Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB 7. ÇP Marie-Curie Etkinlikleri Araştırma Eğitim Programları (Initial Training Networks – ITN)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB 7. ÇP Marie-Curie Etkinlikleri Araştırma Eğitim Programları (Initial Training Networks – ITN)"— Sunum transkripti:

1 AB 7. ÇP Marie-Curie Etkinlikleri Araştırma Eğitim Programları (Initial Training Networks – ITN)

2 AB 7. Çerçeve Programı (2007-2013) 7. ÇP Özel Programlarından biri olan Marie-Curie Burs ve Destek Programlarının genel bütçesi 4,7 Milyar Avro’dur.

3 1. Araştırma Eğitim Programları - ITN 2. Yaşam Boyu Eğitim ve Kariyer Gelişimi Avrupa içi dolaşım bursları - IEF, Tersine beyin göçü desteği - IRG, Araştırma bursu veren kuruluşlar için ek fon - COFUND 2. Yaşam Boyu Eğitim ve Kariyer Gelişimi Avrupa içi dolaşım bursları - IEF, Tersine beyin göçü desteği - IRG, Araştırma bursu veren kuruluşlar için ek fon - COFUND 3. Evrensel Burslar Uluslararası giden araştırmacı bursları – IOF, Uluslararası gelen araştırmacı bursları – IIF, Araştırma personeli değişim programı - IRSES 3. Evrensel Burslar Uluslararası giden araştırmacı bursları – IOF, Uluslararası gelen araştırmacı bursları – IIF, Araştırma personeli değişim programı - IRSES 4. Özel Etkinlikler Araştırmacı Gecesi Etkinliğine Destek 4. Özel Etkinlikler Araştırmacı Gecesi Etkinliğine Destek Marie-Curie 2010 Yılı Çalışma Programı Kapsamı

4 • Desteklenecek programlar her yıl yayınlanan “çalışma programında” yer alır... • 2010 Çalışma programına göre desteklenecek çağrıların bütçe dağılımı:

5 Çalışma Programı Konu Bağımsız Proje Fikri Avrupa Komisyonu * Katılımcı delegasyonların, Konsey’in ve Ar-Ge insan kaynaklarına yönelikpolitik kanalların katkıları ile...

6  4 kategori bulunmaktadır 1.AB Üye ülkeler 2.Ortak ülkeler: Iceland, Liechtenstein, Norveç, Hırvatistan, Sırbistan, Türkiye, Makedonya, İsviçre, Israil, Karadağ, Arnavutluk, Bosna-Hersek 3.Uluslararası işbirliği ortak ülkeleri (ICPC) 4.Diğer ülkeler (gelişmekte olan ve gelişmiş) Gelişmiş ülkeler koşullu olarak fonlanmaktadır. Programa hangi ülkeler katılabilir?

7 Programın hedefi nedir? •Yeni ve gelişmekte olan teknolojilere yönelik sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte araştırmacı ve mühendis yetiştirilmesi •Araştırma ve mühendis kariyerinin özendirilmesi •Araştırmacı ve mühendislerin niteliklerinin geliştirilmesine ve kariyer gelişimine katkıda bulunması •Akademi ve sanayi ortaklığında uluslararası işbirliğinin artırılması

8 AkademiSanayi + En az 3 farklı ülkeden 3 farklı akademi ve/veya sanayi kuruşulu Yeni mezun olmuş öğrenciler, yüksek lisans ve doktoralı öğrenciler ve mühendisler için burs imkanı sunacak Araştırma Eğitim Programı

9 Programa hangi kuruluşlar katılabilir? •Akademi (üniversiteler, araştırma merkezleri,...) •Sanayi Kuruluşları, KOBİ’ler •Kar amacı gütmeyen örgütler (STK, vakıf…) •Ortak Araştırma Merkezleri (JRC) •Uluslararası Örgütler (WHO, UNESCO…)

10 Level 3 Level 2 Level 1 Danışma Kurulu üyesi: eğitime dahil edilecek araştırmacıları belirleme konusunda yönlendirici olabilir Araştırma eğitimi veya iletişim, yönetim, yenilikçilik eğitimleri verebilir, araştırmacılarını üniversiteye görevli-izinli olarak gönderebilir, benzer şekilde araştırmacı alabilir Araştırma eğitimi sağlar & Araştırmacı istihdam edebilir Associated Partner Full Network Partner Sanayi katılımı nasıl olmalı?

11 Programdan yararlanabilen ülkelerdeki araştırmacıların katılımına açıktır... Programa dahil olabilecek araştırmacılar ≥ 1 ay Bir kaç seferde tamamlanabilir Deneyimli araştırmacılar (deneyim >> 4 yıl) uluslararası eğitim ve ortak araştırma konusunda önemli konumu olan araştırmacılar Ziyaretçi araştırmacılar (sınırlı sayıda) 3-24 ay Doktora dereceli veya en az 4 yıl araştırma deneyimli Ve Araştırma deneyimi ≤ 5 yıl Deneyimli araştırmacılar 3-36 ay 0 ≤ araştırma deneyimi ≤ 4 yıl Henüz doktora öğrencisi Başlangıç düzeyindeki araştırmacı (≥ 80%)* Sözleşme süreleri Proje kapsamında istihdam kriterleri INITIAL TRAINING Transfer of NEW COMPETENCES Uluslararası dolaşım olmalıdır *İstihdam edilen deneyimli / başlangıç düzeyindeki araştırmacının adam ay olarak dengeli olması gerekmektedir

12 Danışma kurulunun görevi nedir? •Her bir eğitim ağının, görevleri açıkça tanımlanmış bir Danışma Kuruluna sahip olması gerekmektedir •Eğitim ağı kapsamındaki faaliyetleri koordine eder •Program kapsamındaki bilimsel ve teknolojik eğitim ile araştırmacıların alacağı ek eğitimin “complementary skills training” dengesini sağlar •Proje katılımcılarının temsilcilerinin yanı sıra dışarıdan uzmanların da katılımıyla oluşur •Eğitime dahil olacak araştırmacılara geniş istihdam olanağı sunulması amacıyla, sanayinin mutlaka danışma kurulunda yer alması gerekir

13 •Eğitim ağının edinilen bilgiyi transfer etme kapasitesine katkıda bulunmak •Eğitim ağı kapsamındaki eğitim faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde gözlemlenmesini sağlamak •Ziyaretçi araştırmacının; –Projede neden gerekli görüldüğünün, araştırmacının dahil olacağı veya düzenleyeceği eğitim faaliyetlerine referans verilerek, açıkça belirtilmesi gerekmektedir. –İstihdam süresi programın ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Ziyaretçi araştırmacının istihdamının amacı nedir? Ziyaretçi araştırmacının rolü ve araştırmacının eğitim programında yer almasının katma değeri hakemler tarafından değerlendirilecektir.

14 Hangi faaliyetler gerçekleştirilebilir? 1.Araştırma eğitimi 2.İletişim ağı kurma girişimleri –Uluslararası etkinlikler (kurum dışından katılımcılara da açık)

15 Hangi faaliyetler gerçekleştirilebilir? _____________________________________________ •Projenin kapsadığı bilimsel ve teknolojik konuda gerçekleştirilecek bireysel araştırma projeleri, •Yapılandırılmış eğitimler: ortak program geliştirilmesi, programın çıktılarının diğer ağlarla paylaşılması, ders verilmesi... •Sanayi – akademi arasında karşılıklı ziyaretler ve görevlendirme (secondment) •Eğitim ağı kapsamındaki eğitim faaliyetleri: çalıştaylar, yaz okulları... –Projenin disiplinler arası ve sektörler arası özelliklerinin yayılımı –Katılımcıların farklı yaklaşımlar konusunda bilgi sahibi olması –Tamamlayıcı nitelikteki eğitimler (proje yönetimi, yazımı eğitimleri, fikri mülkiyet hakları, etik, girişimcilik...gibi) –Faaliyetlere katılacak ziyaretçi araştırmacılar ! Ziyaretçi araştırmacıların da katkıda bulunabileceği bu faaliyetler, projenin danışma kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. 1. Araştırma Eğitimi

16 Hangi faaliyetler gerçekleştirilebilir? _____________________________________________ •Program kapsamında ≥ 6 ay istihdam edilecek araştırmacılar için kariyer gelişim planı (Personal Career Development Plan) •Programın doktoraya veya mühendislik kariyerine yeni başlamış araştırmacılara ve mühendislere aşağıdaki konularda destek olması önemlidir; –Bağımsız araştırmacı olmalarına destek; –Onlara geleceğin takım liderleri olması için gerekli donanımı kazandırmak –Sektörler veya disiplinler arası bilgi transferi –Projenin yönetiminde yer almaları –Eğitim etkinlikleri düzenlenmesi 1. Araştırma Eğitimi Hakemler, oluşturulan programın doktora öncesi araştırmacılara ve mühendislere sunulan kariyer gelişim fırsatlarının nasıl sağlandığına önem vermektedirler...

17 Hangi faaliyetler gerçekleştirilebilir? _____________________________________________ Uluslararası konferanslar ve diğer eğitim faaliyetleri (eğitim ağı dışındaki araştırmacıların da katılımına açıktır) •İstihdam edilen araştırmacıların daha deneyimli araştırmacılarla bilgi paylaşımında bulunması için fırsat yaratmalıdır •Eğitim ağı üyelerinin edindikleri beceri ve bilgileri yaymaları için fırsat sunmalıdır •Katılım sınırlaması olmayan eğitim faaliyetleri, uluslararası konferanslar, çalıştaylar, yaz okulları, seminerler... gibi etkinlikler olabilir 2. İletişim ağı kurma faaliyetleri • etkinliklerin içeriği, kalitesi ve beklenen katılımcı sayısı gibi tüm detayların projede verilmesi ve gereğinin açıklanması gerekmektedir • Bu faaliyetlerinin gereğinin açıklanması ve önerilen etkinliklerin ortak araştırma programına entegre edilmesi değerlendiriciler tarafından dikkate alınacaktır.

18 Topluluk katkısı Kurum Araştırmacı

19 Kurum tarafından araştırmacıya verilecek katkı Ev sahibi kuruluş Araştırmacılar tarafından yönetilen Ziyaretçi araştırmacı Faaliyetlere katılım -300€/Araştırmacı-ay: laboratuvar dışı çalışmalar -600€ / Araştırmacı-ay: laboratuvar çalışmaları Kariyer gelişim teşviki En az 1 yıl süre ile farklı bir ülkede bulunacak araştırmacıya 2000€ verilir Seyahat giderleri Bulunulan yer ile gidilecek yer arasındaki mesafeye göre belirlenir Yıllık yaşam ve dolaşım giderleri Ülkelere göre değişen yüzdelere göre araştırmacılar destek almaktadır ESR ve ER

20 Doğrudan kuruma kalacak katkı Araştırma/Eğitim/Bilgi transfer programları için katkı Sabit miktar 600€ / araştırmacı-ay Etkinlikler (çalıştay, konferans...) katkı Etkinlikler (çalıştay, konferans...) katkı Konsorsiyum dışından katılan araştırmacılar için 300€ /araştırmacı gün Konsorsiyum dışından katılan araştırmacılar için 300€ /araştırmacı gün Yönetim Giderleri 7 % Dolaylı masraflar (overhead) 10 % (subcontract dışında) 10 % (subcontract dışında)

21 Değerlendirme Kriterleri •4 temel değerlendirme kriteri vardır... 1.Bilimsel ve teknolojik kalite 2.Eğitim 3.Uygulama 4.Etki

22 B.1. Bilimsel ve Teknolojik Kalite •Araştırma programının; –Bilimsel ve teknolojik hedefleri –Disiplinler arası / çok disiplinli (inter/multi-disciplinarity) hedefleri –Sektörler arası ya da yeni gelişmekte olan alt disiplin hedefleri •Araştırma programının bilimsel kalitesi •Araştırma metodolojisinin uygunluğu •Araştırma programının, –orjinal ve yenilikçi unsurları –Konu ile ilgili teknolojinin mevcut durumu –Sonuçların kullanılmasına yönelik planlama (exploitation plan) •Özel sektörün ve uygun olduğu durumlarda araştırma programındaki diğer sosyo-ekonomik aktörlerin katkısı

23 B.2. Eğitim •Araştırma programının kalitesi –Araştırma programıyla uyunluğu –Özel sektörün ve uygun olduğu durumlarda diğer sosyo-ekonomik aktörlerin eğitim programına katkısı veya programla ilişkisi –Önerilen tamamlayıcı nitelikler: yönetim, iletişim, fikri mülkiyet hakları, etik, proje yazımı, sonuçların sanayi tarafından kullanımı, araştırma politikası, girişimcilik •Araştırma ihtiyaçlarının (disiplinlerarası, yeni çalışılan alt disiplinler) önemi ve zamanın uygunluğu (timeliness) •Sunulan eğitim programının kapsamının, ev sahibi kuruluşların kapasiteleri göz önünde bulundurularak uygunluğu •Projede ziyaretçi araştırmacı olması halinde araştırma programı ile ziyaretçi araştırmacının görevinin ilişkilendirilmesi •Eğitim ağı kapsamındaki etkinliklerle ev sahibi kuruluştaki mevcut uzmanların uygun bir şekilde bir araya getirilmesi

24 B.3. Uygulama •Araştırma eğitim programının gerçekleştirilebilmesi için mevcut kapasite (deneyim / insan kaynağı/ olanaklar / alt yapı / sanayi katılımı) ve bursiyerlerin bu kaynaklara erişimi •Görev dağılımı ve zamanlamasının uygunluğu •Özel sektörün araştırma konusuna mümkün olan en etkin şekilde katılımı ve yükümlülüğünün yeterli bir şekilde gösterilmesi •Araştırma ve eğitim konusunda ortaklar arasındaki tamamlayıcı unsurların ve sinerjilerin uygun bir şekilde gösterilmesi •Gelişmiş ülkelerden katılım var ise, katılımın araştırma eğitim programının hedefleri açısından gerekliliği •Araştırma programının tümünün yönetim planlarının (sorumlulukların paylaşılması, karar alma mekanizmaları, sanayinin de dahil olduğu danışma kurulu oluşumu) uygunluğu, •Çalışma koşulları, istihdam sürecinin şeffaflığı ve kariyer gelişimi ile ilgili uygulamaların araştırmacı şart ve rehberine – charter and code uygunluğu •Ortaklar arasındaki iletişim ve iyi uygulamaların yayılımı •Eğitim etkinlikleri (çalıştaylar, konferanslar, eğitim kursları) düzenlemek için yapılan planlamanın netliği

25 B.3. Etki •Önerilen eğitim programının bursiyerlerin kariyer gelişimlerine ve akademi/sanayide ihtiyaç duyabilecekleri nitelikleri kazanmalarına katkısı •Eğitim programının Avrupa çağında başlangıç düzeyinde eğitim sisteminin oluşturulması politik hedefine katkısı (ortak kuruluşlar arasında uzun süreli işbirlikleri ve/veya sürekli eğitim programlarının yapılandırılması) •Akademi – sanayi arasındaki araştırma eğitimi konusunda işbirliğinin geliştirilmesi politik hedefine ulaşılmasına eğitim ağının katkısı •Uygun olduğu durumlarda, verilen eğitimin (özel sektörde verilen eğitim de dahil olmak üzere) tüm ortaklar tarafından karşılıklı olarak tanınması

26 •Çağrı numarası:FP7-PEOPLE-2009-ITN •Çağrı tarihi: 8 Eylül 2009 •Bütçe: 243,79 milyon € •Proje süresi:4 yıl •Son başvuru tarihi: 22 Aralık 2009 İlgili internet sayfaları www.fp7.org.tr/mariecurie Araştırma eğitim destekleri http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions/itn_en.html Çağrı Detayları

27 •Gelişmiş ülkelerden araştırmacıların kurum/kuruluşunuzda eğitim vermelerini sağlamak; •İhtiyacınız olan nitelikte araştırmacıya burs vererek, araştırmacının kurumunuzda 2-3 yıl süre ile çalışmasını desteklemek; •Yeni Master, Doktora, Sertifika programı açmak; •Varolan ÇP projelerinizdeki teknolojik gelişmelere yönelik insan kaynağı boyutunu güçlendirmek •Master ve Doktora öğrencilerinize burs sağlamak •Uluslararası bir eğitim ağının parçası olmak •Uluslararası konferanslar düzenlemek •Yaz okulları gerçekleştirmek Neden ITN hazırlamalısınız?

28 Başarı Hikayeleri

29 “Black Hole Universe” Amaç: Understand the physics and geometry of accretion around black holes, its relation to formation of jets, and a unified understanding of all jet sources in the universe. Proje içeriği: 10 Başlangıç Düzeyindeki Araştırmacı, 2 Deneyimli Araştırmacı, 3 yaz okulu, 3 işbirliği toplantısı, 1 büyük konferans Tahmini Bütçe: 2.5 M€ Süre: 5 Yıl

30 Amaç: The project of Biopolysurf aims at providing a platform for research and training in this multidisciplinary field. http://www.biopolysurf.net Süre: 4 Yıl (2004-2008) The main goal will be the engineering of advanced nano-functionalized polymeric surfaces for smart systems in biomedicine, biology, material science and nanotechnology by assembling molecules and nano- objects into functional patterns.

31 Amaç: The ECGTN will reduce the European research and training gap in corporate governance by bringing together leading academics and institutions from economics, finance, management, political economy and law in Europe to train doctoral students in conducting world class research in this important area. Süre: 4 Yıl (2004-2008)http://www.ecgtn.org/

32 Süre: 4 Yıl (2006-2010) http://www.tiesproject.eu/ The TIES project is a collaborative and comparative research project on the descendants of immigrants from Turkey, Ex-Yugoslavia and Morocco in eight European countries (Austria, Belgium, France, Germany, the Netherlands, Spain, Sweden and Switzerland). The ”second generation” refers to those children of immigrants who were actually born in the receiving country, and have followed their entire education there. Proje içeriği: 12 Başlangıç Düzeyindeki Araştırmacı 2 Deneyimli Araştırmacı

33 MODNET - Research Training Network in Model Theory Proje içeriği: 6 Başlangıç Düzeyindeki Araştırmacı 16 Deneyimli Araştırmacı Eğitim Çalıştayları ve yaz okulları Süre: 3 Yıl (2005-2008) Amacı: This project is designed to promote training and research in model theory, a part of mathematical logic dealing with abstract structures (models), historically with connections to other areas of mathematics. http://www.logique.jussieu.fr/modnet/Home/

34 http://www.chromatin-plasticity.org/ Amacı: To reveal novel mechanisms in the regulation of chromatin structure and to prepare the next generation of European scientists to the highest standards

35 Teşekkürler... Marie-Curie Ekibi ncpmobility@tubitak.gov.tr


"AB 7. ÇP Marie-Curie Etkinlikleri Araştırma Eğitim Programları (Initial Training Networks – ITN)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları