Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Proje nihai faydalanıcıları; Kayseri’de üretim ve ticaret yapan firmalar, mesleki eğitim okulları, ilgili öğretmenler, işsizler, projemize ortak ve iştirakçi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Proje nihai faydalanıcıları; Kayseri’de üretim ve ticaret yapan firmalar, mesleki eğitim okulları, ilgili öğretmenler, işsizler, projemize ortak ve iştirakçi."— Sunum transkripti:

1  Proje nihai faydalanıcıları; Kayseri’de üretim ve ticaret yapan firmalar, mesleki eğitim okulları, ilgili öğretmenler, işsizler, projemize ortak ve iştirakçi konumundaki tüm kurum ve kuruluşlar ve onların mensupları,  Proje ortağı Sağnak Eğitim ve Kültür Derneği,  Proje Kayseri Ticaret Odası tarafından yürütülmektedir.  Projenin hedef kitlesi Kayseri’nin Kocasinan ve Melikgazi ilçelerinde görev yapan 60 rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğretmenleri,  Proje bütçesi 54.270,40 Avro’dur. Proje bedelinin %90’ı AB tarafından finanse edilmektedir  Proje süresi 12 aydır Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149 PROJE TANITIMI

2  Bölgede yönlendirici eğitim seviyesini iyileştirmek,  Rehber öğretmenlerin girişimcilik ve mesleki yönlendirme konusundaki bilgilerini geliştirmek,  İş dünyasının ihtiyaç duyduğu elemanı tespit etmek. Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149 Projeyi Ortaya Çıkarma İhtiyacı Projeyi Ortaya Çıkarma İhtiyacı

3 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Kayserili işletmelere uygulanan “Girişimci Profili” anketi sonuçlarına göre; Kayseri'de ilgililere sunulmuş şu an ve gelecek 10 yıl için tespit edilmiş meslek ihtiyaçlarının belirlenmesi,  Şu an ve 10 yıl içerisinde ihtiyaç duyacağı alanlarda eğitim almış rehberlik ve yönlendirme öğretmenleri, PROJENİN HEDEFLERİ

4 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Girişimciyi mesleğe yönelme aşamasında tespit etmeye yardımcı olacak anket,  Rehber öğretmenlerin, öğrencilerini doğru yönlendirme yapabilmek için kullanımına sunulmuş "BİR İŞ NASIL KURULUR“u öğretir kitap. PROJENİN HEDEFLERİ

5 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  30 Ocak 2007 de yapılan basın toplantısı ile proje yerel medyaya tanıtılmıştır.  643 firmaya mesleki analiz anketi uygulanmıştır.  Projede öngörülmemekle birlikte, 27-28 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenen KOBİF Fuarı’na proje ekibi katılarak anket uygulaması yapmıştır.  Eğiticilerin eğitimi faaliyeti mesleki eğitim semineri ve e- learning olmak üzere iki kısımda tamamlanmıştır. PROJENİN FAALİYETLRİ

6 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Ayrıca proje çıktısı olarak proje yazım eğitimi Kayseri Ticaret Odası elemanı Sayın Rüya Köksoy tarafından ek faaliyet olarak verilmiştir.  Öğrencilere yapılan ‘girişimci misiniz anketi’ tamamlanmıştır.  Proje kapsamında çıkarılacak olan bir iş nasıl kurulur ile ilgili 1.000 adet kitap basılmıştır. PROJENİN FAALİYETLRİ

7 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Toplam 643 işletmeye anket uygulanmıştır.  625 kişi = %97,2’si erkek  18 kişi = %2,8’i kadın  Katılımcıların yaş gruplarına göre,  20 yaş ve altı = %1,1  31-40 yaş = %32,5  41-50 yaş = % 28,9  51 yaş ve üstü = %19,3 İŞLETMELERE UYGULANAN ANKETİN SONUÇLARI

8 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  İşletmelerin çalışan büyüklüklerine göre,  1–9 çalışan = %60,8  10-49 çalışan = %22,4  50-249 çalışanı =%13,4  250 ve üzeri çalışan = %3,3  Katılımcıların  %54,8 ticaret sektöründe,  %29,5 hizmet sektöründe  %15,7 imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. İŞLETMELERE UYGULANAN ANKETİN SONUÇLARI

9 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Katılımcıların iş kurma yaş dağılımı:  21-30 yaş = %59,7  31–40 yaş = %19,5  0-20 yaş = %13,8  Katılımcıların öğrenim düzeyleri:  İlköğretim mezunu = %28,2  Lise mezunu = %37,1  Üniversite mezunu = %21,8  Yüksek lisans = %8,9 İŞLETMELERE UYGULANAN ANKETİN SONUÇLARI

10 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Katılımcıların işlerini nasıl kurduklarına ilişkin bilgiler:  Kendim kurdum = %62,1  Ortaklık yoluyla = %18,6  Aileden miras = %13,1  Katılımcıların başlıca iş kurma nedenleri:  Para kazanma = %59,6  Başkalarının yanında çalışmak istememe = %15,1  Kişisel başarı elde etme = %12,2 İŞLETMELERE UYGULANAN ANKETİN SONUÇLARI

11 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  İşverenlerin çalışanlarından şikâyetleri:  Şikayeti olmayan = %41, 2  İşe sahip çıkmamak = %17,8  Eğitimsiz olması = %13,8  Kalite bilincinin olmaması = %12,8  Girişimcilerin STK’lara olan katkıları:  Çok az katkım var = %22,9  Biraz katkım var (aidat ödeme gibi)= %30,7  Oldukça katkım var = %17,4 İŞLETMELERE UYGULANAN ANKETİN SONUÇLARI

12 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Katılımcıların 1, 5 ve 10 yıl içinde 1. İş geliştirme düşüncelerine göre dağılımları,  Gelecek bir yıl içinde = %38,2  Gelecek beş yıl içinde = %57, 6  10 yıllık içersinde = %4,2 2. İş değiştirme düşüncesi bakımından  Gelecek bir yıl içinde = %42,9  Gelecek 5 yıl içersinde = %55,1  Gelecek 10 yıl içinde = %2,0 3. Yeni iş kurma düşünceleri  Gelecek 1 yıl içinde = %29,6  Gelecek 5 yıl içersinde = %70  Gelecek 10 yıl içinde = 0 İŞLETMELERE UYGULANAN ANKETİN SONUÇLARI

13 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Geçmişte ihtiyaç duyulan meslek dalları:  Genel amaçlı eleman  Satış ve pazarlama elemanları  Muhasebe  Elektrik elemanı  Tekstil  Mobilya  Kaynakçı  Bilgisayar İŞLETMELERE UYGULANAN ANKETİN SONUÇLARI

14 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Gelecekte ihtiyaç duyulacak meslekler: 1. 1 yıl içinde –  Genel amaçlı eleman  Pazarlama, satış elemanları ve tezgahtar  Bilgisayar  İnşaat 2. 5 yıl içinde –  Genel amaçlı eleman  Pazarlama, satış elemanları ve tezgahtar Bu soruyu sadece 109 katılımcı cevaplayabilmiştir ! 3. 10 yıl içinde – Bu soruya sadece ve sadece 11 kişi cevap vermiştir ! İŞLETMELERE UYGULANAN ANKETİN SONUÇLARI

15 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Son bir yıl içinde işe eleman alımı yönünden genel durumda:  Değişiklik yok = %55,0  Bir yıl içinde işe eleman alımı arttı = %31,8  Bir yıl içinde işe eleman alımı azaldı = %13,1 İŞLETMELERE UYGULANAN ANKETİN SONUÇLARI

16 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Gelecek bir yıl içinde öne çıkması beklenen sektörler:  İnşaat = %18,5  Gıda = %8,6  Mobilya = %8,6  Gelecek beş yıl içinde öne çıkacak sektörler:  İnşaat = %7,8  Tekstil = %3,7  Bilgisayar = %2,5  Gıda = %2,5  Gelecek 10 yıl için ön görüde bulunan olmamıştır ! İŞLETMELERE UYGULANAN ANKETİN SONUÇLARI

17 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Son bir yıl içinde işe eleman alımı yönünden genel durumda:  Değişiklik yok = %55,0  Bir yıl içinde işe eleman alımı arttı = %31,8  Bir yıl içinde işe eleman alımı azaldı = %13,1 İŞLETMELERE UYGULANAN ANKETİN SONUÇLARI

18 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Proje sonunda yazılacak olan nihai rapor TR72 Bölgesi’nde yer alan diğer illere de gönderilerek o bölgelerde benzer projeler yapılamasına ışık tutacaktır. Mesleki eğitime önemin artmasıyla daha fazla istihdam sağlanacağından şehrimize civar illerden göçün azaltılmasına katkıda bulunulacaktır.  Ayrıca verilen proje yazım ve yönetim eğitimi ile mesleki eğitimle ilgili direk ilgili taraflarca AB Hibe fonlarından daha çok faydalanılması sağlanacaktır. PROJENİN ÇARPAN ETKİLERİ

19 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Firma sahiplerine yapılan ankette adres ve eleman ihtiyacı da belirlendiğinden İş-Kur, eleman istihdamını elindeki verilere göre ve firmaları yönlendirerek sağlayacaktır.  Alman eğitmenlerin yaşadıkları sosyal olaylara buldukları çözümler, gelişen Türkiye’de oluşan sosyal olaylara ışık tutacak, müdahale yeteneği artmış rehber öğretmenlere inanç çoğalacaktır. PROJENİN ÇARPAN ETKİLERİ

20 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Projeden fayda sağlanması ile birlikte, bu çalışmaların yapılması için herhangi bir maliyet gerekmeyecektir. Çünkü STK’lar zaten sürekli eğitimler verdirmekte, anket ve analizler yaptırmaktadır.  Rehberlik Araştırma Merkezi’ndeki yeteneklerin geliştirilerek yapılandırılmasından başka sürdürülebilirliğin mali boyutunu etkileyen bir durum yoktur. PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

21 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Bölgede proje yazım eğitimi verilmesi ile ilgili kamu kurumları arasında koordinasyon olmadığı,  Uygulama sırasında kurumları projelere sahip çıkıp destek verdiği,  Mesleki eğitim okulları yeni teknoljiyi yeterince takip edememekte ve bu nedenle bölgede ara eleman sıkıntısı çekildiği gözlemlenmiştir. PROJE’DE DİKKAT ÇEKEN HUSUSLAR

22 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  PROJENİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VEREN KAYSERİ TİCARET ODASI YÖNETİMİ VE PERSONELİNE,  ORTAĞIMIZ SAĞNAK EĞİTİM KÜLTÜR DERNEĞİ, İŞKUR İL MÜDÜRLÜĞÜ, İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NE  KAYSERİ REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİ’NE,  SAYIN BAHAMETTİN KARAKÖSE, FİKRİ ULUSOY. İBRAHİM GÜNGÖR VE SÜLEYMAN ÇAĞIL’A SON SÖZ

23 Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı “YÖNÇİZ” PROJESİ TRO405.02/LDI/149  Ve Yılmadan Eğitimlerimize Katılan Sayın Mehmet Sönmez’e TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ TEŞEKKÜRÜ BORÇ BİLİRİZ SON SÖZ


" Proje nihai faydalanıcıları; Kayseri’de üretim ve ticaret yapan firmalar, mesleki eğitim okulları, ilgili öğretmenler, işsizler, projemize ortak ve iştirakçi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları