Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENGELLİĞİN OLUŞUM NEDENLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENGELLİĞİN OLUŞUM NEDENLERİ"— Sunum transkripti:

1 ENGELLİĞİN OLUŞUM NEDENLERİ
ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

2 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
1 – Doğum öncesi : Kalıtım Annenin yaşı Annenin beslenmesi Kullandığı ilaçlar İçki, sigara, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı Zehirlenmeler Radyasyona maruz kalma Psikolojik sorunlar Annenin geçirdiği hastalıklar (ilk aylar) Kazalar, travmalar Anne-bebek arasındaki kan uyuşmazlığı Kromozom anomalileri ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

3 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
2 – Doğum sırası : Erken – geç doğum Kordon dolanması Güç ve riskli doğum Vakum – forseps gibi aletlerin özellikle uzman olmayan kişilerce kullanılması Doğum sırası kazalar ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

4 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
3 – Doğum sonrası : Enfeksiyona maruz kalma Ateşli hastalıklar (menenjit, beyin iltihabı) Yanlış – geç müdahale Kazalar – travmalar Beslenme bozuklukları (yetersiz ve dengesiz beslenme) Fiziksel istismar ve ihmal ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

5 Zihinsel yetersizliği olan birey:
Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyi tanımlar. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

6 Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey:
Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireyi tanımlar. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

7 Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey:
Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan bireyi ifade eder. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

8 Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey:
Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi ifade eder. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

9 Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey
Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerileri kazanamaması nedeniyle yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan (klinik)bireyi ifade eder. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

10 Çizelge 1.2: Kavramsal, Sosyal ve Pratik Uyumsal Beceri Örnekleri
Luckasson ve diğerleri, 2002, s. 42’den uyarlandı. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 10

11 Şekil 2.1: Zeka Geriliği Tanımının Genel Yapısı
Luckasson ve diğerleri, 1992, s. 10’dan alındı. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

12 ZEKA SINIFLANDIRMA(MEB)
Çok ağır (0-19) Ağır (20-34) Orta (35-49) Hafif (50-69) Donuk (70-84) Normal (85-109) Parlak ( ) Üstün (130 +) ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

13 ZİHİNSEL ENGELLİLİK DURUMLARI VE NEDEN OLAN ETMENLER
1 – Hidrosefali : Beyin zarı ile kafatası arasında serebro spinal denilen sıvının fazlaca birikmesi durumudur. Beyinin gelişimine bu sıvının olumsuz etkisiyle zeka geriliği görülür. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

14 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
2 – Mikrosefali : Kafatasının normalden küçük olma durumudur. Sebebi tam bilinmemekle birlikte kalıtsal yönünün olduğu söylenmektedir. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

15 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
3 – Fenilketanüri (PKU): Bir metabolizma bozukluğu sonucunda görülür. Vücutta biriken, dışarı atılamayan fenilasit beyinde birikir ve beyinin gelişmesini olumsuz etkiler. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

16 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
4 – Down sendromu (DS) : Kromozom anomalisidir. 23 çift kromozomun 46 olması yerine 47 olması durumunda ortaya çıkar. Belirgin fiziksel özellikleri : çekik gözlülük, kalın dudak, büyük dil, kısa parmaklar, kısa ve kalın boyun. Neşelidirler ve sosyal uyumları oldukça iyidir. Taklit becerileri oldukça gelişmiştir. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

17 5-CEREBRAL PALSY ( Beyin Felci-CP )
Beyin zedelenmesi yada beynin gelişiminde bir anormallik sonucunda doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarında meydana gelen bir durumdur.Çocuğun gelişimsel dönemde geçirdiği bir çok hastalık beyin gelişimini olumsuz yöne etkileyerek cp’ ye neden olabilir . ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

18 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
CP-Özellikleri Hareket ile ilgili bozukluklar ve kasılmalar El-göz ayak koordinasyon bozukluğu Aşırı kas zayıflığı Denge bozukluğu Nöbetler Zihinsel problemler Algı ve duyu bozukluğu İşitme konuşma görme problemleri Öğrenme güçlüğü Dikkat dağınıklığı görülebilir ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

19 6-Otistik spektrum bozukluğu
Otistik birey sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi ifade eder.(meb,2006) ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

20 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
ÖZELLİKLERİ 1. Sosyal etkileşimde yetersizlik. 2.Göz kontağında sınırlılık. 3.Ortak ilgide sınırlılık. 4.Başkalarının yaptığını ilgisizlik 5.Diğer çocuklarla etkileşimde isteksizlik 6.Yalnızlığa yönelme 7.Başkalarının duygularını anlamada yetersizlik. BEŞ ALT GRUBA AYRILIR : ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

21 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
1.OTİZM En temel alt gruptur. Üç yaştan önce başladığı kabul edilmektedir. Sosyal etkileşimde önemli yetersizlik. İletişim ve oyunda önemli yetersizlik Çeşitli takıntılarla kendini gösterir. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

22 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
2.Asperger sendromu Sosyal etkileşimde yetersizlik ve çeşitli takıntılar ancak otizmden farklı olarak Dil ve zihin gelişiminde gerilik yoktur Sözcük dağarcığı ve dilbilgisi iyidir. Görsel-algısal ve görsel-devinsel işlevlerde yetersizlik. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

23 3. Çocukluk Disintegratif Bozukluğu
Sosyal rastlanan bir otistik spektrum bozukluğudur. Yaşamlarının en az ilk iki yılında normal gelişim gösterilir.Bozukluğun başlamasıyla daha önce kazanılan beceriler yitirilir. Çoğunun zihinsel becerileri ileri derecede zihin özürlü düzeyine geriler. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

24 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
4.Rett Sendromu En az beş ay normal gelişim gösteren çocuklarda görülür. Ve yalnızca kızlarda ortaya çıkan genetik bir otistik spektrum bozukluğudur. Sendromun başlamasıyla baş büyümesi yavaşlar el becerileri yitirilir, takıntılı el hareketleri başlar genetik temel belirlenmiş tek otistik spektrum bozukluğudur. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

25 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
5.Atipik Otizm Genellikle otizm için belirlenen üç alanlardan yalnızca birinde yetersizlik olma durumu.Hafif otistik belirtiler kuşkulu otizm durumudur. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

26 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Özellikler % 10’ unda üstün yetenekli % 80’ inde zeka geriliği Sorulara cevap vermeme Konuşma monoton Ayrıntıya dikkat Değişikliğe aşırı tepki Espiri mecazdan anlamazlar Ekolali konuşma ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

27 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
7-DEHB Yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini en az iki ortamda ve altı ay süreyle gösteren, bu özellikleri yedi yaşından önce ortaya çıkan, özel eğitim ve destek eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireye denir. Üç temel anlamda problem: Dikkat süresi kısalığı Kendini kontrol etmede güçlük çekme Davranışlarda ya da düşüncelerde ataklık ve huzursuzluk ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

28 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
KARŞILAŞTIRMASI Hiperaktivite: Hareketlilik: Bir motor takılmış gibi sürekli hareket Yanındakiyle sürekli konuşma Davranış keyfi ve amaçsız. Tepkilerini kontrol altına almalılar ve kontrolsüz hareketlilik Ortam sınırlayıcı dikkatini yoğunlaştırmak gerekiyorsa hareketlilik artar. Aşırı hareketli çocuklar heyecan verici ortamlarda sakinleşir normal durumlarda hareketlilik artar. Davranış uyumlu ve devamlı nitelikte. Hareketlilik belli bir amaca yönelik Ortam sınırlayıcı ve dikkatini yoğunlaştırmak gerekiyorsa hareket azalır. Hareketlilik ortama göre stresli durumlarda hareketlilik artar. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

29 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
ATAKLIK Yapacağı işin sonucunu düşünmeden hareket Aklına geleni hemen yapar. Sırasını bırakmada zorluk ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

30 (Dikkat Eksikliği Bozukluğu) Temel Özellikler
Dikkatsizlik: Yönergeleri takip etmede güçlük Ders dinlerken başka bir yerde gibi Dikkati bir noktaya toplamada zorluk Dış uyaranlarla dikkatin kolay dağılması Unutkanlık Eşyalarını sık kaybetme Sık hayallere dalma ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

31 DEHB Eşlik Eden Davranış Özellikleri
Düzensizlik. Sosyal becerilerde yetersizlik (istenmediğinde acı çeker, kurallara uyum sağlayarak oynayamaz. Saldırgan davranışlar Olumsuz bellik algısı: Başarısız olacağı kaygısıyla etkinliğe katılmama İşi uğraşmadan bırakma Kendini yetersiz hissetme. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

32 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Limitleri zorlamayı sever. Dalgınlık: Zaman zaman uykuya dalma Aynı anda iki işi yapmada sorun Bir kulaktan girer diğerinden çıkar. İpuçlarını yorumlamakta zorlanıyor. Aynı konuda çok soru sorar. Aklına geleni yapmadan duramaz. Tutarsızlık Koordinasyon güçlüğü: Yazısı kötü Sık sık sakarlık yapar ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

33 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
DEHB NEDENLERİ Beyin zedelenmesi Genetik Beyindeki yapısal ve işlevsel anormallik. Biyokimyasal değişimler. Merkezi sinir sisteminde ki yapısal-işlevsel bozukluk Olumsuz yaşam şartları Aşırı beklenti ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

34 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Görülme Sıklığı: % 3-5 Erkeklerde 2-3 kat daha fazla ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

35 Sınıf Ortamının Düzenlenmesi
Öğrenci sayısı 30’u aşmamalı. Kapı ve pencereden uzak öğretmene ve işbirliğine yatkın çocuklarla oturmalı. Sınıf kuralları bir yerde asılmalı. Önemli bilgilere dikkat dikkat çekmek için renkli kalem kullanma. Sınıf öncesi özet yapılmalı. Olumlu davranışlar üzerinde odaklanılmalı. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

36 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Kurallar basit, kısa olumlu şekilde belirtilmeli. Uygulanabilecek kurallar belirlenmeli Kurallar teker teker kazandırılmalı Kurallara uyanlar ödüllendirilmeli. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

37 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
8.KONUŞMA BOZUKLUĞU Konuşma Bozukluğu: Konuşmanın anlaşılır şekilde olmaması Konuşmanın duyulmasında yetersizlik olması Sesin bozuk ve tırmalayıcı olması Ses ritminin bozuk olması Dil yönünden kelime dağarcığı gramer yetersizliği Konuşmanın bireyin yaşına fiziksel yapısına uygun olmaması ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

38 Artikülasyon (Eklemleme) bozukluğu
1. Dilin seslerini doğru ve anlaşılır çıkaramaması birbirine ulayamamasıdır. Türleri: Sesin düşmesi- atlanması (kap-apı, hava,ava, saat,sat) Ses eklenmesi (saat, sahat, spor,sipor) Sesin değiştirilmesi (yüzük-yüsük) Sesin bozulması Nedenleri: Yapısal işlevsel bozukluk ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

39 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
2: Gecikmiş konuşma Konuşmanın kısıtlı oluşu Sözcük dağarcının yetersizliği Cümle kurmada güçlük Sözel dil kullanma yerine vücut dilini kullanma ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

40 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Zeka geriliği Sağlık durumu İşitme kaybı Konuşma organlarının koordinasyonu Duygusal yapı ve aile çevresi ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

41 Kekemelerin Gerilimleri
Durumsal gerilim kürsüde konuşma Sözcük yada ses gerilimi ( bazı sesleri çıkarma surunu) Otorite gerilimi Belirsizlik gerilimi Fiziksel gerilimi Dıştan gelen gerilim Hız gerilimi ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

42 2-4 yaş kekemeliğin gerilimi
Travmatik yaşantı-korku Aile içi sorunlar Kayıp ve ayrılık Hatalı anne ve baba tutumu ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

43 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Kişilik Özellikleri Anneye aşırı bağlılık (sorunlar karşısında) Aşırı korku Cezadan korkma Aşırı sinirlilik içine kapanıklılık Kıskançlık Çevrecilik telaşlı yapı Kelime korkusu Afetler yaşayacağını düşünme ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

44 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
KEKEMELİK Tekrarlamalar, duraklamalar, uzatmalar,ve bunlara eşlik eden jest ve mimikler ile konuşmanın engellenmesidir. Erkeklerde 3-4 kat daha fazla görülmektedir. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

45 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Genetik. Ateşli hastalık. Doğum travmaları Olumsuz tutumlar Kardeş doğumu Şok yaşama Okula başlama okul sorunları Obresif kişilikler. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

46 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Dönemleri Birincil dönem: 3-5 yaş farkında değil İkincil dönem: Devinim, vücut dilinin eklenmesiyle farkındalık ve kaçma oluşur. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

47 KEKEME ÖĞRENCİNİN ÖĞRETMENİNE ÖNERİLER
Çocuğun sınıfta sorumluluklarını yerine getirmesine fırsat verin Çocuğu istemediği bir çalışmaya katılmaya zorlamayın Çocuğun söylemekten korktuğu sözcüklerden kaçınmasını desteklemeyin söylemesi için zorlayın Sözcükleri çocuğun kendisinin seçmesine izin verin. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

48 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Kekeleyen çocuğa sakinleş, rahatla konuşmadan önce bir düşün vb gibi önerilerde bulunmayın. Çocuğun nasıl konuştuğuna değil ne söylediğine odaklanın. Çocuğu kekeme diye damgalamayın. Çocuğun konuşması üzerinde titizlik göstermeyin. Endişeden uzak olun çocuk bir şey söylemek istediğinde acele ve telaşa kapılmadan söyleyebileceği kadar zaman verin. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

49 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Çocuğu konuşmada acele etirmeyin. Çocuğa dur, acele etme, yeniden başla, önce derin bir nefes al gibi uyarılarda bulunmayın. Çünkü bu uyarılar dikkatin konuşma üzerinde yoğunlaşmasına neden olur. Çocuk konuşurken dudak hareketlerine değil gözüne bakın. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

50 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Sınıfta hızlı konuşmaktan ve emir vermekten kaçının Sıkı disiplinden kaçının Çocukla samimi candan ilgilenin Çocuktan çok fazla bir şey beklemeyin. Sınıf içinde çocuğun güven ve mutluluk duymasını sağlayın. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

51 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Sınıfın kekeme çocuğa karşı olan tavrını kontrol edin çocuk sınıfta yokken gülmeleri ve alay etmeleri konusunda öğrenciler uyarılmalı. Sınıfta şiir okuma ve sözel anlatımlarda önlemler alınmalı kısa çalışmalar verilmeli. Koro ve ritm çalışmaları bu çocuklar için faydalıdır. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

52 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Çocuğun yanında başkalarıyla çocuğun kusurları hakkında konuşmayın. Aileyi tanıyıp iş birliği yapın. Kekeme kekemelik terimlerini kullanmaktan sakının. Onun konuşmasını olduğu gibi kabul edin Çocuğun en az kekelediği durumları saptayın Çocuk kekelemediği zaman onu takdir edin(aferin çok güzel çok iyi şeklinde) ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

53 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Çocuğun takıldığı sesleri tamamlamak için yardım etmeyin. Çocuk kekelediğinde onun dikkatini başka yönlere çekin. Çocuğun yanında iki dil kullanılmamalı. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

54 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
9.ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Zekası normal yada normal üstü olan herhangi bir duygusal, nörolojik, fiziksel, ruhsal özrü olmayan okuma yazma, matematik, kendini ifade etme, düşünme zaman ve mekanda yönelme alanlarından biri veya birkaçında yetersizliğe yol açan bir bozukluktur. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

55 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Beynin sağ yada sol yarım kürelerinin gelişmediği veya az geliştiği ince ve dar olduğu görülür. Nedenleri kesin olamamakla beraber Düşük kilolu doğumlar Doğum öncesi ve sonrası yaşanan sorunlar Dikkat eksikliği bozuklukları Yeme alışkanlıkları Görsel işitsel algısal sorunların özel öğrenme güçlüğü ile ilişkili olduğu var sayılır. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

56 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Beynin hatalı işleyişi Biyokimyasal bozukluklar Kalıtım Çevresel etmenler ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

57 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
GÖRÜLEN ÖZELLİKLERİ Çalışma becerilerini kullanma yetersizliği Algısal bozukluk Algısal devimsel ve genel eşgüdüm problemleri Dikkat bozukluğu ve aşırı hareketlilik. Düşünme ve bellek problemleri Sosyal uyum Oran % 2 % 3 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

58 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Okul Öncesi dönemde: Konuşmada gecikme görülebilir. Birbirine yakın heceli kelimelerde sesler karıştırılır (su, bu) Ayakkabılarını bağlamada başarısızlık yaşanır. Sağ-sol karıştırılır. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

59 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Kullanılacak el konusunda bir seçim yapılamaz. Alfabedeki ses ve harflerin öğrenilmesinde zorluk yaşanır. Zaman ve yön kavramları birbirine karıştırılır. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

60 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Okul Döneminde Okuma geç ve zor öğrenilir. Yavaş ve hatalı okunur. Yazı bozuklukları çok görülür. Matematikte güçlük çekilir. Çarpım tablosunu öğrenmeme görülür İmla ve noktalama hataları görülür. D, b / p, b harfleri karıştırılır. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

61 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Okuduğunu anlamada sorun yaşanır. Okurken sık sık harfler karıştırılır ( dağ yerine bağ sal yerine şal) Harflerin sırası karıştırılır.( kız, zık, ızk ) Benzer kelimeler birbirine karıştırılır (incir, zincir, en, ne ) Ayna imaji ile ters olarak yazma ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

62 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Bazı kelimeler yanlış hecelenir hece atlanır heceler tersten okunur yazılır. Sesli okumalarda vurgulamalar inişli çıkışlı olur ve noktalama işaretleri görülmez. Dil problemleri görülür. Sayfa yanlış düzensiz kullanılır çizgiler arası yazma zorluğu ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

63 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Kelimeler birbirine bitişik Yuvarlak ve düz çizgiden oluşan harfleri yazmada güçlük Aşırı düzensizlik Dikkat dağınıklığı veya erken unutma Geç ve yavaş yazılır Özgüven yoksunluğu yaşanır Problem çözme becerilerinde gerilik ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

64 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Yazılı sınavlarda sözlü sınavlara oranla daha başarısızlık Zamanı kullanma kavrama ve söylemede zorluk Kurulan cümlelerin sonunu getirmede zorluk genelde kısa cümleler Aşırı hareketli yada aksine çok durağan olabilir. Soyut kavramları algılamada zorluk ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

65 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Organize etme sentez ve analizde güçlük Uyum sorunu Görsel ve işitsel algıda yavaşlık Motor koordinasyon sorunları ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

66 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimler 1: Eğitim yaklaşımları A:bilişsel süreçlerin öğretimi Örnek:okuma problemi görsel algı probleminden kaynaklanıyorsa önce görsel algı çalışmaları yapılmalıdır. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

67 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
B:Çok duyuya dayalı öğretim C: Bileşen davranış değiştirme D: Davranış değiştirme E: Yapılandırma ve uyaranların azalması ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

68 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Normal sınıfta özel öğrenim güçlüğü gösteren çocuğu yönetimi 1: Öğrencinin düzeyine göre öğretim 2: Yönergelere açıkça yer verme 3: öğrencinin sınıfta yerleştirilmesi ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

69 Öğretmenlere Öneriler
Çocukların mekan analizini geliştirmek çok önemlidir. Çocuğa sağını solunu öğretmek önemlidir. Örneğin saat taktığı kolun sol yazı yazdığı elin sağ olduğu gibi. Noktaları birleştirme çalışmaları yapılır. D ve b ile karnı bu tarafta diğer tarafta vb gibi ifadeler. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

70 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Okuma yazmadaki sorunlar karşısında öğretmen sabırlı olmalı. Kolay anlayabilecekleri kısa kelimelerden basit cümleler yazdırılmalı Grup içinde çalışırken başarabileceği görevler verilmeli Resimli kitaplar daha çok kullanılmalı Her öğrenciyle birebir ilgilenmeli ve öğretmenin görebileceği yere oturtulmalı ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

71 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Çabalar ödüllendirilmeli Eğitime en başarılı olduğu yerden başlamalı tam başarılı olmadan başka bir çalışmaya geçilmemeli. Çocuğun ilk tercihi tespit edilip sağ-sol ayrımına bakılmalı değişik etkinlikler yaptırarak başat el belirlenmeli. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

72 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Okuma alıştırmaları günde 2-3 kez 5-10 dak yüksek sesle yaptırılmalı. 2-3 cümlelik çocuğun ilgi duyduğu parçalar üzerinde çalışılmalı okuduğu anlattırılmalı. Çocuğun yaptığı imla hataları kendisinin bulması sağlanmalı. Sözcük kullanarak sözcük dağarcığı geliştirlmeli. Sınavlar sözlü veya test olarak uygulanmalıdır. ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ

73 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ
Öğrendiği konuların devamlılığı için aile ile sıkı işbirliği kurulmalı. ( leonada davinci, Einstein, edison, grahambell, Picasso.) ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ


"ENGELLİĞİN OLUŞUM NEDENLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları