Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRİK AKIMINA BAĞLI YARALANMALAR Doç. Dr. Nadir ARICAN 25.04.2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRİK AKIMINA BAĞLI YARALANMALAR Doç. Dr. Nadir ARICAN 25.04.2005."— Sunum transkripti:

1 ELEKTRİK AKIMINA BAĞLI YARALANMALAR Doç. Dr. Nadir ARICAN 25.04.2005

2 Tarihçe  1866 Siemens  Dinamo  Sestier  600 olgu ( Yıldırım)  İlk deneyler 1880  Fontana- Mara ( Kedi – köpekler)  1880 Edison  “elektriğe bağlı ölüm” tanımı Yapay elektrik ile ilk ölüm 1879 - Lyon

3 Tarihçe  1890- Elektrikle idam  William Kemmler  1944 Skalos Adjuantis  Akım izi üzerindeki metalik partiküller (Akroreaksiyon testi)  1944 Dale – Akım izinin tanımı  1957 Jellinek – “Balık sürüsü”  1965 Schaffer “hücrelerdeki fuziform değişim”

4 “Elektrik Çarpması”  “ Elektrik akımının vücuttan geçecek şekilde kişinin bir elektrik kaynağı ile teması sonucu yaralanması veya ölümü”  Etkileyen faktörler  Elektrik devresinin tamamlanıp tamamlanmadığı  Akımın gerilimi (Voltaj)  Akımın cinsi (ASC, DC)  Akımın şiddeti (Amper)  Akımın geçtiği yol  Akımın dokulardan geçtiği süre  Vücut dokularının direnci

5 VOLT Amper DİRENÇ Ohm ALTERNATİF FREKANS A=V/R Amper=Volt / Direnç

6 Elektrik devresinin tamamlanıp tamamlanmadığı  Elektron akışı olabilmeli  Kuşlar  Kullanılan giysiler  Kauçuk çizme  Eldiven  Başlık Yaralanma yok

7 Statik Yük  Statik yük şeklinde elektron birikmesi durumunda  Doku hasarı yok  Statik jeneratör içinde  Birkaç milyon volt

8 Voltaj – Akım gerilimi – Potansiyel farkı  Volt ile ifade edilir  V=AxR  Alçak / Yüksek  <600 alçak  <600-750 Yüksek  1000 V Dimaio

9 Voltaj  Sıklıkla kullanılan 220 V 50 Hz  Sanayide 380 V  USA 110 V 60 Hz  Daha güvenli ?  12-24 V  Araba- radyo- müzik sistemleri  Hayati tehlike yok

10 Yüksel volt VoltajArk mesafesi 1000Birkaç mm 5000 1 cm 20000 6 cm 4000013 cm 10000035 cm •İletkenin özelliği •Havanın nemi Enerji 10 5 J Quantum mekaniği: “Her molekül belirli miktarda enerji alabildiğinden fazla enerji patlama şeklini alır” PatlamaMekanik travmalar Barotravmalar

11 Yüksek voltaj da güvenlik Sütçü

12 Isı – termal yanıklar  Volt ile doğrudan ilgili  Isı artışı voltajın karesi ile orantılı,  >1000 V  yaygın termal yanıklar

13 Akımın cinsi  Alternatif akım (AC)  Doğru akım (DC) 50/sn – 50 Hz Pil, akü, transformatör

14 AC / DC  AC daha tehlikeli  Daha sık kardiyak aritmiye yol açar  Dolaşım ve solunum merkezi AC ye daha hassas  100 miliamperlik AC Ventriküler fibrilasyon / Kardiyak arest  250 mAmp DC  Kaslarda tetanik kasılma  obje bırakılamaz ve süre uzar

15 Akımın şiddeti : AMPER  Birim zamanda geçen elektron sayısı  1 Amp = 1000 mAmp  Amper = Volt / Direnç ↑  Direnç ↑ Amper ↓ Tehlike de azalmakta

16 Amper Güvenli akım değerleri 1 mAmp ve altıAğrısız şok Kas kontrolü kaybolmadığından obje bırakılır 1-8 mAmp5 mAmp zararsız maksimum değer Güvensiz akım değerleri 8-15 mAmpAğrılı şok – Kas kontrolü var 15-20 mAmpAğrılı şok – Kas kontrolü yok 20-50 mAmpAğrılı ciddi kas spazmları- Sol. zorluğu 100-200 mAmpVentriküler fibrilasyon 200 mAmp ↑ Ciddi yanıklar ve ciddi kasılmalar Genel kural : 50 mAmp öldürücü sınır

17 Akımın vücutta izlediği yol

18  Uyarı merkezleri  Beyin sapı  Kalp  Kol-bacak  Kol-kol (%60  )

19 Akımın geçtiği bölgenin kesit yüzeyi  Termal yanıkların oluşumunda önemli  Kesit alanı azaldıkça ısı üretimi artmakta ISI KESİT ALANI  El bileği- Dirsek gibi bölgelerde

20 Akımın dokulardan geçtiği süre  Süre uzadıkça risk artar  Düşük voltajlı akımlar öldürücü olabilir  220 V ~ Yüksek voltaj  Kömürleşme  Aşırı ısı yanıkları  Derin doku hasarı

21 Vücut dokularının direnci  Ohm  Ortalama 500 -5000 Ohm  Direnci en yüksek dokular  Kemik  Deri  Derinin direnci keratinize dokunun kalınlığı ile orantılı  Ayak tabanı- avuç içi  Akım deri altında çok daha kolay ilerler  Yumuşak dokular Isı etkisi

22 Direnç  Kuruluk – Nem  Kuru avuç 1 Mega Ohm – Nemli : 1200 Ohm  Deriden geçtikten sonra  Elektrolit değişiklikleri nedeniyle 380 Ohm a kadar düşebilir  Dolayısıyla geçen amper miktarı artar  Vasküler yapıdan zengin bölgeler  Mukozalar  Dudak  Kan  Nöronal doku

23 Akımın kaslar üzerine etkisi  Kas spazmı  Tetanik kasılmalar  İskelet kaslarında  50 Hz- 10-40 mAmp  Fleksör kaslar daha güçlü

24 Yaralanma/ Ölüm Mekanizmaları  Ventriküler Fibrilasyon  Solunum kasları spazmı  Solunum ve kardiyak merkezlerin felci  Termal yanıklar  Travmalar

25 Ventriküler fibrilasyon  En sık ölüm nedeni ( 110- 220 V AC)  Öncelikle ileti sistemi bozulur  Ventriküler fibrilasyon  Kardiyak arest  Tıbbi aletler! ( 100 mikroamper)  Amper  Fibrilasyon riski ↓ - Özellikle 4 Amp  Siklus 70 mAmp – 5 sn T

26 Solunum kasları spazmı  Akımın gögüs ve batından geçtiği olgular  Diafram- İnterkostal kaslar  Konjestif –hipoksik görünüm  Asfiksi bulguları  Özellikle peteşiyal kanamalar

27 Solunum ve kardiyak merkezlerin felci  Beyin sapı etkilendiğinde  Kalp çalışmaya devam edebilir  Suni solunuma devam  EKT de dikkat

28 Termal Yanıklar  Komplikasyonlar  Hipovolemik şok  Septik şok  Böbrek yetmezliği

29 TRAVMA  Sekonder travmalar  Savrulma  Genel beden travması  Yüksekten düşme

30 ORİJİN  Kaza %1-2  İş kazaları arasında oran ↑  İntihar  Cinayet

31 İntihar  Oldukça nadir  Almanya’da artış ?  Yöntemler  Banyo

32

33

34

35

36

37 Cinayet  Nadir  Genellikle eşler tarafından  Yöntemler  Yola tel döşenmesi  Banyo suyuna elektrik verilmesi

38 Olay yeri incelemesi  Tanık ifadeleri  Teknik bilirkişi  Giysiler  Eldiven  Ayakkabı Fotoğraf Banyo – Havuz ( Suda boğulma)

39 OTOPSİ BULGULARI  Elbiseler  Rigor  Çok daha erken başlar ve erken sonlanır (Tetanik kasılmalar) – ATP ↓

40 Dış muayene  Dikkatli  Lezyonlar rahatlıkla gizlenebilir Saçlı deri- avuç  Başka lezyonlarla karışabilir  Lezyon ±

41 İç muayene  Spesifik bulgu ?  İçorganların özellikleri  Sıvı içerik, iletkenlikte artış Isı etkisi oluşmayacak kadar geniş akım yolu  Non spesifik bulgular  Siyanoz  Peteşi  Konjestif bulgular  Ana arterlerde yırtılma

42 Elektrik akımının oluşturduğu lezyonlar  Sıklıkla deride Direnç ↑ Giriş yanıkları- “Joule Yanıkları” Benzer şekilde çıkış lezyonları da oluşmakta  Lezyon görülme olasılığı  Birim deri alanına düşen akımın yoğunluğu ile ilişkili Geniş alandan geçerse lezyon (-)

43 Fleksiyon

44 Yanık alanın özellikleri  Postmortem yanık ve vezikül oluşabilir  Ancak hiperemik alan (-)  Yanık periferinde soluk halka  Kablo izi ?  Çürümeye dirençli

45 Elektrik yanıkları  Sıkı temas lezyonları  Ark yanıkları  Dendritik yanıklar

46 Sıkı temas lezyonları  Termal yanık şeklinde  Gri-sarı  Sert  Koagülasyon nekrozu  Epidermo-dermal vezikül oluşabilir  Akım kesilince soğuyarak çökebilir (Hatta tamamen kaybolabilir) Geç iyileşir

47 Düşük voltaj

48

49

50 Çıkış

51 Ark Yanıkları  Sıklıkla Yüksek voltaj  Sıkı temaslarda (-)  Kıvılcım şeklinde  Hem giriş – Hem çıkış  Çok sayıda ark lezyonları ( Yüksek Voltaj) Timsah derisi

52

53

54

55 Dendritik yanıklar  Yıldırımlar – 250.000 voltluk akımlarda  Ağaç dalları şeklinde deri lezyonları  Zaman geçtikçe kaybolur  Oluşum  Parçalanmış eritrositlerden çıkan hemoglobinin dokuları boyaması  Vazodilatasyon

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66


"ELEKTRİK AKIMINA BAĞLI YARALANMALAR Doç. Dr. Nadir ARICAN 25.04.2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları