Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKO205: Mikroiktisat Ders 14 Tekel Gücü ve Fiyatlandırma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKO205: Mikroiktisat Ders 14 Tekel Gücü ve Fiyatlandırma."— Sunum transkripti:

1 EKO205: Mikroiktisat Ders 14 Tekel Gücü ve Fiyatlandırma

2 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 2 Tartışılacak Konular  Tüketici Rantını Ele Geçirme (rant kollama)  Fiyat Farklılaştırması (Price Discrimination)  Dönemler arası fiyat farklılaştırması ve Peak-Load Pricing

3 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 3 Tartışılacak Konular  İki taraflı tarife (Two-Part Tariff)  Çapraz satış (Bundling)  Reklam (Advertising)

4 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 4 Giriş  Tekel gücü yokken (tam rekabet koşullarında) fiyatlandırma arz ve talep güçlerince belirlenir.  Bireysel olarak üretici piyasanın durumunu tahmin edebilmesi ve üretimin (maliyetler) yönetimine odaklanarak karlarını maksimize etmesi gerekir.

5 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 5 Giriş  Tekel gücü olması durumunda (aksak rekabet; imperfect competition) üretici sadece üretimin (maliyet) yönetimiyle ilgilenmekle kalmaz, ürettiği ürüne olan talebin özellikleri hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olması gerekir.

6 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 6 Tüketici Rantını Ele Geçirme Miktar $/Q D MR P max MC Fiyat P*,düzeyinin üzerine çıkarsa firmanın satışları düşer ve kar kaybına uğrar. PCPC P C tam rekabet koşullarında ortaya çıkan dengedir A P* Q* P1P1 0 ile Q* arasında tüketiciler P*- düzeyinden daha çok öderler -tüketici rantı (A). B P2P2 Q*,düzeyini aşan üretim düzeylerinde, ancak fiyatlar düşerse tüketici rantı(B) elde edilir.

7 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 7 Tüketici Rantını Ele Geçirme •P*Q*: denge P ve Q @ MC=MR •A: fiyat P* iken tüketici rantı •B: P>MC ve tüketici daha düşük fiyattan alabiliyor •P 1 : daha satış ve kar •P 2 : satış artıyor, gelir ve kar düşüyor •P C : tam rekabet dengesi Miktar $/Q D MR P max MC PCPC A P* Q* P1P1 B P2P2

8 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 8 Tüketici Rantını Ele Geçirme Miktar $/Q D MR P max MC PCPC A P* Q* P1P1 B P2P2 Soru Firma A’daki tüketici rantını ele geçirip karlı bir biçimde B’de satış yapabilir mi? Yanıt evet Fiyat farklılaştırması İki taraflı tarifeler Çapraz Satış

9 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 9 Tüketici Rantını Ele Geçirme  Fiyat Farklılaştırması (Price discrimination) benzer veya aynı ürünleri farklı tüketicilere farklı fiyatlardan satmaktır.

10 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 10 Fiyat Farklılaştırması  Birinci Derece Fiyat Farklılaştırması  Her bir tüketiciye farklı bir fiyat uygulanabiliyorsa, başka bir değişle tüketicilerin ödemeye razı oldukları maksimum fiyatla (reservation price) satış yapılıyorsa birinci derece fiyat farklılaştırması söz konusudur.

11 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 11 P* Q* Fiyat farklılaştırması yoksa, çıktı Q* ve fiyat P*. Kar sarı renkte verilen ve Değişen MC ve MR arasıdır. Tam Fiyat Farklılaştırmasından (Birinci Derece) Kazanılan Ek Karlar Miktar $/Q P max Tam fiyat farklılaştırması ile her tüketici ödemeye razı olacağı en yüksek fiyatı öder. Tüketici rantıP* denge fiyatının üstünde ve talep eğrisinin altında kalan alandır. D = AR MR MC ÇıktıQ** düzeyine yükselir ve fiyat P C düzeyine; MC = MR = AR = D olduğu noktaya gelir. Karlar eski MR eğrisinin üzerinde ve D eğrisinin altında (aynı zamanda MC eğrisinin üzerinde) kalan mor renkli alan kadar artmıştır. Q** PCPC

12 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 12 P* Q* Tek fiyat (P*) uygulandığında tüketici rantı. Tek fiyat (P*) uygulandığında değişen karlar. Tam fiyat farklılaştırmasından kaynaklanan ek karlar Miktar $/Q P max D = AR MR MC Q** PCPC Mükemmel farklılaştırma ile, • Her tüketici ödemeye razı olduğu en yüksek fiyatı öder •Karlar yükselir Tam Fiyat Farklılaştırmasından (Birinci Derece) Kazanılan Ek Karlar

13 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 13  Soru:  Üreticiler birinci derece fiyat farklılaştırmasını neden uygulamada zorluklarla karşılaşırlar?  Yanıt: 1) Çok sayıda tüketici olduğu için pratik değildir 2) Her tüketici için ödemeye razı olduğu en yüksek fiyatı (reservation price) tahmin etmek imkansızdır Tam Fiyat Farklılaştırmasından (Birinci Derece) Kazanılan Ek Karlar

14 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 14 Fiyat Farklılaştırması  Birinci Derece Fiyat Farklılaştırması  Model belli ölçülerde fiyat farklılaştırmasına gitmenin sağlayabileceği potansiyel kar artışlarını göstermektedir.

15 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 15 Fiyat Farklılaştırması  Birinci Derece Fiyat Farklılaştırması  Gerçek hayatta mükemmel fiyat farklılaştırması sağlanamaz. Ancak belli derecelerde farklı fiyatlar uygulanabilir. Örnekler:  Avukatlar, hekimler, muhasebeciler  Özel Okullar ve Üniversiteler

16 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 16 Birinci Derece Fiyat Faklılaştırması Miktar D MR MC $/Q P2P2 P3P3 P* 4 P5P5 P6P6 P1P1 Tek fiyat P* 4, yerine altı farklı fiyat uygulanmış ve kar artmıştır. Q

17 İkinci Derece Fiyat Farklılaştırması Miktar $/Q D MR MC AC P0P0 Q0Q0 Tek fiyat uygulandığında: P = P 0 ve Q = Q 0. 2. Derece fiyat farklılaştırması durumunda üç fiyat P 1, P 2, ve P 3. ortaya çıkmaktadır (ör. Elektrik, ev, tarım, sanayi) P1P1 Q1Q1 1. blok P2P2 Q2Q2 P3P3 Q3Q3 2. blok3. blok İkinci-derece fiyat farklılaştırması tüketilen miktarın büyüklüğüne bağlı olarak yapılır. (grup, blok)

18 İkinci Derece Fiyat Farklılaştırması Miktar $/Q D MR MC AC P0P0 Q0Q0 P1P1 Q1Q1 1. blok P2P2 Q2Q2 P3P3 Q3Q3 2. blok3. blok Ölçek Ekonomileri: •Tüketici refahının artmasına •Daha yüksek karlara olanak verebilir.

19 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 19 Fiyat Farklılaştırması  Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması 1) Pazarı iki gruba ayırır. 2)Her grubun kendi talep eğrisi mevcuttur.

20 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 20 Fiyat Farklılaştırması  Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması 3)En yaygın kullanılan fiyat farklılaştırması türüdür.  Örnekler: havayolu şirketleri, öğrencilere ve emeklilere sağlanan indirimler vs.

21 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 21 Fiyat Farklılaştırması  Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması 4) Üçüncü derece fiyat farklılaştırmasının uygulanabilmesi için piyasanın iki farklı gruba bölünebilmesi ve her bir grubun talep esnekliklerinin farklı olması gerekir. (ör. İş için uçanlar ile tatil amacıyla uçanlar)

22 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 22 Fiyat Farklılaştırması  Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması  Amaçlar  MR 1 = MR 2  MC 1 = MR 1 ve MC 2 = MR 2  MR 1 = MR 2 = MC

23 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 23 Fiyat Farklılaştırması  Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması  P 1 : birinci gruba uygulanan fiyat  P 2 : ikinci gruba uygulanan fiyat  C(Q r ) = toplam maliyet Q T = Q 1 + Q 2  Kar ( ) = P 1 Q 1 + P 2 Q 2 - C(Q r )

24 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 24 Fiyat Farklılaştırması  Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması  1. gruba satışlar için yavaşça arttırılırsa 

25 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 25 Fiyat Farklılaştırması  Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması  İkinci gruptaki tüketiciler: MR 2 = MC  MR 1 = MR 2 = MC

26 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 26 Fiyat Farklılaştırması  Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması  Göreli fiyatların belirlenmesi (formülü hatırlayalım) 

27 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 27 Fiyat Farklılaştırması  Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması  Göreli fiyatların belirlenmesi   Fiyatlandırma: düşük talep esnekliğine sahip gruba daha yüksek bir fiyatla satış yapılır.

28 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 28 Fiyat Farklılaştırması  Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması  Örnek: E 1 = -2 & E 2 = -4   P 1 en az P 2 ‘nin 1,5 katıdır.

29 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 29 Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması Miktar D 2 = AR 2 MR 2 $/Q D 1 = AR 1 MR 1 Tüketiciler 2 gruba bölünür, ve her bir grup farklı talep eğrisine sahiptir. MR T MR T = MR 1 + MR 2

30 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 30 Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması Miktar D 2 = AR 2 MR 2 $/Q D 1 = AR 1 MR 1 MR T MC Q2Q2 P2P2 QTQT •Q T : MC = MR T •1. Grup: P 1 Q 1 ; daha esnek •2. Grup: P 2 Q 2 ; daha katı •MR 1 = MR 2 = MC •Q T control MC Q1Q1 P1P1 Q 1 ve P 1 de MC = MR 1

31 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 31 Küçük Pazara Satış Yapmama Üçüncü derece fiyat farklılaştırması uygulanabilir olsa bile, her iki gruba satış yapmak, marjinal maliyet artıyorsa karlı olmayabilir.

32 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 32 Küçük Gruba Satış Yapılmaması Miktar D2D2 MR 2 $/Q MC D1D1 MR 1 Q*Q* P*P* 1. Grup, talep D 1, iken fiyat farklılaştırmasına gitmek karlı olmayabilir.

33 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 33 Kupon ve İndirim (Coupons and Rebates)  Talep esnekliği daha yüksek olan tüketiciler (talep esnekliği düşük olanlara kıyasla) kupon/iskonto olayını daha çok kullanma eğilimi taşırlar.  Kupon ve indirim programları firmalara fiyat farklılaştırmasına gitme şansı verirler. Fiyat Farklılaştırması

34 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 34 Kupon Toplayanlar ile Toplamayanların Talep (fiyat) Esneklikleri Tuvalet Kağıdı-0.60-0.66 Giyim/Kuşam-0.71-0.96 Şampuan-0.84-1.04 Peynir/Zeytin-1.22-1.32 Fast Food-0.88-1.09 Kek/Pasta-0.21-0.43 Fiyat Esnekliği Ürün Kullanmayanlar Kullananlar

35 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 35 Jelatin-0.97-1.25 Soslar-1.65-1.81 Çorba-1.05-1.22 Hot dogs-0.59-0.77 Fiyat Esnekliği Ürünler Kullanmayan Kullanan Kupon Toplayanlar ile Toplamayanların Talep (fiyat) Esneklikleri

36 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 36 Havayolu Şirketlerinde Fiyatlar  Esnekliklerin farklı olması, farklı tüketicilere farklı fiyatlar uygulanabilmesine olanak verir.  İş için seyahat edenler daha az seçeneğe sahip olduklarından; talep esneklikleri daha katıdır.  Diğer yolcular ise daha çok esnekliğe sahip ve talep esneklikleri yüksektir.

37 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 37 Havayolu Şirketlerinin Fiyatlandırmasına Örnek Fiyat-0.3-0.4-0.9 Gelir1.21.21.8 Ücret Kategorisi EsneklikFirst-ClassEconomyİndirimli

38 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 38 Havayolu Ücretleri  Havayolu firmaları biletlere değişik kısıtlamalar getirerek piyasayı bölümlemektedirler.  Pahalı olmayan: haber verilecek, hafta sonu kalınacak, geri ödeme yok  En pahalısı: kısıtlama yok

39 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 39 Dönemler Arası Fiyat Farklılaştırması ve Peak-Load Fiyatlandırma  Piyasayı Zaman Dilimine Göre Bölme  Ürün ilk piyasaya çıktığında, talep esnek değildir:  Kitap  Sinema  Bilgisayar

40 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 40  Piyasayı Zaman Dilimine Göre Bölme  Bu piyasa elde edebileceği maksimum karı elde edince, firmalar fiyatı düşürüp daha geniş bir kitleye (talep esnekliği daha yüksek) hitap etmeyi tercih ederler.  Kitabın daha ucuz baskısı  Sinema günleri  İndirimli bilgisayar kampanyaları Dönemler Arası Fiyat Farklılaştırması ve Peak-Load Fiyatlandırma

41 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 41 Piyasayı Zaman Dilimine Göre Bölme Miktar AC = MC $/Q Zaman içinde, talep daha esnek hale gelir ve fiyat daha geniş kitlelere hitap edecek düzeye düşer. Q2Q2 MR 2 D 2 = AR 2 P2P2 D 1 = AR 1 MR 1 P1P1 Q1Q1 Tüketiciler zaman içinde gruplara ayrılmış olur. Başlangıçta, talep oldukça katı ve fiyat P 1 düzeyinde oluşur.

42 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 42  Belli dönemlerde belli ürünlere olan talep tavan yapabilir.  Trafiğin yoğun olduğu saatler  Yazın Sıcak Günlerinde Elektrik Talebi  Hafta Sonları Kayak Rezervasyonları Dönemler Arası Farklılaştırma ve Peak-Load Pricing Peak-Load Pricing

43 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 43  Kapasite kısıtları da marjinal maliyetleri (MC) yükseltir.  Artan MR ve MC daha yüksek fiyat anlamına gelir. Peak-Load Pricing Dönemler Arası Farklılaştırma ve Peak-Load Pricing

44 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 44  Her bir piyasa için marjinal hasıla (MR) eşit değildir çünkü bir piyasa diğerini etkilememektedir. Peak-Load Pricing Dönemler Arası Farklılaştırma ve Peak-Load Pricing

45 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 45 MR 1 D 1 = AR 1 MC P1P1 Q1Q1 Peak-load price = P 1. Peak-Load Pricing Miktar $/Q MR 2 D 2 = AR 2 Off- load price = P 2. Q2Q2 P2P2

46 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 46 İki Taraflı Tarife  Bazı ürünleri ve hizmetleri satın almak iki karara bağlı olabilir; dolayısıyla iki fiyat söz konusu olur.

47 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 47 İki Taraflı Tarif (Two-Part Tariff)  Örnekler: 1)Lunapark  Parka giriş ücreti  Çarpışan oto vs. için ayrı ödeme 2)Tenis Kulübü  Üyelik ücreti  Oynamak için ödeme

48 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 48 İki Taraflı Tarife (Two-Part Tariff)  Örnekler 3)Traş bıçağı  Traş Makinası  Traş bıçağı 5)Polaroid Film  Fotoğraf makinası  Film

49 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 49 İki Taraflı Tarife(Two-Part Tariff)  Fiyat belirleme kararı (1) giriş ücretini (T) ve (2) kullanım fiyatını (P) belirleme  Serbest giriş, yüksek kullanım fiyatı ya da yüksek giriş ücreti düşük kullanım ücreti arasında seçim (trade-off) yapmak zorunludur.

50 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 50 İki Taraflı Tarife  Çok sayıda tüketicinin durumunda iki taraflı tarife  P* ve T* düzeylerini belirlemenin kesin bir yolu yoktur.  Karar verici giriş ücreti T* ve kullanım ücreti P* arasındaki değişime bakacaktır.  Karları maksimize edecek T* ve P* değerleri seçilmelidir.

51 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 51 İki Taraflı Tarife  Kaba bir kural geliştirilecek olursa:  Talep benzer ise: P marjinal maliyete (MC) yakın seçilirken, T yüksek seçilmelidir.  Talep benzer değilse: yüksek P ve düşük T değerleri tercih edilmelidir.  Soru: Neden? (ödev).

52 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 52 Polaroid Fotoğraf Mak.  1971 Yılında Polaroid firması SX-70 kodlu fotoğraf makinesini piyasaya sürmüştür.  Siz olsaydınız fotoğraf makinesi ve filmi nasıl fiyatlandırırdınız?

53 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 53 Cep Telefonu Hizmetleri  Soru  Cep telefonu şirketleri: bir erişim (sabit) ücreti ve konuşulan süre için ücret alma biçiminde tek bir iki taraflı (two part tariff) tarife planı uygulamak yerine; Neden çok değişik fiyatlandırma planları (kampus, memur, öğretmen aile vs.) uygularlar?

54 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 54 Çapraz Satış (Bundling)  Çapraz satış: fiyatlandırma avantajı sağlamak için iki veya daha fazla ürünün paket olarak satışa sunulmasıdır.  Çapraz Satış için Gerekli Şartlar  Heterojen tüketici kitlesi  Fiyat Farklılaşması Olanaksız Olmalıdır  Talepler Arasında Negatif Korelasyon Olmalıdır

55 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 55 Çapraz Satış (Bundling)  Örnek: “Rüzgar gibi geçti filmi ile Temel İçgüdü Filmini” birlikte satışa sunmak:  Her Sinema Salonu ve Film İçin ödemeye razı olunan max. Fiyat (reservation prices): Rüzgar Gibi Geçti Temel İçgüdü Salon A$12,000$3,000 Salon B$10,000$4,000

56 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 56 Çapraz Satış (Bundling)  Filmleri ayrı ayrı kiralamak:  Max. Fiyat Rüzgar = $10,000  Max. Fiyat İçgüdü = $3,000  Toplam Hasıla = $26,000

57 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 57 Çapraz Satış (Bundling)  Filmler Çapraz Satışa Sunulursa:  Salon A = $15,000 (her iki film)  Salon B = $14,000 (her iki film)  Eğer her biri en düşük fiyatı uygularsa, toplam hasıla $28,000 olacaktır.

58 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 58 Çapraz Satış (Bundling)  Negatif korelasyon varsa: birlikte satış karlıdır  Birey A Rüzgar filmi için ($12,000) Birey B’den daha fazla ödemeye razı($10,000).  B ise Temel İçgüdü ($4,000) için A’dan daha fazla ($3,000) ödemeye razıdır. Nisbi Değerleme

59 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 59  Çapraz Satışların Etkinliği iki talep arasındaki negatif korelasyonun derecesine bağlıdır. Ürünler Paket Olarak Satışa Sunulduğunda Tüketim Kararları

60 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 60 Ödemeye Razı Olunan En Yüksek Fiyat r2r2 r1r1 P2P2 P1P1 İki talep tam pozitif bir korelasyona sahipse, firma çapraz satışla kazancını arttıramaz. Malları ayrı ayrı sattığı durumla aynı karı elde eder.

61 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 61 Ödemeye Razı Olunan En Yüksek Fiyat r2r2 r1r1 Talepler mükemmel bir negatif korelasyona sahipse, çapraz satış en ideal stratejidir. --tüm tüketici rantı ele geçirilebilir ve daha yüksek kar elde edilebilir

62 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 62 Çapraz Satış  Karma Çapraz Satış (Mixed Bundling)  Ürünlerin hem tek tek hem de birlikte satışı  Saf Çapraz Satış (Pure Bundling)  Sadece paket olarak satış

63 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 63 Çapraz Satış (Bundling)  Bağlama (Tying)  Tüketicinin bir malı satın alması için diğer bir malı satın almasını gerektirecek uygulamalara gitmek.  Örneğin  Yazıcı satmak, ve kartuş satın almak zorunda bırakmak  Windows ve Office

64 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 64 Reklam (Advertising)  Varsayımlar  Firma tek bir fiyat belirler  Firma Q(P,A) fonksiyonunu bilmektedir  Yani talep edilen miktarın hangi biçimde fiyat ve reklama bağlı olduğunu bilmektedir.

65 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 65 Q0Q0 P0P0 Q1Q1 P1P1 AR MR Reklam yapılmaması durumunda AR ve MR ortalama ve marjinal hasılatı göstermektedir MC Reklam yapılması durumunda, AR ve MR hasıla eğrileri sağa doğru kayar -- ortalama maliyetler artar, fakat marjinal maliyetler aynı kalır AR’ MR’ AC’ Reklamın Etkileri Miktar $/Q AC

66 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 66 Reklam  Fiyat ve Reklam Harcama Düzeylerini Belirlemek

67 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 67 Reklam  Reklam İçin Kaba Bir Kural

68 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 68 Reklam  Sağduyu Kuralı

69 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 69 Reklam (Advertising)  Sağduyu Kuralı  Karları Maksimize etmek için, firmanın reklam/satış oranı; talebin reklam esnekliğinin talebin fiyat esnekliğine oranının negatifine eşit olmalıdır

70 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 70 Reklam (Advertising)  Bir Örnek  R(Q) = $1 milyon/yıl  Reklam bütçesi $10,000 (A, gelirin % 1’i)  E A =.2 (reklam bütçesini $20,000 çıkarınca, satışlar % 20 artıyor)  E P = -4 (markup oranı oldukça büyük)

71 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 71 Reklam (Advertising)  Soru  Bu durumda firma reklam harcamalarını arttırmalı mıdır?

72 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 72 Reklam (Advertising)  Yanıt Evet Olacaktır, Çünkü:  A/PQ = -(2/-.4) = 5%  Bütçeyi $50,000 çıkarır.

73 Bölüm 8 EKO 208: Mikro İktisat Bölüm 8 Tekel Gücü Durumunda Fiyatlandırma Slide 73 Reklam (Advertising)  Sorular  E A büyük ise, ne kadar reklam yaparsınız? Daha çok? Daha az?  E P büyük ise, ne kadar reklam yaparsınız? Daha çok? Daha az?


"EKO205: Mikroiktisat Ders 14 Tekel Gücü ve Fiyatlandırma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları