Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EBAN 517 INF 509 YATIRIM BANKACILIĞI bulentsenver@gmail.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EBAN 517 INF 509 YATIRIM BANKACILIĞI bulentsenver@gmail.com."— Sunum transkripti:

1 eBAN 517 INF 509 YATIRIM BANKACILIĞI

2 İhtiyaçlar

3 Banka Çeşitleri Merkez Bankası Ticari Bankalar YATIRIM Bankaları
Katılım Bankaları Kalkınma Bankaları Özel Amaçlı Bankalar Off Shore Bankalar

4 Direkt Finansman

5 Endirekt Finansman Endirekt Finansman

6 Banka Bilanço ve Gelir Tablosu İlişkisi
P (Adat X % Oranı) Faiz Geliri Faiz Gideri F’li AKlar F’li PASlar Net FG F.Dışı Gelir F.Dışı Gider F’siz AKlar F’siz PASlar Net FDG VÖK Vergi Gideri ÖZKAY Net Kar 10 100 100

7 - FAİZ GİDERLERİ - FAİZ DIŞI GİDERLER + FAİZ DIŞI GELİRLER
Bankalarda Gelir-Gider Çeşmeleri + FAİZ DIŞI GELİRLER (max) + FAİZ GELİRLERİ (max) Net Faiz Geliri Net F.Dışı Gelir = NET Vergi Öncesi KAR - FAİZ GİDERLERİ (min) - FAİZ DIŞI GİDERLER (min)

8 Yatırım Bankacılığı Ürün ve Hizmetleri
2.Finasman Yaratmak 1.Bilanço Yönetimi *Korunma Hizmetleri (Hedging) *Sermaye bulmak yaratmak *Hisse ve Borç yeniden yapılandırma *Borç bulmak yaratmak *Borç değiş tokuşu *Sendikasyon bulmak yaratmak *Hisse Hakları değişikliği *Bono Tahvil Hakları değişikliği *Köprü fnansmanı bulmak yaratmak *Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler bulmak yaratmak 3. Danışmanlık *M&A *Yeniden Yapılandırma *Finasman Stratejisi

9 Yatırım Bankaları hangi işlerden para kazanır?
Birincil Piyasa işlemlerinden Özel Kurumların finasman işlemleri Kamu Kurumları finasman işlemleri Belediyelerin finasman işlemleri Halka Açılma Hizmetleri (IPO) Hazine finasman işlemleri Bakanlıklar finansman hizmetleri Kamu Ajansları ve Fonları finansman hizmetleri İkincil Piyasa işlemlerinden Dealer işlemlerinden Borker işlemlerinden

10 Yatırım Bankaları hangi işlerden para kazanır?
Ticari işlemler Arbitraj işlemleri İnançlı işlemler Kurumsal Yeniden Yapılandırma hizmetleri Şirket Satınalma hizmetleri Şirket Evlendirme hizmetleri (M&A) Büyüme Küçülme Ortaklık yapısı değişikliği Ortaklık kontrolu sağlamak

11 Yatırım Bankaları hangi işlerden para kazanır?
Finas Mühendisliği işlemleri Türev ürünleri Kuponu kuponsuz faizli kağıtlar İpotekli kağıtlar Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler Faiz Garantili Kağıtlar Kar Garantili Kağıtlar İslami Kağıtlar

12 Yatırım Bankaları hangi işlerden para kazanır?
Diğer Gelir Getiren işlemler Portföy yönetimi hizmeti Aktif yönetimi hizmeti Servet yönetimi hizmeti Risk Sermayi (venture capital) hizmeti Melek Yatırımcı (angel capital) hizmeti Özel Bankacılık işlemleri hizmeti Finasal Danışmanlık hizmetler İnançlı işlemler hizmetleri Özelleştirme hizmetleri

13 Şirketlere Kaynak Yaratmak
YATIRIM BANKACILIĞI

14 2. BORÇ 1.SERMAYE IPO Halka Arz Melek Yatırımcı Risk Sermayesi
Destek Borçlanma Risk Sermayesi Mezanin Borç/Hisse 2. BORÇ Hisseye dönüşüm Endirekt Direkt 1.SERMAYE Büyüme Karlılık Az Rekabet Yönetim İş Ahlakı IPO Halka Arz Vadeli Çek Senet, Poliçe Banka Kredisi Piyasa Kredisi Bono, Tahvil Finasman Bomosu Çıkış ŞİRKETİN FON YARATMA KAYNAKLARI

15 IPO Initial Public Offering
HALKA AÇILMAK Yatırım Bankacılığı

16 Niçin IPO ? Şirketin hızlı büyüme ihtiyacı varsa
Yeni bir büyük yatırım için sermaye ihtiyacı varsa Büyüme için faizsiz finasman ihtiyacı varsa Borç/Özkaynak oranı sermeye arttırmayı gerektiriyorsa İhtiyaç olan likiditeyi sermaye arttırarak yaratmak gerekiyorsa Ortaklar hisselerini satarak ceplerine nakit koymak istiyorsa

17 IPO Avantajları Dezavantajları
Şirkete kısa vadede büyüme hedefi baskısı getirir Şeffaflık, bilgi paylaşımı zorunluluğu getirir Halka açılmak için önden ve devamında her yıl yapılması gereken işlerin maliyeti vardır Yönetime kıstlamalar, sınırlamalar getirir Eski ortakların menfaatlerinde kayıplar olabilir Ticaret, Al Sat sınırlamaları gelebilir Sermaye tabanını güçlendirir Finasman olanaklarını arttırır Şirket alımı evlenmesi için zemin yaratır Ortaklık yapısını yaygınlaştırır Yönetici Hakları iyileşir Şirket itibarı, prestiji artar Kurumsal Yönetişim kabiliyeti artar

18 IPO Yapacak Yatırım Bankasının Seçimi
1. Tecrübesi var mı? 2. Personeli yeterli, ehil, becerikli mi? 3. Bu işe konsatre olup, işi önemseyip tüm gücünü bu işe verecek mi? 4. Araştırma yapma kabiliyeti kaynakları var mı? 5. Hisseleri satabilecek finasman ilişkileri, piyasa temasları var mı? 6. Hisselerin hepsi satılamasa kalan hisseleri satın alabilecek mali gücü var mı? Bunu taahhüt ediyor mu? 7. Yatırımcıların gözünde itibarı yüksek mi? 8. Etik ve iş ahlakına saygılı davranıp etik uyulamalar yapabilir mi? 9. Şirketinuzun vadeli yeni işlerine destek vermek için niyeti ve gücü var mı? Bunu tahhüd ediyor mu?

19 IPO Initial Public Offering
HALKA AÇILMA SÜRECİ

20 IPO Süreci 1. IPO Ekibi oluşturmak (Şirket içi ve dışı)
2. IPO ihtiyacı niçin var? Sonuçlarının Şirkete yararı ne olacak? Belirlenmesi 3. IPO sonrası İş Planı ve Mali Yapı analizi, projeksiyonları yapılmalı 4. Yönetim Kuruluna IPO Planının onaylatılması 5. Şirketin son 3 yıllık Mali Tablolarının yeniden gözden geçirilmesi, SPK kurallarına Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Kurallarına uyumun sağlanması

21 IPO Süreci 6. Şirket Mali Tablolarının Bağımsız Dış Denetim Raporlarının hazırlatılması 7. IPO aracılık yapacak, underwriting taahhüdü verecek Yatırım Bankası seçimini yapmak. “Niyet Mektubu” imzalamak 8. Avukatlık Şirketinin belirlenmesi 9. Halkla İlişkiler Şirketinin belirlenmesi 10. Hisse Değerleme çalışması yaptırmak 11. IPO Prospektüsü ve diğer Dokumanların hazırlanması

22 IPO Süreci 12. Due Diligence çalışmasının başlatılması - Yönetim - Mali Yapı - Muhasebe - Mali Kontrol, İç Kontrol Sistemler, - Operasyon - Rekabet, Piyasa - Üretim - Satış Pazarlama - Teknoloji - Hukuk - Kurumsal Yönetişim - Etik Değerler - Kanun Mevzuat Uyum - Risk Yönetimi

23 IPO Süreci 13. Konsorsyum oluşturma çalışmalarının yapılması
14. Tanıtım Pazarlama kampanyasının yapılması(Road Show) 15. Hisse Satış Fiyatının tesbit edilmesi 16. Muhtemel kurumsal alıcılarının belirlenmesi 17. Satış işleminin başlatılması 18. IPO işleminin başarısının değerlendirilmesi

24 IPO Başarısı Nasıl Ölçülür?
1. Ortak sayısında artış oldu mu? 2. Şirketin hisse fiyatını takip eden ve düzenli raporlayan analist sayısında artış oldu mu? 3. İtibarlı ve bilinen fon yöneticileri, menkul değerler şirketleri ve kurumsal portföy yönetim şirketleri hisse senedimizi takibe aldı mı? Yatırımcılarına tavsiye ediyor mu?

25 IPO Başarısı Nasıl Ölçülür?
4. Fiyat/Kazanç oranı (bir hissenin piyasa değeri/bir hisseye düşen yıllık net kar) artıyor mu? Endüstri ortalamasının üzerinde mi? 5.Ortalama işlem hacmi tatminkar mı? Normal seyrediyor mu? Anormal bir işlem hacmi söz konusu mu? 6. Şirket hakkında bilgi talep edenlerin sayısı ve kalitesi artıyor mu?

26 Hisse Değeri Tesbit Etme
YÖNTEMLERİ

27 IPO Halka Açılmak İhraç Eden Şirket Aracılık Eden Yatırım Bankası
Sendikasyona katılan Yatırım Bankaları Underwriting Aracılık Eden Yatırım Bankası Satıcı Gurup Yatırımcılar

28 Hisse Değeri Tesbit Etme 5 Yöntem
1. Bilançoda görünen Özkaynakların Değeri 2. Aktiflerin Satış Değerinden Borçların düşülmesi sonrası geriye kalacak Likit Değer 3. Net Kar ile yaratılacak gelecek beş yıllık Net Nakit Girdisinin bugunkü değer formülü ile iskonto edilerek bulunacak değer 4. Benzer işlemlere bakıp piyasanın sözkonusu hisseye ödeyebileceği Alıcı Değeri tesbit etmek 5. Fiyat/Kazanç Oranı Çarpanı ile değer belirlemek

29 Bilanço Özkaynak Değeri
PASİF 70 AKTİF 100 ÖZKAYNAKLAR 30 100 100 Aktifler - Borçlar = Şirket Değeri 100 – 70 = 30 TL

30 Bilanço Özkaynak Değeri
AKTİF 100 PASİF 70 ÖZKAYNAKLAR 30 100 100 Aktiflerin Piyasa Değeri – Borçlar = Şirket Değeri 500 – 70 = 430 TL

31 Net Karin Nakit Girdilerinin Bugünkü Değeri
Net Kar TL Net Kar 300 Net Kar 500 Net Kar 800 Net Kar 1500 TOPLAM TL Bunkü Değeri TL Şirket Değeri = 1900 TL İskonto Oranı: Sermaye Maliyeti % Borç Maliyeti % Alternatif getiri %

32 Benzer işlemler örnek alınarak
ABC Şirketi Değeri TL XYZ Şirket Değeri TL QWA Şirket Değeri TL Bizim Şirket Değeri TL

33 Fiyat/Kazanç Oranı ile Değerleme
Akran Şirket Fiyat/Kazanç Oranı = 1000/5000 5 KATI Bizim Şirketin Kazancı (Net Karı) = 15000 Bizim Şirketin Hisse Değeri = 15000 X 5 KATI = TL

34 ŞİRKET BİRLEŞMELERİ ŞİRKET SATINALMALARI M&A
Yatırım Bankacılığı

35

36 M&A Cazibesi 1) Ölçek ekonomisi yakalamak 2) Gelirleri arttırmak
3) Pazar Payını büyütmek 4) Çapraz Pazarlama imkanları yaratmak 5) Teknoloji tamamlamak bütünlemek 6) Sinerji yaratmak

37 M&A Cazibesi 7) Vergi avantajı sağlamak 8) Çeşitlendirmek Yaygınlaşmak
9) Dikey Entegrasyon sağlamak 10) Yönetici Motivasyonu 11) İmparatorluk yaratmak 12) Yönetici Kazanç Pakedini arttırmak büyütmek

38 Satınalma Çeşitleri 1) Friendly (Dostça)
Alan ve Alınan Şirketler birbiriyle dostça ve istekli olarak görüşür ve anlaşırlar 2) Hostile (Düşmanca) Alınmak istenen Şirket satışa karşıdır, Yönetim Kurulu habersizdir isteksizdir 3) Reverse Takeover (Ters Alım) Küçük Şirket Büyük Şirketin kontrolünü eline geçirir ve Küküç Şirket Adıyla işe devam eder 4) Reverse Merger (Ters Birleşme) Halka Açılmış küçük bir Şirketi, Halka Açılmamış Büyük Bir Şirketin alması

39 Düşmanca Satınalma Savunma Taktikleri
1) Golden Parachute (Altın Paraşüt)

40 Düşmanca Satınalma Savunma Taktikleri
1) Golden Parachute (Altın Paraşüt) Şirket satın alınırsa mevcut CEO’ya yüklü prim, tazminat ödeneceğini Sözleşmesine yazmak A. Alım maliyetini arttırır, alım cazibesini azaltır B. CEO Şirketi çok cazip yapıp başkasına satıp çok para kazanmak için uğraşır 2) Super Majority (Süper Çoğunluk) Şirketin satılabilmesi için ortakların %70-%80 onayı gerekir

41 Düşmanca Satınalma Savunma Taktikleri
3) Staggered Board of Directors (Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Sınırlaması) Bazı Üyeler 2, bazıları 4 yılda bir değiştirilebilir diyerek alıcıyı zorlamak 4) Dual Class Stock (İmtyiazlı Hisseler) Eski ortakların Oy Hakları var, Yenilerin Yok veya çok az. 5) Poison Pill (Zehirli İlaç) Şirketi alıcılar gözünde az değerli az cazip gösterecek her türlü operasyon

42 Düşmanca Satınalma Savunma Taktikleri
6) People Pill (İnsan İlacı) Üst düzey Yöneticilerin, Şirket alınırsa toplu istifa edeceğini bildirmesi 7) Crown Jewels Defense ( Yüzük Taşı Savunması Şirketin önemli departmanı satış olursa ayrılırız tehdidi 8) Flip in (Eski OrtaklaraUcuz hisse Satışı) Herhangi bir ortagın hissesi %20-40 olduğunda eski ortaklara ucuz hisse satışı taahhüdü. Pahalı Alan yanar.

43 Düşmanca Satınalma Savunma Taktikleri
9) Jonestown Defense (Şirketi Aşırı Borçlanır) Alıcıya cazip olmasın diye Şirketi aşırı borçlandırmak 10) Lady Macbeth Strategy (Arkadan Vurmak) Beyaz Şövalye önce Alıcı tarafında görünür daha sonra Şirketin tarafına geçer 11) Pac-Man Defense (Seni almak isteyeni sen al) Birisi seni almak mı istedi taş koy alamasın. sonra sen onu satın al

44 ŞİRKET BİRLEŞMELERİ Mergers
Yatırım Bankacılığı

45 Şirket Birleşme Çeşitleri Ticaret Kanunu
1. Devralma Yolu ile Birleşme:  Bir şirketin diğer bir şirketi devralması yoluyla birleşme durumunda, devralınan şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesine karşılık, devralan şirketin tüzel kişiliği devam etmektedir. Türk hukuku çerçevesinde ticaret ortaklıklarının devralma yolu ile birleşmesi, ‘en az bir ortaklığın, ortaklarının başka bir ortaklığa alınması karşılığında malvarlığı veya işletmesini aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak o ortaklığa devrederek tasfiyesiz dağılması’ olarak tanımlanıyor. Bu tür birleşmelerde bir şirket sona ererken diğer şirket varlığını sürdürüyor. Bu süreçte devralınan şirketin varlıkları ve borçları devralan şirkete geçiyor ve devralan şirket, devraldığı şirketin hisselerini; kendi hisse senetlerini, tahvillerini vererek veya nakden ödeme yaparak satın alıyor.

46 Şirket Birleşme Çeşitleri Ticaret Kanunu
2. Yeni Şirket Kurulması Yolu ile Birleşme: Yeni şirket kurulması yolu ile sağlanan birleşmelerde ise her iki şirketin tüzel kişiliği sona eriyor ve yeni bir tüzel kişilik oluşturuluyor. Türk hukuku çerçevesinde yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme, ‘en az iki ortaklığın, ortaklarının yeni kurulan bir ortaklığa alınmaları karşılığında malvarlıkları veya işletmelerini aktif ve pasifleriyle birer bütün olarak bu ortaklığa devrederek tasfiyesiz dağılmaları sonucunda iki veya daha çok ortaklığın tek bir ortaklık durumuna gelmesi’ olarak tanımlanıyor. Birleşen şirketlerin varlıklarının ve borçlarının tamamının yeni kurulan şirkete devredilmesi sözkonusu. Yine, birleşen şirketlerin ortaklarının hakları korunarak, ortağı oldukları şirketin hisselerine karşılık, yeni kurulan şirketin hisselerinden vermek veya başka bir menkul kıymet yahut nakit para ödemek de mümkün oluyor.

47 Şirket Birleşme Çeşitleri
1. Karma Birleşme A) Saf Birleşme iki değişik iş kolundaki birbiriyle ilgisi olmayan iki şirketin birleşmesi B) Karışık Birleşme ürün veya piyasa büyütmek için birleşme Örnek: Walt Disnay ve American Broadcasting birleşmesi

48 Şirket Birleşme Çeşitleri
2. Yatay Birleşme Aynı ürünleri üreten iki şirketin birleşmesi iki rakibin birleşmesi Coca Cola ve Pepsi Cola şişeleme tesisleri ölçek ekonomisi, maliyet azaltmak, pazar payı büyütmek

49 Şirket Birleşme Çeşitleri
3. Dikey Birleşme Tek bir nihayi ürün için iki farklı yarı mamul üreten iki yan sanayi Şirketinin birleşmesi. sinerji yaratmak, maliyetleri düşürmek, karlılığı arttırmak. otomotiv yan sanayi Şirketleri

50 Şirket Birleşme Çeşitleri
4. Piyasa Büyütme Birleşmesi aynı ürünü yapan iki şirket iki ayrı piyasada satış yapıyor. birleşerek piyasa payı ve müşteri tabanı artıyor. Akdeniz Çimento ve Marmara Çimento

51 Şirket Birleşme Çeşitleri
5. Ürün Genişletme Birleşmesi birbiryle alakalı, ilişkili, birbirini tamamlayabilecek iki farklı ürün yapan iki Şirketin birleşmesi. karlılılığı ve müşteri tabanını arttırmak.

52 KALDIRAÇLI SATINALMA Leveraged Buyouts
Yatırım Bankacılığı

53 Kaldıraçlı Satınalma Özellikleri
1. Büyük meblağlarda Kredi alarak borçlanarak nakit bulup bir Şirketi satın almak. 2. Şirketi satın almak için yaklaşık %90 borç %10 özkaynak kullanmak. 3. Banka Kredisi, Tahvil İhracı, Sendikasyon Kredisi ile borçlanmak. 4. Kredi verecek Banka, satın alınacak Şirketin sermayenin bir bölümüne de katılabilir. 5. Verilen Krediden Banka faiz alarak gelirini arttırır.

54 Kaldıraçlı Satınalma Özellikleri
5. Satın almak için alınan Kredinin teminatı olarak Satın Alınan Şirketin Aktifleri Teminat gösterilir. (ipotek, rehin) 6. Satın Alınan Şirketin Borç/Özkaynak oranı bozulur. 7. Satın Alınan Şirket alınan büyük kredilerin faizlerini ödemekte zorlanır.

55 Kaldıraçlı Satınalma Modeli
Banka Kredisi Eski Kreditör ler Satış Bedeli Nakit Finansal Destekçi Satın Alınacak Şirket Mezzanine Kredisi Hisse Satan Ortaklar Özel Hisse Fonu Özel Hisse Satış Bedeli Nakit

56 Kaldıraçlı Satınalma Alınan Şirket Finans Kurumu Verilen Krediler 90
Aktif Pasif Aktif Pasif Verilen Krediler 90 Gayrimenkul Makinalar Sermaye 10 ipo tek Hisse rehni Alan Şirket (Kişi) İştirakler 100 Alınan Krediler 90

57 Kaldıraçlı Satınalma Alınan Şirket Finans Kurumu Verilen Krediler 90
Aktif Pasif Aktif Pasif Verilen Krediler 90 Gayrimenkul Makinalar Sermaye 10 ipo tek Hisse rehni SPV Özel Şirket İştirakler 100 Alınan Krediler 90

58 The Lehman Scale - Ücretlendirme
Yatırım Bankasının alacağı ücret işlemin büyüklüğüne göre farklılık gösterir. Bu ücret normalde Alıcı tarafça ödenir. Bazen Satıcı taraf da kendini sattırmak için Yatırım Bankası ile çalışabilir. Bu takdirde ücreti Satıcı öder. Yatırım Bankası a) Retainer Fee ve B) Success Fee olarak iki ayrı fiyatlama yapabilir. Retainer fee olarak alınacak ücret sabit bir meblağ olabileceği gibi harcanacak adam saate göre değişken bir meblağ da olabilir. Alım vry< birleşm başarıyla tamamlanmasa dahi Ytırım Bankası harcadığı emek karşılığı bu ücreti alır. Alım veya Birleşme başarı ile tamamlandıysa o takdirde Yatırım Bankasına aşağıdaki skalaya uygun ayrıca bir Başarı Pirimi ödenir 5% ilk $1,000,000 den, artı 4% ikinci $1,000,000 den, artı 3% üçüncü $1,000,000 den, artı 2% dördüncü $1,000,000 den, artı 1% $4,000,000 üzeri her meblağdan

59 Yatırım Bankası Faaliyet Raporu
Goldman Sachs

60 Yatırım Bankası Faliyet Raporu İçerik
Bölüm1- Yönetimin Görüşü ve Analizi Bölüm2- Finasal Raporlamada uygulanan Dahili Kontrol hakkında Yönetim Raporu Bölüm3- Bağımsız Dış Denetçi Raporu Bölüm4- Konsolide Mali Tablolar Bölüm5- Mali Tablo Dip Notları

61 Bölüm1- Yönetimin Görüşü ve Analizi
1. Yönetici Özeti 2. İş Ortamı 3. Muhasebe Prensipleri 4. Performans Sonuçları 5. Bilanço Dışı İşlemler 6. Özkaynaklar 7. Taahhüt ve Yükümlülükler

62 Bölüm1- Yönetimin Görüşü ve Analizi
8. Risk Yönetimi a. Piyasa Riski b. Kredi Riski c. Türev Ürünleri Riski d. Likidite ve Fonlama Riski e. Operasyon Riski 9. Muhasebe Uygulamalarındaki Yenilikler

63 Bölüm4- Konsolide Mali Tablolar
1. Konsolide Bilanço 2. Konsolide Gelir Tablosu 3. Konsolide Nakit Akım Tablosu 4. Konsolide Özkaynak Hareket Tablosu 5. Kapsamlı Konsolide Gelir Tablosu

64 Bölüm5- Mali Tablo Dip Notları
1. İş Tanımı 2. Muhasebe Prensipleri 3. Mali Enstrumanlar 4. Aktif Kalemlerin Detayları 5. Pasif Kalemlerin Detayları 6. Gelir Kalemleri Detayları 7. Gider Kalemleri Detayları 8. Özkaynak Detayları

65 Bölüm5- Mali Tablo Dip Notları
9. Taahhüt ve Yükümlülükler Detayı 10. Türev Ürünler Detayı 11. Kıdem Tazminatı Bilgisi 12. Kurumlar ve Gelir Vergisi Detayı 13. Alakalı Şirketlerle Yapılmış İşlemler 14. Bilanço tarihinden sonra meydana gelen önemli olaylar

66 1. Konsolide Bilanço - AKTİFLER
Nakit ve Nakit Benzeri Kıymetler Yasal Zorunluluklarla Tutulan Nakit ve Meknul Değerler Geri Satma Vaadiyle Alınan Menkul Değerler Borç Alınmış Menkul Değerler Brokerlardan, Dealerlardan, Takas Odalarından Alacaklar Müşterilerden Alacaklar Alım Satım için tutulan Menkul Değerler Diğer Aktifler ve Gelir Reeskont ve Tahakkukları = Toplam Aktifler

67 1. Konsolide Bilanço - PASİFLER
Mevduat Geri Alma Vaadiyle Satılmış Menkul Değerler Borç Verilmiş Menkul Değerler Teminat Verilerek Sağlanan Borçlanmalar Brokerlara, Dealerlara, Takas Odalarına Borçlar Müşterilere Borçlar Teminatsız Kısa Vadeli Borçlar Teminatsız Uzun Vadeli Borçlar Diğer Pasifler ve Gider Reeskont ve Tahakkukları = Toplam Pasifler

68 1. Konsolide Bilanço - ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye Net Kar Kanuni İhtiyatlar Geçmiş Yıl Karları Emisyon Primleri = Toplam Özkaynaklar

69 2. Konsolide Gelir Tablosu
Gelirler: Yatırım Bankacılığı Gelirleri Alım Satım ve Yatırım Gelirleri Aktif Yönetimi Gelirleri Faiz Gelirleri Toplam Gelirler (-) Faiz Giderleri = Net Faiz Sonrası Gelirler

70 2. Konsolide Gelir Tablosu
Operasyon Giderleri: Personel Giderleri Komisyon Giderleri Teknoloji Kominikasyon Giderleri Amortismak Giderleri Kira Giderleri Dışarıdan Alınan Hizmet Giderleri Toplam Operasyon Giderleri Vergi Gideri Net Kar

71 2008 Yatırım Bankalarının Çöküşü
Lehman Brothers

72 ABD Konut Sektörünün Çöküşü
Mortage Krizi’nin ArkasIndaki Nedenler Hafİfletİlmİş Borç Verme Standartları FED in Faizleri çok düşürmesi yatırımcıların yeni yatırım aracı arayışı Kredİye kolay ulaşılabilmesİ( Düşük faİzler ve artan konut fİyatlarI) Yetersiz Fİnansal regülasyon (Fİnans pİyasasındaki İnovasyonlara ayak uydurulamaması ve kontrolsÜz fİnansal büyüme) Komplex Kredİ Türevleri ( CDOs, MBS) Konut Sektörünün Çöküşü (Konut sektöründekİ arz fazlaSI )

73 ABD Konut Sektörünün Çöküşü

74 2008 Kriz Zaman Çizelgesi

75 Bank of America almadı. Lehman Brothers Barclays (İngiliz Bankası, İngiliz Hükümeti satın almayı engelledi) Battı Hazine & Amerikan Merkez Bankası yardım etmedi Mortgage tabanlı türev ürünlerin sigortalanması – aşırı risk . Kurtarıldı AIG Toplam 1,9 trilyon dolarlık sigorta portföyü. Batmak için çok büyük ( Too Big to Fail ) Kurtarıldı Likidite problemi General Electric Reel sektörün en büyük oyuncularından

76 Batamayacak Kadar büyük
2008 krizinde Amerikan Hazinesi ve Fed bazı finansal kuruluşların batamayacak kadar büyük olduklarına ve bu bankalardan birinin batışının tüm finansal sistemi de beraberinde götüreceğine karar verdi Amerika’nın en büyük 10 bankası 2002 yılında toplam bankacılık varlıklarının %55’ini kontrol ederken 2011 yılında bu oran %77’ye ulaştı. Kriz sonrası Amerikada bankacılık piyasası daha merkezi ve daha oligopolistik bir piyasaya dönmüş durumda. 2009’da 19 bankaya yapılan stress testinde 10 bankanın 74 milyar $ sermayeye ihtiyacı olduğu tespit edildi ama tümü stres testini geçti.

77 2008 Finansal Kriz ve Sonrası
Ekim ayı sonu itibariyle FED mortgage tabanlı(mortgage-backed securities) toxic varlıkları piyasadan almaya başladı. İlk parasal genişleme paketi olarak(quantity easing) adlandırılan bu paket 600 milyar dolar değerindeydi. Maliye politikası kapsamında ise, 2009 yılında Obama yönetimi ARRA isimli 787 milyar dolar değerindeki canlandırma paketini devreye soktu. 2010 yılında 600 milyar dolarlık bir paket daha açıklayan Fed, 12 Eylül 2012’den geçtiğimiz aya kadar her ay 40 milyar dolar değerinde toxic varlık alımını sürdürdü. Tüm parasal genişlemelere ve geçen 6 seneye rağmen Amerikan ekonomisi halen potansiyelini yakalayabilmiş değil.

78 S&P Konut Fiyat Endeksi
2006 yılına kadar hızla artan konut fiyatları 2007 yılı itibariyle düşüşe geçiyor.

79 Borsanın Çöküşü S&P 500 endeksi arasında değerinin yarısını kaybetti.

80 ABD Konut Sektörünün Çöküşü

81 KRİZİN AKTÖRLERİ Alan Greenspan FED Başkanı Retired Jan 31, 2006
George Walker Bush ABD Başkanı Barack Hussein Obama ABD Başkanı ? Richard Paulson Hazine Bakanı Goldman Sachs Eski CEO Ben Bernanke FED Başkanı Richard Fuld Lehman Brothers CEO

82 KRİZİN AKTÖRLERİ Jamie Morgan JpMorgan Chase CEO John Mack
Morgan Stanley CEO John Thain Merrilyn Lynch CEO Lloyd Blankfein Goldman Sachs CEO Vikram Pundit Citigroup CEO Richard Kovacevich Wells Fargo CEO

83 BankacIlIk Stres Endeksİ

84 BankacIlIk Sektörü konsantrasyon oranI
ABD’de en büyük piyasa payına sahip 5 bankanın toplam varlıklardaki kriz süresince arttığını görüyoruz.

85 Fed’İn Bİlançosundakİ Mortage – Backed VarlIklar
2008 yılı sonrası Fed’in bilançosundaki toxic varlıklar hızla artıyor. Toplamı 1,4 trilyon dolara ulaşıyor.

86 Amerika Milli Geliri Kriz süresince negatif büyüyen ABD ekonomisi halen potansiyelinin altında.

87 İşsizlİk OranlarI Doğal İşsizlik Oranı Kriz döneminde tarihi işsizlik seviyelerini gören ABD ekonomisinde, işsizlik oranı doğal oranının oldukça üzerinde.

88 Kamu Maliyesi Kamu Borcunun GDP ye Oranı
Maastricht Kriteri Krizle beraber kamu maliyesindeki Keynezyen politikanın bütçe üzerindeki sonuçlarını görebiliyoruz.

89 Para Tabanı Emisyon + TCMB deki Bankaların Reservleri
QE3 QE2 QE1 FED’in parasal genişlemeleri

90 Para Çarpanı M1 QE1 QE2 QE3 Piyasaya enjekte edilen onca likiditeye rağmen para çarpanı düşüyor, bu da enjekte edilen miktarların neden çözüm olamadığını açıklıyor. Yani enjekte edilen paralar reel sektöre kredi olarak yeterli oranda gitmiyor.

91 ABD Bankacılık Sektörü Aktif Verimlilik Oranı

92 Yatırım Bankalarının Geleceği
Yatırım Bankacılığı Nereye Koşuyor?

93 Citibank’in eski Başkanı Chuck Prince:
‘Müzik durduğunda (likidite bittiğinde), her şey karışacak; ama müzik devam ettiği sürece, ayağa kalkmalı ve dans etmelisiniz. Biz hala dans ediyoruz’.

94 A.B.D. yatırım bankalarının tanımlamaları ve işlevselliği
1933 tarihli Glass-Steagall Act ile düzenlenmiştir 1999 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve Gramm-Leach-Bliley düzenlemesi gelmiş Bankacılık kurumlarının daha geniş perspektif ile hizmet verebilmesi uygun hale getirilmiştir. 2000 yılı başından itibaren , - Denetimsizlik, - Para kaynaklarının bolluğu, - Finansman maliyetinin düşüklüğü, - Fiktif talepler nedeniyle Yatırım Bankaları kendilerine elverişli iş ortamları ve piyasalardaki "sürdürülemez" talep nedeniyle yüksek karlar yazdılar.

95 McKinsey & Co 1. İşten çıkartmalar devam edecek
2. Gelirlere göre birim maliyetler artacak 3. Yatırım Bankacılığı gerileyecek 4. Yönetici kazançları azalacak 5. Teknolojiye ve Operasyonlara yapılan harcamalar artacak 6. Komisyon oranları ve meblağları azalacak 7. Yatırım Bankaları karlılığı azalacak

96 McKinsey & Co 8. Denetim, gözetim, yasal kurallar artacak
9. Sermaye gereksinimi artacak 10. Yatırımcı ilişkileri daha şeffaf, seri, teknoloji tabanlı, dürüst ve etik olacak 11. Yatırım Bankalarının Bilançoları küçülecek 12. Türev ürünleri çeşitleri azalacak, basit, anlaşılır, denetlenebilir olacak

97 McKinsey & Co 13. M&A, IPO gibi hizmetleri veren daha küçük rakip kuruluşlar çoğalacak 14. Büyük bankalar Yatırım Bankacılığından ya çekilecek ya da aktivitelerini sınırlandıracak küçültecekler 15. Yatırım Bankacılığının kaybolan güven ve itibarını yeniden inşaa etmesi uzun yıllar alacak


"EBAN 517 INF 509 YATIRIM BANKACILIĞI bulentsenver@gmail.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları