Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NORVEÇ EĞİTİM SİSTEMİ Merve ŞANER Gizem ESEN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NORVEÇ EĞİTİM SİSTEMİ Merve ŞANER Gizem ESEN"— Sunum transkripti:

1 NORVEÇ EĞİTİM SİSTEMİ Merve ŞANER 070126002 Gizem ESEN 080126002
4/A İ.Ö – İngilizce Öğretmenliği

2 İÇERİK Norveç Krallığı Demografi Tarihçe Norveç’te Hayat
Norveç’te Eğitim Norveç ve Türkiye’de Eğitim Yönetimi Norveç Okul Sisteminin yapısı/Eğitim Basamakları Türk Eğitim Sisteminin yapısı Türk ve Norveç Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması Sonuç ve Değerlendirme

3 Norveç Krallığı Başkent: Oslo Resmi Dil: Norveççe
Etnik Gruplar: 88.6% Norveçli ve  Sami 11.4% Milliyet: Norveçli Yönetim Biçimi: Anayasal Monarşi – Parlamenter Demokrasi Anayasa: 17 Mayıs 1814 Para Birimi: Norveç Kronu (NOK) Slogan: “Alt for Norge” (“Herşey Norveç için")

4 Norveç, İskandinavya Yarımadasının kuzeyini ve batısını ihtiva eden, Batı Avrupa'nın en kuzeyinde kalan bağımsız bir krallık. Finlandiya, İsveç ve Rusya Federasyonu ile komşu olan ülkenin batıda  Atlas Okyanusu'nun bir kolu olan Norveç Denizi'ne kıyısı vardır. Kıyıları binlerce fiyordla çizilmektedir.

5 DEMOGRAFİ Yüzölçümü: 323.878 km2dir. Nüfus: 4.916.500 Nüfus Yoğunluğu:
Km2’ye 13 kişi Nüfus Artış Oranı: % 0.49 Mülteci Oranı: %2.11 / 1,000 kişi Ortalama Hayat süresi: 78 – 79 yaş Ortalama Çocuk sayısı: 1 Kadın – 1.81 Çocuk Din: Evangelik Lutherciler %86, Protestanlar ve Roma Katolikleri %3, diğer %1, bilinmeyen %10 Okur – Yazar Oranı: 15 yaş ve üzeri % 100 GSMH: 194.1 Milyar $ İşsizlik Oranı: %0.3

6 Tarihçe yüzyıl: Vikingler : Danimarka işgali : Kalmar Birliği (büyük bir İskandinav İmparatorluğu) 1521 : Kalmar Birliği'nden ayrıldı ve 1821 yılına kadar Danimarka-Norveç :Kiel Antlaşması : Norveç'in bağımsızlığı : Nazi Almanyası işgali. 8 Mayıs 1945 : Almanya'nın teslim olması.

7 Tarihçe 1700'lerin ortalarına kadar çoğu Norveçli okuma-yazma bilmiyordu. Kilise insanların İncil'i okuyabilmesi için bunun önemli olduğu kanaatindeydi. Bu nedenle, Norveç 1739 yılında ilk eğitim yasasına kavuştu. 1827 yılında, yazma, matematik ve şarkı söyleme konuları başlatıldı. 1936 yılında, 7 yıllık zorunlu okul eğitimi uygulanmaya başlamıştır. Norveç 1940 ile 1945 yılları arasında Almanya tarafından işgal edilmiştir. Savaş sırasında büyük bir yıkım yaşanmıştır. 1969 yılında, zorunlu okul eğitimi 9 yıla, 1997 yılında da herkes için 10 yıla çıkarılmıştır.

8 Norveç’te Hayat Norveç Avrupa’nın 2. küçük ülkesidir. Nüfusun % 44,2'ye yakın bir bölümü şehir merkezlerinde oturur. Nüfus dağılımı, bölgelere göre eşit değildir ve Toplam nüfusun yaklaşık % 75'i Oslo-Trondheim arası bölgededir.

9 Eyalet Yönetimi Konseyi
Norveç idari olarak; 19 Eyalet Eyalet Yönetimi Konseyi 450’den fazla belediye Mahalli idare

10 NORVEÇ’TE EĞİTİM 900 bin insan aktif olarak eğitim görmektedir. Aynı zamanda her yıl yaklaşık 1 milyon insan yetişkinlere yönelik eğitim veren kurumlarda çeşitli eğitimler almaktadır. yılı verilerine göre 620 bin öğrenci okulöncesi ve ilköğretim düzeyinde, 200 bin civarında öğrenci ise ortaöğretimde eğitim görmektedir. 2002 verilerine göre üniversite düzeyinde 200 bin öğrenci eğitim görmektedir. Son on yıl içerisinde öğrenci sayısında %70 oranında artış olmuştur. Yaklaşık 15bin öğrenci yurtdışında eğitim görmek için devlet tarafından çeşitli burslarla desteklenmektedir. Devlet bütçesinden ayrılan eğitime ayrılan pay %6.6dır.

11 NORVEÇ’TE EĞİTİM Okul öncesi zorunlu değil. Zorunlu eğitim 10 yıl.
Her çocuğun eğitim görme hakkı vardır ve ebeveynler sorumludur. İlk ve orta okullar ücretsizdir ve yerel yetkililer çocukların okul masraflarını karşılamaktadır. Çocuklar 6 yaşına bastıkları yılın ağustos ayında okula başlar. Okullarda öğrencilere her konuda ders verilmektedir. Yalnızca ebeveynlerin isteği doğrultusunda Hıristiyanlık bilgisi ve din ve ahlak eğitimi dersinden muaf olabilmektedirler. Bunun dışında 1. Ve 2. Yıllarında okula normalde 4,5 saat gitmektedirler daha ileriki yaşlarda bu süre artmaktadır. İlk yıllardan itibaren ev ödevi verilir ve ebeveynler kontrolden sorumludur.

12 Norveç’te Eğitim Yönetimi
Norveç eğitiminin yapısı parlamentonun ve hükümetin belirlediği kanunlarla ve kurallarla belirlenir. En üst karar alma organı Eğitim ve Araştırma Bakanlığıdır. Temel eğitimi ve ortaöğretimi yerel yönetimler, yüksek öğretimi ise Eğitim ve Araştırma Bakanlığı yönetmektedir.

13 Türkiye’de Eğitim Yönetimi
Türkiye’de en yetkili organ Milli Eğitim Bakanlığıdır. MEB merkez örgütü, Bakanlık makamı, Ana hizmet birimleri, Danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden oluşmaktadır. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları MEB’e, yükseköğretim kurumları YÖK’e bağlıdır.

14 NORVEÇ OKUL SİSTEMİNİN YAPISI/ EĞİTİM BASAMAKLARI
Dört öğretim düzeyinden oluşmaktadır; Okul öncesi eğitim Temel eğitim (3 kademeye ayrılmaktadır.) Ortaöğretim yükseköğretim

15 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Okul öncesi eğitim zorunlu değildir ve paralıdır.
3 yaşında başlamakta ve çocukların okula kabul edildiği 6 yaşa kadar devam etmektedir. Yaklaşık öğrenci, okul öncesi eğitim kurumunda eğitim görmektedir. Bu kurumların %55’i özeldir.

16 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Norveç’te ilk gündüz bakım evi 1837 yılında kurulmuştur. Günümüzde bakım veya hem bakım hem eğitim amaçlı kurumlar vardır. Çocuk ve Aile İşleri Bakanlığına bağlıdır. Çocukları yaşama hazırlayıcı oyunlar ve serbest yaratıcı faaliyetler ön plandadır. Formal bir denetleme ve değerlendirme yoktur, kurumlar kendi kendilerini denetlemek zorundadır.

17 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Okul öncesi olanakların bütün çeşitleri (gündüz bakım merkezleri) çocuk bahçesi ya da anaokulu olarak bilinen BARNEHAGER’lerdir.

18 NORVEÇ YASASINDA TEMEL EĞİTİM
” Temel eğitim, okul ile aile işbirliği içinde öğrencilere Hıristiyanlık ve ahlak eğitimi verecek, kabiliyetlerini hem ruh hem de bedensel açıdan geliştirecek ve genel bilgi verip toplumda ve ailede kendinden emin kişiler olarak yetişmelerini sağlayacaktır.” ” Okul, düşünce ve vicdan hürriyeti geliştirecek, öğretmenler arasında ve evle okul arasında iyi bir işbirliği yaratılmasına ağırlık verecektir.”

19 ZORUNLU EĞİTİM 1997 Reformu ile okula başlama yaşı 7’den 6’ya indirilmiş ve zorunlu eğitim 9 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır. 3 kademeden oluşmaktadır: İlköğretim I.kademe 1. – 4. sınıflar (6 – 10 yaş) İlköğretim II. Kademe 5. – 7. sınıflar (10 – 13 yaş) İlköğretim III. Kademe (Alt Ortaöğretim basamağı) 8. – 10. sınıflar (13 – 16 yaş)

20 ZORUNLU EĞİTİM Kademeler arasında resmi bir ayırım yoktur. Bazı okullarda bu kademelerin tamamı bulunur. Genellikle çocuk evinin bulunduğu bölge için belirlenmiş okula gönderilir ama kontenjan varsa isteğe bağlı seçim de yapılabilir. Temel eğitim devlet okullarında ücretsiz, özel okullarda ücretlidir. 1994 yılından beri akademik yıl öğretmenler için 39 hafta, öğrenciler için 38 haftadır. Bir ders saati 45 dakikadır. Kanun ile ilköğretim I.ve II.kademelerde sınıf mevcutları maksimum 28 öğrenci, III.kademede ise maksimum 30 öğrenci ile sınırlandırılmıştır. Çocuklar 1. ve 2. yıllarında 4-5 saat derse girerler, fakat bu sayı ilerleyen yıllarda artmaktadır.

21 ZORUNLU EĞİTİMDE DERSLER
Zorunlu dersler; Din bilgisi, Norveç dili, Matematik, Sosyal Çalışmalar, Resim ve El Sanatları, Bilim ve Çevre, İngilizce, Müzik, Ev Ekonomisi, Beden Eğitimi. Zorunlu Seçmeli Dersler 1- İkinci yabancı dil: Fransızca veya Almanca. 2- İlave dil dersi; İngilizce, Norveç dili, Sami dili veya İşaret dili 3- Uygulamalı proje çalışması: Proje planlaması, Sınıf içi faaliyetler ve Serbest faaliyetlerdir.

22 ZORUNLU EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME
İlköğretim I. ve II. kademede (7. sınıfa kadar) sınav yoktur. İlköğretim III. kademede tüm derslerden yılda en az 2 kere not vermeye yönelik sınav yapılmaktadır. III. Kademede 1-6 arasında not uygulaması yapılmaktadır. En yüksek not 6, en düşük not 1’dir. Sınıfta kalma yoktur. III. kademenin sonunda tüm öğrenciler ulusal bir sınava girerek tüm notların yer aldığı bir sertifika almaktadırlar. Ulusal sınavların uygulanmasından ”Öğrenim Departmanı” sorumludur.

23 ZORUNLU EĞİTİM Eğitim-öğretim sürecinin bir bölümü tema ve proje çalışmalarına ayrılmak zorundadır. (I.kademede %60’ı, II.Kademede %30’u ve III. kademede %20’si). Mesleki rehberlik ve çalışma dünyası konusunda bilgilendirme eğitimin önemli unsurlarındandır. Öğrencilerin neredeyse tamamı zorunlu eğitim almaktadır. %94-95’i zorunlu eğitimden sonra genel veya mesleki ortaöğretime başlamakta, geri kalanı ise bir işe girmekte veya çalışmamaktadır.

24 REHBERLİK HİZMETLERİ Belediyeler veya il yönetimleri tarafından sağlanmaktadır. Rehberlik hizmeti merkezi, özel durumları olan öğrencilerin bulunduğu okullara pedagojik ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. Rehberlik hizmeti ücretsizdir.

25 VELİ BİRLİĞİ Okul ve aileler arasında etkili işbirliği kurulması için çalışmalar yapmaktadır. Dört yıllık bir süreç için oluşturulur. Ebeveynler ve okul, çocukları yetiştirmek için beraber çalışırlar. Sınıftaki tüm çocukların ebeveynleri yılda iki kez çocuklarının öğretmenleri ile görüşmeye çağırılırlar. Buna veli toplantısı adı verilir. Ebeveynler tavsiyeye ihtiyaç duyduklarında ya da diğer meseleler hakkında görüşmek istediklerinde çocuğun öğretmenleriyle görüşme talep edebilirler.

26 ORTAÖĞRETİM ”Tüm öğrencilerin tanınmakta olan bir nitelik/kalifikasyonu(belge, sertifika) edinmelerini sağlamak.” 16 – 19 yaş gruplarından oluşmaktadır. (11-13.sınıflar). Bu kademede; liselerde genel ve mesleki öğretim, teknik okullarda mesleki eğitim ve çıraklık eğitimi verilir. Liseler (videregăende skole), başlıca okul türüdür ve illerin yönetimindedir. Bu okulların büyük bir bölümünde hem genel eğitim hem de mesleki eğitim bir arada verilmektedir. 38 haftalık toplam eğitim süresi içinde haftalık 30 –35 saat ders yapılır.

27 ORTAÖĞRETİM Eğitim 1 yıllık temel ve 2 yıllık ileri programlardan oluşmaktadır (ileri programlar yalnızca mesleki eğitimde uygulanmaktadır) 15 temel (3 genel – yüksek öğrenime geçiş-, 12 mesleki eğitim) ve daha fazla sayıda da ileri program vardır. Çıraklık eğitiminde ise eğitimin son yılında (3.yıl) resmi onaylı bir eğitim kuruluşunda 1 yıllık tam zamanlı eğitim verilir. Ardından aynı kuruluşta 1 yıl üretime yönelik faaliyetler yaptırılır. Ders programları; bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, etik değerler ve davranışlar, sosyal rekabet/ iletişim becerileri, girişimcilik becerileri gibi niteliklerin kazandırılması, uluslar arası ilişkiler, çevre bilinci ve bilgisayar teknolojisini kapsamaktadır.

28 ORTAÖĞRETİMDE DERS KİTAPLARI
Ders kitapları ve yardımcı materyaller herhangi bir resmi onay olmaksızın serbest şekilde kullanılabilmektedir. Piyasada birbiriyle rekabet eden çeşitli ders kitapları bulunduğundan yetkili makamlar ders kitapları konusunda öneride bulunmamaktadır. Hangi ders kitabının okutulacağına okul ve öğretmenler karar verir. Öğrenciler ders kitaplarını ve diğer ders materyallerini kendileri satın alırlar.

29 ORTAÖĞRETİMDE DEĞERLENDİRME
2 farklı sertifika verilmektedir; - Mesleki eğitim kanunundaki el sanatları ve zanaatlar için ‘Zanaat/ Kalfalık’ sertifikası - 3 yıllık ortaöğretimin sonunda verilen ve yükseköğretime götüren sertifika Ortaöğretimde süreç değerlendirmeleri ve yılsonu sınavları benimsenmiştir. Sınavlar sınıf geçme performans gelişimine bağlı olarak yapılmaktadır. Okullardaki asıl amaç yükseköğretime hazırlamaktır. Mesleki yeterlilikleri ise bölge sınav kurulu değerlendirmektedir.

30 TEMEL MESLEKİ EĞİTİM Kanun kapsamında merkezi organ Mesleki Eğitim Ulusal Konseyi’dir. Eğitim planları ve müfredatlar Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanır. Her ilde çıraklık sözleşmelerini düzenleyen, eğitim işletmelerini belirleyen, onaylayan, sınavları düzenleyen Mesleki Eğitim Komiteleri bulunmaktadır.

31 TEMEL MESLEKİ EĞİTİM Okul eğitimi + Çıraklık (3 veya 4 yıl)
2 yıl okul eğitimi + 2 yıl işyerinde eğitim (laerebedrift) Çıraklara ücret ödenmektedir. İzleme ve sınav faaliyetleri devlet tarafından yapılmaktadır. Çıraklıktan sonra zanaat sınavına (fagproue) veya kalfalık sınavına (suenneproue) girilmektedir. Başarılı olmaları halinde sertifikaları verilmektedir.

32 YÜKSEKÖĞRETİM 3 yıllık genel veya mesleki ortaöğretimi tamamlayanlar yükseköğretime geçiş yaparlar. Norveç halkının %3’ü üniversite veya dengi, %56’sı ise yetişkin eğitimi programlarında eğitim görmüştür. (2004 yılı verileri) Günümüzde Norveç üniversitelerinde öğrenci bulunmaktadır. (%60 bayanlar) Devlet üniversitelerine girişte kurumun öğrenci kontenjanı önemlidir. 3 yıllık ortaöğretim diplomasına sahip olmak üniversiteye kabulde yeterlidir. 23 yaşın üzerindekiler için ise 5 yıllık iş veya iş –eğitim-uygulama tecrübesi aranmaktadır. Temel kriterler İngilizce, Tarih, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında bilgi sahibi olmaktır.

33 YÜKSEKÖĞRETİM Toplumsal Eğitim sistemi 6 üniversite, 6 Özellikli Üniversite Enstitüsü, 26 Üniversite Koleji ve 2 Ulusal Sanat Enstitüsünden oluşmaktadır. Üniversiteler büyük oranda akademik konular sunmaktadır. Özellikli Üniversite Enstitüleri iş hayatında, spor, ziraat, mimarlık, müzik ve veterinerlik gibi birçok alanda eğitimler sunmaktadır. Üniversite kolejlerinin birçoğu özel meslek kursları sunmaktadır.Örneğin bunlar öğretmenlik, hemşirelik, sosyal işler, gazetecilik v.b. dir. Lisans 3 yıl, master 2 yıldır. Master düzeyinde eğitim yapanlar 1 veya 2 sömestri tez yazımına ayırmaktadır.Doktora eğitimi daha çok teori ve araştırma tekniklerini kapsamaktadır.

34 BUNLARIN DIŞINDA Özel Eğitim Yetişkin Eğitimi
- Devlet desteklemektedir. - Yaşam boyu süren bir görev. Yetişkin Eğitimi Kanunu ve 1998 Eğitim Kanunu

35 YETİŞKİN EĞİTİMİ Study associations (kapsamlı program ve çalışma grubu faaliyetleri) Folk High schools (Genel eğitim veren dini kuruluşlara ait okullar) Uzaktan öğretim İkinci dil olarak Norveç dilinde kurslar (Göçmenler için) İş Piyasası kursları (İşi olmayanları işe hazırlar) İlköğretim düzeyi Lise düzeyi

36 TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSU MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAŞKENT ANKARA
RESMİ DİL TÜRKÇE MİLLİYET TÜRK CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN MECLİS BAŞKANI CEMİL ÇİÇEK

37 TÜRKİYE’DE EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE
Türkiye’de Bütçeden Eğitime Ayrılan Pay ve Eğitim Harcamalarının Milli Gelire Oranı                                                                                                                                                                         * 2012 Bütçe Kanunu Tasarısı’nda öngörülen miktar

38 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI
Anayasa Tevhid-i Tedrisat Kanunu Milli Eğitim Temel Kanunu(1973)

39 TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMACI,
Türk Milletinin bütün fertlerini, 1.Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; 4. Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

40 TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL İLKELERİ
Genellik ve eşitlik Ferdin ve toplumun ihtiyaçları Yöneltme Eğitim hakkı Fırsat ve imkan eşitliği Süreklilik Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği Demokrasi eğitimi Laiklik Bilimsellik Planlılık Karma Eğitim Okul ile Ailenin işbirliği Her yerde eğitim

41 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI
Okul Öncesi Eğitim İlköğretim (8 yıl)……………ZORUNLU Ortaöğretim (4 yıl) Yükseköğretim

42 TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
İsteğe bağlıdır. 3-5 yaş grubu içindir. Amacı; 1) Çocuklarin beden, zihin ve duygu gelismesini ve iyi aliskanliklar kazanmasini saglamak, 2) Çocuklarin Türkçe'yi dogru ve güzel konusmalarini saglamak, 3) Çocuklara sevgi, saygi, is birligi, sorumluluk, hosgörü, yardimlasma, dayanisma ve paylasma gibi davranislari kazandirmak, 4) Çocuklara hayal güçlerini, yaratici ve elestirel düsünme becerilerini, iletisim kurma ve duygularini anlatabilme davranislarini kazandirmak, 5) Çocuklari ilkögretime hazirlamaktir. okulöncesi eğitim kurumunda çocuk eğitim görmekte, öğretmen görev yapmaktadır. ( )

43 TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİM
8 yıl ve zorunludur. 6-14 yaş arasını kapsar. Devlet okullarında parasızdır. Karma eğitim yapılır. Amaç; 1) Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onları milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek; 2) Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. ilköğretim kurumunda öğrenci öğrenime devam etmekte, öğretmen görev yapmaktadır. ( )

44 TÜRKİYE’DE ORTAÖĞRETİM
En az dört yıllık eğitim veren genel, mesleki, teknik öğretim kurumlarının tümü. Yaş grubu 14-17’dir. İsteğe bağlıdır. Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, 2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. 9.281 ortaöğretim kurumunda, çocuk öğrenim görmekte, öğretmen görev yapmaktadır. ( )

45 TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM
Ortaöğretimden Yükseköğretime geçiş ÖSS ile yapılmaktadır. En az iki yıllık yüksek eğitim veren kurumlardır. Bunlar; üniversiteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, konservatuarlar, uygulama ve araştırma merkezleri, yüksek teknoloji enstitülerinden oluşmaktadır. 105 Devlet üniversitesinde genç öğrenim görmektedir, öğretim elemanı görev yapmaktadır.

46 TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM
Yükseköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, 1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek; 2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak; 3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak; 4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek; 5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak; 6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır

47 OKULLAŞMA ORANLARI Okul öncesinde okullaşma oranı %43,10
İlköğretimde okullaşma oranı %107,58 Ortaöğretimde okullaşma oranı % 93,34 Yükseköğretimde okullaşma oranı % 32,1 (MEB, )

48 Norveç Eğitim Sistemi Türkiye Eğitim Sistemi Nüfus: Doğum Hızı: % 0.49 %1.8 İşsizlik Oranı: % 0.3 %8.8 Yetişkin Okur-Yazarlık Oranı: % 100 % 86.15 Eğitime ayrılan pay: % 6.6 %2.74 Eğitim Yönetimi: Merkezi Eğitim Düzeyi: 4 Kademe Okul Öncesi: Zorunlu Değil Zorunlu Eğitim: 10 yıl 8 yıl İlköğretim: 3 Kademe (4+3+3) 2 Kademe (5+3) Ortaöğretime Geçiş: Merkezi Sınav Ortaöğretim: 3 yıl, Zorunlu değil 4 yıl, zorunlu değil Yükseköğretime Geçiş: Sınav yok Lisans Eğitimi: 3 yıl 4 yıl

49 SONUÇ & DEĞERLENDİRME BENZERLİKLER: Eğitim sisteminin 4 kademe oluşu, ilköğretim zorunlu, okulöncesi zorunlu değil, ortaöğretime geçiş için merkezi sınav, merkezden eğitim yönetimi, ortaöğretim zorunlu değil FARKLILIKLAR: Zorunlu eğitim süresi, ortaöğretim süresi, eğitime ayrılan pay, yüksek öğrenim süresi, yükseköğretime geçiş sınavı

50 KAYNAKÇA erişim tarihi; erişim tarihi; erişim tarihi; erişim tarihi; erişim tarihi; Güney, S.Y (2009). Norveç Eğitim Sistemi. S. Ada ve Z.N. Baysal, (Ed.), Eğitim Yönetimi ve Yapıları Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış. Ankara: Pegem Akademi.

51


"NORVEÇ EĞİTİM SİSTEMİ Merve ŞANER Gizem ESEN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları