Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ekoturizme Genel Bakış: Küresel ve Ulusal Düzeydeki Eğilimler Doç.Dr. Nazmiye Erdoğan Başkent Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ekoturizme Genel Bakış: Küresel ve Ulusal Düzeydeki Eğilimler Doç.Dr. Nazmiye Erdoğan Başkent Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Ekoturizme Genel Bakış: Küresel ve Ulusal Düzeydeki Eğilimler Doç.Dr. Nazmiye Erdoğan Başkent Üniversitesi

2 Toplanma Amacımız?

3 AMAÇ: 1. Kullanma yollarını? 2. Koruma yollarını ? Tespit etmek AMAÇ: Ekoturizmi Geliştirmek

4 AMAÇ: 1. Koruma yollarını ? 2. Kullanma yollarını ? Tespit etmek ARAÇ: EKOTURİZM

5 Ekonomik faktörler + Çevresel ve sosyokültürel yapı Yarara dönüşüp dönüşmediği? Çevre korumaya önem veren Sürdürülebilirliğe doğru kayan TURİZM SEKTÖRÜ ? SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM EKOTURİZM Turizm sektöründe değişim?

6  Turist çevre bilincinin artması  Turist tercihinin değişmesi  Rekabet ve kar avantajı kazanmak  Artan Yasaların baskısı  Destinasyonlarda çevresel bozulmalar  Faaliyetlerin etkilerini anlama Çevreye yönelimin nedenleri

7 • Sürdürülebilirliğe doğru kaymanın aslında temel nedeninin çevre ve sosyal bilinç duygusuyla güdülenme olmadığı • Sürdürülebilirliliğin uluslararası pazarı genişletme ve alışılmış yer ve faaliyetlere yenilerini ekleyerek yeni talepler yaratıp kar alanları açma olduğu • Sürdürülebilirliğe doğru kaymanın aslında temel nedeninin çevre ve sosyal bilinç duygusuyla güdülenme olmadığı • Sürdürülebilirliliğin uluslararası pazarı genişletme ve alışılmış yer ve faaliyetlere yenilerini ekleyerek yeni talepler yaratıp kar alanları açma olduğu Eleştiri

8

9 Tanımlama ve uygulamada farklılık Doğayı değiştiren yapı ve kullanma Doğal ve kültürel kaynaklarda tehlike Kısa dönemli ekonomik getiri Artan kar alanı olasılığı pazar genişlemesi SORUN Turizm sermayesi için artan yatırım

10 Sürdürülebilirlik Sürdürülebilir turizm Kitle turizmi Ekoturizm Doğa turizmi Doğa temelli turizm Özel ilgi turizmi Bilinçli turizm Yumuşak turizm Yeşil turizm

11 1987 Çevre ve Kalkınma Dünya Komisyonu: Sürdürülebilir Kalkınma Turizm kaynaklarının kullanımına devam edilirken aynı zamanda bu kaynakların GELECEK NESİLLER tarafından da kullanılabilmesini güvenceye alacak şekilde korunması Kim? Sürdürülebilir Turizm

12 •Kaynakların sürdürülebilir kullanımı Aşırı kullanım ve atıkların azaltılması •Doğal, kültürel ve sosyal çeşitliliğin korunması •Yerel toplumu planlamaya dahil etme ve yerel ekonominin desteklenmesi •Personel eğitimi, turistlerin bilgilendirilmesi •Kaynakların sürdürülebilir kullanımı Aşırı kullanım ve atıkların azaltılması •Doğal, kültürel ve sosyal çeşitliliğin korunması •Yerel toplumu planlamaya dahil etme ve yerel ekonominin desteklenmesi •Personel eğitimi, turistlerin bilgilendirilmesi Sürdürülebilir turizm

13 •Kar kaynaklarının azalması •Turisti çeken doğal özelliklerin bozulması •Sürdürülebilir turizm anlayışının çıkması •Turizmi bütün yıla yayarak karı artırma gereksinimi •Tüketici faaliyetlerini örgütleme •Turizm pazarının genişleme gereksinimi •Yeni alanların turizme açılması Alternatif Turizm

14 ÇEVRE KORUMA KATILIMCI YÖNETİM 1960197019801990 2000 ve ekoturizmin gelişi EKOTURİZM Kitle turizminde olumsuz etkilerin anlaşılması Alternatif Turizm Sürdürülebilirlik anlayışının artması

15 •Öncelikli odak noktası doğal alanları tecrübe etmek olan ekolojik sürdürülebilir turizm Doğa temelli turizm •Öncelikli odak noktası çevresel ve kültürel anlayışı, takdiri ve korumayı teşvik eden doğal alanları tecrübe etme olan ekolojik sürdürülebilir turizm Ekoturizm Avustralya Ekoturizm Örgütü (EAA)

16 Doğayı koruyan ve yerel halkın refahını arttıran, doğal alanlara yapılan sorumlu seyahattir Ekoturizm Ekoturizm, doğa seyahatine dayanan ancak sürdürülebilirlik ilkesini de içeren bir turizm sektörüdür TIES- Uluslararası Ekoturizm Topluluğu

17 Cabellos-Lascurain 1983 Ekoturizm bir yerdeki geçmiş ve şimdi var olan kültürel ifadeler kadar, doğayı, yaban hayatını ve doğal bitkisini inceleme, doğa hayranlığı, görünüşünden zevk alma gibi belli amaçlarla kısmen bozulmamış veya kirletilmemiş doğal alanlara yapılan seyahattir

18 Doğal kaynakların uygun bir şekilde, zarar görmeden kullanımını amaçlarken ziyaretçilerin bu şekilde eğlenme-dinlenme ve yenilenmelerine olanak sağlar Doğa ve doğayla ilgili olguların, bu alanları ziyaret etmek için temel güdülenme olduğu doğal alanlara yapılan seyahattir Doğa (temelli) turizmi

19 1. Doğa temelli alternatif turizm Ekoturizm ST karakteri Kitle turizmine çevreci bir alternatif 2. Kültürel kaynaklara yönelen turizm Sosyo-kültürel Alternatif turizm

20 Doğa (temelli) turizmi ve ekoturizm Ülkemizde tam anlamıyla doğa turizmi tanımı ve bunun diğer turizm türlerinden uygulama bakımından farklılıkları ortaya konmuş değil. TARTI Ş ALIM

21 Sürdürülebilir olmayan Turizm Sürdürülebilir Turizm Sosyo kültürel AT AT Kitle Turizmi EKOTURİZM Sürdürülebilirlik ve turizm Sürdürülebilir olmayan uygulamalar Sürdürülebilir uygulamalar TARTI Ş ALIM

22 ilk kullananlardan biri Hetzer 1965 4 temel ilke 1. Çevresel etkileri minimuma indirmek 2. Ev sahibi ülkenin kültürüne saygı duymak 3. Yerel topluma faydaları maksimuma çıkarmak 4. Turist tatminini maksimuma çıkarmak Ekoturizm kavramı

23 Diğer ilk referanslar Miller 1978 •Latin Amerika’da eko-kalkınma için milli park planlamasında •1970 ortalarında Environment Canada tarafından başlatılan Trans-Canada otoyolu boyunca olan ekolojik zonda yapılan “ekoturlar”

24 Ekoturizm •1970 ve 1980’lerde çevre hareketinin içinde gelişti •1980’lerde az gelişmiş ülkeler ekoturizmi hem koruma hem de kalkınma hedeflerini başarma aracı olarak tanımladı

25 Yaşama saygılı AkılcıÖlçülü Doğa temelli Çevreye duyarlı

26 İLKELER

27 Rehber ilkeler • Bazı araştırmacılar ekoturizmin fonksiyonları konusunda beklentilerin karşılanmasına yönelik rehberlik edecek nitelikte ilkeler önermişlerdir

28 İlke 1 Çevre ve yerel halk üzerinde an az olumsuz etkiyi yapacak bir kullanım tarzının belirlenmesi

29 • Grup sayısı • Ulaşım biçimi • Katı atık yöntemi • Geride hiçbir iz bırakmama • Gezi öncesi ve gezide turistlere verilen bilgiler • Yapılan faaliyetlerin kültürel duyarlılık seviyesi • Yapı malzemeleri, mimari stil • Grup sayısı • Ulaşım biçimi • Katı atık yöntemi • Geride hiçbir iz bırakmama • Gezi öncesi ve gezide turistlere verilen bilgiler • Yapılan faaliyetlerin kültürel duyarlılık seviyesi • Yapı malzemeleri, mimari stil

30 Ekvador İlke 2 Alanın doğal ve kültürel sistemine karşı duyarlılığı ve bilinci artırma

31 • Topluma açık olma • Yerel proje ve kuruluşlara bağış • Yerel halk ve ziyaretçiler arasında iletişim • Koruma ve kalkınma projeleri için destek • Bilgilendirme faaliyetleri • Rehber eğitimi ve yeterliliği • Topluma açık olma • Yerel proje ve kuruluşlara bağış • Yerel halk ve ziyaretçiler arasında iletişim • Koruma ve kalkınma projeleri için destek • Bilgilendirme faaliyetleri • Rehber eğitimi ve yeterliliği

32 İlke 3 Yasal olarak yönetilen ve diğer doğal alanların yönetimi ve korunmasına katkı

33 • Ek bağışlar ve giriş ücretleri • Özel işletmelerin yönetiminde işbirliği • Korunan alan personelini dahil etme • Altyapı bakımı ve girişimlerle işbirliği • Korunan alan hakkında bilgi • Konaklama yerleri için yönetim planları • Ek bağışlar ve giriş ücretleri • Özel işletmelerin yönetiminde işbirliği • Korunan alan personelini dahil etme • Altyapı bakımı ve girişimlerle işbirliği • Korunan alan hakkında bilgi • Konaklama yerleri için yönetim planları

34 İlke 4 Alanda yapılacak turizm miktarı ve türünün belirlendiği karar verme aşamasında ve uzundönemde yerel halkın katılımını sağlamak

35 • Planlamada yerel örgütlenmelerin gücü • Yerel fikirlerin dahil edilmesi • Yerel ekoturizm girişimlerinin kalkınması • Ekoturizm işletmelerine sahiplik • Yerel topluma yönelik eğitim programları • Turizme karşı yerel halkın tutumları • Planlamada yerel örgütlenmelerin gücü • Yerel fikirlerin dahil edilmesi • Yerel ekoturizm girişimlerinin kalkınması • Ekoturizm işletmelerine sahiplik • Yerel topluma yönelik eğitim programları • Turizme karşı yerel halkın tutumları

36 Belize İlke 5 Yerel halka ekonomik ve diğer faydalar sağlamak

37 • Ekonomik aktivitelerin çeşitliliği • Yöresel olarak üretilen ve satın alınan ürünler • Yöresel olarak sahip olunan teşebbüs gelişimi • Kaynakların sürdürülebilir kullanımı • Değişikliklerin yerel halk tarafından algılanması • Ekonomik aktivitelerin çeşitliliği • Yöresel olarak üretilen ve satın alınan ürünler • Yöresel olarak sahip olunan teşebbüs gelişimi • Kaynakların sürdürülebilir kullanımı • Değişikliklerin yerel halk tarafından algılanması

38 İlke 6 Ekoturizmde yerel halktan çalışanlar kullanmak

39 • Özel günlerin ve olayların sayısı • Yerel halka ulaşım olanaklarının düzenlenmesi • Yerel okulların çevre eğitimi için alanı kullanım • Yerel halkın istihdam olanaklarının sayısı • Özel günlerin ve olayların sayısı • Yerel halka ulaşım olanaklarının düzenlenmesi • Yerel okulların çevre eğitimi için alanı kullanım • Yerel halkın istihdam olanaklarının sayısı

40 Ekoturizmle bağlantılı kavramlar Sorumlu seyahatDoğal alanYaban hayatı Doğa temelliKüçük ölçekliHayran olma Zarar vermeyenBozmayanDengeli Çevresel etkilerMinimum-sıfır etkiKoruma Bilinçli kullanımSürdürülebilirlikTakdir etme Farkındalık EğitimBilme KatılımYerel yaşamKültür Yerel halk için faydaRefah Yerel sahiplenme Ev sahibi toplumun katılımı

41 (1) Ekoturizm doğa temelli: Doğayı koruma işlevi (2) Ekoturizmde çevresel eğitim: Eğitimsel işlevi (3) Sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi: Yerel katılımcılık işlevi 2000’lerde yapılan eklemelerle ekoturizmin Ortak faktörler ve işlevleri:

42 Ekoturizm ve doğa temelli turizm

43 • E koturizm potansiyelinin belirlenmesi • Bu alanda trekking yapılır, kuş gözlemciliği vb. yapılır • Ekoturizm potansiyeli var!.... TARTIŞALIM

44 • Bu da alanın ekoturizm potansiyelinin belirlenmesi oluyor • Bu nedenle öncelikle kavramsal karışıklıların düzeltilmesi gerekiyor • Ya da kavramlar üzerinde durmak bu kadar önemli mi?…

45 Bir etkinliği ekoturizm yapan •Etkinliğin –Mekânı –Miktarı değildir •Etkinliğin; –Nasıl kullanıldığı –Nasıl organize edildiği –Nasıl gerçekleştiği –Hangi sonuçları doğurduğudur

46 Bilinmesi ger eken •Dağların tepesinde bir alanı çitlerle çevirmek, •Bungalovlar ve restoranlar inşa edip •Eğlenceler düzenlemek, •Uzak ve doğal alanlara turlar •Günlük geziler düzenlemek, •Bir faaliyetin ekoturizm olarak anılması için gerekli koşulları sağlamamaktadır.

47 •Güney Afrika’da, bir yatırımcı “yüzen bir casino, suda gezinen hipopotamlar, •Club-Med stili oteller ve ithal yabani av hayvanları” ile donatılmış “800 milyon dolarlık bir ekoturizm cenneti” yapmayı planlıyor. •Nepal’de, dağ manzarasında tırmanış yapmak yerine çeşitli dağların zirvelerine helikopterlerle gidebiliyorsunuz.

48 Orman ekosistemleri ve (eko)turizm Ekoturizm yapılan veya yapıldığı iddia edilen veya uygulamaya çalışıldığı belirtilen alanlarının hemen hepsi orman ekosistemlerindeki milli parklar Bu nedenle bu alanlarda öncelik olarak korumayı vurgulayarak ardından koruyarak nasıl kullanabiliriz ?

49 O rman ekosistemleri ve (eko)turizm Bunu yaparken de; Ekoturizmi orman ekosistemlerini kurtarıcı bir araç olarak görebiliriz Fakat sonuçlarına baktığımızda bunun başarılamadığını ve bunu başarmak için neler yapılabilir öncelikli olarak bunun üzerinde durmamız gerekir.

50 Çevresel planlama ve turizm planlamasına yönelik çok sayıda çalışma olmasına rağmen çok az ekoturizm planlaması örneği var Bunun nedeni, Ekoturizmin tam anlamıyla ne olduğu ve ne yapmak istediği konusunda ortak bir karar birliğine varılamaması!... Ekoturizm planlaması

51 • Ekoturizmi değerlendirmeye açık standartlaştırılmış uygulamaya yönelik karakteristik özelliklerini ve boyutlarını içeren ortak bir tanımının olmaması ekoturizm kavramının sadece doğal alanlarda yapılan bir turizm türü olarak algılanmasına neden olmuştur. • Aslında ekoturizm, doğal alanlarda yapılan turizm faaliyetlerinden daha fazlasını ifade etmektedir Fakat

52 • Ekolojiye duyarlı yapılanma • Kaynak koruma • Geri dönüşüm • Enerji tüketimiyle • “yeşil” model Ekoturist • Çevreye duyarlı Ekolodge-Ekoresort

53 Ekoturistler eğitimli ve bilinçli olabilirler Fakat tatil yapmaktalar İlginç ve rahatlatıcı bir tatil deneyimi İlgileri doğayla sınırlı değildir ve çok yönlü bir karaktere sahiptir Ekoturist

54 •Takdir, katılım ve duyarlılık ruhuyla, nispeten gelişmemiş alanları ziyaret ederler; bu ziyaretin belirli hedefi hayranlık duymak, incelemek, gevşemek, görmeye değer yerleri görmek, macera yaşamak ve manzarayı ve gidilen yerin yabani bitki ve hayvanlarını ve bulunabilecek kültürel özelliklerini keyifle tecrübe etmektir.

55 Eko-resort/yapılar •Dünyanın dört bir yanında çeşitli cazip turizm tesisleri eko-yapılar olarak pazarlanıyor. •Birçok ekoturizm tesisi kontrolsüz, akreditasyonsuz faaliyet gösteriyor •Çevre dostu politikaları temel aldıklarını sadece ima ediyorlar.

56 ! Çevre İçin Neler Yaptık !  Çevreye zarar vermeyen bungalow evlerini; yerel mimari kullanarak yaptık.  Tüm personele çevre konusunda eğitimler vermekteyiz.  Kullanılmış suları yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz.  Çamaşır yüklerini hep beraber azaltıyoruz.  Adada eko turlar düzenliyoruz.  Güneş enerjisi kullanıyoruz.  Geri dönüşüm programı ile atık miktarını minimum seviyede tutmaya çalışıyoruz.  Yatırım aşamasında mühendisler tarafından planlanan enerji yönetimi programlarını kullanıyoruz

57 Sürdürülebilir yaşamın yuvası

58 Çam ormanı içerisinde yerel evelde sonsuz güzelliği ve büyüleyiciliği modern bir şekilde birleştirdik. Evler yerel mimari ve doğal malzeme kullanılarak yapıldı.

59 Yuva’da yapabileceğiniz sonsuz aktivite olanakları •Yüzme Yoga •Geleneksel yemek dersleri •Yerel festivallere katılmak •Paragliding ve sualtı dalış. Arazi gezisi Geleneksel yemek dersleri

60 ! Çevre İçin Neler Yaptık !  YUVA çam ormanının korunmasına yardım ediyoruz  Sıcak su için güneş enerjisi kullanıyoruz  Geleneksel tarımı teşvik ediyoruz  G eleneksel yemek yapma metodları teşvik ediliyor  Eko turlar düzenliyoruz.  Yerel halkının çevre bilincinin oluşması yardım eder  Modern olanlarla değiştirme yerine yerel yaşam biçimlerini devam ettirmeye çalışıyoruz  Yerel halktan erkek ve kadınları istihdam ediyoruz

61 Playa Nicuesa Rainforest Lodge, Costa Rica.

62 COSTA RICA RAINFOREST LODGE Saladero Lodge

63

64 SEPTIMO PARAISO ECOLODGE -Ecuador

65 Kingfisher Ecolodge Laos

66 Mambo View Point (Tanzania ) Mambo View Point (Tanzania )

67 Germany

68

69 Ekoturlar

70 TEMEL BEKLENTİLER

71 •Rehberleri bilgilendirme •Turistler ve ekoturistleri bilgilendirme •Yerel halka ekonomik katkı •Kültürel yapıya saygı •Minimum çevresel etkiler •Çevre duyarlı konaklama işletmeleri

72 Tur operatörlerinin sürdürülebilir uygulamaları  Bağışlar  Turistlere broşür hazırlanması  Çevresel Eğitim  Çevresel bakımdan aktif STK ile işbirliği  Yerel yaşam koşullarını geliştirmek için projeler  Çevre için tasarlanmış turistik ürünler

73 Konaklama tesisleri için TUI kriterleri  Altyapı  Atık su bertarafı  Katı atık uygulamaları  Enerji ve su tasarrufu  Otelde gürültü seviyesi  Otelin yapımında kullanılan materyal ve mimari  Otel yakın çevresi ve konumu  Mavi Bayrak Projesi

74 74 • Turizmde sürdürülebilir gelişmenin ve yönetimin ilerletilebilmesi için birlikte çalışmak, • Sürdürülebilir gelişmenin tasarlanması, gerçekleştirilmesi ve yürütülmesinde • ÇEVRESEL • KÜLTÜREL • SOSYAL • etkilerin göz önünde bulundurulması için tur operatörlerini cesaretlendirmek. Sürdürülebilir Turizm Gelişimleri için Tur Operatörleri Girişimi

75 Kenya Ekoturu değerlendirme: • Etik • Sorumluluk • Enformasyon • Faaliyet

76 Geliştirilen ölçütler I. Ekoturist endüstrisinin koydukları ilkeler II. Turistlerin operatörleri değerlendirmesi III. Yerel tutum ve kullanım değerlendirmesi

77 I. Ekoturizm Topluluğunun ölçütleri

78 1. Ziyaretçi eğitimi 2. Çevresel etkilerin önlenmesi 3. Turizmin etkisini önleme 4. Tur firmasının etkilerini önleme 5. Eğitim 6. Koruma katkı programları 7. Yerel çalışma ve iş programları 8. Yerel konaklama kontrol

79 II. Tur operatörü seçim ölçütleri

80 1. Ekoturizmin nedenini anlama a. Ekoturizmin nedenlerini anla ve destekle: Bunun için de bitkilerin, hayvanların ve insanların karmaşık ekolojik ilişkilerine saygı ve anlayışı geliştirmek b. Seyahat etme nedenini belirle ve sana gerçekçi bilgiler ve tavsiyeler veren ekooperatörleri bulmak

81 2.Operatörler hakkında bilgi toplama  Neyi ne zamandan beri nasıl yapıyor?  Bir tur operatorü kendini nasıl pazarlıyor?  Broşürleri nasıl?  Reklamını yaptıkları ne?  Sadece iyi vakit geçirmeyi mi pazarlıyor yoksa gidilecek yerin gerçeklerini sorumlu bir şekilde anlatıyor mu?

82  Tur operatörünün ekoturizmi yeni bir pazarlama aracı olarak kullanıp kullanmadığı  Bu yıl broşürde sunulan “eğitimsel ekotur” önceki yılların “macera turizmi” olup olmadığı

83 3. Operatörün etik ilkelerini belirleme :  Bu ilkeler yazılmış mı?  Bu ilkeler hem firma hem de turistler için mi?  Operator destinasyondaki halkın geliştirdiği ilişki ilkelerini kullanıyor mu?

84 4. Ekoturiste eğitim sağlıyor mu?  Firma bilgi, çevreye ve insana duyarlılık üzerinde duruyor mu?  Turistlere kendilerini eğitmeleri için yazılı ve diğer materyaller verilmekte ve önerilmekte mi?

85 5. Operatör nicelikli yoksa nitelikli bir tur mu sunuyor?  Tur için yeterince çalışan ayrılmış mı?  Katılımcıların sayısı sınırlanmış mı?

86 6. Seyahat planları:  Ekoturist gidilen yerde ne kadar süre kalacak?  Ekoturizm seyahati sırasında ne kadar otobüs, tren ve havayolu kullanıyor?  Destinasyona yapılan turların sayısı ne kadar? Aşırı kalabalık sorunu var mı?  Konaklama nerede (otel /geleneksel evler) ?

87 III. Yerel kalkınma ve çevre koruma ölçütleri

88 1. Yerel kalkınmaya katkısı var mı? Ekoturizmle sağlanan gelirlerin dağılımı nasıl?  Ne kadarı havayolu, otel, seyahat acentelerine ?  Ne kadarı yerel, ulusal ve uluslararası şirketlere?  Ne kadarı yerel iş çevresinde ve çevre korumada?  Ne kadarı yerel toplum kalkınmasında kullanılıyor?

89  Yerel halk çalışıyor mu?  Yöre rehberleri kullanılıyor mu?  Kullanılıyorsa, gereğince eğitilmişler mi?  Firma tur rehberlerini eğitmeyi destekliyor mu?  Yerel halkın yaşam tarzındaki değişim nasıl?

90 2. Koruma faaliyetlerine katkıda bulunuyor mu?  Az etkili doğal kaynak kullanımını getiriyor mu?  Yerel toplumu yoksun bırakıyor mu?  Temiz enerji kaynakları kullanılıyor mu?  Atık yaratmaktan nasıl kaçınıyorlar?  Atık nasıl yönetiliyor? Kirlilik yaratılıyor mu?  Turistleri ekosisteme saygı bağlamında kontrol ediyor mu?

91 The Australian Nature and Ecotourism Accreditation Program Doğa Temelli Turizm ve Ekoturizm Akreditasyon Programı

92 DOĞA TURİZMİ ve EKOTURİZM ÜRÜNLERİ DOĞA TURİZMİ İLERİ EKOTURİZM EKOTURİZM Direk olarak ve kişisel olarak doğayı tecrübe etme üzerinde odaklanır VVV Daha fazla anlama, takdir etme ve hoşlanmayı sağlama yoluyla doğayı tecrübe etme için fırsatlar yaratır Zorunlu olmayan isteğe bağlı Zorunlu, fakat tecrübe için gerekli değil Tecrübe için gerekli değil Çevresel sürdürülebilir turizm için en iyi uygulamaları görünür hale getirir vVV Doğal alanların korunması için olumlu katkı sağlar VV Yöre halkına yapıcı katkılar sağlar VV Farklı kültürleri içine alır ve onlara karşı hassastır, özellikle yöre halkına VV Her zaman için devamlı olarak müşteri beklentilerini karşılar vVV Gerçekçi beklentilere önderlik eder, doğru olarak pazarlar vVV

93 Çevresel temaların internet sitesindeki dağılımı (n=35)

94 •Sürdürülebilir turizm ilkelerini benimser ve bu konuda gerekli çabayı harcar. •Organizasyonlarımızda insanların kültürel değerlerine, doğaya ve çevreye saygılı, sürdürülebilir turizm ilkelerine, çalışanlarımızın eğitimine katkıda bulunmak. Sürdürülebilir Turizm

95 •Turlarımızı sürdürülebilir ve sorumlu ekoturizm ilkelerinden ödün vermeden yapmaya gayret ediyoruz. Amacımız ekoturizmin gelişmesi ve tanıtımıdır. •Doğa ile barışık olan ve sürdürülebilir tek turizm olan ekoturizmi kitlelere sevdirmek, yeni doğaseverler kazandırmaktır. •Genel itibari ile ekoturizm faaliyetlerini kapsamaktadır.

96 Alternatif Turizm

97 •Türkiye’de kitle turizminin yanında alternatif turizm türlerinin gelişmesi. •25 yıllık bireysel birikimlerini alternatif turizm alanına taşımayı amaçlayan bu girişim, özellikle doğaya saygılı, küçük grup seyahatleri, ekoturlar ve kontrollü macera turları üzerine yoğunlaşmaktadır. •Doğa turizmi ve buna bağlı olarak alternatif turizm konusunda da uzman olan acentemiz.

98 Çevre ve doğa koruma Vizyonumuz çevreye saygılı turizm faaliyetleri gerçekleştirmektir. Temel değerlerimiz; topluma, çevreye ve yasalara karşı saygı ve sorumluluk. Yıllardır kendi insanımıza ülkemizin tarihini, kültürel mekanlarını, doğal yaşam ve kaynaklarını tanıtmaya, korumasını öğretmeye çalıştık.

99 • Antik kentleri gezerken eserlere dokunmayız Yazı yazmayız Kazı alanlarından değersiz bile olsa parça almayız Çöplerimizi doğada bırakmayız aracımıza kadar taşırız

100 Çevre ve doğa ko ruma •Temel kültürel ve ekolojik hedefi çevre üzerinde etkiyi en aza indirmektir. •Doğal kaynakların kullanımı azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin kullanımına özen gösterilecektir. •Faaliyetlerimizde ve yeni yatırımlarımızda, çevre faktörü dikkate alınacaktır.

101 Yöre halkına kültürüne saygı •Turlarında, yöre insanlarının gelenek ve göreneklerine aykırı ve yörenin özgün yapısına zarar verecek davranışlardan kaçınır. •Yöre halkının çıkarları gözetilecek. • Kırsal alanlarda yerel halkın fotoğrafını çekerken mutlaka önceden izin alırız.

102 •Yöre halkının örfünü ve adetini dikkate alan sorumluluk sahibi turizmi benimser yöre halkını ve mimarisini yansıtan küçük butik otellerde konaklarız. •Topluma duyarlı davranışlar sergileyerek kitlelerin güven ve desteğini sürekli kılmak. •Tecrübelerimiz küçük grupların yerel kültüre ve doğaya daha az etkide bulunduğu, yerel kültürlerle daha iyi iletişim kurulduğu.

103 Çevre bilinci ve eğitimi •Ülkemizin doğal yaşam ve kaynaklarını tanıtmaya, korumasını öğretmeye, gezdirmeye çalıştık. •Çalışanlar, müşteriler ve taşeronlar çevre konusunda bilinçlendirilecektir. •Tarih bilincini ve çevre duyarlılığını birlikte geliştirmeye çalıştık. •Personel eğitimleri, gönüllü çalışmalarımız, sosyal kurum ve örgütlerle dayanışmalı çalışmalarımız

104 Yaban hayatını bitki örtüsünü koruma

105 Çevreci ve korumacı yaklaşımı ile tur düzenlediği bölgelerin flora ve faunasına saygı duyar. Doğal alanlardaki canlıları olumsuz etkilemiyor olmalıdır. Programlarımızda, insana, kültürel değerlere, flora ve faunaya saygıyı ön planda tuttuk. Avlanmak deyince sadece fotoğraf avcılığını anlayanlar acentemiz ile gezmeyi tercih ediyor.

106 (1) Doğa/çevre koruma (2)Çevresel eğitim (3)Yerel kalkınma ve katılımcılık (4) Sürdürülebilir Kullanım Ortak faktörler

107 Olumlu Yan: •Acente web sitelerinde kullanılan çevresel öğeler ve anlatım biçimleri sürdürülebilir turizm ve ekoturizm ilkeleri ile bütünleşmektedir 35 Acentenin bilinçli olduklarının göstergesi OLABİLİR

108 Eleştiri: Söylem ile faaliyet arasındaki uyum? Söylemi sadece imaj yapmak için sunmak veya pazarlama aracı olarak kullanmak elbette asla olumlu bir gelişmeye işaret etmez. Yeşil Pazarlama

109 (1) Ekoturizm ilkelerine göre hizmetimizi değiştiriyor muyuz? (2) Turistleri değiştirebilir miyiz. (3) O zaman hizmet edeceğimiz kitleyi nasıl belirleyeceğiz Sorulan bazı sorular:

110 (1) Kitle turizminin gittiği yerler doğa değil miydi bir zamanlar ve şimdi ne tür bir doğa? (2) Ekoturizm endüstrisi, doğayı tahrip eden kitle turizm endüstrisinden farklı bir endüstri mi? Neden birden bire “çevreyi düşünme” ile turizm birleştiriliyor ve ekoturizm çıkıyor?

111 KİTLE TURİZMİ=Sürdürülemez turizm? EKOTURİZM=Sürdürülebilir turizm ?

112 (1) Ekolojik olarak sürdürülebilir bir turizm mi? (2) Çevreye daha az etki eden, yüksek değeri olan, yerel halk tarafından istenen bir turizm çeşidi mi? (3) Gerçekten yerel halkın kalkınmasına katkıda bulunmakta mı? (4) Yerelin kalkınması turizme bağlanabilir mi? Gündemdeki sorular

113 (1) İlke ve yasaların ne ölçüde uygulandığı bilinmemektedir. Bunları ölçme büyük ölçüde yapılmamakta (2) Çevre korumayla ilgili yasaların, anlaşmaların getirdiği koruma tedbirlerinin uygulanabilmesi için fon gereği Uygulamada sorunlar

114

115 Sekizinci BYKP (2001-2005) •Biyolojik çeşitliliği, Su ve yaban hayatını, Kültürel ve estetik değerleri korumak • Onların henüz bilinmeyen yararlarının araştırılmasına imkan vermek •Ekoturizmi geliştirmek amacıyla • Tabiatı Koruma Alanları? • Milli Park ve benzeri korunan alanlar geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır

116 • Ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini • Koruma-kullanma dengesi içinde kullanma • Tu rizm alternatiflerini geliştirmek

117 “Turizmin Çeşitlendirilmesi Stratejisi” kapsamında alternatif turizm türlerinden • Sağlık turizmi termal turizm • Kış turizmi • Golf turizmi • Deniz turizmi • Ekoturizm • Yayla turizmi • Kongre ve fuar turizminin geliştirilmesi strateji olarak belirlenmiştir

118 Türkiye`de durum 2004  Doğa yürüyüşü  Yayla turizmi  Botanik turizmi  Kuş gözlemciliği  Foto-safari  Rafting Talep artışı

119

120

121 Turizm Türleri 2006

122 Turizm türleri 2006 Seyahat Acenteleri Yamaç Paraşütü Dağcılık Trekking Rafting Atlı DoğaYürüyüşü Flora/ Fauna Kuş Gözleme Balıkçılık Kamp / Karavan Sualtı Dalış Bisiklet GRUPSayı A 2325519819218272 631491744 A-G 472511221744413 B 2241 C 343215207454417 TOPLAM 336458 12 4 2342068081711541954

123 Turizm türleri 2009 Turizm Türleri HiçAz OrtaÇok Kitle turizmi 23,03,011,462,7 Kültür turizmi 26,87,421,044,7 İnanç turizmi 52,78,713,425,2 Kongre turizmi 55,99,717,417,0 Sağlık turizmi 68,07,114,810,0 Rafting 70,28,79,8 11,2 Yayla turizmi 69,59,412,2 8,9 Sualtı dalış 74,67,98,8 8,7 Doğa yürüyüşü 76,58,39,3 6,0 Dağ turizmi 79,18,38,24,5 Foto-safari 82,25,45,66,8 Yamaç paraşütü 80,37,47,15,2 Mağara turizmi 84,26,15,04,8 Atlı doğa yürüyüşü 85,06,0 3,0 Botanik turizmi 86,45,45,03,2 Kuş gözlemciliği 90,24,53,41,9

124 •Ekolojik olarak sürdürülebilir bir turizm mi?  Dışarıdan gelen tahriplere karşı koyabilir mi?  Çevreye daha az etki eden, yüksek değeri olan, yerel halk tarafından istenen bir turizm çeşidi mi?  Gerçekten yerel halkın kalkınmasına katkıda bulunmakta mı? •Yerelin kalkınması turizme bağlanabilir mi? Gündemdeki sorular

125 EKOTURİZMİN SOSYAL EKONOMİK ÇEVRESEL OLUMSUZ ETKİLERİ

126 ÇEVRESEL ETKİLERİ •Kalabalık •Çevresel gelişim •Yol ve patikalar •Ulaşım (motorlu araçlar, botlar, yayalar) •Araç kullanma ve hız yapma •Antisosyal aktivite •Çöpler •Hayvanların beslenmesi •Hatıra eşya toplanması

127 KENYA AMBASELİ MİLLİ PARKI Ziyaretçi kalabalığı ve kötü yönetim sonucu çita hassas türlerin yok olması Afrika da milli parklarda araçların dolaşması yaban hayatının davranışlarında bozulmalar ABD Kaliforniya Monarch Butterfly Güney ABD Meksika türü kuşlar

128 Yerel halk topraklarından, kullandıkları deniz ve doğadan mahrum bırakılmaktadır SOSYAL ETKİLERİ Geleneksel üretim ve kültürel faaliyetler ortadan kaldırılmakta, yerini mevsimlik kültür ve ticari ilişki biçimi kurulmaktadır. Planlamalar ziyaret edilen yerde yaşayan toplumun ilgilerini ve duyarlılıklarını dikkate almadan yapılmaktadır.

129 EKONOMİK ETKİLERİ Ekoturizmin yoğun olduğu yerlerde yerel ekonomiyi ortadan kaldırması veya marjinal duruma sokup mevsimlik ekonomiye dönüştürmesi Yerel halkın çoğu kez çok az veya hiç kalifiye olmayan, düşük seviyede ücret verilen işlerde çalışması.

130 EKONOMİK ETKİLERİ Kazanılan paranın büyük bir kısmının endüstrileşmiş ülkelere akması Uluslararası turizm ve ulaşım şirketleri ve tur operatörlerinin kazanması.

131 Aslında ekoturizmin yerel halkın ekonomisi ve kültürüne katkısı, ancak ekoturizmin planlanmasında yerel katılımın sağlanmasıyla gerçekleşebilir. YEREL HALKIN KATILIMI Ekoturizmde, yerel katılım sadece ekonomik gelir sağlayacağı konusuna indirgenmiştir.

132

133 Doğal Alan Ziyaretçi Yerel Halk Akademisyenler Devlet Kurumları Yerel Yönetimler Sivil Toplum Kuruluşları Medya Doğal Alan Ziyaretçi Yerel Halk Akademisyenler Devlet Kurumları Yerel Yönetimler Sivil Toplum Kuruluşları Medya KİM VEYA KİMLER Ortak işbirliği ve koordinasyon

134

135 Elbette, bu bağlamda temel sorun, bu değişikliğin nasıl oluşacağı ve iş kültürünün nasıl dönüşeceğidir

136 Sorun, bilmeme sorunu değildir, çünkü 2012’deyiz ve herkes çevre ile ilgili bilgilere ve bilince sahip

137 Sorun, bilinç ve çıkar ilişkisi sonucunda bilincin aldığı şekil ve bunun yönetimsel kararlarda ve iş yapış biçiminde nasıl yansıtıldığıdır.

138 • Çevreye ve insan sağlığına önem veren • Uzun dönemli düşünme • Karar vermeye yönelik • Bir iş yapma • Çalışma kültürünün geliştirilmesi • Bu güçler arasında dengelerin kurulması • Koordinasyonun sağlanmasıyla • gerçekleşme olasılığına sahiptir

139 Doğa temelli turizm ve ekoturizm akreditasyonu •Akreditasyon programı kapsamına alınmasını ve uzmanlaştıkları alanları sertifika ile belgelendirmeleri •Doğa temelli turizm ve ekoturizm akreditasyonu, yöneticileri uluslararası, ulusal ve bölgesel kabul görmüş prensipler ve kriterlere göre akredite ederek •Çevreyle uyumlu, •Sosyal yarar sağlayan •Ekonomik olarak uygulanabilir yönetime u laştırma

140 Ekoturizm akreditasyonu •Eko-verimlilik ve doğal alan koruması, •Biyoçeşitliliğin korunması •Ekolojik ayak izlerinin azaltılması, •Turizm kalkınmasının sosyal noktaları, •Turizm kalkınmasının ekonomik noktaları

141 Türkiye Turizm Stratejisinin (2023) uygulamaya geçirilmesinde kurumsal yapılanma modeli, kurumlar arası ve kurum içi seviyede birimler değerlendirilirken uluslararası ve ulusal standartların geliştirilmesinin sağlanması ile uzmanlaşmanın gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak UTAB oluşturulması hedeflenmiştir. Turizm Stratejisinde belirtildiği gibi bu birimin oluşturulması bir anlamda çalışmanın Bakanlık politikaları ile uyumlu bir şekilde yürüdüğünü ve turizm politikalarında belgelendirmenin artık bir gereklilik ve hatta bir zorunluluk olarak görüldüğünü göstermektedir. Ulusal Turizm Belgeleme (Akreditasyon) Birimi (UTAB)

142 • Çevreye ve insan sağlığına önem veren • Uzun dönemli düşünme • Karar vermeye yönelik • Bir iş yapma • Çalışma kültürünün geliştirilmesi GEREKİR Ulusal ve uluslararası çevre yönetimi sürdürülebilirlik politikaları ve girişimlerinin PARÇASI OLMAK ÖZ OLARAK

143 (a) Çevresel ve ekolojik anlamda Sürdürülebilir (b) Ekonomik anlamda Uygulanabilir (c) Sosyal anlamda Kabul edilebilir Çevreci bir yönetim ve planlama

144 Dikkatiniz için teşekkür ederim…


"Ekoturizme Genel Bakış: Küresel ve Ulusal Düzeydeki Eğilimler Doç.Dr. Nazmiye Erdoğan Başkent Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları