Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 1 ENGELLİĞİN OLUŞUM NEDENLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 1 ENGELLİĞİN OLUŞUM NEDENLERİ."— Sunum transkripti:

1 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 1 ENGELLİĞİN OLUŞUM NEDENLERİ

2 2ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 1 – Doğum öncesi :  Kalıtım  Annenin yaşı  Annenin beslenmesi  Kullandığı ilaçlar  İçki, sigara, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı  Zehirlenmeler  Radyasyona maruz kalma  Psikolojik sorunlar  Annenin geçirdiği hastalıklar (ilk aylar)  Kazalar, travmalar  Anne-bebek arasındaki kan uyuşmazlığı  Kromozom anomalileri

3 3ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 2 – Doğum sırası :  Erken – geç doğum  Kordon dolanması  Güç ve riskli doğum  Vakum – forseps gibi aletlerin özellikle uzman olmayan kişilerce kullanılması  Doğum sırası kazalar

4 4ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 3 – Doğum sonrası :  Enfeksiyona maruz kalma  Ateşli hastalıklar (menenjit, beyin iltihabı)  Yanlış – geç müdahale  Kazalar – travmalar  Beslenme bozuklukları (yetersiz ve dengesiz beslenme)  Fiziksel istismar ve ihmal

5 ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 5 Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyi tanımlar.

6 6ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde hafif düzeydeki yetersizliği nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine sınırlı düzeyde ihtiyaç duyan bireyi tanımlar.

7 7ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki sınırlılık nedeniyle temel akademik, günlük yaşam ve iş becerilerinin kazanılmasında özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine yoğun şekilde ihtiyaç duyan bireyi ifade eder.

8 8ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her alanında tutarlı ve yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi ifade eder.

9 9ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan birey Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, günlük yaşam ve temel akademik becerileri kazanamaması nedeniyle yaşam boyu bakım ve gözetime ihtiyacı olan (klinik)bireyi ifade eder.

10 10ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 10 Çizelge 1.2: Kavramsal, Sosyal ve Pratik Uyumsal Beceri Örnekleri Luckasson ve diğerleri, 2002, s. 42’den uyarlandı.

11 11ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Şekil 2.1: Zeka Geriliği Tanımının Genel Yapısı Luckasson ve diğerleri, 1992, s. 10’dan alındı.

12 12ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ ZEKA SINIFLANDIRMA(MEB)  Çok ağır (0-19)  Ağır (20-34)  Orta (35-49)  Hafif (50-69)  Donuk (70-84)  Normal (85-109)  Parlak (110-129)  Üstün (130 +)

13 13ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ ZİHİNSEL ENGELLİLİK DURUMLARI VE NEDEN OLAN ETMENLER 1 – Hidrosefali : Beyin zarı ile kafatası arasında serebro spinal denilen sıvının fazlaca birikmesi durumudur. Beyinin gelişimine bu sıvının olumsuz etkisiyle zeka geriliği görülür. Beyin zarı ile kafatası arasında serebro spinal denilen sıvının fazlaca birikmesi durumudur. Beyinin gelişimine bu sıvının olumsuz etkisiyle zeka geriliği görülür.

14 14ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 2 – Mikrosefali : Kafatasının normalden küçük olma durumudur. Sebebi tam bilinmemekle birlikte kalıtsal yönünün olduğu söylenmektedir. Kafatasının normalden küçük olma durumudur. Sebebi tam bilinmemekle birlikte kalıtsal yönünün olduğu söylenmektedir.

15 15ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 3 – Fenilketanüri (PKU): Bir metabolizma bozukluğu sonucunda görülür. Vücutta biriken, dışarı atılamayan fenilasit beyinde birikir ve beyinin gelişmesini olumsuz etkiler. Bir metabolizma bozukluğu sonucunda görülür. Vücutta biriken, dışarı atılamayan fenilasit beyinde birikir ve beyinin gelişmesini olumsuz etkiler.

16 16ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 4 – Down sendromu (DS) : Kromozom anomalisidir. 23 çift kromozomun 46 olması yerine 47 olması durumunda ortaya çıkar. Belirgin fiziksel özellikleri : çekik gözlülük, kalın dudak, büyük dil, kısa parmaklar, kısa ve kalın boyun. Neşelidirler ve sosyal uyumları oldukça iyidir. Taklit becerileri oldukça gelişmiştir. Kromozom anomalisidir. 23 çift kromozomun 46 olması yerine 47 olması durumunda ortaya çıkar. Belirgin fiziksel özellikleri : çekik gözlülük, kalın dudak, büyük dil, kısa parmaklar, kısa ve kalın boyun. Neşelidirler ve sosyal uyumları oldukça iyidir. Taklit becerileri oldukça gelişmiştir.

17 17ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 5-CEREBRAL PALSY ( Beyin Felci-CP ) Beyin zedelenmesi yada beynin gelişimindebir anormallik sonucunda doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarında meydana gelen bir durumdur.Çocuğun gelişimsel dönemde geçirdiği bir çok hastalık beyin gelişimini olumsuz yöne etkileyerek cp’ ye neden olabilir. Beyin zedelenmesi yada beynin gelişimindebir anormallik sonucunda doğuştan ya da yaşamın ilk yıllarında meydana gelen bir durumdur.Çocuğun gelişimsel dönemde geçirdiği bir çok hastalık beyin gelişimini olumsuz yöne etkileyerek cp’ ye neden olabilir.

18 18ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ CP-Özellikleri  Hareket ile ilgili bozukluklar ve kasılmalar  El-göz ayak koordinasyon bozukluğu  Aşırı kas zayıflığı  Denge bozukluğu  Nöbetler  Zihinsel problemler  Algı ve duyu bozukluğu  İşitme konuşma görme problemleri  Öğrenme güçlüğü  Dikkat dağınıklığı görülebilir

19 19ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 6-Otistik spektrum bozukluğu Otistik birey sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi ifade eder.(meb,2006)

20 20ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ ÖZELLİKLERİ 1. Sosyal etkileşimde yetersizlik. 2.Göz kontağında sınırlılık. 3.Ortak ilgide sınırlılık. 4.Başkalarının yaptığını ilgisizlik 5.Diğer çocuklarla etkileşimde isteksizlik 6.Yalnızlığa yönelme 7.Başkalarının duygularını anlamada yetersizlik. BEŞ ALT GRUBA AYRILIR :

21 21ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 1.OTİZM En temel alt gruptur. Üç yaştan önce başladığı kabul edilmektedir. a) Sosyal etkileşimde önemli yetersizlik. b) İletişim ve oyunda önemli yetersizlik c) Çeşitli takıntılarla kendini gösterir.

22 22ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 2.Asperger sendromu Sosyal etkileşimde yetersizlik ve çeşitli takıntılar ancak otizmden farklı olarak a) Dil ve zihin gelişiminde gerilik yoktur b) Sözcük dağarcığı ve dilbilgisi iyidir. c) Görsel-algısal ve görsel-devinsel işlevlerde yetersizlik.

23 23ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 3. Çocukluk Disintegratif Bozukluğu Sosyal rastlanan bir otistik spektrum bozukluğudur. Yaşamlarının en az ilk iki yılında normal gelişim gösterilir.Bozukluğun başlamasıyla daha önce kazanılan beceriler yitirilir. Çoğunun zihinsel becerileri ileri derecede zihin özürlü düzeyine geriler.

24 24ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 4.Rett Sendromu En az beş ay normal gelişim gösteren çocuklarda görülür. Ve yalnızca kızlarda ortaya çıkan genetik bir otistik spektrum bozukluğudur. Sendromun başlamasıyla baş büyümesi yavaşlar el becerileri yitirilir, takıntılı el hareketleri başlar genetik temel belirlenmiş tek otistik spektrum bozukluğudur.

25 25ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 5.Atipik Otizm Genellikle otizm için belirlenen üç alanlardan yalnızca birinde yetersizlik olma durumu.Hafif otistik belirtiler kuşkulu otizm durumudur.

26 26ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Özellikler % 10’ unda üstün yetenekli % 80’ inde zeka geriliği Sorulara cevap vermeme Konuşma monoton Ayrıntıya dikkat Değişikliğe aşırı tepki Espiri mecazdan anlamazlar Ekolali konuşma

27 27ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ7-DEHB Yaşına ve gelişim seviyesine uygun olmayan dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerini en az iki ortamda ve altı ay süreyle gösteren, bu özellikleri yedi yaşından önce ortaya çıkan, özel eğitim ve destek eğitim hizmetlerine ihtiyacı olan bireye denir. Üç temel anlamda problem: a) Dikkat süresi kısalığı b) Kendini kontrol etmede güçlük çekme c) Davranışlarda ya da düşüncelerde ataklık ve huzursuzluk

28 28ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ KARŞILAŞTIRMASI Hiperaktivite: Bir motor takılmış gibi sürekli hareket Yanındakiyle sürekli konuşma  Davranış keyfi ve amaçsız.  Tepkilerini kontrol altına almalılar ve kontrolsüz hareketlilik  Ortam sınırlayıcı dikkatini yoğunlaştırmak gerekiyorsa hareketlilik artar.  Aşırı hareketli çocuklar heyecan verici ortamlarda sakinleşir normal durumlarda hareketlilik artar. Hareketlilik:  Davranış uyumlu ve devamlı nitelikte.  Hareketlilik belli bir amaca yönelik  Ortam sınırlayıcı ve dikkatini yoğunlaştırmak gerekiyorsa hareket azalır.  Hareketlilik ortama göre stresli durumlarda hareketlilik artar.

29 29ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ ATAKLIK  Yapacağı işin sonucunu düşünmeden hareket  Aklına geleni hemen yapar.  Sırasını bırakmada zorluk

30 30ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ (Dikkat Eksikliği Bozukluğu) Temel Özellikler Dikkatsizlik: Yönergeleri takip etmede güçlük Ders dinlerken başka bir yerde gibi Dikkati bir noktaya toplamada zorluk Dış uyaranlarla dikkatin kolay dağılması Unutkanlık Eşyalarını sık kaybetme Sık hayallere dalma

31 31ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ DEHB Eşlik Eden Davranış Özellikleri  Düzensizlik.  Sosyal becerilerde yetersizlik (istenmediğinde acı çeker, kurallara uyum sağlayarak oynayamaz.  Saldırgan davranışlar  Olumsuz bellik algısı: Başarısız olacağı kaygısıyla etkinliğe katılmama İşi uğraşmadan bırakma Kendini yetersiz hissetme.

32 32ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Limitleri zorlamayı sever. Dalgınlık:  Zaman zaman uykuya dalma  Aynı anda iki işi yapmada sorun  Bir kulaktan girer diğerinden çıkar.  İpuçlarını yorumlamakta zorlanıyor.  Aynı konuda çok soru sorar.  Aklına geleni yapmadan duramaz.  Tutarsızlık Koordinasyon güçlüğü:  Yazısı kötü  Sık sık sakarlık yapar

33 33ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ DEHB NEDENLERİ  Beyin zedelenmesi  Genetik  Beyindeki yapısal ve işlevsel anormallik.  Biyokimyasal değişimler.  Merkezi sinir sisteminde ki yapısal- işlevsel bozukluk  Olumsuz yaşam şartları  Aşırı beklenti

34 34ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Görülme Sıklığı: % 3-5 Erkeklerde 2-3 kat daha fazla

35 35ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Sınıf Ortamının Düzenlenmesi  Öğrenci sayısı 30’u aşmamalı.  Kapı ve pencereden uzak öğretmene ve işbirliğine yatkın çocuklarla oturmalı.  Sınıf kuralları bir yerde asılmalı.  Önemli bilgilere dikkat dikkat çekmek için renkli kalem kullanma.  Sınıf öncesi özet yapılmalı.  Olumlu davranışlar üzerinde odaklanılmalı.

36 36ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Kurallar basit, kısa olumlu şekilde belirtilmeli.  Uygulanabilecek kurallar belirlenmeli  Kurallar teker teker kazandırılmalı  Kurallara uyanlar ödüllendirilmeli.

37 37ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 8.KONUŞMA BOZUKLUĞU Konuşma Bozukluğu:  Konuşmanın anlaşılır şekilde olmaması  Konuşmanın duyulmasında yetersizlik olması  Sesin bozuk ve tırmalayıcı olması  Ses ritminin bozuk olması  Dil yönünden kelime dağarcığı gramer yetersizliği  Konuşmanın bireyin yaşına fiziksel yapısına uygun olmaması

38 38ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Artikülasyon (Eklemleme) bozukluğu 1. Dilin seslerini doğru ve anlaşılır çıkaramaması birbirine ulayamamasıdır. 1. Dilin seslerini doğru ve anlaşılır çıkaramaması birbirine ulayamamasıdır.Türleri:  Sesin düşmesi- atlanması (kap-apı, hava,ava, saat,sat)  Ses eklenmesi (saat, sahat, spor,sipor)  Sesin değiştirilmesi (yüzük-yüsük)  Sesin bozulması Nedenleri: Yapısal işlevsel bozukluk

39 39ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  2: Gecikmiş konuşma  Konuşmanın kısıtlı oluşu  Sözcük dağarcının yetersizliği  Cümle kurmada güçlük  Sözel dil kullanma yerine vücut dilini kullanma

40 40ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Nedenleri  Zeka geriliği  Sağlık durumu  İşitme kaybı  Konuşma organlarının koordinasyonu  Duygusal yapı ve aile çevresi

41 41ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Kekemelerin Gerilimleri 1. Durumsal gerilim kürsüde konuşma 2. Sözcük yada ses gerilimi ( bazı sesleri çıkarma surunu) 3. Otorite gerilimi 4. Belirsizlik gerilimi 5. Fiziksel gerilimi 6. Dıştan gelen gerilim 7. Hız gerilimi

42 42ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 2-4 yaş kekemeliğin gerilimi 1. Travmatik yaşantı-korku 2. Aile içi sorunlar 3. Kayıp ve ayrılık 4. Hatalı anne ve baba tutumu

43 43ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Kişilik Özellikleri  Anneye aşırı bağlılık (sorunlar karşısında)  Aşırı korku  Cezadan korkma  Aşırı sinirlilik içine kapanıklılık  Kıskançlık  Çevrecilik telaşlı yapı  Kelime korkusu  Afetler yaşayacağını düşünme

44 44ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ KEKEMELİK Tekrarlamalar, duraklamalar, uzatmalar,ve bunlara eşlik eden jest ve mimikler ile konuşmanın engellenmesidir. Erkeklerde 3-4 kat daha fazla görülmektedir.

45 45ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Neden  Genetik.  Ateşli hastalık.  Doğum travmaları  Olumsuz tutumlar  Kardeş doğumu  Şok yaşama  Okula başlama okul sorunları  Obresif kişilikler.

46 46ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Dönemleri Birincil dönem: 3-5 yaş farkında değil İkincil dönem: Devinim, vücut dilinin eklenmesiyle farkındalık ve kaçma oluşur.

47 47ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ KEKEME ÖĞRENCİNİN ÖĞRETMENİNE ÖNERİLER  Çocuğun sınıfta sorumluluklarını yerine getirmesine fırsat verin  Çocuğu istemediği bir çalışmaya katılmaya zorlamayın  Çocuğun söylemekten korktuğu sözcüklerden kaçınmasını desteklemeyin söylemesi için zorlayın  Sözcükleri çocuğun kendisinin seçmesine izin verin.

48 48ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Kekeleyen çocuğa sakinleş, rahatla konuşmadan önce bir düşün vb gibi önerilerde bulunmayın.  Çocuğun nasıl konuştuğuna değil ne söylediğine odaklanın.  Çocuğu kekeme diye damgalamayın.  Çocuğun konuşması üzerinde titizlik göstermeyin. Endişeden uzak olun çocuk bir şey söylemek istediğinde acele ve telaşa kapılmadan söyleyebileceği kadar zaman verin.

49 49ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Çocuğu konuşmada acele etirmeyin.  Çocuğa dur, acele etme, yeniden başla, önce derin bir nefes al gibi uyarılarda bulunmayın. Çünkü bu uyarılar dikkatin konuşma üzerinde yoğunlaşmasına neden olur.  Çocuk konuşurken dudak hareketlerine değil gözüne bakın.

50 50ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Sınıfta hızlı konuşmaktan ve emir vermekten kaçının  Sıkı disiplinden kaçının  Çocukla samimi candan ilgilenin  Çocuktan çok fazla bir şey beklemeyin.  Sınıf içinde çocuğun güven ve mutluluk duymasını sağlayın.

51 51ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Sınıfın kekeme çocuğa karşı olan tavrını kontrol edin çocuk sınıfta yokken gülmeleri ve alay etmeleri konusunda öğrenciler uyarılmalı.  Sınıfta şiir okuma ve sözel anlatımlarda önlemler alınmalı kısa çalışmalar verilmeli.  Koro ve ritm çalışmaları bu çocuklar için faydalıdır.

52 52ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Çocuğun yanında başkalarıyla çocuğun kusurları hakkında konuşmayın.  Aileyi tanıyıp iş birliği yapın.  Kekeme kekemelik terimlerini kullanmaktan sakının.  Onun konuşmasını olduğu gibi kabul edin  Çocuğun en az kekelediği durumları saptayın  Çocuk kekelemediği zaman onu takdir edin(aferin çok güzel çok iyi şeklinde)

53 53ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Çocuğun takıldığı sesleri tamamlamak için yardım etmeyin.  Çocuk kekelediğinde onun dikkatini başka yönlere çekin.  Çocuğun yanında iki dil kullanılmamalı.

54 54ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 9.ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Zekası normal yada normal üstü olan herhangi bir duygusal, nörolojik, fiziksel, ruhsal özrü olmayan okuma yazma, matematik, kendini ifade etme, düşünme zaman ve mekanda yönelme alanlarından biri veya birkaçında yetersizliğe yol açan bir bozukluktur. Zekası normal yada normal üstü olan herhangi bir duygusal, nörolojik, fiziksel, ruhsal özrü olmayan okuma yazma, matematik, kendini ifade etme, düşünme zaman ve mekanda yönelme alanlarından biri veya birkaçında yetersizliğe yol açan bir bozukluktur.

55 55ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Beynin sağ yada sol yarım kürelerinin gelişmediği veya az geliştiği ince ve dar olduğu görülür. Nedenleri kesin olamamakla beraber  Düşük kilolu doğumlar  Doğum öncesi ve sonrası yaşanan sorunlar  Dikkat eksikliği bozuklukları  Yeme alışkanlıkları  Görsel işitsel algısal sorunların özel öğrenme güçlüğü ile ilişkili olduğu var sayılır.

56 56ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Beynin hatalı işleyişi  Biyokimyasal bozukluklar  Kalıtım  Çevresel etmenler

57 57ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ GÖRÜLEN ÖZELLİKLERİ  Çalışma becerilerini kullanma yetersizliği  Algısal bozukluk  Algısal devimsel ve genel eşgüdüm problemleri  Dikkat bozukluğu ve aşırı hareketlilik.  Düşünme ve bellek problemleri  Sosyal uyum  Oran % 2 % 3

58 58ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ Okul Öncesi dönemde:  Konuşmada gecikme görülebilir.  Birbirine yakın heceli kelimelerde sesler karıştırılır (su, bu)  Ayakkabılarını bağlamada başarısızlık yaşanır.  Sağ-sol karıştırılır.

59 59ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Kullanılacak el konusunda bir seçim yapılamaz.  Alfabedeki ses ve harflerin öğrenilmesinde zorluk yaşanır.  Zaman ve yön kavramları birbirine karıştırılır.

60 60ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Okul Döneminde  Okuma geç ve zor öğrenilir.  Yavaş ve hatalı okunur.  Yazı bozuklukları çok görülür.  Matematikte güçlük çekilir.  Çarpım tablosunu öğrenmeme görülür  İmla ve noktalama hataları görülür.  D, b / p, b harfleri karıştırılır.

61 61ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Okuduğunu anlamada sorun yaşanır.  Okurken sık sık harfler karıştırılır ( dağ yerine bağ sal yerine şal)  Harflerin sırası karıştırılır.( kız, zık, ızk )  Benzer kelimeler birbirine karıştırılır (incir, zincir, en, ne )  Ayna imaji ile ters olarak yazma

62 62ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Bazı kelimeler yanlış hecelenir hece atlanır heceler tersten okunur yazılır.  Sesli okumalarda vurgulamalar inişli çıkışlı olur ve noktalama işaretleri görülmez.  Dil problemleri görülür.  Sayfa yanlış düzensiz kullanılır çizgiler arası yazma zorluğu

63 63ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Kelimeler birbirine bitişik  Yuvarlak ve düz çizgiden oluşan harfleri yazmada güçlük  Aşırı düzensizlik  Dikkat dağınıklığı veya erken unutma  Geç ve yavaş yazılır  Özgüven yoksunluğu yaşanır  Problem çözme becerilerinde gerilik

64 64ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Yazılı sınavlarda sözlü sınavlara oranla daha başarısızlık  Zamanı kullanma kavrama ve söylemede zorluk  Kurulan cümlelerin sonunu getirmede zorluk genelde kısa cümleler  Aşırı hareketli yada aksine çok durağan olabilir.  Soyut kavramları algılamada zorluk

65 65ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Organize etme sentez ve analizde güçlük  Uyum sorunu  Görsel ve işitsel algıda yavaşlık  Motor koordinasyon sorunları

66 66ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Özel Öğrenme Güçlüğü  Eğitimler  1: Eğitim yaklaşımları A:bilişsel süreçlerin öğretimi Örnek:okuma problemi görsel algı probleminden kaynaklanıyorsa önce görsel algı çalışmaları yapılmalıdır.

67 67ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  B:Çok duyuya dayalı öğretim  C: Bileşen davranış değiştirme  D: Davranış değiştirme  E: Yapılandırma ve uyaranların azalması

68 68ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Normal sınıfta özel öğrenim güçlüğü gösteren çocuğu yönetimi  1: Öğrencinin düzeyine göre öğretim  2: Yönergelere açıkça yer verme  3: öğrencinin sınıfta yerleştirilmesi

69 69ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ Öğretmenlere Öneriler  Çocukların mekan analizini geliştirmek çok önemlidir.  Çocuğa sağını solunu öğretmek önemlidir. Örneğin saat taktığı kolun sol yazı yazdığı elin sağ olduğu gibi.  Noktaları birleştirme çalışmaları yapılır.  D ve b ile karnı bu tarafta diğer tarafta vb gibi ifadeler.

70 70ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Okuma yazmadaki sorunlar karşısında öğretmen sabırlı olmalı.  Kolay anlayabilecekleri kısa kelimelerden basit cümleler yazdırılmalı  Grup içinde çalışırken başarabileceği görevler verilmeli  Resimli kitaplar daha çok kullanılmalı  Her öğrenciyle birebir ilgilenmeli ve öğretmenin görebileceği yere oturtulmalı

71 71ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Çabalar ödüllendirilmeli  Eğitime en başarılı olduğu yerden başlamalı tam başarılı olmadan başka bir çalışmaya geçilmemeli.  Çocuğun ilk tercihi tespit edilip sağ-sol ayrımına bakılmalı değişik etkinlikler yaptırarak başat el belirlenmeli.

72 72ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Okuma alıştırmaları günde 2-3 kez 5-10 dak yüksek sesle yaptırılmalı.  2-3 cümlelik çocuğun ilgi duyduğu parçalar üzerinde çalışılmalı okuduğu anlattırılmalı.  Çocuğun yaptığı imla hataları kendisinin bulması sağlanmalı.  Sözcük kullanarak sözcük dağarcığı geliştirlmeli.  Sınavlar sözlü veya test olarak uygulanmalıdır.

73 73ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ  Öğrendiği konuların devamlılığı için aile ile sıkı işbirliği kurulmalı. ( leonada davinci, Einstein, edison, grahambell, Picasso.)


"ENGELİN OLUŞUM NEDENLERİ 1 ENGELLİĞİN OLUŞUM NEDENLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları