Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJES İ TANITIMINA HOŞGELD İ N İ Z BEKİLLİ KAYMAKAMLIĞI “ OKUMAK BAŞARMAKTIR”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJES İ TANITIMINA HOŞGELD İ N İ Z BEKİLLİ KAYMAKAMLIĞI “ OKUMAK BAŞARMAKTIR”"— Sunum transkripti:

1 PROJES İ TANITIMINA HOŞGELD İ N İ Z BEKİLLİ KAYMAKAMLIĞI “ OKUMAK BAŞARMAKTIR”

2 Projenin Gerekçesi Türk toplumu olarak okuma noktasında ciddi sorunlarımızın olduğu bilinen bir gerçektir.Okuma küçük yaşlarda edinilmesi gereken bir alışkanlıktır. Türk toplumu olarak okuma noktasında ciddi sorunlarımızın olduğu bilinen bir gerçektir.Okuma küçük yaşlarda edinilmesi gereken bir alışkanlıktır. Çocuk Vakfı Çocuk Edebiyatı Okulunun yaptığı “Türkiye’ nin Okuma Alışkanlığı Karnesi, Eylül 2006” başlıklı araştırmadan çarpıcı sonuçlar: 1) % 88’i okuryazar olan Türkiye’de düzenli kitap okuma alışkanlığı oranı binde bir. 2) İhtiyaç maddeleri sıralamasında kitap 235’inci sırada. 3) Gençlerin % 70’i hiç okumuyor. 4) Öğretmenlerin % 63’ü bazen kitap okuyor. 5) Yetişkin nüfusun %95’i yalnızca televizyon seyrediyor, % 5’i televizyon izlemenin yanı sıra kitap okuyor. 6) Türkiye’de kişi başı kitaba yılda harcanan para sadece 45 kuruş.

3

4 MİLLETLERİN BİR YILDA KİŞİ BAŞINA OKUMA SAYILARI Bir Japon bir yılda ortalama 25 kitap okuyor Bir İsviçreli bir yılda ortalama 10 kitap okuyor. Bir Fransız bir yılda ortalama 7 kitap okuyor Türkiye'de 6 kişi yılda 1 kitap okuyor.

5 “ Türkiye Okuyor” Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL Türkiye’nin okuma noktasında eksikliğini görerek “Türkiye Okuyor” projesinin startını 2008 yılında verdi. Bizler de bu yıl Denizli ilimizde uygulanmakta olan “Başarı İzleme ve Geliştirme” projesi kapsamında başarının anahtarı olarak gördüğümüz kitap okuma alışkanlığını Hayat Boyu Öğrenme anlayışı ile tüm bireylere kazandırmak için “Okumak Başarmaktır” sloganı ile bu projeyi hazırladık.

6 Projenin amacı Okuma alışkanlığının yaşam tarzı haline getirilmesi ve yaygınlaştırılması.

7 Proje kapsamında yapılacak çalışmalar 1.Projenin toplantılar düzenlenerek ve afişler hazırlanarak öğrenci ve velilere tanıtılması 2.Evde okuma saati uygulaması 3.Okul ve sınıf kütüphanelerinin oluşturulması ve zenginleştirilmesi a.Tüm kurum ve kuruluşların okul ve sınıf kitaplıklarına kitap desteği sağlamaları b.Velilerin okul ve sınıf kitaplıklarına kitap desteği sağlamaları 4.İlçe kütüphanesine öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde götürülerek kütüphanenin tanıtılması 5.Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla okulda kitap okuma çalışmalarının yapılması

8

9

10

11 Sosyal ve kültürel etkinlikler - ” Okumak Başarmaktır ” konulu konferans ve seminerlerin düzenlenmesi -Velilere yönelik “Aile ve Kitap” konulu seminerler düzenlenmesi -Şiir okuma etkinlikleri düzenlenmesi -Kitap okuma şenliğinin düzenlenmesi -Not: Proje kapsamında kitap okuma yarışmaları düzenlenmeyecektir. Amacımız öğrencilerimizi bu konuda yarıştırmak değil kitap okuma sevgisi kazandırmaktır. Az veya çok her gün kitap okuyan her öğrenci bu projenin birincisidir. -Taşı delen suyun gücü değil, sürekliliğidir!!!

12 İ LÇEDE YAPILACAK SINAVDA HER GURUBA 60’ŞAR SORU SORULACAK (TEST ŞEKL İ NDE)

13 Ö Ğ RENC İ LER İ N DAHA GEN İ Ş KATILIMINI SA Ğ LAMAK İ Ç İ N DE Ğ ERL İ VE CAZ İ P ÖDÜLLER VER İ LECEK

14 1.GURUP (B İ S İ KLET, FOTO Ğ RAF MAK İ NASI, 100 TL’L İ K HED İ YE ÇEK İ ) 2. GURUP NETBOOK, FOTO Ğ RAF MAK İ NASI, 100 TL’L İ K HED İ YE ÇEK İ ) 3. GURUP NETBOOK, CEP TELEFONU, 100 TL’L İ K HED İ YE ÇEK İ ) İ LK 30 Ö Ğ RENC İ YE AMASYA GEZ İ S İ (PLANETERYUM)

15 ELEMELER OKULLARDA  Nisan sonlarında İ LÇE GENEL İ  Mayıs başlarında

16 SINAV SORULARINI 3’ER K İ Ş İ L İ K 3 KOM İ SYON HAZIRLAYACAK Liseler ilkö ğ retime İ lkö ğ retimler liselere

17 OKUTAN OKULLARIN BEL İ RLENMES İ

18 1- “Okutan Okul” olmak için başvurmak isteyen okullar 15 aralı ğ a kadar, BAŞVURU formunu AR-GE ye teslim edecekler

19 2- “Okutan Okul” olmak isteyen okullar klavuzda belirtilen çalışmaları yapacaklar ve 12 kriterden de ğ erlendirmeye tabi tutulacaklardır.

20 3- 100 puan üzerinden 90 ve üstünde puan alan okullar “OKUTAN OKUL” İ lan edilecektir.

21 “Okutan Okul” Seçilen okullara “OKUTAN OKUL BAYRA Ğ I” “OKUTAN OKUL PLAKET İ ” “TEŞEKKÜR BELGES İ ” ile ödüllendirilecektir.

22 OKUTAN OKUL başvurusunu yapan okullar belirlenecek komisyonlarca N İ SAN ayı içinde ziyaret edilerek de ğ erlendirilecektir.

23 HALKA YÖNEL İ K B İ L İ NÇLEND İ RME ÇALIŞMALARI

24  Hazırlanacak Afişler okullara da ğ ıtılarak halk projeden haberdar edilecek  Yerel medyada projenin tanıtıldı ğ ı ve okumanın öneminin anlatılaca ğ ı programlar yapılacak

25  Okumanın önemini anlatan küçük el broşürleri hazırlanarak ö ğ rencilerce halka da ğ ıtılacak  Yıl sonunda meydanda yapılacak olan “E ğ itim Şenlikleri”nde kitapevleri stant açacak, imza günleri düzenlenecek

26  Ödül Töreni halka açık şekilde meydanda yapılacak ve bu törende bilgilendirmeler yapılacak

27 SONUÇ

28 Bu projeyi gerçekleştirmenin sonucunda; 1- Bakanlı ğ ın hedefledi ğ i100 temel eserin okunmasında önemli bir mesafe alınmış olacak 2- Okullarımızda 100 temel eserin temin edilmesi sa ğ lanmış olacak

29 3- Ö ğ renciler kitap okumanın önemini ve nasıl kitap okunaca ğ ını kavrayacak 4- Halkta farkındalık meydana getirilmiş olacak 5- Projeyle kitap okuma bilinci daha geniş kitlelere kazandırılacak

30 NOTLAR  AFİŞLER A3 BOYUTUNDA RENKLİ OLARAK HAZIRLANIP OKULLARA DAHA SONRA GÖNDERİLECEK. OKUL GİRİŞLERİNDE ASILI DURMASI (5 ay)  PROJE KLAVUZU HAZIRLANDI. SON ŞEKLİ MAİL YOLUYLA OKULLARA GÖNDERİLECEK (tüm detaylar klavuzda)  OKUTAN OKUL OLMAK İSTEYEN OKULLAR BAŞVURU FORMUNU DOLDURUP GÖNDERECEKLER.

31

32 Bir Başarı Hikayesi  İmkansızlıklara rağmen ÖSS’de Türkiye 866.’sı oldu  MERSİN’in Kumkuyu beldesinde yaşayan 8 nüfuslu ailenin en büyük oğlu Ali Taşar (28), imkansızlıklara rağmen ilköğretim ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra, 2008 yılında girdiği ÖSS’de Türkiye 866.’sı oldu. Taşar, ilköğretim okulunda okurken, babası Ahmet Taşar bağırsak ülserine yakalandı. Hasta baba, en büyük oğlu Ali ile okula giden diğer 3 çocuğunu okuldan aldı. Böylece ailenin geçimini evin en büyük çocuğu Ali Taşar üstlendi. Taşar, aradan 4 yıl geçtikten sonra “açık öğretim okulu” aracılığıyla hem ilköğretim hem de liseyi dışarıdan bitirip, 2008 yılında ÖSS’de Mersin 21.’si ve Türkiye 866.’sı oldu. Okuldan alınan diğer 3 kardeşini de yeniden okula başlatan Taşar’ın 3 kardeşi de üniversiteli oldu. Taşar, kendisini denemek için girdiği KPSS’de de Türkiye 49.’su oldu.

33 TEŞEKKÜR EDER İ M


"PROJES İ TANITIMINA HOŞGELD İ N İ Z BEKİLLİ KAYMAKAMLIĞI “ OKUMAK BAŞARMAKTIR”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları