Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye’de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ön Lisans Eğitimi Çalışma Grubu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye’de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ön Lisans Eğitimi Çalışma Grubu"— Sunum transkripti:

1 Türkiye’de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ön Lisans Eğitimi Çalışma Grubu segem-sigortacilikonlisans@googlegroups.com

2 Bilgi Çağı ve Küreselleşme  Bilgiyi elinde bulunduranın üstünlüğü  Bilgiyi kötüye kullananın domino etkisi  Küreselleşmenin önüne geçilememesi  Küreselleşmenin dışında kalınamaması

3 Değişimi göze alabilir misiniz? Değişimi göze alabilir misiniz? Değişmemeyi göze alabilir misiniz? Değişmemeyi göze alabilir misiniz?

4 Risk Toplumu..!!  Çevre kirliliği,  Genetik ile ilgili gelişmeler,  Nükleer faaliyetler,  İklimsel değişimi doğallıktan çıkaran ve tehlikeli boyutlara getiren oluşumlar,  Yiyeceklerde yapılan ve doğal yapıyı yozlaştıran değişiklikler, tehlikeli gelişmelere yönlendirilebilmektedir.

5  Küreselleşme olgusunun dışında kalmak mümkün değildir. • Sigorta, küreselleşmede güven ve istikrar sağlayan faktörlerin başında gelir.

6 SİGORTA NEDİR? HAYATIMIZDAKİ YERİ !!!! SOSYO EKONOMİK HAYATA ETKİSİ

7 Mümkün olsaydı her evin kapısına, her insanın alnına sigorta kelimesini yazardım Winston Churchill

8 New-York şehri sigortacılar tarafından yaratılmıştır. Sigortacılar olmasaydı, bir sigara izmaritinin küle çevirebileceği gökdelenleri kim inşa edebilirdi? Henry ford

9 Sigorta olmadan hayatta kalabiliriz ama onsuz (insanca) yaşayamayız Oscar Wilde

10  Arşimet’in ‘bana dünyanın dışında bir destek noktası gösterin, dünyayı kaldırayım’ dediği rivayet edilir. Sigorta sosyo-ekonomik hayatın destek noktasıdır. Onsuz, kalkınma, gelişme ve büyüme olamaz.

11 Bilgi çağında, her işletme birer eğitim ve öğretim kurumu olmak zorunda Peter Drucker

12 Grup Üyeleri (Alfabetik Sırayla)  Ali Ketenci – Acente – Dernek üyesi  Deniz Karaçallık – Banka -Yönetici  Fatoş Şentürk – Sigorta Şirketi -Yönetici  Feyiz Çakıroğlu – Akademisyen - Yönetici  Fikret Gülbahar – Eksper – EİK üyesi  Fuat Çamlıbel – Akademisyen - Raportör  Gizem Karademir- SEGEM - Uzman Yardımcısı  Mahmut Yavaşi – Akademisyen – YÖK Temsilcisi  Murathan Bayrı – Finans Kurumu Danışmanı  Özlem Yalaz Seçim – Akademisyen - Yönetici  Sadık Kelleoğlu – Sigorta Şirketi -Yönetici  Selahtin Bölükbaş – Acente - Dernek Üyesi  Şebnem Uralcan – Akademisyen - Moderatör  Ufuk Şamlıoğlu – Akademisyen - Yönetici

13 Grubumuz, sektörün her alanından ve eğitim kanadından geniş katılımın sağlandığı bir grup olmuştur.

14 Akademisyen Üyeler 6 Akademisyen üye  Feyiz Çakıroğlu  Fuat Çamlıbel - Raportör  Mahmut Yavaşi – YÖK Temsilcisi  Özlem Yalaz Seçim  Şebnem Uralcan - Moderatör  Ufuk Şamlıoğlu

15 Sektör Mensubu Üyeler 6 Sektör Mensubu  Ali Ketenci – Acente  Deniz Karaçallık – Bankasurans  Fatoş Şentürk – Sigorta Şirketi  Fikret Gülbahar – Eksper  Sadık Kelleoğlu – Sigorta Şirketi  Selahtin Bölükbaş – Acente

16 Sigortacılık Eğitimi Almış Mezun ve Öğrenci Üyeler  Gizem Karademir – Segem mensubu ve Sigortacılık Yük.Lis. Öğr.  Murathan Bayrı –Finans Kurumu mensubu ve Sigortacılık Yük. Lisans Mezunu  Sadık Kelleoğlu – Sig. Şrk. Yön.Ön lisans mezunu  3 ayrı önlisans okulunun 6 sınıf öğrencileri  Bize destek veren Ticaret Lisesi Öğretmen ve öğrencileri

17 Çalıştaya Temel Teşkil Eden Durum Değerlendirmesi  AB’ye ve küresel değişime uyum sürecinde sektörün, eğitim kurumlarının, öğrenci, mezun ve toplumun beklentilerinin değişmesi  Bologna Süreci, TYYÇ, İKMEP programları çerçevesinde eğitimlerin daha entegre boyutta ve istihdamla birlikte ele alınması  Ülkemizde, özellikle sigortacılık ve yine özellikle önlisans eğitimlerinde yaşanan sorunların yoğunluğu ve birbirini tetikleyerek büyümesi  Güncel sorunların gelecek için önemli tehditler içermesi

18 YURT İÇİ ÇEVRE SİSTEMİ -Sigortalılar -Potansiyel Sigortalılar -Diğer Sigorta Şirketleri -Reasürans Şirketleri -Vergi vb. İlişkilerle İlgili Kurumlar -İtfaiye, Emniyet vb. kurumlar -Bilgi iletişim ve diğer telekomünikasyon kuruluş ve alt yapıları -Sosyal, Ekonomik, Politik Müesseseler -Yargı Müesseseleri, AIDA Türk -Yatırım Araçları ve Finans kurum ve kuruluşları YURT DIŞI ÇEVRE SİSTEMİ - Sigortalılar ve potansiyel müşteriler - Diğer Sigorta Şirketleri - Reasürans Şirketleri - Uluslar arası çeşitli Sosyal, Ekonomik, Politik Müesseseler - Yatırım Araçları ve Finans Kurumları - Brokerler - AIDA - CEA - AB vb. İŞLETME ÇEVRE SİSTEMİ - Firma - Alt ve Ara Sist. Küresel Sigorta Sistemi

19 Alt Örgütler Sistemi (Aracılar) I. Aracılar Bağlı Aracılar: - PDTY Acenteler - PD yetkisiz Acenteler Bağımsız Aracılar - Prodüktörler - Brokerler II. Şubeler (Temsilcilikler) Sistemi - Bölgeler Örgüt Sistemi -Yurt Dışı Pazarlar Örgüt Sistemi III. Asist Hizmetler Sunan Örgütler Sistemi -Anlaşmalı Tamir Servisleri -Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları -Diğer Asist Hizmetler Firma İçi Örgüt Sistemi Ara Örgütler Sistemi I-Reasürans Sistemi -Reasürörler (Yurt İçi -Yurt Dışı) -Reasürans Brokerleri (Yurt İçi - Yurt Dışı) II-Eksperlik Sistemi III- Denetim Sistemi. Devlet Denetimi. Bağımsız Denetim IV-Ortak Politikalar Merkezi (TSRSB) - Ortak AR-GE Sistemi -Ortak Hasar Bilgi Bank.(HATMER) -Ortak Eğitim Sistemi (SEGEM) -Ortak Reklam ve Tanıtım -Mesleki Kuruluşlar Sist. -Mesleki Yayınlar ve Dokümantasyon Merkezi Sigorta Sistemi

20 Amaç  Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ön lisans eğitimlerini, sigorta sektörünün işgücü talebiyle ilgili beklentilerini karşılayacak nitelikte işgücü arzını sağlayacak altyapıya kavuşturmak için, kapsamda belirtilen konularla ilgili analizler yapmak, mevcut durumu saptamak, aynı konularda iyileştirme ve uluslar arası standartlara uyum sağlayabilecek değişimleri bir stratejik plan taslağı çerçevesinde ortaya koymaktır.

21 İşgücü Arzı İşgücü Talebi MYO BSP mezunu Sigorta Sektörü

22 İşgücü Arzı İşgücü Talebi MYO BSP mezunu Sigorta Sektörü UYUMU

23 Kapsam Bu çalışmanın kapsamı, Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı olan eğitim kurumlarına ilişkin;  müfredat  öğrenci profili  eğitimci profili  okul dağılımı  yazılı kaynaklar  staj  uygulamaya yönelik çalışmalar  uluslar arası standartlara uyum gibi konuların analizini yaparak mevcut durumu netleştirmek,

24  Eğitim kurumları, sektör mensupları ve mezun öğrencilerin bulunduğu çalışma grubu üyelerinin gözlemlerini saptamak

25  Arama konferansı, anketler uygulayarak, çeşitli kesimlerin içsel düşüncelerini, ortak akıl bağlamında ortaya çıkarmak

26  Beş yıllık bir stratejik plana ve eylem planına temel teşkil edebilecek bir taslakta bu çalışmaları sistemleştirmek; böylelikle işgücü talebinin beklentileri ile işgücü arzının niteliklerinin örtüşmesine katkıda bulunabilecek önerileri somutlaştırmaktır.

27 Süreç ve Yöntem  7 adet, tüm grup üyeleri, 10 adet salt akademisyenlerce yürütülen ve bütün gün süren toplantılar yapılmıştır.  anket yöntemi  gözlem  derinlemesine görüşme  ikincil belge taraması yöntemleri de kullanılmış olup, bu şekilde elde edilen veriler  çok yönlü ve geniş katılımlı tartışma toplantıları düzenlenerek irdelenmiş  elde edilen bilgi ve analiz sonuçları raporun hazırlanmasında değerlendirilmiştir.

28 Üretilen Bilgi ve Öneriler  Anketler  S.W.O.T Analizi  İhtiyaçlar ve İyileştirme Önerileri  Müfredat Modelleri  Müfredat Modellerinin Avantaj ve Dezavantajları  Staj Dosyası Örneği ve Ölçme Değerlendirme Önerileri  Stratejik Plan Taslak Önerisi  Eylem Planları Önerileri  Risk Kontrol Matrisi

29 SORUNLAR  Eğitim ve Öğretime Yönelik Sorunlar  Eğitim Kurumlarına Yönelik Sorunlar  Sektöre ve Sektörle İşbirliğine Yönelik Sorunlar  Alt Yapı ve Tanıtıma Yönelik Sorunlar

30 Bilgi ve hizmet çalışanları en çok öğrettikleri zaman öğreniyorlar Peter Drucker

31 Tehdit Teşkil Eden Sorunlar  Bankacılık ve Sigortacılığın Tek Program Olması  Ön lisansa gelen öğrencilerin kişisel gelişim ve bilgi düzeyi  Eğitimli Eğitimci Yetersizliği  Yazılı Kaynak Yetersizliği  Uygulama ve Staj Sorunları  Müfredat Programlarının Yapısı  Eğitim Kurumları, Sigorta sektörü, YÖK, MEB, STK’nın paydaşlığı kabullenme güçlüğü

32 İhtiyaçlar ve İyileştirme Önerileri Ön Lisans Programlarına Yerleşecek Öğrencilerin Niteliklerinin Yetersizliğinin Giderilmesi  Ortaöğretimde Sigortacılık Eğitimlerinin ve Eğitimcilerinin İyileştirilmesi  Sınavsız Geçişin Kaldırılması  Etkili Tanıtım ve Bilinçlendirme yapılması  Yazılı kaynakların sayısal ve niteliksel açıdan yeterli kılınması

33 Akademik Kadro Eğitimci Sayısının ve Niteliklerinin Artırılması  Yüksek lisans ve doktora programlarının oluşturulması ve artırılması  YÖK’ün Öğretim Elemanı Yetiştirme (ÖYP), Doktora ve Doçentlik, Profesörlük Programlarına Alınması  Sektörden Nitelikli Eğitimci Desteği Alınması  Eğitimcilere ve adaylarına yönelik E-öğretim programlarının düzenlenmesi  Yurtdışında akreditasyon görevi gören kuruluşlara eğitimci adaylarının gönderilmesi

34 Sigortacılık Branşının Bankacılık Branşından Ayrılması  Gelişmiş Ülke Modellerinin Takibi  Sigortacılık branşında özellikli müfredat oluşturulması  Branşlara yönelik kaynak üretilmesi  Sektör ile işbirliğinin artırılması  Sektörle Ortak Projeler üretilmesi  Uygulamalı Eğitim Platformları Oluşturulması  Staj Olanaklarının Sağlanması

35 Sigortacılığın tanınması ve bilincin geliştirilmesine yönelik kamu kuruluşları ile ortak çalışmalar üretilmesi  Kamu Otoritesine Proje Üretilmesi  Yerel İmkânlardan Yararlanılması  Kamu otoritesinin sosyal sorumluluk projelerine destek verilmesi

36 Mezunlar ile İlişkilerin Yeterliliğinin Artırılması  Mezuniyet Sonrası Takip ve Destek Sistemlerinin oluşturulması  Kariyer Merkezlerinin Geliştirilmesi  İş bulma olanaklarının artırılmasına yönelik ciddi faaliyetlerin ve programların tesisi

37 Öğrenci ile İlişkilerin Artırılması  Sürekli İletişim ve Uygulamalı Çalışmaların Artırılması  Kişisel Gelişim ve Yönlendirme desteği sağlanması,  Mesleki gelişim koçluğu tesisi

38 Programların Yeterliliğinin Artırılması  Finans ve Risk Yönetimi branşlarıyla ortak çalışmaların özendirilmesi  Öğrenci Değişimi Programlarının uygulanması  Seçmeli Ders Uygulamalarının önemsenmesi  Dikey Geçişe açık olunması  Sektörün katkılarıyla ön lisans mezunlarının niteliklerini artıracak ek programların sürekli eğitim merkezlerince düzenlenmesi ve yürütülmesi  Lojistik, sağlık, taşımacılık vb. bölümlerde ihtiyaç olan branşlarda sigortacılık derslerinin konması

39 Öğrencilere Sunulan Eğitimin Etkinliğini Artıracak Eğitsel Destek Hizmetlerinin Yeterliliğinin Artırılması  Zorunlu Yabancı Dil Dersi  Temel Bilgisayar Programları Kullanım Dersi  Uzaktan Eğitim Modülleri Kullanımı  Sigorta sektöründe kullanılan bilgi teknolojilerinin programlara alınması

40 Ders Programlarının Sektör beklentilerine Uygunluğunun Artırılması  Düzenli İhtiyaç Analizi Yapılması  Sektörle ortak danışma kurulları oluşturulması  Alt Branşlarda Uzmanlaşma sağlanması  Ders programlarının ve içeriklerinin güncellenmesi

41 Mevcut Müfredat Örneği I.Dönem Dersin Adı  Genel İşletme  Genel Ekonomi  Genel Muhasebe  Bankacılığa Giriş  Halkla İlişkiler  Genel Matematik  Genel Hukuk Bilgisi  İngilizce -I  Türk Dili -I  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I

42 II.Dönem Dersin Adı  Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri  Para Ekonomisi  Bilgisayara Giriş  Ticaret Matematiği  İstatistik  Bankacılık Mevzuatı İşletmeciliği  İngilizce - II  Türk Dili - II  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II  Beden Eğitimi

43 III.Dönem Dersin Adı  Bilgisayar(Word- Excel)  Bankacılık Hukuku  Banka Muhasebesi  Türkiye Ekonomisi  Kredi Yönetimi  İşletme Finansmanı  Sermaye Piyasaları  İnsan Kaynakları Yönetimi  Mesleki Çalışma ve Seminer - I

44 IV.Dönem Dersin Adı  Mali Tablolar Analizi  Yatırım ve Proje Analizi  Banka Bütçe ve Kâr Planlaması  Dış Ticaret İşlemleri  Türk Vergi Sistemi  Sigorta İşlemleri Muhasebesi  Mesleki Çalışma ve Seminer - II  Yaz Stajı

45 Yeni Müfredat Örnekleri I. Model  Mevcut müfredatın iyileştirilmesi II. Model  İlk iki yarı yıl bankacılık ve sigortacılık ortak, son iki yarıyıl bankacılık ve sigortacılık ayrı müfredatlar III. Model  bankacılık ve sigortacılık tamamen ayrı iki program

46 I. YARIYILII. YARIYIL Ders AdıTUKAKTSDers AdıTUKAKTS İktisat2023Genel Muhasebe1123 Hukuka Giriş ve Sigorta Hukuku 3034İstatistik1125 Matematik2023Finansal Matematik2025 Genel İşletme2022 Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Uyg. 1224 Bankacılık Temel Bilgileri3035İngilizce II2023 Sigortacılık Temel Bilgileri 3035Türk Dili II2023 İngilizce I2023 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2023 Türk Dili I2023 Temel Hasar ve Reasürans Bilgileri 3034 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2022 TOPLAM2302130TOPLAM1441730 ÖRNEK MÜFREDAT

47 ÖRNEK MÜFREDAT - ZORUNLU III. YARIYIL (Zorunlu)IV. YARIYIL (Zorunlu) Ders AdıTUKAKTS Ders AdıTUKAKTS Bankacılık ve Fon Yönetimi 2134 Kredi Yönetimi ve Analizi 2133 Yangın ve Mühendislik Branşı 2135 Bankacılıkta Hizmet Pazarlaması 2134 Bireysel ve Ticari Bankacılık 2134 Sigorta Pazarlaması 1233 Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sis. 2134 Nakliyat Branşı 2134 Banka Hukuku ve Mevzuatı 2133 Müşteri İlişkileri Yön. 1233 Kaza Branşı 2133 Uluslar arası Bankacılık 3033 Tarım sigortaları ve TARSİM 2133 TOPLAM1261823TOPLAM1382123

48 ÖRNEK MÜFREDAT - SEÇMELİ III. YARIYIL (Seçmeli)IV. YARIYIL (Seçmeli) Ders AdıTUKAKTSDers AdıTUKAKTS Finansal Piyasa ve Kurumlar 2133 Etkili İletişim ve Beden Dili 2133 Sorumluluk Sigortaları 2133 Girişimcilik 2133 Kişisel Gelişim ve Liderlik 1122 Liderlik 1122 Sermaye ve Para Piyasaları 1122 Kriz Yönetimi 1122 Yenilik ve Yaratıcılık Yönetimi 1122 Halkla İlişkiler 1122 TOPLAM 7512 TOPLAM 125

49 BANKACILIK VE SİGORTACILIK ÖN LİSANS PROGRAMI I.YIL ORTAK, II.YIL BRANŞA YÖNELİK MÜFREDAT I. YARIYILII. YARIYIL Ders AdıTUKAKTSDers AdıTUKAKTS İktisat2023Genel Muhasebe1122 Genel İşletme2134İstatistik1123 Hukuka Giriş2022Finansal Matematik1124 Matematik2022 Temel Hasar ve Reasürans Bilgileri 1123 Bilgi Teknolojileri Kullanımı ve Uygulamaları 2233 Bankacılık Temel Bilgileri ve Türk Bankacılık Sektörü 2136 BankacılıkTemel Bilgileri2135 Sigortacılık Temel Bilgileri ve Türk Sigortacılık Sektörü 1236 Sigortacılık Temel Bilgileri2135İngilizce II2022 İngilizce I2022Türk Dili II2022 Türk Dili I2022 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2022 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2022 TOPLAM2052430TOPLAM1372030

50 BANKACILIK VE SİGORTACILIK ÖN LİSANS PROGRAMI I.YIL ORTAK, II.YIL BRANŞA YÖNELİK MÜFREDAT SİGORTACILIK BOLUMU III. YARIYIL (Zorunlu)IV. YARIYIL(Zorunlu) Ders AdıTUKAKTSDers AdıTUKAKTS Sigorta Hukuku ve Mevzuatı3035 Hayat ve Sağlık Sigortaları 2135 Yangın Branşı1113 Tarım Sigortaları ve TARSİM 1123 Sigorta Muhasebesi1112Mühendislik Sigortaları1123 Kaza Branşı2135 Bireysel Emeklilik Sistemi 1122 Nakliyat Branşı1113Hasar Uygulamaları1235 Sorumluluk Sigortaları1113 Bilgi Teknolojilerinin Türk Sigortacılık Sektöründe Kullanımı 1123 Sigorta Pazarlaması1112Araştırma Yöntemleri1122 TOPLAM1061623TOPLAM881623

51 BANKACILIK VE SİGORTACILIK ÖN LİSANS PROGRAMI I.YIL ORTAK, II.YIL BRANŞA YÖNELİK MÜFREDAT III. YARIYIL (Seçmeli)IV. YARIYIL (Seçmeli) Ders AdıTUKAKTSDers AdıTUKAKTS Sigortacılıkta Portföy Yönetimi 2133 Sigorta İşletmelerinde Örnek Olay İncelemesi 1233 Yenilik ve Yaratıcılık2133 Acente İşletmesi ve Büro Yönetimi 1233 Kişisel Gelişim ve Liderlik 1122 Müşteri İlişkiler Yönetimi 1122 Halkla İlişkiler1122Proje Yönetimi1122 İletişimin Genel İlkeleri1122 Sigortacılık Girişimciliği 1122 TOPLAM7512 TOPLAM5712

52  Bağımsız Sigortacılık Programı Müfredat Örneği

53 Staja Yönelik Öneriler  Staj Uygulamaları Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde değerlendirilmelidir.  Kamu tarafından sektör kuruluşlarını ve eğitim kurumlarını yönlendiren ve teşvik eden düzenlemeler yapılmalıdır.  Her üniversitede MYO lara bağlı Kariyer ve Staj Komitesi oluşturulmalıdır.

54  Her komite Kurumsal Çalışma Dosyası oluşturmalıdır.  Her komite kurumları sınıflandırarak koordinatör ve/veya rehber öğretim görevlilerini belirlemelidir.  Her koordinatör staj yapılan kurumlara yönelik İş Yeri Tespit Formu tutmalıdır.

55  Her koordinatöre staj komitesi tarafından haftalık ve/veya aylık Rehberlik Görev Formu açılmalıdır. Bu formda öğrencinin o hafta/ay boyunca iş yerindeki faaliyetlerini içeren tüm bilgiler girilmeli ve iş yerini sürecin bir tarafı olarak değil sürecin bir parçası olarak çalışmaya dahil ederek tüm geri bildirimler imza altına alınmalıdır.  Her öğrenci için İş Dosyası açılmalı bu dosya iş yeri tarafından doldurularak düzenli olarak koordinatöre rapor edilmelidir.

56  Staj denetimi sadece öğrenciye yönelik değil, kuruma yönelik de olmalıdır.  Her iş yeri için Kurumsal Yeterlilik Envanteri açılmalı bu envanter öğrenci tarafından doldurularak koordinatöre düzenli olarak rapor edilmelidir.  İş yerindeki stajyerden sorumlu personel/ler günlük olarak İş Takip Formu düzenlemeli ve imza altına alınarak haftalık olarak komite tarafından atanan koordinatöre gönderilmelidir.

57  Sektöre Uygulanan Anketden Birkaç Sonuç

58

59

60

61 Sosyo-ekonomik ya ş am kalitesine, ülkelerin hayatiyetine, dünyanın korunmasına etki eden iki olgu sigorta ve e ğ itim sigorta e ğ itimi konusunda yapılan bu çalı ş tayın yararlı olması dileklerimle

62 İlginiz ve dikkatiniz için teşekkürler... İlginiz ve dikkatiniz için teşekkürler...


"Türkiye’de Sigortacılık ve Aktüerya Eğitimi Çalıştayı Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ön Lisans Eğitimi Çalışma Grubu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları