Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TRABZON’ DAKİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDAN YANSIMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TRABZON’ DAKİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDAN YANSIMALAR"— Sunum transkripti:

1 TRABZON’ DAKİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDAN YANSIMALAR
Dr. Hasan ERAYDIN TRAHED Yönetim Kurulu Başkanı AHEF Yönetim Kurulu Üyesi

2 SUNUMUN İÇERİĞİNDE Bilgilendirme ASM ve TSM kavramları Mevzuat
Sorunlar ve çözüm önerileri Uygulama Denetimler yer alacaktır.

3 TRAHED 2007 yılında kuruldu.
AH uygulamasının olmadığı bir ilde kurulan ilk AHED. İlimizde AH eğitimlerinin başlaması için olağan üstü katkı sundu. AH uygulamasının ilimizde başlamasının en önemli ivme kaynağı idi. Bu çalışmaları bir çok il için ilham kaynağı oldu.

4 TRAHED Sağlık Müdürü ve ekibiyle sayısız görüşme yapıldı.
Amaç ilimizde AH uygulamasının sorunsuz başlaması idi. Ekibimiz gece –gündüz çalışıp, bizden önce uygulamanın başladığı illerden tecrübe aldı ve bunları dönemin yöneticileri ile paylaştı.

5 05 Ocak 2009 Trabzon’ da AH uygulaması başladı.

6 05 Ocak 2009 sonrası Bütün uğraşlarımıza rağmen ilimiz için iyi başlangıç olmadı. Oysa ki görüştüğümüz Müdürlerimiz bize A-B-C-D-… planlarının hazır olduğunu söylemişlerdi. Uygulamada hiçbir planın olmadığı ortaya çıktı. Diğer iller hangi sorunları yaşamışsa Trabzon’ da da aynı sorunları yaşadı.

7 NELER DEĞİŞTİ Birinci basamağa bakış açısı değişti.
Birinci basamağa güven arttı. Hekim memnuniyeti arttı. Vatandaş memnuniyeti arttı. Hizmet verilen binaların çehresi değişti. Sağlık göstergelerinde hızlı iyileşmeler sağlandı.

8 BİR HATIRLATMA 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR‘DE SAĞLIK BAKANLIĞI AİLE HEKİMLİĞİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI DR. HALİL EKİNCİ İLE DERNEK BAŞKANLARI GÖRÜŞMESİ SONUCUNDA BİR RAPOR HAZIRLANDI ALINAN KARARLAR:

9 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
1. Öncelikli olarak gezici sağlık hizmeti veren aile hekimleriyle çalıştırılmak üzere 2. ASE verilmesi üzerinde çalışılmaktadır. Fakat temizlik personeli için çalışma yok. Temizlik personelini hizmet satın alma yoluyla da temin etme hakkınız var.

10 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
2. TSM lerin denetleme yetkisi olmayacak, izleme ve değerlendirme yetkisi olacak. TSM nin izlemi sonucunda bir negatiflik eksiklik bulur da İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı denetleme de bu negatiflik bulunmaz yani art niyet tespit edilirse gereği yapılacak, İZMİR de yapıldığı gibi o TSM nin döner sermaye katsayısı İl Sağlık Müdürlüğünce düşürülüp denetleme yetkisi de alınabilecek.

11 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
3. ASM cari gider ,kalite ve performans izlemesi yılda 2 kere yapılacak, sözleşme yapma ve sözleşme feshetme yetkisi VALİ’ dedir.Sözleşme feshine neden olabilecek uyarıyı sadece VALİ verebilecek.

12 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
4. İl Sağlık Müdürlükleri arasındaki standart farklılıkları ortadan kaldırılarak. Her ildeki uygulama aynı olacak. İller arası uygulama farklılığı olmayacak.

13 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
5. Aile Hekimlerine verilen Cari Gider Ödeneğinin %50 si cari gider Kalite ve performans Standartlarına tabi olacak. Objektif kriterler belirleniyor. Standartları yükseltmek lazım. Bu kapsamda Aile Hekimleri il Sağlık Müdürlüğünce 6 ayda 1 denetlenip (değerlendirilip) , belirlenecek objektif kriterler doğrultusunda kalite standartları doğrultusunda cari giderin kullanılıp kullanılmadığı tespit edilecek. Ortak kullanım alanlarına da harcama yapılması teşvik edilecek.

14 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
6. TSM; öncelikle sorumlu hekimin özlük hakları iyileştirilecek. Maaşları 4000 TL +/ TL olacak. TSM lerin başına (kast edilen Sağlık Grup başkanlıklarına) Halk Sağlığı Uzmanı veya en az 5 yıllık hekim getirilecek.

15 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
7. İl Sağlık Müdürlüklerindeki yapı değiştirilecek ve şubeler arası koordinasyon daha da artırılacak

16 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
8. Sözleşmeler tek nüsha olarak düzenlenecek.( Damga vergisine cari giderlerin dahil edilmemesi yönünde görüş birliği var )

17 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
9. Aile hekimliğinin şekillenmesinde dernekler daha fazla katılımcı olması sağlanabilir. Dernekler rollerinde daha aktif olmalılar.

18 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
10. Aile Hekimlerine görev tanımında olmayan işler verilmemeli, verilirse itirazınızı yapın. İl Sağlık Müdürlüğüne yazılı dilekçe verin, işleme alınmazsa Sağlık Bakanlığına iletilmek üzere Sağlık Müdürlüğüne yazı yazın. Nöbetler en kötü durumda mahkeme yoluyla da düzeltilebilir. Aile hekimleri mahkeme yoluna da gidebilir. Nöbetlerle ilgili olarak genelge çıkıyor. Hastanesi olmayan yerler haricinde Aile Hekimlerine prensip olarak nöbet konmayacak hatta İl Sağlık Müdürlüklerinde birinci basamakta özellikle hastane olan ilçelerde enjeksiyon pansuman nöbetleri tutturulmayacağına dair yazı var. Sağlık Müdürlüklerinden o yazıyı buldurtup enjeksiyon nöbeti tutanlar itiraz etsin. Adana Aile Hekimleri derneği Başkanı Kadir Bey nöbet tutulduğunu söylediği 3 ASM için gece saat 12:30 da Adana İl sağlık müdür yardımcısı Ufuk Beyi arayarak “Nöbetlerin Derhal Kaldırılması “talimatını vererek nöbetler kaldırıldı 

19 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
11. Sağlık Bakanlığıyla AHEF arasında düzenli geribildirim yapılsın.Federasyon ayda 1 sahayı Sağlık Bakanlığına raporlamalı.Sağlık Bakanlığına bizzat ziyaretler verilmeli.Tarihi bir değişimden geçiyoruz.Buna siz dernekler sahip çıkacaksınız, dernekler bu konuda çok etkin. Hazırlanan yeni yönetmelikte dernekler de yer aldı.(Bolu toplantısı)

20 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
12. Talimatnameler yakında kaldırılacak.

21 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
13. TEDAŞ İzmir’de Aile Hekimlerinden işyeri gibi 4 kat ücret alıyor. Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili TEDAŞ a yazı yazdı çözülmedi. Milli Emlak Müdürlükleriyle de yazışma var , çalışmalar yapılıyor, kiralar kamu konutları kapsamında değerlendirilecek.Federasyonun Sağlık Bakanlığıyla yapacağı görüşmede en öncelikli gündem bu olmalı.

22 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
14. TSM lerde hiçbir poliklinik hizmeti verilmeyecek.Ama acili olmayan yerlerde bu hizmeti öncelikle TSM ler verecek. Aile Hekimleri zorunlu olmadıkça nöbet tutmayacak.

23 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
15. USG ler için gönderilen yazılar tespit ve istatistik amaçlı.USG almak zorunlu değil.

24 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
16. Aile Hekimlerinin disiplin yönetmeliği yok e göre sözleşmeli olup ücretsiz izindeler. Başka kurumdan gelen Aile Hekimleri kendi mevzuatına tabii. Disiplin yönetmeliği yeni mevzuattaki düzenlemelere göre açık ve net olarak konulacak.

25 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
17. Mesai saatleri Aile Hekimince belirlenir, Sağlık Müdürlüğüne haber verilir. İzin alma zorunluluğu yok. Vatandaşın hekim seçme hakkı var. İstemeyen değiştirir. Aile hekimi genel hasta ihtiyacına göre mesai saatini revize edebilir.

26 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
18. Aynı ilçeden (sizin bulunduğunuz ilçeden ) gelen hastaya misafir hasta olarak bakmayın. Gönderin kendi Aile Hekimine. Belediye sınırları içinde olmak şart değil. İl içinde isteyen istediği Aile Hekimine kaydını yaptırabilir. Ama hizmeti de ondan alır ancak.

27 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
19. İlaç kullanım raporu çıkarma yetkisi Aile Hekimlerine verilmeyecek. Sağlık Bakanlığının kararı var bu konuda.

28 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
20. Gezici hizmette laptop kullanılacak. Protokol verme ilaç yazma işlemlerinin gönder –al işlemi akşam da yapılabilir.

29 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
21. Ev Gezisi Formu diye bir şey yok. İller (İl Sağlık Müdürlükleri) isterse dilekçeyle gerekçelerini sorabilirsiniz.

30 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
22. Aile hekimleri gezici hizmette iken ASM ye gelen hastalarına diğer Aile Hekimleri bakmasın. Gezici hizmet günleri belli. Halka bu öğretilsin.

31 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
23. İl sağlık Müdürlüğünün laboratuarlarının kullanıldığı ASM lerde laboratuarın tüm personel ve sarf malzemeleri İl Sağlık müdürlüğünce temin edilecek, karşılanacak.(labaratuvar tüpü vs)

32 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
24. Aile hekimlerinin hiçbir kuruma veya şahsa kendine bağlı kişilerin kimlik bilgisi adres bilgisi vermesi zorun değil bu görev asıl olarak nüfus il müdürlüklerine aitdir.Vermeyin.!!!

33 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
25. istirahat raporu verilen SSK lılar için SGK üst yazı istiyor. Bu konuda sağlık müdürlüğüne yazı yazabilirsiniz. Bakanlığın bu üst yazıların TSM lerden alınacağına dair görüşü var, aile Hekimleriyle ilgisi yok.

34 19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR KARARLARI
26. Tıbbi atıklar konusunda Çevre Kurulu fazla fiyat istiyor. Bu da standardize edilecek.

35 Trabzon’ daki Uygulama
19 MART 2009 ÇEŞME/İZMİR kararları doğrultusunda Trabzon’ daki AH Uygulamasını değerlendirecek olursak;

36 ASM VE AH Hala ASM’ nin ne anlama geldiğini bilmeyen idareciler mevcut. AH Mevzuatını bilmeyen ve bildiğini iddia edip, hüküm veren idareciler mevcut.

37 UYGULAMA İdarecilerimize göre uygulamayla değişen;
5 ocak 2009 öncesi 130 Sağlık ocağı vardı, 5 ocak 2009 sorası Trabzon’ da 214 tane Sağlık ocağı oldu.

38 UYGULAMA AH onca para alıyor, her şeyi yapmalı.

39 Peki neleri? Adli nöbet Acil nöbeti 112 nöbeti
Defin ruhsatı için nöbet Enjeksiyon nöbeti Ve diğerleri

40 AİLE HEKİMLİĞİNİN PİLOT UYGULANDIĞI İLLERDE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ KURULMASI VE ÇALIŞTIRILMASINA DAİR YÖNERGE İdari ve mali hizmetler, Çevre sağlığı hizmetleri Bulaşıcı ve kronik hastalıkları izleme ve müdahale hizmetleri, Aile Sağlığı Merkezleri Koordinasyon hizmetleri ve yapılan işlerin bildirilmesi, Lojistik hizmetleri, Görüntüleme ve laboratuvar hizmetleri, Hizmet içi eğitim hizmetleri Kayıtların tutulması ve denetim hizmetleri Acil sağlık hizmetleri Adli Tıbbi hizmetler Okul sağlığı hizmetleri İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri Sağlık eğitimi hizmetleri Özel sağlık kuruluşlarının ruhsatlandırma ve denetimi Afet organizasyonu Kurullara ve komisyonlara katılım Yeşil Kart hizmetleri Sağlık Müdürlüğünün verdiği diğer görevleri yapmaktır.

41 TSM PERSONELİN ÖZELLİKLERİ VE SAYISI DTipi CTipi BTipi A Tipi
den az den fazla Sor. Hekim Pratis. Hek Sağlık mem Çevre sağ. Tek Röntgen tek Lab. tek Hemşire Ebe Tıbbi sekreter Şoför Hizmetli

42 TSM İdare TSM ‘leri zayıflatarak, AH uygulamasını zaafa uğrattı.
Doğum nedeniyle veya yıllık izinler nedeniyle görevlendirmeler yapamamaktadır. Diğer AH ve Aile Sağlığı Ebesi, hemşiresi ve sağlık memuruna aşırı yük bindirmekte, dolaysıyla uygulamanın kalitesi düşmekte.

43 Sorunlar ve Çözüm önerileri
Diğer sorunlar ve çözüm önerilerimiz şöyle sıralanabilir;

44 Çalışma saatleri     Madde 11 - Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tam gün esasına göre çalışırlar. Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin koşulları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından belirlenir ve yerel sağlık idaresince onaylanır. Yapılacak ev ziyaretleri ve gezici sağlık hizmetleri çalışma süresine dahil edilir. Çalışılan günler ve saatler aile sağlığı merkezinin görünür bir yerine asılarak kişilerin bilgilenmesi sağlanır.

45 Çalışma saatleri Bu konuda müdürlüğe verilen dilekçeler
gerekçe gösterilmeksizin red edilmektedir. Sonuçta sahada böylece bir çok sorunun yaşanmasına sebep olmaktadır. Aile Hekiminin amiri olmamasına rağmen Kaymakamlarla olan sorunlar mesai yüzünde bir hayli çok.

46 Çalışma saatleri - Çözüm
Mevzuat açık. Mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin koşulları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından belirlenir ve yerel sağlık idaresince onaylanır. Yerel sağlık idaresine yorum bırakmamış, sadece onaylar demiş. Mevzuat uygulandığında sorun ortadan kalkar.

47 Tercih Formları ve Hasta Atamaları
Bir garip uygulamada bu konuda var. 4200 sayısını geçen AH atama olmaz. Aynı bölgede çalışan AH’ leri arasında atama olmaz. İl dışından gelenler için daha önceki kaydının olduğu il kayıt vermiyor. İkamet senedi, kimlik fotokopisi ….. Gibi bahanelerle atama yapılmıyor.

48 Tercih Formları ve Hasta Atamaları
Mevzuata uygun olarak alınan aile hekimi tercih formları müdürlüğe kimlik fotokopileri eklenerek gönderilmekte ancak bazı illere kayıtlı kişilerin atamaları yapılmamakta. Sorduğumuzda bazı illerin ikametgâh belgesi istediği bazılarının öğrenci belgesi vb evrak istediği gibi sözler söylenmekte. Öğrenci ve göç gelen kişilerin ataması bir türlü yapılmamakta ve durum sanki normalmiş gibi konuşulmakta

49 Tercih Formları ve Hasta Atamaları - Çözüm
Mevzuata uygun olarak alınan aile hekimi tercih formları işleme konulmalı. İl içinde isteyen vatandaş istediği Aile Hekimine kaydını yaptırabilir. Verdiği dilekçe yeterlidir. Vatandaş AH seçmekte özgürdür. Garip uygulama nedeniyle vatandaş ortada kalıyor ve aileler bölünüyor.

50 Laborant Yerleştirme yapılırken laborant olan yerlerdeki laborantlar yerinde kalacak denmişti. Ancak 2 ay sonra laborantlar 4 ve daha fazla aile hekimi olan yerlere verilecek denerek bazı ASM lerden laborantlar çekildi. Bu da hizmet sunumu açısından ASM ler arasında adaletsiz bir durum oluşturmakta.

51 Laborant - Çözüm İl sağlık Müdürlüğünün laboratuarlarının kullanıldığı ASM lerde laboratuarın tüm personel ve sarf malzemeleri İl Sağlık müdürlüğünce temin edilecek, karşılanacak.(labaratuvar tüpü vs). Yani laboratuarlar desteklenmeli. Ya da; Laborant verilmeyen ASM lere aile hekiminin laboratuar giderinden karşılanmak üzere hizmet satın alma imkanı tanınmalı…

52 Uygulama Farklılıkları
İller arasında farklı uygulamaların olmaması için çalışılırken, Trabzon’da aynı sorun karşısında farklı uygulamalar söz konusu. Yomra ve Tonya farklı uygulamalar ve yorumlar yapmakta. Diğer bir ilçe tamamen farklı uygulama yapabilmekte..

53 Uygulama Farklılıkları- Çözüm
Müdürlüğün TSM sorumlu hekimleri ile aynı dili konuşması ve uygulamada standardın olması şarttır. Müdürlük, aile hekimleri ve TSM hekimleri beraber mevzuat konusunda net şeylerin konuşulduğu toplantılar yapılmalı ya da sahaya bilgilendirme yazısı yazılmalıdır

54 Tıbbi atık sorunu 2009 yılında kg başı yapılan ödeme 2010 yılı için kişi başı 200 tl olarak bizlerin temsil edilmediği ortamda kararlaştırıldı.

55 Tıbbi atık sorunu- Mevzuat
b) Orta Miktarda Atık Üreten Sağlık Kuruluşları 1) Sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler, 2) Ayakta tedavi merkezleri, 3) Morglar ve otopsi merkezleri, 4) Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar, 5) Bakımevleri ve huzurevleri, 6) Tıbbi ve biyomedikal laboratuarlar, 7) Hayvan hastaneleri, 8) Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri, 9) Acil yardım ve ilk yardım merkezleri, 10) Diyaliz merkezleri, 11) Rehabilitasyon merkezleri, 12) Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri, 13) Tıbbi araştırma merkezleri.

56 Tıbbi atık sorunu ASM lerin küçük ya da orta boy tıbbi atık üreticisi olduğu konusu bile daha belli değil. Küçük ya da orta olması arasındaki farkı müdürlüğün nasıl algıladığı meçhul. Diğer illerde verilen mahkeme kararlarına rağmen yeni şekliyle sözleşme imzalatılmak istenmekte..

57 Tıbbi atık sorunu- Çözüm
Eğer biz Aile Sağlığı MERKEZLERİ tanımı üzerinde duracak isek ASM'ler de orta miktarda tıbbi atık üreticisi başlığında değerlendirilmek zorunda ve kg başı ücret verilmesi gerekir. Mevzuat gereği Bu konuda Müdürlük gerekli girişimleri yapmak zorunda. Uygulamaya çalışılan durum asla kabul edilemez.

58 Misafir hasta kavramı İl içi misafir kimdir?
Böyle bir kavram var mıdır? Mevzuata göre İl içi misafir hasta olmaz. Çünkü hasta hizmet alacağı AH’i tercih edebiliyor.

59 Misafir hasta kavramı- Çözüm
Müdürlük kendisine gelen her şikayette telefona sarılıp bunu niye yapmadın diye ASM’ i arama yerine, şikayet edeni uygulama hakkında bilgilendirip, kendi AH ‘ e yönlendirsin

60 Evde Bakım Hizmetleri Mevzuat bu işi TSM yapsın diyor, ama hala bir şey yapılmış değil.

61 Evde Bakım Hizmetleri- Çözüm
SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE Birim: Evde sağlık hizmeti vermek üzere Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde kurulan ve bu hizmete uygun olarak gerekli personel araç gereç tahsisinin yapıldığı ve idari ve teknik desteğin sağlandığı evde sağlık hizmetleri birimini Mevzuata göre bu işi bu birim yapar.

62 Defin Ruhsatları Defin ruhsatları AH tarafından verilmesi istenmekte.

63 Defin Ruhsatları- Çözüm
Belediye hekimi olan yerlerde defin ruhsatı verme görevi belediye hekiminindir. il merkezinde aile hekimleri tarafından verilmesini istemek mevzuata uygun değildir.. Belediye hekimi olmayan yerlerde bu iş sadece aile hekimlerinin görevi olmamalı TSM hekimleri ve diğer hekimler de bu iş için görevlendirilmeli.

64 KİRALARIN FAZLA OLUŞU Müdürlükle bu konu defalarca TARHED olarak görüşülmüş. Milli Emlak’ la gerekli girişimlerin yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

65 KİRA- Çözüm Sağlık Müdürlüğü Milli Emlak ile makul fiyatların oluşturulması için görüşme yapmalı.

66 YENİ KANUNUN ÇIKMAYIŞI
AHEF olarak Sağlık Bakanımızı ziyarette de dile getirildi. Pilot Kanun maalesef yöneticiler tarafından amacı dışında yorumlanmaktadır. Bu da uygulamada aksamalara yol açmaktadır.

67 İkamet Zorunluluğu Sadece aile hekimlerine özgü bir hususmuş gibi dayatılması yanlış. İletişim çağındayız ve mesaimiz 40 saat. Ya herkese bu kural uygulansın yada ölçü ‘yapılan işin aksayıp aksamaması olsun…’

68 30. Ocak Resmi Gazete- 9 - İletişim teknolojisindeki gelişmeler ve ulaşım kolaylıkları göz önüne alınarak hizmetine ihtiyaç duyularak kendisine bildirilenler dışında kalan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 20 nci maddesi uygulaması açısından, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ikamet etmekte oldukları il hudutlarını terk edebilmeleri konusunda gerekli uygulama kolaylıkları sağlanacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan

69 Anayasa Mahkemesi günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun günlü, 2670 sayılı Yasa’nın 31. maddesiyle değiştirilen 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin “İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,” biçimindeki (g) alt bendinin iptaline karar verilmesi istemi. Esasının İncelenmesine, OYBİRLİĞİYLE,

70 SÖZLEŞMELİ ASE YETERSİZLİĞİ
Özendirilmesi için gerekli çalışmalar ve bilgilendirilmeler Müdürlük tarafından yaoılmalı.

71 TTB - TAHUD TTB zaten uygulamaya karşı,
TAHUD yönetimi değiştikten sonra bakış açısı değişti. Bu durumdan süreç olumsuz etkilenmekte. TAHUD YÖNETİMİ DEĞİŞTİKTEN SONRA BİZE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ VE GAZETE İLANI BİZLERİ RENCİDE ETTİ, BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLARIYLA SORUNUMUZ OLMAMASINA KARŞIN TAHUD’UN AÇIKLAMASI HUZURSUZLUK YARATTI. TAHUD YÖNETİMİ HALA BİZDEN TALEP ETTİĞİMİZ ÖZÜRÜ DİLEMEDİ. İSİM HAKKI DAVASI AÇAN ŞİMDİKİ TAHUD YÖNETİMİNİN AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI OLMAYAN HEKİMLERE AİLE HEKİMLİĞİ DOÇENTİ UNVANI VERİLMESİNE VE BUNU TAHUD BAŞKANININ YAPMASINA BİR ANLAM VERMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ. TAHUD’DAN AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINA AİT BİLİMSEL DEĞERLENDİRMELER YAPMASINI BEKLERDİK AÇIKÇASI:TTB İSE MAALESEF AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINA HALA “TU KAKA “ ŞEKLİNDE BAKIYOR, ÖNYARGIYLA YAKLAŞIYOR. BU İKİ ÖRGÜTÜN AYNI SAFTA VE BİZİ KARŞILARINA ALIYORMUŞ GİBİ DAVRANMALARI BİZİ HUZURSUZ EDİYOR; MOTİVASYONUMUZU ETKİLİYOR.

72 Müdürlüğümüzün TRAHED’ e bakışı
Sahadan gelen her farklı ses yoksa sende dernek üyesi misin sözüne muhatap oluyor. Yine, dernek olarak sizlerle kurumsal kimlikle konuşmak istemiyoruz tek tek gelin konuşalım denmekte.. Aynı tarafta olduğumuz gerçeği müdürlük tarafından ya anlaşılmamakta ya da kabul edilmemekte

73 Cari Harcama – Aylık olarak TL
Personel Kira Yakıt Telefon İnternet Elektrik Su Boya- Bakım Tıbbi Malz Mefruşat

74 DENETİM Madde 22 - Aile sağlığı merkezinde aşağıda belirtilen asgari tıbbi cihaz ve malzemelerin bulundurulması zorunludur: a) Stetoskop b) Tansiyon aleti (en az iki boy olmak üzere muhtelif ebatta manşonlu) c) Otoskop d) Oftalmoskop e) Termometre f) Dil basacağı (tek kullanımlık) g) Işık kaynağı h) Küçük cerrahi seti (asgari 1 portegü, 1 makas, 1 penset, 1 bisturi sapı) ı) Paravan i) Muayene masası j) Refleks çekici k) Mezura l) Snellen eşeli        

75 m) Enjektör (tek kullanımlık yeteri kadar)
n) Tartı aleti (bebek, çocuk ve erişkin boy) o) Boy ölçer (bebek, çocuk ve erişkin boy ö) Pansuman seti p) Keskin atık kab r) Hava yolu (S-tüp, laringoskop, pediatrik ve erişkin entübasyon tüpü s) Ambu cihazı (erişkin ve çocuk için) ş) Oksijen tüpü (taşınabilir) t) Seyyar lamba u) Buzdolab ü) Jinekolojik muayene masası, muayene ve RİA seti v) İlâç ve malzeme dolabı y) Sterilizatör z) Bakanlık tarafından yayımlanmış tarihli ve 5138 sayılı ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkındaki genelgede belirlenen temel acil ilâçlar ve aşılar. Birden fazla aile hekiminin bir arada çalıştığı aile sağlığı merkezlerinde, yukarıdaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)'dan (k) bendine kadar belirtilenler hariç, her aile hekimi için ayrı ayrı aran

76 DENETİMDE İSTENENLER Emzirme koltuğu Bebek altı değiştirme sehbası
Jeneratör Disposble muayene masası örtüsü Buzdolabının dışına takılan ve iç ısıyı kapıyı açmadan gösteren digital ekran …. Vb.

77 DENETİM (izleme-değerlendirme)
Denetim terimi kullanılmamalı, izleme, değerlendirme, iyileştirme denilebilir Müdürlük bizimle daha yakın iletişim halinde olmalı, sorunlarımızı birebir sahaya gelerek dinlemeli, merkeziyetçi olmamalı, bize güvenmeli, mevzuat ne ise o uygulanmalı, kişisel değil, kurumsal tavır sergilenmeli, keyfi uygulamalar yapılmamalı Sorunlara bizim bulduğumuz pratik çözümlere ve önerilere değer vermeli, çünkü sorunları yaşayan bizleriz Artık Sağlık ocağı uygulamasındaki idari yapının olmadığı, ayrıca her aile hekiminin kendi işinin patronu olduğu hem hekimler, hem de il sağlık müdürlükleri tarafından unutulmamalı.

78 Biz bu uygulamaya başlarken ŞU ANDA GEÇERLİ OLAN MEVZUATIN UYGULANACAĞINI DÜŞÜNEREK girdik.
Mevzuat değişiklikleri yapılması, örneğin cari gider ödemelerinde kısıtlama vs. KAZANILMIŞ HAKLARIMIZIN ELİMİZDEN ALINMASI anlamına gelecektir.Bu DURUMDA MAĞDURİYETİMİZ SÖZ KONUSU OLACAKTIR.

79 ARTIK BİRİNCİ AŞAMA EĞİTİMLERİNDE ÖNEMLE VURGULANDIĞI GİBİ BİRİNCİ BASAMAKTA ARAŞTIRMA YAPMAK, YAYINLAMAK, BU KONUDA ÖZENDİRİLMEK İSTİYORUZ. MEVZUATA ÖZENDİRİCİ ÖNLEMLER KONMALI.

80 KORUYUCU HİZMET DEMEK SADECE GEBE BEBEK TAKİBİ DEĞİLDİR, ERİŞKİNLERİN PERİYODİK MUAYENELERİ BİRİNCİ AŞAMA UYUM EĞİTİMLERİNDE ÖNEMLE VURGULANIYOR, UYGULAMADA İSE EKSİK KALIYOR, POZİTİF PERFORMANS UYGULAMASIYLA DESTEKLENMELİ, Örneğin bir aile hekimi düzenli aralıklarla smear ve mammografi yaptırabilmeli, ki Trabzonda kanser sıklığı diğer illere göre fazla.

81 BİRİNCİ BASAMAK sayılı yasadan sonra ilk kez radikal biçimde değişiyor ve YILLARDIR HAKETTİĞİ YERİ ALIYOR.BİRİNCİ BASAMAĞIN GÜÇLENMESİ SADECE BİZ AİLE HEKİMLERİNİN DEĞİL HEPİMİZİN ÇALIŞMASIYLA OLACAKTIR.Bunun için de herşeyden önce AİLE HEKİMLERİ ÇOK PARA ALIYOR, VURUN AİLE HEKİMLERİNE İMAJINI KIRMAK İÇİN MÜDÜRLÜK BİZE DESTEK OLMALIDIR

82 MÜDÜRLÜK GECİKTİRMEDEN YENİ POZİSYONLARI AÇMALI, AKSİ TAKDİRDE HEM HASTA HEM DE HEKİM MAĞDUR OLUYOR

83 Öneri; Artık medeni ülkeler toplu aşı ve okul aşısı uygulanmamaktadır.
Olması gereken okul aşılarının artıl AH liği aşı takviminde yer alması ve medeni bir şekilde randevulu olarak ASM lerde yapılmasıdır.TSM lerin ise asli görevi olan topluma yonelik sağlık hizmetine dönmesi gerekmektedir.(Portor vs vs diğer işler)

84 AH yalnızlık duygusu 5 Ocak 2009 sonrası aile hekimlerinde ve beraber çalıştıkları hemşire ve ebelerde başlayan yalnızlık duygusu derinleşerek artmaktadır. Gerek TSM çalışanları ve gerekse müdürlük, uygulamaları ile bu durumun derinleşmesine yardımcı olmaktadır. Pek çok konuşmada ‘ O kadar para alıyorsunuz tabii ki her işi SİZ yapacaksınız ‘ tarzı söylemler bizi rencide etmekte. Yapılan doğruları görmek yerine popülist yaklaşımlarla birilerinin kafasındakileri yapmak zorundayız izlenimi verilmektedir. Yalnızlık hissimiz ‘sorunları konuşacak kimse yok ki zaten’ noktasına kaymakta…

85 DAVET: 2. Karadeniz Aile Hekimliği Günleri
3.Tıp ve Sağlık Eğitimciliği Sempozyumu Ekim 2010

86 Teşekkürler….


"TRABZON’ DAKİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDAN YANSIMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları