Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erken Modern Dönem Avrupası’nda Savaş ve Barış 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erken Modern Dönem Avrupası’nda Savaş ve Barış 1."— Sunum transkripti:

1 Erken Modern Dönem Avrupası’nda Savaş ve Barış 1

2 n Giriş n Din Savaşları (Fransa, İspanya ve Aşağı Ülkeler) n Otuz Yıl Savaşları n Devletler arası Savaş ve Barış Erken Modern Dönem Avrupasında Savaş ve Barış 2

3 n Protestan Reformu n Amerika’nın keşfi n De revolutionibus orbium’un yayınlanması Giriş 3

4 n İspanya Habsburgları konu edilmektedir. n Bir kilise, bir imparator ve bir imparatorluk üzerine kurulu evrensel monarşi. n Evrensel monarşiye en fazla yaklaşan kişi V. Charles’tı. n Charles cesaret ve şövalyelik onuru, prestij gibi değerlerle yetişmiştir. Din Savaşları (Evrensel Monarşi Fikrinin Başarısızlığı) 4

5 n Charles’ın hedefi, Avrupa’ya egemen olmak ve kendini Roma İmparatoru olarak kabul ettirmekti. n Bu hedefi engelleyenler: n Öncelikle iki düşman olarak Türkler ve Protestanlardı. n Ayrıca geniş toprakların tek merkezden yönetilmesinin mümkün olmadığının ortaya çıkması ile gücün kötüye kullanılacağı düşüncesiyle bu plana karşı çıkanlardı. Din Savaşları (Evrensel Monarşi Fikrinin Başarısızlığı) 5

6 n Seksen Yıl Savaşı (1568-1648) veya Hollanda İsyanı n Savaşın sebebi:  Hanedanlık ve Din,  Siyasi, ekonomik, sosyal ve entelektüel sebepler. Din Savaşları (Hollanda İsyanının Sebepleri) 6

7 n 16’ncı yüzyılda savaş ve miras yoluyla Aşağı Ülkeler, Kutsal Roma İmparatoru V. Karl'ın eline geçmişti. n 1548’de V. Karl Hollanda'nın on yedi eyaletine özerklik verdi. n Ancak V. Karl'ın oğlu çok dindar bir Katolik olan II. Felipe Hollanda'da yayılmaya başlayan Protestanlıktan memnun değildi. n Hollanda'ya zorla ağır yasalar ve vergiler getirdi, Protestanlığı yok etmeye çalıştı. n Bütün bu sert yönetim koşulları Hollanda'da ayaklanmalara yol açtı. Din Savaşları (Hollanda İsyanının Sebepleri) 7

8 n Ayaklanmalar 1568-1648 yılları arasında devam etti.. n 1579 yılında yedi Protestan ağırlıklı eyalet biraraya gelerek Utrecht Birliği’ni kurdular. n Utrecht Birliği zamanla Yedi Birleşik Alçak Ülkeler Cumhuriyeti’ne dönüştü. n Bu cumhuriyet ilerideki yıllarda günümüz Hollanda‘sının çekirdeğini oluşturacaktı. Din Savaşları (Hollanda İsyanının Gelişmesi ve Sonuçları) 8

9 n Hollanda ikiye bölündü. n Kuzeydeki yedi bölgede (Bugünkü Hollanda) Protestan birliği kuruldu. n Güney bölgesi (Bugünkü Belçika) İspanya’nın egemenliğinde kaldı. n Güneyden kuzeye büyük bir nüfus göçü meydana geldi. n Hollanda bağımsız oldu ve İspanya eski gücünü kaybetmeye başladı. Din Savaşları (Hollanda İsyanının Gelişmesi ve Sonuçları) 9

10 n 1562-1598 arası aralıklarla devam etti. n Dini coşkunun rolü çok büyük, n En önemli olay 1572’deki Aziz Bartolomeus Yortusu kıyımıdır. n Şiddet daha yaygın ve acımasızdır. n 1598’de Protestanlara dinsel ve siyasal özgürlük tanınmıştır. Din Savaşları (Fransa) 10

11 Din Savaşları Döneminin Özellikleri n Askerlik ;  Askere alım büyük bir problem,  Sürekli askerler yok,  Feodal beylerin askeri var, fakat düzenli ve disiplinli değil,  Paralı askerler: Asıl savaşan unsurları bunlar oluşturuyor. Parayı kim verirse onun yanında savaşıyorlar. 11

12 Din Savaşları Döneminin Özellikleri n Din ve şiddet: Gaddarlık;  Kurbanların çoğunu siviller oluşturuyordu.  Savaşın yanında salgın hastalıklar, açlık ve kıtlık da yıkıma sebep olmuştur.  Zulüm ve işkencenin en acımasız örnekleri: Roma, 1529; Antwerp, 1579 ve Paris, Saint Bartholemous Yortusu, 1572’dir. 12

13 Din Savaşları Döneminin Özellikleri n Sadakat Şeması: Şehirler, Devletler, Milletler:  Sistem şehirlere dayanmaktaydı.  Monarkların merkezileştirme çalışmalarına şehirler ve soylular tepki vermiştir. 13

14 n Otuz Yıl Savaşları, 1618 ile 1648 yılları arasında yapılan ve Avrupa devletlerinin çoğunun katıldığı savaşlar dizisidir. n Temelinde, bir Protestan-Katolik mücadelesi olsa da, savaşan devletlerin çoğu dinsel değil siyasi amaçlar için savaşmıştır. n Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na bağlı prensliklerin farklı taraflarda savaşması sebebiyle bir iç savaş niteliği de taşımaktadır. Otuz Yıl Savaşları’nın Sebepleri 14

15 n 1555,  Augsburg Barışı  Katolik-Protestan çatışması sona erecekti.  Alman prensleri, Katoliklik ve Lutercilik arasında istediği tercihi yapabilecekti. n Anlaşmanın hükmü yetersiz kaldı ve uygulanamadı. Otuz Yıl Savaşları’nın Sebepleri 15

16 Protestan prenslikler Katolik prenslikler 1608 1609 İmparator Otuz Yıl Savaşları’nın Sebepleri Bavyera Birlik 16

17 Katolik Birliği Protestan Birliği Hollanda Otuz Yıl Savaşları’nın Sebepleri İngiltere İmparatorluk İspanya Habsburgları Fransa Destek 17

18 n Din,  Augsburg Barışı  Katolik-Protestan çatışması n Hanedanlık (Veraset iddiaları) ve güç mücadelesi n İttifaklar n Siyasi, ekonomik, sosyal ve entelektüel sebepler. Otuz Yıl Savaşları’nın Sebepleri 18

19 Otuz Yıl Savaşlarının Yayılması n Protestan olan Danimarka kralı 4’üncü Christian, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan aldığı destekle kendisini Protestanlığın savunucusu ilan etti ve İmparator’a ve Katoliklere karşı savaşa katıldı. n Kendisini destekleyen devletlerin iç sorunlar yüzünden zayıf olması sebebiyle yenildi ve İmparatorla barış yapmak zorunda kalarak savaştan çekildi. Danimarka’nın savaşa dahil olması 19

20 Otuz Yıl Savaşlarının Yayılması n Danimarka’nın çekilmesi sonrasında İsveç Kralı 2’nci Gustavo Adolf (Gustavus Adolphus), Protestanları destekledi ve İmparatorluğa saldırdı. n Savaşın başında zaferler kazanmasına rağmen, 1632’de Lützen Savaşı sırasında öldü. 1634’te ise Protestan güçler yenilgiye uğradı. İsveç’in savaşa dahil olması 20

21 n 1635, Prag Düzenlemesi ;  Alman prensliklerinin dış devletlerle ittifak yapması engelleniyor,  Alman prensliklerinin ayrı ayrı olan orduları, İmparator’un liderliği altında birleştiriliyordu.  Siyasi gücü çok zayıflamış olan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu tekrar güçleniyordu. Otuz Yıl Savaşlarının Yayılması 21

22 Prag Düzenlemesi Protestanların yanında savaşa dahil Fransa katolik olmasına rağmen Otuz Yıl Savaşlarının Yayılması 22

23 n 16’ncı yy'da Avrupa’nın gelişmiş bir bölgesi olan Almanya’da 17’nci yy'dan 19’uncu yy'ın ikinci yarısına kadar sürecek olan bir gerileme ve yerellik başladı. n Roma Cermen İmparatorluğu’ndan başka İspanya Habsburgları da gerileme sürecine girdi. n Altmış yıldır İspanya egemenliği altında olan Portekiz 1640’ta bağımsız oldu. n Hollanda ile İspanya arasındaki Seksen Yıl Savaşları sona erdi. n İsviçre’nin bağımsızlığı tanınmıştır. Otuz Yıl Savaşları’nın Sonuçları 23

24  En önemli siyasal sonucu; Fransa’nın Kıta Avrupası’nda en güçlü devlet olarak ortaya çıkmasıdır. Otuz Yıl Savaşları’nın Sonuçları 24

25 Son büyük din savaşı Devletlerin çıkarlarının dinsel bağların önüne geçmesi Savaş Uluslar arası ilişkiler esaslarının temelleri Modern diplomasinin temelleri Otuz Yıl Savaşları’nın Sonuçları 25

26 n Vestfalya Barışı;  Dini hoşgörü fikrini tanıttı  Savaşı sona erdirdi  Hollanda, Portekiz ve İsviçre’nin egemenliğini tanıdı n Savaş, kıtlık ve salgın hastalıklarda yüz binlerce insan öldü. n En çok zararı Almanya gördü. n Fransa Kıta Avrupası’nda en güçlü devlet haline geldi. n İspanya Habsburgları gerileme sürecine girdi. Otuz Yıl Savaşları’nın Sonuçları 26

27 n Halkın katılımı ;  Savaş, kıtlık ve salgın hastalıklar yıkıma sebep oldu.  Kimliğe dayalı hayatta kalma stratejisi uygulandı.  Kimliğe dayalı ortaklık takımları:  Aile ve topluluk ilişkileri,  Feodal ve bölgesel bağlar,  Bilgi ve iletişim alanında bölgesel işbirliği,  Dini gruplar arası ve içi dayanışma ile  Asker-sivil işbirliği. Otuz Yıl Savaşları’nda Kimlikler ve Zihniyetler 27

28 n Askerler ve diplomatlar ;  Askerler paralı askerlerdi.  Bir dereceye kadar bağımsız olabilen subayların aksine diplomatlar üstlerine tam bağlıydı. Otuz Yıl Savaşları’nda Kimlikler ve Zihniyetler 28

29 n Hükümdarlar ve devlet adamları ;  Krallar ve hükümdarlar da savaş alanında yer almışlardı.  Yöneticiler arasında hiyerarşi mevcuttu.  Hiyerarşi, evrensel monarşi, bağımsızlık ve libertat (bağımsızlık) önemli unsurlardı.  Karşılıklı tanıma, çatışmaların sona erdirilmesinde olmazsa olmazlardandı. Otuz Yıl Savaşları’nda Kimlikler ve Zihniyetler 29

30 n Dönem savaşlarının sebepleri  Genelde hanedanlıkla ilgili  Din (mezhep) savaşları  Jeostratejik problemler ve ticari çıkarlar (Siyasi, ekonomik, sosyal ve entelektüel sebepler). n Çoğu kez merhametsizlik ve acımasızlıkla ünlü. n Düşman algısının doğuşu ve bunun propaganda yoluyla yayılması. n Savaşların rasyonel argümanlarla meşrulaştırılması (Devlet çıkarı, hukuki savlar vb.). n Sınırlı savaşlar ve sınırlı hedefler. Dönem Savaşlarının Özellikleri 30

31 n Büyük kazanımlar savaş meydanında değil, masa başında elde edilirdi. n Kayıpların çoğu savaşla birlikte kıtlık, açlık, hastalık ve salgınlardan kaynaklanıyordu. n Çok sayıda ikili ve çok taraflı anlaşmaların yapılması. n Savaşlar imparatorlar tarafından çıkarılmış ve bitirilmiştir. Dönem Savaşlarının Özellikleri

32 Erken Modern Dönem Avrupası’nda Savaş ve Barış


"Erken Modern Dönem Avrupası’nda Savaş ve Barış 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları