Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Nazan SAVAŞ Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Nazan SAVAŞ Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Nazan SAVAŞ Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

2 Sunum Planı  DÜNYA BANKASI  Kısa tarihçesi, yapısı ve işleyişi  Türkiye’ye kredi verme süreci  SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE DÜNYA BANKASININ SAĞLIK MEVZUATIMIZA ETKİSİ  1980’li yıllar  1990 DB Birinci Sağlık Projesi  1994 DB İkinci Sağlık Projesi  2000-2003 DB SDP Öncesi Dönem  2004-2009 DB SDP Birinci Aşama  2009- DB SDP İkinci Aşama

3  1944 BM, “Bretton Woods Konferansı”  IBRD ve IMF’ nin kurulur  1946 - 1985  IBRD (Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası)  IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği)  IFC (Uluslararası Finans Kurumu)  ICSID (Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi)  MIGA ( Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı) Kısa Tarihçesi DB DBG

4 Dünya Bankası Grubu (DBG)  IBRD orta gelirli ve kredi itibarına sahip yoksul ülkelere kredi (5 yıl geri ödemesiz 15-17 yıl)  IDA en yoksul ülkelere faizsiz, 35-40 yıl süreli kredi  IFC özel sektör kuruluşlarına kredi  MIGA gelişmekte olan ülkelere yabancı sermaye akışını teşvik eder Türkiye’de son yıllarda IFC ve MIGA Kredi Anlaşmaları hızla artmaktadır !

5 Yeni Kamu Yönetimi (YKY) Arayışları ve DB 1970’li Yılların Sonları YKY ARAYIŞLARI • Artan kamu harcamaları • Finansman zorlukları • Devletin küçültülmesi • Kamuda serbest piyasa modelleri • Hizmet sektörü • Post endüstrileşme EĞİTİM VE SAĞLIK Neoliberal sosyal politikaların uygulama alanları olur DÜNYA BANKASI • Gelişmekte olan ülkelere yatırım kredisi • Ekonomik, sosyal ve toplumsal yapının tümünün dönüştürülmesi programları • 1980’li ilk yıllar “Yapısal uyum”

6 WASHINGTON MUTABAKATI - 1978 Türkiye 24 Ocak kararlarıyla mutabakatı onaylayan ilk ülke olur ! 1978 - DB ile IMF arasında Washington Mutabakatı • Felsefesi; ABD ve küresel sermaye için iyi olanın dünya için de iyi olduğudur • Dünyada serbest piyasa modelli ekonomi programları uygulanması 1978 - DB’nın ilk Kalkınma Raporu “Büyüme İçin Beklentiler ve Yoksulluğun Önlenmesi” 1980 sonrası dünyada neoliberal politikaların temelini oluşturur (Çin hariç)

7 DB Büyüme İçin Beklentiler ve Yoksulluğun Önlenmesi Raporu

8 Eylül 1978 – ALMA ATA DSÖ Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı Bildirgesi DSÖ AVRUPA BÖLGE OFİSİ  1980 “2000 Yılında Herkese Sağlık”  1998 “21. YÜZYILDA HERKES İÇİN SAĞLIK HEDEFLERİ” (Yeni Washington Mutabakatı) Sağlıkta neoliberal sistemin önkoşulları ortaya koyulur Sağlıkta neoliberel felsefenin başlangıç sinyalleri ! Ülkelerin dış kaynaklardan yararlanması gerektiği belirtilir Neoliberal sistem dinamiklerini gelişmekte olan ülkeleri desteklemeye ve işbirliğine çağırır

9 Türkiye’nin 21 Hedefi (Ulusal Sağlık 21 Politikası) 1999-2001 10 hedef 10. hedef “Sağlık Sisteminin Geliştirilmesi” 2007 21 Hedef 14.-21 Hedefler Sağlık sistemi 1990- 1993 30 hedef GSS ve Aile hekimliği Türkiye’nin 2000 yılında herkese sağlık 1990 -DB Birinci Sağlık Projesi

10 Dünya Bankası İşleyişi Süreç hala devam etmektedir ! İlişkiler Kamu Üzerinden DB danışmanları üye ülkeye gider RAPORLAR YAZILIR Kamunun azaltılması Özelleştirmenin yapılması Desentralizasyonun uygulanması DB ve Hükümet Onayı Kanunlaştırılması Kredilerin verilmesi DB tarafından izleme Değerlendirme Raporu (Aide Memoir) İkraz Anlaşması EK (Koşul)

11 Gelişmiş ülkelerin DB’na üye olmak istemelerinin başlıca nedenleri 1. Gelişmekte olan üye ülkelerde DB projelerinin ihalelerine kendi şirket ve kuruluşlarının katılabilmesini sağlamak 2. Banka karar ve uygulamalarında etkili olarak Banka siyasetini etkilemek ve küreselleşen dünyada söz sahibi olmak (Yüksek sermayeli üye ülkelerin banka karar ve uygulamalarında yüksek oy gücü vardır) IBRD ‘ye üye ülke sayısı : 188 (Temmuz 2012)

12 DB Yönetim Organları Kararlar toplam oy gücünün en az yarısından bir fazla oy gücüyle alınabilir 1.Guvernörler Kurulu 2.İcra Direktörleri Kurulu 3.Başkan İCRA DİREKTÖRLERİ KURULU 24 KİŞİDİR Yüksek sermayeli ABD, Japonya, İngiltere, Almanya ve Fransa’nın atanmış birer direktörü Ortalama 11 ülkeden oluşan bir grup için de bir seçilmiş icra direktörü vardır

13 Üye Ülkenin Toplam Oy Gücü (%) Üye Ülkenin Sabit Oy Sayısı (250) + Üye Ülkenin Değişken Oy Sayısı [(Dolar cinsinden sermaye payı / 1.206) / 100.000 ] / Dünya Bankası’nın Toplam Oy Sayısı ÜLKELER SERMAYE PAYIOY GÜCÜ MİKTAR (Milyon dolar) TOPLAM SERMAYE İÇİNDEKİ PAYI % OY SAYISI% ABD 28,118.316.45281,717 15.56 Japonya 16,544.49.68165,978 9.17 Almanya 8,245.04.8282,984 4.58 İngiltere 7,369.54.3174,229 4.10 Fransa 7,369.54.3174,229 4.10 Türkiye 1,541.80.9015,952 0.88 Kamboçya 21.40.01748 0.04 El Salvador 14.10.01675 0.04 Palu 1.60.00550 0.03 TOTAL170,965.3100.001,810,045 100.00 DB demokratik bir kurum olmanın çok uzağındadır !

14 Dünya Bankası Proje ve Kredileri DB varlığının büyük etki yapacağı ve verdiği kredinin etkinliğini destekleyen politika ortamına sahip ülkeleri tercih eder Proje seçimi ve hazırlama aşamasında aktif rol oynar Proje değerlendirmesi tamamen DB tarafından yapılır

15 Dünya Bankası Kredileri 1.Proje (yatırım) kredileri 2.Uyum kredileri (APL) a. Yapısal uyum kredileri (SAL) b. Sektörel uyum kredileri (SECAL) 3.Karma krediler

16 DB’nın Türkiye’ye Kredi Verme Süreci 1950 İlk kredi 1978 DB "The Foreign Exchange GAP, Growth and Industrial Stratege in Turkey, 1973-1983" raporu, KEMAL DERVİŞ 1979 IMF ile Stand by anlaşması 1980 24 Ocak Kararları 1981 İlk SAL alınır (ardından 1982-84 arasında dört SAL) (ÖZAL) 1994 Uzun koşular listesi dayatılır 1995 Kamu Mali Yönetim Projesi (PFMP) 1996 DB “Türkiye’nin Yapısal Uyum Sürecine Yönelik Tehditler Raporu” 1999 Marmara Depremi acil yardımı Beş Yıllık Kalkınma Planlarının değişimi

17 DB’nın Türkiye’ye Kredi Verme Süreci 2000 Türkiye DB’na Ekonomik Reform Kredisi Kalkınma Politikası Mektubu yollar (DSP-MHP-ANAP KOALİSYONU, ECEVİT BAŞBAKAN) 2000 Kamu Harcamaları ve Kurumsal Yapının Değerlendirilmesi Çalışması (PIER) 2000 Ekonomik Reform Kredisi (ERL) (760 milyon $) “Ülke Ekonomik Memorandumu Raporu” “Yaşam Standartları Değerlendirmesi” “Kamu Harcamaları ve Kurumsal Değerlendirme Raporu” 2000 Kasım Ülke Destek Stratejisi - (CAS) Anlaşması(5 milyar $) 2002 “Program Amaçlı Mali ve Kamu Sektörü Uyum Kredi Anlaşmaları” (PFPSAL-I ve PFPSAL-II) KEMAL DERVİŞ, (3.5 milyar $, EN BÜYÜK BORÇLU ÜLKE)) 2002 Haziran "Verimliliği ve Erişimi Geliştirmek Amacıyla Sağlık Sektöründe Yapılan Reformlar, Türkiye” Raporu SDP

18 DB’nın Türkiye’ye Kredi Verme Süreci 2002 Kasım AKP tek başına iktidara gelir ve “ACİL EYLEM PLANI” 2002 CAS-II Anlaşması (2004-07) 2004 ERL-II ve PFPSAL III (1 milyar $) anlaşmaları. PFPSAL III, SDP ve GSS ile Vergi Stratejisinin temel destekleyicisi 2006 Program Amaçlı Kamu Sektörü Kalkınma Politikası Kredisi-I” (PPDPL-I) (403 milyon Euro) (SGS, SDP ve Yeşil Kart) PFPSAL-III, PPDPL ; DB ANKARA OFİSİ PERSONELİ tarafından yönetilir 2004-2006 TÜRKİYE İKİNCİ EN BÜYÜK BORÇLU ÜLKE 2006 “Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu” (KMYK) çıkarılır

19 DB’nın Türkiye’ye Kredi Verme Süreci 2007 AKP ikinci kez iktidara gelir 2008“Ülke İşbirliği Stratejisi 2008-11 Anlaşması (CPS 2008-11) ( 7.7 milyar $) Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) dayanak gösterilir IFC ve MIGA FİNANSMANI (Sağlık, eğitim ve SGS) 2008 SDP ve SGS reformu için PPDPL-II (400 milyon $) alınır 2010 IFC’nin Washington’dan sonra ikinci operasyon merkezi İstanbul’da açılır 2011 AKP üçüncü kez iktidara gelir 2012 CPS 2012-15 Anlaşması (4.45 milyar $, IFC 1.7-2.0 milyar $)

20 Dünya Bankası Aktif Proje Portföyü (Temmuz 2012) 5,58 milyar $

21 SDP ve Sosyal Güvenlik Sistemi Reformu kredisi 201.27 MİLYON $ (Temmuz 2012)

22 DÜNYA BANKASININ SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE SAĞLIK MEVZUATIMIZA ETKİSİ

23 DB Yapısal Uyum Kredileri (SAL) İkraz Anlaşmaları (1981-1986) DB’nın gelişmekte olan ülkelere vereceği krediler karşılığında dayattığı serbest piyasa yönelimli ekonomi politikalarıdır Bu politikalar; a- Gereksiz ve verimsiz servislerin elimine edilmesi b- Özelleştirme c- Kamu kurumlarında ve yönetiminde reform 1980’li Yıllar SAL :

24 1983 - 181 Sayılı Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 1982 Anayasası sonrası sağlık hizmetleriyle ilgili ilk çıkarılan yasa • Reform sürecinde sağlık mevzuatının yapılması • 2005“Strateji Geliştirme Başkanlığı” na dönüştürülür • SB planlayıcı ve takip edici • SB’nın yerli ve yabancı kurumlarla işbirliği • Etkinlik, ekonomiklik gibi işletmecilik terimleri • Araştırma Planlama Koordinasyon Kurul Başkanlığı (APKKB) • APKKB’nın “kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun teklifleri hakkında Bakanlık görüşünün tespitine yardımcı olması” görevi APKKB

25 Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın Görevleri  Sağlık Bakanlığı’nın beş yıllık kalkınma planlarındaki spesifik kararların yıllık planlara uyumunu izleme  Bakanlık bütçesinin yapılması ve yönetilmesi  Bakanlığın görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirme  Piyasa odaklı yönetsel görevler

26 1987 - 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu  1985 Sağlık reformu için DB ile ilk görüşme yapılır  1986 DB “Türkiye’de Sağlık Sektörü Araştırması”  1987 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu (ANAP)  Pekçok maddesi Anayasa’ya aykırı olduğu için iptal edilir • Kamu hastanelerinin merkeziyetçi yapısını değiştirmeyi öngören yeni işletme ve personel politikaları • Tek bir işletme altında birleştirilmesi • Hizmet satın alınması • Katkı payları • Sağlık personelinin sözleşme yoluyla çalıştırılması • Devletin sağlık hizmetleri alanındaki görevini koruyucu hizmetler ve muhtaç durumdaki vatandaşlara destekle sınırlama

27 1990 - Dünya Bankası Birinci Sağlık Projesi Öncesi 1987 DB"Financing Health Services in Developing Countries” Raporu  Ülkelere 4 politika önerisi sunar  KAMU SAĞLIK HİZMETLERİNİN DESENTRALİZASYONU  Yerel yönetim birimlerine daha fazla finansal ve idari özerklik  Kaynakların merkezi hükümetten özel sektöre aktarılmasında bir aşama  Doğrudan ve kısa sürede özelleştirilemeyen sektörlerin piyasaya açılması  1988 DB “Türkiye Sağlık Sektörü Master Plan Etüdü” başlar  1990 Etüt tamamlanır ve dört ayrı stratejik reform seçeneği sunulur; a) Mevcut statü seçeneği b) Ulusal sağlık hizmetleri seçeneği c) Serbest pazar seçeneği d) Uzlaştırma seçeneği

28 Uzlaştırma Seçeneği Sağlık hizmetlerinde finansman ve hizmet sunumu birbirinden ayrılmalıdır  İl seviyesinde yerel sağlık idaresi (genel müdür )  Bu idare kısa vadede SB tesislerini işletmeli, uzun vadede ise sağlık hizmetlerinin temini ve finansmanından sorumlu olmalıdır  SB ise sağlık sistemini planlayıp yönlendirmeli, hizmet sunumundan sorumlu olmamalıdır

29  1990 DB "Birinci Sağlık Projesi” İkraz anlaşması (ANAP )  Bütçe 147,47 milyon $ ( %51’i DB)  Ankara, Diyarbakır, İstanbul, Mardin, Muğla, Tokat, Yozgat ve Sivas  1991 “Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü” (SPGK) Birinci Sağlık Projesi Stratejileri 1. Sağlık hizmeti sunan birimlerin fiziki olanaklarının güçlendirilmesi 2. Kurumsal yapının geliştirilmesi 3. Merkezi sağlık kurumlarının kapasitesinin güçlendirilmesi 4.Sağlık hizmetleri araştırmaları Temel Sağlık Hizmetleri İstatistik Modülü (TSİM) 1990 - Dünya Bankası Birinci Sağlık Projesi SPGK DB projeleri, sağlık reformu ve ulusal sağlık politikası üzerine çalışacaktır

30 Dünya Bankası Birinci Sağlık Projesi  1992 SPGK “Birinci Ulusal Sağlık Kongresi”  Yaklaşık 500 katılımcı, 34 çalışma grubu  "Sağlık Reformu Çerçeve Taslağı“ tartışmaya açılır  Aile hekimliği modeli ve hastanelerin özelleştirilmesi/işletmeleştirilmesi önerileri büyük tepkiler alır Kongre sonrası DB Birinci Sağlık Projesi amaç ve stratejileri doğrultusunda “ Ulusal Sağlık Politikası” hazırlanır

31 Dünya Bankası Birinci Sağlık Projesi ve Sağlık Mevzuatı  1993 SPGK “İkinci Ulusal Sağlık Kongresi  “Ulusal Sağlık Politikası" ve “Sağlık Reformu Yasa Tasarısı Taslakları” sunulur 1993 DB “World Development Report : Investing in Health” Raporu  Devletlerin sağlık hizmeti sağlamasının verimliliği düşürdüğü  Çözümün desantralizasyon olduğu  Özelleştirme politikalarının gerekliliği  Yoksullar için TSH’nin devlet tarafından finanse edilmesi savunulur  1993 “Sağlık Kanunu” “Sağlık Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” “Bölge Sağlık İdareleri” “Genel Sağlık Sigortası Kanunu” Tasarı Taslakları (DYP-SHP Koalisyonu)

32 1994 - Dünya Bankası İkinci Sağlık Projesi  1993-2002 Çok sayıda Sağlık Bakanı ve sağlık politikalarında istikrarsızlık  1994 5 Nisan Kararları (ÇİLLER)  Kamu sağlık kurumlarında sadece personel giderleri karşılanabilir 1994 DB “İkinci Sağlık Projesi” İkraz anlaşması  136.17 milyon $ (4.5 milyon $ "Hastane Yönetimi yapılanması)  Proje 23 ilde yürütülür  Amaçları  Sağlık hizmeti sunumunda etkinlik ve verimliliğin arttırılması  SB Merkez ve Taşra Teşkilatında yönetim kapasitesinin geliştirilmesi  Sağlıkta dönüşüm çalışmalarının desteklenmesi Çekirdek Kaynak Yönetimi Sistemi (ÇKYS)

33 Dünya Bankası İkinci Sağlık Projesi ve Sağlık Mevzuatı  1996 - (FP-DYP Koalisyonu)  “Sağlık Finansman Kurumu Kuruluş ve İşleyiş Kanunu”  “Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri ve Aile Hekimliği Kanunu”  “Hastane ve Sağlık İşletmeleri Temel Kanunu” tasarı taslakları  1997 taslakları revize edip yeniden sunulur, ancak ilerleme sağlayamaz  1997 - (ANAP-DSP Koalisyonu)  “Kişisel Sağlık Sigortası Sistemi ve Sağlık Sigortası İdaresi Başkanlığı Kuruluş ve İşleyiş Kanunu” tasarı taslağı, kanunlaşamaz.  1999 - (DSP-MHP-ANAP Koalisyonu)  “Sosyal Güvenlik Yasası”  “Sağlık Sandığı Kurumu Kanunu” tasarı taslağı, kanunlaşamaz

34 Dünya Bankası I. ve II. Sağlık Projelerinin Hedefleri 1- GSS kurulması 2- Birinci basamakta aile hekimliği 3- Hastanelerin özerk sağlık işletmeleri haline dönüştürülmesi 4- Sağlık Bakanlığının koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik veren sağlık hizmetlerini planlayıp denetleyen bir yapıya kavuşturulması DB: Birinci Sağlık Projesi için “kısmen başarılı” İkinci Sağlık Projesi için “tatmin edici değil” ifadelerini kullanır

35 SDP Öncesi Dönem (2000-2003)  2000 Türkiye’nin Ekonomik Reform Kredisi Kalkınma Politikası Mektubu (DSP-MHP-ANAP Koalisyonu)  2002 Haziran DB “Türkiye, Verimliliği ve Erişimi Geliştirmek İçin Sağlık Sektöründe Yapılan Reformlar”  2002 Kasım AKP 58. Hükümet olarak tek başına iktidara gelir  2002 Kasım “ACİL EYLEM PLANI” açıklanır, “Herkese Sağlık” başlığında DB Raporunun önerileri yer alır  2003 DB katkısıyla Japon Kalkınma Bankasından 385.000 $ hibe alınır SDP yürürlüğe girmeden önce Aile Hekimliği, Akreditasyon ve Sağlık Bilişimi durumun değerlendirilmesi ve paydaş analizleri yapılması için kullanılır

36 2002 Haziran DB Raporu “Türkiye, Verimliliği ve Erişimi Geliştirmek İçin Sağlık Sektöründe Yapılan Reformlar”  “Kamu Hastanelerinin Reorganizasyonu ve Daha Fazla Özerklik"  Türkiye'de hastanelerin çok verimsiz kullanıldığı  SB ve SSK hastanelerine özerklik tanınması gerektiği  SB hastanelerinin yarı-kamu tüzel kimliğinde birleştirilmesi ( SB Hastane Birliği) gerektiği  Zorunlu sosyal sağlık sigorta sistemi ya da sağlık fonu oluşturulması  Sağlık fonunun büyük oranda özerk olması gerektiği  SB’nın başlıca görev ve sorumluluğunun politika hazırlamak ve düzeni denetlemek olduğu, ayrıca kalite kontrolü ve tüketicinin eğitilmesi üzerinde çalışması gerektiği  TSH’nin güçlendirilmesi ve Aile hekimliği sisteminin uygulanması

37 "Türkiye: Verimliliği ve Erişimi Geliştirmek Amacıyla Sağlık Sektöründe Yapılan Reformlar” DB Raporu

38 Sağlıkta Dönüşüm Programında 8 başlık bulunmaktadır 1- Planlayıcı ve denetleyici Sağlık Bakanlığı 2- Herkesi tek çatı altında toplayan GSS 3- Yaygın, erişimi kolay ve güler yüzlü sağlık hizmet sistemi a) Güçlendirilmiş TSH ve aile hekimliği b) Etkili, kademeli sevk zinciri c) İdari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmeleri 4- Bilgi ve beceri ile donanmış, yüksek motivasyonla çalışan sağlık insan gücü 5- Sistemi destekleyecek eğitim ve bilim kurumları 6- Nitelikli ve etkili sağlık hizmetleri için kalite ve akreditasyon 7- Akılcı ilaç ve malzeme yönetiminde kurumsal yapılanma 8- Karar sürecinde etkili bilgiye erişim: Sağlık bilgi sistemi 2003 Temmuz 59. Hükümet (AKP) Sağlık Bakanlığı tarafından SDP duyurulur

39 Sağlıkta Dönüşüm Programı Uygulama Sürecinde Yapılacaklar  Kavramsallaşma  Yasalaşma  Kontrollü yerel uygulama  Türkiye geneline yaygınlaştırma • Eylül 2003 “53. DSÖ Avrupa Bölgesi Toplantısı”nda, SDP’na destek verilir • Aralık 2003 SDP bir kitapçıkla kamuoyuna tanıtılır

40 SDP ve Resmi Gazetede Yayınlanma Sırasıyla Sağlık Mevzuatı Değişikliği 2003  “4924 Sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”  “4947 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatı Kanunu”  “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı” Cumhurbaşkanı veto eder  “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 2004  “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller”

41 DB - SDP Birinci Aşama (2004-2009)  2004 Nisan DB “SDP Birinci Aşama Değerlendirme Raporu” 2004 Haziran “Sağlıkta Dönüşüm Programına Destek Projesi” İkraz Anl.  SDP I. Fazı için 71.22 milyon $ kredi (56.36 milyon $’ı DB)  Açılış ve kapanış : 28.07.2004 - 27.12.2007  Kapanış ek bir proje ile 31.12.2008’e uzatılır  “sektörde küçük değişiklikler yapılması yerine, köklü bir değişikliğin yapılması” Projenin amaçları 2002 DB Türkiye Raporu ile uyumludur

42

43 DB-SDP Birinci Aşama ve Sağlık Mevzuatı Değişiklikleri  09.12.2004 “5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun”  03.07.2005 “5396 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek (Ek Madde 7) Madde Eklenmesi Hakkında Kanunu”  06.07.2005 “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik”  12.08.2005 “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik”  15.09.2005 “Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge”

44  24.12.2005 “5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”  18.02.2006 “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  20.05.2006 “5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu”  26.05.2006 “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  16.06.2006 “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS) Kanunu” (15.12.2006’da Anayasa Mahkemesi iptali) DB- SDP Birinci Aşama ve Sağlık Mevzuatı Değişiklikleri

45  06.03.2007 “Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı ” 09.06.2007 “5683 Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (bu kanunda; Madde1.(k)bendi ile “KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI” kurulur, Madde 3. ile 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 17/C maddesi eklenir ve Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığının görevleri tanımlanır ) DB- SDP Birinci Aşama ve Sağlık Mevzuatı Değişiklikleri

46  2007 Temmuz AKP yeniden iktidara gelir  2008 Ocak  “Ülke Destek Stratejisi 2004-07(CAS-II) Tamamlama Raporu”  SDP Birinci Aşama sürecinde kamu hastanelerinin yeniden yapılandırılması ve özerkleştirilmesi reformunda SB sınırlı kalmıştır  IFC özel sağlık ve eğitim sektörü projelerine desteğini arttırmıştır 2007’de Türkiye o yıla kadar olan süreçteki en yüksek IFC finansmanını alır DB- SDP Birinci Aşama

47 2008 Ocak “Ülke İşbirliği Stratejisi (CPS) 2008-11 Raporu” • CPS, IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı doğrultusunda şekillendirilmiştir • Sağlık ve eğitim alanlarında kamu-özel ortaklığı ile ilgili çalışmalar yapılacaktır • Çalışmalarda sağlam bir politika çerçevesi oluşturmada yardımcı olunacaktır • Program Amaçlı Rekabet ve İstihdam Kalkınma Politikası Kredilerinin (CEDPL) verilmesi planlanmıştır 2010 SDP Birinci Aşama Sonuç Raporu : SDP Doyurucu

48 Dünya Bankası Sağlıkta Dönüşüm Programı İkinci Aşama (2009- )  2008 Aralık “OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri, Türkiye” RAPORU  SDP’ne harcanan paranın karşılığının sağlanması ve ekonomik yönden karşılanabilirliğinin değerlendirildiği ve politika önerilerinin sunulduğu rapor SDP’nin 2008’de Tamamlanamamış Olmasının Nedenleri  Yasal gecikmeler yol açan TBMM ve mahkemeler arasında uyuşmazlıklar  Özel hizmet sunucuların ekstra faturalandırma yapması ve bütçeye sınırlamalar koyulması  SGK kapasitesinin artırılmasında gecikme

49 Dünya Bankası Sağlıkta Dönüşüm Programı İkinci Aşama (2009- )  “2010-14 STRATEJİK PLANI”  OECD raporuna atıfta bulunulur  2010 Sağlık Kampüsleri hazırlıkları  2014 kampüslerin tamamlanacağı, bölgelerin kendi içlerinde yeterli sağlık alanlarının oluşturulması amaçlanır 2009 Mayıs “SDP’ının Faz II Aşamasına Destek Amaçlı – İkraz Teklifi Hakkında Proje Değerlendirme Raporu ”

50

51 2009 Haziran “SDP ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesi II.Fazı” İkraz Anlaşması  56.1 Milyon Avro  Kapanış tarihi : 31 Temmuz 2013  Kredi geri ödemeleri : Şubat 2015- Şubat 2039  Kredinin büyük bir kısmı danışmanlık ile eğitim ve çalıştaylara ayrılmıştır  SB'nın Stratejik Planı'na (2010-14) destek verilecektir Dünya Bankası Sağlıkta Dönüşüm Programı İkinci Aşama (2009- )

52  2009 Aralık “Türkiye CPS 2008-11 İlerleme Raporu” (Rapor No. 51689-TR) Dünya Bankası SDP İkinci Aşama ve Sağlık Mevzuatı Değişikliği 2010 Mart “Kamu Hastane Birlikleri Kanunu Tasarısı” 26.01.2010 “Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge” 25.05.2010 “ Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” 13.12.2010’da Aile Hekimliği sistemi uygulaması bütün ülkeye yaygınlaştırılır 21.09.2010 “Aile Hekimliğinin Pilot Uygulandığı İllerde Toplum Sağlığı Merkezleri Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge Değişikliği” 11.03.2011 “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 03.08.2011 “Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge” 02.11.2011 “663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”

53  2012 Nisan “Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik Dünya Bankası Ülke İşbirliği Stratejisi 2012-2015”i Raporu Dünya Bankası SDP İkinci Aşama ve Sağlık Mevzuatı Değişikliği 2012 Mart “Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşların Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 2012 Şubat “Taşra Teşkilatının Yeniden Yapılandırılması, Personel, Taşınır ve Taşınmazların Tahsisi ve Devri” Genelgesi 2012 Nisan “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinin Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Kadro Standartları Hakkında Yönerge”

54 •Sağlık Bakanlığı’nın 2015 yılına kadar yeniden yapılandırılarak sadece sağlık sektöründe liderlik fonksiyonları üzerinde odaklanması •Tüm kamu hastanelerinin kamu hastane birlikleri olarak teşkilatlandırılması ve global bütçeden performans sözleşmelerine göre ödeme yapılması

55 “Türkiye Dünya Bankası’nın teknik analizlerine, danışmanlık hizmetlerine, uluslararası uzmanlık birikimine ve deneyimine büyük değer vermektedir. Analitik ve İstişari Yardım (AAA) programı hükümet ve geniş yelpazeye yayılan bir paydaşlar grubu ile birlikte gerçekleştirilmektedir.” DÜNYA BANKASI


"Doç. Dr. Nazan SAVAŞ Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları