenlemeler yapılmalıdır. Her üniversitede MYO lara bağlı Kariyer ve Staj Komitesi oluşturulmalıdır.

54 Her komite Kurumsal Çalışma Dosyası oluşturmalıdır.
Her komite kurumları sınıflandırarak koordinatör ve/veya rehber öğretim görevlilerini belirlemelidir. Her koordinatör staj yapılan kurumlara yönelik İş Yeri Tespit Formu tutmalıdır.

55 Her koordinatöre staj komitesi tarafından haftalık ve/veya aylık Rehberlik Görev Formu açılmalıdır. Bu formda öğrencinin o hafta/ay boyunca iş yerindeki faaliyetlerini içeren tüm bilgiler girilmeli ve iş yerini sürecin bir tarafı olarak değil sürecin bir parçası olarak çalışmaya dahil ederek tüm geri bildirimler imza altına alınmalıdır. Her öğrenci için İş Dosyası açılmalı bu dosya iş yeri tarafından doldurularak düzenli olarak koordinatöre rapor edilmelidir.

56 Staj denetimi sadece öğrenciye yönelik değil, kuruma yönelik de olmalıdır.
Her iş yeri için Kurumsal Yeterlilik Envanteri açılmalı bu envanter öğrenci tarafından doldurularak koordinatöre düzenli olarak rapor edilmelidir. İş yerindeki stajyerden sorumlu personel/ler günlük olarak İş Takip Formu düzenlemeli ve imza altına alınarak haftalık olarak komite tarafından atanan koordinatöre gönderilmelidir.

57 Sektöre Uygulanan Anketden Birkaç Sonuç

58

59

60

61 Sosyo-ekonomik yaşam kalitesine, ülkelerin hayatiyetine, dünyanın korunmasına etki eden iki olgu
sigorta ve eğitim sigorta eğitimi konusunda yapılan bu çalıştayın yararlı olması dileklerimle

62 İlginiz ve dikkatiniz için teşekkürler...


"Türkiye’de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları