Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TERMINOLOGIA ANATOMICA Levent SARIKCIOĞLU. Amaç: Anatomik terminoloji hakkında bilgilenme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TERMINOLOGIA ANATOMICA Levent SARIKCIOĞLU. Amaç: Anatomik terminoloji hakkında bilgilenme."— Sunum transkripti:

1 TERMINOLOGIA ANATOMICA Levent SARIKCIOĞLU

2 Amaç: Anatomik terminoloji hakkında bilgilenme

3 Hedefler:  İsimler hakkında bilgilenme  İsim tamlamalarının nasıl yapıldığını öğrenme  Sıfatlar hakkında bilgilenme  Sıfat tamlamalarının nasıl yapıldığını öğrenme  Sıfatlarda derecelendirme  Anatomide kullanılan bazı terimlerin anlamı  Anatomide kullanılan terimlerin okunuşu  Önemli bazı terimlerin kısaltılması

4 Latin dili Lingua latina

5

6

7 Roma kentinin kuruldugu alan Latium ismi ile bilinir.

8

9

10

11 Polonyaca Türkçe

12 Lâtin alfabesi 21 tanesi Etrüsk alfabesinden alınan 23 temel harften oluşmaktadır. 1- a 2- b 3- c 4- d 5- e 6- f 7- g 8- h 9- i, j 10- k 11- l 12- m 13- n 14- o 15- p 16- q 17- r 18- s 19- t 20- u, v, w 21- x 22- y 23- z, j, v, w Orta Çağ döneminde I harfi I ve J; V harfi de U, V ve W olarak ayrıştığı için 26 harfe ulaşılmıştır

13

14

15 Eski Latincede noktalama işareti yok İki kelime arasında aralık yok

16 M·AGRIPPA·L·F·COS·TERTIUM·FECIT "Marcus Agrippa, son of Lucius, consul for the third time, built this

17

18

19

20

21

22

23 Terim nedir? Anlamı değişmeyen, tek başına ya da cümle içinde kullanıldığı her konumda aynı anlamı veren ve bilimsel olarak başka karşılığı olmayan sözcük demektir. Kökeni? Grekçe: terma Latince: terminus (Uç, sınır, son) İngilizce: term Türkçe: terim, tabir

24 Terminoloji nedir? Bir bilim ya da sanat dalının kullandığı terimler topluluğudur Terminologia Grekçe kökenli bileşik bir sözcüktür

25 Nomenklatür nedir? Lâtince’de isim verme, adlandırma anlamına gelen nomenklatür sözcüğü de terminoloji yerine kullanılmaktadır. nomen – isim; (çoğulu nomina) nomenclatoris - karşılaştıkları kimsenin adını efendisine söyleyen köle.

26 Anatomi terimlerinin tarihsel gelişimi

27 Hipokrat (M.Ö. 460-377) acromion, bronchus, peritoneum Aristo (M.Ö. 384-322) aorta, pancreas, diaphragma Galen (M.S. 130-201) coccyx, epiphysis, pylorus, thymus gibi sözcükleri terminolojiye kazandırmışlardır

28 16. Yüzyıldaki gelişmeler, Jacobus Sylvius çok sayıda oluşuma isim veren ilk kişidir Andreas Vesalius, Çağdaş anatominin kurucusudur ve çok sayıda eş anlamlı terimi sadeleştirmiştir. Böylece Eponim isimlendirme doğmuştur.

29 Aquaductus mesencephali (Sylvius kanalı)

30 Vena cerebri magna (Galen veni)

31 Jan Evangelista Purkinje 1787-1869 Purkinje lifleri

32 Willis Poligonu Thomas Willis

33 Sir Charles BELL (1774-1842) Bell paralizisi

34 Aşil tendonu

35 Tr. spinocerebellaris posterior (Flechsig) Paul Emil Flechsig (1847-1929) (Polonyalı psikiyatrist)

36 Terimleri sadeleşmesi ile ilgili çabalar 50000 terim mevcut

37

38 Tıbbi terminolojinin standartlaşmasını amaçlayan ilk resmi girişim Alman anatomistlerinin öncülüğünde gerçekleştirilen Nomina Anatomica’nın oluşturulmasıdır.

39

40 Yıl: 1895

41 İLKELER Her parçanın yalnızca bir ismi olacak. Her terim latince olacak. Her terim kısa ve olabildiğince basit olacak. Terimlerin düşünülüp yorumlanmalarına gerek olmayacak. Birbiri ile ilgili terimler olabildiği kadar benzer olacak. Sıfatlar zıt seçilecek.

42 Çıplak gözle görülebilen 4500 terim önerilmiş Böylece Basel Nomina Anatomica (BNA) doğmuştur. Terim sayısı 50000’den 5528’e düşürülmüştür Yıl: 1895

43

44 BNA, Almanca konuşulan ülkelerde, İtalya’da, Kuzey Amerika ve bütün Lâtin Amerika ülkelerinde kabul görmüştür. İngiliz ve Fransız anatomistler, BNA çalışmalarına katılmamış ve sonuçlarını benimsememişlerdir. Yıl: 1895

45 İngiltere ve Kuzey İrlanda Anatomi Derneği üyeleri kendi dillerinde karşılığı olan terimleri belirleyerek yeni bir liste düzenlemesi yoluna gitmişlerdir (Birmingham Revizyonu-BR). Yıl: 1933

46 Kırk bir yıl geçerliliğini sürdüren BNA’dan sonra yine Alman Anatomi derneği’nin öncülüğünde ikinci kez yapılan (Jena - Almanya) toplantılara İngilizler katılmamış, ancak alınan kararların bir bölümünü benimsemişlerdir. Yıl: 1936

47 1939- 1945

48 Beşinci Uluslararası Anatomi Kongresi (Oxford-İngiltere) “International Anatomical Nomenclature Committee” (IANC) çalışma grubunun oluşturulması Yıl: 1950

49 “International Anatomical Nomenclature Committee” (IANC) çalışma grubunun yaptığı çalışmaların sonuçları Paris toplantısından sonra Paris Nomina Anatomica’sı (PNA) adıyla yayınlanmıştır. Yıl: 1955

50 Yedinci Uluslararası Anatomi Kongresi (New York) Nomina Embryologica (NE) Nomina Anatomica Veterineria (NAV) ‘nın oluşturulması için komitelerin oluşturulması Yıl: 1960

51

52 1966: Nomina Anatomica’nın üçüncü baskısı 1968: (Londra) Embriyoloji komitesi için finansal destek (CIBA) 1969: (Moskova) Histoloji komitesi toplantısı 1970: (Leningrad, St. Petersburg) NA, NH, NE’nin bütünleştirilmesi 1975: (Tokyo) üç listenin (NA, NH, NE) revizyonu 1977: Nomina Anatomica’nın dördüncü baskısı 1980: (New Mexico) üç listenin (NA, NH, NE) revizyonu 1983: Nomina Anatomica’nın beşinci baskısı 1985: Nomina Anatomica’nın altıncı baskısı

53

54 FICAT ( Federative International Committee on Anatomical Terminology) Günümüzdeki durum

55

56 İsim Sıfat Fiil Zamir Edat, takı ilgeç Bağlaç Ünlem

57 İSİMLER NOMINA

58 İsimlerin sayı (numerus) özelliği Singularis Pluralis

59 İsimlerin hal (casus) özelliği Nominativus (Yalın hali) (kim?) Genitivus (-in hali) (kimin?) Accusativus (-i hali) (kimi?) Dativus (-e hali) (kime?) Ablativus (-den hali) (kimden?) Vocativus (ünlem ya da çağrı hali)

60 PONTUS Pons

61 CAUDA Cauda equina

62 MALLEUS

63 FIBULA

64 BULBUS

65 ALA

66 AMYGDALA

67 CONCHA Concha nasi inferior

68 COCHLEA

69 CHOANA

70 SELLA Sella turcica

71 DISCUS Discus vertebralis

72 HIPPOCAMPUS Formatio hippocampi

73 LYRA Lyra davidis

74 NAVICULA Os navicularis

75 PIRUM Lobus piriformis

76 oliva OLIVA

77 PINUS Corpus pineale

78 ACINUS

79 INSULA

80 PORTA Porta hepatis Vena portae hepatis

81 FOSSA Fossa poplitea

82 LACUS Lacus lacrimalis

83 GINGLYMUS

84 ISTHMUS Geçit, darlık Isthmus faucium

85 LABYRINTHUS Labyrinthus membranaceus

86 MUSCULUS Musculus biceps brachii

87 LIGAMENTUM

88 ARTERIA Arteria brachialis

89 CEREBRUM

90 HUMERUS

91 SPINA Spina scapulae

92 AORTA Aorta thoracica

93 VENA Vena cava inferior

94 TALUS

95 ORGANUM Organum vestibulocochleare

96 VESTIBULUM Vestibulum nasi

97 NASUS

98 AURICULA

99 UMBLICUS

100 COLLUM

101 CRANIUM

102 CILIUM

103 OCULUS

104 CENTRUM Centrum tendineum

105 DUODENUM Duodecim: 12

106 BUCCA Corpus adiposum buccae

107 ACERVULUS Acervulus cerebri

108 MANUS

109 ATRIUM

110 PUNCTUM Punctum lacrimale

111 Latince’de isimler Türkçe’de olduğu gibi sayı (numerus) ve hal (casus) açısından incelendiği gibi Almanca, Fransızca ve Arapçada olduğu gibide cins (genus) açısından da sınıflanır

112 İsimlerin cins (genus) özelliği ♂ Masculinum (Masc.) ♀ Femininum (Fem.) Neutrum (Neut.) ♂ ♀ Ares (Mars) Aphrodite (Venüs)

113 General Maximus Decimus Meridus

114 KURAL Sonu, –us ile biten isimler genellikle masculin’dir Sonu, –a ile biten isimler genellikle feminin’dir Sonu, –um ile biten isimler genellikle neutrum’dur

115 ZEUS

116 ACHILLEUS

117 ASCLEPIUS

118 JULIUS

119 AUGUSTUS

120 ANDREAS VESALIUS

121 MINERVA (ATHENA)

122 HERA

123 MARINA

124

125 STADIUM

126 COLESEUM

127 AQUARIUM

128

129 İstisnaslar Crus (Fem) Corpus (Neut)

130 Anatomide kullanılan bütün terimler –us, -a, -um ile mi bitiyor?

131 Cuspis posterior

132 FALX CALCAR IMPRESSIO PHARYNX LARYNX GASTER ARBOR

133 <<< { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/8/2014318/slides/slide_133.jpg", "name": "<<<


"TERMINOLOGIA ANATOMICA Levent SARIKCIOĞLU. Amaç: Anatomik terminoloji hakkında bilgilenme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları