Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVUSTRALYA’DA GP LİK EĞİTİMİ Dr. Mustafa SÜLKÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVUSTRALYA’DA GP LİK EĞİTİMİ Dr. Mustafa SÜLKÜ."— Sunum transkripti:

1 AVUSTRALYA’DA GP LİK EĞİTİMİ Dr. Mustafa SÜLKÜ

2 Nufus: İngilizlerin 1700 lerde Avustralya kıtasına koloni kurmalarından yıl önce yerliler burada yaşamaktaydı. Asya , Afrika ve Ortadoğu’dan gelenler, Avrupalılar ve diğerleri 1901 de kolonilerini büyüttüler . Avustralya’ da yaygın olarak Avustralya, İngiliz, İtalyan, Yunan, Cantonese, Arap, Mandarin, Vietnam dilleri konuşulmaktadır. Avrupalılar adaya geldiğinde 700 lehçe içeren 250 yerli dili konuşulduğu tahmin edilmektedir. Geçtiğimiz 200 yıl içinde bu 145 düşmüş bunun 110 nu çok ciddi tehlike içinde

3 Population structure, Age and sex - Australia - 1989 and 2009p
ERKEK YAŞ GRUPLARI YIL KADIN

4 Nüfusun yaş yapısı ve ülkelerle karşılaştırma Haziran 2010
2005 2010 0-14 yaş 15-64 65 yaş ve üzeri Median yaş 65 yaş ve üzeri Median Top. doğ oranı Beklenen yaşam süresi ÜLKELER % YIL ORAN AUSTRALYA 19.7 67.3 12.9 36.5 19.0 13.7 37.4 1.8 81.5 ÇİN 22.0 70.4 7.6 32.1 19.9 71.9 8.2 34.2 73.0 FİLİPİNLER 35.6 60.6 3.9 33.5 62.2 4.3 23.2 3.1 71.7 İNGİLTERE 18.0 65.9 16.1 38.9 17.4 66.0 16.6 39.9 79.4 AMERİKA 20.8 66.8 12.4 36.0 20.2 13.0 36.6 2.1 79.2 VİET NAM 29.2 64.7 6.2 25.6 25.1 68.6 6.3 28.5 74.3 DÜNYA 28.4 64.4 7.3 27.9 26.9 65.5 29.1 2.6 67.6

5 RACGP (Royal Australian College of General Practitioners / Avustralya Genel Pratisyenler Kraliyet Koleji) RACGP Avustralya’da genel pratiğin kalitesi ve güvenliği üzerine odaklanmış mesleki bir organizasyondur.

6 Misyonu: Genel pratisyenlerce Avustralyalıların sağlığını refahını geliştirilmek, Genel pratisyenler ve tıp öğrencilerinin Bilgi ve becerilerini değerlendirmek, Mesleki gelişimlerini sürdürmek, Proje ve araştırmalarını geliştirmek, Yayınlarla genel pratiğe katkıda bulunmak Akreditasyonun bir parçası olarak genel pratiğin standartlarının geliştirilmesine yardım etmektir.

7 RACGP nin 20000 nin üzerinde üyesi vardır
RACGP nin nin üzerinde üyesi vardır. RACGP hem genel olarak Avustralya ‘da hem kırsal alanda genel pratisyenliği temsil eden en büyük yapıdır.

8 RACGP ye üyeliği değerlendiren ve hazırlığını yapanlar dışında isteğe bağlıdır. Bütçesi asıl olarak yıllık üye aidatları ile sağlanmaktadır

9 Her yıl yaklaşık 850 doktor RACGP sınavlarına katılmaktadır
Her yıl yaklaşık 850 doktor RACGP sınavlarına katılmaktadır. Avustralya’daki en büyük uzman doktor örgütü olarak değerlendirilmektedir. İki yılda bir 600 üye kolej üyelik sınavlarına katılmaktadır. w.racgp.org.au/exam

10 RACGP veya FRACGP üyeliği doktorlara gereksinimlerine uygun bir unvan vermektedir. FRACGP listesinde olmak için RACGP değerlendirmesinde başarılı olmak gerekmektedir. FRACGP genel pratikte kalifiye bir uzman olarak birçok ülke tarafından tanınmaktadır.

11 RACGP Hong Kong, Malezya, Yeni Zelanda, İngiltere, İrlanda gibi denizaşırı ülkelerden GP/AH mi üyelere sahiptir.

12 24000 üzerinde GP kalite değerlendirmesi ve
sürekli mesleki gelişim(CPD) sürdürülmesi programlarına katılmakta, En büyük CPD programı Avustralya’ da yapılmaktadır. .

13 gplearning RACGP nin eğitim ve öğretim sitesidir. Çok farklı ve geniş kapsamlı 300 ün üzerinde etkinliği vardır. AFP(Australian Family Physician) aynı zamanda gplearning den de ulaşılabilen klinik ve pratik yayınıdır. GP ve uzman RACGP ‘nin periyodik yayın organı Australian Family Physician okumaktadır.

14 RACGP nin etkinliklerinin amacı genel pratikte hastaların güvenliği, genel pratisyenlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yöneliktir. RACGP mültecilerin, Aborjinlerin ve Torres Strait adasında yaşayanların sağlığını ulusal önemi / önceliği olan konular olarak görmektedir

15 Avustralya genel pratisyenlik eğitimi(AGPT) mezuniyet sonrası bir mesleki eğitimdir.
Kırsal ve uç bölgelerde kiler de dahil Genel pratikte kariyeri hedeflemektedir. AGPT 3 veya 4 yıl tam zamanlıdır. Eğitim programı Avusturalya hükümeti tarafından finanse edilmektedir.

16 GPET General Practice Education and Training Limited
(Genel Pratisyenlik Eğitim ve öğretim Şirketi)

17  GPET Avusturalya hükümeti adına genel pratisyenlik eğitimini (AGPT) yürüten şirkettir.
GPET’in tarihçesi Genel pratisyenlik eğitimi ile ilgili bakanlık raporu Ocak 1997 de Sağlık ve Aile hizmetleri bakanlığı tarafından duyuruldu. Bu görüşte geniş kapsamlı konsültasyon süreci izlendi eğitimde değişiklik gereksinimlerine ilişkin genel pratisyenler ve uzman görüşleri belirlendi. Haziran 2000 de raporun sonucunda bakanlık 2001 yılında EGPT nin kurulacağını duyurdu. GPET genel pratisyenlik eğitimi öğretimi için bölgesel olarak örgütlendi. Halen

18 Avusturalya’da genel pratisyenlik eğitimi ile dikey ve yatay entegrasyonu olan 20 eğitim bölgesi bulunuyor

19 Mesleki Kalifikasyon Mesleki eğitimin son noktası RACGP ve ACRRM üyeliğidir. Her ikisi de 1973 de kurulan sağlık sigortasınca tanınmaktadır. Bu model Avustralya’daki diğer tüm mesleki eğitimlerden farklıdır. Uzmanlık kolejlerinin merkezi ve kırsal alanda eğitim organizasyonlarının her ikisi de standarttır. GPET ve RTPs kolejler ve diğer üniversitelerle, genel pratiğin departmanları, kırsal insangücü kuruluşları ve GP öğrencileri ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

20 Amaçları GPET’in ulusal hedefleri En uç bölgeler dahil yüksek kalitede eğitim ve mesleki eğitim GP lerin yeterliliği ve güvenilirliği, Toplum yararını gözetmek, Genel pratisyenliğin bir kariyer olarak tanıtılmasıdır.

21 GPET ne yapıyor? GPET ‘in fonksiyonlarından bazıları
Hükümet ve RPTs ile sözleşmeler düzenleme Tıp eğitimi politikasını desteklemek ve önerilerde bulunma GP adayı doktorları seçimi İnsangücü bilgileri ve programı destekleme Eğitim öğretimi yüksek kalitede sürdürme ve değerlendirme Pazarlama ve iletişim GPET stratejik amaçlarını Eğitim, sayı, dağılım ve genel pratisyenlerin ücretleri konusunda Avusturalya sağlık insan gücünü belirleme Eğitim kapasitesini artırma Gözlem altında pratiği genişletmek ve eğitim tecrübelerini geliştirmek Avusturalya genel pratisyenlik eğitiminin ve RPTs bireysel performansını ve etkisini artırmak

22 GENEL PRATİSYENLİK EĞİTİMİN ŞEMASI
AVUSTRALYA HÜKÜMETİ GENEL PRATİSYENLİK EĞİTİM ŞİRKETİ Avustralya genel pratisyenlik eğitim programı BÖLGESEL EĞİTİM SAĞLAYICILAR MESLEKİ EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİM FELLOWSHİP OF THE AUSTRALİAN COLLAGE OF RURAL AND REMOTE MEDİCİNE(FACRRM) FELLOWSHİP OF THE ROYAL AUSTRALİAN COLLAGE OF THE GENERAL PRACTİTİONERS(FRACGP) MESLEKİ ONAYLANMA

23 AGPT(AVUSTRALYA GENEL PRATİSYENLİK EĞİTİM )PROGRAMI
FELLOWSHİP OF THE AUSTRALİAN COLLAGE OF RURAL AND REMOTE MEDİCİNE(FACRRM) TEMEL KLİNİK TECRÜBELERİN ÖĞRENİLMESİ SÜRE 12 AY KIRSAL VE UZAK BÖLGELERDE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SÜRE 2 X 6 AY KIRSAL VE UZAK BÖLGELERDE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ SÜRE 2 X 6 AY TECRÜBELERİN GELİŞTİRİLMESİ EĞİTİMİ İLİŞKİLER HER İKİSİNDE DE AYNI EĞİTİME KATILIM OLANAKLARI MÜMKÜN FELLOWSHİP OF THE ROYAL AUSTRALİAN COLLAGE OF THE GENARAL PRACTİTİONERS MEDİCİNE(FRACGP) HASTANE EĞİTİMİ GP DÖNEMLERİ GPT-1 SÜRE 6 AY GPT-2 SÜRE 6 AY GPT-3 SÜRE 6 AY TECRÜBE KAZANDIRMAK SÜRE 6 AY 1.YIL 2.YIL 3.YIL 4.YIL

24 Kolejler, RPTs, GPET ve AGPT arasındaki bağ nedir?
AGPT programı genel pratisyenlerin yeterliliği ve güvenilirliğine ve RACGP ve/veya ACRRM üyelerine uygun olarak hazırlanmıştır Kolejler ve GPET RACGP ve ACRRM üyelerinin uyması ve sürdürmeleri için kolejin eğitim standartları için birlikte çalışmaktadır.

25 GENEL PRATİSYENLİK YILDIZI GP Eğitim Yaşamı
İLETİŞİM BECERİLERİ VE DOKTOR HASTA İLİŞKİSİ ÖRGÜTSEL VE HUKUKSAL BOYUT GP Eğitim Yaşamı Sürekli mesleki gelişim Mesleki eğitim Mesleki eğitim öncesi eğitim Tıp eğitimi MESLEKİ BİLGİ VE BECERİLERİN UYGULANMASI MESLEKİ VE ETİK ROLLER TOPLUM SAĞLIĞI VE GENEL PRATİKLE İLİŞKİS The Royal Australian Colleg of General Practitioners 2006

26 Müfredatla ilgili sık sorulan sorular
RACGP(Royal Australian College of General Practitioners) rolü nedir? Avusturalya genel pratiği için RACGP müfredatı nedir? RACGP müfredatının amaçları nelerdir? Müfredat hakkında yeni olan nedir? Müfredatın ana çatısı nedir? Yeni müfredatın temeli nedir? Müfredatın mesajları nelerdir? Bu müfredatı kim kullanacak? Bölgesel eğitimcilerin rolleri nelerdir? Yeni müfredatın kolejin değerlendirmesi ile ilişkisi nasıl yapılıcak? Yeni müfredatın genişliği nasıl? Yeni müfredat GP eğitimine ne zaman dahil edilecek? Kolej yeni müfredatı ne zaman değerlendirecek? Yeni müfredat Genel pratisyen adayları için el kitabı içerecek mi? Yeni müfredat basılı olarak elde edilebilecek mi?

27 Genel pratisyenlik eğitim dönemleri:
Ek süreyi tamamlamak için gereksinim duyulan tecrübeler belirtilir. Genel pratisyenlikle ilgili geliştirilecek tecrübelerinizi için ek süre genel pratisyenlikteki 18 ayı tamamladıktan sonra alınabilmektedir. Hastane dönemi 12 ay FTE bir hastaneye gitme Genel pratisyenlik eğitimi(GPT 1) A 6 ay genel pratisyen yanında bulunma GPT 2 A 6 ay genel pratisyen yanında bulunma GPT 3 A 6 ay genel pratisyen yanında bulunma Tecrübelerin geliştirilmesi dönemi A 6 ay genel pratisyen yanında bulunma veya ek tecrübe kazanma

28 GENEL PRATİSYEN EĞİTİCİLER İÇİN STANDARTLAR
Standard .1 Eğitici Ulusal Tıp Bordu tarafından onaylanmalı ve disiplin kovuşturması olmamalıdır. Standard .2 Eğitici iyi bir klinisyen olmalıdır. Bunu göstermelidir. Standard .3 Eğitici iyi bir rol model olmalı ve mesleki gelişimi ile bunu göstermelidir. RACGP/ACRRM üyesi olmalı veya birinci basamak hizmeti mesleki organizasyonuyla aktif ilişkisi olduğunu gösterebilmelidir.

29 Standard .4 Eğitici bir GP olarak sağlık sigortası komisyonunda mesleki kaydı olmalıdır. Standard .5 Eğitici genel pratisyen olarak performansını geliştirmek amacıyla sürekli mesleki gelişime katılmalı Standard .6 Eğitici haftada bir saat koruyucu hastalıklara yönelik GP adaylarla yüz yüze eğitim ve tartışma için zaman ayırmalı

30 AVUSTURALYA GENEL PRATİSYENLİK EĞİTİM PROGRAMI
Genel pratisyenlikte kariyer yapmanın bir çok yararları vardır. • Esnek çalışma saatleri • Hasta bakımının sürekliliği • Değişik klinik çalışma • Dinamik ve ekip temelli hekimlik Doktorlar birçok avantaj sağladığı için genel pratisyenlikte kariyeri seçiyorlar. Genel pratisyenlik iş ve aile yaşamında dengeye izin veriyor, tıbbi bilgiler değişik genişliktedir, tıbbi prosedürün sınırları içinde alt uzmanlıklara olanaklar sağlıyor


"AVUSTRALYA’DA GP LİK EĞİTİMİ Dr. Mustafa SÜLKÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları