Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARANTİNA UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARANTİNA UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 KARANTİNA UYGULAMALARI

2 Karantina: Gözlem ve araştırma için veya daha fazla denetim, test ve/veya muamele için yönetmeliğe tabi maddelerin resmi olarak tutulması Zirai karantina : Karantina organizmalarının girişi (yerleşme ile sonuçlanan) ve/veya yayılmasını önlemek için ya da bunların resmi kontrollerini gerçekleştirmek için tasarlanan tüm faaliyetlerdir. Zararlı organizma : Bitki veya bitkisel ürünlere zarar veren bitki, hayvan veya patojenik ajanın herhangi bir tür, soy, ırk veya biyotipi Her zaman iyiyi ümit et

3 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patates siğili Patateste kahverengi çürüklük ve domateste bakteriyel solgunluk Patates halka çürüklüğü Patates kist nematodları Şarka virüsü Palmiye kırmızı böceği Pepino Mozaik Virüsü Ateş yanıklığı Bağda kök uru hastalığı Her zaman iyiyi ümit et

4 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patates Siğili İle Mücadele Hakkında Tebliğ (2002/61) Değişiklik 2004/16 (8. madde yetiştirme yasağı) Değişiklik 2012/15 (Dayanak ve adı ) Sürvey, Sürvey sonuçları, Eradikasyon Tohumluk patates ile fide/fidan üretim alanları toprak örnekleri ilgili laboratuvarda testlenir. Yemeklik üretim alanlarının % 0,5 inde toprak analizi Yemeklik üretimlerinde sertifikalı tohumluk kullanması gerekir. Hasat döneminde üretim alanları makroskopik olarak gözlemlenir. Her zaman iyiyi ümit et

5 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patates Siğili İle Mücadele Hakkında Tebliğ (2002/61) Şüpheli durumlarda yumru örnekleri analize gönderilir. Sürvey sonuçları Bakanlığa bildirilir. Bulaşık tarladan gelen yumrular uygun metotlarla teknik temizlemeye tabi tutulur veya imha edilir. Alınacak toprak örneği 1 hektardan 8 adımda 50 gr. En az 60 ayrı noktadan alınır. Toplam örnek miktarı 1,5 litreden az olmamalıdır. Her zaman iyiyi ümit et

6 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patates Siğili İle Mücadele Hakkında Tebliğ Yetiştirme yasağı, Tedbirlerin kaldırılması Bulaşık tarlada, solanacea familyasına ait bitkiler, yumrulu bitkiler, toprak parçası taşıyacak fide fidan gibi bitkiler yetiştirilmez. Güvenlik kuşağında SE dayanıklı bulunan çeşitler yetiştirilir. Her zaman iyiyi ümit et

7 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı İle Mücadele Hakkında Yönetmelik (RS ) -Sürveyler -Tespit -Şüpheli durum -Bakanlığa bildirim -Bulaşmanın kaynağı ve sınırları -Eradikasyon -Kullanıma sunma -Teknik temizleme -Bulaşık alanlarda yapılacak işlemler -Yüzey suları/sıvı atıklar

8 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı İle Mücadele Hakkında Yönetmelik Sürveyler; Patates sürveyinde, tohumluk patatesler ve diğer patateslerin tahmini toplam üretim alanı, tohumluğun kademesi, kullanım amacı ve yetiştirme alanı, laboratuvar analizi için alınan örneklerin sayısı ve örnek alma zamanı, tarlada yapılan gözle muayenelerin sayısı, yumrulardaki gözle muayenelerin sayısı ve örneğin büyüklüğü belirlenir.

9 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı İle Mücadele Hakkında Y. Sürveyler; Ticari kullanım amacıyla yeniden dikilmek üzere domates fidelerinin yetiştirildiği alanlarda yürütülen sürveylerde, bitkilerin tahmini olarak toplam sayısı, gözle muayenelerin sayısı belirlenir. yabani Solanaceae’ler den (S. Dulkamara, S.nigrum gibi) yüzey sularından (Sıcaklık 15 dereceyi aştığında ilkbahar-yaz- sonbahar kıyıdan 2 m.. Uzaklıkta 30cm derinlikten 500m-1km.de bir 500 ml.) endüstriyel işleme tesislerinden(boşaltım noktasından) de örnekler alınır analize gönderilir. S.dulcamara S.nigrum

10 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı İle Mücadele Hakkında Y. Ek IV Üretim yerleri için kontrol edilmesi gerekenler Yüzey suları ile ilgili kontroller Ek V Bulaşıklığın büyüklüğünün araştırılması Bulaşık olduğu belirlenmiş olan bitkisel materyalin eradikasyonu için uygulanabilecek yöntemler Ek VI çöp fırınlarında yakmak derin çukurlara gömmek ısıl işlem v.s Kullanılan alet ekipman, taşıma araçları ve depo dezenfeksiyonu, Klonal akrabalığı olanların şüpheli olması sebebiyle analizi yaptırılır

11 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı İle Mücadele Hakkında Y. Ek IV Üretim yerleri için kontrol edilmesi gerekenler 4 üretim yılı boyunca ekim yasağı, Konukçu yabancıot ve kendi gelen patateslerin takibi sonucunda son iki yıl temiz bulunmuşsa 5. yıl yemeklik patates üretimine sertifikalı tohumluk kullanılmak şartıyla izin verilebilir. Üretim sezonunda kontrollere devam edilir. Üretim alanından ve yumrulardan örnekler alınarak analiz ettirilir. Her zaman iyiyi ümit et

12 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı İle Mücadele Hakkında Yönetmelik -Sürveyler -Tespit -Şüpheli durum -Bakanlığa bildirim -Bulaşmanın kaynağı ve sınırları -Eradikasyon -Kullanıma sunma -Teknik temizleme -Bulaşık alanlarda yapılacak işlemler -Yüzey suları/sıvı atıklar Her zaman iyiyi ümit et

13 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı İle Mücadele Hak. Yönetmelik Ek IV Üretim yerleri için kontrol edilmesi gerekenler Ek V Bulaşıklığın büyüklüğünün araştırılması Bulaşık olduğu belirlenmiş olan bitkisel materyalin eradikasyonu için uygulanabilecek yöntemler Ek V çöp fırınlarında yakmak derin çukurlara gömmek ısıl işlem v.s 3 üretim yılı boyunca ekim yasağı veya 5 yıllık çim, yonca vs. Konukçu yabancıot ve kendi gelen patateslerin takibi sonucunda son iki yıl temiz bulunmuşsa 5. yıl yemeklik patates üretimine izin verilebilir. Her zaman iyiyi ümit et

14 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patateste Kahverengi çürüklük ve Halka çürüklüğü bulaşıklığında izlenecek yol; Bulaşık alanın koordinatları belirlenir. Kullanılan tohumun kaynağına inilir. Aynı tohumu kullanan üreticilerin yumru örnekleri alınarak analize gönderilir. Üretici bilgilendirilir. Karantina tutanağı tutulur ve taahhütname alınır. Her zaman iyiyi ümit et

15 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patateste Kahverengi çürüklük ve Halka çürüklüğü bulaşıklığında izlenecek yol; RS de sulama suyu örneği analizi (yüzey suyu ise) yaptırılır. Kullanılan alet-ekipman ve depo dezenfeksiyonu sağlanır. CMS ise kullanılan çuvallar yakılır. Her yıl üretim alanı kontrolü yapılır ve yetiştirilen ürün tutanakla belirlenir. Ertesi yıl etrafındaki parsellerden örnekler alınarak analiz ettirilir. Kendi gelen bitkiler ve yabancı otlar analiz ettirilir ve imha ettirilir. Yasak süresince; İlk üç yıl nadas veya konukçu olmayan bitkilerin üretimi ile 4-5 yılda yem bitkileri üretimi yaptırılır. Veya……………diğer seçenekler

16 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patates Kist Nematodları İle Mücadele Hakkında Yönetmelik Müdürlüklerin görevleri ve sorumlulukları Analiz Tüketim amaçlı üretim Mücadele önlemleri Bulaşık alanlarda yapılacak işlemler Bildirimler Yasağın kaldırılması Korunmuş bölgelere giriş Ek önlemler Konukçu bitkiler Örnekleme ve Analiz ,Doğrulama

17 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patates Kist Nematodları İle Mücadele Hakkında Yönetmelik Konukçu bitkiler Yönetmeliğin Ek-1 inde listelenmiş konukçu bitkiler; Patates ve Capsicum spp.,Lycopersicon lycopersicum (L.) Solanum melongena L. , Allium porrum L.,Beta vulgaris L.,Brassica spp., Fragaria L.,Asparagus officinalis L. nin köklü olanlarının üretildiği alanlar ile bitki ve bitki kısımlarının sıkı takibi gerekir. Allium ascalonicum L.,Allium cepa L.,Dahlia spp.,Gladiolus Tourn. Ex L., Hyacinthus spp.,Iris spp.,Lilium spp.,Narcissus L.,Tulipa L. Bitkilerinin yumru ve soğanları Her zaman iyiyi ümit et

18 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Patates Kist Nematodları İle Mücadele Hakkında Yönetmelik Örnekleme ve Analiz ,Doğrulama Tohumluk üretim alanlarından: Örnekleme 0-10 dekar bir birim olarak, 100 noktadan 1500 lt. toprak örneği Yemeklik üretim alanlarından 400 lt. toprak örneği, Yemeklik patates üretim alanlarının %0,5 inden örnekleme yapılır. Bazı şartlar oluştuğunda örnek miktarı azaltılabilir. Son 12 yıl içerisinde yapılan analizlerde etmenle ilgili bir bulguya rastlanmamış ve bu süre içerisinde konukçu bitkiler yetiştirilmediği doğrulanmışsa tarla için konulan kısıtlamalar kaldırılır.

19 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Şarka Virüs Hastalığı İle Mücadele Hakkında Uygulama Talimatı Dikili alanlarda yapılacak sürveyler Damızlık ve fidanlıklarda yapılacak sürveyler Tespit ve şüpheli örneklerin analize gönderilmesi Bulaşık alan, Tampon bölge, Korunmuş bölge, Eradikasyon Bulaşık alan etrafında 1 km çapında tampon bölge oluşturulur. Tampon bölge içerisinde halihazırda fidanlık varsa 100 metre etrafında meyve bahçesine izin verilmez. Fidanlık etrafında da 20 metrelik koruma alanı oluşturulur. Her zaman iyiyi ümit et

20 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Pepino Mozaik Virüsü İle Mücadele Hakkında Yönetmelik 30/11/ Domates ithalatında etmenle ilgili kontroller Bitki Karantinası Yönetmeliğinin ilgili maddelerine uygun olarak yapılır. Ülkemizde; Domates tohumlarının PepMV’den ari olduğu bilinen alanlardan geldiği veya Tüm vejetasyon dönemi boyunca, üretim alanındaki bitkilerde PepMV’nün neden olduğu hastalık belirtilerinin görülmemesi veya Tohumlardan alınan temsili numunelerin PepMV yönünden uygun metotlarla teste tabi tutulması ve bu testlerde PepMV yönünden ari bulunması veya Profesyonel bitki üretimine dahil olmayan nihai tüketiciye satılacak domates tohumunun paketi üzerinde nihai tüketiciye satışın amaçlandığını gösteren bir işaretin bulunması gerekir.

21 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Palmiye Kırmızı Böceği İle Mücadele Hakkında Yönetmelik Palmiye Kırmızı Böceğinin girişi ve yayılmasında, zararlı organizmanın bulunduğu alanlarda sınırlandırılmasında, bitkilerin ithalatı, üretimi, hareketi ve kontrolünde acil tedbirler uygulanır. Palmae familyasına ait bazı türlerde ciddi zararlara ve ölümlere sebep olduğu ve 5 cm den fazla taban gövde çapı bulunan bitkilerin daha duyarlı olduğu belirlenmiştir. Yıllık resmi sürveyler yürütülür. Bir alanda zararlı organizmanın varlığı doğrulanırsa, gecikmeksizin bulaşık alanın sınırları belirlenir. Duyarlı bitkilerin ithlatında BKY’nin ilgili hükümleri uygulanır.

22 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Palmiye Kırmızı Böceği İle Mücadele Hakkında Yönetmelik Ülkemiz orijinli ve ithal edilmiş duyarlı bitkiler, ülke içinde BP eşliliğinde hareket etmeli, Ülkemiz orijinli duyarlı bitkiler ; EK-7/A’nın 25 inci maddesinde belirtilen şartların sağlanması veya Zararlıdan ari bir alanda yetişmiş olduğu belgelenmeli veya 2 yıl boyunca; Fiziksel olarak tamamen korunan veya uygun koruyucu işlemlerin uygulandığı bir yerde tutulmuş olması, ve En az her 3 ayda bir yapılan resmi denetimlerde, zararlı organizmaya ilişkin hiçbir işaretin olmaması, Gerekir.

23 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Palmiye Kırmızı Böceği İle Mücadele Hakkında Yönetmelik Bulaşık alan Bulaşık alanların sınırları çizilir Etrafında 10 km lik tampon bölge oluşturulur. Gerekli karantina tedbirleri alınır Bulaşık ağaçlara mülk sahiplerince gerekli mücadele uygulanır tedavisi olmayanlar imha edilir. Bu alanlar 3 yıl boyunca izlenir Herhangi bir bulguya rastlanmadığında sürveye son verilir Buralarda gözlemlere devam edilir.

24 Ülkemiz için önemli karantina organizmaları
Analiz Ücretleri Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Destek hizmetleri Daire Başkalığının Yayımlanmaktadır. 51 Nolu sütun Bitki Pasaportu a) 50 Pasaporta kadar 12,00 b) 50 den fazla her pasaport için 0,20 161 No’lu Bitki Pasaportu Operatör Kayıt Sertifikası 55,00 T (Aynı ilde birden fazla faaliyeti bulunanlardan tek ücret alınır. Sürvey kapsamında alınan örnekler için ücret ödenmez.)

25 58 Kayıtlı Operatör Yıllık Denetim Ücreti a) Fidan Muayenesi (1000 adet fidana kadar) 6,00 1) Her fazla 1000 adet için 2,20 b) Fide Muayenesi (5000 adet için) 1) Her fazla 5000 adet için 1,00 c) Çöğür, aşı kalemi ve aşı gözü muayene (1000 ad. K.) 0,06 d) Aşılı, aşısız asma fidan muayene (5000 ad’e kad.) 1) Her fazla 50 adet için 0,08 e) Çiçek Soğanı Muayenesi (1000 adete kadar) 1) Her fazla 1000 adet için ,08 f) Tohumların (patates, yonca vb.) muayenesi (10 dekara kadar olan alanlar için) 23.00 1) Her fazla 1 dekar alan için ,20

26 BİTKİ SAĞLIĞI ÇALIŞMALARI İNSANLIĞA, DOĞAYA VE KÜRESEL BARIŞA HİZMETTİR
Her zaman iyiyi ümit et


"KARANTİNA UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları