Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Ali GAZİ Hastane İşletmeciliği Uzmanı Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Ali GAZİ Hastane İşletmeciliği Uzmanı Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe."— Sunum transkripti:

1

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Ali GAZİ Hastane İşletmeciliği Uzmanı Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı Muhasebe Sistemi Şube Müdürü

3 1.Döner Sermayelerin Yapısı • Döner Sermayelere Genel Bakış • İşletme – Saymanlık Sayılar Sermaye Yapıları • Gelir, Giderler • Mevzuat • Genel Yazılar 2.Döner Sermayeli İşletmelerde Tek Düzen Muhasebe Sistemi • Tarihçe • Hesap Planı • Döner Sermaye Bütçe Uygulaması • Örnek Muhasebe Kayıtları 3.Tek Düzen Muhasebe Programı/Muhasebe Sistemi Şube Müdürlüğü •Programın Kullanımı • Temel Mali Tablolar ve Yorumlama • Raporlamalar ve Yorumlama •Geleceğe Yönelik Planlamalar/Beyin Fırtınası Sunum Planı

4 DÖNER SERMAYELERİN YAPISI VE MALİ DURUMU

5 Döner Sermayelerin İşletme ve Saymanlık Sayıları Bağlı Olduğu İdareİşletme SayısıSaymanlık Sayısı Sağlık Bakanlığı Mili Eğitim Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü247 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı186 Çevre ve Orman Bakanlığı84 Üniversiteler6554 Milli Savunma Bakanlığı59 Başbakanlık49 Bayındırlık veİskanBakanlığı27 Diğer İdareler11 Toplam

6 Döner Sermayelerin İşletme Sayıları

7 Döner Sermaye Gelir ve Giderlerindeki Değişim( ) YILGİDER Değişim Oranı % GELİR Değişi m Oranı % Enflasyo n Oranı % , , , , , , , Eyül Ortalama ,65

8 Maliye Bakanlığı Verilerine 2007 Yılı Türkiye Geneli Tüm Döner Sermayeli Kurum İşletme Gelirleri 17 MİLYAR TL Döner Sermayelerin 2007 Yılı Gelirleri

9 Kurumlara Göre Döner Sermaye Gelirleri ( ) Kaynak:Maliye Bakanlığı

10 KURUMLAR EYLÜL Sağlık Üniversiteler Orman Gn.Md M.E.B Başbakanlık Bayındırlık Tarım ve Köyişleri Ulaştırma Milli Savunma Kültür ve Turizm Çevre ve Orman Bak Diğer TOPLAM Kurumlara Göre Döner Sermaye Giderleri ( ) Kaynak:Maliye Bakanlığı

11 Kurumlara Göre Döner Sermaye Gelirleri (2008)

12 Kurumlara Göre Döner Sermaye Giderleri (2008)

13 Kurumlara Göre Döner Sermaye Gelirlerinin Trendi ( )

14 Kurumlara Göre Döner Sermaye Giderleri ( )

15 Tahsis Edilen / Ödenmiş Sermaye Tutarları Tahsis EdilenÖdenmiş Sağlık Kültür Turizm Özel Bütçe Orman Gn.Md Tarım Milli Eğitim Üniversiteler Çevre Orman Başbakanlık Adalet Bakanlığı Ulaştırma Diğer Milli Savunma Bayındırlık Çalışma Sos.Güv Dışişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı TOPLAM Kaynak:Maliye Bakanlığı

16 Döner Sermaye Giderlerinin Dağılımı (Hazine hissesi, merkez payı, Arş fonu, SHÇEK payı ) (Yatırım ve personel giderleri dahil) (Terkinler dahil) 2008 Yılı

17 SAĞLIK BAKANLIĞI t DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİ

18 Yıllar İtibariyle Döner Sermayeli Kurum Sayısı

19 Döner Sermayeli Kurumların Sayısal Dağılımı

20 Not: 2007 Yılı Karlarına Göre Sermaye Dağıtımı Devam Etmekte Olup 2008 yılı sonu kalan sermayemiz dir. YILLARA GÖRE SERMAYE HAREKETLERİ

21 Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Bütçe Büyüklüğü/Gerçekleşmeleri 2005 Yılı BÜTÇESİ 15,2/8,2 MİLYAR TL 2006 Yılı BÜTÇESİ 15,6 /10,3 MİLYAR TL 2007 Yılı Bütçesi 16,4 /11,3 MİLYAR TL 2008 Yılı BÜTÇESİ 16,9 /11,7 MİLYAR TL 2009 YILI BÜTÇESİ 16,4/10,5 MİLYAR TL (Eylül Sonu) 2005 Yılı BÜTÇESİ 15,2/8,2 MİLYAR TL 2006 Yılı BÜTÇESİ 15,6 /10,3 MİLYAR TL 2007 Yılı Bütçesi 16,4 /11,3 MİLYAR TL 2008 Yılı BÜTÇESİ 16,9 /11,7 MİLYAR TL 2009 YILI BÜTÇESİ 16,4/10,5 MİLYAR TL (Eylül Sonu)

22 DÖNER SERMAYELİ KURUMLAR BORÇ ALACAK TABLOSU ( ) 21

23 6 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN DÖNEM SONU DEĞERLERİ (Stok Hariç) • tarih itibariyle TDMS’den alınan verilere göre hazırlanmıştır.

24 8 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN DÖNEM SONU DEĞERLERİ (STOK DAHİL) • tarih itibariyle TDMS’den alınan verilere göre hazırlanmıştır.

25 SAĞLIK DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ MEVZUATI ve YAPILAN İŞLEMLER

26   Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Bütçe Muhasebe Uzmanı/Şube Yöneticisi Sayın Mutlu ONDER’in Katkılarıyla

27 Döner Sermaye Mevzuatı Yasal Düzenlemeler Sayılı Kanun Sayılı Kanun Sayılı Kanun Sayılı Kanun (2005) Sayılı Kanun (2006) Yönetmelikler - Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Sayılı Yönetmelik Genelgeler/Genel Yazılar

28 1) Tarih ve 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun, 2) Tarih ve 106 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik, 3)5018 Sayılı Kanun, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, 4)Maliye ve Sağlık Bakanlığınca Hazırlanan Genel Yazılar ve Görüşlerden Seçmeler,

29 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun  Birinci basamak sağlık hizmeti sunan kuruluşlar da dahil olmak üzere, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile bağlı kuruluşlara (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hariç) verilen döner sermaye bu Kanun hükümlerine göre yürütülür. KAPSAM

30 209 Sayılı Döner Sermaye Kanunu’nun Amacı ; Genel Bütçe Yükünün Azaltılması, Sağlık Hizmetlerinin İyileştirilmesi, Çağdaş, Kaliteli, Verimli, etkin sağlık hizmetinin sunulması. Toplumsal Faydalar Sağlanması, Kamudaki Atıl Kapasitenin Kullanılması, Devlete Ek Gelir Sağlanması,

31 106 Sayılı Yönetmelik  Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına 209 sayılı kanunla tahsis edilen döner sermaye işletmeleri, faaliyetlerini bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütürler.  Sağlık kurumlarına tahsis edilecek döner sermaye Sağlık Bakanlığınca tespit edilir ve lüzumuna göre artırılır veya azaltılabilir.  Yapılan bu değişiklikler Maliye Bakanlığına bildirilir.

32 DÖNER SERMAYE NEDİR? Genel Ve Katma Bütçeli İdarelerin Kamu Hizmetlerini Yerine Getirmeleri Sırasında Bu Hizmetlere Bağlı Olarak Yönetilen Ticari, Sınai, Tarımsal, Kültürel Ve Mesleki Faaliyetlerin Yürütülmesi İçin Tahsis Edilen Sermayelere Denir. DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER Döner Sermaye Verilerek Kurulan İşletmelerdir.

33 Döner Sermaye Kuruluş İşlemleri 1- Sağlık Bakanlığı Tarafından Veya Diğer Kaynaklardan Kurum Ve Kuruluş Yaptırılır-alınır-kiralanır Vs.. (S.B.) 2- Sağlık Bakanlığı Açılış Onayı Verir (S.B.) 3- Bakanlığa Döner Sermaye Kurulması Ve Hangi Saymanlığa Bağlanmasını Belirten Talep Yazı Yazılır (Sağlık Müd-Defterdarlık) 5- Bakanlıkça Açılış Sermaye Tahsisi Yapılır (S.B) 6-Döner Sermaye Bütçesi Hazırlanarak Bakanlık Onayına Sunulur (Kurum) 7- Bütçe için Bakanlık Onayı Alındıktan Sonra Artık Döner Sermaye İşletmesi Kurulmuş Olur.

34 Döner Sermayeli Kurumların İdaresi  Her kurumun idaresi, il sağlık müdürü veya müdür veyahut bir baştabip tarafından yerine getirilir.  Kurumun Müdür veya Baştabibi kurumu mevzuat dairesinde ve Sağlık Bakanlığı emir ve talimatına uygun olarak ve işletme menfaatlerini koruyacak şekilde idare eder.  Baştabip veya kurum Müdürü (Rehabilitasyon, Hıfzıssıhha Enstitüsü, Huzurevi, Kreş ve Gündüz Bakımevi gibi kurumlarda) birinci derecede imza yetkisine haiz en büyük amirdir.  Baştabip veya kurum müdürü idari işlerden re'sen sorumludur.

35 Bütçelerin Hazırlanması  Döner Sermaye Bütçesi, Kurum Müdürü veya Baştabibi tarafından hazırlanarak Bakanlığın inceleme ve onayına sunulduktan sonra yürürlüğe girer.  Her Kurum kendi bütçesini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak, malî yılın başından en az 3 ay önce Bakanlığın inceleme ve onayına arz eder.  Bakanlık, Kurum bütçelerini inceledikten ve gerektiğinde Kurumla görüşmek suretiyle gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra onaylayarak malî yılın başlamasına en az 15 gün kala Kurumlara geri gönderir

36  Döner Sermayeli İşletmelerin GELİR ve GİDERLERİ

37 DÖNER SERMAYE İŞLETME GELİRLERİ (209 sayılı Kanun ve Yönetmelik) Döner sermaye işletmelerinin gelirleri; a) Her türlü muayene, teşhis, tedavi, laboratuar, tetkik, tahlil, ameliyat ve benzeri sağlık hizmetleri karşılığında alınan ücretler, b) Üretilip satışa sunulan ilk madde, malzeme, mamul, aşı, serum, protez ve benzerleri karşılığında elde edilen ücretler, c) Aşı, ilaç, serum, insan kanı ve kan ürünleri imali ile istihsal veya imal edilecek diğer maddelerden elde edilen gelirler, d) Özel tarifeli poliklinik, teşhis, tetkik, tahlil, ameliyat ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hizmetlerden alınan ücretler, e) Bastırılan veya yaptırılan her nevi belgeden elde edilen ücretler, f) Sigortalı turistlere ve yabancı hastalara verilen sağlık hizmeti gelirleri,

38 DÖNER SERMAYE İŞLETME GELİRLERİ (209 sayılı Kanun ve Yönetmelik) g) Sağlık alanında verilecek kurs, eğitim, araştırma, yayın ve danışmanlık hizmet gelirleri, h) Diğer kamu veya özel sektör kuruluşlarının sağlık alanında sunduğu hizmetlere kredi notu verilmesi veya akredite edilmesinden elde edilen ücretler, ı) Atölye, tamirhane veya depolarda gerçekleştirilen sağlık hizmetleri ile ilgili montaj, demontaj veya proje işlerinden elde edilen ücretler, i) Sağlık kurum ve kuruluşlarında üçüncü şahıslarca yapılacak sağlık alanı dışındaki tanıtım hizmetlerinden elde edilen ücretler,

39 DÖNER SERMAYE İŞLETME GELİRLERİ (209 sayılı Kanun ve Yönetmelik) j) Üçüncü şahıslarca yapılan her türlü bağış ve yardımlar, k) Her yıl Merkezî Yönetim Bütçe Uygulama Talimatları ile belirlenen fiyatları aşmamak üzere belirlenen fiyat üzerinden Kanun kapsamına dâhil döner sermayeli işletmelere sunulan hizmetlerden elde edilen gelirler, l) Kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan mal veya demirbaşların tespit edilen bedel üzerinden Kanun kapsamına dâhil döner sermayeli işletmelere devredilmesi karşılığında elde edilen gelirler, m) Döner sermaye ile ilgili diğer gelirlerdir.

40 DÖNER SERMAYE İŞLETME GİDERLERİ (209 ve 3359 sayılı Kanun ile Yönetmelik) Döner sermaye işletmelerinin giderleri; Döner sermaye işletmelerinin giderleri; a)Memur ve sözleşmeli personel aylık ve ücretleri ile ilgili mevzuat uyarınca yapılan döner sermaye ek ödemeleri, a)Memur ve sözleşmeli personel aylık ve ücretleri ile ilgili mevzuat uyarınca yapılan döner sermaye ek ödemeleri, b)İş Kanununa göre istihdam edilecek işçi ücretleri, b)İş Kanununa göre istihdam edilecek işçi ücretleri, c)Satın alınacak her türlü mal ve hizmet bedelleri, c)Satın alınacak her türlü mal ve hizmet bedelleri, d) Yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla, Bakanlık adına inşa edilecek yeni veya ek binaların yapım giderleri; işletmelerin kullanmakta olduğu binaların her türlü bakım, onarım, tadilat, müştemilat ve çevre düzenlemesi giderleri ile bu binaların kira bedelleri,” d) Yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmesi kaydıyla, Bakanlık adına inşa edilecek yeni veya ek binaların yapım giderleri; işletmelerin kullanmakta olduğu binaların her türlü bakım, onarım, tadilat, müştemilat ve çevre düzenlemesi giderleri ile bu binaların kira bedelleri,” e)Tıbbi cerrahi demirbaş ve diğer demirbaş mal bedelleri, e)Tıbbi cerrahi demirbaş ve diğer demirbaş mal bedelleri, f)Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı hayvan beslenmesi ve bunların ürünlerinden faydalanılması ile ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına ilişkin giderlerin yapılması ile vergi, resim, harç ve komisyon giderleri, f)Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı hayvan beslenmesi ve bunların ürünlerinden faydalanılması ile ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına ilişkin giderlerin yapılması ile vergi, resim, harç ve komisyon giderleri,

41 DÖNER SERMAYE İŞLETME GİDERLERİ (209 ve 3359 sayılı Kanun ile Yönetmelik) g)Döner sermaye kazancının elde edilmesiyle ilgili giderler, g)Döner sermaye kazancının elde edilmesiyle ilgili giderler, h)Sağlık Hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik her türlü eğitim giderleri, h)Sağlık Hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik her türlü eğitim giderleri, ı)Ambulans, cenaze arabası ve benzeri sağlık hizmet araçlarının akaryakıt, donanım, yedek parça, bakım ve tamirat giderleri, ı)Ambulans, cenaze arabası ve benzeri sağlık hizmet araçlarının akaryakıt, donanım, yedek parça, bakım ve tamirat giderleri, i) Tamirat, tadilat, inşaat, tıbbî ve fennî tesisat ile kamulaştırma yaptırılmasıyla ilgili giderler, i) Tamirat, tadilat, inşaat, tıbbî ve fennî tesisat ile kamulaştırma yaptırılmasıyla ilgili giderler,

42 DÖNER SERMAYE İŞLETME GİDERLERİ (209 ve 3359 sayılı Kanun ile Yönetmelik) j) Tamir, ve imâl atölyeleri açılması için yapılacak giderler, j) Tamir, ve imâl atölyeleri açılması için yapılacak giderler, k) Ambulans, cenaze arabası ve hizmet aracı satın alınması ile kiralanması veya hizmet satın alınması yoluyla teminine ilişkin giderler, k) Ambulans, cenaze arabası ve hizmet aracı satın alınması ile kiralanması veya hizmet satın alınması yoluyla teminine ilişkin giderler, l) Fiyatlandırılan mamûllerin serbest piyasaya veya sair müesseselere intikal ettirilmesine ilişkin giderler, l) Fiyatlandırılan mamûllerin serbest piyasaya veya sair müesseselere intikal ettirilmesine ilişkin giderler, m) Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı hayvan beslenmesi, ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına ilişkin giderler, m) Deneysel amaçlı ve hizmet gereği canlı hayvan beslenmesi, ziraî mahsullerden ihtiyaç görülenlerin yetiştirilmesi, bakımı ve satışına ilişkin giderler,

43 DÖNER SERMAYE İŞLETME GİDERLERİ (209 ve 3359 sayılı Kanun ile Yönetmelik) n) Taşınır ve taşınmaz mal satın alınması, ihtiyaç duyulan taşınmaz mallar üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilmesi, kiralanması veya bunlara ilişkin yapılan her türlü giderler, n) Taşınır ve taşınmaz mal satın alınması, ihtiyaç duyulan taşınmaz mallar üzerinde sınırlı aynî hak tesis edilmesi, kiralanması veya bunlara ilişkin yapılan her türlü giderler, o) Kanun kapsamına dâhil döner sermayeli işletmelerden, Merkezî Yönetim Bütçe Uygulama Talimatlarında belirlenen fiyatları aşmamak üzere belirlenen fiyat üzerinden temin edilen hizmet alım giderleri, o) Kanun kapsamına dâhil döner sermayeli işletmelerden, Merkezî Yönetim Bütçe Uygulama Talimatlarında belirlenen fiyatları aşmamak üzere belirlenen fiyat üzerinden temin edilen hizmet alım giderleri, ö) Bakanlığa bağlı diğer döner sermayeli işletmelerin kullanmadıkları veya ihtiyaç fazlası olup, bedeli karşılığında devralınan mal ve demirbaşlara ilişkin giderler, ö) Bakanlığa bağlı diğer döner sermayeli işletmelerin kullanmadıkları veya ihtiyaç fazlası olup, bedeli karşılığında devralınan mal ve demirbaşlara ilişkin giderler,

44 DÖNER SERMAYE İŞLETME GİDERLERİ (209 ve 3359 sayılı Kanun ile Yönetmelik) p) Döner sermayeli işletmelerin, tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilâç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımları için yapılan her türlü giderler, p) Döner sermayeli işletmelerin, tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilâç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımları için yapılan her türlü giderler, r) Eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmakta olan yabancı uyruklu asistanlara ilgili mevzuat uyarınca yapılan ödemeler. r) Eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmakta olan yabancı uyruklu asistanlara ilgili mevzuat uyarınca yapılan ödemeler. s-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 7 nci maddesi hükmüne göre kiralanacak sağlık tesisleri kira giderleri.

45 BAZI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

46 Sağlık Kurumlarının Sundukları Hizmetlerin Birbirlerinden Temini sayılı Kanuna tabi döner sermayeli işletmelerin, gerekli gördükleri hallerde sundukları hizmetleri, Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen fiyatları aşmamak üzere belirleyecekleri fiyat üzerinden, birbirlerinden temin etmeleri mümkün kılınmıştır.

47 Genel Bütçe Ödeneği İle Devam Etmekte Olan Bina Projelerinin Tamamlanmasına Yönelik İnşaat İşleri İçin Yapılan Harcamalar -Kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini aksatmamak ve yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla, Sağlık Bakanlığınca belirlenen miktarın, genel bütçe ödeneği ile devam etmekte olan sağlık kurum ve kuruluşlarının bina projelerinin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri için harcanması amacıyla ilgili saymanlığa aktarılır. -Kurum ve kuruluşlarının hizmetlerini aksatmamak ve yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmek kaydıyla, Sağlık Bakanlığınca belirlenen miktarın, genel bütçe ödeneği ile devam etmekte olan sağlık kurum ve kuruluşlarının bina projelerinin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri için harcanması amacıyla ilgili saymanlığa aktarılır.  5018 sayılı Kanunun mülga geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasında, döner sermaye işletme bütçelerinin bağlı bulundukları idarelerin bütçeleri içinde yer alacağı düzenlenmiş idi. Bu nedenle, ödenecek tutarın ödemeyi yapan genel bütçe muhasebe birimine aktarılması yerine, önceki hakedişlerle de ilinti kurulması suretiyle ilgili döner sermaye muhasebe birimince ödenmesi usulü benimsenmiştir.

48 Mal Ve Hizmet Alımlarının Toplu Yapılması  Döner sermayeli işletmelerin tıbbî cihaz, tıbbî sarf malzemesi, ilaç ve büro malzemeleri gibi merkezî olarak satın alınmasında fayda görülen mal alımları ile hizmet alımları; bedelleri her döner sermaye işletmesinin kendi bütçesinden karşılanmak kaydıyla toplu olarak yapılabilmektedir.  Bu durumda harcama yetkilisinin kim olacağı Sağlık Bakanlığınca belirlenmektedir. (5 Haziran 2008 tarihli ve 42 sayılı Genelgede, 81 İl Sağlık Müdürüne, limite bağlı olmaksızın ihaleye çıkabilme, ihaleleri tasdik ve ihalelerle ilgili sözleşme yapma yetkisi verilmiştir.)

49 Mal ve Demirbaşların Devri  Döner sermayeli işletmeler, kullanmadıkları veya ihtiyaç fazlası olan mal ve demirbaşları bedelsiz veya tespit edilecek bedel üzerinden birbirlerine devretmeleri mümkündür.  Bu durumda Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen belgeler düzenlenmek suretiyle muhasebe kayıtları tesis edilmelidir.  Aynı il sınırları içerisindeki döner sermayeli işletmeler ariyet sözleşmesi ile birbirlerine mal verebilmektedirler.

50  Döner sermayeli işletmeler, süreklilik arz eden hizmet alımları ile maliyeti yüksek ve ileri teknoloji ürünü olan tıbbî cihazların hizmet alımı yoluyla temini veya kiralanması için döner sermaye kaynaklarından, gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişebilirler.  Gelecek yıllara yaygın yüklenme konusunda 209 sayılı Kanunda süre belirtilmemekle birlikte, Maliye Bakanlığınca, sürenin 3 yılı geçmemek üzere tespit edilmesi benimsenmiştir.  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa yapılan ek madde ile sağlık işletmelerine yıllara yaygın yüklenmeler yapabilmeleri konusunda da bir düzenleme yapılmıştır. Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler

51 Kaynak Aktarılması  Döner sermayeli işletmelerin malî imkânı elverişli olanlarından, malî durumu yetersiz olanlara karşılıksız veya borç olarak kaynak aktarmaya Sağlık Bakanı yetkilidir.  Borç Aktarımlarında Yetki Devrine ilişkin tarihli, 2865 sayılı ve 2006/50 sıra nolu Genelge ile Harcama yetkililerine devredilmiştir.

52 Döner Sermaye İşletmelerinin Malları  Döner sermayeye ait bütün mallar Devlet malı hükmündedir.  Bunlar aleyhine işlenen suçlar aynen Devlet malları aleyhine işlenmiş suç olarak kabul edilir ve sanıklar bu husustaki kanun hükümlerine göre takip olunarak cezalandırılır.

53 Mal ve Hizmet Alımları ile Satış İşlemleri  Döner Sermayeli işletmeler de (İstisnalar Hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar kapsamında bulunduklarından, mal ve hizmet alımlar ile yapım işlerini bu Kanunlarda yer alan hükümlere göre yapmaktadırlar.  Satış işlemleri ise, Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.

54 Mal ve Hizmet Satışları  Sağlık işletmelerinin kendi ürettikleri mal ve hizmetlerin satışında Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinde yer alan ihale usullerinin uygulanması mecburi değildir.  Üretilen mal ve hizmetler, maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla kuruluşlar tarafından tespit edilecek bedelle ticari usullere göre satılır.

55 Maliyet bedelinin altında satış  Kurum ve kuruluşlarda üretilen mal ve hizmetlerle, üretim esnasında meydana gelen mamul ve yarı mamul maddeler ile fireler, maliyet bedelinin altında olmamak kaydıyla kuruluşlar tarafından tespit edilecek bedel ile Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümlerine göre satılmaktadır.  Maliyet bedelinin altındaki satışlar, idarenin birinci derece ita amirinin (Üst yönetici) uygun görüşünden sonra kurulacak komisyon tarafından tespit edilecek yeni fiyattan yapılır.

56 Kredili Satış  Birinci derece ita amirinin (Üst Yönetici) müsaade ettiği mal ve hizmetlerin kredili satılması mümkündür. Bu takdirde, siparişle birlikte işin bedelinin % 10 u peşin alınır; mal ve hizmetin tesliminde işin bedelinin %25 i ödenmiş olmak kaydıyla kalan bedel 12 ayı geçmemek üzere eşit miktarlarda takside bağlanabilir.

57 Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği  5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesi ve 178 sayılı KHK nin 11 inci maddesi hükümlerine istinaden; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine bağlı olarak kurulmuş olan döner sermayeli işletmelerin iş ve işlemleri ile bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, sonuçlandırılması ve muhasebesi ile kontrol ve denetimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla bu Yönetmelik hazırlanmıştır.

58 Harcama Yetkilisi  Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir işletmenin en üst yöneticisi veya anılan görevi yürütmekle görevlendirilen kişidir.  Harcama yetkilileri harcama yetkisini; yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere, kısmen veya tamamen devredebilirler.

59 Gelir Gerçekleştirme Görevlileri  Gelir gerçekleştirme görevlileri; işletme gelirlerinin tahakkuk ve takip işlemlerini yürütürler.

60 Gelirlerin Tahakkuku, Takibi ve Tahsili  İşletme gelirlerinin tahakkuku ve takibi gelir gerçekleştirme görevlilerince, tahsil işlemleri ise muhasebe birimlerince yürütülmektedir.  Alacakların takibinden vazgeçilmesinde, 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmüne göre işlem yapılır.

61 Gider Gerçekleştirme Görevlileri  Gider gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

62 Gelir ve Gider Gerçekleştirme Görevlileri  Gider ve gelir gerçekleştirme görevlileri, kendilerine verilen görevlerin mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürütülmesinden, düzenledikleri belgelerin doğruluğundan ve diğer gerçekleştirme görevlileri tarafından düzenlenen belgeler üzerinde yapmaları gereken kontrollerden sorumludurlar.

63 Ön Malî Kontrol  Ön malî kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri tarafından yerine getirilir ve harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontrolleri kapsar.  Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler; harcama birimleri tarafından, işletmenin bütçesi, kullanılabilir ödenek tutarı ve mevzuat hükümlerine uygunluğu yönlerinden kontrol edilir.  Harcama yetkilileri; yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yaparlar. Bu gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılan kontrol sonucunda, ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür.” şerhinin düşülerek imzalanması gerekir.

64 Denetim  Döner sermaye i şletmeleri, Sağlık Bakanlığı denetim elemanları, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay tarafından denetlenir.  İşletmeler, iç denetime ilişkin hükümler ve ilgili mevzuat çerçevesinde Sağlık Bakanlığı iç denetçileri tarafından da iç denetime tabi tutulurlar.

65 Alacakların Takip ve Tahsil Edilmesinde Sorumluluk  Alacakların takip edilerek tahsil edilebilir hâle getirilmesinden idareler;  İlgili mevzuatına göre idarelerce tahakkuk ettirilerek tahsil edilebilir hâle gelmiş gelir ve alacakların ilgili hesaplara kaydedilerek, nakden veya mahsuben tahsil edilmesinden Muhasebe yetkilileri sorumludur.

66 Giderlerin Ödenmesinde Aranılacak Belgeler  İşletme bütçelerinden yapılacak harcamalarda ödeme belgesine bağlanacak kanıtlayıcı belgeler hakkında, “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

67 Taşınır işlemleri  İşletmelerce edinilen taşınırların; kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, “Taşınır Mal Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.  Taşınırların muhasebe hesap planında yer alan ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarına kaydının sağlanması için, taşınır işlemlerini yürütmekle görevli birimler tarafından düzenlenen belgelerin bir nüshası muhasebe birimine gönderilir.

68 Vergi Mükellefiyeti   MB. 30/10/2007 tarihli ve sayılı genel yazı ile döner sermaye işletmelerinin bağlı bulunulan vergi dairelerinde kendi adlarına mükellefiyet tesis ettirmeleri, döner sermaye saymanlıklarınca verilmekte olan vergi beyannamelerinin 2007/Kasım döneminden itibaren döner sermaye işletmesi yetkililerince verilmesi, beyannamelerde yer alan tutarların döner sermaye işletmesi adına ilgili döner sermaye saymanlıklarınca süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmesi konusunda duyuru yapılmıştır.

69  GENEL YAZILAR

70 Kaynak Aktarımlarının Muhasebeleştirilmesi  M.B. 05/07/2006 tarihli ve sayılı genel yazı ile 209 sayılı Kanun hükmünce yapılacak kaynak aktarımlarının muhasebeleştirilmesi konusunda bilgi verilmiştir. 134 ve 303 NOLU hesaplar hesap planına eklenmiştir. 209 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesine 5471 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile eklenen fıkrada “Döner Sermayeli İşletmelerin mali imkanları elverişli olanlarından, mali durumu yetersiz olanlara karşılıksız veya borç olarak kaynak aktarmaya Sağlık Bakanı yetkilidir.”hükmü yer almıştır. “Döner Sermayeli İşletmelerin mali imkanları elverişli olanlarından, mali durumu yetersiz olanlara karşılıksız veya borç olarak kaynak aktarmaya Sağlık Bakanı yetkilidir.”hükmü yer almıştır.

71 Mahkeme Harcı ve Masrafları M.B. 30/03/2005 tarihli ve 6316 sayılı genel yazı ile döner sermaye işletmelerinin mahkeme harcı ve masraflarının ödenmesi konusunda düzenleme yapılmıştır. mahkeme harcı ve masraflarının ödenmesi konusunda düzenleme yapılmıştır.

72 Kredi Kartı ile Taksitlendirme  M.B. 30/09/2004 tarihli ve sayılı genel yazı ile kredi kartı ile taksitlendirme konusunda bilgi verilmiştir.

73 Döner Sermaye Saymanlıkların Banka Hesapları  M.B. 14/07/2009 tarihli ve 9099 sayılı genel yazı ile Döner Sermaye Saymanlıklarının Banka Hesapları konusunda düzenleme yapılmıştır  Devlet Bankaları Vakıf, Merkez, Ziraat Bankası, Halk Bankası  Banka Hesaplarının Açılmasında Döner Sermayeli İşletmenin Harcama Yetkili ve Muhasebe Yetkilisi Beraber Karar Vereceklerdir.

74 Döner Sermaye Saymanlıkların İnternet Bankacılığından Faydalanabilmesi  M.B. 17/09/2009 tarihli ve sayılı genel yazı ile Döner Sermaye Saymanlıklarının İnternet Bankacılığından Faydalanabilmesi konusunda düzenleme yapılmıştır.  Harcama yetkilisinde sorumluluk olmak üzere internet bankacılığından faydalanılabilmektedir.

75 Sağlık Kurumları Arası Hizmet Alım Giderleri  M.B. dan Sağlık Bakanlığına verilen 12/08/2005 tarihli ve sayılı “Paylar” konulu görüş yazıda, “182- Sağlık Kurumları Arası Hizmet Alım Giderleri Hesabı” hakkında bilgi verilmiştir.

76 Stok Kayıt İşlemleri  M.B.28/08/2008 tarihli ve sayılı “Stok kayıt işlemleri” konulu genel yazıda, döner sermayeli işletmelerce bildirilen stok çıkışlarının, 1 ayı geçmemek üzere harcama yetkilileri tarafından belirlenen sürede kayıtlara alınmasının uygun ve gerekli olduğu bildirilmiştir.

77 Stok Fazlası Ürünlerin Devri ve Muhasebeleştirme İşlemi  tarihli ve 3214 sayılı 2009/23 sıra nolu Genelge.  tarihli ve 3214 sayılı 2009/23 sıra nolu Genelge. Azami Stok Miktarı 4 Aylık olarak belirlenmiştir.  S.B. 06 Temmuz 2009 tarihli ve 6704 sayılı “Stok Fazlası Ürünlerin Devri ve Muhasebeleştirme İşlemi ” konulu genel yazıda, döner sermayeli işletmelerce bedelli ve bedelsiz stok devir muhasebe işlemleri düzenlenmiştir.

78 GİDER TAHAKKUK EVRAKLARI  tarihli ve 2030 sayılı Yazının 11. maddesi ile;  Gider Tahakkuk Evraklarının 10 gün içerisinde saymanlık birimlerine intikalinin sağlanması gerekmektedir.

79

80

81

82 Günün Sonu

83 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERDE TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ

84  Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Bütçe Muhasebe Uzmanı/Şube Yöneticisi Sayın Mehmet Ali GÜVENTÜRK’ün Katkılarıyla

85 Tekdüzen Muhasebe Sisteminin Gelişimi  Muhasebecilik mesleğinin 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile 13/06/1989 tarihinden itibaren yasal bir yapıya kavuşturulmuş olması, Muhasebe uygulamalarının geliştirilmesi açısından çok önemli bir aşama olmuştur.  Adı geçen Kanunla oluşturulan meslek odalarının yoğun ilgi ve destekleri sonucunda Vergi Usul Kanunu uyarınca oluşturulan, “Tekdüzen Genel Hesap Planı ve Açıklamaları Komisyonu”nun hazırladığı Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Maliye Bakanlığı tarafından 26/12/1992 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 1 Sıra Nolu Muhasebe Uygulama Genel Tebliği yürürlüğe konulmuştur.

86 Tek Düzen Muhasebe Sisteminin Amacı Tek Düzen Muhasebe Sistemi İle  Bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi,  Mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlilik nitelikleri korunarak, gerçek durumu yansıtmasının sağlanması  İşletmelerde denetimin kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

87 Tek Düzen Muhasebe Sistemi İle Yapılan Düzenleme Tek Düzen Muhasebe Sistemi İle 1)Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılması, 2)Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılması, 3)Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesi, 4)Muhasebe terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olması, 5)İşletmelerle ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulması, Sağlanmıştır. Tebliğde, yapılan düzenleme ile tüm Türkiye’ de tek düzenin sağlanması hedeflenmiş, tüm kesimlerin işletme dilinin aynı olması amaçlanmış ve tebliğ hükümlerine hangi işletmelerin uyacağı belirtilmiştir Tebliğde, yapılan düzenleme ile tüm Türkiye’ de tek düzenin sağlanması hedeflenmiş, tüm kesimlerin işletme dilinin aynı olması amaçlanmış ve tebliğ hükümlerine hangi işletmelerin uyacağı belirtilmiştir Buna göre, bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişilere tekdüzen muhasebe usul ve esaslarını uygulama zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre, bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişilere tekdüzen muhasebe usul ve esaslarını uygulama zorunluluğu getirilmiştir.

88 Kapsam Dışında Bırakılan Kuruluşlar Bilanço esasına göre defter tutmakla beraber; 1)Banka ve sigorta şirketleri, 2)Özel finans kurumları, 3)Finansal kirama şirketleri, 4)Menkul kıymet yatırım fonları, 5)Aracı kurumlar ve yatırım ortakları, Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasında, Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve İşleyişi hükümlerine uymak zorunda değildirler. Bu kurumların faaliyet konuları farklı olduğundan, mali tabloların biçimsel yapısı ve kullandıkları hesapların niteliği farklılık göstermektedir. Bu nedenle bunlar kapsam dışında bırakılmışlardır.

89 Döner Sermayeli İşletmelerde Tekdüzen Muhasebe Uygulamaları  Döner sermayeli işletmelerde tekdüzen muhasebe uygulamaları 31/12/1993 tarihli ve sayılı genel yazı ile başlatılmıştır.  Bu yazıda, vergi mükellefi olan işletmelerin 1/1/1994 tarihinden itibaren Tekdüzen Muhasebe Hesap Planını uygulayacakları diğer işletmelerin ise hazırlıklarını tamamladıktan sonra bu muhasebe sistemine geçecekleri belirtilmiştir  Sağlık Bakanlığı sağlık kurumları döner sermaye işletmeleri de bu kapsamdaki işletmeler arasında yer almıştır.

90 Döner Sermayeli İşletmelerde Tekdüzen Muhasebe Uygulamaları  Döner Sermayeli İşletmeler Muhasebe Yönetmeliği 13/06/1999 tarihinde yürürlüğe konularak bu tarihten itibaren işletmeler arasında tekdüzen uygulayan işletmeler- uygulamayan işletmeler ikilemi sona erdirilmiş ve bu tarihten sonra büyük bir aşama kaydedilmiştir.  Tekdüzen muhasebe sistemi tüm işletmelerin mevcutları, alacakları, borçları, sermayeleri, gelirleri, giderleri ile bilanço dip notları da dikkate alınmak suretiyle bir sınıflandırma yapılarak hazırlanmış ve doğacak ihtimaller de göz önünde bulundurularak 8 inci sınıf hesaplar boş bırakılmıştır  Daha sonra 8 inci sınıf hesaplar Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde bütçe hesapları olarak değerlendirilmiştir.

91 Kodlama Tekniği  Tekdüzen muhasebe sisteminde 1. Tek rakam ile ifade edilen hesaplar hesap sınıfını; 2. İki rakam ile ifade edilenler hesap grubunu, 3. Hesap grupları altındaki 3 lü rakamlardan oluşan hesaplar da defteri kebir hesaplarını (büyük defter hesapları)  ifade etmektedir.

92 TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ VE HESAP PLANI Hesap Sınıfları 1- Dönen Varlıklar 2- Duran Varlıklar 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5- Özkaynaklar 6- Gelir Tablosu Hesapları 7- Maliyet Hesapları Nazım Hesapları

93 . Hesap Grupları 1- Dönen Varlıklar 10- Hazır Değerler 11- Menkul Kıymetler 12- Ticari Alacaklar 13- Diğer Alacaklar Stoklar Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 18- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 19- Diğer Dönen Varlıklar

94 2- Duran Varlıklar Ticari Alacaklar 23- Diğer Alacaklar 24- Mali Duran Varlıklar 25- Maddi Duran Varlıklar 26- Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 28- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 29- Diğer Duran Varlıklar

95 3- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 30- Mali Borçlar Ticari Borçlar 33- Diğer Borçlar 34- Alınan Avanslar 35- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri 36- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 37- Borç ve Gider Karşılıkları 38- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 39- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

96 4- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 40- Mali Borçlar Ticari Borçlar 43- Diğer Borçlar 44- Alınan Avanslar Borç ve Gider Karşılıkları 48- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 49- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

97 5- Özkaynaklar 50-Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri Geçmiş Yıllar Karları 58- Geçmiş Yıllar Zararları 59- Dönem Net Karı (Zararı)

98 6- Gelir Tablosu Hesapları 60- Brüt Satışlar 61- Satış İndirimleri (-) 62- Satışların Maliyeti (-) 63- Faaliyet Giderleri (-) 64- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 65- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) Olağandışı Gelir ve Karlar 68- Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 69- Dönem Net Karı (Zararı)

99 7- Maliyet Hesapları Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri 72- Direkt İşçilik Giderleri 73- Genel Üretim Giderleri 74- Hizmet Üretim Maliyeti 75- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 76- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 77- Genel Yönetim Giderleri Nazım Hesapları 90- Teminat Alınan Değerler 91- Teminat Verilen Değerler 92- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 93- Vergi Dışı Gelirler 94- Demirbaş Giderleri

100 HESAP PLANI 1- DÖNEN VARLIKLAR 10- HAZIR DEĞERLER 100- Kasa Hesabı 101- Alınan Çekler Hesabı 102- Bankalar Hesabı 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı 11- MENKUL KIYMETLER 110- Hisse Senetleri Hesabı 112- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı 118- Diğer Menkul Kıymetler Hesabı 119- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-)

101 12- TİCARİ ALACAKLAR 120- Alıcılar Hesabı 121- Alacak Senetleri Hesabı 122- Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı(-) 123- Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabı 126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 127- Diğer Ticari Alacaklar Hesabı 128- Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı 129- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) 13- DİĞER ALACAKLAR 134- İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar 135- Personelden Alacaklar Hesabı 136- Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı 138- Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı 139- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

102 15- STOKLAR 150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı 151- Yarı Mamuller - Üretim Hesabı 152- Mamuller Hesabı 153- Ticari Mallar Hesabı 157- Diğer Stoklar Hesabı 158- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) 159- Verilen Sipariş Avansları Hesabı 17-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabı 179- Taşeronlara Verilen Avanslar Hesabı

103 18- GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 180- Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı 181- Gelir Tahakkukları Hesabı 182-Sağlık Kurumları Arası Tedavi Giderleri 19- DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 190- Devreden KDV Hesabı 191- İndirilecek KDV Hesabı 193- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı 195- İş Avansları Hesabı 196- Personel Avansları Hesabı 197- Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabı 198- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı 199- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı (-)

104 2- DURAN VARLIKLAR 22- TİCARİ ALACAKLAR 220- Alıcılar Hesabı 221- Alacak Senetleri Hesabı 222- Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı (-) 226- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı 227- Diğer Ticari Alacaklar Hesabı 229- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı (-) 23-DİĞER ALACAKLAR 234- İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar 235- Personelden Alacaklar Hesabı 236- Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı 239- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı (-)

105 24-MALİ DURAN VARLIKLAR 248- Diğer Mali Duran Varlıklar Hesabı 249- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı Hesabı (-) 25- MADDİ DURAN VARLIKLAR 250- Arazi ve Arsalar Hesabı 251- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı 252- Binalar Hesabı 253- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 254- Taşıtlar Hesabı 255- Demirbaşlar Hesabı 256- Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 257- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 258- Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 259- Verilen Avanslar Hesabı

106 26- MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 260- Haklar Hesabı 267- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı 268- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) 269- Verilen Avanslar Hesabı 27- ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 271- Arama Giderleri Hesabı 272- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı 278- Birikmiş Tükenme Payları Hesabı (-) 279- Verilen Avanslar Hesabı

107 28- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 280- Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabı 281- Gelir Tahakkukları Hesabı 29- DİĞER DURAN VARLIKLAR 291- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabı 293- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabı 294- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı 295- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabı 297- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabı 298- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı (-) 299- Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

108 3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 32- TİCARİ BORÇLAR 320- Satıcılar Hesabı 326- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 329- Diğer Ticari Borçlar Hesabı 33- DİĞER BORÇLAR 335- Personele Borçlar Hesabı 336- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 34- ALINAN AVANSLAR 340- Alınan Sipariş Avansları Hesabı 349- Alınan Diğer Avanslar Hesabı

109 35- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri Hesabı 36- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 360- Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 361- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 362- Ödenecek Döner Sermaye Yükümlülükleri Hesabı 363- Ödenecek Döner Sermaye Katkı Payları Hesabı 368- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı 369- Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı

110 37- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 370-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı 371-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı (-) 372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 373- Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı 379- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları Hesabı 38- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 380- Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı 381- Gider Tahakkukları Hesabı 39- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 391- Hesaplanan KDV Hesabı 393- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 397- Sayım ve Tesellüm Fazlaları Hesabı 399- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar Hesabı

111 4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 42- TİCARİ BORÇLAR 420- Satıcılar Hesabı 426- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı 429- Diğer Ticari Borçlar Hesabı 43- DİĞER BORÇLAR 436- Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı 438-Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı 44- ALINAN AVANSLAR 440- Alınan Sipariş Avansları Hesabı 449- Alınan Diğer Avanslar Hesabı 47- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 472-Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 48- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 480- Gelecek Yıllara Ait Gelirler Hesabı 481- Gider Tahakkukları Hesabı

112 5- ÖZKAYNAKLAR 50- ÖDENMİŞ SERMAYE 500- Sermaye Hesabı 501- Ödenmemiş Sermaye Hesabı (-) 52- SERMAYE YEDEKLERİ 522- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları Hesabı 54- KAR YEDEKLERİ 549- Özel Fonlar Hesabı 57- GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 570- Geçmiş Yıllar Karları Hesabı 58- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 580- Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı (-) 59- DÖNEM NET KARI (ZARARI) 590- Dönem Net Karı Hesabı 591- Dönem Net Zararı Hesabı (-)

113 6- GELİR TABLOSU HESAPLARI 60- BRÜT SATIŞLAR 600- Yurtiçi Satışlar Hesabı 601- Yurtdışı Satışlar Hesabı 602- Diğer Gelirler Hesabı 603- İlaç ve Tıbbi Sarf Malzeme Gelirleri 61- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 610- Satıştan İadeler Hesabı (-) 611- Satış İskontoları Hesabı (-) 612- Diğer İndirimler Hesabı (-) 62- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 620- Satılan Mamuller Maliyeti Hesabı (-) 621- Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı (-) 622- Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı (-) 623- Diğer Satışların Maliyeti Hesabı (-) 63- FAALİYET GİDERLERİ 630- Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı (-) 631- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı (-) 632- Genel Yönetim Giderleri Hesabı (-) 64- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 642- Faiz Gelirleri Hesabı 644- Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı 645- Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı 646- Kambiyo Karları Hesabı 647- Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı 649- Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

114 65- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 654- Karşılık Giderleri Hesabı (-) 655- Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı (-) 656- Kambiyo Zararları Hesabı (-) 657- Reeskont Faiz Giderleri Hesabı(-) 659- Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabı (-) OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR Önceki Dönem Gelir ve Karları Hesabı 679- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı 68- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 680- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Hesabı (-) 681- Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabı (-) 689- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı (-) 69- DÖNEM NET KARI (ZARARI) Dönem Karı veya Zararı Hesabı 691- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı (-) 692- Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı

115 9- NAZIM HESAPLAR 90- TEMİNAT ALINAN DEĞERLER 900- Alınan Teminatlar Hesabı 901- Alınan Teminatlar Alacaklı Hesabı 91- TEMİNAT VERİLEN DEĞERLER 910- Verilen Teminatlar Hesabı 911- Verilen Teminatlar Alacaklı Hesabı 92- KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 920- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hesabı 921- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Alacaklı Hesabı

116 93- VERGİ DIŞI GELİRLER 930- Vergi Dışı Gelirler Hesabı 931- Vergi Dışı Gelirler Alacaklı Hesabı 94- DEMİRBAŞ GİDERLERİ 940- Demirbaş Giderleri Hesabı 941- Demirbaş Giderleri Alacaklı Hesabı 95-ARİYET VERİLEN DEĞERLER 950-Ariyet Verilen Değerler Hesabı 951- Ariyet Verilen Değerler Alacaklı Hesabı 96-KONSİNYE MALLAR 960-Konsinye Mallar Hesabı 961-Konsinye Mallar Alacaklı Hesabı

117 1.1 ve 2 Nolu Hesap Sınıfları İlk Kayıt BORÇLU borç çalışmadan Alacak Çalışmaz Nolu Hesap Sınıfları İlk Kayıt ALACAKLI alacak çalışmadan Borç Çalışmaz. 3.6 Nolu Sınıfta İlk Kayıt ve Son Kayıtta Gelir Hesapları ALACAK gider Hesapları ilk Kayıtta BORÇ Çalışır. 4.7 Nolu Hesap Sınıfındaki hesaplar BORÇLU Çalışır. Sadece Düzeltme ve Yıl Sonu Kayıtlarında Alacak Çalışır Hesapların Çalışma Prensibi

118 Muhasebe Kayıtlarına Başlayalım

119 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI 100- Kasa Hesabı Satıcılar Hesabı Bankalar Hesabı Personele Borçlar Hesabı Ver.Çek ve Gön.Em.H (-) Sipariş Avansları Hs Alıcılar Hesabı Ödenecek Ver.ve Fonlar H Alacak Senetleri Hesabı Öd.Sos.Güv.Kesintileri H Ver.Dep.Tem.Hesabı Öd.Dön.Ser. Yüküm.Hs Şüpheli Tic.Alacaklar H Sayım Tes.Fazlaları Hs İlk Madde ve Malz. H Sermaye Hesabı Ticari Alacaklar Hesabı Ödenmemiş Sermaye (-) Dev.Kat. Değer Ver.Hs Dönem Net Karı Hesabı Sayım Tes.Noksanları H Tesis, Mak.ve Cihaz. Hs Taşıtlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Birikmiş Amr. Hes. (-) TOPLAM TOPLAM /12/2008 Tarihli Bilanço Aktif Pasif

120 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI YEVMİYE NO. H E S A B I N Borç Alacak KOD U ADI 1100Kasa Hesabı Bankalar Hesabı Alıcılar Hesabı Alacak Senetleri Hesabı Ver.Dep.ve Tem.H Şüpheli Tic.Alacaklar H İlk Madde ve Malzeme H Ticari Alacaklar Hesabı Devreden Katma Değ.Ver Sayım Tes.Noks.Hesabı Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Hesabı Demirbaşlar Hesabı Ödenmemiş Ser.Hes Ver.Çek. ve Gön. Em. H Bir. Amortisman H Satıcılar Hesabı Pers.Borçlar Hesabı Sip.Avans.Hesabı Öden. Ver. ve Fon Öden.Sos.Güv.Kes Öden. D.S. Yüküm.H Sayım Tes.Faz.Hesabı Sermaye Hesabı Dönem Net Karı Hesabı

121 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI Yeni Açılan Bir Hastane Olsa idi. Açılış Sermayesi olarak Bakanlık tarafından tahsis edilen TL lik sermaye kaydı Açılış Fişi olarak girilecek idi. 501-Ödenememiş Sermaye Sermaye 1.000

122 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI Açılış yevmiyesinden sonra ilk kayıt olarak; 590-Dönem Net Karı Hesabı Geçmiş Yıl Karları Hes yapılması gerekmektedir.

123 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI İşletmenin ; 501-Ödenmemiş Sermaye Hesabında Tutar var ise; 570-Geçmiş Yıllar Karları Hesabında bekletilen tutarı Geçmeyecek kadar miktar; 570-Geçmiş Yıl Karları Hesabı 501-Ödenmemiş Sermaye Hesabı şeklinde kaydedilerek muhasebeleştirilecektir.

124 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI YENİ TDMS ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMALARI ÖRNEK 1: tarihinde kasamıza 4.598,69 TL girmiş olup gelir kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir. Bor ç Alacak Kasa Hesabı 4.598,69 İla ç Gelirleri 586,64 Tıbbı Sarf Malzeme gelirleri 16,87 Kan ve Kan Ü r ü nleri Gelirleri 95,2 Ameliyat Ü cretleri 337,72 Laboratuvar Hizm.Alinan Ü cretler 959,87 Poliklinik Ü cretleri(Diş Ve Pansuman Dahil) 316 Radyoloji Hizm.Alinan Ü cretler 268,58 Yatak Ü cretleri 95,51 Diğer Tedavi Ü cretleri 672,3 İhale Şartname Satiş Gelirleri 100 Diğer Ü cretler 1150 Toplam4.598,69

125 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 2: tarihinde hastadan nakit olarak alınan 150 TL alınmış olup tedavi giderinden 45 TL si iade belgesi ile size başvurmuştur. İade belgesinde iade kalemleri olarak poliklinik için 14 TL Laboratuvar için 20 TL ve Rontgen için 11 TL belirtilmiştir. Muhasebe kaydını yapalım BorçAlacak

126 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 3: tarihinde kasamızdaki 4.553,69 TL bankaya yatırılmak üzere gönderilmiştir kayıt nasıl yapılır? Kasa Fazlası İçin Düzenlenen Teslimat Müzekkeresi Hesabını Kullanıp Borç ve 100 Kasa Alacak yapılır. MADDE 68 - (1) Kasa hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir: b) Alacak 2) Kasa varlığından bankaya yatırılmak üzere gönderilen tutarlar bu hesaba alacak, 108 Diğer Hazır Değerler Hesabına borç kaydedilir.

127 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 4: tarihinde Banka ekstemizdeki tahsilat ve ödemelerimiz aşağıdaki gibidir. Muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

128 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 5: Mizana baktığımızda 591 hesabında dönem zararı görülmüş. Bununla ilgili kaydı Yapalım Dönem Net Zararı ,74 ÖRNEK 6: Tedavisi için avans veren bir hasta taburcu olmuş. İade olarak olarak 120 TL verilmesi için iade belgesi hastane tarafından düzenlenmiştir. Kaydını yapalım Geçmiş Yıllar Zararları , Dönem Net Zararı ,74

129 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI BorçAlacak Hasta Tedavi Avansları KASA Hesabı120 Açıklama=A dan Alınan Tedavi Avansının İadesi

130 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI Genel Uygulamalar ve Girişimler Ayaktan Muayene ve Rapor Gelirleri Ayaktan Laboratuvar Gelirleri Ayaktan Radyoloji Gelirleri Ayaktan Tıbbı Uygulama Gelirleri130 ÖRNEK 7: tarihinde Garanti Bankası Kredili 890 TL ve İş Bankası 252 TL lik kredili satış gerçekleşmiş olup satışın gelir kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir.

131 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI Bor ç Alacak Vergi NoGaranti Bankası Vergi Noİş Bankası Genel Uygulamalar ve Girişimler Ayaktan Muayene ve Rapor Gelirleri Ayaktan Laboratuvar Gelirleri Ayaktan Radyoloji Gelirleri Ayaktan Tıbbı Uygulama Gelirleri 130 Toplam1142 A ç ıklama Kredi Kartı Alacak Tahakkuku

132 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 8: Hastaneye TL Başkent Elektrik AŞ. adına Elektrik faturası gelmiştir. Kaydını yapalım. BorçAlacak Elektrik Fatura Giderleri , Ödemelerden Kesilen Damga Vergisi (Binde 7,5) 164, Yeni Kurum , Yeni Kurum21.735, ,75

133 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 9: Hastaneye TL ASKİ adına Su faturası gelmiştir. Kaydını yapalım. BorçAlacak Elektrik ve Su Giderleri 7.125, Damga Vergisi (%0,75) 53, Yeni Kurum 7.071, Yeni Kurum7.071, Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 7.071,56

134 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 10: Hastaneye 925 TL Derya Petrol Ltd Sti den akaryakıt alınmıştır. Kaydını yapalım. ÖEFBorçAlacak Sıvı Yakıtlar925, Damga Vergisi 6, Yeni Kurum 918, Yeni Kurum918, ,06 Açıklama Akaryakıt Alımı

135 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 11: Hastaneye TL Aydoğan Ecz. Deposunda İlaç faturası ekli belgeler ile gelmiştir. Tahakkuk Kaydını yapalım. BorçAlacak İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler , Damga Vergisi172, Yeni Kurum ,50 Açıklama İlaç Malzeme Alımı Tahakkuku

136 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 12: Hastanede çalışan Sözleşmeli personel (4b) için maaş bordrosu düzenlenmiştir. Aşağıdaki örnek kaydı sisteme girelim. BorçAlacak Memur Ücret ve Giderleri , Personel Gelir Vergisi Kesintisi 547, , Personel Damga Vergisi Kesintisi 83, SSK İşçi Payı(%14) 1.946, SSK İşveren Payı (%19,5) 2.710, Sendika Kesintisi 18, Personele Ödenecek Ücretler Hesabı ,02 Açıklama: 4B li personelin Maaş Tahakkuk Kaydı

137 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 13: Saymanlığımıza bağlı Hastanemiz Avans Mutemedi Veli Dedim’e 600 TL avans verilmesi talep yazısı ile gelmiştir. Kaydını Yapalım. BorçAlacak tc İta Amir Avansları Veli Dedim 600, Açıklama Veli Didim Avans Açılması

138 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 14 Hastanemiz ihale ilanları için Basın ilan Kurumuna 991,20 lira avans verilmesi işleminin kaydını yapalım. BorçAlacak Vergi NO Basın İlan Kurumu 991, Damga Vergisi7, ,77

139 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 15: Hastanemiz ihtiyaçları için DMO ya ,80 verilen sipariş avansları kaydını yapalım. BorçAlacak Vergi No Devlet Malzeme Ofisi , Damga Vergisi 77, ,27

140 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 16: Hastanenin DMO ya verilen avansa istinaden Bilgisayar, Kırtasiye ve Temizlik Malzemesi alınmış olup aşağıda gösterilmiştir. BorçAlacak Bilgisayarlar ve Sunucular 4.850, Yazı Araçları3.550, Temizlik Malzemeleri 1.936, Vergi No Devlet Malzeme Ofisi ,80

141 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 17: Hastane faaliyet satışlarından SGK ve Genel Bütçe den bir kısım fatura iade edilmiştir. Hastanenin yazılı bildirim listesi aşağıdaki gibidir kaydını yapalım. İade Tutarı Genel Bütçe SGK Bor ç Alacak SGK Yatan İade Genel B ü t ç e İade TOPLAM A ç ıklama Genel B ü t ç e ve SGK Satıştan İade Kaydı

142 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 18: A Medikal TL lik Banka teminatı olarak hastane için saymanlığıza gelmiştir. Teminat Kaydını yapalım. BorçAlacak Vergi No Vergi No5.500

143 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 19: Çağrı Medikal 320 TL lik Geçici teminatı olarak nakit kasamıza yatırmıştır. Teminat Kaydını yapalım. BorçAlacak , Vergi NO Alınan Geçici İhale Teminatları 320,00

144 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 20: Hastanede çalışan Sözleşmeli personel için maaş bordrosu düzenlenmiştir. Aşağıdaki örnek kaydı sisteme girelim. BorçAlacak , , , , , , , ,02

145 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 21: Hastanemiz Karahan Devlet Hastanesinden TL lik sağlık hizmeti satın almıştır. BorçAlacak Vergi No Vergi No Vergi No

146 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 22: Hastanemizde kesilen Ocak ayı Fatura dağlımı aşağıda ki gibidir. En geç ilgili ayın son iş günü mutlaka fiş girişi yapılmalıdır. BorçAlacak , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

147 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 23:Hastanede çalışan personelin ek ödeme bordrosuna bakılarak kesintiler göz önünde bulundurularak aşağıdaki örnek kaydı yapalım. BorçAlacak Ocak Ayı Ek Ödeme Hesabı , Personelden Gelir Vergisi Kesintisi , Personelden Damga Vergisi Kesintisi 1.187, SSK İşçi Payı (%14,5) 376, SSK İşveren Payı (%19,5) 523, Ödenecek Ocak Ek Ödeme , ,31

148 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI BorçAlacak , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 Örnek 24: Hastanenin Ocak Ayı Stok çıkışları gönderilen icmale göre muhasebe işlem fişi ile giriş yapalım. Önemli hatırlatma Her ay düzenli girilmeli ve ilgili ayın stok çıkışları takip eden ayın 6 sına kadar mutlaka muhasebeleştirilmelidir.

149 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK:25 Denge Temizlik ltd. Ocak hakediş faturasına ve diğer belgelerine istinaden aşağıdaki kayıdı yapalım.Not:KDV tevkifatı temizlikte 2/3 uygulanır. BorçAlacak Temizlik Hizmeti Alım Giderleri34.383, Damga Vergis 218, Vergi No 2/3 Kdv Kesintisi 3.496, Vergi No30.668, ,75

150 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK:26 Doruk Yemek Fabrikası ltd. Ocak hakediş faturasına ve diğer belgelerine istinaden aşağıdaki kayıdı yapalım. Not:KDV tevkifatı yemekte 1/2 uygulanır. BorçAlacak Yemek Hizmeti Alım Giderleri , Damga Vergisi 227, Vergi No 1/2 KDV Tevkifatı 1.211, Vergi No31.151, ,26

151 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK:27 Birim A.Ş. Bilgi İşlem Veri Haz. Hizmetleri Ocak hakediş faturasına ve diğer belgelerine istinaden aşağıdaki kayıdı yapalım. BorçAlacak Veri Hazırlama ve Bilgi İşlem Hizmeti Alım Giderleri , Damga Vergisi 1.085, Vergi No , ,69

152 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK:28 Zorlu Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Ocak hakediş faturasına ve diğer belgelerine istinaden aşağıdaki kayıdı yapalım.Not:KDV tevkifatı güvenlikte 4/5 uygulanır. BorçAlacak Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri , Damga Vergisi 762, Vergi No 4/5 KDV Tevkifatları , Vergi No , ,54

153 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK:29 ZTB- TURNET İLETİŞİM SİST.SAN VE TİC A.Ş. firmasından aylık bakım onarım hizmeti alınmaktadır. Ocak hakediş faturasına ve diğer belgelerine istinaden aşağıdaki kayıdı yapalım.Not:KDV tevkifatı bakım onarım hizmetlerinde 1/3 uygulanır. BorçAlacak Bilgisayar Bakım Onarım Hizmeti Giderleri6.938, Damga Vergisi 44, Vergi No 1/3 KDV Tevfikatları 352, Vergi No6.541, ,50

154 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK:30 Hastanemiz bir daire kiralamıştır. Daire Sahibine Ali Ay’a her ay ödeme yapılmaktadır. BorçAlacak Kira Giderleri542, Üçüncü Kişilere Ait Gelir Vergisi 108, Damga Vergisi 4, ,00

155 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 31: Hastanede TÜRK TELEKOM A.Ş. Den telefon faturası gelmiştir. Kaydını Yapalım BorçAlacak Ulaştırma- Haberleşme Giderleri7.973, Damga Vergisi 50, Vergi No7.922, ,32

156 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK:32 Döner Sermaye personeli için maaş bordro düzenlenmiş olup, ödeme emri belgesini düzenleyelim. BorçAlacak Memur Ücret ve Giderleri26.005, Personel Gelir Vergisi Kesintisi971,911747, Personel Damga Vergisi Kesintisi 132, Emekli Sandığı Kurum Karşılığı 3.568, İştirakleri 2.854, Sendika Kesintisi 34, Personele Olan Diğer Borçlar18.639, , ,24

157 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK:33 Yıl içerisinde bilgi istendi Ali Ay’a için yıl içersinde ne kadar kira bedeli ödenmiştir ? ÖRNEK:34 Hastanemiz personeli Belma Çırak’a yolluk verilmiştir. BorçAlacak Geçici Ve Sürekli Görev Yollukları735, Personel Damga Vergisi Kesintisi 5, TC Kimlik No730, ,28

158 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK:35 Mehmet Korkmaz’ın iade edilen tedavi gelirleri muhasebeleştirelim. BorçAlacak Gerçek Kişilerden İadeler 16, ,48

159 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK:36 Banka Ekstresine Baktığımızda aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır. Kaydı Ne Anlama Gelir ? BorçAlacak Ziraat Bankası Vadesiz Hesap20.794, Ziraat Bankası Vadesiz Hesap , Verilen Çek Hesabı14.495, Genel Bütçe Alacakar Hesabı 1493, Düzenleyici Denetleyici Kurum Al , Yeşil Kart Ayaktan 606, Bankaya Gönderilen Hazır Değerler ,00

160 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 37: Hastanemiz başka bir hastaneye fazla olan Otoklav Cihazını Bedelsiz olarak vermiştir. Kaydını yapalım.Burada yeni bir hesap çıkıyor. Kurumlar arası Bedelsiz Mal ve Malzeme Devrinden Doğan Zararlar BorçAlacak Kurumlar Arası Bedelsiz Mal ve Demirbaş Devrinden Doğan Zararlar 1.500, Tıbbı ve Biyolojik Amaçlı Cihazlar Amort Tıbbı ve Biyolojik Amaçlı Cihazlar 1.725,00 Soru: Deviri Amortismanı ile mi yapmalıyız ? Yoksa Amortismansız devir mi olmalı?

161 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 38: Hastanemiz başka bir hastaneye kırtasiye, tıbbı malzeme, hırdavat Bedelsiz olarak vermiştir. Kaydını yapalım.Burada yeni bir hesap çıkıyor. Kurumlar arası Bedelsiz Mal ve Malzeme Devrinden Doğan Zararlar BorçAlacak Kurumlar Arası Bedelsiz Mal ve Demirbaş Devrinden Doğan Zararlar 2.500,

162 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 39: Hastanemiz başka bir hastaneden laboratuvar sarf malzemesi bedelsiz olarak alınmıştır. Kaydını yapalım.Burada yeni bir hesap çıkıyor. Kurumlar arası Bedelsiz Devredilen Mal ve Malzeme Gelirleri BorçAlacak Kurumlar Arası Bedelsiz Mal ve Malzeme Gelirleri Laboratuvar Malz. Grubu ÖRNEK 39: Hastanemiz başka bir hastaneye kırtasiye, tıbbı malzeme, hırdavat Bedelli olarak vermiştir. Kaydını nasıl yapalım?

163 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 40: S.B. Merkez paydan firma ve vergi ödemeleri için kurumuza TL sermaye ya mahsuben gönderilmiştir. kaydı yapalım. BorçAlacak Mrk. Paydan Sermayeye Mahsuben Gönd. Ödenekler Sermaye Yazısı Gönderildiğinde

164 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 41: Hastanemiz Döner Sermaye kanalı ile yapılıp Özel İdarenin üstlendiği inşaat için merkezden para gönderildiğinde kayıt yapalım BorçAlacak , Özel İdareler Aktarılmak Üzere Gönderilen Ödenekler , , ,00

165 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 42: Dr. Ahmet Gül’e fazla ve yersiz ek ödeme yapıldığı tespit edilmiş hastane idaresi tarafından tutar bildirilmiştir. BorçAlacak , , , ,00 Eğer Ek Ödemeden Mahsup Edilmesi İstenirse

166 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 43: Hastanemiz Can Yemek Sanayi A.Ş. den yemek hizmeti almıştır. Kaydını yapalım. BorçAlacak Yemek Hizmeti Alım Giderleri , Damga Vergisi 196, %2 Kdv Tevk , Çeşitli Gelirle 956, Vergi NO26.077, ,00 Diğer gelirler hesabında su ve elektrik kullanımından dolayı eklenen ücret vardır.

167 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 44 Gökay Ecza Deposu Firmasının geçici teminatı iade edilmiştir. BorçAlacak Vergi No355,

168 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 45: Hastanemiz Aralık 2008 KDV Beyannamesi düzenleyerek ödemiştir. Kaydını yapalım ERŞEN YEMEK LDT.ŞTİ , USTA BİLİŞİM LTD.ŞTİ - MEDDATA LTD.ŞTİ.(ORTAK GİRİŞİM) 4.653, GRUP ISI ENDÜSTRİYEL SİST.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 36, TAŞMED MEDİKAL YAPI MALZ.TİC.LTD.ŞTİ. 64, Verilen Çekler Hesabı 9.927,34 BorçAlacak

169 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 46: Varsa Biriken SSK İşçi ve İşveren Paylarını ödeyelim. Ödeme İçin? ÖRNEK 47: Lara Medikal firması fatura tahakkuku yapılmış fakat vergi dairesine vergi borcu olduğu için ödeme yapılmamıştır. Kaydını Yapalım Medikal Malz. 798, , Vergi No792, Vergi No İstihkaklardan Vergi Borçlarına İstinaden Kesintiler 792,32 BorçAlacak

170 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 48: Kariyer Medikal firması fatura tahakkuku yapılmıştır. Kaydını Yapalım BorçAlacak Medikal Malz , , Vergi No 2685,18

171 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI Örnek 49: Karabük Mobilya tarafından hastanemizde onarım yapılmış. Hakediş faturasına ve diğer belgelerine istinaden aşağıdaki kayıdı yapalım. Not: KDV tevkifatı Yapı tesis bakım onarım hizmetlerinde 1/2 uygulanır BorçAlacak Bina Bakım Onarım Giderleri 7.640, , ½ Kdv Tevkifatları 194, Vergi No 7.319,60

172 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 50: Hastanemiz personeli Nöbet ücretleri ödemesi. Kaydını Yapalım BorçAlacak Nöbet Ücretleri 8.790, Personelden Kesilen Gelir Vergisi 52, , ,20

173 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 51: Aydoğan Ecz. Deposundan İlaç alınmıştır. Kaydını Yapalım. BorçAlacak İlaç ve Farkolojik Ürünler 695, , Vergi No683, ,38

174 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 52 Müfettiş tespit raporuna göre 2004 yılından bu yana geriye yönelik ek ödeme yanlışlığı yapılan fazla ödeme yapılan ek ödemelerin faizi ile geri alınması istenmiştir. Muhasebe Kaydı ve yapılacak işlem ne olmalıdır? ÖRNEK 53: Beşer Ecza Deposu banka teminatı iade edimiştir. Kaydını Yapalım BorçAlacak , ,00

175 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 54 Hastanemiz Kar ve Zarar Hesaplarına mizandan bakalım. İlk Muhasebe Kaydını yapmıştık. Geçmiş zararları hesabına atmıştık.591 değilde 590 mizanda olsaydı. Eğer kar etmiş olsaydık kaydımız ne olurdu? BorçAlacak , , ,47 Sermaye yazısı gelmiş ve yazıda ( , TL)- (754,45)= ,02 sermeye verildiği belirtilmiştir. Kaydı nasıl olur? BorçAlacak , , , ,02

176 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 55: Yeniden Değerleme Konusu Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı 2,2 dir 392 Sayılı VUK Tebliği 14 Kasým 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayi : 27406

177 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI Yeniden Değerleme Oranı 2,2 ile hesaplayacaz. Bu kaydı yıl sonu yapıcaz. Örneği Uygulayalım Mizan Bakiye Yeniden Değerleme Tutarı 253,03Cihazlar Aletler Grubu , ,32 255,01D ö şeme Ve Mefruşat , ,52 255,02B ü ro Makinaları Grubu44.397,75976,75 255,03Mobilyalar Grubu , ,06 257,03Cihazlar Aletler Grubu Amortismanı , ,32 257,01D ö şeme Ve Mefruşat Amortismanı , ,52 257,02B ü ro Makinaları Grubu Amortismanı44.397,75976,75 257,03Mobilyalar Grubu Amortismanı , ,06

178 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 56 Amortisman Kayıtlarını Yapalım ?Amortisman Oranlarına adresinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki hesaplandığını farzedelim. BorçAlacak Amort. Gideri 2.735,

179 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 57 Kasa sayımında kasada 136 TL fazla çıktığı tespit ediliyor. Kaydını yapalım. BorçAlacak , ,00 Fazlalığın nedeni tespit edilemedi. Gelir kaydedilir. Sebebi bulundu ise ona göre işlem yapılır. Gelir Kaydı BorçAlacak , ,00

180 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 58 Sağlık Bakanlığının yazısı ile gelen talimat üzerine Dinar Devlet Hastanesi TL borç para vermeniz istenmiştir. Kayıt nasıl yapılmalı? BorçAlacak Vergi No , ,00 BorçAlacak , Vergi No ,00 Peki Alan Kurumun Kaydı Nasıl Olacak?

181 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 59 Hastanemizden verilen borcun bakanlık yazısı ile karşılıksız hale getirildiğinde kaydımızı yapalım. BorçAlacak Vergi No , ,00 BorçAlacak Vergi No , ,00 Alan hastane kaydı değişecek yazı gelirse

182 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI ÖRNEK 60 Hastanemize SGK, Yeşil Kart ve Genel Bütçeden Terkin Kapsamında bir miktar alacakları silinmiştir. Kaydını Yapalım. BorçAlacak SGK Terkinleri Yeşil Kart Terkinleri Merkezi Yönetim Terkinleri Gerçek Kişilerden Alacak Terkini SGK Yeşil Kart Genel Bütçe Gerçek Kişiler3.000

183 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI a) Döner Sermaye İşletmesi Hesabının bulunduğu Ziraat Bankasından TL faiz tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır. Örnek 61 Banka Faiz Geliri a) Döner Sermaye İşletmesi Hesabının bulunduğu Ziraat Bankasından TL faiz tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır. Normal Muhasebe kaydı 102-Bankalar Hesabı: Faiz Gelirleri Hesabı: Banka ekstresi geldiğinde bu faiz Geliri tutarından TL stopaj kesildiği görülmüştür. Vergi mükellefi olmayan işletmelerde; 610-Satıştan İadeler Hesabı: Bankalar Hesabı: 3.000

184 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI Örnek 62 Seneryo Hizmet Alımı Tedavi Hizmeti alınan (A) hastanesine gelen bir hasta tüm tedaviye ilişkin işlemlerinin biri hariç (A) hastanesinde yaptırdı. Ancak dışardan alınan hizmete ilişkin tahakkuk tutarını da birleştirerek hastaya ait toplam faturayı hastanın kurumuna gönderdiğini farzedelim. Verilen Tedavi Hizmeti karşılığında toplam fatura tutarı TL olsun bu faturanın TL si (A) Hastanesinin kalan TL sinin ise (B) Hastanesinin vermiş olduğu hizmet karşılığı olduğu varsayılırsa

185 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI  209 Sayılı Kanunun 3 üncü Maddesine 5335 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen hüküm ile birbirinden hizmet alan işletmelerde; BİRBİRLERİNDEN HİZMET ALAN İŞLETMELER

186 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI  Hizmeti sunan işletmenin hizmeti sattığı işletmeden elde ettiği gelirleri 600 lü hesaplarda,  Yine hizmeti satın alan işletmenin almış olduğu bu hizmeti tedavi hizmeti verdiği hastanın kurumuna veya bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura etmesi sonucu elde edilen gelirin 600 lü hesaplarda  Yakip edilmesi sonucu Hazine hissesi, SHÇEK payı gibi Gelir üzerinden ayrılan paylar da mükerrerlik yaşanmakta ve bu mükerrerliğin önlenmesi için yapılacak muhasebe kayıtları sıkca sorulmaktadır.

187 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI A-Hizmeti birleştiren Hastanenin(A) Kayıtları Toplam fatura tutarı; 120-Alıcılar Hesabı: Yurt İçi Satışlar Hs: (B) Hastanesinden aldığı hizmet tutarı: 182-Sağlık Kurumları Arası Ted. Gid Satıcılar Hesabı Satıcılar Hesabı

188 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI (B) İşletmesinin kayıtları: ( B) İşletmesinin (A) devlet hastanesine verdiği hizmet karşılığı düzenlediği fatura tutarı olan TL nin kendi adına Tahakkuk kaydı. 120-Alıcılar Hesabı: Yurt İçi Satışlar Hesabı:

189 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI (A) İşletmesine SGK dan TL tutarındaki fatura bedeli ödendiğinde; 102-Bankalar Hesabı: Alıcılar Hesabı: (A) İşletmesinin Kendisine ait olmayan TL’nin gönderme kaydı 320-Satıcılar Hesabı: Veril. Çek. ve Gönd.Emr. Hs Mükerrerliği önleme kaydı; Mükerrerliği önleme kaydı; 610- Satıştan İadeler Hs Satıştan İadeler Hs Sağ.Kur. Arası Ted. Gid Hs

190 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI Örnek 63 Ariyet olarak mal alan ve veren işletmeler arasında yapılacak Ariyet Sözleşmesinde; Malın niteliği, teslim tarihi, değeri ve mülkiyetinin malı teslim edene ait olduğu gibi bilgilere yer verilir. Her iki işletmede Ariyet Usulü mal ve demirbaş kullandırmada; 9- Nazım Hesaplar Grubundan 9- Nazım Hesaplar Grubundan 950- Ariyet Verilen Değerler 951- Ariyet Veril. Değ. Alacaklar. Hesabı kullanılır. kullanılır.

191  Demirbaşların İşletmelere Satılması, Bedelsiz Devrinin Yapılması ve Muhasebesi;  209 Sayılı Kanunun 5335 Sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesi gereği işletmeler arası demirbaş devri yapılabilmektedir. Devir işlemi; Devir işlemi;  Bedelsiz,  Tespit edilecek bir bedel karşılığı satış, olmak üzere iki şekilde yapılabilir. olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

192 a) Bedelsiz Devir  Örnek (A) Döner Sermaye İşletmesi kayıtlı değeri TL, Birikmiş Amortismanı TL olan Demirbaşını B Döner Sermaye İşletmesine devir etmiştir. Demirbaşı veren A Döner Sermaye İşletmesinin kayıtları; Demirbaşı veren A Döner Sermaye İşletmesinin kayıtları; 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı Diğer 0lağandışı Gider ve Zararlar Demirbaşlar Hesabı Şeklinde muhasebeleştirilecektir.

193  Demirbaşı alan (B) Döner Sermaye İşletmesinin kaydı; 255-Demirbaşlar Hesabı Diğer Gelirler Hesabı şeklinde muhasebeleştirecek ve bu gelir üzerinden Hazine Hissesi ayrılmayacaktır. şeklinde muhasebeleştirecek ve bu gelir üzerinden Hazine Hissesi ayrılmayacaktır. Ancak yıl sonunda gönderilecek Yönetim Dönemi (Bilanço ve ekleri) Hesabına 602 Nolu Hesabın alt detay hesapları eklenecektir. Ancak yıl sonunda gönderilecek Yönetim Dönemi (Bilanço ve ekleri) Hesabına 602 Nolu Hesabın alt detay hesapları eklenecektir.

194 B-Tespit Edilecek Bedel Karşılığı Satış  Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin maliyetin altında satış başlıklı 64 üncü maddesi hükmünce satışı yapılan ve Amortismana tabi olan mal ve malzemelerin Amortisman bedeli de dikkate alınarak oluşturulacak bir komisyon marifetiyle tespit edilecektir.

195  Demirbaşı satan işletme;  Örnek (A) Döner Sermaye İşletmesi kayıtlı değeri TL Birikmiş Amortismanı TL olan demirbaşı TL ye satmıştır. (A) Döner Sermaye İşletmesi kayıtlı değeri TL Birikmiş Amortismanı TL olan demirbaşı TL ye satmıştır. 257-Birikmiş Amortis Hes Kasa Hesabı: Demirbaşlar Hs Demirbaşlar Hs Diğer Olğ Dışı Gelir Kar Diğer Olğ Dışı Gelir Kar şeklinde Muhasebeleştirilecek ve bu gelirden 5234 sayılı Kanunun 1 inci Maddesi gereği Hazine hissesi ayrılarak yatırılacaktır. şeklinde Muhasebeleştirilecek ve bu gelirden 5234 sayılı Kanunun 1 inci Maddesi gereği Hazine hissesi ayrılarak yatırılacaktır.

196  Demirbaşı Alan İşletmenin Kayıtları; 255-Demirbaşlar Hesabı Verilen Çekler ve Gön Em.Hs Bankalar Hesabı Şeklinde kayıt yaparak aldığı Demirbaşı normal Amortisman ayırmak suretiyle kullanmaya devam edecektir. Şeklinde kayıt yaparak aldığı Demirbaşı normal Amortisman ayırmak suretiyle kullanmaya devam edecektir.

197 AMORTİSMAN VE YENİDEN DEĞERLEME  Madde (Değişik: 24/6/ /10 md.) Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerinin değerini, % 20 nispetin- den fazla olmamak üzere, serbestçe tespit ettikleri nispetler üzerinden yok ederler.

198  Örnek TL değerindeki bir demirbaşın işletmede 10 yıl kullanılacağı farzedildiğinde Amortisman oranı %10 olarak belirlenmiş demektir ve söz konusu demirbaş 10 yıl içinde amortisman ayrılmak suretiyle hesaben yok edilecektir TL değerindeki bir demirbaşın işletmede 10 yıl kullanılacağı farzedildiğinde Amortisman oranı %10 olarak belirlenmiş demektir ve söz konusu demirbaş 10 yıl içinde amortisman ayrılmak suretiyle hesaben yok edilecektir. Ayrılacak Amortisman Tutarı= Demirbaş Değeri xAmortisman Oranı= x %10= Muhasebesi; x %10= Muhasebesi;  740-Hizmet Üretim Maliyeti Veya  770-Genel Yönetim Giderleri  257-Birikmiş Amortisman Hs

199 DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK MADDİ DURAN VARLIKLAR  213 SAYILI Vergi Usul Kanunu’nun 313 üncü Maddesinin 3 üncü fıkrası gereği 2009 yılı için 672,4 TL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar Amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılır. (672,4 TL sabit olmayıp her sene Yeniden Değerleme oranında artırılmaktadır.)

200  Ancak Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere bu Demirbaşlar 740 veya 770 nolu Hesaplara Gider yazılarak bedeli ödenmekte ise de; takip açısından Nolu Nazım Hesaplara kaydedilmesi gerekmektedir.

201  Örnek (A) Döner Sermaye Saymanlığına bağlı Devlet Hastanesine 580 TL tutarında Demirbaş alınmıştır. 740-Hizmet Üretim Maliyeti: Verilen Çek ve Gön.Em.Hes: Verilen Çek ve Gön.Em.Hes: 650Ayrıca, 940-Demirbaş Giderleri Hesabı : Demirbaş Giderleri Alacaklı Hes: Demirbaş Giderleri Alacaklı Hes: 650

202 SHÇEK PAYI  Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı 2828 sayılı Kanunun 18/k Maddesi gereğince döner sermayeli işletmelerin brüt gelirleri üzerinden %1 oranında ayrılarak bağlı olunan Malmüdürlüğü veya Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.

203  Örnek (A) Döner Sermaye İşletmesinin 31 Aralık 2008 yılı brüt hasılatı (Geliri) TL olduğunu farzedersek, ayrılacak SHÇEK payı: X %1= TL dir. 770-Genel Yönetim Giderleri Hs Ödenecek Döner Sermaye Yük.Hs şeklinde hesaplara alınarak ilgili Muhasebe birimine Ocak-2009 Ayı sonuna kadar Ödenecek ve Ödendiğine ilişkin dekont Yönetim Dönemi (Bilanço ve Ekleri) ile birlikte Bakanlığımıza gönderilecektir. şeklinde hesaplara alınarak ilgili Muhasebe birimine Ocak-2009 Ayı sonuna kadar Ödenecek ve Ödendiğine ilişkin dekont Yönetim Dönemi (Bilanço ve Ekleri) ile birlikte Bakanlığımıza gönderilecektir.

204 SERMAYE HESAPLARI  1-Sağlık Bakanlığından A Döner Sermaye İşletmesine tarihinde TL tutarında sermaye (Nominal) gönderilmiştir. Muhasebe Kaydı: 501-Ödenmemiş Sermaye Hesabı Sermaye Hesabı

205 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI Örnek Sermaye: Aynı İşletmenin 2008 yılı karı olan ve 570-Geçmiş Yıllar Karları Hesabında bekletilen kar tutarı TL olduğu farzedilirse; Sermaye kayıtlarından sonra; Sermaye kayıtlarından sonra; 570-Geçmiş Yıllar Karları Hs Geçmiş Yıllar Karları Hs Ödenmemiş Sermaye Hs Ödenmemiş Sermaye Hs Şeklinde kayıt beklenilmeksizin yapılacaktır.

206 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI Örnek: B Döner Sermaye İşletmesinin 2007 yılı bilançosunda TL zararı olduğu ve 2008 açılış yevmiyesinden sonra 580-Geçmiş Yıllar Zararları Hesabına kaydedildiğini, 2008 yılında da TL kar ettiğini söz konusu kar tutarının 2009 yılında 570-Geçmiş Yıllar karları Hesabına alınarak muhasebe kayıtlarında yer aldığını farzedelim. Saymanlıkça 2009 yılı açılış yevmiyesinden sonra yapılacak işlem. Saymanlıkça 2009 yılı açılış yevmiyesinden sonra yapılacak işlem. a)Kar ve Zarar birbirinden mahsuplaştırılacak a)Kar ve Zarar birbirinden mahsuplaştırılacak 570-Geçmiş Yıllar Karları Hs Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı Geçmiş Yıllar Zararları Hesabı

207 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI b) Örnekte olduğu gibi kalan kar tutarı varsa öncelikle Ödenmemiş Sermaye Hesabından mahsup edilecek, yoksa sermaye istenilecektir. Adı geçen Döner sermaye işletmesinin TL tutarında da ödenmemiş sermayesi olsun (2008 Kar artığı = TL) 570-Geçmiş Yıllar Karları Hs Ödenmemiş Sermaye Hesabı Ödenmemiş Sermaye Hesabı şeklinde muhasebeleştirilecek artan TL Ödenmemiş sermaye hesabında bekletilecektir.

208 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI Örnek Sermaye Geri Çekme 500-Sermaye Hesabının borcuna sermaye çekilmesine ilişkin bir yazılı talimat gelmediği sürece kayıt yapılmayacaktır.(Düzeltme Hariç) Örnek Ankara Numune Hastanesinin Nominal sermayesinden TL yeni kurulacak A hastanesine verilmek üzere çekilmiştir. 500-Sermaye Hesabı Ödenmemiş Sermaye Hesabı

209 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI Örnek Sermae -Merkez saymanlığından İzmir 4 Nolu saymanlığa bağlı Devlet Hastanesine TL nakit gönderilmiştir. Alan Saymanlık kaydı; a)Ödenmemiş Sermayeye mahsup işlemi 102-Bankalar Hesabı Bankalar Hesabı Ödenmemiş Sermaye Hs b)Ödenmemiş Sermayesi yoksa; 102-Bankalar Hesabı Diğer Çeşitli Borçlar Hs Sermaye artırımı istenecektir.

210 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI Örnek Sermaye c)Sermaye artırımı geldiğinde gelen nominal sermayenin kaydı; gelen nominal sermayenin kaydı; 501-Ödenmemiş Sermaye Hesabı Sermaye Hesabı Diğer Çeşitli Borçlar Hs Ödenmemiş Sermaye Hs

211 SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI DAİRE BAŞKANI BÜTÇE VE KESİN HESAP ŞUBESİ İHALE ŞUBESİ MEVZUAT VE DAVA İŞLEMLERİ ŞUBESİ ÖDENEK PLANLAMA VE TAHSİS ŞUBESİ MUHASEBE SİSTEMİ ŞUBESİ

212 MUHASEBE SİSTEMLERİ ŞUBESİ

213 Ali Gazi Şube Müdürü Mustafa SEVİNDİK MUHASEBE SİSTEMLERİ ŞUBESİ PERSONELİ Derya TUNÇ Osman ALAGÖZ

214 MUHASEBE SİSTEMLERİ ŞUBESİ GÖREVLERİ Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarımızın Sağlık Müdürlükleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Devlet Hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, İlçe Hastaneleri, Hıfsızsıhha Enstitüleri’nin muhasebe hesap kayıtlarının izlendiği Merkezi Web tabanlı TDMS programının, Merkez Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlükleri’nce (212 saymanlık) kullanımını sağlamak.

215 MUHASEBE SİSTEMLERİ ŞUBESİ GÖREVLERİ  Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarımızın mali yılsonunda …. Tarihi itibariyle saymanlık düzeyinde muhasebe hesaplarını kapatmak ve Kesin Mizan Fişi ile Kapanış Fişi’ni kurum bazında sistemde oluşturmak …. Tarihi itibariyle de yeni yıla hesap açılışlarını yapmak ve kurum bazında açılış fişi’ni sistemde oluşturmak.  Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüklerine muhasebe bilgi desteği sağlamak.  TDMS programı kullanıcılarının sistemle ilgili sorunlarını ve kullanıcı hatalarından kaynaklanan hatalı işlemleri çözüme kavuşturmak  Kurumlarca Bütçe Şubesine intikal eden ek bütçe taleplerinin uygun olup olmadığının tespiti için ilgili şubeye kurumların mali durumları hakkında bilgi vermek

216  Bakanlığımıza bağlı tüm Sağlık Kurum ve Kuruluşlarımızın Nominal Sermayelerini takip etmek. TDMS programından elde edilen verilerle yılsonu kar ve zararlarına göre Döner Sermayeli Kurum ve Kuruluşlara sermaye tahsisi yapmak  Bakanlığım %4 merkez payından kurumlara sermayelerine mahsuben gönderilen nakdi yardımlar ile tahsis edilen sermaye yi kayıtlara alıp, takibini yapmak.  TDMS Sistemi ve hesap planı ile ilgili Maliye Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmak ve koordineli çalışmak. MUHASEBE SİSTEMLERİ ŞUBESİ GÖREVLERİ

217  Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli işletmelerimizin TDMS programından alınan gelir-gider, borç-alacak, bilgi formlarını değerlendirip düzenli olarak Makama sunmak  Döner Sermayeli İşletmelerin aylar ve yıllar bazında gelir-gider, borç- alacak durumlarını istatistiksel olarak değerlendirip kayıt altına almak.  Mali Durumu kötü kurumlarla Mali Durum değerlendirme toplantısı yapmak ve kurumların mali sorunlarını çözüme kavuşturmak.  Döner Sermayeli İşletmelerin aylık Tahakkuk-Tahsilat ve Ek Ödeme durumlarını istatistiksel olarak değerlendirip kayıt altına almak.

218 Mali Durum Raporu Hazırlanışında Kullanılan Hesaplar KURUM ALACAKLARI BAKIYE_(b-a)120 ALICILAR HESABI BAKIYE(a-b)341 SGK ALINAN TEDAVİ AVANSLARI HESABI BAKIYE(a-b)342 GENEL BÜTÇEDEN ALINAN TEDAVİ AVANSLARI HESABI FİRMA BORÇLARI BAKIYE(a-b)32 TİCARİ BORÇLAR

219 PERSONELE BORÇLAR BAKIYE(a-b)335 PERSONELE BORÇLAR BAKIYE(a-b)363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI Mali Durum Raporu Hazırlanışında Kullanılan Hesaplar DİĞER BORÇLAR BAKIYE(a-b)103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ (-) HESABI BAKIYE(a-b)36 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI BAKIYE(a-b)363 ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI TOPLAM BORÇLAR DİĞER BORÇLAR PERSONELE BORÇLAR FİRMA BORÇLARI

220 BANKA BAKIYE_(b-a)102 BANKALAR HESABI BORÇ SONRASI BANKA TOPLAM BORÇ Mali Durum Raporu Hazırlanışında Kullanılan Hesaplar

221 GERİ ÖDEME KURUMLARINAFATURALARIN ZAMANINDA GÖNDERİLMESİ Bakanlığımız ile geri ödeme kurumları (SGK,Yeşilkart v.s.) arasında koordineli olarak yapılan ödenek planlama ve tahsisinde, Faturaların zamanında geri ödeme kurumlarına gönderilmesi ve fatura tahakkuklarının Sağlık kurumlarımızın mali durumlarını takip ettiğimiz Tek Düzen Muhasebe Sistemine(TDMS) kayıtların düzenli ve doğru olarak zamanında girilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, Fatura Tanzim, Takip ve Borç-Alacak Takip Birimleri tarafından zamanında ve geciktirilmeden (ilgi genelge ve yazılarımızda belirtildiği gibi en geç takip eden ayın 6 sına kadar) faturaların seri bir biçimde tanzim edilerek ilgili kurumlara intikalinin sağlanması ve bilgilerinin kayıtlara alınmak üzere bağlı olunan Saymanlığa teslim edilmesi gerekmektedir.

222 GİDER TAHAKKUK (STOK) İŞLEMLERİ Kurumların mali durumlarının sağlıklı takip edilebilmesi açısından stok girdi ve çıktılarının kayıt altına alınması ve saymanlıklara bildirilmesi de büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, kurumların mali durumlarının gerçekçi olarak takip edilebilmesi açısından Gider Gerçekleştirme Memurları tarafından düzenli olarak kurumun ambar veya deposunda bulunan malzeme ile Saymanlık kayıtlarında bulunan malzeme miktarının kontrol edilerek tutarsızlık olanlarda gerekli düzeltmelerin yaptırılarak yılın son aylarına biriktirilmemesi gerekmektedir.

223 Ancak kayıtların tetkikinden ve kurumlarla yapılan şifai görüşmelerden Gider gerçekleştirme memurları tarafından gerekli çalışmaların ve kontrollerin yapılmadığı, daha önceki yıllarda olduğu gibi satın alma birimleri tarafından çeşitli tarihlerde gerek Sağlık Bakanlığınca gerekse Maliye Bakanlığınca yayınlanan tebliğ ve genel yazılara rağmen, ihtiyaç fişine istinaden ambar stoklarından fiilen yapılan çıkışların kanıtlayıcı belgesi sayılan Taşınır işlem fişi düzenlenmeden işletmeye alınan mal ve malzemelerin doğrudan 740.Hizmet Üretim Maliyetleri hesabına gider kaydı yaptırılmak suretiyle işlem yapıldığı, bu durumda işletmenin mal varlığından tamamen çıkmadığı halde söz konusu mal ve malzemenin hesaben yok edildiği; 150.İlk Madde ve Malzeme hesabının borç bakiyesi vermesi ve ertesi aya veya yıla mevcut mal ve malzeme stoku devretmesi gerekirken bu hesabın kapatılarak bakiye verdirilmediği; Veya Ambar Depo Birimleri tarafından depoya girişi yapılan malzemelerin stok çıkışlarının düzenli olarak Saymanlık Müdürlüklerine bildirilmeyerek kurumların yıl içerisindeki gerçek stok bilgilerinin gereğinden fazla gözükmesine neden olunduğu anlaşılmaktadır. GİDER TAHAKKUK (STOK) İŞLEMLERİ

224 ECZANE AMBAR-DEPO MAL VE MALZEME ALIMI SERVİSLER BİRİMLER ÇIKIŞ SAYMANLIK GİDER TAHAKKUK (STOK) İŞLEMLERİ

225 GELİR-GİDER TAHAKKUK İŞLEMLERİ (KURUMLAR ARASI BORÇ AKTARIMI) tarihli ve sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “5471 Sayılı Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun”un 1 nci maddesi ile, "Döner sermayeli işletmelerin malî imkânı elverişli olanlarından, malî durumu yetersiz olanlara karşılıksız veya borç olarak kaynak aktarmaya Sağlık Bakanı yetkilidir." hükmü 209 sayılı Kanun’un 5. maddesine eklenmiştir.

226 GELİR-GİDER TAHAKKUK İŞLEMLERİ (KURUMLAR ARASI BORÇ AKTARIMI) Mali sıkıntı içerisinde bulunan kurumlarımızın acil ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması, icra takipleriyle karşı karşıya kalınmaması ve mali sıkıntılar nedeniyle sağlık hizmetlerinin sunumunda ortaya çıkabilecek problemlerin önüne geçilmesi amacıyla, mali durumu iyi olan kurumlarımıza yönelecek borç aktarım taleplerinin, borç verecek kurum Harcama Yetkilisi’nden alınacak Onay doğrultusunda (borç aktarımı sırasında kurumun kısa vadeli borç ve alacaklarının değerlendirilmesi yapılarak hizmet akışında aksamalara neden olmayacak şekilde borç verilecek tutarın belirlenmesi suretiyle) gerçekleştirilmesi ilgi tarihli ve 2554 sayılı Makam Onayı ile uygun görülerek kurumlarımızın Harcama Yetkililerine Yetki Devri yapılmıştır.

227 GELİR-GİDER TAHAKKUK İŞLEMLERİ (KURUMLAR ARASI BORÇ AKTARIMI) Borç Aktarımlarında Yetki Devrine ilişkin tarihli, 2865 sayılı ve 2006/50 sıra nolu Genelge Mali sıkıntı içerisinde olup borç almak isteyen kurum, öncelikle, borç almak istediği kurum(lar) ile irtibata geçecektir. Taleplerinin olumsuz sonuçlanması durumunda ise mali durumu uygun bir kurumdan kaynak aktarımı için Bakanlığımıza başvurabilecektir. Kurumlar arasındaki borç aktarımları muhasebeleştirilirken, borcu veren işletmenin alacak takibi “134-İşletmeler Arası Mali Borçlardan Alacaklar Hesabı” altında açılacak alt hesapta; borç alan işletmenin aldığı borca ilişkin takibi ise “303-İşletmeler Arası Mali Borçlar Hesabı” altında açılacak alt hesapta yapılacaktır.

228 209 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine 5335 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenen hüküm ile birbirlerinden hizmet alan işletmelerin hazine payı hesaplamalarında mükerrerliği önleme amacıyla muhasebeleştirme aşamasında yapılacak kayıtlar hususunda Maliye Bakanlığından tarih ve sayılı yazısı ile görüş alınmıştır. Kurumlar arası hizmet alımlarında, Hizmeti sunan işletmenin satın aldığı hizmetin bedelini düzenlediği faturaya dahil etmesi nedeniyle, gelir kayıtlarından doğan hazine paylarının ayrılmasında mükerrerliği önlemek için muhasebeleştirilirken, GELİR-GİDER TAHAKKUK İŞLEMLERİ (KURUMLAR ARASI HİZMET ALIMI)

229 Hizmet sunan işletme; aldığı ve faturaya dahil ettiği hizmet bedelini “182- Sağlık Kurumları Arası Hizmet Alım Giderleri Hesabı” altında açılacak hesaba BORÇ, “320- Satıcılar Hesabı” na alacak, ödenmesinde ise “320- Satıcılar Hesabı” na BORÇ, “100- Kasa Hesabı”na veya “102- Banka Hesabı”na ALACAK kaydedecek, Fatura bedelinin tahsil edilmesinden sonra ise 182 nolu hesapta bulunan tutarı “612- Diğer İndirimler Hesabına” borç, “182- Sağlık Kurumları Arası Hizmet Alım Giderleri Hesabı”na alacak kaydederek muhasebeleştirecektir. GELİR-GİDER TAHAKKUK İŞLEMLERİ (KURUMLAR ARASI HİZMET ALIMI)

230 TDMS TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ

231 TDMS Neden TDMS? T.B.M.M adına denetim yapan Sayıştay Denetçilerinin 2002 Mali Yılı hesaplarına ilişkin hazırlanan rapor un da;   İşletmelerin mali bilgi ve tablolarının saymanlıklarda, işletmelerde ve Bakanlıkta farklı farklı olduğu,   Bu nedenle saymanlıklardaki mali bilgi ve tabloların tek düzen ve standart bir şekilde tutulmasının gerektiği,   Tutulan bu bilgilerin hem işletmelerden hem de Bakanlıktan izlenebilecek bir sistem kurulması önerilmiştir.

232 TDMS AMAÇ   Program sayesinde mali bilgi ve tabloların tek düzen muhasebe sistemi içerisinde standart bir şekilde tutulması,   Merkezi veri tabanında tutulan bilgilerin hem döner sermaye saymanlıklarından hem de her iki Bakanlıktan izlenebilme imkanı elde edilmesidir.

233 TDMS KAPSAM Bakanlığımıza bağlı sağlık kurumlarının saymanlık hizmetlerini yürütmekte olan 213 Döner Sermaye Saymanlığı (DSS)

234 TDMS HEDEFLER   Tek düzen muhasebe kayıt ve bilgilerinin standart bir yazılımla tutulması,   Tüm döner sermaye saymanlıklarınca standart bir hesap planı kullanılması,   Standart işlemlerin yapılması,   Standart raporların alınması,   Veri, bilgi ve raporların doğru, kapsamlı ve güncel olmasının sağlanması,   Bakanlık merkezinde tüm döner sermaye saymanlıklarının muhasebe kayıtlarının konsolide edilmesi, izlenmesi ve raporlanmasıdır.

235 TDMS TDMS Yazılımı Kullanımı ile Elde Edilecek Faydalar (1)   Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, istedikleri kriterlere uygun mali bilgilere, istenilen ölçekte ve anında ulaşabileceklerdir.   Kurum bazında mali durum hakkında güncel bilgi sahibi olunacaktır.   Kurum, il ve Türkiye Geneli bazında mali durum analizleri yapılabilecektir.

236 TDMS TDMS Yazılımı Kullanımı ile Elde Edilecek Faydalar (2)   Her bir hesap ya da alt hesabın durumu (işlem- bakiye) kurum, il ve Türkiye Geneli bazında anında görülebilecektir.   Cari yıla ait bütçe durumu hakkında istenilen zaman dilimleri için bilgi elde edilebilecek ve seçilen parametrelere göre analiz yapılabilecektir.   Yıl sonu işlemleri, yeni yıl açılış işlemleri otomatik olarak yapılabilecek ve gelecek yıla ait bütçe planlamasında bir çok kolaylıklar sağlayabilecektir.

237 TDMS TDMS Yazılımı Kullanımı ile Elde Edilecek Faydalar (3)   Kurum, Döner Sermaye Saymanlığı ve Türkiye Geneli bazında Borç-Alacak, Gelir-Gider, Bilanço, Mizan v.b. diğer Mali tablolar izlenebilecektir.   Kurumlardan alacaklar, düzenli olarak standart bir şekilde (Genel Bütçeli Kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Yeşil Kart v.b. il bazında) takip edilebilecektir.

238 TDMS TDMS Yazılımı Kullanımı ile Elde Edilecek Faydalar (4)   Gelirlerin hangi kalemlerde yoğunlaştığı, hangi kalemlerde artış ve azalışlar gösterdiği günlük haftalık ve aylık bazda izlenebilecektir.   Gider kalemlerindeki harcamalar toplam veya kurumlar bazında, kalem kalem günlük haftalık ve aylık olarak izlenebilecektir.Örneğin; Mart ayı sonunda ilaç giderlerinin ne kadar olduğu yada tıbbi sarf malzemesi giderlerinin ne kadara ulaştığı anında görülebilecektir.

239 TDMS Yapılan Çalışmalar (1) tarihinde APK Kurulu Başkanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Daire Başkanlığı koordinasyonunda;   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,   Maliye Bakanlığı Yetkilileri,   Kütahya 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı,   Ankara 9 Nolu Döner Sermaye Saymanlığı’nın katılımı ile bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıda yazılımın tanıtımı yapılmış ve Maliye Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere tüm katılımcılar tarafından programın bir saymanlıkta pilot uygulamasının yapılması teklif edildi.

240 TDMS Yapılan Çalışmalar (2)   03 Kasım-26 Aralık 2003 tarihleri arasında Döner Sermaye Saymanlıklarından birer katılımcıya “tek düzen muhasebe ve program kullanım eğitimi” verilmiştir.   Verilen eğitimler sonucunda programdaki eksiklik ve aksaklıklar tespit edilerek döner sermaye saymanlıklarının görüş ve önerileri doğrultusunda tek düzen muhasebe programı, merkezi veritabanlı WEB uygulaması olarak yeniden yazılmıştır.  

241 TDMS Yapılan Çalışmalar (3)   Pilot uygulama Ankara 9 Nolu DSS’de yapıldı. 407 fiş giriş işlemi yapılarak yıl sonu kapanış işlemleri gerçekleştirildi.   Maliye Bakanlığı yetkililerine pilot uygulamanın sonuçları gösterildi. Yetkililer, programın ihtiyaçlara cevap verebilirliği hakkında olumlu görüşlerini belirtmişlerdir.   tarihinde yayınlanan Genelge ile saymanlıkların internet bağlantısı ile ilgili işlemlerini yapmaları talimatlandırıldı.

242 TDMS Yapılan Çalışmalar (4)   Program, tarihinden itibaren adresinden kullanıma açıldı.   Döner Sermaye Saymanlıklarına Kullanıcı Adı ve Şifreleri verildi.   Muhasebe fiş giriş işlemlerinin tarihinden itibaren yapılması talimatlandırıldı.

243 TDMS Yapılan Çalışmalar (5) Döner Sermaye Saymanlıklarının programı kullanılabilmesi için gerekli olan;   Altyapı ihtiyaçları (bilgisayar ve çevre birimleri, personel eksikliği, mekan yetersizliği),   Internet bağlantısı olup olmadığı, tespit çalışmaları yapıldı. İhtiyaçların giderilmesi için gerekli yazışmalar yapıldı ve ilgili Kurum yetkilileri ile tek tek görüşüldü.

244 TDMS Yapılan Çalışmalar (6) Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından tarihinde İl Defterdarlıklarına gönderdiği talimatla tüm saymanlıkların tarihinden itibaren geçiş sürecini tamamlayarak, programı kullanmaya başlamaları bildirildi.

245 TDMS Yapılan Çalışmalar (7) Programın kullanımı ve sıkça karşılaşılan sorunların çözümü ile ilgili olarak Temmuz- Ağustos 2004 tarihleri arasında; Ankara, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Trabzon, Samsun İstanbul, Erzurum, Diyarbakır, Van, Afyon, Antalya’da   çevre illerde bulunan Sağlık Kurumları Döner Sermaye Saymanlıklarının çalışanlarına uygulamalı olarak bölge toplantılarında eğitim verilmiştir.

246 TDMS Yapılan Çalışmalar (8)   Bölge toplantıları sonucunda saymanlıkların o zamana kadar çözülmeyen sorunları tespit edildi.   İl Valilikleri ile gerekli yazışmalar yapılarak tespit edilen ihtiyaçların saymanlığın kurulu bulunduğu hastane ve sağlık müdürlükleri tarafından karşılanması istendi.

247 TDMS Ne Durumdayız ? (1)   DSS İnternet bağlantısı işlemleri tamamlanmış Program İnternet üzerinden sorunsuz ve güvenli olarak çalışmaktadır.   Programın kuruluş amaç ve hedeflerimize hemen hemen ulaşmış bulunmaktayız.   Maliye Bakanlığı yetkililerine de verilen kullanıcı adı ve şifre sayesinde; kurumların borç-alacak, gelir-gider v.b. mali tabloları Maliye Bakanlığı’nca da izlenebilmektedir.

248 TDMS Ne Durumdayız ? (2)   Bakanlığımızca haftanın üç günü hazırlanan mali tablolar; Bakanımız, Müsteşarımız ve diğer üst düzey yöneticiler ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Muhasebat Genel Müdürü ve Bütçe Muhasebat Genel Müdürüne gönderilmektedir. Zaman zaman Hazine Müsteşarlığı, DPT ve Sosyal Güvenlik Kurumuna da gönderilmektedir.

249 TDMS Ne Durumdayız ? (3)   Sağlıkta dönüşümün önemli ayağı olan tüm hastanelerin Sağlık Bakanlığı çatısı altında toplanması uygulamasında hızlı bir şekilde Sağlık Bakanlığı Hastanelerine uyum sağlamıştır.   SSK’nın SGK’ya dönüşümünde ki geri ödeme kurumlarına sunulan faturaların takibinde TDMS verileri kullanılmıştır.   Ödenek Planlamaları (SGK ve Yeşilkart) TDMS verileri üzerinden yapılmaktadır.

250 TDMS Ne Durumdayız ? (4)   Kurumlarımızın mali politikalarına TDMS verilerindeki bilgiler ışığında yön verilmektedir.   Kurumlarımızın Mali analizleri ve bu analizlere göre mali değerlendirme toplantıları TDMS verilerinde ki bilgilerle yapılmaktadır.

251 TDMS Eksiklerimiz (1)   Kurumlarımızın Mali bilgi ve işlemleri zamanında Saymanlıklara bildirmemesi,   Saymanlıkların zamanında bu bilgileri sisteme girmeyişi,   Saymanlıklarca zaman zaman yapılan hatalı kayıtlar,   Özellikle stok kayıtlarının düzenli olmayışı, (Yeni bütçe ve yeni hesap planı ile Genel Bütçe taşınır kodları uyumlaştırılmıştır.)

252 TDMS Neden Yeni Program (1)   Mevcut program günümüz teknolojisi ve şartlarına göre yetersizliği,   Mevcut programdaki kullanıcı hatalarını en aza indirmesi,   Yeni programın kullanma kolaylığı,   Özellikle ve en önemlisi Mali rapor ve analizleri sistemin otomatik olarak hazırlaması,   Hazırlanan bu raporların kurumlarca görülebilmesi

253 YENİ TDMS Yeni TDMS Programı için Ekim 2008 tarihinde 213 Döner Sermaye Sayman lığına Eğitim verilmiştir yılı başından itibaren saymanlıkların hizmetine açılmıştır. Hizmete

254 Yeni Versiyon Giriş Ekranı/Sağlık Bakanlığı Ana Sayfa

255 Yeni Versiyon Giriş Ekranı/Web Uygulamaları

256 Yeni Versiyon Giriş Ekranı/TDMS Ana Sayfa

257 Yeni Versiyon Giriş Ekranı/Şifre Ekranı

258 Yeni Versiyon Giriş Ekranı/Açılış İlk Ekran

259 Yeni Versiyon /Raporlar Sekmesi

260 Yeni Versiyon /Raporlar Sekmesi/Örnek Rapor Alma

261 Yeni Versiyon /Raporlar Sekmesi/Kurum Seçme

262 Yeni Versiyon /Raporlar Sekmesi/Kurum

263 Yeni Versiyon /Raporlar Sekmesi/Kurum/Örnek Raporlar Mizan ve Kurumların Mali Durum Raporu

264 Yeni Versiyon /Raporlar Sekmesi/Kurum/Örnek Raporlar Kurumun Ek Ödeme Raporu ve Kurumların Aylık Gelir/Gider ve Ortalamalar Raporu Raporu

265 Yeni Versiyon /Raporlar Sekmesi/Kurum/Örnek Raporlar RAPOR DATEY-STOKLAR VE EXCEL RAPOR

266 Katkı Sağlayan ve Emeği Geçen Herkese Teşekkür Eder Kurumlarımıza Faydalı Olmasını Dilerim Ali Gazi Hastane İşletmeciliği Uzmanı Muhasebe Sistemi Şube Müdürü


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Ali GAZİ Hastane İşletmeciliği Uzmanı Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları