Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanımı ve Öz-yeterlik Algıları Yard.Doç.Dr. Yasemin KOÇAK-USLUEL & Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanımı ve Öz-yeterlik Algıları Yard.Doç.Dr. Yasemin KOÇAK-USLUEL & Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU."— Sunum transkripti:

1 Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanımı ve Öz-yeterlik Algıları Yard.Doç.Dr. Yasemin KOÇAK-USLUEL & Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniv., Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE) – 2003 21-23 Mayıs, 2003 – ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi-ANKARA

2 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 2 Öz-yeterlik Nedir? •Bireyin belli bir performansı göstermek için gerekli etkinlikleri düzenleyip başarılı bir biçimde gerçekleştirme kapasitesi hakkında kendine ilişkin yargısıdır (Bandura, 1997; Cassidy & Eachus, 1995).

3 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 3 Öz-yeterlik Nedir? •Öz-yeterliği güçlü olan bireyler zor bir görevle karşı karşıya kaldıklarında bu durumdan kaçmak yerine üstesinden gelinmesi gereken bir iş olarak yaklaşmaktadırlar.

4 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 4 Eğitimde Teknoloji Kullanımı (1) •Bilgi çağını yaşıyoruz. •Bilgisayarların işlevleri her geçen gün artmaktadır. •Bu durum bir taraftan öğrenme-öğretme süreçlerini diğer taraftan eğitimin ekonomik ve toplumsal işlevlerini etkilemektedir. •Bu etkiye ilişkin yapılan tartışmalarda karşıt görüşlerin birleştiği nokta: Teknolojinin kaçınılmazlığıdır...

5 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 5 Eğitimde Teknoloji Kullanımı (2) •Teknoloji etkili bir şekilde kullanılıyor mu? •Olası yararlar gerçekleşiyor mu? •Kimler anahtar konumdadır? •Öğretmenlerin yetişmesinde eğitim fakültesi öğretim elemanları önemli bir görev üstlenmektedirler.

6 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 6 Eğitimde Teknoloji Kullanımı (3) •Eğitimde bilgi teknolojilerinin üstünlüğüne ilişkin yapılan tartışmaların çoğu, öğretim elemanlarının yeterliliği ile teknolojinin göreli yararı üzerinedir (Massy, Zemsky, 1996). •Öğretim elemanlarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algılarıyla teknoloji kullanımları arasında bir ilişki bulunmaktadır.

7 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 7 Araştırma Problemi Eğitim fakültesinde görevli öğretim elemanlarının 1.bilgisayar kullanma durumları, 2.öz-yeterlik algıları ve 3.bilgisayar kullanma durumları ile öz-yeterlik algıları arasındaki ilişki nedir?

8 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 8 Araştırma Problemi •Öğretim elemanlarının bilgisayar kullanma durumlarına bakılırken aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. Öğretim elemanlarının, –Bilgisayar kullanımı ve süresi –Bilgisayara erişim koşulları –Kendilerine belirtilen işlerle ilgili olarak bilgisayar kullanım sıklıkları –Bilgisayar kullanma düzeyleri ile ilgili görüşleri nedir?

9 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 9 Araştırma Problemi •Öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımlarıyla ilgili öz-yeterlik algıları nasıldır? •Bunu ortaya çıkarmaya yönelik olarak kullanılan 17 maddelik ölçekte maddeler: –Hiçbir zaman –Ara sıra –Bazen –Çoğunlukla –Her zaman seçenekleriyle sunulmuştur.

10 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 10 Araştırma Problemi •Öğretim elemanlarının –Cinsiyetleri –Bilgisayar kullanma süreleri –Bilgisayar kullanma sıklığı –Bilgisayar kullanma düzeyleri –Bilgisayara erişim koşulları ile –öz-yeterlik algısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

11 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 11 Yöntem •Bu araştırma, öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımları ve bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algılarını incelemeye yönelik betimsel bir araştırmadır.

12 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 12 Araştırma Grubu •Araştırma Ankara'da iki üniversitenin eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan toplam 160 öğretim elemanını kapsamaktadır.

13 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 13 FrekansYüzde Cinsiyet Kadın9963.5 Erkek5736.5 Yaş 20-252113.0 26-305232.3 31-352616.1 36-403018.6 41-45116.8 46-50116.8 51-5521.2 Unvan Prof.Dr.106.3 Doç.Dr.138.2 Yrd.Doç.Dr.1912.0 Öğr.Gör.Dr.1811.4 Araş.Gör.Dr.74.4 Araş.Gör.9057.0 Kıdem 1-5 Yıl6742.4 6-10 Yıl3622.8 11-15 Yıl2012.7 16-20 Yıl2012.7 21 -..... Yıl159.5

14 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 14 Veri Toplama Araçları •Araştırmada iki ölçme aracı kullanılmıştır. –Öğretim elemanlarının kişisel bilgileri, bilgisayar kullanma, erişim, kullanım sıklığı, kullanım düzeylerine ilişkin anket –Bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçeği (Aşkar ve Umay, 2001).

15 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 15 BULGULAR Eğitim Fakültesinde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının bilgisayar kullanma durumları nedir? •Bu sorunun yanıtına ilişkin bulgular değerlendirilirken öğretim elemanlarının –Bilgisayar kullanıp kullanmadıkları ve bilgisayar kullanım süresi –Erişim koşulları, –Bilgisayar kullanım sıklığı ve –Bilgisayar kullanma düzeyleri ele alınmıştır.

16 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 16 Öğretim Elemanların Bilgisayar Kullanma Durumları

17 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 17 Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanma Süreleri

18 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 18 Evde Bilgisayara Erişim

19 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 19 Bölümde Bilgisayara Erişim Durumu

20 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 20 Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanım Sıklığı

21 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 21 Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanım Düzeyleri

22 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 22 Öğretim Elemanlarının Öz-yeterlik Algıları Yönü  SK Bilgisayarlar beni olmadık bir yerde ortada bırakıveriyor-1.980,76 Günümü/zamanımı planlarken bilgisayar kullanırım+2,071,11 Bilgisayarı neredeyse bir parçammış gibi düşünürüm+2,731,39 Bilgisayar kullanmaya karşı özel bir yeteneğim olduğuna inanırım+2,821,36 Bilgisayar içinde dolaşıp yeni keşifler yaparım+3,011,03 Bilgisayarda çalışırken sorun çıktığında anlık çözümler bana yetiyor-3,050,98 Bilgisayarda yeni bir durumla karşılaştığımda ne yapacağımı bilirim+3,190,91 Bilgisayar terimlerine ve kavramlarına hakim olduğuma inanırım+3,231,11 Bilgisayar konusunda yetenekliyim+3,251,15 Bilgisayarı etkin olarak kullanabildiğimi düşünüyorum+3,481,05 Yeterince uğraşırsam bilgisayarla ilgili sorunları çözebilirim+3,780,98 Bilgisayarda her türlü yazıyı yazmak benim için basittir+3,901,08 Bilgisayarda ani bir sorunla karşılaştığımda telaşa kapılırım-3,960,97 Bilgisayara tam olarak hakim olmanın benim için imkansız olduğuna inanmışım-4,300,98 Bilgisayarda çalışırken sinirli oluyorum-4,410,89 Bilgisayarda geçirdiğim zamanların büyük bölümü kayıp sayılır-4,460,78 Bilgisayar kullanırken yanlış bir şey yapacağım korkusu taşıyorum-4,480,79 Toplam3,421,02

23 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 23 Öz-yeterlik Algısının Bilgisayar Kullanma Durumları İle İlişkileri •Bu ilişkiye bakılırken öz-yeterlik algısı ile –Cinsiyet –Bilgisayar kullanma süreleri –Bilgisayara erişim koşulları –Bilgisayar kullanma sıklığı –Bilgisayar kullanma düzeyleri arasındaki ilişkiye bakılmıştır.

24 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 24 Öz-yeterlik Algısının Bilgisayar Kullanma Durumları İle İlişkileri (2) Öz-yeterlikp Cinsiyet0,0760,372 Çalıştığı bölümde bilgisayara erişim koşulları-0,0280,8

25 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 25 Öz-yeterlik Algısının Bilgisayar Kullanma Durumları İle İlişkileri (3) Öz-yeterlikp Bilgisayar Kullanma Süreleri0,2960,0 Kullanım Sıklığı Ders notlarını hazırlama0,4360,0 Derste konuyu sunma0,3710,0 Ölçme/Değerlendirme0,4340,0 Araştırma-İstatistik0,3520,0 E-posta iletilerimi okuma/ileti yollama0,1930,0 World Wide Web'de (WWW) arama/tarama0,2590,0 Yönetsel amaçlarla (Ör., bölümün yazışma işleri için) 0,1270,1

26 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 26 Öz-yeterlik Algısının Bilgisayar Kullanma Durumları İle İlişkileri (4) Öz-yeterlikp Kullanım Düzeyi Sözcük işlemci (Örneğin, MS Word) 0,4740,0 Hesap Tablosu (Ör. MS Excel) 0,6320,0 Sunum (Ör. MS PowerPoint) 0,5280,0 Veri Tabanı (Ör. MS Access) 0,1810,0 Web Tarayıcıları (Ör. Netscape, MS Internet Explorer) 0,3240,0 Masaüstü yayıncılık (Ör. Page Maker) 0,2770,0 İstatistik/Analiz (Ör. SPSS, SAS, MS Excel) 0,4560,0 Web sayfası hazırlama (Örneğin MS FrontPage) 0,5650,0 E-posta (Ör. MS Outlook Express, Pine, Eudora gibi) 0,2180,0 Tarayıcı (scanner) kullanma0,4930,0

27 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 27 SONUÇLAR Araştırma sonuçlarına göre öğretim elemanlarının; •Neredeyse tamamı bilgisayar kullanmakta •%50'ye yakını 6-10 yıldır bilgisayar kullanmakta •Büyük bölümü çalıştıkları bölümde bilgisayara rahatlıkla erişebilmektedirler.

28 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 28 SONUÇLAR (2) •Bilgisayarı en rahat –sözcük işlem, –e-posta ve –İnternet kaynaklarında arama-tarama yaparken kullanmaktadırlar

29 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 29 SONUÇLAR (3) •Bilgisayarı; –en seyrek derste sunum yapmak, –en sık "web'de tarama" ve "iletişim amaçlı" kullanmaktadırlar.

30 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 30 SONUÇLAR (4) •Özellikle –veri tabanı, –web'de yayımcılık ve –masaüstü yayıncılık en az kullandıkları ya da hiç kullanmadıkları uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

31 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 31 Sonuçlar (5) Öz-yeterlikle ilgili olarak öğretim elemanları –Yeterince uğraşırlarsa bilgisayarla ilgili sorunları çözebileceklerine –Bilgisayarda her türlü yazıyı yazmanın kendileri için basit olduğuna –Bilgisayara tam olarak hakim olmanın mümkün olduğuna –Bilgisayarda ani bir sorunla karşılaştıklarında telaşa kapılmayacaklarına inanmaktadırlar.

32 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 32 Sonuçlar (6) Ayrıca öğretim elemanları –Bilgisayar kullanırken yanlış bir şey yapacağı veya yanlış bir tuşa basacağı korkusu taşımamakta –Bilgisayarda çalışmanın kendilerini sinirlendirdiğini düşünmemekte, –Bilgisayarda geçirdikleri zamanı kayıp olarak görmemektedirler.

33 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 33 Sonuçlar (7) •Öğretim elemanlarının yeterlik algılarını en fazla düşüren madde “bilgisayarların kendilerini olmadık bir yerde ortada bırakması”yla ilgilidir.

34 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 34 Son Söz •Bilgisayar öğretim elemanlarının yaşamlarına girmiş durumdadır. •Öz-yeterlik algıları ile bilgisayar kullanımı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

35 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 35 Son Söz (2) Öğretim elemanlarına yönelik –hem öğrenme ve öğretme süreçleriyle –hem de araştırma ve yayın etkinliklerini kolaylaştırabilecek program ve işlemlerle ilgili olarak •hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi ve •teknik desteğin sağlanması gerekmektedir. •Ayrıca bilgi teknolojilerinin derste kullanımının düşük olduğu düşünülürse –alt yapı ve –donanım gereksinimlerinin de giderilmesi gereklidir.

36 Dr. USLUEL & Dr. SEFEROĞLU / Hacettepe Üniversitesi - BTIE 2003 36 Yasemin KOÇAK-USLUEL •E-posta: kocak_at_hacettepe.edu.tr •Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~kocak/ Süleyman Sadi SEFEROĞLU •E-posta: sadi_at_hacettepe.edu.tr •Web: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/ Teşekkürler!!!


"Eğitim Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanımı ve Öz-yeterlik Algıları Yard.Doç.Dr. Yasemin KOÇAK-USLUEL & Öğr.Gör.Dr. S. Sadi SEFEROĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları