Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEF-V Projesi 2. Bileşeninin

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEF-V Projesi 2. Bileşeninin"— Sunum transkripti:

1 GEF-V Projesi 2. Bileşeninin
İçeriği ve Çıktıları Prof. Dr. Ünal ASAN İ.Ü.Orman Fakültesi Antalya TURKEY

2 PROJE 3-Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi
TURKEY PROJE 3-Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Geliştirilmesi 2-Karbon kayıplarının azaltımı ve karbon tutumunun arttırılması 1-Yasal ve Kurumsal Yapının Oluşturulması PROJENİN ÜÇ BİLEŞENİ BİÇİMİNDE ÖZETLENEBİLİR Antalya

3 Bu amaçlara dönük faaliyetler :
TURKEY Bu amaçlara dönük faaliyetler : A-Proaktif önlemler yardımıyla karbon kayıplarının azaltılması: Kaçak ve usulsüz kesimlerden kaynaklanan karbon kayıplarının azaltılması; Orman yangınlarından kaynaklanan karbon kayıplarının azalatılması; Böcek ve mantar arazlarından kaynaklanan karbon kayıplarının azaltılması. B-Karbon tutumunun arttırılmasına dönük silvikültürel çalışmalar: Toplam 3000 ha gevşek (0,11-0,15)kapalığa sahip meşcerelerde kapalılığı rehabilitasyon yolu ile 0,50 düzeyine çıkartarak karbon tutumunu arttırmak; Toplam 2000 ha alanda entansif bakım tedbirleri ve karışım oranlarını optimize ederek karbon tutumunu arttırmak. Antalya

4 TURKEY 1-Projede, proaktif önlemlerin ilkiyle ilgili olarak 900 aileye sıfır faiz oranlı krediyle güneş enerjisi panelleri dağıtılması ve bu yolla hane başına 8 m3 hesabıyla 7200 m3 kaçak kesimin önlenmesi düşünülmektedir. Bu faaliyet sonucu umulan karbon tasarrufu 3204 ton/yıl, buna karşıgelen CO2 emisyon tasarrufunun ise ton/yıl olacağı hesaplanmaktadır. 2-Projede, orman yangınları ile ülke genelinde her yıl ton CO2 nin atmosfere salındığı ve yanan alanların yaklaşık ha rının koruma değeri yüksek ormanlarda meydana geldiğine vurgu yapılarak, erken uyarı sistemleri ile proje alanlarında 2000 ha alanın yangından korunabileceği ve böylece her yıl ton karbona karşıgelen ton CO2 salımının önlenebileceği hesaplanmaktadır. 3-Projede, pilot alanların ikisinde kurulacak biyolojik kontrol ve erken uyarı amaçlı laboratuvar yardımıyla, orman zararlarına neden olan böceklerin doğal düşmanlarını çoğaltmak ve böylece proje genelinde toplam olarak 5470 ha alanda mücadele gerçekleştirerek , her yıl toplam olarak 2078,6 ton kabona karşı gelen 7628,46 ton CO2 salımının önlenebileceği hesaplanmaktadır. Antalya

5 TURKEY 4-Projede, kapalılığı 0,11-15 arasında olan meçcerelerde, kapalılığın rehabilitasyon aktiviteleri ile 10 yıl içinde 050 ye çıkartılarak, 10. yıl sonunda 3000 ha alanda toplam ton CO2 nin fazladan karbon kazalılacağı ve buna karşı gelen karbon miktarının yıllık 43651,226 ton carbon yıl olacağı hesaplanmıştir. Bir baska ifade ile 3000 ha rehabilitasyon alanından yıllık ortalama ton CO2 nin fazladan emileceği ve böylece yıllık karbon artışının 4365 ton olacağı kabul edilmiştir. 5- Genç meşcerelerde seçilecek 2000 ha lık bakım alanlarında tür karışımını optimize etmek ve entansif bakım tedbirleri uygulamak suretiyle, yıllık hacimi artımını yükselterek yılda fazladan 7340 ton CO2 nin atmosferden emilecegi ve bu yolla sağlanacak karbon artışının toplam 2000 ton olacağı hesaplanmıştır. Antalya

6 Böylece, önceden alınacak teknik ve sosyoekonomik önlemler yardımıyla;
TURKEY Böylece, önceden alınacak teknik ve sosyoekonomik önlemler yardımıyla; Kaçak kesimlerden kaynaklanan ton/yıl, karbon karşılığı ton/yıl CO2 salımının; b)Yangın erken uyarı sistemiyle her yıl ton karbon karşılığı ton CO2 salımının; c) Biyolojik kontrol ve erken uyarı amaçlı laboratuvar yardımıyla 2078,6 ton kabona karşılığı 7628,46 ton CO2 salımının TOPLAMDA ,6 ton/yıl karşılığı , 46 ton CO2/yıl CO2 salınımının önlenebilecegi hesaplanmıştır. Antalya

7 TURKEY Böylece, 3000 ha rı rehabilitasyon, 2000 ha rı entansif bakım ve aralamalar ile toplam olarak 10 yıl sürecek rehabilitasyon çalışmaları sonunda 43651,226 ton karbon karşılığı ton CO2 salımının önleneceği b) Bakım alanlarında gerçekleştirilecek uygulamalar ile de her yıl 2000 ton karbon karşılığı 7340 ton CO2 salımının önlenebileceği TOPLAMDA ,226 ton/yıl karşılığı ton CO2 CO2 salınımının önlenebilecegi hesaplanmıştır. Antalya

8 TURKEY PROJE ÇIKTILARI Antalya

9 İşletmeler düzeyinde entegre yangın yönetim (amenajman) sistemleri,
TURKEY ÇIKTI 2.1: Orman yangınları ve erken uyarı sistemleriyle ilgili olarak: İşletmeler düzeyinde entegre yangın yönetim (amenajman) sistemleri, Yangın yönetim bilgi sistemi (yangın tehlike ve risk analizi, yangın tehlike oranları ve erken uyarı sistemleri), Yerel halk ve toplumu hedefleyen yangın önleyici tedbirler Sorumlu yetkililerin kurumlarla işbirliğini destekleyen karar destek sistemleri ortaya konmuş olacaktır. Antalya

10 ÇIKTI 2.2: Silvikültürel uygulamalara ilişkinolarak:
TURKEY ÇIKTI 2.2: Silvikültürel uygulamalara ilişkinolarak: (Mevcut silvikültürel uygulamalarla karşılaştırıldığında; “karbon tutumunu artırmak amacıyla, özellikle Türk kızılçamı başta olmak üzere , yerli türlerin kullanımı yoluyla” geliştirilmiş ağaç türleri yönetimi) Ortaya konmuş olacaktır. ÇIKTI 2.33: Kaçak ve usulsüz kesimlerin önlenmesine ilişkin olarak: Güneş enerjisi ile ısınmaya dönük bir mikro-Kredi programı yoluyla , proje kapsamındaki pilot alanlarda ormanlardaki kaçak ve usulsüz kesimleri önlemeye dönük bir uygulama ortaya konmuş olacaktır.

11 TURKEY ÇIKTI 2.4: Böcek ve mantar zararlılarına dönük erken uyarı sistemleriyle ilgili olarak: Akdeniz Bölgesi ormanlarındaki böcek ve mantar zararlarını azaltmak amacıyla, hem arazi gözlemleri ve erken teşhisleri gerçekleştirmek ve zaralı böceklerin doğal düşmanlarını üretmek, hem de eğitim ve araştırma merkezi olarak kullanmak üzere, teknolojik donanımı tam olan iki adet biyolojik kontrol ve erken uyarı merkezi kurulacaktır. Antalya

12 ÇIKTI 5: Karbon hesaplamaları ve LULUCF uygulamalarına dönük olarak:
TURKEY ÇIKTI 5: Karbon hesaplamaları ve LULUCF uygulamalarına dönük olarak: Proje pilot alanlarının her birisinde öngörülen proje faaliyetlerinin (yukarıda açıklanan 2.1; 2.2; 2.3 ve 2.4 Çıktıların) uygulama öncesinde, uygulama esnasında ve proje sonrasında karbon stokları ve stok değişimlerinin LULUCF kılavuzunda öngörülen metotlar yardımıyla hesaplanması ve yöntemin amenajman planlarına entegrasyonu Antalya

13 ÇIKTI 2.5: Uygulamada sürekliliği garantilemek amacıyla:
TURKEY ÇIKTI 2.5: Uygulamada sürekliliği garantilemek amacıyla: Amenajman planlarının içeriğinde gerekli değişiklikleri yapmak, Pilot alanlar için özel koruma ve kullanım rejimi sistemi oluşturmak Karbon stoklarının uzun süreli izlenmesine olanak veren sistemin tanıtımı Antalya

14 PROJE ALANLARI

15

16

17

18

19

20 TURKEY Aereal distribution of the project areas into forest and non-forest lands Nr. Of Pilot Area Name of Forest Range Forest District Open & Cropland (ha) Other Wooded Land(ha) Forest Area Total (Ha) 1 Muğla Köyceğiz 22763,5 27605,0 68709,0 119077,5 2 Antalya Gazipaşa 45966,3 27222,9 34 187,1 107376,3 3 Mersin Gülnar 59286,0 67509,0 56413,0 183208,0 4 Adana Pos 27919,5 26578,5 65554,5 120,052,5 5 Maraş Andırın 41586,0 42226,0 39 756,0 122208,0  197521,3 191141,4  264619,6  651922,3 There are 5 pilot areas choosen in the Mediterranean Forest Region. 26. April Antalya

21 TEŞEKKÜRLER TURKEY Antalya


"GEF-V Projesi 2. Bileşeninin" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları