Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

eBAN 517 INF 509 YATIRIM BANKACILIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "eBAN 517 INF 509 YATIRIM BANKACILIĞI"— Sunum transkripti:

1

2 eBAN 517 INF 509 YATIRIM BANKACILIĞI bulentsenver@gmail.com

3 İhtiyaçlar

4 Banka Çeşitleri bulentsenver@gmail.com Ticari Bankalar YATIRIM Bankaları Kalkınma Bankaları Katılım Bankaları Merkez Bankası Özel Amaçlı Bankalar Off Shore Bankalar BANKALA R

5 Direkt Finansman bulentsenver@gmail.com

6 Endirekt Finansman

7 bulentsenver@gmail.com AP Bilanço F’li AKlar F’li PASlar F’siz AKlarF’siz PASlar ÖZKAY 100 Gelir Tablosu Faiz Geliri Faiz Gideri Net FG F.Dışı Gelir F.Dışı Gider Net FDG VÖK Vergi Gideri Net Kar 10 (Adat X % Oranı) Banka Bilanço ve Gelir Tablosu İlişkisi

8 bulentsenver@gmail.com + FAİZ GELİRLERİ (max) - FAİZ GİDERLERİ (min) = NET Vergi Öncesi KAR Net Faiz Geliri Net F.Dışı Gelir + FAİZ DIŞI GELİRLER (max) - FAİZ DIŞI GİDERLER (min) Bankalarda Gelir-Gider Çeşmeleri

9 bulentsenver@gmail.com Yatırım Bankacılığı Ürün ve Hizmetleri 1.Bilanço Yönetimi *Korunma Hizmetleri (Hedging) *Hisse ve Borç yeniden yapılandırma *Borç değiş tokuşu *Hisse Hakları değişikliği *Bono Tahvil Hakları değişikliği 3. Danışmanlık *M&A *Yeniden Yapılandırma *Finasman Stratejisi 2.Finasman Yaratmak *Sermaye bulmak yaratmak *Borç bulmak yaratmak *Sendikasyon bulmak yaratmak *Köprü fnansmanı bulmak yaratmak *Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler bulmak yaratmak

10 Yatırım Bankaları hangi işlerden para kazanır? • Birincil Piyasa işlemlerinden – Özel Kurumların finasman işlemleri – Kamu Kurumları finasman işlemleri – Belediyelerin finasman işlemleri – Halka Açılma Hizmetleri (IPO) – Hazine finasman işlemleri – Bakanlıklar finansman hizmetleri – Kamu Ajansları ve Fonları finansman hizmetleri • İkincil Piyasa işlemlerinden – Dealer işlemlerinden – Borker işlemlerinden

11 Yatırım Bankaları hangi işlerden para kazanır? • Ticari işlemler – Arbitraj işlemleri – İnançlı işlemler • Kurumsal Yeniden Yapılandırma hizmetleri – Şirket Satınalma hizmetleri – Şirket Evlendirme hizmetleri (M&A) – Büyüme – Küçülme – Ortaklık yapısı değişikliği – Ortaklık kontrolu sağlamak

12 Yatırım Bankaları hangi işlerden para kazanır? • Finas Mühendisliği işlemleri – Türev ürünleri – Kuponu kuponsuz faizli kağıtlar – İpotekli kağıtlar – Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler – Faiz Garantili Kağıtlar – Kar Garantili Kağıtlar – İslami Kağıtlar

13 Yatırım Bankaları hangi işlerden para kazanır? •D•Diğer Gelir Getiren işlemler •P•Portföy yönetimi hizmeti •A•Aktif yönetimi hizmeti •S•Servet yönetimi hizmeti •R•Risk Sermayi (venture capital) hizmeti •M•Melek Yatırımcı (angel capital) hizmeti •Ö•Özel Bankacılık işlemleri hizmeti •F•Finasal Danışmanlık hizmetler •İ•İnançlı işlemler hizmetleri •Ö•Özelleştirme hizmetleri

14 Şirketlere Kaynak Yaratmak YATIRIM BANKACILIĞI bs@bulentsenver.com

15 1.SERMAYE 2. BORÇ Direkt Endirekt ŞİRKETİN FON YARATMA KAYNAKLARI Melek Yatırımcı Risk Sermayesi IPO Halka Arz Vadeli Çek Senet, Poliçe Banka Kredisi Piyasa Kredisi Bono, Tahvil Finasman Bomosu Mezanin Borç/Hisse Destek Borçlanma Hisseye dönüşüm Çıkış Büyüme Karlılık Az Rekabet Yönetim İş Ahlakı

16 IPO Initial Public Offering HALKA AÇILMAK Yatırım Bankacılığı bs@bulentsenver.com

17 Niçin IPO ? • Şirketin hızlı büyüme ihtiyacı varsa • Yeni bir büyük yatırım için sermaye ihtiyacı varsa • Büyüme için faizsiz finasman ihtiyacı varsa • Borç/Özkaynak oranı sermeye arttırmayı gerektiriyorsa • İhtiyaç olan likiditeyi sermaye arttırarak yaratmak gerekiyorsa • Ortaklar hisselerini satarak ceplerine nakit koymak istiyorsa bs@bulentsenver.com

18 IPO Avantajları • Sermaye tabanını güçlendirir • Finasman olanaklarını arttırır • Şirket alımı evlenmesi için zemin yaratır • Ortaklık yapısını yaygınlaştırır • Yönetici Hakları iyileşir • Şirket itibarı, prestiji artar • Kurumsal Yönetişim kabiliyeti artar Dezavantajları • Şirkete kısa vadede büyüme hedefi baskısı getirir • Şeffaflık, bilgi paylaşımı zorunluluğu getirir • Halka açılmak için önden ve devamında her yıl yapılması gereken işlerin maliyeti vardır • Yönetime kıstlamalar, sınırlamalar getirir • Eski ortakların menfaatlerinde kayıplar olabilir • Ticaret, Al Sat sınırlamaları gelebilir bs@bulentsenver.com

19 IPO Yapacak Yatırım Bankasının Seçimi • 1. Tecrübesi var mı? • 2. Personeli yeterli, ehil, becerikli mi? • 3. Bu işe konsatre olup, işi önemseyip tüm gücünü bu işe verecek mi? • 4. Araştırma yapma kabiliyeti kaynakları var mı? • 5. Hisseleri satabilecek finasman ilişkileri, piyasa temasları var mı? • 6. Hisselerin hepsi satılamasa kalan hisseleri satın alabilecek mali gücü var mı? Bunu taahhüt ediyor mu? • 7. Yatırımcıların gözünde itibarı yüksek mi? • 8. Etik ve iş ahlakına saygılı davranıp etik uyulamalar yapabilir mi? • 9. Şirketinuzun vadeli yeni işlerine destek vermek için niyeti ve gücü var mı? Bunu tahhüd ediyor mu? bs@bulentsenver.com

20 IPO Initial Public Offering HALKA AÇILMA SÜRECİ bs@bulentsenver.com

21 IPO Süreci • 1. IPO Ekibi oluşturmak (Şirket içi ve dışı) • 2. IPO ihtiyacı niçin var? Sonuçlarının Şirkete yararı ne olacak? Belirlenmesi • 3. IPO sonrası İş Planı ve Mali Yapı analizi, projeksiyonları yapılmalı • 4. Yönetim Kuruluna IPO Planının onaylatılması • 5. Şirketin son 3 yıllık Mali Tablolarının yeniden gözden geçirilmesi, SPK kurallarına Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Kurallarına uyumun sağlanması bs@bulentsenver.com

22 IPO Süreci • 6. Şirket Mali Tablolarının Bağımsız Dış Denetim Raporlarının hazırlatılması • 7. IPO aracılık yapacak, underwriting taahhüdü verecek Yatırım Bankası seçimini yapmak. “Niyet Mektubu” imzalamak • 8. Avukatlık Şirketinin belirlenmesi • 9. Halkla İlişkiler Şirketinin belirlenmesi • 10. Hisse Değerleme çalışması yaptırmak • 11. IPO Prospektüsü ve diğer Dokumanların hazırlanması bs@bulentsenver.com

23 IPO Süreci • 12. Due Diligence çalışmasının başlatılması - Yönetim - Mali Yapı - Muhasebe - Mali Kontrol, İç Kontrol Sistemler, - Operasyon - Rekabet, Piyasa - Üretim - Satış Pazarlama - Teknoloji - Hukuk - Kurumsal Yönetişim - Etik Değerler - Kanun Mevzuat Uyum - Risk Yönetimi bs@bulentsenver.com

24 IPO Süreci • 13. Konsorsyum oluşturma çalışmalarının yapılması • 14. Tanıtım Pazarlama kampanyasının yapılması(Road Show) • 15. Hisse Satış Fiyatının tesbit edilmesi • 16. Muhtemel kurumsal alıcılarının belirlenmesi • 17. Satış işleminin başlatılması • 18. IPO işleminin başarısının değerlendirilmesi bs@bulentsenver.com

25 IPO Başarısı Nasıl Ölçülür? • 1. Ortak sayısında artış oldu mu? • 2. Şirketin hisse fiyatını takip eden ve düzenli raporlayan analist sayısında artış oldu mu? • 3. İtibarlı ve bilinen fon yöneticileri, menkul değerler şirketleri ve kurumsal portföy yönetim şirketleri hisse senedimizi takibe aldı mı? Yatırımcılarına tavsiye ediyor mu? bs@bulentsenver.com

26 IPO Başarısı Nasıl Ölçülür? • 4. Fiyat/Kazanç oranı (bir hissenin piyasa değeri/bir hisseye düşen yıllık net kar) artıyor mu? Endüstri ortalamasının üzerinde mi? • 5.Ortalama işlem hacmi tatminkar mı? Normal seyrediyor mu? Anormal bir işlem hacmi söz konusu mu? • 6. Şirket hakkında bilgi talep edenlerin sayısı ve kalitesi artıyor mu? bs@bulentsenver.com

27 Hisse Değeri Tesbit Etme YÖNTEMLERİ bs@bulentsenver.com

28 IPO Halka Açılmak İhraç Eden Şirket Aracılık Eden Yatırım Bankası Sendikasyona katılan Yatırım Bankaları Underwriting Satıcı Gurup Yatırımcılar

29 Hisse Değeri Tesbit Etme 5 Yöntem • 1. Bilançoda görünen Özkaynakların Değeri • 2. Aktiflerin Satış Değerinden Borçların düşülmesi sonrası geriye kalacak Likit Değer • 3. Net Kar ile yaratılacak gelecek beş yıllık Net Nakit Girdisinin bugunkü değer formülü ile iskonto edilerek bulunacak değer • 4. Benzer işlemlere bakıp piyasanın sözkonusu hisseye ödeyebileceği Alıcı Değeri tesbit etmek • 5. Fiyat/Kazanç Oranı Çarpanı ile değer belirlemek bs@bulentsenver.com

30 Bilanço Özkaynak Değeri bs@bulentsenver.com AKTİF 100 PASİF 70 ÖZKAYNAKLAR 30 100 Aktifler - Borçlar = Şirket Değeri 100 – 70 = 30 TL

31 Bilanço Özkaynak Değeri bs@bulentsenver.com AKTİF 100 PASİF 70 ÖZKAYNAKLAR 30 100 Aktiflerin Piyasa Değeri – Borçlar = Şirket Değeri 500 – 70 = 430 TL

32 Net Karin Nakit Girdilerinin Bugünkü Değeri bs@bulentsenver.com 2014 Net Kar 100 TL 2015 Net Kar 300 2016 Net Kar 500 2017 Net Kar 800 2018 Net Kar 1500 TOPLAM 3200 TL Bunkü Değeri 1800 TL Şirket Değeri = 1900 TL İskonto Oranı: -Sermaye Maliyeti % - Borç Maliyeti % - Alternatif getiri %

33 Benzer işlemler örnek alınarak bs@bulentsenver.com ABC Şirketi Değeri 1000 TL XYZ Şirket Değeri 3000 TL QWA Şirket Değeri 900 TL Bizim Şirket Değeri 1500 TL

34 Fiyat/Kazanç Oranı ile Değerleme bs@bulentsenver.com Akran Şirket Fiyat/Kazanç Oranı = 1000/5000 5 KATI Bizim Şirketin Kazancı (Net Karı) = 15000 Bizim Şirketin Hisse Değeri = 15000 X 5 KATI = 75000 TL

35 ŞİRKET BİRLEŞMELERİ ŞİRKET SATINALMALARI M&A Yatırım Bankacılığı bs@bulentsenver.com

36

37 M&A Cazibesi • 1) Ölçek ekonomisi yakalamak • 2) Gelirleri arttırmak • 3) Pazar Payını büyütmek • 4) Çapraz Pazarlama imkanları yaratmak • 5) Teknoloji tamamlamak bütünlemek • 6) Sinerji yaratmak bs@bulentsenver.com

38 M&A Cazibesi • 7) Vergi avantajı sağlamak • 8) Çeşitlendirmek Yaygınlaşmak • 9) Dikey Entegrasyon sağlamak • 10) Yönetici Motivasyonu • 11) İmparatorluk yaratmak • 12) Yönetici Kazanç Pakedini arttırmak büyütmek bs@bulentsenver.com

39 Satınalma Çeşitleri • 1) Friendly (Dostça) • Alan ve Alınan Şirketler birbiriyle dostça ve istekli olarak görüşür ve anlaşırlar • 2) Hostile (Düşmanca) • Alınmak istenen Şirket satışa karşıdır, Yönetim Kurulu habersizdir isteksizdir • 3) Reverse Takeover (Ters Alım) • Küçük Şirket Büyük Şirketin kontrolünü eline geçirir ve Küküç Şirket Adıyla işe devam eder • 4) Reverse Merger (Ters Birleşme) • Halka Açılmış küçük bir Şirketi, Halka Açılmamış Büyük Bir Şirketin alması bs@bulentsenver.com

40 Düşmanca Satınalma Savunma Taktikleri • 1) Golden Parachute (Altın Paraşüt) bs@bulentsenver.com

41 Düşmanca Satınalma Savunma Taktikleri • 1) Golden Parachute (Altın Paraşüt) Şirket satın alınırsa mevcut CEO’ya yüklü prim, tazminat ödeneceğini Sözleşmesine yazmak • A. Alım maliyetini arttırır, alım cazibesini azaltır • B. CEO Şirketi çok cazip yapıp başkasına satıp çok para kazanmak için uğraşır • 2) Super Majority (Süper Çoğunluk) • Şirketin satılabilmesi için ortakların %70-%80 onayı gerekir bs@bulentsenver.com

42 Düşmanca Satınalma Savunma Taktikleri • 3) Staggered Board of Directors (Yönetim Kurulu Üye Değişikliği Sınırlaması) • Bazı Üyeler 2, bazıları 4 yılda bir değiştirilebilir diyerek alıcıyı zorlamak • 4) Dual Class Stock (İmtyiazlı Hisseler) • Eski ortakların Oy Hakları var, Yenilerin Yok veya çok az. • 5) Poison Pill (Zehirli İlaç) • Şirketi alıcılar gözünde az değerli az cazip gösterecek her türlü operasyon bs@bulentsenver.com

43 Düşmanca Satınalma Savunma Taktikleri • 6) People Pill (İnsan İlacı) • Üst düzey Yöneticilerin, Şirket alınırsa toplu istifa edeceğini bildirmesi • 7) Crown Jewels Defense ( Yüzük Taşı Savunması • Şirketin önemli departmanı satış olursa ayrılırız tehdidi • 8) Flip in (Eski OrtaklaraUcuz hisse Satışı) • Herhangi bir ortagın hissesi %20-40 olduğunda eski ortaklara ucuz hisse satışı taahhüdü. Pahalı Alan yanar. bs@bulentsenver.com

44 Düşmanca Satınalma Savunma Taktikleri • 9) Jonestown Defense (Şirketi Aşırı Borçlanır) • Alıcıya cazip olmasın diye Şirketi aşırı borçlandırmak • 10) Lady Macbeth Strategy (Arkadan Vurmak) • Beyaz Şövalye önce Alıcı tarafında görünür daha sonra Şirketin tarafına geçer • 11) Pac-Man Defense (Seni almak isteyeni sen al) • Birisi seni almak mı istedi taş koy alamasın. sonra sen onu satın al bs@bulentsenver.com

45 ŞİRKET BİRLEŞMELERİ Mergers Yatırım Bankacılığı bs@bulentsenver.com

46 Şirket Birleşme Çeşitleri Ticaret Kanunu • 1. Devralma Yolu ile Birleşme: • Bir şirketin diğer bir şirketi devralması yoluyla birleşme durumunda, devralınan şirketin tüzel kişiliğinin sona ermesine karşılık, devralan şirketin tüzel kişiliği devam etmektedir. • Türk hukuku çerçevesinde ticaret ortaklıklarının devralma yolu ile birleşmesi, ‘en az bir ortaklığın, ortaklarının başka bir ortaklığa alınması karşılığında malvarlığı veya işletmesini aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak o ortaklığa devrederek tasfiyesiz dağılması’ olarak tanımlanıyor. • Bu tür birleşmelerde bir şirket sona ererken diğer şirket varlığını sürdürüyor. Bu süreçte devralınan şirketin varlıkları ve borçları devralan şirkete geçiyor ve devralan şirket, devraldığı şirketin hisselerini; kendi hisse senetlerini, tahvillerini vererek veya nakden ödeme yaparak satın alıyor. bs@bulentsenver.com

47 Şirket Birleşme Çeşitleri Ticaret Kanunu • 2. Yeni Şirket Kurulması Yolu ile Birleşme: • Yeni şirket kurulması yolu ile sağlanan birleşmelerde ise her iki şirketin tüzel kişiliği sona eriyor ve yeni bir tüzel kişilik oluşturuluyor. • Türk hukuku çerçevesinde yeni ortaklık kurulması yoluyla birleşme, ‘en az iki ortaklığın, ortaklarının yeni kurulan bir ortaklığa alınmaları karşılığında malvarlıkları veya işletmelerini aktif ve pasifleriyle birer bütün olarak bu ortaklığa devrederek tasfiyesiz dağılmaları sonucunda iki veya daha çok ortaklığın tek bir ortaklık durumuna gelmesi’ olarak tanımlanıyor. • Birleşen şirketlerin varlıklarının ve borçlarının tamamının yeni kurulan şirkete devredilmesi sözkonusu. • Yine, birleşen şirketlerin ortaklarının hakları korunarak, ortağı oldukları şirketin hisselerine karşılık, yeni kurulan şirketin hisselerinden vermek veya başka bir menkul kıymet yahut nakit para ödemek de mümkün oluyor. bs@bulentsenver.com

48 Şirket Birleşme Çeşitleri • 1. Karma Birleşme • A) Saf Birleşme • iki değişik iş kolundaki birbiriyle ilgisi olmayan iki şirketin birleşmesi • B) Karışık Birleşme • ürün veya piyasa büyütmek için birleşme • Örnek: Walt Disnay ve American Broadcasting birleşmesi bs@bulentsenver.com

49 Şirket Birleşme Çeşitleri • 2. Yatay Birleşme • Aynı ürünleri üreten iki şirketin birleşmesi • iki rakibin birleşmesi • Coca Cola ve Pepsi Cola şişeleme tesisleri • ölçek ekonomisi, maliyet azaltmak, pazar payı büyütmek bs@bulentsenver.com

50 Şirket Birleşme Çeşitleri • 3. Dikey Birleşme • Tek bir nihayi ürün için iki farklı yarı mamul üreten iki yan sanayi Şirketinin birleşmesi. • sinerji yaratmak, maliyetleri düşürmek, karlılığı arttırmak. • otomotiv yan sanayi Şirketleri bs@bulentsenver.com

51 Şirket Birleşme Çeşitleri • 4. Piyasa Büyütme Birleşmesi • aynı ürünü yapan iki şirket iki ayrı piyasada satış yapıyor. • birleşerek piyasa payı ve müşteri tabanı artıyor. • Akdeniz Çimento ve Marmara Çimento bs@bulentsenver.com

52 Şirket Birleşme Çeşitleri • 5. Ürün Genişletme Birleşmesi • birbiryle alakalı, ilişkili, birbirini tamamlayabilecek iki farklı ürün yapan iki Şirketin birleşmesi. • karlılılığı ve müşteri tabanını arttırmak. bs@bulentsenver.com

53 KALDIRAÇLI SATINALMA Leveraged Buyouts Yatırım Bankacılığı bs@bulentsenver.com

54 Kaldıraçlı Satınalma Özellikleri • 1. Büyük meblağlarda Kredi alarak borçlanarak nakit bulup bir Şirketi satın almak. • 2. Şirketi satın almak için yaklaşık %90 borç %10 özkaynak kullanmak. • 3. Banka Kredisi, Tahvil İhracı, Sendikasyon Kredisi ile borçlanmak. • 4. Kredi verecek Banka, satın alınacak Şirketin sermayenin bir bölümüne de katılabilir. • 5. Verilen Krediden Banka faiz alarak gelirini arttırır. bs@bulentsenver.com

55 Kaldıraçlı Satınalma Özellikleri • 5. Satın almak için alınan Kredinin teminatı olarak Satın Alınan Şirketin Aktifleri Teminat gösterilir. (ipotek, rehin) • 6. Satın Alınan Şirketin Borç/Özkaynak oranı bozulur. • 7. Satın Alınan Şirket alınan büyük kredilerin faizlerini ödemekte zorlanır. bs@bulentsenver.com

56 Kaldıraçlı Satınalma Modeli Finansal Destekçi Özel Hisse Fonu Banka Kredisi Mezzanine Kredisi Özel Hisse Satın Alınacak Şirket Satış Bedeli Nakit Eski Kreditör ler Hisse Satan Ortaklar Satış Bedeli Nakit

57 Kaldıraçlı Satınalma bs@bulentsenver.com Finans Kurumu Alınan Şirket İştirakler 100 Sermaye 10 Aktif Pasif Verilen Krediler 90 Gayrimenkul Makinalar 100 ipo tek Alan Şirket (Kişi) Hisse rehni Alınan Krediler 90

58 Kaldıraçlı Satınalma bs@bulentsenver.com Finans Kurumu Alınan Şirket İştirakler 100 Sermaye 10 Aktif Pasif Verilen Krediler 90 Gayrimenkul Makinalar 100 ipo tek SPV Özel Şirket Hisse rehni Alınan Krediler 90

59  Yatırım Bankasının alacağı ücret işlemin büyüklüğüne göre farklılık gösterir.  Bu ücret normalde Alıcı tarafça ödenir. Bazen Satıcı taraf da kendini sattırmak için Yatırım Bankası ile çalışabilir. Bu takdirde ücreti Satıcı öder.  Yatırım Bankası a) Retainer Fee ve B) Success Fee olarak iki ayrı fiyatlama yapabilir.  Retainer fee olarak alınacak ücret sabit bir meblağ olabileceği gibi harcanacak adam saate göre değişken bir meblağ da olabilir. Alım vry< birleşm başarıyla tamamlanmasa dahi Ytırım Bankası harcadığı emek karşılığı bu ücreti alır.  Alım veya Birleşme başarı ile tamamlandıysa o takdirde Yatırım Bankasına aşağıdaki skalaya uygun ayrıca bir Başarı Pirimi ödenir  5% ilk $1,000,000 den, artı  4% ikinci $1,000,000 den, artı  3% üçüncü $1,000,000 den, artı  2% dördüncü $1,000,000 den, artı  1% $4,000,000 üzeri her meblağdan The Lehman Scale - Ücretlendirme

60 Yatırım Bankası Faaliyet Raporu Goldman Sachs bs@bulentsenver.com

61 Yatırım Bankası Faliyet Raporu İçerik • Bölüm1- Yönetimin Görüşü ve Analizi • Bölüm2- Finasal Raporlamada uygulanan Dahili Kontrol hakkında Yönetim Raporu • Bölüm3- Bağımsız Dış Denetçi Raporu • Bölüm4- Konsolide Mali Tablolar • Bölüm5- Mali Tablo Dip Notları bs@bulentsenver.com

62 Bölüm1- Yönetimin Görüşü ve Analizi • 1. Yönetici Özeti • 2. İş Ortamı • 3. Muhasebe Prensipleri • 4. Performans Sonuçları • 5. Bilanço Dışı İşlemler • 6. Özkaynaklar • 7. Taahhüt ve Yükümlülükler bs@bulentsenver.com

63 Bölüm1- Yönetimin Görüşü ve Analizi • 8. Risk Yönetimi • a. Piyasa Riski • b. Kredi Riski • c. Türev Ürünleri Riski • d. Likidite ve Fonlama Riski • e. Operasyon Riski • 9. Muhasebe Uygulamalarındaki Yenilikler bs@bulentsenver.com

64 Bölüm4- Konsolide Mali Tablolar • 1. Konsolide Bilanço • 2. Konsolide Gelir Tablosu • 3. Konsolide Nakit Akım Tablosu • 4. Konsolide Özkaynak Hareket Tablosu • 5. Kapsamlı Konsolide Gelir Tablosu bs@bulentsenver.com

65 Bölüm5- Mali Tablo Dip Notları • 1. İş Tanımı • 2. Muhasebe Prensipleri • 3. Mali Enstrumanlar • 4. Aktif Kalemlerin Detayları • 5. Pasif Kalemlerin Detayları • 6. Gelir Kalemleri Detayları • 7. Gider Kalemleri Detayları • 8. Özkaynak Detayları bs@bulentsenver.com

66 Bölüm5- Mali Tablo Dip Notları • 9. Taahhüt ve Yükümlülükler Detayı • 10. Türev Ürünler Detayı • 11. Kıdem Tazminatı Bilgisi • 12. Kurumlar ve Gelir Vergisi Detayı • 13. Alakalı Şirketlerle Yapılmış İşlemler • 14. Bilanço tarihinden sonra meydana gelen önemli olaylar bs@bulentsenver.com

67 1. Konsolide Bilanço - AKTİFLER • Nakit ve Nakit Benzeri Kıymetler • Yasal Zorunluluklarla Tutulan Nakit ve Meknul Değerler • Geri Satma Vaadiyle Alınan Menkul Değerler • Borç Alınmış Menkul Değerler • Brokerlardan, Dealerlardan, Takas Odalarından Alacaklar • Müşterilerden Alacaklar • Alım Satım için tutulan Menkul Değerler • Diğer Aktifler ve Gelir Reeskont ve Tahakkukları • = Toplam Aktifler bs@bulentsenver.com

68 1. Konsolide Bilanço - PASİFLER • Mevduat • Geri Alma Vaadiyle Satılmış Menkul Değerler • Borç Verilmiş Menkul Değerler • Teminat Verilerek Sağlanan Borçlanmalar • Brokerlara, Dealerlara, Takas Odalarına Borçlar • Müşterilere Borçlar • Teminatsız Kısa Vadeli Borçlar • Teminatsız Uzun Vadeli Borçlar • Diğer Pasifler ve Gider Reeskont ve Tahakkukları • = Toplam Pasifler bs@bulentsenver.com

69 1. Konsolide Bilanço - ÖZKAYNAKLAR • Ödenmiş Sermaye • Net Kar • Kanuni İhtiyatlar • Geçmiş Yıl Karları • Emisyon Primleri • = Toplam Özkaynaklar bs@bulentsenver.com

70 2. Konsolide Gelir Tablosu • Gelirler: • Yatırım Bankacılığı Gelirleri • Alım Satım ve Yatırım Gelirleri • Aktif Yönetimi Gelirleri • Faiz Gelirleri • Toplam Gelirler • (-) Faiz Giderleri • = Net Faiz Sonrası Gelirler bs@bulentsenver.com

71 2. Konsolide Gelir Tablosu • Operasyon Giderleri: • Personel Giderleri • Komisyon Giderleri • Teknoloji Kominikasyon Giderleri • Amortismak Giderleri • Kira Giderleri • Dışarıdan Alınan Hizmet Giderleri • Toplam Operasyon Giderleri • Vergi Gideri • Net Kar bs@bulentsenver.com

72 2008 Yatırım Bankalarının Çöküşü Lehman Brothers

73 ABD Konut Sektörünün Çöküşü Mortage Krizi’nin ArkasIndaki Nedenler • Hafİfletİlmİş Borç Verme Standartları • FED in Faizleri çok düşürmesi yatırımcıların yeni yatırım aracı arayışı • Kredİye kolay ulaşılabilmesİ( Düşük faİzler ve artan konut fİyatlarI) • Yetersiz Fİnansal regülasyon (Fİnans pİyasasındaki İnovasyonlara ayak uydurulamaması ve kontrolsÜz fİnansal büyüme) • Komplex Kredİ Türevleri ( CDOs, MBS) • Konut Sektörünün Çöküşü (Konut sektöründekİ arz fazlaSI )

74 ABD Konut Sektörünün Çöküşü

75 2008 Kriz Zaman Çizelgesi

76 Lehman Brothers Bank of America almadı. Barclays (İngiliz Bankası, İngiliz Hükümeti satın almayı engelledi) Hazine & Amerikan Merkez Bankası yardım etmedi AIG Battı Mortgage tabanlı türev ürünlerin sigortalanması – aşırı risk. Toplam 1,9 trilyon dolarlık sigorta portföyü. Batmak için çok büyük ( Too Big to Fail ) Kurtarıldı General Electric Likidite problemi Reel sektörün en büyük oyuncularından Kurtarıldı

77 Batamayacak Kadar büyük • 2008 krizinde Amerikan Hazinesi ve Fed bazı finansal kuruluşların batamayacak kadar büyük olduklarına ve bu bankalardan birinin batışının tüm finansal sistemi de beraberinde götüreceğine karar verdi • Amerika’nın en büyük 10 bankası 2002 yılında toplam bankacılık varlıklarının %55’ini kontrol ederken 2011 yılında bu oran %77’ye ulaştı. • Kriz sonrası Amerikada bankacılık piyasası daha merkezi ve daha oligopolistik bir piyasaya dönmüş durumda. • 2009’da 19 bankaya yapılan stress testinde 10 bankanın 74 milyar $ sermayeye ihtiyacı olduğu tespit edildi ama tümü stres testini geçti.

78 2008 Finansal Kriz ve Sonrası • Ekim ayı sonu itibariyle FED mortgage tabanlı(mortgage-backed securities) toxic varlıkları piyasadan almaya başladı. İlk parasal genişleme paketi olarak(quantity easing) adlandırılan bu paket 600 milyar dolar değerindeydi. • Maliye politikası kapsamında ise, 2009 yılında Obama yönetimi ARRA isimli 787 milyar dolar değerindeki canlandırma paketini devreye soktu. • 2010 yılında 600 milyar dolarlık bir paket daha açıklayan Fed, 12 Eylül 2012’den geçtiğimiz aya kadar her ay 40 milyar dolar değerinde toxic varlık alımını sürdürdü. • Tüm parasal genişlemelere ve geçen 6 seneye rağmen Amerikan ekonomisi halen potansiyelini yakalayabilmiş değil.

79 S&P Konut Fiyat Endeksi • 2006 yılına kadar hızla artan konut fiyatları 2007 yılı itibariyle düşüşe geçiyor.

80 Borsanın Çöküşü S&P 500 endeksi 2008-2009 arasında değerinin yarısını kaybetti.

81 ABD Konut Sektörünün Çöküşü

82 KRİZİN AKTÖRLERİ Ben Bernanke FED Başkanı Richard Paulson Hazine Bakanı Goldman Sachs Eski CEO Richard Fuld Lehman Brothers CEO George Walker Bush ABD Başkanı 2001 - 2009 Barack Hussein Obama ABD Başkanı 2009 - ? Alan Greenspan FED Başkanı Retired Jan 31, 2006

83 KRİZİN AKTÖRLERİ Jamie Morgan JpMorgan Chase CEO John Mack Morgan Stanley CEO John Thain Merrilyn Lynch CEO Lloyd Blankfein Goldman Sachs CEO Vikram Pundit Citigroup CEO Richard Kovacevich Wells Fargo CEO

84 BankacIlIk Stres Endeksİ

85 BankacIlIk Sektörü konsantrasyon oranI • ABD’de en büyük piyasa payına sahip 5 bankanın toplam varlıklardaki kriz süresince arttığını görüyoruz.

86 Fed’İn Bİlançosundakİ Mortage – Backed VarlIklar • 2008 yılı sonrası Fed’in bilançosundaki toxic varlıklar hızla artıyor. Toplamı 1,4 trilyon dolara ulaşıyor.

87 Amerika Milli Geliri • Kriz süresince negatif büyüyen ABD ekonomisi halen potansiyelinin altında.

88 İşsizlİk OranlarI • Kriz döneminde tarihi işsizlik seviyelerini gören ABD ekonomisinde, işsizlik oranı doğal oranının oldukça üzerinde. Doğal İşsizlik Oranı

89 Kamu Maliyesi Kamu Borcunun GDP ye Oranı • Krizle beraber kamu maliyesindeki Keynezyen politikanın bütçe üzerindeki sonuçlarını görebiliyoruz. Maastricht Kriteri

90 Para Tabanı Emisyon + TCMB deki Bankaların Reservleri • FED’in parasal genişlemeleri QE1 QE2 QE3

91 Para Çarpanı M1 • Piyasaya enjekte edilen onca likiditeye rağmen para çarpanı düşüyor, bu da enjekte edilen miktarların neden çözüm olamadığını açıklıyor. Yani enjekte edilen paralar reel sektöre kredi olarak yeterli oranda gitmiyor. QE1 QE2QE3

92 ABD Bankacılık Sektörü Aktif Verimlilik Oranı

93 Yatırım Bankalarının Geleceği Yatırım Bankacılığı Nereye Koşuyor? 92bs@bulentsenver.com

94 Citibank’in eski Başkanı Chuck Prince: • ‘Müzik durduğunda (likidite bittiğinde), her şey karışacak; ama müzik devam ettiği sürece, ayağa kalkmalı ve dans etmelisiniz. Biz hala dans ediyoruz’. 93bs@bulentsenver.com

95 A.B.D. yatırım bankalarının tanımlamaları ve işlevselliği • 1933 tarihli Glass-Steagall Act ile düzenlenmiştir • 1999 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve • Gramm-Leach-Bliley düzenlemesi gelmiş • Bankacılık kurumlarının daha geniş perspektif ile hizmet verebilmesi uygun hale getirilmiştir. • 2000 yılı başından itibaren, • - Denetimsizlik, • - Para kaynaklarının bolluğu, • - Finansman maliyetinin düşüklüğü, • - Fiktif talepler nedeniyle • Yatırım Bankaları kendilerine elverişli iş ortamları ve piyasalardaki "sürdürülemez" talep nedeniyle yüksek karlar yazdılar. bs@bulentsenver.com94

96 McKinsey & Co • 1. İşten çıkartmalar devam edecek • 2. Gelirlere göre birim maliyetler artacak • 3. Yatırım Bankacılığı gerileyecek • 4. Yönetici kazançları azalacak • 5. Teknolojiye ve Operasyonlara yapılan harcamalar artacak • 6. Komisyon oranları ve meblağları azalacak • 7. Yatırım Bankaları karlılığı azalacak bs@bulentsenver.com95

97 McKinsey & Co • 8. Denetim, gözetim, yasal kurallar artacak • 9. Sermaye gereksinimi artacak • 10. Yatırımcı ilişkileri daha şeffaf, seri, teknoloji tabanlı, dürüst ve etik olacak • 11. Yatırım Bankalarının Bilançoları küçülecek • 12. Türev ürünleri çeşitleri azalacak, basit, anlaşılır, denetlenebilir olacak bs@bulentsenver.com96

98 McKinsey & Co • 13. M&A, IPO gibi hizmetleri veren daha küçük rakip kuruluşlar çoğalacak • 14. Büyük bankalar Yatırım Bankacılığından ya çekilecek ya da aktivitelerini sınırlandıracak küçültecekler • 15. Yatırım Bankacılığının kaybolan güven ve itibarını yeniden inşaa etmesi uzun yıllar alacak bs@bulentsenver.com97


"eBAN 517 INF 509 YATIRIM BANKACILIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları