Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

• GİRİŞ • EPİDEMİYOLOJİ • KLİNİK BULGULAR • CERRAHİ TEDAVİ • REVASKÜLARİZASYON SONRASI TAKİP • SONUÇ VE ÖNERİLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "• GİRİŞ • EPİDEMİYOLOJİ • KLİNİK BULGULAR • CERRAHİ TEDAVİ • REVASKÜLARİZASYON SONRASI TAKİP • SONUÇ VE ÖNERİLER."— Sunum transkripti:

1

2 • GİRİŞ • EPİDEMİYOLOJİ • KLİNİK BULGULAR • CERRAHİ TEDAVİ • REVASKÜLARİZASYON SONRASI TAKİP • SONUÇ VE ÖNERİLER

3 DİYABETİK AYAK Kompleks bir problem Kompleks bir problem “ETİYOLOJİK TRİAD" “ETİYOLOJİK TRİAD" İSKEMİ NÖROPATİ ENFEKSİYON

4 • Dünyada 350 milyon kişi(%6.6) diyabet hastası, • Sağlık harcamalarının %20-40’ı, • Risk faktörü olmayan diyabetli hastalarda ayak ülseri  %7-10/yıl • Risk faktörü olanlarda ayak ülseri  %25-30/yıl • Diyabetik ayak ülserli hastalarda majör amputasyon  %5-8/yıl

5 • Diyabet, semptomatik periferik arter hastalığı (PAH) prevalansını; – Erkek  3,5 kat – Kadın  8,6 kat • Diyabetik ayak ülserlerinin %50’si iskemik ve nöroiskemik kaynaklıdır. * • Diyabetiklerde PAH; – Multisegmental tutulum, – İnfrapopliteal yerleşim sık, – Zayıf kollateraller • Diyabetiklerde; Geç dönem PAH  Kritik Bacak İskemisi(KBİ) • Nöroiskemi = Diyabetik nöropati+ İskemi * Eneroth M, et al. Complexity of factors related to outcome of neuropathic and neuroischaemic/ischaemic diabetic foot ulcers: a cohort study. Diabetologia 2009;52(3):398––407.

6

7 ZAMAN = DOKU

8 • Asemptomatik PAH veya klodikasyosu olan hastaların %5-10’u 5 yıl içinde KBİ’ne ilerlemektedir.* • KBİ’nin insidansı; – Avrupa-Kuzey Amerika 500-1000/milyon nüfus/yıl – Genel popülasyon 220/milyon nüfus/yıl** • ABD’de 150.000 yeni vaka/yıl • KBİ prevalansı 60-90 yaş grubunda; – Ortalama %1 (%0.5-%1,2) E/K = 3/1* • KBİ’nde E/K = 3/1* * * Kannel WB, McGee DL. Update on some epidemiologic features of intermittent claudication: the Framingham Study. J Am Geriatr Soc 1985;33(1):13––8. • ** Schaper NC, Huijberts M, Pickwell K. Neurovascular control and neurogenic inflammation in diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2008;24(Suppl 1):S40––4.

9 • KBİ hastalarının, %50-75’inde serebrovasküler hastalık, %20’sinde ise KAH birliktedir. • KBİ’ne ilerleme riski; – Diyabetiklerde  4 kat – Kronik sigara içenlerde  3 kat • KBİ insidansı, diyabetik hastalarda diyabetik olmayanlara göre 10-20 kat daha yüksektir.

10 DİSTAL KAN AKIMINDA MİKRODOLAŞIMIN BOZULMASI (Vazomotor adaptasyon, Kapiller dolum) KRONİK ARTERYEL AKIM YETERSİZLİK KRİTİK BACAK İSKEMİSİ • İskemik istirahat ağrısı • İskemik ülser/gangren • Hemodinamik değişiklikler • Trofik değişiklikler

11 o İSKEMİK İSTİRAHAT AĞRISI • Ayak parmakları ve metatars başlarındaki ağrı, • Proksimalden metatars başlarına doğru, • 3 farklı klinik tablo : 1.Ağrı (-) Uyuşukluk /karıncalanma (+) Yatar pozisyonda şikayetleri(-) 2.Ağrı(+)  Ayakları sarkıtınca ağrı(-) 3.Ağrı(+)  Otururken ağrı (-)

12 • İSKEMİK ÜLSER/GANGREN – Ayakta özellikle topuk ile 1. ve 5. metatars başlarını tutar. – Ülsere hastalarda 3 farklı klinik durumla karşılaşırız: 1.Arteryel yetersizlik çok şiddetli, derideki lezyon spontan veya minör travma sonrası olur. 2.Arteryel yetersizlik orta düzeyde, yara iyileşmesi kan akımı ve doku beslenmesi kötü olduğu için yetersiz. 3.Arteryel yetersizlik hafif, mevcut lezyona etkisi yok.

13 • Hemodinamik değişikliklerin değerlendirilmesi: – Yüzeyel venlerin dolgunluğu – Ankle-brachial index (ABI) – Toe-brachial index (TBI) – Parmak basıncı (toe pressure) – Buerger Testi – Transkutanöz parsiyel oksijen basıncı (TcPO 2 )

14 • ABI değerlendirilmesi; – 0.91≤ABI≤1,30  Normal – ABI≤0,90  Vasküler hastalık(+) • 0,41≤ABI≤0,90  Hafif/orta KBİ • ABI≤0,40  şiddetli KBİ

15 • TBI değerlendirilmesi: – TBI > 0,75 Normal – 0,25≤TBI≤0,7 hafif/orta KBİ – TBI < 0,25 şiddetli KBİ

16 • KBİ, yaşam kalitesini çok etkileyen ve komorbiditesi yüksek pek çok seviyeyi tutabilen bir antitedir. • DİYABETİK KBİ HASTASINDA AMAÇ; – YARA İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRMAK, – EKSTREMİTEYİ KORUMAK, – MOBİLİTEYİ SAĞLAMAK, – YÜRÜME MESAFESİNİ ARTIRMAK.

17 • AORTO-İLİAK HASTALIK(AİH) – AİH’TA CERRAHİ ALTERNATİFLERİ : • ANATOMİK OPERASYONLAR – Aorto(bi)femoral bypass(AFB) – İliofemoral bypass(İFB) – Aortoiliak endarterektomi(AİE) • EKSTRAANATOMİK OPERASYONLAR – Axillofemoral bypass – Femorofemoral bypass – Desendan torasik aorta-femoral bypass(DTAF)

18 • AORTO(Bİ)FEMORAL BYPASS : – Diffüz AİH’ta, öncelikli tedavi seçeneği. – Hastaya yaklaşım : • Transperitoneal • Retroperitoneal • Laparoskopik – Kullanılan greft materyalleri : • PTFE(Politetrafloroetilen) • Jelatin kaplı polyester • Kollajen kaplı polyester • Dacron greft

19 AORTOBİFEMORAL BYPASS

20 • 5738 hasta, uzun dönem çalışma; (1970-2007)* – Operatif mortalite; • ABF  %4,1 • IFB  %2,7 • AIE  %2,7 – Morbidite ; • ABF  %16 • IFB  %18,9 • AIE  %12,5 – 5 yıllık açıklık oranları; • ABF  %79,8 • IFB  %74,1 • AIE  %81,7 *Chiu KW, Davies RS, Nightingale PG, Bradbury AW, Adam DJ. Review of direct anatomical open surgical management of atherosclerotic aorto-iliac occlusive disease. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2010 Apr;39(4):460- 71. doi: 10.1016/j.ejvs.2009.12.014. Epub 2010 Mar 20. Review

21 • Ekstra-anatomik bypasslar düşük açık kalım oranları nedeniyle başka revaskülarizasyon seçeneği kalmayan hastalarda uygulanmalıdır. Operasyon 5-yıllık patensi(%) Axillo-femoral bypass 51 (44–79) Axillo-bifemoral bypass 71 (50–76) Femoral femoral bypass 75 (55–92)

22 AXİLLO(Bİ)FEMORAL BYPASS VE FEMOROFEMORAL BYPASS

23 • İNFRAİNGUİNAL HASTALIK: – İnfrainguinal bölgede girişimler; • İzole cerrahi • Cerrahi+Endovasküler  Hibrit • Endovasküler – İnfrainguinal hastalığın yer aldığı bölgeler: • Ana femoral arter(CFA) • Superfisyal femoral arter(SFA) • Derin femoral arter(DFA)

24 – In situ greftler: • Vena safena magna(VSM) • Vena safena parva(VSP) • Femoral ven • Kol venleri – Sentetik greftler: • PTFE(Politetrafloroetilen) • Otolog ven greft • Jelatin kaplı polyester • Kollajen kaplı polyester • Dacron greft

25 • CFA lezyonlarında i zole veya hibrit girişimlerle beraber yapılan endarterektomilerin primer açık kalım oranları; – 1 yıllık %93 – 5 yıllık%91 • Hibrit vakalarda, stentsiz yapılan anjioplastilerde açık kalım oranları düşüktür. • Yaygın damar tutulumu olan KBİ‘sinde aortoiliak bölgeye yapılan girişimler sonrası CFA veya femoropopliteal bypass kombine edilir.

26 • 5 yıllık patensi oranı; – Hibrit prosedür %60 – İzole PTA %68 – Stent ile PTA %77 • Profundoplasti yapılanlarda ekstremite koruma oranları: – 1 yıllık %67 – 3 yıllık %49 – 5 yıllık %36

27 • Cerrahi tedavi, uzun SFA lezyonlarının tedavisinde altın standart tedavidir • Cerrahi tedavi, uzun SFA lezyonlarının tedavisinde altın standart tedavidir. VSM, infrainguinal bölge ye için hala en uygun grefttir. • Özellile VSM, infrainguinal bölge ye yapılan bypass operasyonları için hala en uygun grefttir. • Femoropopliteal bypass sonrası 5 yıllık greft açıklık oranları: Klodikasyo KBİ – Ven %80 %66 – Above-knee PTFE %75 %47

28

29 amputasyona gitme açısından PTA ve bypass arasında fark yok. • BASIL* çalışmasına göre, amputasyona gitme açısından PTA ve bypass arasında fark yok. • 5 yıllık ekstremite koruma oranları; – PTA grubu  %78,2 – Bypass grubu  %91,8 • 5 yıllık sağkalım oranları; – PTA grubu  %49,2 – Bypass grubu  %57,1 * Adam DJ, Beard JD, Cleveland T, Bell J, Bradbury AW, Forbes JF, et al. Bypass versus angioplasty severe ischaemia of the leg (BASIL): multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005;366:1925––34. *Bradbury AW, Adam DJ, Bell J, Forbes JF, Fowkes FG, Gillespie I, et al. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial: Analysis of amputation free and overall survival by treatment received. J Vasc Surg 2010;51:18S–– 31S. *Bradbury AW, Adam DJ, Bell J, Forbes JF, Fowkes FG, Gillespie I, et al. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial: An intention-to-treat analysis of amputation-free and overall survival in patients randomized to a bypass surgery first or a balloon angioplasty-first vascularization strategy. J Vasc Surg 2010;51:5S––17S. * Adam DJ, Beard JD, Cleveland T, Bell J, Bradbury AW, Forbes JF, et al. Bypass versus angioplasty severe ischaemia of the leg (BASIL): multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2005;366:1925––34. *Bradbury AW, Adam DJ, Bell J, Forbes JF, Fowkes FG, Gillespie I, et al. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial: Analysis of amputation free and overall survival by treatment received. J Vasc Surg 2010;51:18S–– 31S. *Bradbury AW, Adam DJ, Bell J, Forbes JF, Fowkes FG, Gillespie I, et al. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial: An intention-to-treat analysis of amputation-free and overall survival in patients randomized to a bypass surgery first or a balloon angioplasty-first vascularization strategy. J Vasc Surg 2010;51:5S––17S.

30 Dizüstü femoropopliteal bypass 5-yıllık patensi oranları Ven grefti%74–76 PTFE%39–52

31 DİZ ÜSTÜ FEMOROPOPLİTEAL BYPASS

32 DİZ ALTI FEMOROTİBİAL BYPASS

33 hedef damar, kalitesi en iyi olan damar olmalıdır. • İnfrapopliteal bölgeye yapılacak bypasslarda hedef damar, kalitesi en iyi olan damar olmalıdır. • İnfrapoplitealKBİ ekstremite koruma içi standart tedavi olarak cerrahi • İnfrapopliteal lezyonlara bağlı KBİ olan hastalarda ekstremite koruma içi standart tedavi olarak cerrahi revaskülarizasyon önerilmektedir. endovasküler girişimler daha az invazif iyi bir alternatif • Ancak endovasküler girişimler, infrapopliteal lezyonlarda daha az invazif iyi bir alternatif olarak önerilmektedir.

34 • PREVENT III çalışmasında; – İnfrapopliteal revaskülarizasyon – İnfrapopliteal revaskülarizasyon yapılan KBİ hastalarında; • Perioperatif Mortalite  %2,7 • 1 yıllık ekstremite koruma  %88 • 1 yılık sağkalım  %84 • İNFRAPOPLİTEAL BÖLGEYE  VSM • Otolog ven greftleri diğer alternatif greftlerden daha avantajlı. • Lomber sempatektomi, amputasyonu önlemede etkisiz.

35 VSM ile revaskülarizasyonu Asetilsalisilik asit (ASA) veya Dipiridamol ile kombine ASA kullanımı • KBİ hastalarının VSM ile revaskülarizasyonu sonrası takiplerinde Asetilsalisilik asit (ASA) veya Dipiridamol ile kombine ASA kullanımı tromboza bağlı tıkanmalarda oldukça etkili. • Ticlopidin ve Vit K antagonistleri, • Ticlopidin ve Vit K antagonistleri, ven greft bypasslarda kullanılabilir. • Venöz bypass /endovasküler revaskülarizasyon statin kullanımı • Venöz bypass /endovasküler revaskülarizasyon sonrası statin kullanımı açık kalma oranlarını ve ekstremite koruma oranlarını artırmaktadır.

36 ZAMAN=DOKU DDiyabetik ayak hastasında, -revaskülarizasyonun gecikmemesi için- VASKÜLER HASTALIĞIN ERKEN TANISI çok önemlidir.

37

38 TEŞEKKÜR EDERİM


"• GİRİŞ • EPİDEMİYOLOJİ • KLİNİK BULGULAR • CERRAHİ TEDAVİ • REVASKÜLARİZASYON SONRASI TAKİP • SONUÇ VE ÖNERİLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları