Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Antenatal Bakım Neleri İçermelidir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Antenatal Bakım Neleri İçermelidir"— Sunum transkripti:

1 Antenatal Bakım Neleri İçermelidir
Dr. Murat Api ANEAH

2 Doğum öncesi bakım: DÖB
Gerekli mi? DÖB amacı nedir? Kaç kez bakılmalı? Türkiyede ve dünyada durum nedir? Kim yapmalı? Ne zaman neler bakılmalı?

3 Herbal supplements in pregnancy: unexpected results from a multicentre study
STUDY QUESTION How common is the use of herbal supplements during pregnancy and does it adversely affect the pregnancy outcome? SUMMARY ANSWER The use of herbal products during pregnancy is very common and daily almond oil spreading is associated with preterm birth (PTB). WHAT IS KNOWN AND WHAT THIS PAPER ADDS Herbal drugs are often promoted as ‘natural’ and ‘safe’ and such claims attract pregnant women. More than a quarter of Italian pregnant women consume herbs every day for at least 3 months during pregnancy. We raise an alert over the habit of daily almond oil spreading since it seems to be associated with PTB. DESIGN A multicenter retrospective cohort study performed over a 15-month period. PARTICIPANTS AND SETTING Seven hundred women interviewed within 3 days of childbirth, in three public hospitals in northern Italy. MAIN RESULTS AND ROLE OF CHANCE One hundred and eighty-nine women were considered ‘regular users’, since they consumed herbs every day, for at least 3 months. Almond oil, chamomile and fennel were the most commonly used herbs. Both length of gestation and birthweight were affected by herb consumption. Almond oil users showed more pre-term birth (29 of 189) than non-users (51 of 511). After adjusting for multiple pregnancies, smoking, advanced age and drug intake, almond oil users maintained an increased risk to give birth <37th week (odds ratio = 2.09, 95% confidence interval: 1.08–4.08). Human Reprod 2012

4 Yüksek maternal Hb düzeyleri (>13
Yüksek maternal Hb düzeyleri (>13.9g/dL), PIH,GDM gelişimi ve düşük doğum ağırlığı ile ilişkilidir.

5 Prenatal bakımın amacı;
Perinatal ve Maternal Morbiditeyi ve Mortaliteyi en aza indirmek Gebe ve fetusun sağlık durumunu belirlemek Fetusun gebelik yaşını belirlemek Obstetrik bakım planını oluşturmak

6 Bu modellerde ortalama 10 – 12 kez izlem tanımlanmıştır.
1900’lü yılların başlarında oldukça yüksek olan anne ölümlerine odaklanmıştır. Gebelik sırasında düzenli izlem fikri ilk kez 1930’lu yılların sonlarında ortaya çıkmış ve çeşitli uygulama modelleri tanımlanmıştır. Bu modellerde ortalama 10 – 12 kez izlem tanımlanmıştır. Genel olarak; - Proteinüri ve infeksiyon için idrar analizi - Hemogram ve kan gruplarına bakılır Maternal ölüm; ’de ’de 690 - 1955’de ’de 50 - Günümüzde ’de 8 Düzenli prenatal bakım büyük oranda sosyal yenilikçiler ve hemşireler tarafından başlatılmıştır.

7 erken doğumlar azalmaktadır(x 0.5)
DÖB Düşük doğum ağırlıklı bebekler ve erken doğumlar azalmaktadır(x 0.5) (Kogan et al, 1998, Herbst et al, 2003)

8 DÖB fetal ölüm oranları
Antenatal bakım Fetal ölüm oranı Almayanlar 14.1 / 1000 Alanlar 2.7 / 1000 x 5 Vintizileos ve ark (ABD, verileri)

9 Türkiyede Antenatal Bakım Neonatal Mortalite Geç Neonatal Mortalite
Almayanlar %o %o 58 Alanlar %o %o 5 Doğum öncesi bakım doktordan alan annelerin oranının %60 71 doğum öncesi herhangi bir bakım almayan %32 23 TNSA 1998,2003

10

11 Sağlık Bakanlığı Doğum Öncesi Bakım İzlem Protokolü
GENELGE 2008/13 19 ŞUBAT 2008

12 GENEL AÇIKLAMA Risk değerlendirme formunu kullanarak, gebenin kuruluştaki izlenebilirliğini tekrar değerlendiriniz. Herhangi bir risk varlığında buna uygun izleme planı yapılarak gebe takip edilir. Yukarıda detayları belirtilen izlemler gebelik boyunca yapılması öngörülen asgari izlemlerdir. İzlemi yapan sağlık çalışanın veya gebenin ihtiyaç duyması halinde izlem sayısı ve yöntemi yeniden düzenlenir. Bu rehber, uygulamada birlikteliği sağlamak ve hekimlerin klinik pratiklerinde yol gösterici olması amacı ile, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Perinatoloji Derneği, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği işbirliğinde Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum Öncesi Bakım Bilim Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Doğum Öncesi Bakım Rehberi değişmez kurallar dizisi değildir ve hastaya sunulan hizmetlerin hukuki standartlarını oluşturmaz. Tıbbın ana prensibi olarak hastalık değil hasta vardır kuralına uygun olarak her hastanın durumunun kendi özel koşulları içerisinde değerlendirilmesini temel prensip olarak kabul eder.

13 Tüm gebelere DÖB Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve diğer ilgili uluslar arası kaynaklardan yararlanılarak gebelere standart bir hizmetin sunumu için Bakanlığımızca öğretim üyeleri ve ilgili meslek örgütlerinden teşkil edilen bir Bilim Kurulu tarafından DÖB protokolü (Ek:1-14 sayfa) geliştirilmiştir. Bu protokole göre;. Tüm gebeler tespit edilecek ve ilk izlemde risk değerlendirmesi formu (Ek:2-1 sayfa) kullanılarak değerlendirilecek ve risk durumu belirlenerek izlemlerin nasıl yapılacağı kararlaştırılacaktır. DÖB protokolünde belirtilen muayene ve tetkikler belirlenen haftalarda yukarıda adı geçen form ile herhangi bir risk tespit edilmeyen tüm gebelere, en az dört izlem olarak sunulacaktır. Sağlık personeli tarafından herhangi bir risk tespit edilmesi halinde izlem planı ve sayısı yeniden belirlenecektir. Ayrıca kişinin talep etmesi halinde de daha fazla izlem yapılacaktır. İl düzeyinde sağlık personeli hizmet içi eğitimleri ekli protokol esas alınarak Güvenli Annelik modülü ile yürütülecektir.

14 RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Bu risk değerlendirme formu “yüksek riskli gebeleri” saptamak için kullanılır; tüm gebelere uygulanır. Bu form uzman görüşü alınarak izlem sayısı ve izlemin nerede, nasıl yapılacağı konusunda karar verilmesi içindir. Risk değerlendirme formu sevk kriterlerini içermez. Sevk kriterleri doğum öncesi bakım protokolünün içende yer almaktadır. Bunlardan herhangi biri olmayan gebede de gebelik süresi içerisinde sevki gerektiren bir komplikasyon yaşanabilir.

15 Hastanın Adı: Klinik Kayıt Numarası:
Adres: Telefon: TC Kimlik Numarası: Aşağıdaki tüm soruları karşılık gelen kutuyu işaretleyerek cevaplandırınız. OBSTETRIK ÖYKÜ Hayır Evet 1. Önceki gebeliklerde ölü doğum veya yeni doğan kaybı □ □ 2. 3 veya daha fazla ardı ardına spontan düşük öyküsü □ □ 3. Erken doğum öyküsü (22-37 hf.arası) □ □ 4. Anomalili bebek doğurma öyküsü □ □ 5. Son bebeğin doğum ağırlığı < 2500g □ □ 6. Son bebeğin doğum ağırlığı > 4500g □ □ 7. Son gebelik: Yüksek tansiyon veya pre-eklampsi/eklampsi □ □ nedeniyle hastaneye yatış 8. Üreme organlarına yönelik daha önce geçirilmiş operasyon? □ □ (Miyomektomi, septum ameliyatı, kone biyopsi, klasik CS servikal serklaj) MEVCUT GEBELİK Hayır Evet 9. Tanı konmuş veya şüpheli çoğul gebelik □ □ yaşından genç □ □ yaş ve üstü □ □ 12. Mevcut veya önceki gebeliklerde Rh uygunsuzluğu □ □ 13. Vajinal kanama □ □ 14. Pelvik kitle □ □ 15. Diastolik kan basıncının 90 mmHg üstünde olması □ □ 16. Anemi öyküsü □ □ GENEL TIBBİ ÖYKÜSÜ Hayır Evet 17. İnsülin bağımlı diyabet hastası □ □ 18. Renal hastalık □ □ 19. Kardiyovasküler hastalık □ □ 20.Tiroid hastalığı □ □ 21. Talasemi taşıyıcılığı □ □ 22. Sigara, alkol veya diğer madde bağımlılığı □ □ 23. Diğer ciddi tıbbi hastalık veya durum □ □ Lütfen belirtin.

16 RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Eğer risk değerlendirme formundaki kriterlerden birine bile “evet” cevabı verilir ise, mutlaka Kadın-Doğum Uzmanı bulunan bir sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir. Uzman hekimin değerlendirmesi sonucu önerisi doğrultusunda izlemler birinci veya ikinci basamakta devam ettirilir. Gebenin izlemi birinci ve ikinci basamağın koordineli çalışması ile sürdürülür, gerekirse izlem sayısı arttırılır.

17 Her izlemde gebe ve/veya aile yakınlarını karşılayarak uygun iletişimi kurmak için şunları yapınız:
Gebeyi nazik bir şekilde karşılama Gerekli mahremiyeti sağlama Kendini tanıtma Gebenin adını öğrenme ve kullanma Gerekli olumlu beden dilini kullanma İletişim için gerekli mesafeyi ayarlama Gebe ile yüz yüze olma, göz teması kurma Her aşamada soru sorabileceğini belirtme

18 BİRİNCİ İZLEM (Gebeliğin 14. haftasında veya ilk 14
hafta içerisinde, süresi 30 dakika olmalı) Gebeyi değerlendirme basamaklarını uygulayınız.

19 Öykü Alma 1.1 Kişisel bilgilerini alınız.
T.C Kimlik Numarası (biliniyorsa) Yaş (Doğum tarihi) Adres ve telefon numarası Medeni hali Akraba evliliği/derecesi Birinci derece akraba (kardeş çocukları arasında) İkinci derece akraba (kardeş torunları arasında) Yaşadığı ev tipi,büyüklüğü ve hane halkı sayısı Yaşadığı mekanın alt yapı koşulları; tuvalet, su kaynağı Yaşadığı mekanın elektrik ve ısınma kaynağı Eğitim düzeyi Ekonomik kaynakları; Kendi mesleği ve çalışma durumu Eşinin mesleği ve çalışma durumu Yaşadığı yerin en yakın sağlık kuruluşuna uzaklığı Ulaşım şartları Sosyal güvencesi

20 Öykü Alma 1.2 Tıbbi öykü alınız. Kronik sistemik hastalıklar
(Diabetes Mellitus, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, kr.böbrek hastalığı, epilepsi, tiroid hastalıkları vb.) Geçirilmiş veya tedavisi sürmekte olan enfeksiyon hastalıkları (Tüberküloz, Brucella, paraziter hastalıklar, vb) CYBE öyküsü Madde bağımlılığı Toprak vb yeme Psikiyatrik hastalıklar Kan transfüzyonu Talasemi taşıyıcılığı Geçirilmiş operasyonlar Geçirilmiş jinekolojik operasyonlar ( Histerotomi, myomektomi vb) İlaç allerjisi Aile öyküsü (Diabetes mellitus, tekraralayan fetal anomaliler, çift yumurta ikizi vb.) Sürekli kullanmak zorunda olduğu ilaçlar (Antiepileptikler, insülin, antihipertansifler vb). Gebelik öncesi kullanılan aile planlaması yöntemi İnfertilite mevcut ise süresi, gördüğü tedaviler

21 Öykü Alma 1.3 Obstetrik öykü (Daha önceki gebelikleri ile ilgili) alınız. Bu gebeliği dahil toplam gebelik sayısı ( Gravida) Daha önceki doğum sayısı (Parite) Yaşayan çocuk sayısı Son gebeliğin sonlanma tarihi-yeri Gebenin her gebeliği ile ilgili öyküsünün ve gebelik sonucunun aşağıdakilere göre irdelenmesi; Doğumların kim tarafından nerede yapıldığı Gebeliklerin sonlanma şekli ve gebelik haftası (Canlı doğum, ölü doğum, kendiliğinden düşük, isteyerek düşük, ektopik gebelik, mol gebelik) Bebek ölümü ve nedenleri Çocuk ölümü ve nedenleri Prematür doğum Postmatür doğum İkiz veya çoğul gebelik Tekrarlayan birinci trimester düşükleri Tekrarlayan ikinci trimester düşükleri Yasal tahliye ve isteyerek düşük ve komplikasyonları

22 Öykü Alma 1.3 Obstetrik öykü (Daha önceki gebelikleri ile ilgili)alınız. Gebelik sırasında yaşanan komplikasyonlar (Kanama,preeklampsi, eklampsi, gestasyonel diyabet, tromboz, emboli) Doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar (Plasentanın erken ayrılması, plasenta previa, makat, transvers ve diğer prezentasyon anomalileri, uzamış doğum eylemi, üçüncü derece perine yırtıkları ve masif kanama, plasentanın elle çıkarılması ) Doğumun şekli (Normal doğum, sezaryen doğum, forseps veya vakumla müdahaleli doğum) Doğum sonrası dönemde yaşanan komplikasyonlar (Sepsis, kanama, depresyon, meme absesi vb.) Daha önceki canlı doğumlara ait yaşanan komplikasyonlar (Hidrops Fetalis, resüsitasyon veya başka tedavi almış yenidoğan, kromozomal anomali veya malformasyon, düşük doğum ağırlığı, intrauterin gelişme geriliği ve makrozomi) Daha önceki canlı doğumlara ait bilgiler (cinsiyeti, doğum ağırlığı, anne sütü alma süresi) Tetanoz toksoid immünizasyon uygulaması

23 Öykü Alma 1.4 Mevcut gebelik öyküsünü alınız.
Son Adet Tarihi (Son adetin ilk günü) Son adet tarihine (SAT) göre tahmini doğum tarihi Nagele kanununa göre hesaplanır: Tahmini Doğum Tarihi = SAT -3 ay + 7 gün Adetleri düzenli olmayan hastalarda gebelik haftasının SAT ile uyumlu olmayabileceği unutulmamalıdır. Bilinmiyorsa; İlk gebelik testi tarihi Gebelikten ilk şüphelendiği tarih Fetus hareketlerinin ilk hissedildiği tarih Adetlerinin düzeni Beklenen doğum tarihi Gebelik yakınmaları (Bulantı kusma, aşırı tükrük salgılanması, toprak vb.yeme, sık idrara çıkma, meme hassasiyeti, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik vb...) Gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmalar (Vajinal kanama, yüksek ateş, karın ağrısı, solunum güçlüğü veya sık solunum, günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi) Alışkanlıkların sorgulanması (sigara, alkol, madde bağımlılığı) Kullandığı ilaçlar

24 1. Fizik Muayene: Gebenin boy ve kilosunu ölçünüz.
Kan Basıncını ölçünüz ( Sistolik kan basıncının 140, diastolik kan basıncının 90 mmHg altında olması normal kabul edilir).Nabzını sayınız. Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz El tırnakları, konjunktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta güçlük, 30’un üzerinde solunum sayısı Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb. Göğüs ve kalp oskültasyonu yapınız Gebelik haftası ile uterus büyüklüğün uygunluğunu değerlendirmek için vajinal muayene yapınız. Semptomatik CYBE bulgusu varsa değerlendiriniz Fetus kalp seslerini değerlendiriniz. Fetüs kalp atımları fetal steteskop ile , el Doppleri ile haftalardan itibaren duyulabilir Bebeğin ilk hareketlerini hissetme zamanını kaydetmesini isteyiniz.

25 Fizik muayeneden sonraki bu aşamada risk değerlendirme formundaki sorgulamaları yapınız.
Eğer risk değerlendirme formundaki kriterlerden birine bile “evet” cevabı verilir ise, izlemin uzman hekim danışmanlığı alınarak hangi basamakta devam edileceğine karar verilir. İzlem ikinci basamakta devam edecek ise gebenin yapılan müdahaleler ve izlem hakkında birinci basamağa bilgi vermesi konusunda gerekli danışmanlık verilir. Gebenin izlemi birinci ve ikinci basamağın koordineli çalışması ile sürdürülür.

26 1.Laboratuvar Testleri :
İdrar tahlili: Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrara bakınız Kan sayımı veya Hb-Hct ölçümü: Her izlemde gebe hemoglobinine bakınız. Kan grubu tayini: İlk izlemde gebenin ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzluğu açısından mutlaka bakınız. Gebenin semptomlarına göre gereken diğer testler için sağlık kuruluşunda yapılamıyor ise bir üst basamağa yönlendiriniz.

27 1.Bilgilendirme Ve Danışmanlık:
Gebeliğe bağlı olağan yakınmalar hakkında gebeyi bilgilendiriniz. Yorgunluk Bulantı ve kusma Sık idrara çıkma Baş dönmesi Varis ve hemoroid Kabızlık Mide yanması Bacaklarda kramplar Nefes darlığı Ciltteki değişiklikler Memelerde hassasiyet Meme başındaki glandlarda belirginleşme Kolostrum salınımı Aşırı tükürük salgılanması Toprak vb. yeme

28 1.Bilgilendirme Ve Danışmanlık:
Aşağıdaki konularda gebeye danışmanlık veriniz. Beslenme ve diyet Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları Gebelikte cinsel yaşam Hijyen ve genel vücut bakımı Ağız ve diş sağlığı Sigara alışkanlığı Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı İlaç kullanımı Tetanoz toksoid immünizasyonu Gebelikte tehlike işaretleri: Vajinal kanama Konvülziyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar) Başağrısı ile beraber görmede bozulma Ateş ve/veya ciddi güçsüzlük Ciddi karın ağrısı Solunum güçlüğü veya sık solunum Suyunun gelmesi Yüz, el ve bacaklarda şişme Acil durumlarda gebe ve ailesinin izleyeceği yöntem konusunda bilgilendirilmesi Doğum eylemi ve doğum Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması Emzirme Postpartum aile planlaması danışmanlığı Fetal anomaliler, tarama testleri ve USG incelemeleri hakkında bilgilendirme yapınız.

29 1. Gebe İzlem Fişinin Kontrol Edilmesi :
İzlem sırasındaki tüm ayrıntıların izlem fişine yazılıp yazılmadığına dikkat ediniz. İzlem fişinin bir örneğini gebeye veriniz. Gebe başka bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda tüm gebelik süreci hakkında bilgi edinilmesi sağlanır ve acil obstetrik yaklaşımlar da buna göre planlanır. Bir sonraki izlem tarihini haftalar (tercihan haftalar) olarak belirleyerek randevu kartına yazınız. Kuruluşun telefon numarası, ilgili sağlık personelinin adı ve soyadını da aynı karta not ediniz.

30 İKİNCİ İZLEM ( Gebeliğin 18-24. haftaları (tercihan
haftalar) arasında yapılmalı, süresi 20 dakika olmalıdır.) Gebeyi değerlendirme basamaklarını uygulayınız.

31 Öykü Alma 1.1 Kişisel bilgilerini alınız İlk izlemin ardından herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorgulayınız. 1.2 Tıbbi öykü alınız İlk izlemde kayıt edilen tıbbi öyküyü gözden geçiriniz. İlk izlemden bu yana oluşan hastalık, kaza, yaralanma, hastaneye yatış varsa sorgulayınız. 1.3 Obstetrik öykü (Daha önceki gebelikleri ile ilgili)alınız. İlk izlemde kayıt edilen obstetrik öyküyü gözden geçiriniz. 1.4 Mevcut gebelik öyküsünü alınız. Alışkanlıkları sorgulayarak (sigara, alkol, madde bağımlılığı) kontrol ediniz. İlk izlemden bu yana olan gebelik yakınmalarını sorgulayınız. (Bulantı kusma, aşırı tükürük salgılanması, toprak vb. yeme, sık idrara çıkma, meme ağrısı, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik vb...) İlk izlemden bu yana olan gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmaları sorgulayınız. (Vajinal kanama, kasılma nöbeti, baş ağrısı ile beraber görmede bulanıklık, yüksek ateş, karın ağrısı, solunum güçlüğü veya sık solunum, yüz parmak ve bacaklarda şişme, fetus hareketlerinin hissedilmemesi, günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi, suların gelmesi) Demir dışında ilaç alımı varsa kayıt ediniz. Demir alımı ile ilgili yakınması varsa sorgulayınız.

32 2. Fizik Muayene: Gebenin kilosunu ölçünüz.
Kan basıncını ölçünüz ve nabzını sayınız. Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz El tırnakları, konjunktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta güçlük, 30’un üzerinde solunum sayısı Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz. Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb. Göğüs ve kalp oskültasyonu yapınız. (Hekim Tarafından) Uterus yüksekliğini ölçünüz ve kaydediniz. Yaygın ödem kontrolünü yapınız. Gebeliğin son aylarında ayaklarda hidrostatik basınca bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir. Vücudun üst kısmında (eller, göz kapakları) ödem gözlenmesi preeklampsinin ilk belirtisi olabilir. Diğer sistemik muayenelerini yapınız (varis, tromboflebit bulguları açısındsan muayene edilir.) Vajinal muayene, karın ağrısı olan gebelerde yapılır. Suyu gelen ve kanaması olan gebelerde ise spekulum muayenesi yapılır. Bu hastalar II. basamakta takip edilir. Semptomatik Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyon bulgusu varsa değerlendiriniz. Fetüs kalp seslerini uygun teknikle değerlendiriniz (Fetal kalp atımı /dakika olmalı)

33 Laboratuvar Testleri :
İdrar tahlili: Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrara bakınız Kan sayımı veya Hb-Hct ölçümü: Her izlemde gebe hemoglobinine bakınız. Kan grubu tayini: İlk izlemde bakılmadı ise gebenin ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzluğu açısından mutlaka bakınız. Anne Rh (-), baba Rh (+) ise İndirekt Coombs Testi yapılmalıdır. İndirekt Coombs testi sonucu (-) olanlar I.basamakta, (+) olanlar II. basamakta takip edilmelidir. Diğer muayene ve testler: Sağlık kuruluşunda yapılamıyor ise bir üst basamağa yönlendiriniz. (Glukoz tarama testi) Bu izlemde Temel Obstetrik Ultrasonografi önerilir. ( Fetus sayısı, fetal kalp atımı, fetal biometrik ölçümler, plasenta lokalizasyonu, amniyotik sıvı miktarı değerlendirilir.)

34 Gebeye Verilecek İlaç Desteği, Tedaviler ve Bağışıklama:
Başlamış olduğunuz, günde mg/gün demir preparatı desteğine devam ediniz. “Gebelere Demir Destek Programı” akış çizelgesini kullanarak destek veya tedavi dozuna karar veriniz. Gerekiyorsa tetanoz toksoidi ile aşılamanın 20. ve 24. haftalarda birinci ve ikinci dozunun yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz.

35 2.Bilgilendirme Ve Danışmanlık:
Gebeliğe bağlı yakınmalar hakkında gebeyi bilgilendiriniz. Yorgunluk Bulantı ve kusma Sık idrara çıkma Baş dönmesi Varis ve hemoroid Kabızlık Mide yanması Bacaklarda kramplar Nefes darlığı Ciltteki değişiklikler Mastodini Meme başındaki glandlarda belirginleşme Kolostrum salınımı Aşırı tükrük salgılanması Toprak vb. yeme

36 2.Bilgilendirme Ve Danışmanlık:
Beslenme ve diyet Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları Gebelikte cinsel yaşam Hijyen ve genel vücut bakımı Ağız ve diş sağlığı Sigara alışkanlığı Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı İlaç kullanımı Tetanoz toksoid immünizasyonu Gebelikte tehlike işaretleri: Vajinal kanama Konvülziyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar) Başağrısı ile beraber görmede bozulma Ateş ve/veya ciddi güçsüzlük Ciddi karın ağrısı Solunum güçlüğü veya sık solunum Suyunun gelmesi Yüz, el ve bacaklarda şişme Fetus hareketlerinin hissedilememesi Hızlı kilo alımı Acil durumlarda gebe ve ailesinin izleyeceği yöntem konusunda bilgilendirilmesi Doğum eylemi ve doğum Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması Emzirme Postpartum aile planlaması danışmanlığı

37 2. Sevk Edilecek Durumlar:
Hemoglobinin 7 gr/dl ve altında olması Kanama ve lekelenme olması Preeklampsi belirtileri, hipertansiyon ( 140/90mmHg üzerinde olması, başlangıç tansiyonunun sistolik 30 veya diastolik 15 mmHg’dan daha fazla yükselmesi) ve/veya proteinüri olması Uterus yüksekliği değerlendirildiğinde beklenen haftayla uyumlu olmaması (büyük veya küçük) Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el doppleri ile fetal kalp seslerinin duyulmaması Bir önceki izlemde bakteriüri tespit edilen gebenin tedaviye rağmen bakteriürinin devam ediyor olması Tehlike işaretlerinin varlığı

38 * İkinci basamak sağlık kuruluşlarında
yukarıdaki durumların her biri için ayırıcı tanı yapılarak tedavinin planlanması gereklidir. Risk değerlendirme formunu kullanarak, gebenin kuruluştaki izlenebilirliğini tekrar değerlendiriniz.

39 2. Gebe İzlem Fişinin Kontrol Edilmesi :
İzlem sırasındaki tüm ayrıntıların izlem fişine yazılıp yazılmadığına dikkat ediniz. İzlem fişinin bir örneğini gebeye veriniz. Gebe başka bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda tüm gebelik süreci hakkında bilgi edinilmesi sağlanır ve acil obstetrik yaklaşımlar da buna göre planlanır. Bir sonraki izlem tarihini hafta olarak belirleyerek randevu kartına yazınız. Bu muayenenin yapıldığı sağlık kuruluşunun telefon numarası, ilgili sağlık personelinin adı ve soyadını da aynı karta not ediniz.

40 ÜÇÜNCÜ İZLEM ( Gebeliğin haftaları arasında yapılmalı, süresi 20 dakika olmalıdır.) Gebeyi değerlendirme basamaklarını uygulayınız

41 Öykü Alma 1.1 Kişisel bilgilerini alınız  İkinci izlemin ardından herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorgulayınız. 1.2 Tıbbi öykü alınız  İlk ve ikinci izlemde kayıt edilen tıbbi öyküyü gözden geçiriniz.  İkinci izlemden bu yana oluşan hastalık, kaza, yaralanma, hastaneye yatış varsa sorgulayınız. 1.3 Obstetrik öykü (Daha önceki gebelikleri ile ilgili)alınız.  İlk izlemde kayıt edilen ve ikinci izlemde kontrol edilen obstetrik öyküyü gözden geçiriniz. 1.4 Mevcut gebelik öyküsünü alınız.  Alışkanlıkları sorgulayarak (sigara, alkol, madde bağımlılığı) kontrol ediniz.  İkinci izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik yakınmalarını sorgulayınız. (Bulantı kusma, aşırı tükürük salgılanması, toprak vb. yeme, sık idrara çıkma, memede hassasiyet, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik vb...)  İkinci izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmaları sorgulayınız. (Vajinal kanama, konvülziyon, baş ağrısı ile beraber görmede bulanıklık, yüksek ateş, karın ağrısı, solunum güçlüğü veya sık solunum, yüz parmak ve bacaklarda şişme, fetus hareketlerinin hissedilmemesi, günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi, suyunun gelmesi)  Fetus hareketlerinin varlığını sorgulayınız.  Demir dışında ilaç alımı varsa kayıt ediniz.  Demir alımı ile ilgili yakınması varsa sorgulayınız.

42 3.Fizik Muayene: Gebenin kilosunu ölçünüz.
Kan basıncını ölçünüz ve nabzını sayınız. Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz El tırnakları, konjunktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta güçlük, 30’un üzerinde solunum sayısı Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz. Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb. Uterus yüksekliğini ölçünüz ve kaydediniz. Çoğul gebelik varsa karın palpasyonu ve oskültasyonu ile tespit edilmesi Yaygın ödem kontrolünü yapınız. Gebeliğin son aylarında alt ekstremitede hidrostatik basınca bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir. Vücudun üst kısmında (eller, göz kapakları) ödem gözlenmesi preeklampsinin ilk belirtisi olabilir. Diğer sistemik muayenelerini yapınız (Varisler, tromboflebit bulguları vb) Meme muayenesini yapınız. Semptomatik CYBE bulgusu varsa değerlendiriniz. Fetus kalp seslerini el Doppleri veya fetal steteskop ile değerlendiriniz (Fetal kalp atımı /dakika olmalı)

43 Laboratuvar Testleri 3.1 İdrar tahlili:
 Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrara bakınız 3.2 Kan sayımı veya Hb-Hct ölçümü:  Her izlemde gebe hemoglobinine bakınız. 3.3 Kan grubu tayini:  İlk iki izlemde bakılmadı ise gebenin ve eşinin kan grubuna Rh uygunsuzluğu açısından mutlaka bakınız. 3.4 Gebenin semptomlarına göre gereken diğer testler için sağlık kuruluşunda yapılamıyor ise bir üst basamağa yönlendiriniz.

44 3. Gebeye Verilecek İlaç Desteği, Tedaviler ve Bağışıklama:
Başlamış olduğunuz, günde mg demir preparatı desteğine devam ediniz.. “Gebelere Demir Destek Programı” akış çizelgesini kullanarak destek veya tedavi dozuna karar veriniz. Tetanoz toksoidi ile aşılamanın iki dozunun da yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz. Gelişen idrar yolu enfeksiyonu ve diğer enfeksiyonlarla ilgili gereken tedavileri veriniz.

45 3.Bilgilendirme Ve Danışmanlık:
Gebeliğe bağlı yakınmalar hakkında gebeyi bilgilendiriniz. Yorgunluk Bulantı ve kusma Sık idrara çıkma Baş dönmesi Varis ve hemoroid Kabızlık Mide yanması Bacaklarda kramplar Nefes darlığı Ciltteki değişiklikler Memede hassasiyet Meme başındaki glandlarda belirginleşme Kolostrum salınımı Aşırı tükürük salgılanması Toprak vb. yeme

46 3.Bilgilendirme Ve Danışmanlık:
Aşağıdaki konularda gebeyi danışmanlık veriniz. Beslenme ve diyet Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları Gebelikte cinsel yaşam Hijyen ve genel vücut bakımı Ağız ve diş sağlığı Sigara alışkanlığı Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı İlaç kullanımı Tetanoz toksoid immünizasyonu Gebelikte tehlike işaretleri: Vajinal kanama Konvülziyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar) Başağrısı ile beraber görmede bozulma Ateş ve/veya ciddi güçsüzlük Ciddi karın ağrısı Solunum güçlüğü veya sık solunum Suyunun gelmesi Yüz, el ve bacaklarda şişme Fetus hareketlerinin hissedilememesi Hızlı kilo alımı Acil durumlarda gebe ve ailesinin izleyeceği yöntem konusunda bilgilendirilmesi Erken doğum eylemi (rahim kasılmalarının düzenli ve kuvvetli gelmesi, kanamanın buna eşlik etmesi, nişan gelmesi) konusunda gebenin bilgilendirilmesi Doğum eylemi ve doğum Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması Emzirme Postpartum aile planlaması danışmanlığı

47 3. Sevk Edilecek Durumlar:
Hemoglobinin 7 gr/dl ve altında olması Kanama ve lekelenme olması Preeklampsi belirtileri, hipertansiyon ve/veya proteinüri olması Uterus yüksekliğinin (fundus – pubis mesafesi) beklenen haftaya göre büyük veya küçük olması ( +4cm.) Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el Doppleri ile fetal kalp seslerinin duyulmaması Bir önceki izlemde bakteriüri tespit edilen gebenin tedaviye rağmen bakteriürinin devam ediyor olması Tehlike işaretlerinin varlığı Çoğul gebelik şüphesi olması (Doğrulamak ve doğumu planlamak üzere)

48 İkinci basamak sağlık kuruluşlarında yukarıdaki durumların her biri için ayırıcı tanı yapılarak tedavinin planlanması gereklidir. Risk değerlendirme formunu kullanarak, gebenin kuruluştaki izlenebilirliğini tekrar değerlendiriniz.

49 3. Gebe İzlem Fişinin Kontrol Edilmesi :
İzlem sırasındaki tüm ayrıntıların izlem fişine yazılıp yazılmadığına dikkat ediniz. İzlem fişinin bir örneğini gebeye veriniz. Gebe başka bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda tüm gebelik süreci hakkında bilgi edinilmesi sağlanır ve acil obstetrik yaklaşımlar da buna göre planlanır. Bir sonraki izlem tarihini hafta olarak belirleyerek randevu kartına yazınız. Kuruluşun telefon numarası, ilgili sağlık personelinin adı ve soyadını da aynı karta not ediniz.

50 DÖRDÜNCÜ İZLEM (Gebeliğin haftaları arasında yapılmalı, süresi 20 dakika olmalıdır.) Gebeyi değerlendirme basamaklarını uygulayınız

51 Öykü Alma Kişisel bilgilerini alınız Üçüncü izlemin ardından herhangi bir değişiklik olup olmadığını sorgulayınız. Tıbbi öykü alınız İlk üç izlemde kayıt edilen tıbbi öyküyü gözden geçiriniz. İlk üç izlemden bu yana oluşan hastalık, kaza, yaralanma, hastaneye yatış varsa sorgulayınız., Obstetrik öykü (Daha önceki gebelikleri ile ilgili)alınız. Obstetrik öykünün son kez gözden geçiriniz. Mevcut gebelik öyküsünü alınız. Alışkanlıkları sorgulayarak (sigara, alkol, madde bağımlılığı) kontrol ediniz. Üçüncü izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik yakınmalarını sorgulayınız. (Karın ağrısı, kasılmalar, bulantı kusma, ptializm, pika, sık idrara çıkma, memede hassasiyet, kabızlık, mide yanması, bacaklarda kramplar, nefes darlığı, çarpıntı, halsizlik vb…) Üçüncü izlemden bu yana ortaya çıkan gebelik tehlike işaretlerine ait yakınmaları sorgulayınız. (Vajinal kanama, konvülziyon, baş ağrısı ile beraber görmede bulanıklık, yüksek ateş, karın ağrısı, solunum güçlüğü veya sık solunum, yüz parmak ve bacaklarda şişme, fetus hareketlerinin hissedilmemesi, kostovertebral açı hassasiyeti günlük aktivitelerin gerçekleştirilememesi, suların gelmesi) Fetus hareketlerinin varlığını sorgulayınız. Demir dışında ilaç alımı varsa sorgulayınız Demir alımı ile ilgili şikayeti varsa sorgulayınız

52 Fizik Muayene: Gebenin kilosunu ölçünüz.
Kan basıncını ölçünüz ve nabzını sayınız. Ciddi anemi bulgularını kontrol ediniz El tırnakları, konjunktiva, ağız mukozasında solukluk, nefes almakta güçlük, 30’un üzerinde solunum sayısı Hastalığı gösteren diğer tehlike işaretlerini kontrol ediniz. Nefes darlığı, öksürük, yüksek ateş vb. Uterus yüksekliğini ölçünüz ve kaydediniz. Fetusun gelen kısmı ve pozisyonunun değerlendirilmesi açısından Leopold manevralarını yapınız. Çoğul gebelik varsa karın palpasyonu ve oskültasyonu ile tespit edilmesi Yaygın ödem kontrolünü yapınız. Gebeliğin son aylarında alt ekstremitede hidrostatik basınca bağlı olarak ödem ortaya çıkabilir. Vücudun üst kısmında (eller, göz kapakları) ödem gözlenmesi preeklampsinin ilk belirtisi olabilir. Diğer sistemik muayenelerini yapınız (varisler, tromboflebit bulguları vb) Meme muayenesini yapınız. Semptomatik CYBE bulgusu varsa değerlendiriniz. Fetus kalp seslerini el Doppleri veya fetal steteskop ile değerlendiriniz. ( Fetal kalp atımı /dakika olmalı) Obstetrik değerlendirme amaçlı vajinal muayene yapınız (pelvik yapı, serviks, prezente olan kısım)

53 Laboratuvar Testleri İdrar tahlili: Bakteriüri ve proteinüri açısından test çubuğu ile ve mümkünse mikroskobik olarak idrara bakınız. Kan sayımı veya Hb-Hct ölçümü: Her izlemde gebe hemoglobinine bakınız.

54 Gebeye Verilecek İlaç Desteği, Tedaviler ve Bağışıklama
Başlamış olduğunuz, günde mg demir preparatı desteğine devam ediniz.. “Gebelere Demir Destek Programı” akış çizelgesini kullanarak destek veya tedavi dozuna karar veriniz. 4.2 Gelişen idrar yolu enfeksiyonu ve diğer enfeksiyonlarla ilgili gereken tedavileri veriniz.

55 Bilgilendirme Ve Danışmanlık
Gebeliğe bağlı yakınmalar hakkında gebeyi bilgilendiriniz. Yorgunluk Bulantı ve kusma Sık idrara çıkma Baş dönmesi Varis ve hemoroid Kabızlık Mide yanması Bacaklarda kramplar Nefes darlığı Ciltteki değişiklikler Meme hassasiyeti Meme başındaki glandlarda belirginleşme Kolostrum salınımı Aşırı tükürük salgılanması Toprak vb. yeme

56 Bilgilendirme Ve Danışmanlık
Aşağıdaki konularda gebeyi danışmanlık veriniz. Beslenme ve diyet Fiziksel aktivite ve çalışma koşulları Gebelikte cinsel yaşam Hijyen ve genel vücut bakımı Ağız ve diş sağlığı Sigara alışkanlığı Alkol alışkanlığı ve madde bağımlılığı İlaç kullanımı Tetanoz toksoid immünizasyonu Gebelikte tehlike işaretleri: * Vajinal kanama Konvülziyon (Sara nöbeti gibi kasılmalar) Başağrısı ile beraber görmede bozulma Ateş ve/veya ciddi güçsüzlük Ciddi karın ağrısı Solunum güçlüğü veya sık solunum Sularının gelmesi Yüz, el ve bacaklarda şişme Fetus hareketlerinin hissedilememesi Doğum eylemi ve doğum * Doğumun nerede ve kim tarafından yapılacağının planlanması * Emzirme * Postpartum aile planlaması danışmanlığı *

57 *Özellikle bu konulardaki danışmanlıkların verilmesi bu haftalardaki izlem için
önceliklidir. *40. haftaya kadar doğum gerçekleşmezse gebenin doğumun yapılacağı sağlık kuruluşuna hemen başvurması konusunda bilgi verilmelidir.

58 Sevk Edilecek Durumlar
Hemoglobinin 7 g/dl ve altında olması Kanama ve lekelenme olması Preeklampsi belirtileri, hipertansiyon ve/veya proteinüri olması Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el Doppleri ile fetal kalp seslerinin duyulmaması Bir önceki izlemde bakteriüri tespit edilen gebenin tedaviye rağmen bakteriürinin devam ediyor olması Tehlike işaretlerinin varlığı Çoğul gebelik şüphesi olması (Doğrulamak ve doğumu planlamak üzere) Makat prezentasyonu şüphesi * İkinci basamak sağlık kuruluşlarında yukarıdaki durumların her biri için ayırıcı tanı yapılarak tedavinin planlanması gereklidir.

59 Gebe İzlem Fişinin Kontrol Edilmesi
İzlem sırasındaki tüm ayrıntıların izlem fişine yazılıp yazılmadığına dikkat ediniz. İzlem fişinin bir örneğini gebeye veriniz. Gebe başka bir sağlık kuruluşuna başvurduğunda tüm gebelik süreci hakkında bilgi edinilmesi sağlanır ve acil obstetrik yaklaşımlar da buna göre planlanır.

60 DSÖ ile benzer bir model tanımlanmış
Her gebenin en az 4 kez nitelikli bir şekilde; Gebeliğin ilk 14 haftasında (Süre 30 dakika) Gebeliğin 18 – 24. haftaları (tercihen 20 – 22. haftalarda) (Süre 20 dakika) 30 – 32. haftalar arasında (Süresi 20 dakika) 36 – 38. haftaları arasında (Süresi 20 dakika)

61 Az gelişmiş ülkeler için hazırlanmış bir model
Her izlem 5 basamaktan oluşmakta; Öykü, Fizik muayene, Laboratuar testleri, İlaç desteği-tedaviler-bağışıklama, Bilgilendirme ve Danışmanlık Az gelişmiş ülkeler için hazırlanmış bir model Tüm izlemlerde gebenin kilosu ve kan basıncının kontrol edilmesi ve idrar analizi ile kan grubu (ilk izlemde) kan sayımı yapılması önerilmekte İlk izlemde HBsAg bakılması, ikinci izlemde glukoz yükleme testinin yapılması öneriliyor Demir ilavesi 14. haftadan sonra önerilmekte. İkinci trimester sonrası tetanoz profilaksisi önerilmekte. İkinci izlem sonrası fetal kalp sesleri dinlenerek kaydedilmekte, preeklampsi ile ilgili belirtiler aranmakta.

62 Kılavuzda kromozom anomalileri ile ilgili tarama
testleri belirtilmemiş Bir kez obstetrik USG önerisi mevcut (20 – 22. haftalar arasında Temel Obstetrik USG) Daha çok birinci basamak için hazırlanmış bir model, çünkü riskli olguların saptanıp uzmana yönlendirilmesi üzerine kurgulanmış 40. Haftaya kadar doğum olmazsa gebeye doğumun yapılacağı sağlık kuruluna başvurması önerilmekte. Sevk Edilecek Durumlar: Hemoglobinin 7 g/dl ve altında olması Kanama ve lekelenme olması Preeklampsi belirtileri, hipertansiyon ve/veya proteinüri olması Gebenin fetus hareketlerini hissetmemesi veya el Doppleri ile fetal kalp seslerinin duyulmaması Bir önceki izlemde bakteriüri tespit edilen gebenin tedaviye rağmen bakteriürinin devam ediyor olması Tehlike işaretlerinin varlığı Çoğul gebelik şüphesi olması (Doğrulamak ve doğumu planlamak üzere) Makat prezentasyonu şüphesi

63 2006

64 Düşük riskli olgularda 6 izlem önerilmiş
İzlem; İlk 10 hafta içerisinde İzlem: 11 ile 14. haftalar arasında, bu izlem kaçırıldıysa haftalarda İzlem: haftalarda İzlem: haftalarda İzlem: 32. haftada İzlem: gebelik haftasında

65 Üçüncü izlem: Hemogram, Ayrıntılı sonografi (?)
İlk izlem; kan basıncı ve kilo ölçümü, açlık kan şekeri, kan grubu ve HBsAg bakılması, Pap smear, İkinci izlemde; 11 – 14 taraması, kaçırılırsa hafta taraması önerilmekte Üçüncü izlem: Hemogram, Ayrıntılı sonografi (?) Dördüncü izlem: 50 gr glukoz yükleme testi Beşinci izlem: Obstetrik USG (fetal gelişimi değerlendirmek için) Altıncı izlem: Tahmini fetal ağırlığı değerlendirmek için USG Tüm izlemlerde kan basıncı ve kilo bakılması önerilmekte

66

67 Önerilen izlem sayısı nulliparlar için gebelik öncesi bakım eklenirse 12, multiparlar içinse 7 izlem
İzlem Haftaları; İzlem: 6 – 8 haftalar İzlem: 11 – 14. haftalar İzlem: 16 – 18 haftalar İzlem: 22 – 24. haftalar İzlem: 28. hafta İzlem: 32. hafta İzlem: 36. hafta İzlem: 38. hafta İzlem: 39. hafta İzlem: 40. hafta İzlem: 41. hafta

68 Prekonsepsiyonel bakımda;
Erken doğum yönünden risk faktörleri değerlendirilmeli Kullanılan ilaçlar ya da reçetesiz satılan ilaçlar İş yerinde karşılaşılan kimyasala maddeler ya da infeksiyon ajanları Kalıtımsal hastalıklar Emosyonel öyküsü ya da cinsel suistimaller Beslenme yeterliliği Madde bağımlılığı İmmünizasyon durumu değerlendirilir.

69 İzlemin Bileşenleri Fizik muayene ve tarama işlemleri; Tüm izlemlerde kilo, kan basıncının bakılması, Danışmanlık ve eğitim; İzlemin yapıldığı gebelik haftası ile ilgili bilgiler verilir, folik asit kullanımı İmmünizasyon ve kemoprofilaksi; Tetanoz, prekonsepsiyonel dönemde Kızamık-kabakulak-kızamıkçık aşısı, HBV aşı

70 Öneriler Hemogram; ilk antenatal izlem ve 28. hafta
İlk izlemde HBV, Rubella ve HIV bakılmalı Uygun gebelik haftalarında anomali taramalarının (11-14 veya 16-18) yapılması önerilmekte 22 – 24. haftalarda gebe kabul ederse ayrıntılı obstetrik USG yapılması, diğer haftalarda obstetrik USG yapılması hekime bırakılmış 28. haftada GDM taraması, influenza aşısı ve Rh uygunsuzluğu olan olgularda RhoGAM yapılması önerilmekte 41. gebelik haftasında doğum indüksiyonu önerilmekte.

71

72 28. gebelik haftasına kadar 4 haftada bir
ACOG ve AAP 28. gebelik haftasına kadar 4 haftada bir 29 – 35. haftalar arasında 2 ile 3 haftada bir 36. haftadan sonra haftalık izlem önermekte Eyaletler arasında farklı izlem politikaları var.

73 İzlem sırasında Fundus yüksekliği Fetal kalp sesi
Tahmini gebelik haftası Kilo Kan basıncı İdrarda protein ve glukoz Fetal aktivite Fetal pozisyon (geç gebelik) Ödem değerlendirmesi Sevikal muayene (gerekirse) Fundus yüksekliği Fetal kalp sesi Erken doğum belirtileri Risk değerlendirmesi

74 Rutin yapılması önerilen testler
Hematokrit ya da hemoglobin düzeyleri İdrar analizi (mikroskopik değerlendirme dahil) Asemptomatik bakteriüri değerlendirmesi Kan grubu ve Rh tipinin belirlenmesi Rubella virüs immünitesinin taraması Sifiliz taraması Klamidya taraması Servikal sitoloji (gerekirse) HBsAg HIV taraması Sifiliz taraması yüksek riskli olgularda 3. trimesterde test tekrarlanır. HIV taraması istemeyen olgular belgelendirilmek zorunda, ancak bazı eyaletlerde HIV taraması zorunlu

75 Önerilen özel testler Haftalar Önerilen Test 11 – 14 hafta veya
11 – 14 hafta arasında kombine test Üçlü test için bilgilendirme Diabet taraması 28 Endikasyon varsa Rh(D) immünglobulin 32 + CYBH 35 – 37 Grup B streptokok kültürü Fetal görüntüleme; İlk trimester, 20 – 22. haftalarda (Temel Obstetrik USG) ve 32. haftada önerilmekte

76

77 Az gelişmiş ülkeler için önerilmiş bir model
Doğum öncesi 4, doğumdan sonra 1 adet olmak üzere toplam 5 izlem önerilmekte İlk izlem; 12. haftadan önce İkinci izlem; 26. haftaya yakın Üçüncü izlem; 32. hafta civarında Dördüncü izlem; 36 – 38. haftalar arasında

78 DSÖ gebeleri 2 gruba ayırmakta;
Rutin bakım gerekenler (gebe popülasyonunun %75) Özel bakım gerektirenler (%25) İlk gruptaki olgulara standart 4 antenatal izlem önerilmekte; Yalnızca gebe muayenesi ve amaca yönelik testler yapılmakta. Bu testler; Kan basıncı ölçümü Orta idrar analizi Bakteriüri Anemi testleri Sifiliz taraması Kilo – boy ölçümü tercihe bağlı

79

80 Komplike olmayan gebeliklerde 10, multiparlarda 7 izlem önerilmekte
Nullipar; ilk trimester (ideali 10. haftaya kadar), 16, 25, 28, 31, 34, 36, 38, 40 ve 41. haftalar Multiparlarda ilk trimester (10. haftaya kadar), 16, 28, 34, 36, 38 ve 41. hafta Bu izlemler nulliparlarda, İlk izlemde gebelik ile ilgili bilgiler verilir.

81 İlk izlem (İdeal olarak 10. haftaya kadar);
Ek izlem gereken olgular saptanır VKİ hesaplanır Kan basıncı ölçümü ve proteinüri taraması Preeklampsi ve gestasyonel diabet için risk faktörleri belirlenir Kan grubu ve Rh durumuna bakılır ve anemi, hemoglobinopati, eritrosit alloantikorları, HBV, HIV, rubella duyarlılığı ve sifiliz taraması Asemptomatik bakteriüri için tarama < 25 yaş olan olgularda Klamidya taraması Down sendromu taraması önerilir Gebelik yaşını belirlemek ve yapısal anomaliler için USG taraması Genital mutilasyonu olan olguların belirlenir

82 Taramayı seçen olgularda;
Kan testleri (kan grubu, Rh durumu, anemi, hemoglobinopatiler, eritrosit alloantikorları, HBV, HIV, rubella duyarlılığı ve sifiliz), ideal olarak 10. haftadan önce İdrar testleri (proteinüri ve asemptomatik bakteriüri) Gebelik yaşını belirlemede; - 10 hafta ile 13 hafta 6 gün arasında CRL - CRL> 84mm ise HC ölçülür İki yöntemden birisi kullanılarak Down sendromu taranır: - ‘kombine test ‘(11 hafta ile 13 hafta 6 gün arasında) - serum tarama testi (üçlü ya da dörtlü test) (15 – 20 hafta) Rutin anomali taramasında soft marker’ları kullanarak Down sendromu taraması yapılmamalıdır. Anomali taraması: 18 – 20 hafta Gebe tercih ederse, 18 – 20 hafta 6 gün arasında yapısal anomali taraması için USG yapılır Plasenta internal servikal os’u kapatıyorsa 32. haftadan USG tekrarı önerilir

83 Rutin olarak önerilmeyenler
Tekrarlayan maternal ağırlık ölçümü Meme muayenesi veya pelvik muayene Demir veya A vitamini desteği Rutin klamidya, CMV, HCV, grup B streptokok, toksoplazmozis, bakteriyel vajinozis taraması Kuşkulu LGA için fetal ağırlığın USG ile belirlenmesi Preterm eylem için rutin tarama Gestasyonel diabet taraması Rutin fetal hareket sayımı Rutin fetal kalp oskültasyonu Rutin antenatal elektronik kardiyotokografi 24. haftadan sonra rutin USG

84 2010

85 60.000’den fazla olguyu içeren 7 çalışmayı içeriyor
4 çalışma gelişmiş ülkelerden, 3 çalışma az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden Birincil hedefler; Preeklampsi Maternal ölüm Bebek ölümü (ölü doğum, perinatal ölüm, neonatal ölüm, bebek ölümü) Preterm doğum SGA İkincil hedefler; Eklampsi Gestasyonel HT Anemi Üriner sistem enfeksiyonu Sezaryen Doğum indüksiyonu Antepartum kanama Postpartum kanama Düşük doğum ağırlığı Yenidoğan yoğun bakım gereksinimi İyi planlanmış azaltılmış izlem ve standart izlem arasında sonuçlar yönünden anlamlı bir fark saptanmamış

86 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM ALMA
(TNSA-2003)

87

88 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM SAYISI
Ülkemizde doğum öncesi bakım almayan oranı %18.6 ; 4 ve üzeri takip alanlar ise %53.9’dur. Gebeliğin ilk 4 ayı içerisinde bakıma gelenler %58 civarındayken; 6.ayından sonra bakım alanlar %7, 8.ayından sonra bakım alanlar %2,3’e kadar düşmektedir.Oysa ki 28.haftaya kadar ayda bir; 28.haftadan sonra 2 haftada bir; 36.haftadan sonra ise her hafta bakıma gelinmelidir. Doğum öncesi bakım alanlarda ilk bakıma gelme ayı ortalama 2,8 kırsal kesimde 3,5 aydır.Bunların ortalama değer olduğunu gözönünde bulundurursak doğum öncesi bakımın bir parçası olan 3’lü test gibi imkanlardan faydalanmada önemli sayıda gebe geç kalmaktadır.

89 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM SAYISI
(TNSA-2003)

90 DOĞUM ÖNCESİ BAKIM SAYISI
EN AZ 4 KERE ANTENATAL TAKİP(%) 1998 1999 2003 2005 TÜRKİYE 42 54 İTALYA 68 GÜRCİSTAN 75 KAZAKİSTAN 70 MOLDOVA 89 ROMANYA 76 TÜRKMENİSTAN 83 DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI YENİDOĞAN(%0) 1998 2000 2002 TÜRKİYE 16 AMERİKA 8 İTALYA 6 JAPONYA FRANSA 7 (WHO )

91 Teşekkür


"Antenatal Bakım Neleri İçermelidir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları