Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maddi Duran Varlık İşlemleri MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ 19-23 KASIM 2012 BİLAL ARSLAN Maliye Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maddi Duran Varlık İşlemleri MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ 19-23 KASIM 2012 BİLAL ARSLAN Maliye Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 Maddi Duran Varlık İşlemleri MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ 19-23 KASIM 2012 BİLAL ARSLAN Maliye Uzmanı

2 MİZAN TESPİT EDİLEN DURUMLAR 250 Arazi ve Arsalar Hesabının 800- 06.01.05.01 arsa satışı koduyla uyumlu olmaması. HES KOD E1E2E3E4HESADIBORÇALACAK 2502000ARSALAR29.085.0000 8006151Arsa Satışı03.000.000 MİZAN

3 M.D.V ARTIŞI=123.000 830.6 =55.000 250, 251, 252, 253, 254 ve 255 hesaplarının borç toplamlarındaki bir önceki yıla göre artış tutarı ile 830.6 ile başlayan kodlarının toplamlarının karşılaştırılması 2011 KESİN MZN. 2012 GEÇİCİ MZN. HESKODEKODHESADIBORÇ BAK. 2501.4Kanalizasyon Hatları10.000 60.000 251 1.2.5Mesleki Eğitim Merkezleri60.000 252 1.1.1.Hizmet Binalar50.00055.000 253 2.4İş Makineleri ve Aletleri80.000140.000 2541.4Arazi Taşıtları20.00010.000 2552.5Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları5.00015.000 83006.1.2.1Büro Makinaları Alımları

4 Bütçe gideri yazılmayan MDV artışları  Diğer kurumlardan devredilenler  Satış  Envanter kaydı yapılanlar

5 250-Arazi ve Arsalar Hesabının kullanılmaması MİZAN HES KOD E1E2E3E3 E4HESADIBORÇALACAK 250ARAZİ VE ARSALAR HESABI ---- 8006151Arsa Satışı03.000.000

6 AMORTİSMAN AYRILMAMASI Yıl sonunda 251 Hesap ekod1 seviyesinde borç bakiyesi varken 257.1. ekod2 seviyesinde alacak tutarında artış olmaması GEÇİCİ MİZANKESİN MİZAN HESKODEKODHESADIBORÇALACAKBORÇALACAK 25104.0.0.0Kanalizasyon Hatları10.000 2.000 10.000 2.000 257 01.4.0.0Kanalizasyon Hatları 1.500 3.000 1.500 3.000 252, 253, 254, 255 Hesaplar için de geçerlidir.

7 ÖNCEKİ YIL KESİN MZN. CARİ YIL KESİN MİZAN HES KOD EKODHESADIBORÇALACAKBORÇALACAK 251 04.0.0.0 Kanalizasyon Hatları 100.000 15.000 90.000 8.000 252 1.2.5 Mesleki Eğitim Merkezleri 60.0000 0 253 2.4 İş Makineleri ve Aletleri 100.00025.000100.00030.000 254 1.4 Arazi Taşıtları 60.0000180.0000 255 3.2 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 15.0004.00015.0000 257 01.4.0.0 Kanalizasyon Hatları 1.500 10.000 1.50025.000 257 2.2.5 Mesleki Eğitim Merkezleri 018.000021.000 257 3.2.4 İş Makineleri ve Aletleri 15.00040.00030.00045.000 257 4.1.4 Arazi Taşıtları 024.000084.000 257 5.3.2 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar 4.00015.000019.000

8  Varlık tutarından daha fazla amortisman uygulanamaz. Yıl sonu mizanında 257.1. ekod3 seviyesinde önceki yıla göre alacak tutarındaki artışın 251 hesap ekod2 seviyesindeki borç bakiyesine eşit veya fazla olması ÖNCEKİ YIL KESİN MZN. CARİ YIL KESİN MİZAN HESKODEKODHESADIBORÇALACAKBORÇALACAK 25106.1Köprüler4.000 6.000 25701.6.1Köprüler4.000 6.000 4.000 9.000 Bu durum 252, 253, 254, 255 hesaplar için de geçerlidir.

9  Varlık hesaplarından çıkış yapılmasına rağmen amortisman hesabından düşülmemiş. 251 Hesap ekod1 seviyesinde alacak tutarında kayıt varken 257.1. ekod2 seviyesinde borç tutarında kayıt olmaması 20112012 HESKODEKODHESADIBORÇALACAKBORÇALACAK 25106.1 Köprüler 90.0000150.00090.000 25701.6.1 Köprüler 018.000 30.000 252, 253, 254, 255, 256 hesaplar için de geçerlidir.

10 251-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının kullanılmaması MİZAN HESKO D E1E1 E2E2 E3E3 E4E4 HESADIBORÇALACAK 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI ---- 8006199 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri 06.000.000

11 800.6.2.2.1. Taşıt Satışı Gelirleri Hesabının alacak tutarında bir önceki aya göre artış varken 254-Taşıtlar Hesabının alacak tarafında artış olmaması ÖNCEKİ AY MİZANISONRAKİ AY MİZANI HESKODEKODHESADIBORÇALACAKBORÇALACAK 2541.4Arazi Taşıtları 26.000 16.00026.000 16.000 8006.2.2.1 Taşıt Satışı Gelirleri 0 16.0000 25.000

12 Amortisman giderleri ile amortisman tutarları arasındaki eşitsizlik HE SK OD E1E2E3E4HESADIBORÇALACAK 6301301 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Amortisman Giderleri 55.0000 630130102Binaların Amortisman Giderleri66.0000 630130103Tesis, Makine Ve Cihazların Amortisman Giderleri44.0000 630130104Taşıtların Amortisman Giderleri33.0000 630130105Demirbaşların Amortisman Giderleri22.0000 630130106 Diğer Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri 3.0000 25701 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri055.000 25702 Binalar066.000 25703 Tesis, Makine ve Cihazlar044.000 25704 Taşıtlar033.000 25705 Demirbaşlar022.000 25706 Diğer Maddi Duran Varlıklar03.000

13  Mal ve Hizmet alım giderleri ile MDV hesapları arasındaki tutarsızlık MİZAN HES KOD E1E2E2 E3E3 E4E4 HESADIBORÇALACAK 83003 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 8300301 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 8300302 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 8300307 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri 8300308 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri

14 Tüketim suretiyle çıkışta “630.14-İlk Madde ve Malzeme Giderleri” hesabının kullanılmaması  satın alınan tüketim malzemelerinden ne kadarlık bir kısmının tüketildiği mali tablolardan anlaşılamamaktadır.  taşınır işlem fişi düzenlenmeyecek haller istisnadır. MİZAN HESKO D E1E1 E2E2 E3E3 E4HESADIBORÇALACAK 1503211Kırtasiye Malzemeleri150.00050.000 6301414 Kırtasiye Malzemeleri 00

15 800 06010401Arazi Satışı 800 06010501Arsa Satışı 800 060201 Taşınır Satış Gelirleri 800 0602 01Taşıt Satış Gelirleri 83006010501Sabit iş Makinası Alımları 83006010530Hareketli İş Makinası Alımları 830060301 Bilgisayar Yazılımı Alımları 83006030201Harita Alımları 830060302 Plan Proje Alımları 83006040201Hizmet Binası İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 830060402 Lojman İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 83006040203Sosyal Tesis İçin Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 83006040301Hizmet Binası İçin Alım ve Kamulaştırma Giderleri 83006040302Lojman İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri 830060403 Sosyal Tesis İçin Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri 83006040390Diğer Bina Alım ve Kamulaştırma Giderleri

16 MDV=Sermaye Gideri-Sermaye Geliri + envanter Denklik tablosu HESKO D BORÇALACAK 125..MADDİ DURAN VARLIKLARsatın alma10 125..MADDİ DURAN VARLIKLARenvanter4 225..MADDİ DURAN VARLIKLARsatış10 125..MADDİ DURAN VARLIKLARBağış olarak alma 3 225..MADDİ DURAN VARLIKLARBedelsiz devretme 7 2500Envanter4 2600Gelirler3 1630Giderler7 1830Sermaye Gideri10 2800Sermaye Geliri10

17 Taşınır ve taşınmaz işlemleri Madde 44-  taşınır ve taşınmaz edinilmesi,  yönetilmesi,  trampası,  elden çıkarılması,  ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem,  Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması,  işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlarında düzenlenir.  Bu malların kaydı ile taşınırların muhafazası, kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.  Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) ile Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (…) (1) taşınırlarının kayda alınması ile bunların yönetim ve iç denetimine ilişkin usûl ve esaslar Millî Savunma, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca birlikte hazırlanarak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. (1)

18 Taşınır ve taşınmaz edinme Madde 45-  Peşin, taksitli veya finansal kiralama suretiyle edinebilirler.  taşınmaz satın alma veya kamulaştırma işlemleri yetki devri yoluyla bir başka kamu idaresi eliyle yürütebilir.  Genel bütçe kapsamı haricindeki diğer kamu idarelerine ait taşınmazlar ise tüzel kişilikleri adına tapu sicilinde tescil olunur.  Kamu idarelerince üretilen malların kendi tüketimlerinde kullanılması halinde bunların bedelleri, rayiç bedel üzerinden ilgili ödenek tertibine gider ve karşılığı gelir kaydedilir.  ihtiyaç fazlası taşınırları ile taşınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir.

19 Taşınır ve taşınmaz satışı Madde 46-  Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Maliye Bakanlığı yetkilidir.  Satış bedelleri genel bütçeye gelir kaydedilir.  Diğer kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmazların elden çıkarılması özel kanunlarında belirtilen yetkili organlarının kararıyla mümkündür.  Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla satılır.

20 Taşınmaz tahsisi Madde 47-  mülkiyetlerindeki taşınmazlarla  Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler.  Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri tahsis etmeye, kamu ihtiyaçları için gerekli olmayanların tahsisini kaldırmaya Maliye Bakanlığı;  diğer taşınmazları tahsis etmeye ve tahsisini kaldırmaya ise maliki kamu idaresi yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.  Kanunlardaki özel hükümler saklıdır.

21 Taşınır İşlemleri

22 Taşınırların kaydı  Kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır.  Taşınır kayıtları, yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması şarttır. 1- Önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar, 2-Taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma ve benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar, 3-Sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar,  miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir.

23 Taşınırların kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu  Edinme şekline bakılmaksızın kullanılmak üzere teslim alındığında giriş;  tüketime verildiğinde, satıldığında, devredildiğinde, bağışlandığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde, hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırın ölümü gibi yok olma hallerinde çıkış kaydedilir  Satın alma suretiyle edinme ve değer artırıcı değişiklik hallerinde maliyet bedeli,  Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma hallerinde kayıtlı değeri,  Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda; bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değeri yoksa değer tespit komisyonunca belirlenen değer, esas alınır.  Satın alma suretiyle edinilen taşınırların maliyet bedelinin tespitinde, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.  Faturada çeşitli taşınırlar için topluca gösterilmiş giderler olması durumunda, giderler taşınırların alış bedelleri ile orantılı olarak paylaştırılır.  Taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde çeşitleri itibarıyla ayrı ayrı gösterilir.

24 Dayanıklı taşınırlarda değer artışı  Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere  dayanıklı taşınırların; niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı harcamalar,  değer artırıcı harcama, taşınırlar için 14.000 TL olarak belirlenmiştir

25 Satın alınan taşınırların giriş işlemleri  Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın teslim edildiği birimlerce Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir.  Alımı yapan birim, gelen fişlere dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler.  Diğer birimlerden alınan Fişler, düzenlenen bu Fişin idarede kalan nüshasına bağlanır.  Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir.  Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında Taşınır İşlem Fişi düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birliği sağlananlar, cilt letildikten sonra Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.

26 Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi Kanunun 40 ıncı maddesi ile diğer mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir.

27 Sayım fazlası taşınırların girişi  Yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır.  Sayım fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde; söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer, aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır.

28 Devir alınan taşınırların girişi  bedelsiz olarak devir alınan taşınırlar, devreden idarenin Taşınır İşlem Fişinde gösterilen değer esas alınarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile giriş kaydedilir  Devralan idarenin yapmış olduğu taşıma giderleri taşınırın değeri ile ilişkilendirilmez.  Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırların alınmasında da Taşınır İşlem Fişi düzenlenir  Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde düzenlenen Taşınır İşlem Fişi muhasebe birimine gönderilmez.

29 İç imkanlarla üretilen taşınırların giriş işlemleri  Kamu idarelerinin kendi kullanımları için iç imkanlarıyla ürettikleri taşınırlar, değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek rayiç bedel üzerinden Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek giriş kaydedilir.  Kamu idarelerinin mülkiyetindeki arazilerde yetiştirilen ağaçlardan üretilen ekonomik değere sahip kereste, odun, meyve gibi ürünler hakkında da birinci fıkra hükmü uygulanır.

30 Tüketim suretiyle çıkış  Tüketim malzemeleri, Taşınır İstek Belgesi karşılığında düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile çıkış kaydedilir.  Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak "ilk giren-ilk çıkar" esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır.

31 Devir suretiyle çıkış  bedelsiz olarak devredilen taşınırların çıkışı Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek yapılır.  Aynı kamu idaresinin muhtelif harcama birimlerinin ambarları arasında devredilen taşınırlar için de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir ve Fişin birinci nüshası devredilen harcama biriminin taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine verilir.  Aynı harcama biriminin ambarları arasındaki taşınır devirlerinde de Taşınır İşlem Fişi düzenlenir, ancak bu Fişler muhasebe birimine gönderilmez.

32 Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırların çıkışı  Yabancı ülkelere bağış veya yardım olarak verilen taşınırlar, yetkili makamın onay veya kararına dayanılarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlardan çıkarılır..

33  Satış suretiyle çıkış  MADDE 26 – (1) İlgili mevzuatı çerçevesinde satılan taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek çıkış kaydedilir. Satışa ilişkin karar veya onayın bir nüshası Fişin birinci nüshasına bağlanır.

34 Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı nedeniyle çıkış  fireler, sayımda noksan çıkan taşınırlar, çalınma, kaybolma gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırın ölmesi halinde, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.

35 Hurdaya ayırma nedeniyle çıkış  Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır.  Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.

36 Bölünen, birleşen veya kaldırılan harcama birimlerine ait taşınırlar hakkında yapılacak işlemler  Bölünerek ayrı bir harcama birimi haline gelen birimin kullanımına terk edilmesi halinde, bölünen harcama biriminin kayıtlarına çıkış, yeni oluşan harcama biriminin kayıtlarına giriş,  Başka bir harcama birimi ile birleşme sonucunda kaldırılan birimin kayıtlarına çıkış, bünyesinde birleşilen birimin kayıtlarına giriş,  Kaldırılma halinde, kaldırılan harcama biriminin kayıtlarına çıkış, devredilmesi kararlaştırılan harcama biriminin kayıtlarına giriş, kaydedilir.

37 Kamu İdareleri Arasında Taşınır Devri ve Tahsisi  beş yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilir.  beş yıl şartı aranmaksızın ihtiyacı bulunan diğer idarelere geçici olarak tahsis edebilir.

38 25 Maddi Duran Varlıklar  250 Arazi ve Arsalar Hesabı  251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı  252 Binalar Hesabı  253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı  254 Taşıtlar Hesabı  255 Demirbaşlar Hesabı  256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı  257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)  258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı  259 Yatırım Avansları Hesabı

39 Maddi duran varlıkların hesaplara alınması  maliyet bedeli ile kayıtlara alınır.  Maliyet bedeline varlıkların elde edilmesinde yapılan her türlü gider ilave edilir.  Bağış veya hibe olarak edinilen maddi duran varlıklar varsa bilinen değeri, yoksa değerlemesi yapıldıktan sonra tespit edilen değeri ile hesaplara alınır.  Dönem sonlarında maddi duran varlıkların miktar ve değerlerinde ortaya çıkan eksilmeler muhasebe birimlerince güncellenir.  Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olup hesaplarda yer almayan maddi duran varlıklardan envanter ve değerlemesi yapılanlar tahakkuk birimince bildirildikçe, muhasebe birimlerince ilgili maddi duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınır.  Henüz kayıtlara alınmamış olan maddi duran varlıklardan herhangi bir nedenle elden çıkarılanlar, öncelikle elden çıkarma değerleriyle, ilgili maddi duran varlık hesabı ve net değer hesabına kaydedilmek suretiyle hesaplara alınır.

40 Yapılmakta olan yatırımlara ilişkin işlemler  ödeneklerin “Sermaye Giderleri” bölümüne ait olması gerekir.  geçici kabul işlemi tamamlandıktan sonra ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılır.  her bir iş için proje numarasıyla ayrı bir taahhüt kartı tutulur.  Bu hesapta kayıtlı tutarlar, girişilen taahhütler için fiyat farkı ve katma değer vergisi ödemeleri dahil yapılan toplam ödemeleri gösterir.

41 Maddi duran varlıkların yeniden değerleme işlemleri  amortismana tabi varlıklar ve bu varlıklar üzerinden ayrılmış olup hesaplarda gösterilen birikmiş amortismanları,  son üç yıllık fiyatlar genel düzeyindeki değişim toplamı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre belirlenen oranı geçerse,  her hesap dönemi sonu itibarıyla Maliye Bakanlığınca belirlenecek esas ve usullere göre yeniden değerlemeye tabi tutulur.

42 Maddi duran varlıkların amortisman işlemleri  Ayrılan amortisman tutarı gider olarak muhasebeleştirilir.  Bir varlık için yapılan harcamaların, varlığın iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılması sonucunu doğurması durumunda amortisman hesaplaması varlığın yeni değeri üzerinden yapılır.  Amortismana tabi olup, yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden varlıklar encümen kararıyla giderleştirilir.

43 Maddi duran varlıkların satılması  Amortisman ayrılmış olan varlıkların net değeri, kayıtlı değerden ayrılmış amortismanlar ve varsa yeniden değerleme farkları düşüldükten sonra kalan tutardır.  Maddi duran varlıkların satış işlemleri sırasında; amortisman ve yeniden değerlemeye tabi olanlarda net değeri, diğerlerinde kayıtlı değeri ile satış bedeli arasında fark olması durumunda, öncelikle oluşan olumlu veya olumsuz, ilgili varlık hesabı ve gelir veya gider hesaplarına kaydedilerek satış işlemi muhasebeleştirilir.

44 Uygulama örneği  A İl Belediyesi

45 1 nolu açılış fişi Yev.NoheskodEKODHesap adıBORÇALACAK 1102Banka100.0000 1501.3Kağıt Ürünler1.5000 2501.5Ağaçlandırılmış Alanlar150.0000 25118Park ve Bahçeler90.0000 2521.4.6Kurs Merkezleri70.0000 2533.3Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 50.0000 2541.3Yük Taşıma Araçları65.0000 2552.6Aydınlatma Cihazları34.0000 2571.18Park ve Bahçeler030.000 2572.2.5Mesleki Eğitim Merkezleri021.000 2573.3.3Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler 015.000 2574.1.3Yük Taşıma Araçları030.000 2575.2.6Aydınlatma Cihazları020.000 258Yapılmakta Olan Yatırımlar203.0000 5002.3.6Demirbaşlar034.000

46 Kamulaştırma ile edinilen arsa ve arazi YVM.NOHES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 2012002250ARAZİ VE ARSALAR HESABI maliyet bedeli üzerinden 73.000 2333Vergi Borcu3.000 103103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 70.000 830Sermaye Gideri73.000 835Gider Yansıtma73.000

47 mevcut olan arsa ve arazilerin envanter kayıtlarının yapılması YEVMİYE NO HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 20120031250ARAZİ VE ARSALAR HESABI tespit edilen değerleri 45.000 2500Net Değer/Sermaye Hesabına 45.000

48 Kapanan belediyeden bedelsiz olarak kuruma intikal eden arsa ve arazi  (1) 24/7/2008 tarihli ve 5793 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle; bu fıkranın birinci cümlesinde yer alan "bütçelerine" ibaresi madde metninden çıkartılmıştır. HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 20120041250ARAZİ VE ARSALAR HESABI tespit edilen değerleri üzerinden 56.000 600Gelirler Hesabı56.000

49 Satılan arsa ve arazi HES KOD HESAP ADIaçıklamaBORÇALACAK 20120051250ARAZİ VE ARSALAR 24.000 2600Gelirlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı 24.000 HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 1630Giderlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı 13.000 2250ARAZİ VE ARSALAR 13.000

50 Satılan arsa ve araziler HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 20120061102Banka Hesabı80.000 2250ARAZİ VE ARSALAR arsa ve arazilerin kayıtlı değeri 80.000 1805Gelir Yansıtma Hesabı 80.000 2800Bütçe Gelirleri Hesabı bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutar 80.000

51 Taksitle satılan arsa ve araziler HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 20120071127Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar 13.000 1227Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar 32.000 2250ARAZİ VE ARSALAR satılan arsa ve arazilerin kayıtlı değeri 45.000

52  Fon gider kaydı yevmiyeHESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 1630Giderler13.000 2250ARAZİ VE ARSALAR 13.000

53 Satış bedelinden yapılan tahsilat HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 20120081102Banka5.000 2127Diğer Faaliyet Alacakları 5.000 2800Bütçe GelirleriArsa Satışı5.000 1805Gelir Yansıtma5.000

54 başka bir maddi duran varlığa dönüştürülen arsa ve araziler HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 20120091251.11Liman ve Rıhtımlar tespit edilen yeni değeri üzerinden 80.000 2250ARAZİ VE ARSALAR kayıtlı değerleri üzerinden 73.000 2600Gelirlerkayıtlı değeri ile yeni değeri arasında lehte fark 7.000

55 diğer bir kamu idaresine bedelsiz olarak devredilen arsa ve araziler HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 20120101630Giderler13.000 2250ARAZİ VE ARSALAR kayıtlı değerleri üzerinden 13.000

56 YARDIMCI DEFTER YEVMİYE NOBORÇALACAK 2012001Geçen yıldan devreden150.0000 201200273.000 201200345.000 201200456.000 201200524.000 2012006Satılan arsa ve araziler80.000 2012007Taksitle satılan arsa ve araziler 45.000 2012009Başka bir MDV dönüştürülen 73.000 2012010Bedelsiz olarak devredilen 13.000 TOPLAM348.000211.000 BAKİYE137.000 250ARAZİ VE ARSALAR HESABI

57 251YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK 190.000 9Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen 80.000 11iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak 86.000 12Bedelsiz olarak kuruma intikal eden değerler 11.000 13ortaya çıkan değer artışları24.000 14satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı 10.000 15satış90.000 1680.000 176.000 1810.000 TOPLAM301.000186.000 BAKİYE127.000

58 252.1.4.6Binalar Hesabı YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK 170.000 19Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen 73.000 20iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak 54.000 21Bedelsiz olarak kuruma intikal eden değerler 45.000 22ortaya çıkan değer artışları47.000 23satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı 60.000 24satış73.000 2547.000 4654.000 473.000 TOPLAM289.000237.000 BAKİYE52.000

59 253.3.3TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK 150.000 27Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen 63.000 28iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak 50.000 29Bedelsiz olarak kuruma intikal eden değerler 45.000 30ortaya çıkan değer artışları39.000 31satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı 15.000 32satış30.000 3316.000 344.000 TOPLAM262.00050.000 BAKİYE212.000

60 254TAŞITLAR HESABI YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK 165.000 35Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen 40.000 4916.000 36iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak 30.000 3734.000 38Bedelsiz olarak kuruma intikal eden değerler 39.000 39ortaya çıkan değer artışları26.000 40satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı 40.000 41satış25.000 4916.000 TOPLAM201.000130.000 BAKİYE71.000

61 255DEMİRBAŞLAR HESABI YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK 134.000 42Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen20.000 43iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak 34.000 TOPLAM54.00034.000 BAKİYE20.000

62 258YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK 1203.000 44105.000 45Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilen48.000 86.000 54.000 63.000 46iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak 48.000 48105.000 TOPLAM356.000 BAKİYE0

63 Yardımcı defter 257.1.18Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK 1amortisman tutarındaki artışlar30.000 15ayrılmış olan amortisman tutarları27.000 18Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri 3.000 TOPLAM30.000 BAKİYE00

64 257.2.2.5Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK 1amortisman tutarındaki artışlar21.000 23ayrılmış olan amortisman tutarları11.000 24Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri 10.000 227.000 257.000 TOPLAM28.000 BAKİYE00

65 257.3.3.3Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK 1amortisman tutarındaki artışlar15.000 32ayrılmış olan amortisman tutarları5.000 33Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri 6.000 342.000 TOPLAM13.00015.000 BAKİYE2.000

66 257.4Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NO açıklamaBORÇALAC AK 1amortisman tutarındaki artışlar 30.000 38ayrılmış olan amortisman tutarları 11.000 39Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri 19.000 TOPLAM30.000 BAKİYE

67 257.5Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NO açıklamaBORÇALAC AK 1amortisman tutarındaki artışlar 20.000 43ayrılmış olan amortisman tutarları 20.000 TOPLAM20.000

68 299Birikmiş Amortismanlar YEVMİYE NO açıklamaBORÇALAC AK 33Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri 06.000 39019.000 TOPLAM25.000

69 500Net Değer/Sermaye Hesabı YEVMİYE NO açıklamaBORÇALACA K BAKİYE 34.000 2012003mevcut olan arsa ve arazilerden envanteri yapılanlar 45.000 2945.000 3630.000 4548.000 TOPLAM247.000

70 600Gelirler YEVMİYE NO açıklamaBORÇALACA K 2012004satış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı 56.000 524.000 97.000 1324.000 1410.000 2247.000 3039.000 3115.000 341.000 3734.000 4035.000 TOPLAM292.000

71 Yardımcı defter 630Giderler YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACAK 13.000 18satış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı 7.000 2463.000 2540.000 54.000 342.000 4040.000 4125.000 49500 TOPLAM251.5000

72 . 800Bütçe Gelirleri Hesabı YEVMİYE NOaçıklamaBORÇALACA K BAKİYE 2012016Satış bedelinden yapılan tahsilat 80.000 785.000 1563.000 4312.000 48105.000 TOPLAM168.000

73 830Bütçe Giderleri Hesabı YEVMİYE NO AçıklamaBORÇALACA K BAKİYE 2012002edinilen arsa ve araziler73.0000 201201211.0000 201201973.0000 201202850.0000 201203540.0000 4220.0000 44105.0000 4703.000 4916.5000 TOPLAM388.5003.000 BAKİYE385.500

74 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip, yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen park inşaatının tamamlanarak hesaplara alınması Y.N o HE SK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 111251YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ yatırımın tamamlanıp geçici kabulün yapılması ile birlikte 86.000 2258Yapılmakta Olan Yatırımlar86.000

75 .. Parkının iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya veriminin arttırılmasına ilişkin olarak harcama tutarları HESKO D HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 121251YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ bütçeye gider kaydıyla yapılan harcama 11.000 2103Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 11.000 1830Bütçe GiderleriProje Giderleri11.000 2835Gider Yansıtma11.000

76 K.G.M. nden bedelsiz olarak kuruma intikal eden köprü HES KOD EKODHESAP ADIAÇIKLAMABOR Ç ALACA K 1313 251YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ tespit edilen değerleri üzerinden 24.00 0 600Gelirler24.000

77 Satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri YNHESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABOR Ç ALAC AK 141251YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 10.00 0 2600Gelirlersatış bedeli ile net değeri arasında lehte fark olması durumunda 10.000 YNHES KOD EKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 1630Giderlersatış bedeli ile net değeri arasında aleyhte oluşan fark tutarı 17.00 0 2251YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 17.000

78 Tahsil edildiğinde HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 1515 1102Bankasatış bedeli63.000 1257Birikmiş Amortismanlarayrılmış olan amortisman tutarları 27.000 2251YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 90.000 1805Gelir Yansıtma63.000 2800Bütçe Gelirlerisatış bedeli63.000

79 Taksitle satılan yeraltı ve yerüstü düzenleri HESKO D HESAP ADI AÇIKL AMA BORÇALACA K HESKO D HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K 20120162251YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 80.000 1127Diğer Faaliyet Alacakları 30.000 1227Diğer Faaliyet Alacakları 50.000

80 Geçici kabulü yapılarak yapılmakta olan yatırımlar hesabından bu hesaba aktarılan varlıklara ilişkin olarak yapılan kesin kabul sonucunda yükleniciden alacaklı olunması durumunda HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 171140Kişilerden Alacaklar tahsilinde bütçeye gelir kaydedilmek üzere 6.000 2251YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ kayıtlı değerleri üzerinden 6.000

81 Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı yeraltı ve yerüstü düzenlerinden, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler HES KOD EKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 181257Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarı 3.000 2251YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ kayıtlı değerleri üzerinden 10.000 1630Giderler7.000

82 Bütçeye gider kaydıyla satın alınan binalar HES KOD BORÇALACAK 19252Binalarmaliyet bedeli üzerinden 73.000 103103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 73.000 830Bütçe Giderleri Hesabı73.000 835Gider Yansıtma73.000

83 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenen bina yapımına ilişkin tutarlar binanın tamamlanıp geçici kabulün yapılması ile birlikte HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 201252Binalar54.000 2258Yapılmakta Olan Yatırımlar 54.000

84 kurum malı binalardan envanteri yapılanlar HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 21252Binalartespit edilen değerleri 45.000 500Net Değer/Sermaye Hesabına 45.000

85 Bedelsiz olarak kuruma intikal eden binalar HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 221252Binalartespit edilen değerleri üzerinden 47.000 600Gelirler Hesabı47.000 630Giderler7.000 2572.2.57.000

86 Satılan binaların, satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda  öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı duruma göre bu hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630-Giderler Hesabına borç, lehte fark tutarı ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir.  Bu kayıttan sonra satış bedeli, 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç, varlığın kayıtlı değeri bu hesaba alacak kaydedilir.  Ayrıca, satış bedeli 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir HESK OD HESAP ADI satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda BORÇALACAK 1252Binalar23.000 2600Gelirlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı 23.000 HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 1630Giderlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı 13.000 2252Binalar13.000

87 Taksitle satılan binalar HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 231127Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar 19.000 1227Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar 20.000 2252Binalar kayıtlı değeri60.000 1257Birikmiş Amortismanla r ayrılmış olan amortisman tutarları11.000

88 Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen binalar HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 241630Giderlerkalanı63.000 2252Binalarkayıtlı değerleri üzerinden 73.000 1257Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları 10.000

89 Bağış ve yardımlar dolayısıyla edinilen bu hesapta kayıtlı binalardan, kullanılmadığı veya amaç dışı kullanıldığı için geri istenilenler HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 251630Giderlerkalanı40.000 2252Binalarkayıtlı değerleri üzerinden 47.000 1257Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları 7.000

90 Her ne surette olursa olsun yıkılarak bina olma vasfı ortadan kalkan binalar HESKO D HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K 262252Binalarkayıtlı değerleri üzerinden 54.000 1630Giderlerfarkı54.000

91 Bütçeye gider kaydıyla gerçekleştirilip yapılmakta olan yatırımlar hesabına yansıtılan tesis, makine ve cihazlara ilişkin tutarlar, yatırımın tamamlanıp geçici kabulünün yapılması ile birlikte HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 271253Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 63.000 2258Yapılmakta Olan Yatırımlar 63.000

92 Bütçeye gider kaydıyla satın alınan tesis, makine ve cihazların tutarı D.V. Hariç tutulmuştur. HESKODHesap adıaçıklamaBORÇALACAK 281253Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı maliyet bedeli üzerinden 50.000 103Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 50.000 830Bütçe Giderleri Hesabı 50.000 835Gider Yansıtma50.000

93 Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce mevcut olan kurum malı tesis, makine ve cihazlardan envanteri yapılanlar HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 291253Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı tespit edilen değerleri 45.000 500Net Değer/Sermaye Hesabına 45.000

94 Bedelsiz olarak kuruma intikal eden tesis, makine ve cihazlar Bağış, HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 301253Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı tespit edilen değerleri üzerinden 39.000 2600Gelirler Hesabı39.000

95 Satılan tesis, makine ve cihazlar  satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda; öncelikle satış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte veya lehte fark tutarı duruma göre bu hesaba alacak veya borç, aleyhte fark tutarı 630- Giderler Hesabına borç, lehte fark tutarı ise 600-Gelirler Hesabına alacak kaydedilir  Bu kayıttan sonra satış bedeli, 100-Kasa Hesabı, 102-Banka Hesabı veya ilgili diğer hesaplara borç, ayrılmış olan amortisman tutarları 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına, yeniden değerleme farkları 522- Yeniden Değerleme Farkları Hesabına borç, varlığın kayıtlı değeri bu hesaba alacak kaydedilir.  Ayrıca, satış bedeli 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800-Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedilir. HESK OD HESAP ADIsatış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda BORÇALACAK 311253Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 15.000 2600Gelirlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı 15.000 HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 1630Giderlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı 13.000 2253Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 13.000

96 Taksitle satılan tesis, makine ve cihazlar HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 321127Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar 15.000 1227Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar 30.000 2253Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı satılan arsa ve arazilerin kayıtlı değeri 30.000 1257Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları5.000

97 Yıkılma, eskime ve ekonomik ömrünü tamamlama gibi nedenlerle tesis, makine ve cihaz olma vasfı ortadan kalkan tesis, makine ve cihazlar HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 331294Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hurda çıkışı16.000 2253Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı kayıtlı değeri16.000 1257Birikmiş Amortismanlarayrılmış olan amortisman tutarları 6.000 2299Birikmiş Amortismanlarayrılmış olan amortisman tutarları 6.000

98 Görevliler tarafından kişisel kusurları nedeniyle tamamen hasara uğratılan tesis, makine ve cihazlar, HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 341630Giderler2.000 2253Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı satılan arsa ve arazilerin kayıtlı değeri 4.000 1257Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları 2.000 1140Kişilerden Alacaklar1.000 2600Gelirler1.000

99 Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen tesis, makine ve cihazlar HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K 2253Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı kayıtlı değerleri üzerinden XXX 1257Birikmiş Amortismanlar bu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarı XX 1630GiderlerkalanıX

100 Bütçeye gider kaydıyla edinilen taşıtların tutarları HES KOD BORÇALACAK 351254 Taşıtlarmaliyet bedeli üzerinden 40.000 103103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 40.000 830Bütçe Giderleri Hesabı40.000 835Gider Yansıtma40.000

101 Değer Artış Harcamaları YNHES KOD HESADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 491254 TaşıtlarOtobüse takılan engelli asansörü 16.000 1630GiderlerServis bakımı500 2360Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı DV300 2103103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 16.200 1830Bütçe Giderleri Hesabı16.500 2835Gider Yansıtma16.500

102 mevcut olan taşıtlardan envanteri yapılanlar HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 361254 Taşıtlartespit edilen değerleri 30.000 2500Net Değer/Sermay e Hesabına 30.000

103 Bedelsiz olarak intikal eden taşıtlar HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 371254 Taşıtlartespit edilen değerleri 34.000 600Gelirler Hesabı34.000

104 Satılan taşıtlar HESK OD HESAP ADI satış bedeli ile net değeri arasında fark olması durumunda BORÇALACAK 1254 Taşıtlar23.000 2600Gelirlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan lehte fark tutarı 23.000 HESK OD HESAP ADI AÇIKLAMABORÇALACAK 1630Giderlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı 13.000 2254 Taşıtlar13.000

105 Taksitle satılan taşıtlar HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 381127Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemi içinde tahsil edilecek olan tutarlar 4.000 1227Diğer Faaliyet Alacakları faaliyet dönemini takip eden dönemlerde tahsil edilecek olan tutarlar 24.000 2254 Taşıtlarkayıtlı değeri39.000 1257Birikmiş Amortismanl ar bu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarları 11.000

106 Kazaya uğrama, eskime veya ekonomik ömrünü tamamlama gibi nedenlerle taşıt olma vasfı ortadan kalkan taşıtlar, HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K 391294Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 26.000 1257Birikmiş Amortismanlarbu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarları 19.000 2299Birikmiş Amortismanlarbu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarları 19.000 2254 Taşıtlarkayıtlı değeri26.000

107 Görevliler tarafından kişisel kusurları nedeniyle tamamen hasara uğratılan taşıtlar HES KOD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 401630Giderlerfarkı40.000 2254 Taşıtlarkayıtlı değeri40.000 1140Kişilerden AlacaklarRayiç bedel üzerinden35.000 2600Gelirler35.000

108 Kurumca diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredilen taşıtlar HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K 412254 Taşıtlarkayıtlı değerleri üzerinden 25.000 1257Birikmiş Amortismanlar bu varlıklar için ayrılmış olan amortisman tutarı 0 1630Giderlerkalanı25.000

109 Bütçeye gider kaydıyla edinilen demirbaş tutarları, HES KOD HESADIAÇIKLAMABORÇALACA K 42255Demirbaşlarmaliyet bedeli üzerinden 20.000 103Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı 20.000 830Bütçe Giderleri Hesabı20.000 835Gider Yansıtma20.000

110 satış HESKO D HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K 431102Banka Hesabı37.000 1257Birikmiş Amortismanlar ayrılmış olan amortisman tutarları 20.000 2255Demirbaşlarkayıtlı değeri34.000 1805Gelir Yansıtma Hesabı 12.000 2800Bütçe Gelirleri Hesabı bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutar 12.000

111 Gerek yılı içerisinde gerekse yıllara sari olarak yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi duran varlık hesabına aktarılacak tutarlar ynHESK OD HESAP ADIAÇIKLA MA BORÇALACA K 441258Yapılmakta Olan Yatırımlar105.000 2103Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri 105.000 1830Bütçe Giderleri105.000 2835Gider Yansıtma105.000 ynyn HESKO D HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K 1921Gider Taahhütleri Karşılığı 105.000 2920Gider Taahhütleri105.000

112 mevcut olan yapılmakta olan yatırımlardan envanteri yapılanlar ynHESKO D HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 451258Yapılmakta Olan Yatırımlar tespit edilen değerleri 48.000 2500Net Değer/Sermaye Hesabına 48.000

113 Tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarlar HESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALAC AK 462258Yapılmakta Olan Yatırımlar tespit edilen değerleri 48.000 1252Binalar48.000

114 Kesin kabul işlemi YNHESKODHESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K 471140Yapılmakta Olan Yatırımlar tespit edilen değerleri 3.000 2252Binalar3.000 2830Bütçe GiderleriMüteahhidin eksik işleri karşılığı kadar bütçe giderinin ödeneğine iadesi 3.000 1835Gider Yansıtma3.000

115 Henüz tamamlanmadan satış, devir ve benzeri yollarla elden çıkarılan iş tutarlarının elden çıkarma bedeli HESKO D HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACA K 482258Yapılmakta Olan Yatırımlar 105.000 1102Banka105.000 1805Gelir Yansıtma105.000 2800Bütçe Gelirleri105.000 HESK OD HESAP ADIAÇIKLAMABORÇALACAK 1630Giderlersatış bedeli ile net değeri arasında oluşan aleyhte fark tutarı XXX 2258Yapılmakta Olan Yatırımlar XXX


"Maddi Duran Varlık İşlemleri MAHALLİ İDARELER MALİ İSTATİSTİK EĞİTİMİ 19-23 KASIM 2012 BİLAL ARSLAN Maliye Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları