Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CEZAYİR ÜLKE PROFİLİ VE TÜRKİYE – CEZAYİR EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİ 08 NİSAN 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CEZAYİR ÜLKE PROFİLİ VE TÜRKİYE – CEZAYİR EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİ 08 NİSAN 2009."— Sunum transkripti:

1 CEZAYİR ÜLKE PROFİLİ VE TÜRKİYE – CEZAYİR EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİ 08 NİSAN 2009

2

3 CEZAYİR ÜLKE PROFİLİ

4 BAŞKENT CEZAYİR KÖRFEZİ

5 TARİHÇE (I)  Cezayir’de yerleşik bulunan ilk topluluk Berberiler; (Kolları: Kabiller, Tuaregler, Şaviler ve Mozabitler)  İspanyolların 1505 yılında Mers–El-Kebir ve 1509 yılında Oran şehrini işgali  Osmanlı İmparatorluğunun yardıma çağırılması  Oruç Reis ve Barbaros Hayreddin Paşa’nın 1514’de, Yeniçeriler’in 1518’de Cezayir’e gelişi  1830 yılındaki Fransız işgaline kadar devam eden Osmanlı yönetimi; Beylerbeyi (1516-1587), Paşa (1587-1671) ve Dayılar (1671-1830)

6 CASBAH

7 REİSLER SARAYI

8 TARİHÇE (II)  5 Temmuz 1830’da Fransız egemenliğine geçiş  Emir Abdelkader tarafından 1840’da kurulan ve Fransızlar tarafından ortadan kaldırılan devlet  1870’de Kabylie bölgesinde başlatılan ancak Fransızlar tarafından bastırılan büyük ayaklanma  1 Kasım 1954’de Milli Kurtuluş Cephesi (FLN) ve Ulusal Bağımsızlık Ordusu (APN) kurulması ve bağımsızlık mücadelesinin başlaması  5 Temmuz 1962’de Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin ilanı

9 ŞEHİTLER ANITI

10 TEMEL BİLGİLER (I)  Resmi adı: Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti  Yönetim şekli: Cumhuriyet-Başkanlık  Yüzölçümü: 2.381.740 Km2  Nüfus: 34,8 Milyon ( 2008 nüfus sayımı)  Dini: %99.8 Islam, %0.2 Hıristiyan, Yahudi  Dili: Arapça(Resmi dil)- Berberce(Resmi dil olarak 2002’de Anayasaya dahil edildi), Fransızca

11 BAŞKENT CEZAYİR

12 TEMEL BİLGİLER (II)  Vilayet sayısı: 48  Başlıca şehirleri: Alger (Başkent), Oran, Constantine, Annaba, Bejaia, Mostaganem  Başlıca limanları: Alger, Oran, Annaba, Arzew, Skikda, Bejaia Ghazaouet, Jijel  Başlıca havaalanları: Alger, Oran, Annaba, Tebassa, Ghardaia, Tlemcen  Kıyı Şeridi: 1200 km  Doğal Kaynakları : Petrol, doğalgaz, demir cevheri, fosfat, uranyum

13 BAŞKENT CEZAYİR LİMANI

14 SİYASİ YAPI (I)  Başkanlık sistemi ile yönetilen bir Cumhuriyet  1989 yılında çok partili sisteme geçiş  389 Milletvekilinden oluşan Ulusal Millet Meclisi (ANP – Assemblée Nationale Populaire),  144 Senatörden oluşan bir Ulusal Millet Konseyi (CNP - Conseil National Populaire)

15 SİYASİ YAPI (II)  Son Ulusal Millet Meclisi (ANP) seçimleri;17 Mayıs 2007 (Katılım: 24 siyasi parti)  Seçim Sonuçlarına göre ilk üç parti; 1. “Ulusal Kurtuluş Cephesi” %34,96 (Front de Libération Nationale) 2. “Ulusal Demokratik Birlik” %15,68 (Rassemblement National Démocratique) 3. “Barış İçin Topluluk Harekatı” %13,37 (Harraket Moudjtema Essilm)  Sözkonusu partilerin kurduğu yeni hükumet  Cumhurbaşkanı Abdelaziz BOUTEFLIKA, Başbakan Ahmed OUYAHIA

16 BAŞLICA EKONOMİK GÖSTERGELER

17 GSMH135 Milyar $ Fert başına GSYH3.986 $ İhracat (2008)78,23 Milyar $ İthalat (2008)39,15 Milyar $ Döviz rezervleri110,18 Milyar $ Büyüme hızı% 3 (Hidrokarbürler dışı %6,3) Dış borç5,6 Milyar $ İç borç15 Milyar $ Enflasyon oranı (2008)% 4,4 Nüfus (2008)34,8 Milyon İşgücü10,5 Milyon İşsizlik oranı%11,8 İşsiz sayısı1.245.000

18 GENEL DEĞERLENDİRME(I )  Planlı ekonomiden serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinin sıkıntıları  Halkın satın alma gücünün düşüklüğü  Asgari ücretin 12.000 Cezayir Dinarı seviyesinde olması (yaklaşık 170 $)  Yatırımlardaki yetersizlik  Özelleştirme çalışmalarının yavaş ilerlemesi  Resmi işsizlik oranının %11,8 seviyesinde olması  Gerçek enflasyon oranının %6,5 civarında olduğu iddiası

19 GENEL DEĞERLENDİRME (II)  İhracatın %98’i hidrokarbürler(petrol ve doğalgaz..)  Bütçe gelirlerinin %70’i petrole dayalı vergi sisteminden elde edilmekte  Petrol fiyatlarındaki değişimlerden büyük ölçüde etkilenen bir ekonomi  Hidrokarbürler dışı ihracat, ilaç ve süt ithalatının faturasını ödemeye dahi yetmemekte  1995’ten itibaren izlenen serbest ticaret politikası  Genel KDV oranı %7 ile %17 arasında

20 SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

21 Enerji  Afrika’daki petrol üreticisi ülkeler arasında 3 üncü, dünyada 12 nci sırada  Doğalgaz alanında dünya üretiminde 4 üncü, ihracatında 3 üncü sırada  Toplam ihracatın %50’ye yakını doğalgaz  Doğalgaz ihracatının % 95’i Avrupa Birliği ülkelerine  Sıvılaştırılmış gaz (LNG ve LPG) ihracatçısı  Dünyanın ilk sıvılaştırılmış doğalgaz üreten ülkesi  Endonezya ve Malezya’dan sonra 3. büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı

22 Tarım  Marjinal hale gelmiş tarım sektörü  Tarımsal üretim, kıyı bölgelerinde ve yerleşim bölgelerine yakın ovalarda  Tarım alanları, yüzölçümünün yalnızca %17 sini oluşturmakta  Bu alanların verimli toprakları ise %20’lik dilim  Kıyı ve iç ovalarda sebzeler ve sanayi bitkileri (tütün,domates), kuzeydeki dağlık bölgelerde ise zeytin yetiştiriciliği  Kuzeyde turunçgiller, üzüm bağları ve güneyde palmiye ağaçları  Diğer meyve ağaçları ise elma, armut, kayısı, şeftali, badem, incir ve yeni dünya

23 İnşaat  Sayısız inşaat projesi; Altyapı yatırımları, su dağıtım şebekeleri, barajlar, otoyollar, su ve elektrifikasyon şebekelerinin ıslahı, telekomünikasyon altyapısı, konut, hastane, spor salonları, sosyal hizmetlerde kullanılacak binalar…  2005 yılından itibaren 5 yıl süre ile her yıl 200.000 adet olmak üzere toplam 1.000.000 adet sosyal konut inşası hedefi  Yapı malzemelerinin azlığı, yerel firmaların yeni inşaatlara olan talebi karşılayamamaları, yabancı şirketlere ilginin artması

24 İnşaat ve Bayındırlık Sektöründeki İş Fırsatları 2015 yılına kadar gerçekleştirilmesi öngörülen Program

25 Otoyol ve Karayolları Programı  1300 km’lik Doğu-Batı otoyol inşaatı  Kuzey-güney ekseninde yaklaşık 2711 km.’lik, 23 adet, otoyola giriş yolları inşaatı  806 km üzerinde yol genişletme çalışmalarının devamı  Muhtelif şehirlerde, 982 km üzerinde yapı akslarını güçlendirme çalışmaları  1818 km’lik hat üzerinde ana bağlantıların ve sınır yollarının geliştirilmesi çalışmaları  14.000 km’lik yol varlığının korunması ve 400 köprü, viyadük vb.’nin sağlamlaştırılması  500 km’lik çevre yolları yapılması  Büyük merkezlerde alt geçitler, tuneller ve dönüş noktalarının yapımı

26 Yolların Bakımı  16000 km ulusal yolun yenilenmesi  100 köprü, viyadük vb.’nin bakımı  95.000 km’lik yatay sinyalizasyon işleri  500 km’lik yol güvenlik bölümleme malzemesi yerleştirilmesi  Kazaya sebep olan 100 noktanın kaldırılması  100 sinyalizasyon panosu yerleştirilmesi

27 Limanlar Programı  6 ticaret limanı ile 1 balıkçı limanında yapıların güçlendirilmesi ve temel sağlamlaştırma işleri  3 liman ve balıkçı barınağı inşaatı  6 liman ve balıkçı barınağı etüt ve realizasyonu  6 eğlence limanı etüt ve yapımı  7 liman ve balıkçı limanının genişletilmesi optimizasyonu ve düzenlenmesi  5 limanın dragaj (dip temizleme) işleri  Kıyı sit alanlarının korunması çalışmaları

28 Havalimanları Programı  9 Havaalanında altyapıların güçlendirilmesi  7 Havaalanında altyapıların rehabilitasyonu  8 Havaalanında beton çalışmaları  3 Havaalanının geliştirilmesi işleri

29 Bankacılık ve Finans (I)  Modern bankacılık ve finans sektörü yok  Bankacılık sistemi devlet egemenliğinde  Kambiyo, akreditif, dış krediler gibi uluslararası bankacılık işlemleri çok zaman almakta  Reform çalışmaları son derece yavaş ilerlemekte  Cezayir Dinarı (CD) konvertibl değil  Döviz kurları, Hükumet tarafından atanmış bir kurul tarafından belirlenmekte (elan1 $=72 CD civarında)  Yabancı yatırımcı kendi ülkesine döviz transfer etmek için Merkez Bankası’ndan ön izin almak durumunda

30 Bankacılık ve Finans (II)  Devlete ait bankalar; Banque de l’Agriculture et du Développement (BADR), Banque Nationale d’Algérie (BNA), Banque de Développement Local (BDL), Banque Extérieur d’Algérie (BEA), Crédit Populaire d’Algérie (CPA) ve Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP)…  Özel bankalar; Société Générale, Citibank, Naxetis Banque, Banque Al Baraka, Arab Banking Corporation Algérie, Arab Bank Plc Algeria, Gulf Bank Algeria, Trust Bank Algeria, Housing Bank For Trade and Finance, Fransabank El-Djazair ve BNP- Paribas

31 Telekomünikasyon  GSM hizmeti veren kuruluşlar ve telefon şebekeleri; Devlete ait Algerie Telecom (MOBILIS) Mısırlı Orascom (DJEZY) Kuveytli Wataniya (NEDJMA)  GSM abone sayısı 30 milyondan fazla  Sabit hat sayısı yaklaşık 3 milyon  İnternet kullanım oranı %60 civarında

32 Ulaştırma(I)  11 milyar dolarlık Doğu-Batı Otoyolu projesi; İhaleyi ikisi Çinli biri Japon üç konsorsiyum kazandı, 1216 Km. uzunluğundaki bu projenin 2010 yılında tamamlanması öngörülmekte  4200 km.’lik eski demiryolu sistemi; Société National de Transport Ferroviaire (SNTF)’in kontrolü altında, halihazırda yolcu taşımacılığından çok yük taşımacılığında kullanılmakta Sistemin yenilenmeye ihtiyacı bulunmakta, bu çerçevede muhtelif yeni ray hattı projeleri ihale edilmekte

33 Ulaştırma(II)  Büyük havaalanlarının sayısı 11 (Küçük bazı havaalanları ve askeri havaalanları ile birlikte toplam 124)  Büyük limanların sayısı 13 Limanların modernizasyonu ve genişletilmesi için önümüzdeki 20 yıl içinde toplam 2 milyar dolarlık yatırım öngörülmekte

34 MUHTELİF EKONOMİK VE TİCARİ KONULAR

35 Cezayir-AB Ortaklık Anlaşması  Anlaşma’nın yürürlüğe girişi Eylül 2005  Tamamen veya kısmen tarife indirimlerine konu olan 2327 madde  Bugün bu indirimlerin, sadece, piyasada durgunluğa neden olan olumsuz etkilerinden bahsedilmekte  Sıradan vatandaş, piyasadaki ithal mallarından miktar ve fiyat bakımından memnun değil  Sanayiciler ise iç ve dış pazarlarda rekabet şansını yitirmeleri nedeniyle hayal kırıklığı içinde

36 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)  DTÖ’ye üyelik müzakereleri devam etmekte; ancak,başta ABD ve AB olmak üzere, uluslararası çevreler, kısa vadede, üyelik ihtimalini zayıf görüyorlar  Cezayir’in DTÖ bağlamında son dönemde taahhüt ettiği hususlar: Yatırımların teşviki, özelleştirme, bankacılık sektörünün modernizasyonu ve dışticaretin liberalizasyonu  Ayrıca, devlet teşebbüsleri ve gaz fiyatları ile ilgili ilave reformlar sürdürülmekte

37 Özelleştirme  1.055 kuruluş özelleştirme kapsamında  Bazı büyük sanayi kuruluşları: SAIDAL (ilaç), ENMPT (bayındırlık malzemeleri), ENIEM (elektrikli ev aletleri), ENIE (eletronik), SNVI (sanayi araçları)  Oteller: Başkent Cezayir’deki EL AURASSI, ES SAFIR, EL DJAZAIR ve Annaba’daki SEYBOUSE  2003 –2007 yılları arasında 417 kamu kuruluşunun özelleştirildiği bildirilmekte

38 Turizm  85.000 olan yatak kapasitesinin 2015 yılı itibariyle 220.000’e çıkarılması ve  4 milyon turist hedeflenmekte  Turistler çoğunlukla Fransa ve Tunus’tan  Güney bölgeleri, çöl turizmi ve dünyada benzeri olmayan bazı tarih öncesi arkeolojik eserlerin mevcudiyeti nedeniyle yabancılar tarafından daha ziyade tercih edilmekte  Bu bölgelerden Hoggar (Tamanraset) ve Djanet (Illizi) ön plana çıkmakta  Halihazırda, yaklaşık 800 adet turizm acentası mevcut

39 Şirketler  2007 yılı sonu itibariyle 1.180.997 adet şirket bulunmakta; bunların 1.075.787 ‘si şahıs şirketi, tüzel şirketlerin sayısı ise 105.210  Şahıs şirketlerinin dağılımı: Perakende ticaret %50,1 Hizmetler %31,4 Sanayi %14,4 Toptan ticaret % 4,1  Tüzel şirketlerin dağılımı: Sanayi %32,3 Hizmetler %31,4 İthalat-İhracat %18,4 Toptan ticaret % 9,6 Perakende ticaret %7 El sanatları %1,3

40 Kobiler  Cezayir’de, halihazırda 300.000 civarında KOBİ’nin faaliyette bulınduğu, bunların yaklaşık 700’ünün devlet şirketi olduğu bildirilmekte  % 50’den fazlası inşaat, bayındırlık, ticaret ve dağıtım gibi konularla iştigal eden bu KOBİ’ler toplam olarak 1,3 milyon kişiye istihdam sağlamakta  Cezayir KOBİ’lerinin %60’ının makine ve teçhizatı İtalyan firmaları tarafından tedarik edilmekte

41 Altın ve Gümüş İthalatı  Altın, gümüş ve kıymetli metallerin ithalatını yapmak isteyenlerin Maliye Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları ve anılan Bakanlıktan izin almaları gerekmekte  Bu konudaki müracaatlar, şartname hazırlanması ve izin koşullarını düzenleyen” 10 Temmuz 2004 tarih ve 04-190 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile “mezkur Kararname hükümlerinin uygulama usullerini tesbit eden” 7 Haziran 2005 tarihli Maliye Bakanlığı Kararı çerçevesinde değerlendirilmekte

42 Balıkçılık  500’den fazla deniz ürünün mevcudiyeti  En çok avlanan balık sardalya, en az avlanan deniz ürünleri ise levrek ve gri karides,  211.00 ton olduğu tahmin edilen deniz ürünleri stokunun ancak üçte biri avlanabilmekte,  Kişi başına balık tüketimi Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen ortalama 6,2 kg/yıl seviyesinin uzağında  Balıkçılık sektörünün geliştirilmesi için 12 milyon dinar kaynak ayıran Devlet, balıkçı tekneleri yapımı ve balık çiftliklerinin kurulmasını sübvansiyone etmekte

43 Motorlu Araç Parkı  Özellikle 2000’li yılların başından itibaren otomobil talebi ve dolayısıyla ithalatta büyük patlama  Son yıllarda, ithal edilen motorlu araç sayısı yıllık 250.000 civarında  Kamyon-kamyonet sayısı 1 milyonu aştı  Binek otomobil sayısı 2 milyondan fazla  Motorlu araç parkı yaklaşık 3,5 milyon

44 İlaç  İlaç üretimi yetersiz düzeyde  Ülke ihtiyacının ancak %35-40’ını karşılamakta  Yılda yaklaşık 1 miiyar dolar tutarında ilaç ithalatı yapılmakta  İlaç konusunda Fransız firmaları ile Fransa’da yerleşik uluslararası firmalara bağımlılık

45 Fosfat  2 milyar ton’dan fazla fosfat rezervi  2020 yılındaki fosfat üretim projeksiyonu 30 milyon ton/yıl  Bu suretle, Cezayir, ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden sonra dünya üretiminde üçüncü sıraya yerleşecek  Yeni yatırımlarla birlikte kayda değer miktarda fosforik asit üretimi de planlanmakta  Kompoze gübre ihracatından, 2020 yılına yaklaşırken, yılda 7-8 milyar $ gelir elde edilmesi hedeflenmekte

46 Demir Cevheri  3 milyar ton civarında olduğu tahmin edilen demir cevherinin çıkarılması konusundaki optimizasyon çalışmalarına hız verilmiş durumda  Dünya demir cevheri tüketiminin 1,3 milyar ton olduğu nazarı itibare alınarak, maksimum düzeyde demir cevheri ihracatı gerçekleştirilmesi öngörülmekte  Ayrıca, Arap Ülkeleri ve Avrupa Birliği Ülkeleri’ne 50 milyon ton düzeyinde demir cevheri ihracatı yapılması düşünülmekte

47 Sosyal Güvenlik Primleri  Sosyal güvenlik primlerinin toplam oranı, brüt ücretin %35’ine tekabül etmekte  İşveren payı % 26, işçi payı ise % 9 oranında  Müteahhitlik sektöründe sosyal güvenlik primlerinin toplam oranı brüt ücretin %48,09’una karşılık gelmekte  Bu sektörde işveren payı %38,71, işçi payı ise %9,38 oranında

48 Yabancı İşçiler  Resmi olarak yabancı işçi sayısı 32.000  Yabancı işçilerin %45’ini Çinliler, %11’i Mısırlılar %3,5’i İtalyanlar, %3’ü Amerikalılar, %3’ü Fransızlar  Toplam olarak 105 ülkeden işçiler çalışmakta  Bu işçilerin %51’i inşaat sektöründe, %45’i hidrokarbürler ve sanayi sektöründe, %3,6’sı hizmet sektöründe, %0,2’si ise tarım sektöründe çalışmakta  Yabancı işçilerin büyük çoğunluğu kalifiye  Yerli ve yabancı işçilere aynı haklar tanınmakta  Bir tahmine göre, ülkede 100.000 civarında yabancı işçi çalışmakta ve bunların önemli bir kısmı kaçak

49 YATIRIMLAR

50 Yatırım Ortamı  Ekonomiyi çeşitlendirmek ve modernize etmek için yabancı yatırımlar teşvik edilmekte  Yatırım mevzuatı yerli ve yabancı yatırımcılar arasında fark gözetmemekte  Yabancı yatırımcılar, bütün iş dallarında yatırım yapma ve bunları kendi mülkiyetlerinde tutma hakkına sahip  Zenginleşen, liberalleşen ve istikrara kavuşmakta olan Cezayir, gerek temin edilen petrol ve doğalgaz nedeniyle gerek gelişmeye açık pazar yapısı ile ülkemiz için stratejik bir ülke olarak değerlendirilmekte

51 Yatırım Olanakları  2001 yılından buyana özellikle bayındırlık, konut ve sulama alanlarında yapılacak yatırımlara önemli kaynak ayrılmış bulunmakta  İnşaat malzemelerinin üretimi ve yeni teknolojilerin transferi önemli bir yatırım alanı olarak değerlendirilmekte  Cezayir, balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla, özellikle balıkçı teknesi alımında Cezayir’li şirketlere önemli kredi imkanları mevcut  Avlanan balığın işlenmesi, depolanması ve nakliyesi gibi konular yatırım için son derece elverişli alanlar  İmalat sanayi alanında makina, yedek parça, ekipman, elektrikli ve elektronik ev aletlerinin imalat ve/veya montajı önemli yatırım alanları

52 Yatırım Mevzuatı  Dışa açılma ve ekonomide yeniden yapılanma programı çerçevesinde 20 Ağustos 2001 tarihli Yönerge (ordonnance) ile uygulamaya konulan Yatırım Mevzuatı  Ekonominin tüm faaliyet alanlarında yerli ve yabancı yatırımlara uygulanmakta  Yatırımlardan, Yatırım Ulusal Konseyi (CNI) ve Yatırımların Geliştirilmesi Ulusal Ajansı (ANDI ) sorumlu  Yatırımlarla ilgili dosyalar ANDI tarafından incelenerek sonuçlandırılmakta  ANDI bünyesinde oluşturulan ve ilk müracaat mercii olan “Tek Gişe”de, yatırımlarla ilgili kuruluş ve idareler birarada faaliyette bulunmakta

53 Yatırımcılara Sağlanan Kolaylıklar  Yatırım ekipmanlarının ithalatında gümrük vergisi indirimi  Yatırım ekipmanlarının ithalatında KDV muafiyeti  Yatırım için gayrimenkul alımlarında intikal vergisi muafiyeti  10 yıl için kurumlar vergisi, gelir vergisi, götürü vergi, mesleki faaliyetlerden alınan vergi ve arazi vergisinden muafiyet  Yerli ve yabancı ayırımı yapılmaması  Gelir ve sermaye transferi ile uluslararası tahkime başvurma garantisi

54 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları  Cezayir Yatırım Geliştirme Milli Ajansı – l’Agence Nationale de Développement de L’Investissement (ANDI)’ye deklare edilen doğrudan yabancı sermaye yatırım projelerinin tutarı, 2005 yılından buyana yıllık olarak yaklaşık 1,5 milyar dolar’a baliğ olmakta

55 DIŞTİCARET REJİMİ  Dışticaret serbest; kota veya lisans uygulaması yok  Ancak, ithalatta sağlık kontrolleri, fitosaniter kontroller, test ve kalite kontrolü uygulamaları mevcut  Ayrıca, gerek gıda maddelerinde, gerek gıda maddeleri dışındaki mallarda etiketlemeye ilişkin özel kurallar uygulanmakta  Ürün sınıflandırmasında, alt açılımları fazla detaylandırılmamış Harmonize Sistem kullanılmakta

56 İTHALAT  Gümrük vergileri; hammadde ve yatırım malları için %5, yarı mamuller için %15 ve nihai ürünler için %30  KDV oranı, bir kısım tarım ürünlerinde %7, diğer ürünlerde ise %17  İlaç ve eczacılık ürünleri, hastane ekipmanları bıçaklar, ateşli silahlar, patlayıcılar, dürbünler, kitaplar, kıymetli metaller ithalatta ön müsaadeye tabi  Silah benzeri oyuncaklar ile toksik karakter taşıyan ürünlerin ithalatı yasak  Ürün ile ilgili olarak üretim tarihi, son kullanma tarihi vb. bilgilerin orijinal ambalaj üzerinde bulunmaması halinde ithalat izni verilmemekte

57 İHRACAT  Palmiye ağacı fidesi, koyun, tarihi ve arkeolojik eserler ile ulusal varlıkların yurt dışına çıkışı yasak  Hurma, ham post/deri ve hurda demir ihracatında ise asgari fiyat uygulaması mevcut  02 Nisan 2007 tarih ve 07-102 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi uyarınca A, B ve C olmak üzere üç ayrı kategori halinde sınıflandırılan demir hurdaları ile demir ve demir dışı metaller, bazı hammaddeler ve hayvan derileri ile muhtelif malzeme ve ekipmanların ihracatı izne tabi  İhracatta zorunlu sertifika uygulaması yok  Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ihracata yönelik tüm ürünler için menşe sertifikası düzenlenmekte

58 RAKAMLARLA CEZAYİR DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ

59 Genel Dış Ticaret Rakamları (Milyon $)2006 20072008Değişim Oranı % İthalat21.45627.63139.15641,71 İhracat54.61360.16378.23330,04 Dış Tic. Hacmi76.06987.794117.38933,71 Denge33.15732.53239.07720,12 İhr.İth.Karşılama Oranı (%) 254217199

60 Madde Grupları İtibariyle İthalat (Milyon $) 200620072008Değişim Oranı % Gıda Maddeleri 3.8004.9547.71655,75 Enerji Maddeleri 24432459082,10 Ham Maddeler 8431.3251.243-6,19 Yarı Mamul Maddeler 4.9347.1059.99940,73 Mamul Maddeler 8.6248.68013.19653,03 Tüketim Maddeleri 3.0115.2436.41222,30 T o p l a m 21.45627.63139.15641.71

61 Ülkeler İtibariyle İthalat (2008) Ülke AdıDeğer( Milyon $)Genel İçinde Oranı (%) Fransa6.46516.51 İtalya4.34211.09 Çin3.98710.18 İspanya2.8967.40 Almanya2.3385.97 ABD2.1785.56 Japonya1.4313.65 Arjantin1.2633.23 Türkiye1.2533.20 Güney Kore9732.48 Kanada9442.41 Belçika8632.20 Hindistan7551.93 Brezilya7441.90 İngiltere6341.62 Meksika5931.51 İsveç4471.14

62 Madde Grupları İtibariyle İhracat (Milyon $)2006 20072008Değişim Oranı % Gıda Maddeleri7388125 42,05 Enerji Maddeleri53.42958.83176.340 29,76 Ham Maddeler195169351107,69 Yarı Mamul Maddeler,049931.306 31,52 Mamul Maddeler454776 63,04 Tüketim Maddeleri4335 0.00 T o p l a m54.61360.16378.233 30,04

63 Ülkeler İtibariyle İhracat (2008) Ülke AdıDeğer (Milyon $)Genel İçinde Oranı (%) ABD18.64823,84 İtalya11.90215.21 İspanya8.93811,42 Fransa6.4218,21 Hollanda5.6157,18 Kanada5.5527,10 Türkiye3.2904,21 Brezilya2.4783.17 Ingiltere2.2932,93 Belçika2.2912,93 Portekiz1.7562,24 Günay Kore1.6472,11 Hindistan1.2871,65 Japonya9871,26 Fas7530,96 Misir7160,92

64 TÜRKİYE – CEZAYİR EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİ

65 GENEL BAKIŞ  Türkiye ile Cezayir arasında ekonomik ilişkiler son derece dinamik bir gelişme göstermekte  BOTAŞ ile SONATRACH arasında 1995 yılında imzalanan ve yıllık 4 milyar metreküplük doğalgaz alımını öngören 20 yıllık sözleşme, ticari ilişkiler alanında canlanmanın başlangıcı oldu  Özellikle ekonomik alanda liberalizasyon sürecinin başlatılması, ülkenin hemen her alanda yatırım ve tüketim mallarına olan ihtiyacı, terör olaylarının azalması ihracatçılarımız için Cezayir’i cazip bir pazar haline getirmiş durumda  Ekonomik ve ticari ilişkilerde kaydedilen gelişmelerin en önemli göstergelerinden birisi; Türk işadamlarının Cezayir’de düzenlenen Fuarlara gösterdikleri ilgi  Son yıllarda artan ölçüde Cezayir’deki fuarlara katılan firmalarımız önemli iş bağlantıları gerçekleştirmekte

66 ANLAŞMA VE PROTOKOLLER  Ticaret Anlaşması  Turizm İşbirliği Anlaşması  Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması  Sivil Havacılık Anlaşması  Hukuki İşbirliğine İlişkin Anlaşma  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması  Meteoroloji Alanında Teknik İşbirliği Protokolü  Deniz Taşımacılığı ve Seyrüseferin Anlaşması  Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması  Veteriner ve Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması  Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaş.  KEK 8. Dönem Protokolü  Dostluk ve İşbirliği Anlaşması  Parlamentolar arası İşbirliği Protokolü  Adli İşbirliği Protokolü

67 TÜRKİYE-CEZAYİR DIŞTİCARETİ (Cezayir’in) (Milyon$) 200620072008Değişim Oranı % İthalatı7119211.25336,05 İhracatı1.8642.0433.29061,04 Dış Ticaret Hacmi2.5752.9644.54053,17 Denge1.1531.1222.03781,55 İhr. İth. Karşılama Oranı (%) 262222262

68 TÜRKİYE-CEZAYİR DIŞTİCARETİ

69 Madde Grupları İtibariyle CEZAYİR’İN TÜRKİYE’DEN İTHALATI (Milyon $)200620072008Değişim Oranı % Gıda Maddeleri389712023,71 Enerji Maddeleri113200,00 Ham Maddeler23433,33 Yarı Mamul Maddeler 27221837270,64 Mamul Maddeler28847259926,90 Tüketim Maddeleri 10913115518,32 T o p l a m7109211.25336,05

70 Cezayir’in Türkiye’den İthalatı 2008

71 Madde Grupları İtibariyle CEZAYİR’İN TÜRKİYE’YE İHRACATI (Milyon $) 2006 20072008Değişim Oranı % Gıda Maddeleri0,301...... Enerji Maddeleri1.7501.9733.13758,99 Ham Maddeler10662131111,29 Yarı Mamul Maddeler 5,5821162,5 Mamul Maddeler2000 Tüketim Maddeleri 0.2000 T o p l a m1.8642.0433.29061,04

72 CEZAYİR’DEKİ TÜRK YATIRIMLARI

73 Cezayir Yatırımları Teşvik Milli Ajansına (A.N.D.I.) Deklare Edilen Doğrudan Veya Ortaklık Şeklindeki Türk Yatırımları

74 Türk Yatırımları (2000 – 2007) (Milyon $) (Milyon $) YIL PROJE SAYISIPROJE TUTARIÇALIŞAN SAYISI 2000712686 200131,5302 200221,243 2003567,53.295 200442,293 20051239,83.513 200626,5306 200713174,21.885 Genel 48304,910.123 Toplam

75 Türk Yatırımları (2000 – 2007) (Milyon $) (Milyon $) FAALİYET ALANIPROJE SAYISIPROJE TUTARIÇALIŞAN SAYISI Siderurji, metal, meka- nik, elektrik11133,81.776 Yapı, bayındırlık17114,26.974 Kimya, kauçuk,plastik37,8215 Tekstil, konfeksiyon Tuhafiyecilik21,4269 Ağaç ürünleri, mantar, kağıt, basım işleri21,353 Diğer sanayiler329,6417 Taşımacılık38,7226 Şirketlere sağlanan Hizmetler44,9116 Şekerleme, çikolata Konserve10,345 Bijuteri10,624 Kalite kontrol10,58 Genel Toplam48304,910.123

76 MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNDE TÜRK FİRMALARININ DURUMU  Türk Müteahhitlik firmalarının sayısı 55  Türk müteahhitleri tarafından üstlenilen projeler kümülatif olarak 2.045.462.800 $  İnşaat firmalarımızın Cezayirli ortakları ile kuracakları ortaklıklarda; Uluslararası platformda geçerli olan ortaklık şekli “groupement”  Groupement kar etmez, üyeleri olan şirketler kar eder

77 TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER  Sık değişen mevzuat  Teminat mektuplarının kabul edilmemesi  Cezayir’de bir Türk bankasının bulunmaması  Türk Müteahhitler Birliği’nin Cezayir’de bir ofisinin olmaması  Serbest Ticaret Anlaşması’nın realize edilememesi

78 İHALELERİN İZLENMESİ  Ticaret Müşavirliği tarafından ücretli olarak abone olunan Bomop Bülteninden izlenmekte  (www.musavirlikler.gov.tr) isimli web sayfasında yayınlanmakta www.musavirlikler.gov.tr  Ayrıca, Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB)’ne iletilmekte ve OAİB web sitesinde de yayınlanmakta

79 Cezayir’de ihale ilanlarının takip edilebileceği önemli adresler  Bomop Bülteni Fransızca ve Arapça olarak yayınlanan bu haftalık bültende ulusal ve uluslararası ihaleler, süre uzatımları, ön seçim duyuruları gibi tüm duyurulara yer verilmektedir. Adres: http://www.anep.com.dz http://www.anep.com.dz  Algeria Tenders İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenmiş bulunan bir web sitesidir. Adres : http:// www.algeriatenders.com www.algeriatenders.com  El- Moudjahid Gazetesi Fransızca yayın yapan ve Hükümete yakınlığı ile bilinen bu gazetede kamuya ait tüm ihaleler yayınlanmaktadır. Ücretsiz olarak erişim sağlanmaktadır. Adres : http://www.elmoudjahid.com http://www.elmoudjahid.com  Agence Nationale des Autoroutes  Agence Nationale des Autoroutes Ulusal Otoyol Ajansının web sayfası olup, özellikle en büyük proje olan Doğu-Batı Otoyoluna ait ihale ilanları yer almaktadır. Adres :http:// www.ana.org.dz www.ana.org.dz

80 İŞBİRLİĞİ YAPILABİLECEK SEKTÖRLER  Gıda  Tekstil ve ev tekstili  Mobilya  Elektrikli ev aletleri ve elektronik eşya  İnşaat ve İnşaat malzemeleri  Telekomünikasyon  ilaç  Makina, yedek parça, ekipman,  Otomotiv yedek parça  Balıkçılık; avlanan balığın işlenmesi, depolanması nakliyesi  Balıkçı tekneleri yapımı  Turizm

81 SORUNLAR VE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÖNERİLER

82 SORUNLAR  İhalelerin takibi ve alınması konusundaki güçlükler  Ticari ilişkilerde; dolandırıcılık benzeri riskler, düşük seviyede  Ancak, alt yapı yetersizliği, bilgi eksikliği ve mevcut bilgilere ulaşmadaki güçlükler, sürekli değişen ve uygulamada farklılık gösteren mevzuat ile katı bürokratik zihniyetin yarattığı sıkıntı  Mal mukabili yapılan satışlarda yaşanan sıkıntılar  Cezayir Dinarının konvertibl olmaması  Bankacılık mevzuatının yeterince açık olmaması ve uygulamadan kaynaklanan güçlükler  Cezayir bankalarının Türk bankalarının akreditif ve teminatlarını kabul etmemesi

83 ÖNERİLER  Türk yatırımcı, müteahhit ve işadamlarının yaşadıkları sıkıntıların aşılabilmesini teminen bir Türk bankasının Cezayir’de şube açması  Türk Müteahhitler Birliğinin Cezayir’de kendi ofisini açması  Cezayir’de iş yapmayı planlayan firmalarımızın; - k ompetan bir avukat, bir muhasebeci ve bir gümrük komisyoncusu ile baştan sözleşme yapmaları - bu ülkede bir ofis açmaları - Cezayirliler ile ortaklıklar tesis etmeleri - ihalelere aralarında güç birliği yaparak katılmaları - mevcut teşvik imkanlarından yararlanarak, Cezayir’de yatırıma yönelmeleri  Türkiye ile Cezayir arasında Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinin bir an önce başlatılması

84 İHRACATÇILARIMIZA YÖNELİK GENEL BİLGİLER VE YARARLI ADRESLER

85 GENEL BİLGİLER (I)  Türk Hava Yollarının (THY) haftada yedi gün İstanbul-Alger karşılıklı tarifeli seferi mevcut  THY’nin haftada iki kez de Oran şehrine sefer yapma imkanının sağlanması için girişimlere devam edilmekte  Ayrıca, Cezayir Hava Yolları (Air Algérie) Salı, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün Alger-İstanbul karşılıklı tarifeli seferler yapmakta  Cezayir’de hafta sonu tatil günleri Perşembe ve Cuma; ancak bankalar ve özel kuruluşlar Perşembe günü öğlene kadar açık  Büyükelçiliğimizce hafta sonu tatili Cuma ve Cumartesi günleri yapılmakta  Cezayir’e girişte vize aranmakta; Cezayir Konsolosluğu vize için davetiye talep etmekte, Vizeler Cezayir Konsolosluğu tarafından genellikle 1 aylık verilmekte  Ülkeye girişte yolcular için şahsi eşya muafiyeti var

86 GENEL BİLGİLER (II)  Ülkeye girişte yolcular para ve diğer ödeme araçlarını getirebilmekte  Ancak, ülkeye sokulan paranın ve altın, platin gibi ziynet eşyasının gümrüğe deklare edilmesi gerekmekte  Bazı büyük oteller kredi kartı ile yapılan ödemeleri kabul etmekte  Bazı büyük otellerde seyahat çeki değiştirme imkanı da bulunmakla beraber, esasen bu işlemi Cezayir Merkez Bankası gerçekleştirmekte  Ülkede toplu taşımacılık pek gelişmemiş durumda; taksi bulmak, özellikle geceleri oldukça zor  Bu nedenle, otellerin taksilerinin tercih edilmesi ya da bir taksi ile günlük ücret üzerinden anlaşma sağlanması tavsiye edilen bir husus  Başkent Cezayir’de otel sayısı son derece az; genellikle otellerde yer bulmak sorun olmakta  Uluslararası standartta birkaç beş yıldızlı otel ve bunun dışında, az sayıda küçük yerel otel mevcut  Yerel otellerin yatak sayısı, kalitesi ve hizmet standardı ise oldukça düşük,  Cezayir’de büyük alış-veriş merkezleri bulunmamakta  Sadece şehir merkezinde bazı orta büyüklükte marketler var; ancak, gerek bu marketlerde ve gerekse mahalle bakkallarında pek çok ihtiyaç maddesini bulmak mümkün

87 ŞİRKET TÜRLERİ (I)  E.U.R.L ( Şahıs şirketi): Tek kişilik şirkettir. Yönetici, şirketin sahibi veya dışarıdan birisi olabilir Sermayesi: 100.000 Cezayir Dinarı (1.400 ABD Doları)  S.A.R.L (Limitet şirket): En az iki, en fazla 25 ortaklı şirketdir. Şirket yöneticisi, ortaklardan veya dışarıdan birisi olabilir Sermayesi: 100.00 Cezayir Dinarı (1.400 ABD Doları)  S.P.A (Anonim şirket): En az yedi ortaklı olan bu şirketler büyük sermayeli şirket niteliğine sahiptir.Yönetim kurulu ve yönetim kurulu başkanı bulunması şart Sermayesi: 1.000.000 Cezayir Dinarı (14.000 ABD Doları)

88 ŞİRKET TÜRLERİ (II)  Yabancı Şirket (Şube) Cezayir’de kurulacak şirket, ana şirketin bir şubesi olacak ise, ana firmanın tüm dokümanlarının tercüme edilip, Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi ve Ticaret Bakanlığı’na verilmesi gerekmekte  Yabancı firma tüm sermayesini ve kazancını transfer etme hakkına sahip; ancak, Cezayir’deki ofisin iyi şekilde çalışması için yeterli bir bütçenin ülkede bırakılması gerekmekte  İrtibat Bürosu  İrtibat bürolarının ticari faaliyette bulunma ve para transfer hakları yok; irtibat bürosu kurulmasında öncelikle Ticaret Bakanlığına yazılı başvuruda bulunulması ve aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi gerekmekte  Mali koşullar  Banka nezdinde CEDAC hesabı açtırılması ( bu hesaba yatırılan para döviz, çekilen para ise dinardır, yalnızca yabancılar için açılan bir hesap türüdür). İrtibat bürosu için 20.000 ABD Dolarının teminat olarak bankada bloke edilmesi gerekmekte  İdari koşullar  Ana Şirketin Statüsünün Onaylı Fotokopisi, Büro Yöneticisinin Atanmasına İlişkin Ana Şirketin Kararı, Büro Yöneticisinin Özgeçmişi ve Pasaport Fotokopisi, Büronun Faaliyet Göstereceği Yer

89 YARARLI ADRESLER

90 Başlıca Ticaret ve Sanayi Odaları  Chambre Nationale De Commerce Et D’ındustrie D’alger (Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası) Palais Consulaire : Bd Amilcar Cabral 16000 Alger Algérie Tel : 021 966666/ 965050, Fax : 021 969999/967070 e-mail :caci1@wissal.dzweb :www.caci.com.dz  Chambre Nationale De Commerce Et D’ındustrie De Seybouse (Annaba) (Annaba Ticaret ve Sanayi Odası) Palais Consulaire Place Mohamed Belouizdad BP 244, 23000 Annaba Algérie Tel : 038 862723/24/27, Fax : 038 868440 e-mail :cci_seybouse@yahoo.comweb :www.cciseybouse.org.dz  Chambre Nationale De Commerce Et D’ındustrie De L’Oranie (Oran) (Oran Ticaret ve Sanayi Odası) Palais Consulaire, 8 bd de la Soummam - 31000 Oran Tel : 041 391299/39 37 42, Fax : 041 396312  Chambre Nationale De Commerce Et D’industrie Rhumel (Constantine) (Constantine Ticaret ve Sanayi Odası) 6 Rue du 26 Novembre 1974 - 25000 Constantine Algérie Tel : 031 931965, Fax : 031 937807  Chambre De Commerce Et D’ındustrie De Mitidja (Blida) (Blida Ticaret ve Sanayi Odası) Bd. Colonel Lotfı Ex Sıege De Wılaya De Blida Bd Colonel Lotfi 09000 Blida Algérie Tel : 025 494959, Tlx : 72002 dz

91 Önemli İşadamları Dernekleri  Forum Des Chefs D’entreprises (İşadamları Forumu) Villa N°6 Lotissement Benhadadi Chéraga Alger Tel: 021 366922/ 363335 / 363409, Fax : 021 371314 e-mail :president@fce-dz.orgweb:www.fce-dz.org  Confédération Algérienne Du Patronat (Cezayir İşadamları Konfederasyonu) Hotel El Aurassi Niveau C Bureau N°7 Alger Tel & Fax :021 428148/42 Tel :021 748252 P442 e-mail :contact@cap-dz.comweb :www.cap-dz.com  Unıon Générale Des Entrepreneurs Algériens (Cezayir Müteşebbisler Genel Birliği - Müteahhitler dahil -) Villa no. 28 Quartier Ain-Soltane- les Oliviers-Birkhadem/Alger Tel & Fax: 021 54 10 82 – 540299  Club Des Entrepreneurs & Industriels (Müteşebbisler ve Sanayiciler Kulübü) Avenue Kritli Mokhtar (Centre Hippique) Blida Algérie Tel & Fax :025 40 32 66 /67 Fax : 025 40 32 68 E-mail :contact@ceimi.orgWeb :www.ceimi.org

92 TEŞEKKÜRLER MUZAFFER SOYSANLI (0537 2098518)


"CEZAYİR ÜLKE PROFİLİ VE TÜRKİYE – CEZAYİR EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİ 08 NİSAN 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları