Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COMENIUS PROJELERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COMENIUS PROJELERİ."— Sunum transkripti:

1 COMENIUS PROJELERİ

2 Bu sunu, Ulusal Ajans tarafından sağlanan COMEIUS 1 OKULLAR İÇİN EL KİTABI temel alınarak hazırlanmıştır. COMENIUS programının uygulanmasından ULUSAL AJANS sorumlu ve yetkilidir

3 ULUSAL AJANS www. ua. gov. tr bilgi@ua. gov
ULUSAL AJANS Tel: (312) Faks: (312)

4 OKUL PROJESİ ÖRNEKLERİ

5 BAŞLIK: Çocuklarımızı sınıf “kafesinden” serbest bırakmak OKUL TİPİ: Ana okulu ve ilkokullar ÖĞRENCİLERİN YAŞLARI: 3-9 Yaş

6 PROJENİN İÇERİĞİ VE FAALİYETLER: Proje, projeye katılan ülkelerdeki doğa ve çevre benzerlikleri ve farklılıkları konusunda bir bilinç geliştirmeyi amaçlamıştır. Öğrenciler küçük bir çiçek ve sebze bahçesi oluşturmuşlar, farklı ülkelerde bulunan çiçek ve sebzelerin resim ve şekillerini kullanarak ve söz konusu ülkelerden metinsel ve şiirsel alıntılar yaparak bir kitap ortaya koymuşlardır.

7 Çevreyle ilgili oyunlar oynamışlar, projeye katılan ülkelerden alınan belirli yemek tariflerinden oluşan bir yemek kitabı hazırlamışlar, ve kendi ülkeleriyle ortak ülkelerdeki doğa olaylarını takip etmek üzere bir “doğa dörtgeni” oluşturmuşlardır.

8 MÜFREDATLA BÜTÜNLEŞTİRME: Proje konuları öğrencilerin müfredatıyla birleştirilmiş ve proje çalışması düzenli sınıf aktiviteleri esnasında gerçekleştirilmiştir.

9 MÜFREDATLAR ARASI ETKİ: Biyoloji, doğa çalışmaları, müzik, sanat ve tiyatro gibi farklı konulardan her aktiviteye verilen isimdir. Çeşitli alanlardan – ana dili, fen, fizik eğitimi, sanat eğitimi- öğrenciler ve öğretmenler farklı aktiviteler üzerinde birlikte çalışmışlardır. NİHAİ ÜRÜNLER: Fotoğraf sergisi, bir video kaseti, işitsel kayıtlar, bir yemek tarifi kitabı.

10 BAŞLIK: Bugünün ve Yarının Gençliği OKUL TİPİ: Orta Okullar ÖĞRENCİLERİN YAŞLARI: 15 – 18 Yaş

11 PROJENİN İÇERİĞİ VE FAALİYETLER: Proje, farklı ülkelerde farklı zamanlarda yaşayan gençlerin hayatını incelemiştir. Öğrenciler çeşitli çalışma gruplarına bölünmüştür. Bu gruplardan biri ebeveynler ve büyük ebeveynler hakkında bir teftiş yaparak bilgi toplama üzerinde odaklanmıştır.

12 Bir ‘film’ grubu, bir film yapmak üzere yeni teknolojiler kullanmışlardır. Bir ‘basın’ grubu bilgi toplamak üzere, projeye katılan farklı ülkelerin 1940 ve 1950 yılları arası basılan gözde gazeteleri kullandılar. Toplam olarak, 4 ülkeden 15 öğretmen ve 100 öğrenci projeye doğrudan katılımda bulundu.

13 MÜFREDATLA BÜTÜNLEŞTİRME: Proje atölyeleri, projeye katılan okullarda oluşturulmuştur. Yoğun bir hazırlık çalışması çeşitli alanlardan oluşan müfredatla bütünleştirildi. Bu deneyim, yalnızca öğrencilerin 5 proje dilindeki becerilerini ilerletmekle kalmayıp diğer alanlardaki daha ileri düzeydeki çalışmaların temelini oluşturmuştur.

14 MÜFREDATLAR ARASI ETKİ: Farklı alanlardaki (tarih, sanat, ana dili, yabancı diller, ICT) öğretmen ve öğrencilerden oluşan takımlar proje üzerinde çalışmışlardır. Projenin başından itibaren 50’den fazla personel (öğretmenler, müdürler, sekreterler, yemek tedariki sağlayan personel ve gözetmenler dahil) projenin içersinde yer almışlardır. NİHAİ ÜRÜNLER: Posterler, video kasetleri, tiyatro oyunları (6 kısa oyun)

15 BAŞLIK: Çalışma dünyasıyla ilişkili inisiyatifler ve faaliyetler OKUL TİPİ: Teknik – Mesleki Okullar ÖĞRENCİLERİN YAŞLARI: 15 – 25 YAŞ

16 PROJE İÇERİĞİ VE FAALİYETLER: Eğitimde ICT’nin kullanımı ile ilgili faaliyetlerin organizasyonu ve projeye katılan okullardaki müfredatlar arası öğretim metotlarının deneysel olarak uygulanması.

17 Mesleki kılavuzluk açısından öğrenciler, dijital diskler üreten ve basım yayım teşebbüsünde bulunan fabrika gibi farklı işletmeleri ve tele – iletişimde uzmanlaşan okulları ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaretler esnasında yaşadıkları deneyimleri birbirlerine aktarmışlardır. Bununla birlikte, ‘Materyal ambalajlama ve reklamcılık’ adı altında Avrupa Tüketici Müsabakasına da katılmışlardır.

18 MÜFREDATLA BÜTÜNLEŞTİRME: Farklı sınıflar esnasında proje üzerinde çalışan öğrenciler. ICT sınıflarında öğrenciler masa – üstü yayımcılığı, CD ROM üretimini ve video konferansı yapmayı öğrenmişlerdir, bunun amacı katılımda bulunan diğer okullarla irtibata geçmeyi sağlayabilmektir.

19 MÜFREDATLAR ARASI ETKİ: Mühendislik bölümünden, işletme çalışmalarından ve IT bölümünden öğrenciler ve öğretmenler projeye dahil olmuşlardır. NİHAİ ÜRÜNLER: Beş dilde bir derginin yayımlanması ve bir CD – ROM’un üretilmesi.

20 DİL PROJESİ ÖRNEKLERİ

21 BAŞLIK: Çevresel koruma üzerinde internete dayalı bilgi OKUL TİPİ: Orta öğretim mesleki okulları ÖĞRENCİLERİN YAŞLARI: 15 – 19 Yaş

22 PROJE İÇERİĞİ VE FAALİYETLER: Kimyasal mühendislik bilgisi üzerinde çalışan öğrenciler her bir ortak ülke içersindeki belli başlı bir nehrin su kalitesi hakkında bilgi toplamışlarıdır. Daha sonra, projenin değiş tokuş kısmında katılım yapmak üzere birbirlerinin ülkelerini ziyaret etmişlerdir.

23 Orada, yapılan değişimin dilbilimsel, sosyal ve kültürel taraflarından başka, öğrenciler kendi ülkelerinden toplamış oldukları veri çiftleri üzerinde çalışmışlar – kayıtlar analiz edilir edilmez, öğrenciler araştırmanın sonucunu üç dilde olacak şekilde internete koymuşlardır.

24 MÜFREDATLA BÜTÜNLEŞTİRME: Proje içeriği çoğunlukla öğrencilerin mesleki dersler aldıkları sınıflarda ele alınmış, dil bütünü proje ile ilgili olarak teknik bir sözlükle zenginleştirilmiştir. ICT sınıflarında öğrenciler video konferansının nasıl yapılacağını öğrenmişler, böylece ortak okulla kurulan iletişim için bu konferansı kullanabilmişlerdir.

25 MÜFREDATLAR ARASI ETKİ: Proje konusu, öğrencilerin mesleki çalışma alanlarının çoğunu kapsamıştır; çevre koruma alanındaki çalışma öğrencilerin biyoloji, fizik ve kimyasal çalışmalarına dayalı olmuştur. NİHAİ ÜRÜN: Üç farklı dilde hazırlanmış ve araştırmanın sonucunu içeren bir internet sitesi (tablolar, rakamlar ve sonuçları içeren metinler).

26 BAŞLIK: Avrupa’yı Yaşama - çoklu beceri atölyelerinde öğrenme zorlukları olan öğrenciler OKUL TİPİ: Özel ortaöğretim okulları ÖĞRENCİLERİN YAŞLARI: 16 – 19 yaş

27 PROJENİN İÇERİĞİ VE FAALİYETLER: Proje, çok az oranda zihinsel ve fiziksel yetersizlikleri olan öğrencilerin yurt dışı seyahati yapmalarına, başka bir kültürü tanımalarına, arkadaşlıklar kurmalarına ve yabancı bir dili öğrenmelerine imkan sağlamaktadır.

28 Özel bir atölyedeki müşterek çalışma dahil, öğrencilerin yaptıkları işbirliği onların cam boyama, yontma, örme ve yama işi gibi çalışmaları kendilerinin üretmelerini sağlamaktadır.

29 MÜFREDATLA BÜTÜNLEŞTİRME: İletişim kurmayı ve bireysel olarak hareket etmeyi öğretmek, öğrenme güçlükleri olan öğrencilerin eğitimi için gerekli bir özelliktir. Okulun pedagojik programının bu kısmını gerçekleştirmede proje bir anahtar faktör olmuştur. NİHAİ ÜRÜN: El sanatlarına ait parçalar (boyanmış camlar ve aynalar, dekore edilmiş bir yastık, ağaçtan yapılmış oyuncaklar)

30 OKUL GELİŞİM PROJESİ ÖRNEKLERİ

31 BAŞLIK: Göçmen çocukların eğitilmesi OKUL TİPİ: Göçmen ailelerden gelen öğrencilerin eğitimleri üzerinde büyük oranda yoğunlaşan okullar

32 PROJE İÇERİĞİ VE FAALİYETLER: Avrupa’daki pek çok okul farklı kültürel art alanlardan gelen öğrencilerini bütünleştirilmesini sağlamanın yollarını aramaktadırlar. Çok kültürlü okulların idare edilmesi kendine özgü problemleri ve zor görevleri beraberinde getirmektedir.

33 Bu yüzden, projeye katılan okullar okuldaki kültürel ve dilbilimsel çeşitlilikten ortaya çıkan zor görevlerin üstesinden gelmek için farklı idari ve pedagojik yaklaşımlar geliştirmişlerdir.

34 DİĞER ORTAKLARIN KATILIMI: göçmen dernekleri, mesleki ya da işçi sendikaları, yerel yetkililer. Öğretmen yerleştirmeleri bu birimler vasıtasıyla düzenlenmektedir.

35 ÖĞRENCİLERİN ROLÜ: Göçmenler konusu sınıfta tartışılmış, bazı öğrenciler uluslar arası proje toplantılarına katılmışlardır. NİHAİ ÜRÜN / SONUÇ: katılımcı okullar kendi pedagojik programlarını güncelleştirmişlerdir

36 BAŞLIK: Geniş katılımlı okullar OKUL TİPİ: Genel orta okullar

37 PROJE İÇERİĞİ VE FAALİYETLER: Avrupa’daki birkaç okul, katılımlı okul oluşturmak için hangi kurumsal yaklaşımları geliştirebileceklerin görmek için strateji üzerinde işbirliği yapmaya karar vermişlerdir.

38 Böyle bir okul yalnızca çevre dostu olan bir okul değil, eğitimsel toplumun tüm üyelerinin (öğrenciler, ebeveynler, eğitim kadrosu ve yerel topluluk) faal olarak katıldıkları ve kendilerini adadıkları demokratik ve katılımcı bir okuldur.

39 Proje, okulları daha geniş bir Avrupa vatandaşlığı kavramı içine giren çevresel açıdan dayanıklı kurumlar haline getirmek için stratejiler geliştirmiştir.

40 DİĞER ORTAKLARIN KATILIMI: Yerel yetkililer, bir öğretmen eğitim merkezi, ebeveyn ve öğrencilere ait cemiyetler. ÖĞRENCİLERİN ROLÜ: “Geniş okul” kavramını geliştirmek için katılım yapan Öğrenci cemiyetleri. NİHAİ ÜRÜN / SONUÇ: Yeni bir pedagojik yaklaşıma dayalı olan kurumsal bir yapı.

41 BAŞLIK. Kültürel miras OKUL TİPİ: Genel ortaokul ve / ya da mesleki okullar

42 PROJE İÇERİĞİ VE FAALİYETLER: Avrupa’da yer alan katılımcı okullar, kültürel miras alanında faal olan yerel topluluk içersinde bulunan ortaklarla bir işbirliği geliştirmenin yollarını aramışlardır.

43 Faaliyetler genç bireylerin o hizmetlerle ilişkilendirilmiş bir mesleğe yönelik ilgilerini (Özellikle mesleki ve teknik eğitim alanlarında) arttırmayla bağlantılı hale getirilmiştir.

44 DİĞER ORTAKLARIN KATILIMI: Müzelerin, tiyatroların ve ulusal parkların eğitim departmanları. NİHAİ ÜRÜN / SONUÇ: kültürel mirasla ilişkili olarak düzenli bir olayın okulun pedagojik programına tanıtılması.

45 PROJELER İÇERSİNDEKİ DEĞİŞİM

46 Ortaklıkların sağlamlaştırılması ve projenin işbirlikçi doğasının derinleştirilmesi için tasarlanan bir dizi fırsat öğrencilere ve çalışan kadroya sağlanmaktadır. Ortaklarınızla projenizi planlarken öğretmen ve öğrenci değişiminin projenin gelişiminde oynayacağı rol üzerinde tartışmanız gerekir.

47 Proje tipine bağlı olarak farklı değişim faaliyetleri
OKUL PPRJESİ DİL PROJESİ OKUL GELİŞİM PROJESİ KADRO DEĞİŞİMİ SÜRE - PROJE TOPLANTISI X MAKSİMUM 1 HAFTA - ÖĞRETMEN DEĞİŞİMİ 1 – 4 HAFTA - ÖĞRETMEN YERLEŞTİRİMİ

48 Proje tipine bağlı olarak farklı değişim faaliyetleri
- MÜDÜR ÇALIŞMA SEMİNERİ X MAKSİMUM 1 HAFTA - BİR SINIF DEĞİŞİMİNE EŞLİK ETME MİNİMUM 14 GÜN ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ - PROJE TOPLANTISI - SINIF DEĞİŞİMİ

49 Proje Toplantısı, projeyi planlama, organizasyon, uygulama, izleme ve değerlendirme gibi konuları tartışmak için katılan okullardan personel ve öğrenciler arasında ülkeler arası bir toplantıdır. Bir proje toplantısına katılan öğrenciler için asgari yaş sınırı yoktur. Yaş konusunda karar vermek için, lütfen anne babalar ile işbirliği halinde yaşı belirleme rehber talimatı için ulusal mevzuata başvurunuz.

50 Öğretmen Değişimleri, projenin içeriğini geliştirmede önemli bir role sahiptir. İlaveten, profesyonel gelişim için mükemmel vasıtalardır. Başka bir Avrupa ülkesinde farklı bir okulda çalışmak, bir kişinin kendi öğretim yaklaşımı hakkında düşünmesi ve bir ortak okulda meslektaşları ile değerli profesyonel ve kişisel bağlar yaratması için fırsat sağlar.

51 Öğretmen Yerleştirmeleri, bir şirket, işletme, girişim veya kamu/özel sektördeki (örneğin sosyal hizmetler, Hükümet Dışı Kuruluşlar, yerel makamlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar) faaliyetlerin yapısal bir yelpazesine katılma imkanı sağlar. Genç insanlar arasında iş dünyasını daha iyi kavramaya katkıda bulunmayı hedefleyen okul-işletme konulu bir projeyi geliştirirken veya bir Okul Geliştirme Projesi geliştirirken özellikle faydalıdır.

52 Okul Müdürü İnceleme Ziyaretleri, okul müdürlerinin ortak okullarda kendi meslektaşlarını tanımalarını sağlayan önemli bir imkandır. Ziyaretler, müdürlerin projelerin ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarını ve projelerin başarısına katkıda bulunma ve engelleri ortadan kaldırmada okul yönetiminin rolünü anlamalarını sağlayacaktır.

53 Sınıf Değişimleri, Lisan Projelerinin vazgeçilmez parçasıdır
Sınıf Değişimleri, Lisan Projelerinin vazgeçilmez parçasıdır. Değişimler esnasında, her iki okuldan öğrenciler toplam proje bünyesinde özel görevler üzerinde birlikte çalışma fırsatına sahip olacaktır. Bu onların yeni kazanılan ve mevcut lisan becerilerini kullanmalarını ve ortaklarının kültürünü daha derinden anlamalarını sağlayacaktır. Katılımcı öğrenci için asgari yaş 14 yıldır. Değişimde her iki grup öğrenciye personel veya diğer uygun büyükler eşlik edecektir (sınıf değişimine refakat).

54 Unutmayınız ki projeniz şunları karşılamalıdır: - Tüm ortakların ilgi alanına girecek bir konuyu ele alması, - Okul idaresi tarafından tam destek alması, - Ebeveynleri kapsamına alması ve onların istek ve kendini adama duygularını yükseltmesi, - Bir Comenius planı tarafından desteklenmesi

55 COMENIUS PLANI Comenius Planı; okulunuzun daha uzun bir zaman diliminde Avrupa ve işbirliği faaliyetlerini planlamasına ve bu faaliyetleri okulun eğitim programıyla bütünleştirmesine yardım etmesi amaçlanarak hazırlanan kısa bir dokümandır. Comenius planınızı hazırlamanıza yardım etmek için, Ulusal Ajansınız size standart bir form sağlayacaktır. Comenius Planınız, okulunuzu ve proje uygulamanızla ilgisi olabilecek okulunuzun şimdiki ve gelecekteki Avrupa’ya yönelik / Uluslararası faaliyetleri gibi tüm belirli konuların kısaca açıklamasını yapmaktadır.

56 Engelli öğrencilere ve onların bulunduğu okullara ve Socrates ve Comenius’un özel bir öncelik verdiğini bilerek, Comenius planı içersinde bu durumu aklınızda tutarak okulunuzun durumunu tarif ediniz.

57 Örneğin okulunuz ailelerin yüksek işsizlik probleminin yaşadığı, şiddet ve uyuşturucu problemlerinin bulunduğu, pek çok öğrencinin okuldan atılma riskini taşıdıkları bir şehirde ya da kırsal bölgede veyahut ta öğrencilerin yurtdışındaki öğrencilerle hemen hemen hiç bağlantı sağlayamadığı bir bölgede buluyor olabilir.

58 Okulunuz özel gereksinimleri olan öğrencilere gerekli eğitimi sağlayabilir, bu okul özel gereksinimleri olan öğrencileri bir araya getirmeye çalışan bir orta okul olabilir ya da belirli pedagojik yaklaşımlar, destek ve gözlem gerektiren oldukça fazla sayıdaki göçmen ya da sığınmacı çocukların okuduğu bir okul da olabilir.

59 COMENIUS PLANI okulunuzun nereden gelip nereye gittiğini takip ederken faydalı bir gereç olacaktır. Comenius Planı aşağıdaki konuları iyice düşünmenize yardım edecektir: Okulunuz neden uluslar arası bir işbirliği yapmak istemektedir? Bununla neleri başarmayı istemektesiniz? Pedagojik yaklaşımlar, öğretim / öğrenim metotları, Avrupa faaliyetlerinin müfredatla birleştirilmesi açısından ne gibi etkiler beklemektesiniz? Bu, okul yönelimini ve fonksiyonel yapıları nasıl etkileyecektir?

60 Ulusal Ajansınız proje başvurunuzla birlikte okulunuzun Comenius Planını okuyacaktır, fakat proje uygulamasından farklı olarak Comenius planınız bir seçim konusu olmayacaktır. Ulusal Ajansınızın, projenizin hangi bağlam içersinde uygulamaya geçeceğini görmeleri için bir gereç olacaktır: yani; okulunuzun belirli özellikleri ve gereksinimleri nelerdir ve proje bu konuların ele alınmasında nasıl bir katkı sağlayacaktır?

61 NE ZAMAN BİR COMENİUS PLANI SUNULACAKTIR
NE ZAMAN BİR COMENİUS PLANI SUNULACAKTIR? Bir Comenius Planını yeni bir Comenius 1 proje başvurusuyla sunmanız gerekmektedir. Bir Comenius planı normal olarak bir yıldan fazla bir süre geçerli kalacaktır.

62 ORTAKLAR NASIL BULUNACAKTIR Kişisel temaslar, hem özel hem de mesleki açıdan iyi bir başlangıç noktasıdır. Siz kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız, meslektaşlarınız ya da okul müdürünüz projeyi sizinle oluşturmayla ilgilenecek yurt dışında yaşayan öğretmenler tanıyor olabilirler. Yerel ya da bölgesel yetkililer de size yardımcı olabilirler.

63 Comenius 2 Hizmet içi eğitim kursları ve Arion çalışma seminerleri de sizin potansiyel ortaklara doğru yönlendirebilir. Bununla birlikte, hazırlık seminer ödeneklerinin da mevcut olduğu Comenius 3 bilgi ağı tarafından düzenlenen hazırlık seminerleri vasıtasıyla ortaklar edinebilirsiniz.

64 Partbase http://partbase. eupro
Partbase Avrupa Komisyonundan verilen destekle geliştirilmiş olan ve internette bulunan bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı okulların potansiyel partnerler aramalarını ve Comenius projeleri için uygun bir ortak bulmak amacıyla kendi okullarını kaydetmelerin sağlamaktadır.

65 Avrupa’daki birkaç eğitim bakanlığı arasındaki işbirliğini çatısı olan Avrupa Okul bilgi ağı, içersinde ortak araştırma faaliyetleri bulunan bir internet sitesidir

66 HAZIRLIK ZİYARETLERİ Okullar bir hazırlık semineri düzenlemek için bir burs almak amacıyla Ulusal Ajanslarına başvurabilirler. Böyle bir seminer bir haftaya kadar sürmekte ve sizin potansiyel ortaklarınızla bir araya gelebilmenizi ve projeyi birlikte tartışıp planlayabilmenizi sağlamaktadır.

67 Proje tanıtım ve ortak bulma (PTOBS) seminerlerine katılıma hazırlık ziyaretlerinde olduğu gibi kaynak sağlanabilmektedir. Bir hazırlık seminerine katılım için kaynak aldığınız durumda normal olarak başka bir hazırlık ziyareti için fon alamazsınız (bu durumu Ulusal Ajansınızla kontrol edin).

68 Aşağıdakileri kapsayan bir hazırlık ziyareti için ödenek başvurusu yapabilirsiniz: • GERÇEK SEYAHAT BEDELLERİ, • SEYAHAT SİGORTA BEDELLERİ, • GENEL GİDERLERİN BİR KISMI. Öğretmenlerin yerleştirimi ile ilgili olan bedellerin kapsam içersine alınmayacağını hatırlamanız önemlidir.

69 Bir hazırlık ziyareti semineri amacıyla başvurmak için, Ulusal Ajansınızda mevcut olan STANDART BİR BAŞVURU formunu doldurmanız gerekecektir. Her bir ülkedeki ulusal ajans, başvurulara ilişkin kendi son başvuru tarihlerini kendileri belirleyecektir, bu yüzden, nasıl ve ne zaman başvuru yapacağınızı öğrenmek için Ulusal ajansınızla irtibata geçmeniz gerekmektedir.

70 Bir hazırlık ziyaretine ev sahipliği yapan okul tarafından üstlenilen bedellerin karşılanması için bir fon MEVCUT DEĞİLDİR. Bu yüzden, katılımcı her okul bu bedelleri kendi ödeneklerinden karşılamak zorunda kalacak ve ortaklar ÖNCEDEN bu bedellerin nasıl paylaşılacağı konusunda karar verecektir. “Seyahat eden” ortaklar Ulusal Ajanslarına hazırlık semineri başvurusunu sunmalıdırlar. MAKSİMUM İKİ KİŞİ okul ziyaretine katılabilir.

71 Hazırlık ziyaretleri bir projeyi ilerletmek için tasarlandıklarından dolayı, proje başvurusu sunulmadan ÖNCE gerçekleştirilmelidir. Bununla birlikte, mevcut projeye katılmayı dileyen diğer okullar daha sonra başvurmakta özgürdürler. Bu okulların kendi hazırlık seminerlerini mevcut bir projenin proje toplantısı ile aynı zamanda olacak şekilde ayarlamaları onlar için yararlı olacaktır.

72 YANINIZA NE ALACAKSINIZ - COMENIUS 1 el kitabı, Başvuranlar için Socrates Kılavuzu, Teklif Duyuruları ve elde edebileceğiniz diğer başvuru kaynakları, başvuru formları - Proje içersinde yer alabilecek olan öğrencilerden gelen mesajlarla birlikte okul müdüründen ve bir olasılıkla da yönetim ya da müdürlükten alacağınız bir iyi niyet ve destek mektubu,

73 Okulunuzla ilgili bilgi, örneğin bir okul broşürü, ilgili planlama ve müfredat belgeleri, seyahat programları ve ülkenizdeki / bölgenizdeki eğitim sistemi ile ilgili bilgi, - İrtibat kurulacak isimlerin bir listesi, verilecek telefon ya da faks numaraları, - Okulunuz ve hizmet ettiği bölgeyle ilgili bir izlenim verecek fotoğraflar, - Özellikle okulunuzla ve yerel topluluk kesimiyle ilgili olan hediyeler

74 KAYNAK BAŞVURUSU İÇİN HAZIRLANMA Comenius 1 projeleri için son başvuru tarihi 1 Marttır. Bununla birlikte, bazı ülkeler için daha erken son başvuru tarihleri vardır. Bu yüzden sizin ve ortaklarınızın ayrı ayrı ulusal ajanslarınızla bu durumu kontrol etmeniz her hangi biriniz için erken bir son başvuru tarihi bulunup bulunmadığını öğrenmeniz tavsiye edilmektedir.

75 Başvuru formu, hem tüm proje için bir müşterek başvuru formu hem de başvuran her bir okul için bireysel bir başvuru şeklindedir. Bu da, temel proje bilgisi, ortaklık, proje içeriği proje organizasyonuyla ilgili soruların tüm projeyi ilgilendirdiği anlamına gelmektedir, siz ve ortaklarınızın bunları birlikte doldurmaları gerekir.

76 Bununla birlikte, başvuru formunun BÜTÇE KISMI, başvuran her bir okulu ilgilendirir, ve her bir okul tarafından bireysel olarak doldurulmalıdır. Her okulun da kendi Comenius planını da kendisi hazırlaması gerekir.

77 Koordineyi sağlayan okul müşterek olarak tamamlanan başvuru formunu, ulusal ajansına bütçe kısmı ve Comenius planı ile birlikte sunmalıdır. Her bir ortak okul müşterek olarak tamamlanan form kısmının bir kopyasını kendi bütçe bölümü ve Comenius planı ile birlikte Ulusal ajansına sunacaktır. Başvuru formunun müşterek kısmının sizin dilinizden farklı bir dille tamamlanması durumunda ulusal ajansınız sizden bir çeviri yapılmasını talep edebilecektir.

78 Aşağıdakiler, başvuru formunun hangi kısmının bireysel hangi kısmının müşterek olarak doldurulacağını göstermektedir: MÜŞTEREK: Proje temelleri, Proje ortaklığı, Proje içeriği, Proje organizasyonu, Özet BİREYSEL: Bütçe, Bütçe bildirisi, Comenius Planı

79 BİR BAŞVURUNUN İYİ BİR BAŞVURU OLMASINI SAĞLAYAN HUSUSLAR - Projeniz kültürler arası bilincin oluşmasını ne kadar iyi sağlamaktadır? - Projeniz dillerin öğrenimini ne kadar iyi sağlamaktadır? - Projeniz özel gereksinimleri olan çocukların ihtiyaçlarını ne kadar iyi sağlamaktadır? - Projeniz eşit fırsatların verilmesini ne kadar iyi sağlamaktadır?

80 Her bir projenin tüm bu öncelikleri gerektiği biçimde yerine getiremeyeceği açıktır. Bu anlaşılır ve kabul edilebilir bir durumdur: tüm önceliklerin yerine getirmek için zayıf bir teşebbüste bulunmak yerine BELİRLİ SAYIDAKİ ÖNCELİKLER ÜZERİNE ODAKLANMAK BİR PROJE İÇİN DAHA İYİDİR.

81 SEÇİM VE SÖZLEŞME YAPILMASI Comenius projeleri uluslar arası projeler olduğundan dolayı, uluslar arası bir seviyede ve Avrupa seviyesinde onaylanmaları gerekmektedir. Bu yüzden, başvuru işlemi ulusal ajansınız tarafından yürütülen ulusal bir seçimden oluşmakta ve bunun ardından bir Avrupa Konsültasyon Prosedürü gelmektedir.

82 Uygulamada bu durum ulusal ajansınızın proje başvurunuzu kabul edip etmediği anlamına gelmektedir, daha sonra ulusal ajansınız ortaklarınızın ulusal ajanslarına danışacak ve onların da proje başvurularının kabul edilip edilmediğini öğrenecektir. Okul projelerinin ve okul gelişim projelerinin EN AZ ÜÇ ORTAĞA sahip olması gerekmektedir; projenin onaylanması için ortaklarınızdan en az ikisinin proje başvurularının kabul edilmesi gerekmektedir. Dil projeleri ile ilgili olarak, hem siz hem de ortağınız ayrı ayrı ulusal ajanslar tarafından seçilmelidir.

83 Faaliyetlerin planlı başlangıcından önce, Ulusal Ajansınız seçim sonuçları prosedürü konusunda sizi bilgilendirecektir.

84 BAŞVURUNUZ BAŞARILI OLDUĞUNDA NE OLMAKTADIR Ulusal ajansınınız sizi projenizin seçildiği konusunda bilgilendirecek, başvurunuzda belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlayacağınız ve sözleşmesel ve rapor verme gereksinimlerini yerine getireceğinizi belirteceğiniz bir sözleşmeyi size gönderecektir.

85 Sözleşme kanuni bir belgedir, bu yüzden okulunuz adına sözleşmeyi imzalamaya yetki verilen kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. Sözleşmenin imzalı bir suretini kendinizde bulunduracak ve diğerini de ulusal ajansınıza geri göndereceksiniz. Ulusal ajansınız imzalı sureti aldığında sözleşme yürürlüğe girecektir.

86 İmzalı kopyayı aldığında ulusal ajansınız, ilk proje yılı için size bir ödenek sağlayacaktır. Bu ödenek iki taksite bölünecektir: - İlk önce proje ödeneğinin 80%’ini alacaksınız; normal olarak bu ödenek ulusal ajansınız sözleşmeyi aldığı tarihten sonraki bir ay içersinde ödenmektedir. - Ödeneğin geriye kalan 20%’sini sözleşme süresinin sonunda başarılı bir sonuç raporunun ve harcama dökümünün alınmasıyla alacaksınız.

87 Ödenek iki kısımdan oluşmaktadır: verilmesi kabul edilebilir proje bedellerini kapsayan STANDART MİKTAR, ve uluslar arası değişim bedellerini karşılamak için DEĞİŞKEN MİKTAR. Her bir okulun değişken miktarı seyahat eden kişilerin sayısına, öğrenci mi yoksa personel mi olduklarına, nereye gidileceğine ve ne uzunlukta kalınacağına bağlıdır. Comenius fonları seyahat ve sigorta bedellerini tam olarak karşılayacaktır, fakat temel yaşam bedelleri yalnızca kısmen karşılanacaktır. Başvuru formları uygulanabilir oranlarla ilgili olarak güncel bilgiyi içermektedir.

88 Yalnızca aşağıdaki kategoriler için STANDART ÖDENEK miktarını kullanabilirsiniz: 1) Personelin ve öğrencilerin dil açısından hazırlanmaları: hedef dilde verilen ekstra dersler, özerk öğrenim için CD ROM, kitaplar gibi gerekli materyallerin satın alınması. 2) Proje faaliyetlerinde kullanılan malzemeler: örn. Kağıt, el sanatları ve sanatsal faaliyetler için malzemeler, sınıf ya da alan çalışması için materyaller, müzelere giriş ücretleri, ve alan çalışması ile ilgili olarak yerel seyahat ücreti vb.

89 3) Dışardan bir firmaya yaptırılan çeviriler, 4) Dokümantasyon: şema, yazılı belgeler 5) Yazılım: internet / e-posta bağlantısı ya da proje faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olan yazılım 6) Genel idare: iletişim, ofis tedarikleri, fotokopiler 7) Diğer: yukarıdaki herhangi bir kategoriye uymayan fakat projenin yürütülmesi için gerekli olan malzemeler / bedeller.

90 DEĞİŞKEN MİKTAR, proje dahilinde seyahat edenlerin seyahat ve seyahat sigorta bedellerini kapsamakta ve personelin, istisnai durumlarda öğrencilerin, genel yaşam bedellerine katkıda bulunmaktadır.

91 Ödenek, asla projeyle doğrudan ilişkili olmayan bedelleri karşılamak için kullanılamaz. Örneğin, katılımcı okullardaki personel tarafından sağlanan yukarıdaki hizmetlerden hiçbirisi proje ödeneğinden fon almaya elverişli değildir. - Tüm ödeneği kullanmadıysanız, geriye kalan miktarı ulusal ajansınıza geri göndermek zorunda olacaksınız. Bu yüzden, ödenek başvurunuzda gerçekçi olun ve kullanabileceğiniz kadar büyük bir ödenek için başvurun! - Fonlar standart miktardan değişken miktara aktarılamaz, bunun tam tersi de mümkün değildir. Fonlar bir sözleşme yılından diğerine de aktarılamaz.

92 Şayet okulunuz sosyo – ekonomik açılardan engelli durumdaysa ya da özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için faaliyet gösteren bir kurumsa, daha yüksek standart bir miktar için başvurabilirsiniz (bunun gerekli olduğunu Comenius planında haklı çıkarmak zorundasınız). Benzer şekilde, bir proje kapsamı içersinde seyahat edenlerden birisinin sosyo – ekonomik nedenlerden dolayı dezavantajlı ya da engelliyse ve seyahat ederken ya da yurt dışında kalırken özel bir yardıma gerek duymaktaysa daha yüksek bir miktar için başvurabilirsiniz (bu durumu başvuru formunun “bütçe” bölümünde belirtmelisiniz)

93 RAPOR VERME – PROJENİN UYGULANMASI – İZLEME DEĞERLENDİRME,
RAPOR VERME – PROJENİN UYGULANMASI – İZLEME DEĞERLENDİRME, Gibi konular ile ilgili olarak ULUSAL AJANS tan faydalanabilirsiniz.


"COMENIUS PROJELERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları