Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MODELİN UYGULANMASI 2 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MODELİN UYGULANMASI 2 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı."— Sunum transkripti:

1

2 MODELİN UYGULANMASI 2 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi merkezî olarak gerçekleştirilecek. 2013 – 2014 eğitim-öğretim yılında; • Birinci dönem merkezi sistem ortak sınavının 2013 yılı Kasım ayının son haftasında, • İkinci Dönem merkezi sistem ortak sınavının 2014 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmaktadır.

3 3 SınıfDönemSınav Tarihleri Mazeret Sınavı Tarihleri Sınav Sonuçlarının İlanı 8.Sınıf1.Dönem 28-29 Kasım 2013 14-15 Aralık 2013 Ocak 2014 8.Sınıf2.Dönem 28-29 Nisan 2014 10-11 Mayıs 2014 Haziran 2014 ORTAK SINAVLAR UYGULAMA TAKVİMİ

4 4 Ders AdıBaşla ma Saati Soru Sayısı Süresi Türkçe9.002040 dak. Matematik10.302040 dak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12.002040 dak ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI

5 5 Ders AdıBaşla ma Saati Soru Sayısı Süresi Fen ve teknoloji 9.002040 dak. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10.302040 dak. Yabancı Dil12.002040 dak. ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI

6 6 Ders Adı Ağırlık Katsayıları Fen ve Teknoloji4 Matematik4 Türkçe4 Yabancı Dil2 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 MODELİN UYGULANMASI

7 • Merkezî değerlendirmeler, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak • Merkezî değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde okullar tatil edilecek • Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak • Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek 7

8 SİSTEMİN UYGULANMASI • Merkezî değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek • Öğrenciler merkezî sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecek • Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak 8

9 SİSTEMİN UYGULANMASI • Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezî sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak • Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak 9

10

11 11 Yıl Sonu Başarı Puanı100Derslerden alınan puanla X Haftalık ders saati Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı 700Ortak sınavlardan alınan puan x Kendi ağırlık katsayıları Toplamı / Derslerin ağırlık katsayıya bölümü Ortaöğretime Yerleştirilme Esas Puanı 5006,7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanları ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplamı / 2 ORTAÖĞRETİM GEÇİŞ PUANININ HESAPLANMASI ORTAÖĞRETİM GEÇİŞ PUANININ HESAPLANMASI

12 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır. 12

13 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Yılsonu başarı puanının hesaplanması Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. 13

14 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması MATEMATİK DERSİ DÖNEM SONU VE YILSONU PUANININ HESAPLANMASI 14 1. Yazılı2. Yazılı3. Yazılı 1. Performans 2. Performans Ders İçi Performans Proje 1.Dönem Sonu Puanı 7865828085 77,0833 1. Yazılı2. Yazılı3. Yazılı 1. Performans 2. Performans Ders İçi Performans Proje 2.Dönem Sonu Puanı 848885 9590 87,4000 1. DÖNEM 2. DÖNEM

15 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması MATEMATİK DERSİ DÖNEM SONU VE YILSONU PUANININ HESAPLANMASI 15 1.Dönem Sonu Puanı2.Dönem Sonu Puanı Yıl Sonu Puanı Haftalık Ders Saati Sayısı Ağırlıklı Yıl Sonu Başarı Puanı 77,083387,4000 82,2416 4 328,9664 AĞIRLIKLI YIL SONU BAŞARI PUANI HESAPLAMA

16 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması 16 Dersin Adı Haftalık Ders Saati Sayısı Yıl Sonu Puanı Ağırlıklı Yıl Sonu Başarı Puanı Türkçe5 85,4580 427,2900 Matematik482,2416328,9664 Fen ve Teknoloji480,2500321,0000 İnkılap Tarihi290,4550180,9100 İngilizce485,9500343,8000 Din Kültürü295,5000191,0000 Teknoloji Tasarım290,0000180,0000 Görsel Sanatlar195,0000 Müzik195,0000 Beden Eğitimi2100,0000200,0000 272362,9664 8. Sınıf Ağırlıklı Yıl Sonu Başarı P.2362,9664/2787,5172

17 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması 17

18 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade eder. Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı 18

19 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması 19

20 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacaktır. Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması 20

21 EK PUAN Tübitak tarafından gerçekleştirilen uluslar arası bilim ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait ; • Altın madalya alan % 10, • Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9’u, • Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için %8’i, • Bu kapsamdaki etkinliklere katılanlar için % 7’si oranında ek puan eklenir. 21

22 Eğer istekte bulunurlarsa; • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler: Tek kişilik sınıflarda, her sınav için 15 dak. Ek süre verilecektir. • Özel öğrenme güçlüğü (Disleksi….)olan öğrenciler: Tek kişilik sınıflarda, her sınav için 15 dak. Ek süre verilecektir. 22 ÖZEL EĞİTİM GEREKTİREN ÖĞRENCİLER

23 Ortaöğretime Yerleştirmede Esas Alınacak Puanın Hesaplanması Yerleştirmeye Esas Puanın Hesaplanması 23

24

25 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK? • Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak • Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek 25

26

27 Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl gerçekleşecek? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1. Tercih önceliği, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği, 3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı. 27

28

29 29 • Temel Eğitimden Ortaöğretime geçişteki yeni uygulamalar, öğrencilerin okullarında girmekte oldukları yazılılardan bir tanesinin daha denetimli bir şekilde ortak yapılmasından ibarettir. • Öğrenci başarısının anlık performansa dayalı olarak değil geniş bir zaman dilimine yayılarak belirlenmesini sağlayan bu uygulama; telafi imkânının sağlanması, merkezî ortak sınavların iki okul gününde yapılması, ortak sınavların, sınav gününe kadar işlenen konuları kapsayacak olması, merkezi sınavların süresinin bir yazılı süresi kadar olması, yanlış cevapların doğru cevapları etkilememesi, merkezî sınavların ilerleyen zamanlarda açık uçlu soruları da içerecek olması, her öğrencinin sınavlara kendi okullarında girebilmesi gibi yenilikleri içermektedir.

30 30 • Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının %30’u ile 8. sınıfta uygulanan merkezi ortak sınav puanlarının %70’inden oluşacaktır. • 6, 7 ve 8.sınıfların yılsonu başarı puanı 300 üzerinden merkezi ortak sınavların puanı 700 üzerinden hesaplanacak, ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalaması alınarak 500 üzerinden hesaplanacaktır. • Ortaöğretime geçiş sisteminde alınan puanlar SBS’de olduğu gibi ülke genelindeki okullara yerleştirmede kullanılacak.

31 31 Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle; Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen yerlerde, belirlenen tarihlerde, farklı sorularla hazırlanmış mazeret sınavına girebileceklerdir. Buna rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecektir.

32 32 Uygulanmakta olan 4+4+4 sisteminde 5. sınıf, 2. kademeye geçişin ilk sınıfıdır. İlk kademede tek öğretmenden ders alarak ikinci kademeye ulaşan öğrencilerin 5. sınıfta birden çok öğretmenden ders almaya başlaması, öğrencilerin yaşı ve bu kademeye sağlayacakları uyum göz önüne alındığında 5. sınıf öğrencilerinin başarı ağırlıklandırma oranına tabi tutulması pedagojik açıdan uygun görülmemiştir.

33 33 • Merkezi ortak sınavlar ülke çapında müfredat uyumunu esas almaktadır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, müfredatın eş zamanlı uygulanmasına ilişkin akademik takvimi hazırlamış ve okullarla paylaşmıştır. Akademik takvim, yazılıya girecek öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği olmaması için öğretmenlerin müfredatı yetiştirmesi konusunda zorlayıcı olacaktır. • EBA üzerinden öğrenciler ders içeriklerini takip edebilmektedir. • Ayrıca okullarda ders eksiklerini giderebilmek için telafi dersleri yapılacaktır.

34 34 Merkezi değerlendirmeler öğrencilerin normal dönemde girdiği yazılılardan farklı olmayacağı için normal dönemde alınan tedbirlere ek olarak, • Öğretmenlerin sınav gözetmeni olarak farklı okullarda görevlendirilmesi, • Gerektiği durumlarda öğrencilerin farklı sınıflara dağıtılması, • Farklı soru kitapçık türü hazırlanması, • Orta vadede sınav salonlarına kamera sistemi kurulması, tedbirleri öngörülmektedir.

35 35 Merkezi ortak sınavlarda öğrencilerin normal dönemde okullarda girdikleri yazılılardan farklı bir güvenlik tedbiri alınmayacaktır. Ancak sınava kalem, silgi vb. ihtiyaçlar haricinde cep telefonu, kitap, defter vb. malzemeler getirilmeyecektir.

36 36 Normal dönemde okulda öğrencilerin girdiği yazılı sınavlarda herhangi bir ücret alınmamaktadır. Merkezi değerlendirmelerin de normal dönemde yapılan yazılılardan farkı olmadığı için harç, sınav ücreti, başvuru ücreti gibi herhangi bir isimle ücret talep edilmeyecektir.

37 37 • Ortak sınavlara öğrenciler bu sınavlar bir üst kademeye geçmeyi belirlemekle birlikte aynı zamanda sınıf geçmeyi de belirledikleri için girmek zorundadırlar. • Ortak sınav sonuçları, öğrencilerin yılsonu başarı puanları belirlenirken diğer yazılılar ve performans ödevleri gibi karne notunun hesaplanmasında kullanılacaktır. Sınavsız öğrenci alan okullara gitmek isteyen öğrenciler de ortak sınav sonuçları karne notlarının hesaplanmasında kullanılacağından ortak sınavlara girmek zorundadırlar.


"MODELİN UYGULANMASI 2 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan yazılı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları