Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Ünal ASAN İ.Ü.Orman Fakültesi 26.04.2012 Antalya TURKEY.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Ünal ASAN İ.Ü.Orman Fakültesi 26.04.2012 Antalya TURKEY."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Ünal ASAN İ.Ü.Orman Fakültesi 26.04.2012 Antalya TURKEY

2 PROJE 3-Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi 2-Karbon kayıplarının azaltımı ve karbon tutumunun arttırılması 1-Yasal ve Kurumsal Yapının Oluşturulması PROJENİN ÜÇ BİLEŞENİ BİÇİMİNDE ÖZETLENEBİLİR 26.04.2012 Antalya TURKEY

3 Bu amaçlara dönük faaliyetler : A-Proaktif önlemler yardımıyla karbon kayıplarının azaltılması: 1.Kaçak ve usulsüz kesimlerden kaynaklanan karbon kayıplarının azaltılması; 2.Orman yangınlarından kaynaklanan karbon kayıplarının azalatılması; 3.Böcek ve mantar arazlarından kaynaklanan karbon kayıplarının azaltılması. B-Karbon tutumunun arttırılmasına dönük silvikültürel çalışmalar: 1.Toplam 3000 ha gevşek (0,11-0,15)kapalığa sahip meşcerelerde kapalılığı rehabilitasyon yolu ile 0,50 düzeyine çıkartarak karbon tutumunu arttırmak; 2.Toplam 2000 ha alanda entansif bakım tedbirleri ve karışım oranlarını optimize ederek karbon tutumunu arttırmak. 26.04.2012 Antalya TURKEY

4 1-Projede, proaktif önlemlerin ilkiyle ilgili olarak 900 aileye sıfır faiz oranlı krediyle güneş enerjisi panelleri dağıtılması ve bu yolla hane başına 8 m3 hesabıyla 7200 m3 kaçak kesimin önlenmesi düşünülmektedir. Bu faaliyet sonucu umulan karbon tasarrufu 3204 ton/yıl, buna karşıgelen CO2 emisyon tasarrufunun ise 11759 ton/yıl olacağı hesaplanmaktadır. 2-Projede, orman yangınları ile ülke genelinde her yıl 782 000 ton CO2 nin atmosfere salındığı ve yanan alanların yaklaşık 10 000 ha rının koruma değeri yüksek ormanlarda meydana geldiğine vurgu yapılarak, erken uyarı sistemleri ile proje alanlarında 2000 ha alanın yangından korunabileceği ve böylece her yıl 28 400 ton karbona karşıgelen 104 228 ton CO2 salımının önlenebileceği hesaplanmaktadır. 3-Projede, pilot alanların ikisinde kurulacak biyolojik kontrol ve erken uyarı amaçlı laboratuvar yardımıyla, orman zararlarına neden olan böceklerin doğal düşmanlarını çoğaltmak ve böylece proje genelinde toplam olarak 5470 ha alanda mücadele gerçekleştirerek, her yıl toplam olarak 2078,6 ton kabona karşı gelen 7628,46 ton CO2 salımının önlenebileceği hesaplanmaktadır. 26.04.2012 Antalya TURKEY

5 4-Projede, kapalılığı 0,11-15 arasında olan meçcerelerde, kapalılığın rehabilitasyon aktiviteleri ile 10 yıl içinde 050 ye çıkartılarak, 10. yıl sonunda 3000 ha alanda toplam 160 200 ton CO2 nin fazladan karbon kazalılacağı ve buna karşı gelen karbon miktarının yıllık 43651,226 ton carbon yıl olacağı hesaplanmıştir. Bir baska ifade ile 3000 ha rehabilitasyon alanından yıllık ortalama 16020 ton CO2 nin fazladan emileceği ve böylece yıllık karbon artışının 4365 ton olacağı kabul edilmiştir. 5- Genç meşcerelerde seçilecek 2000 ha lık bakım alanlarında tür karışımını optimize etmek ve entansif bakım tedbirleri uygulamak suretiyle, yıllık hacimi artımını yükselterek yılda fazladan 7340 ton CO2 nin atmosferden emilecegi ve bu yolla sağlanacak karbon artışının toplam 2000 ton olacağı hesaplanmıştır. 26.04.2012 Antalya TURKEY

6 Böylece, önceden alınacak teknik ve sosyoekonomik önlemler yardımıyla; a)Kaçak kesimlerden kaynaklanan 3 204 ton/yıl, karbon karşılığı 11 759 ton/yıl CO2 salımının; b)Yangın erken uyarı sistemiyle her yıl 28 400 ton karbon karşılığı 104 228 ton CO2 salımının; c) Biyolojik kontrol ve erken uyarı amaçlı laboratuvar yardımıyla 2078,6 ton kabona karşılığı 7628,46 ton CO2 salımının TOPLAMDA 33682,6 ton/yıl karşılığı 123 615, 46 ton CO2/yıl CO2 salınımının önlenebilecegi hesaplanmıştır. 26.04.2012 Antalya TURKEY

7 Böylece, 3000 ha rı rehabilitasyon, 2000 ha rı entansif bakım ve aralamalar ile toplam olarak a)10 yıl sürecek rehabilitasyon çalışmaları sonunda 43651,226 ton karbon karşılığı160 200 ton CO2 salımının önleneceği b) Bakım alanlarında gerçekleştirilecek uygulamalar ile de her yıl 2000 ton karbon karşılığı 7340 ton CO2 salımının önlenebileceği TOPLAMDA 45651,226 ton/yıl karşılığı 167540ton CO2 CO2 salınımının önlenebilecegi hesaplanmıştır. 26.04.2012 Antalya TURKEY

8 PROJE ÇIKTILARI 26.04.2012 Antalya TURKEY

9 ÇIKTI 2.1: Orman yangınları ve erken uyarı sistemleriyle ilgili olarak: • İşletmeler düzeyinde entegre yangın yönetim (amenajman) sistemleri, • Yangın yönetim bilgi sistemi (yangın tehlike ve risk analizi, yangın tehlike oranları ve erken uyarı sistemleri), • Yerel halk ve toplumu hedefleyen yangın önleyici tedbirler • Sorumlu yetkililerin kurumlarla işbirliğini destekleyen karar destek sistemleri ortaya konmuş olacaktır. 26.04.2012 Antalya TURKEY

10 ÇIKTI 2.2: Silvikültürel uygulamalara ilişkinolarak: (Mevcut silvikültürel uygulamalarla karşılaştırıldığında; “karbon tutumunu artırmak amacıyla, özellikle Türk kızılçamı başta olmak üzere, yerli türlerin kullanımı yoluyla” geliştirilmiş ağaç türleri yönetimi) Ortaya konmuş olacaktır. ÇIKTI 2.33: Kaçak ve usulsüz kesimlerin önlenmesine ilişkin olarak: Güneş enerjisi ile ısınmaya dönük bir mikro-Kredi programı yoluyla, proje kapsamındaki pilot alanlarda ormanlardaki kaçak ve usulsüz kesimleri önlemeye dönük bir uygulama ortaya konmuş olacaktır.

11 ÇIKTI 2.4: Böcek ve mantar zararlılarına dönük erken uyarı sistemleriyle ilgili olarak: Akdeniz Bölgesi ormanlarındaki böcek ve mantar zararlarını azaltmak amacıyla, hem arazi gözlemleri ve erken teşhisleri gerçekleştirmek ve zaralı böceklerin doğal düşmanlarını üretmek, hem de eğitim ve araştırma merkezi olarak kullanmak üzere, teknolojik donanımı tam olan iki adet biyolojik kontrol ve erken uyarı merkezi kurulacaktır. 26.04.2012 Antalya TURKEY

12 ÇIKTI 5: Karbon hesaplamaları ve LULUCF uygulamalarına dönük olarak: Proje pilot alanlarının her birisinde öngörülen proje faaliyetlerinin (yukarıda açıklanan 2.1; 2.2; 2.3 ve 2.4 Çıktıların) • uygulama öncesinde, • uygulama esnasında • ve proje sonrasında karbon stokları ve stok değişimlerinin LULUCF kılavuzunda öngörülen metotlar yardımıyla hesaplanması ve yöntemin amenajman planlarına entegrasyonu 26.04.2012 Antalya TURKEY

13 ÇIKTI 2.5: Uygulamada sürekliliği garantilemek amacıyla: 1.Amenajman planlarının içeriğinde gerekli değişiklikleri yapmak, 2.Pilot alanlar için özel koruma ve kullanım rejimi sistemi oluşturmak 3.Karbon stoklarının uzun süreli izlenmesine olanak veren sistemin tanıtımı 26.04.2012 Antalya TURKEY

14 PROJE ALANLARI

15

16

17

18

19

20 Nr. Of Pilot Area Name of Forest Range Name of Forest District Open & Cropland (ha) Other Wooded Land(ha) Forest Area (ha) Total Area (Ha) 1Muğla Köyceğiz 22763,527605,068709,0119077,5 2Antalya Gazipaşa 45966,327222,934 187,1107376,3 3Mersin Gülnar 59286,067509,056413,0183208,0 4Adana Pos 27919,526578,565554,5120,052,5 5Maraş Andırın 41586,042226,039 756,0122208,0 Total 197521,3 191141,4 264619,6 651922,3 Aereal distribution of the project areas into forest and non-forest lands TURKEY 26. April 2012 Antalya

21 25.10.2011 Antalya TURKEY


"Prof. Dr. Ünal ASAN İ.Ü.Orman Fakültesi 26.04.2012 Antalya TURKEY." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları