Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yard.Doç.Dr. Yasemin KOÇAK-USLUEL & Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yard.Doç.Dr. Yasemin KOÇAK-USLUEL & Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU"— Sunum transkripti:

1 Yard.Doç.Dr. Yasemin KOÇAK-USLUEL & Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU
Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanımı ve Öz-yeterlik Algıları Yard.Doç.Dr. Yasemin KOÇAK-USLUEL & Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniv., Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE) – 2003 21-23 Mayıs, 2003 – ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi-ANKARA

2 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Öz-yeterlik Nedir? Bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri düzenleyip başarılı bir biçimde gerçekleştirme kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısıdır (Bandura, 1997; Cassidy & Eachus, 1995). Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

3 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Öz-yeterlik Nedir? Öz-yeterliği güçlü olan bireyler zor bir görevle karşı karşıya kaldıklarında bu durumdan kaçmak yerine üstesinden gelinmesi gereken bir iş olarak yaklaşmaktadırlar. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

4 Eğitimde Teknoloji Kullanımı (1)
Bilgi çağını yaşıyoruz. Bilgisayarların işlevleri her geçen gün artmaktadır. Bu durum bir taraftan öğrenme-öğretme süreçlerini diğer taraftan eğitimin ekonomik ve toplumsal işlevlerini etkilemektedir. Bu etkiye ilişkin yapılan tartışmalarda karşıt görüşlerin birleştiği nokta: Teknolojinin kaçınılmazlığıdır... Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

5 Eğitimde Teknoloji Kullanımı (2)
Teknoloji etkili bir şekilde kullanılıyor mu? Olası yararlar gerçekleşiyor mu? Kimler anahtar konumdadır? Öğretmenlerin yetişmesinde eğitim fakültesi öğretim elemanları önemli bir görev üstlenmektedirler. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

6 Eğitimde Teknoloji Kullanımı (3)
Eğitimde bilgi teknolojilerinin üstünlüğüne ilişkin yapılan tartışmaların çoğu, öğretim elemanlarının yeterliliği ile teknolojinin göreli yararı üzerinedir (Massy, Zemsky, 1996). Öğretim elemanlarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algılarıyla teknoloji kullanımları arasında bir ilişki bulunmaktadır. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

7 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Araştırma Problemi Eğitim fakültesinde görevli öğretim elemanlarının bilgisayar kullanma durumları, öz-yeterlik algıları ve bilgisayar kullanma durumları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişki nedir? Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

8 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Araştırma Problemi Öğretim elemanlarının bilgisayar kullanma durumlarına bakılırken aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. Öğretim elemanlarının, Bilgisayar kullanımı ve süresi Bilgisayara erişim koşulları Kendilerine belirtilen işlerle ilgili olarak bilgisayar kullanım sıklıkları Bilgisayar kullanma düzeyleri ile ilgili görüşleri nedir? Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

9 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Araştırma Problemi Öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımlarıyla ilgili öz-yeterlik algıları nasıldır? Bunu ortaya çıkarmaya yönelik olarak kullanılan 17 maddelik ölçekte maddeler: Hiçbir zaman Ara sıra Bazen Çoğunlukla Her zaman seçenekleriyle sunulmuştur. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

10 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Araştırma Problemi Öğretim elemanlarının Cinsiyetleri Bilgisayar kullanma süreleri Bilgisayar kullanma sıklığı Bilgisayar kullanma düzeyleri Bilgisayara erişim koşulları ile öz-yeterlik algısı arasında nasıl bir ilişki vardır? Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

11 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Yöntem Bu araştırma, öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımları ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algılarını incelemeye yönelik betimsel bir araştırmadır. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

12 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Araştırma Grubu Araştırma Ankara'da iki üniversitenin eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan toplam 160 öğretim elemanını kapsamaktadır. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

13 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Frekans Yüzde Cinsiyet Kadın 99 63.5 Erkek 57 36.5 Yaş 20-25 21 13.0 26-30 52 32.3 31-35 26 16.1 36-40 30 18.6 41-45 11 6.8 46-50 51-55 2 1.2 Unvan Prof.Dr. 10 6.3 Doç.Dr. 13 8.2 Yrd.Doç.Dr. 19 12.0 Öğr.Gör.Dr. 18 11.4 Araş.Gör.Dr. 7 4.4 Araş.Gör. 90 57.0 Kıdem 1-5 Yıl 67 42.4 6-10 Yıl 36 22.8 11-15 Yıl 20 12.7 16-20 Yıl Yıl 15 9.5 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

14 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Veri Toplama Araçları Araştırmada iki ölçme aracı kullanılmıştır. Öğretim elemanlarının kişisel bilgileri, bilgisayar kullanma, erişim, kullanım sıklığı, kullanım düzeylerine ilişkin anket Bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçeği (Aşkar ve Umay, 2001). Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

15 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
BULGULAR Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının bilgisayar kullanma durumları nedir? Bu sorunun yanıtına ilişkin bulgular değerlendirilirken öğretim elemanlarının Bilgisayar kullanıp kullanmadıkları ve bilgisayar kullanım süresi Erişim koşulları, Bilgisayar kullanım sıklığı ve Bilgisayar kullanma düzeyleri ele alınmıştır. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

16 Öğretim Elemanların Bilgisayar Kullanma Durumları
Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

17 Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanma Süreleri
Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

18 Evde Bilgisayara Erişim
Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

19 Bölümde Bilgisayara Erişim Durumu
Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

20 Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanım Sıklığı
Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

21 Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanım Düzeyleri
Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

22 Öğretim Elemanlarının Öz-yeterlik Algıları
Yönü SK Bilgisayarlar beni olmadık bir yerde ortada bırakıveriyor - 1.98 0,76 Günümü/zamanımı planlarken bilgisayar kullanırım + 2,07 1,11 Bilgisayarı neredeyse bir parçammış gibi düşünürüm 2,73 1,39 Bilgisayar kullanmaya karşı özel bir yeteneğim olduğuna inanırım 2,82 1,36 Bilgisayar içinde dolaşıp yeni keşifler yaparım 3,01 1,03 Bilgisayarda çalışırken sorun çıktığında anlık çözümler bana yetiyor 3,05 0,98 Bilgisayarda yeni bir durumla karşılaştığımda ne yapacağımı bilirim 3,19 0,91 Bilgisayar terimlerine ve kavramlarına hakim olduğuma inanırım 3,23 Bilgisayar konusunda yetenekliyim 3,25 1,15 Bilgisayarı etkin olarak kullanabildiğimi düşünüyorum 3,48 1,05 Yeterince uğraşırsam bilgisayarla ilgili sorunları çözebilirim 3,78 Bilgisayarda her türlü yazıyı yazmak benim için basittir 3,90 1,08 Bilgisayarda ani bir sorunla karşılaştığımda telaşa kapılırım 3,96 0,97 Bilgisayara tam olarak hakim olmanın benim için imkansız olduğuna inanmışım 4,30 Bilgisayarda çalışırken sinirli oluyorum 4,41 0,89 Bilgisayarda geçirdiğim zamanların büyük bölümü kayıp sayılır 4,46 0,78 Bilgisayar kullanırken yanlış bir şey yapacağım korkusu taşıyorum 4,48 0,79 Toplam 3,42 1,02 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

23 Öz-yeterlik Algısının Bilgisayar Kullanma Durumları İle İlişkileri
Bu ilişkiye bakılırken öz-yeterlik algısı ile Cinsiyet Bilgisayar kullanma süreleri Bilgisayara erişim koşulları Bilgisayar kullanma sıklığı Bilgisayar kullanma düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

24 Öz-yeterlik Algısının Bilgisayar Kullanma Durumları İle İlişkileri (2)
p Cinsiyet 0,076 0,372 Çalıştığı bölümde bilgisayara erişim koşulları -0,028 0,8 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

25 Öz-yeterlik Algısının Bilgisayar Kullanma Durumları İle İlişkileri (3)
p Bilgisayar Kullanma Süreleri 0,296 0,0 Kullanım Sıklığı Ders notlarını hazırlama 0,436 Derste konuyu sunma 0,371 Ölçme/Değerlendirme 0,434 Araştırma-İstatistik 0,352 E-posta iletilerimi okuma/ileti yollama 0,193 World Wide Web'de (WWW) arama/tarama 0,259 Yönetsel amaçlarla (Ör., bölümün yazışma işleri için) 0,127 0,1 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

26 Öz-yeterlik Algısının Bilgisayar Kullanma Durumları İle İlişkileri (4)
p Kullanım Düzeyi Sözcük işlemci (Örneğin, MS Word) 0,474 0,0 Hesap Tablosu (Ör. MS Excel) 0,632 Sunum (Ör. MS PowerPoint) 0,528 Veri Tabanı (Ör. MS Access) 0,181 Web Tarayıcıları (Ör. Netscape, MS Internet Explorer) 0,324 Masaüstü yayıncılık (Ör. Page Maker) 0,277 İstatistik/Analiz (Ör. SPSS, SAS, MS Excel) 0,456 Web sayfası hazırlama (Örneğin MS FrontPage) 0,565 E-posta (Ör. MS Outlook Express, Pine, Eudora gibi) 0,218 Tarayıcı (scanner) kullanma 0,493 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

27 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
SONUÇLAR Araştırma sonuçlarına göre öğretim elemanlarının; Neredeyse tamamı bilgisayar kullanmakta %50'ye yakını 6-10 yıldır bilgisayar kullanmakta Büyük bölümü çalıştıkları bölümde bilgisayara rahatlıkla erişebilmektedirler. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

28 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
SONUÇLAR (2) Bilgisayarı en rahat sözcük işlem, e-posta ve İnternet kaynaklarında arama-tarama yaparken kullanmaktadırlar Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

29 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
SONUÇLAR (3) Bilgisayarı; en seyrek derste sunum yapmak, en sık "web'de tarama" ve "iletişim amaçlı" kullanmaktadırlar. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

30 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
SONUÇLAR (4) Özellikle veri tabanı, web'de yayımcılık ve masaüstü yayıncılık en az kullandıkları ya da hiç kullanmadıkları uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

31 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Sonuçlar (5) Öz-yeterlikle ilgili olarak öğretim elemanları Yeterince uğraşırlarsa bilgisayarla ilgili sorunları çözebileceklerine Bilgisayarda her türlü yazıyı yazmanın kendileri için basit olduğuna Bilgisayara tam olarak hakim olmanın mümkün olduğuna Bilgisayarda ani bir sorunla karşılaştıklarında telaşa kapılmayacaklarına inanmaktadırlar. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

32 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Sonuçlar (6) Ayrıca öğretim elemanları Bilgisayar kullanırken yanlış bir şey yapacağı veya yanlış bir tuşa basacağı korkusu taşımamakta Bilgisayarda çalışmanın kendilerini sinirlendirdiğini düşünmemekte, Bilgisayarda geçirdikleri zamanı kayıp olarak görmemektedirler. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

33 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Sonuçlar (7) Öğretim elemanlarının yeterlik algılarını en fazla düşüren madde “bilgisayarların kendilerini olmadık bir yerde ortada bırakması”yla ilgilidir. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

34 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Son Söz Bilgisayar öğretim elemanlarının yaşamlarına girmiş durumdadır. Öz-yeterlik algıları ile bilgisayar kullanımı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

35 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Son Söz (2) Öğretim elemanlarına yönelik hem öğrenme ve öğretme süreçleriyle hem de araştırma ve yayın etkinliklerini kolaylaştırabilecek program ve işlemlerle ilgili olarak hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi ve teknik desteğin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca bilgi teknolojilerinin derste kullanımının düşük olduğu düşünülürse alt yapı ve donanım gereksinimlerinin de giderilmesi gereklidir. Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003

36 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003
Teşekkürler!!! Yasemin KOÇAK-USLUEL E-posta: kocak_at_hacettepe.edu.tr Web: Süleyman Sadi SEFEROĞLU E-posta: sadi_at_hacettepe.edu.tr Web: Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003


"Yard.Doç.Dr. Yasemin KOÇAK-USLUEL & Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları