Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. AÇIK KIRIKLAR Op. Dr. Taşkın ALTAY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. AÇIK KIRIKLAR Op. Dr. Taşkın ALTAY."— Sunum transkripti:

1 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. AÇIK KIRIKLAR Op. Dr. Taşkın ALTAY

2 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. AÇIK KIRIK ► Tanım  Cilt ve yumuşak dokuların bütünlüğünün bozulması ile kırığın veya kırık hematomunun dış ortamla kontamine olmasıdır.

3 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. ► Açık Kırıklar belki de inkomplet amputasyonlar olarak düşünülmesi gereken cerrahi acil durumlardır.

4 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. ► Hipokrat savaşların cerrahların eğitiminde önemli rol oynadığını düşündü. ► Yaranın açık bırakılmasının iyileşmedeki önemini belirtti.

5 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. ► Galen Hipokrat’ a ek olarak uygun antibiotik kullanımının yara iyileşmesindeki etkisini belirtti

6 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Tscherne çağları ► 1. Yaşamın korunması, ► 2. Ekstremitenin korunması ► 3. Enfeksiyondan korunma ► 4. Fonksiyonun korunması

7 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. 1. Çağ ► Preantiseptik dönem ► Ölüm oranı çok yüksekti.

8 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. 2. Çağ ► Thomas splinti ile ölüm oranında düşme ► Bol miktarda amputasyon yapıldı ► Amputasyonlar sonucu protez teknolojisinde ilerleme

9 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. 3. Çağ ► 1960 ların ortasından itibaren ► Dikkatli antibiyotik kullanımı ► Enfeksiyondan korunmaya odaklanma

10 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. 4. Çağ ► Agresif yara debridmanı ► Kalıcı kırık stabilizasyonu ► Geciktirilmiş yara kapatılması ► Sonunda fonksiyonların korunması

11 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Tedavinin Amacı ► Enfeksiyonu önlemek ► Kırık iyileşmesini sağlamak ► Pseudoartrozdan kaçınmak ► Ekstremiteyi ve hastayı tam iyileştirmek ► Mümkün olduğunca erken tam fonksiyona ulaşmasını sağlamak.

12 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. ► Prognozu etkileyen en önemli faktör travma anında ekstremiteye gelen enerjinin gücüdür ► Kontaminasyonun tipi ► Yumuşak doku hasarının genişliği prognozu etkileyen faktörlerdendir.

13 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. İlk acil tedavi ► Hayati tehlike olup olmadığı ► Hava yolu açıkmı ► Aktif kanama varmı ► Dolaşım sistemi nasıl

14 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. ► Ekstremitede kanamayı durdurmak için baskılı bandaj uygula ► Şok durumunda sıvı ver ► Kan transfüzyonu yap ► Kanamanın nerden geldiğini araştır

15 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. ► Santral sinir sistemini değerlendir öncelikle servikal yan grafi al ► Toraks batın ve ürogenital sistemi incele ► Toraks AP ve pelvis AP grafilerini al

16 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Acil Tedavi ► Hastanın stabilizasyonu ► Atelleme yap DALAK

17 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Ekstremitenin Muayenesi ► Dolaşım ve sinir fonksiyonlarını değerlendir ► Yarayı değerlendir ► Mümkünse fotoğraf çek değilse ayrıntılı rapor düzenle

18 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Değerlendirme ► Fizik muayene  Tek bakışlık yumuşak doku muayenesi  Nörolojik durum  Dolaşım  Kompartmanlar

19 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Değerlendirme ► Röntgen  Standart AP-Yan grafiler  Kırık kemiğin alt ve üst eklemlerini görecek şekilde

20 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Değerlendirme ► Öykü  Oluş mekanizması ► Yüksek yada düşük enerji  Geçen süre  Ek yaralanmalar  Kronik hastalık öyküsü

21 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Tetanoz Toxoidi İmmun hikayeTetanoz eğilimi olmayan Tetanoz eğilimi olan BilinmeyenEvet >3 aşı <5 yılHayır 2.5 cc tetanoz toxoidi tüm politravma hastalarına yapılmalıdır. Onun dışında ; *Tetanoz eğilimli hasta: >6 saatten eski, kompleks yumuşak doku yaralanması olan, yara >1 cm derin, ateşli silah, ezilme, yanık, yılan ısırıkları, devitalize dokular, yağ ile kontamine, denerve,iskemik

22 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Tetanoz İmmun Globülin 250-500 ünite kas içi : İmmun hikayeTetanoz eğilimi olmayan Tetanoz eğilimi olan BilinmeyenHayırEvet >3 aşı <5 yılHayır

23 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Gustilo, Anderson 1984 Tip I Düşük enerji, minimal yumuşak doku hasarı, cilt yaralanması < 1cm, genellikle içerden dışarıya doğru Tip IIOrta- yüksek enerji, laserasyon 1- 10 cm, crush yaralanma değil, minimal kontaminasyon Tip IIIA Yüksek enerji, 10cm’den fazla laserasyon, yeterli kemik yumuşak doku örtüsü, parçalı yada segmenter kırık Tip IIIB Yüksek enerji, yaygın yumuşak doku sıyrılması, flep gerektiren yetersiz yumuşak doku örtülmesi, periostal sıyrılma, masif kontaminasyon Tip IIIC Tedavi gerektiren damar yaralanması

24 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. - Basit kırık - Fragman basısıyla cilt açık - Hiç yada çok az kontaminasyon - Hiç yada çok az kontüzyon Gustilo tip 1

25 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl.

26 Gustilo tip II - Multifragmanter kırık - Direkt travma - Derin yara - Kontaminasyon + - kontüzyon + - Kompartman sendromu muhtemel

27 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. ► Tip 3 kırıklarda aşağıdaki özelliklerden biri yada daha fazlası mevcuttur 1. Yüksek enerjili ateşli silah yaralanması 1. Yüksek enerjili ateşli silah yaralanması 2. Deplase segmenter kırıklar 2. Deplase segmenter kırıklar 3. Önemli diafizel segment kaybı olan kırıklar 3. Önemli diafizel segment kaybı olan kırıklar 4. Tamir gerektiren vasküler yaralanma 4. Tamir gerektiren vasküler yaralanma 5. Özellikle tarım sahası yaralanmaları nedeniyle oluşan kontamine açık kırıklar 5. Özellikle tarım sahası yaralanmaları nedeniyle oluşan kontamine açık kırıklar

28 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Gustilo tip IIIA

29 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Gustilo-Anderson 3° A ► Sınırlı periosteal ve kas sıyrılması mevcut ► Major plastik rekonstrüktif işlemler gerekmez ► Kırık sıklıkla parçalı ve deplase

30 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. - Kemik defekti, parçalanma - Direkt travma - Kontüzyon ++ - Kontaminasyon ++ - Dekolman - Periostun kaybı - Belirgin kompartman sendromu - Kemikten yoğun yumuşak doku sıyrılması - Rekonstrüktif işlem gerekir Gustilo tip IIIB

31 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Gustilo tip IIIB

32 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. - Kemik defekti, parçalanma, - Direkt travma - Kontüzyon +++- Kontaminasyon +++ - Dekolman ++- Periost kaybı ++ - Kompartman sendromu- vasküler yaralanma Gustilo tip IIIC

33 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. ► Açık kırıkların sınıflaması en doğru olarak yara debridmanı esnasında yapılır ► Yumuşak doku yaralanmasının genişliği debridman esnasında doğru olarak değerlendirilir.

34 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. ► Uygulayıcılar arası uyum % 60 ► Tibia modeli ► Cilt lezyonunun boyutu ► Ameliyathanede sınıflama Gustilo, Anderson 1984

35 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Antibiotik tedavisi

36 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. ► Cild bariyeri delindiğinde bakteriler lokal yollardan içeri girerler ► Doğanın gereği üremeye ve orda yaşamaya çaba gösterirler ► Etrafta ne kadar yaralanma sahası varsa ne kadar çok nekrotik doku varsa bu çabalarında o kadar çok başarılı olurlar. ► Burada vücudun savunma mekanizmaları ile bakteriler arasında yarış başlar.

37 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Enfekte edici organizmanın virülansı ► Konak dokudaki yapışma yeteneğine ► Patojenitisine ► Konak dokunun defansını nötralize edici olarak bakterinin kendi humoral ve mekanik faktörlerle saldırı gücüne

38 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Önerilen Antibiotik Tedavisi 1 kuşak Seph Gentpenicilin Derece I  Derece II  +/- Derece III  +/- Çiftlik ve savaş yaraları  (Gustilo, ve ark. ; JBJS 72A 1990)

39 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Antibiotik tedavi süresi ► İlk 72 saat ► Her ek girişimden sonra 48 saat

40 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Once Daily, High Dose Versus Divided, Low Dose Gentamicin for Open Fractures. Clinical Orthopaedics & Related Research. (366):197-204, September 1999. Sorger, Joel I. MD *; Kirk, Patrick G. MD *; Ruhnke, Christopher J. MD *; Bjornson, Stephen H. MD, PhD **; Levy, Martin S. PhD +; Cockrin, James PhD +; Tang, Peter AB ++

41 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. Ne zaman kültür alalım? ► Debridman sonrası klinik olarak enfeksiyon bulguları varsa kültür alınması önerilir.

42 TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl.

43 Teşekkür ederim 24.12.2005


"TC. SB. İZMİR Tepecik Eğ. Ar. Has. 1. Ort. ve Trav. Kl. AÇIK KIRIKLAR Op. Dr. Taşkın ALTAY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları