Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TARIMSAL EĞİTİM ÖĞRETİME GENÇ BAKIŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TARIMSAL EĞİTİM ÖĞRETİME GENÇ BAKIŞ"— Sunum transkripti:

1 TARIMSAL EĞİTİM ÖĞRETİME GENÇ BAKIŞ
Sinan BUTAR SDÜ Öğrenci Konsey Başkanı ( Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi )

2 ÜLKEMİZDE TARIMSAL EĞİTİMİN KRONOLOJİSİ
1846 Yılında İstanbul Yeşilköy’de Ayamama Çiftliğinde kurulan “Ziraat Mektebi” 1893 Yılında “Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi” 1933 Yılında Ankara’da “Yüksek Ziraat Enstitüsü” 1948 Yılından itibaren Ankara Üniversitesi “Ziraat Fakültesi” Bugün 23 Ziraat Fakültesinde Eğitim verilmektedir. (18’i 1980’den sonra kurulanlar)

3 ÜLKEMİZDE TARIMSAL EĞİTİMİN KRONOLOJİSİ
1954 yılında 4 yıl süreli ve Bölüm eğitimi 1967 Yılında 5 Yıl süreli (3.5 Yıl Genel Yıl Bölüm) Eğitim 1977 Yılında 4 Yıl Süreli Eğitime Dönüş 1980’lerden itibaren Gıda Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı 1998 Yılından itibaren Program(BÜP, HÜP, TTP) + Alt Program (3+1 Yıl) Uygulaması 2003 Yılından itibaren Ziraat Mühendisliği Programı + Alt Program (3+1) Uygulaması

4 HEDEF Tarım eğitimi, insanlığın zorunlu ihtiyaç duyduğu gıda güvencesini sağlamak için gerekli metotların geliştirmesi ve yeni kaynaklarının araştırılmasını gerektirmektedir. Sağlık ve beslenme arasındaki sıkı ilişki bugün gelişmiş ülkelerin en çok üzerinde durdukları konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda Tarım potansiyeli yüksek bir ülke olarak, gerek devlet bünyesinde gerekse iç ve dış pazar koşulları doğrultusunda özel sektöre, liderlik yapabilecek, vizyon kazandırabilecek teknisyen, tekniker, mühendis yetiştirilmesi ve enstitülerde, üniversitelerde cağın yeniliklerine çabuk adapte olabilen, bu yenilikleri bir anahtar olarak kullanıp mesleğini dünya kriterlerinde liderlik konumunda temsil edebilen akademisyenler yetiştirilmesi tarımsal eğitimin hedefi olarak belirlenebilir.

5 HEDEFE ULAŞMAK Böyle bir hedefe ulaşırken toplum yapısı ve psikolojisi ile bireyin yapısı ve bireyin psikolojisi, sosyo-ekonomik durum, toplumsal ve birey olarak motivasyon gibi bir çok etkenin etkileri göz önüne alındığında bu eğitimin başlangıcı için adaptasyon küçük yaşlarda başlamalıdır. Eğitim modelimizi bu bakış açısı ile planlarsak…

6 Tarımsal Eğitim Modeli Önerisi
-İlköğretimde Tarım -Orta Öğretimde Tarım -Ön Lisans Eğitiminde Tarım -Lisans Eğitiminde Tarım ve Sorunlar -Sonuç

7 İlköğretimde Tarım Özellikle geliri tarıma dayalı bölge ve yörelerde seçmeli dersler içerisinde, tarımsal içerikli dersler alternatif olarak sunulmalı öğrenciye lise öncesi bir enformasyon sağlanmalıdır.

8 Ortaöğretimde Tarım -Tarım meslek liselerinin sayıları artırılarak bu okullarda tarımsal temel eğitim verilmeli ve bu liselerde eğitim alan öğrencilerin, Ziraat fakültelerine girişleri avantajlı hale getirilmelidir. -Özellikle geliri tarıma dayalı bölge ve yörelerde Düz liselerde yine seçmeli dersler içerisinde, tarımsal içerikli dersler alternatif olarak sunulmalı bu dersleri alan öğrencilerin Ziraat fakülteleri ve ön lisans tarım eğitimi veren MYO bölümlerine girişleri avantajlı hale getirilmelidir.

9 Ortaöğretimde Tarım Böylelikle daha donanımlı bir öğrenci profili söz konusu olmakla birlikte, daha bilinçli ve hedefli bir tercihle lisans ve ön lisans eğitimi almak isteyen Mühendis ve ve tekniker adayları ile üniversite eğitiminin başlangıcı sağlanacaktır.

10 Ön Lisans Eğitiminde Tarım
Türkiye’ de istihdamda en çok zorluk çeken Tekniker grupları arasında yer alan Tarım Teknikerleri, Dikey Geçiş kontenjanlarının artırılması ile, popülaritesini kaybeden Ziraat Fakültelerinin öğrenci sayılarını tamamlamasına ve öğrenci kalitesinin artırılmasına katkısı sağlanmalıdır. Diğer taraftan Devlet eli ile müteşebbis Teknikerlerin özel kredi ve destekleme ile istihdam sorunu da çözülmelidir

11 Lisans Eğitiminde Tarım
Tarımsal eğitimin en önemli lokomotifi olan Ziraat fakülteleri bugünkü durumu ile kontenjanlarını dolduramayan, en düşük puanlarla öğrenci kabul eden ve belirli bir öğrenci profiline sahip olmayan yapısı ile Ülke tarımına vizyon kazandırma mücadelesi vermektedir. Sorularla ziraat fakültelerinin sorunlarını incelersek.

12 Lisans Eğitiminde Tarım
ÜLKEMİZDE TARIMSAL EĞİTİMİN ÜNİVERSİTE AĞIRLIKLI OLMASI BİR SORUN MUDUR ? TARIM MESLEK LİSELERİ İLE DESTEKLENEN BİR LİSANS EĞİTİMİNİN KAZANÇLARI ZİRAAT MÜHENDİSİ KALİTESİNİ NASIL ETKİLER ?

13 Lisans Eğitiminde Tarım
Ülkemizde Tarım Meslek Liseleri ile başlayan tarımsal eğitim, zamanla Tarım Meslek liselerinin pasifleştirilmesiyle bu gün tam anlamı ile lisans ve ön lisans eğitimi ile verilmektedir. Temel tarımsal dersler ve uygulama ağırlıklı eğitim sunan Tarım Meslek liseleri tekrar aktif hale getirilerek Ziraat Fakültelerine entegre edilebilirse 8 yıl tarımsal eğitim almış bir Ziraat Mühendisi profili yaratılabilir.

14 Lisans Eğitiminde Tarım
ZİRAAT FAKÜLTELERİ BÜNYELERİNDE BARINDIKLARI BÖLÜMLERİN HEPSİNDE EŞİT KALİTEDE EĞİTİM SUNABİLİYORLAR MI ? BİR BÖLÜM VEYA ALT BÖLÜMÜN ÖĞRENCİ KABUL EDEBİLMESİ İÇİN KRİTERLER YETERLİ Mİ ?

15 Lisans Eğitiminde Tarım
Popülist siyasi vb. reel olmayan yaklaşımlarla, yetersiz koşullarda fakülte ve program, bölüm, alt bölüm gibi eğitim birimlerinde öğrenci kabul etme anlayışı eğitimin kalitesinin düşmesinde, vizyonsuz Ziraat Mühendisi yetiştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Fakültenin bulunduğu bölge,bölgenin iklimi, bitki deseni, akademisyen sayısı gibi koşullar, sunulacak eğitimi reel olarak destekler yönde olmalıdır.

16 Lisans Eğitiminde Tarım
ZİRAAT FAKÜLTELERİNİN DÜNYA VE AB İLE AKREDİTESİ İLE ÖZEL SEKTÖRÜN DÜNYA VE AB İLE AKREDİTESİ PARALEL MİDİR ?

17 Lisans Eğitiminde Tarım
Tarım potansiyeli yüksek bir ülke olarak, iç ve dış pazar koşulları doğrultusunda özel sektöre liderlik yapabilecek, vizyon kazandıracak mühendis yetiştirilmesi gerekirken bugün özel firmalar mühendise vizyon kazandırır durumdadır. Bu durumun en azından paralelleşmesi için gerekli disiplin ve donanımlar ile çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmalıdır. Fakültelerimizin özel sektöre akredite olması Dünya ve AB’ ne akredite olması gibi çok önemli sorunları vardır. 

18 Lisans Eğitiminde Tarım
KREDİLİK DERS VERİLEREK, ZİRAAT MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ SAĞLANABİLİR Mİ ?

19 Lisans Eğitiminde Tarım
Bilimin her geçen gün ilerlemesiyle ders içerikleri değişmekte, yeni dersler açılmakta, yeni bölüm ve alt bölümlerin açılması düşünülmektedir. Diğer taraftan resim,tiyatro, müzik, spor v.b içerikli derslerin bireyin sosyal kişiliğinin gelişmesi üzerindeki pozitif etkilerinden yararlanamayan bir üniversite eğitimi mevcutken mezun olmak için kredinin yeterli görülmesi düşündürücüdür…

20 Lisans Eğitiminde Tarım
3+1 VE 2+2 SİSTEMİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMAKTA MIDIR ?

21 Lisans Eğitiminde Tarım
3+1 ve 2+2 sistemi ile öğrenciler 2 ile 3 yıl süre boyunca bölümlerini bilmeden okumaktadır. 2 veya 3 yılın sonunda bölüm seçmekte ve %50 ye yakın bir oranda istemediği bölüme yerleşmek zorunda kalmaktadır. Olmak istediği değil olmasının istendiği programın eğitimini almak zorunda kalmaktadır. Bazı programlara sürekli isteksiz ve başarısı düşük öğrenciler yerleşmek zorunda kalmaktadır.

22 Lisans Eğitiminde Tarım
1) Mevcut sistem devam etsin ve sonuçlar görülsün. 2) Türkiye’de bir tarım üniversitesi (tek) kurulsun, bu üniversitede bugünkü bölümlerin karşılığı fakülteler oluşturulsun, bunların içinde de özelliklerine göre lisans ve yüksek lisans alt programlarında eğitim yapılsın. Tarım üniversitesinde yapılacak eğitim 3+2 yıllık bir süreyi kapsasın (3 yıl lisans ve 2 yıl yüksek lisans). Halen mevcut fakülteler bulundukları bölgenin tarımsal çeşitliliğine ve özelliğine göre isimlendirilerek bu üniversiteye bağlansın.

23 Lisans Eğitiminde Tarım
3) 4 yıllık bölümsüz lisans öğretimi yapılsın “pratisyen ziraat mühendisi” yetiştirilsin (ilk yıl teorik ve uygulamalı dersler, son yıl tıp fakültelerindeki “intern doktorluk” benzeri, “tam teşekküllü araştırma ve uygulama çiftliklerinde” staj). bölümlere ait uzmanlaşma ise “yüksek lisans” düzeyinde yapılsın.

24 Lisans Eğitiminde Tarım
4) AB içinde 3+2 sisteminin benimsendiği gerçeğinden hareketle, yeni programlar ve konular dikkate alınarak fakülteler arası farklılıkların oluşması, bölgesel koşullarla da ilişkilendirilsin. 5) AB’ye uyum süreci içinde ve bologna deklarasyonu çerçevesinde tarım eğitimi her yönü ile yenilensin ve bölüm sistemine geçilsin (sırf mühendislik ünvanı için halen verilen ağırlıklı mühendislik dersleri kaldırılsın).

25 Lisans Eğitiminde Tarım
6) AB gerçeği dikkate alınarak bölüm sistemine geçilsin ve öğrenci baştan itibaren seçtiği bölüme göre eğitim alsın; sistem 4+0 olsun. 7) Tek tip tarım eğitimi terk edilsin yeni ünvan ve konulara dönük tarım eğitimi çeşitlendirilsin (biyosistem mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, sera tarımı, tüketici bilimleri, et teknolojisi, deri teknolojisi, genetik mühendisliği, vb) .

26 Lisans Eğitiminde Tarım
8) Bologna deklarasyonu’nda da benimsenen 3+2 (lisans + yük. lis.) sistemine geçiş yasal bir değişiklik gerektireceğinden, 4+2 sistemi şeklinde bir yapılanma gerçekleştirilsin.

27 Lisans Eğitiminde Tarım
9) Merkezi kararlarla yönlendirilen ve ülkenin her tarafında tek tip bir tarım eğitimi sistemi arayışından vazgeçilsin. Dünya’daki bilimsel ve teknolojik gelişmeler paralelinde, bologna deklarasyonu ve AB gerçeği de dikkate alınsın. Kredili sistem benimsensin. Yeni bölüm ve programları içerecek şekilde ve “ünvan” kısır döngüsünden uzak, eğitimde kaliteyi öne alan dinamik ve çağdaş yaklaşımlı tarım eğitimleri gerçekleştirilsin.

28 SONUÇ Tarımsal eğitime, özellikle ekonomisi tarıma dayalı bölgeler de ilköğretimde başlanmalı. Tarım Meslek liselerinin sayıları artırılmalı ve Ziraat Teknisyenlerinin Ziraat Fakültelerine girişlerinde avantajlara sahip olmaları sağlanmalı. -Dikey Geçiş kontenjanları artırılmalı.

29 SONUÇ Özel sektör, iç-dış pazar,AB ve Dünya tarım piyasalarının, arz-talep ,kalite zincirine, gerek ürün gerekse eleman olarak, Ziraat fakültelerinin akredite olması ile katkı sağlayacak ve liderliği ele alabilecek Mühendisler yetiştirmesi için gerekli disiplin, motivasyon, donanımlara sahip olması gerekmektedir. -Popülist yaklaşımlarla açılan, ideal eğitimi verecek fiziki şartlara sahip olmayan, reel olarak akademik alt yapıya sahip olmayan, alt bölüm, bölüm hatta fakültelerde lisans ve ön lisans eğitimi durdurulmalıdır. -Mezuniyet için gerekli 160 kredi düşürülmemeli yükseltilmelidir.

30 SONUÇ 2+2 yada 3+1 sistemi öğrenci dahil sektörün tüm unsurlarının katılımı ile tartışılmalıdır. Dünyada kabul gören yukarıda sayılmış sistemlerden biri yada karması şeklinde profilimize uygun bir sistem benimsenmelidir.


"TARIMSAL EĞİTİM ÖĞRETİME GENÇ BAKIŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları