Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15 HAZİRAN’10 – 15 HAZİRAN’11 dönemİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15 HAZİRAN’10 – 15 HAZİRAN’11 dönemİ"— Sunum transkripti:

1 15 HAZİRAN’10 – 15 HAZİRAN’11 dönemİ
DEKANLIK SUNUMU Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER Akademik Genel Kurul, Haziran’11

2 ÖZGÖRÜMÜZ ve ÖZGÖREVLERİMİZ
ÖZGÖRÜ (VİZYON) TANIMI :  Mühendislik eğitiminde üst düzeye erişmek, mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda yüksek standartlara sahip olmak. ÖZGÖREV (MİSYON) TANIMI :  Mühendislik Fakültesi; öğrencilerini, ulusal ve uluslararası rekabetçi, zor mühendislik görevleri yüklenmek üzere hazırlamayı kendisine görev sayar. Bunun için; öğrencilerinin temel mühendislik bilimleri ile donanmış,analitik düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış olmalarının yanında çevre ve toplum bilinciyle yetişmelerine de özen gösterir. Dolayısıyla, sosyal/kültürel ve sportif aktiviteler ile sosyal seçimli (Hukuka Giriş, Ekonomi, Arkeoloji gibi) dersler eğitim programında ve kampus yaşamında önemli yer tutar. Lisans eğitiminin yanında, mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda bulunma fonksiyonunun da bilincindedir. Bu nedenle, Yayın sayısında artış Teknoloji geliştirme ve endüstriyel problem çözme yönündeki çabalar Büyüyen araştırma destekleri hedefleri ile lisansüstü eğitim ve araştırmaya önem verir. Bu hedeflere ulaşmak üzere, yüksek nitelikte bilim insanlarından oluşan bir akademik insan gücüne sahip olmak ister. Yeni atama ve yükselmelerde şu niteliklerin sağlanmış olmasını ön planda tutar: Kişisel mükemmellik anlayışı Kendini sürekli yenileme Bilgiyi paylaşma Kamu kaynaklarını harcarken tutumluluk Çevre ve meslek etiği bilinci Mühendislik Fakültesi yönetimi, bu özgörevi yerine getirebilmek üzere öğrencilerine gerekli alt yapı, laboratuar ve bilgisayar donanımı ile sosyal olanakları hazırlamak üzere güç sarf eder ve yerleşkenin öğrenmeyi ve yaşamayı kolaylaştırıcı ve sevdirici olmasına çalışır.

3 Mühendislik Fakültesi – 2001
Daha Özet Bir İfadeyle : Misyon Mühendislik bilimine ve teknolojiye özgün katkılar yaparak topluma ve insanlığa hizmet Akademik mükemmeliyet, fikir özgürlüğü ve sorumluluk bilinci Bilginin sınırlarını sürekli genişletmek Vizyon Mühendislik eğitimi ve öğretiminde yüksek standartlar Çağın sorunlarına duyarlı, yüksek ahlaka sahip mezunlar yetiştirmek Ulusal ve uluslar arası arenada öncü konumda olabilmek

4 İÇERİK STRATEJİK PLAN ÖĞRENCİ PROFİLİ AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ İDARİ PERSONEL PROFİLİ BİLİMSEL – SOSYAL – SANATSAL – KÜLTÜREL ETKİNLİKLER FİNANSAL ALT YAPI FİZİKSEL – SOSYAL – KÜLTÜREL – SANATSAL ALT YAPI İLE EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARINA İLİŞKİN SORUNLAR VE GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYİ Yapılan Onarımlar

5 STRATEJİK PLAN KURUMSAL ANALİZ 1- KUVVETLİ YANLAR 2- ZAYIF YANLAR
K1. Üniversite içinde göreceli dinamik, genç ve yeniliklere açık bir fakülte olmamız K2. Öğretim kadrosunun deneyimli ve konularında uzman elemanlardan oluşması K3. Sonuçları uluslararası saygın dergilerde yayınlanan, nitelikli araştırmalar yapılması K4. Görsel-işitsel olanaklar ve bilgisayar donanımlarının bulunması K5. Dekanlık personel işleri çalışanlarının, öğretim elemanlarına her zaman yardıma hazır olmaları ve işlerini ciddiye almaları K6. Öğrencilerin öğretim üyelerine rahatça ulaşabilmeleri ve ilişkilerin sıcak ve samimi olması K7. Bazı bölümlerin MÜDEK değerlendirmesinden geçmesi ve diğerlerinin yakın gelecekte geçecek olması K8. DPT, TÜBİTAK ve BAP gibi çok sayıda araştırma projesinin başarıyla yürütülmesi ve yeni projeler için potansiyel olması K9. Güçlü ve yaygın elektronik kütüphane K10. Yerleşkenin şehir içinde bulunması 2- ZAYIF YANLAR Z1. Öğretim üyelerin yaş ortalamalarının yüksek olması, kadrolu ve genç elemanların (Araş. Grv., Yrd. Doç) sayısının azalmakta oluşu Z2. Performansa dayalı ücret sisteminin olmaması Z3. Bağımsız mühendislik binalarının olmaması, bölümlerin tek bir yerleşkede bulunmaması, yerleşim alanında yeni ofis, derslik ve laboratuar için yer kalmamış olması Z4. Öğrenci ve araştırma laboratuarlarını destekleyen atölyelerin ve bakım-onarım hizmetlerinin yetersiz olması Z5. Uzman, teknisyen ve hizmetli sayılarının yetersizliği Z6. Ulusal ve uluslararası ortak çalışmaların istenen düzeyde olmaması Z7. Avrupa Birliği olanaklarının yeterince kullanılamaması Z8. Sanayi ile işbirliğinin istenen düzeyde olmaması 3- ÇEVRESEL FIRSATLAR F1. Üniversitemiz için Teknoloji Geliştirme Bölgesinin kurulması ile ortak proje ve danışmanlık olanaklarının artması F2. Bilim insanı yetiştirme projesi ve diğer olanaklarla lisansüstü öğrenci sayısının artma potansiyeli F3. Lisans ve lisansüstü düzeyde verilen derslerde ingilizce oranı artırma potansiyelinin olması F4. Bölümlere daha nitelikli öğrencilerin alınabilme potansiyeli F5. Ulusal kurumların ve üniversitemizin araştırmaya daha fazla kaynak sağlaması F6. Disiplinler arası araştırma yapma ve problem çözme potansiyelinin bulunması 4- ÇEVRESEL TEHDİTLER T1. Nitelikli genç elemanların (akademik/idari/teknik/hizmetli) alınmasında karşılaşılan güçlükler T2. Araştırma görevlilerinin doktoraları bitince ayrılma zorunluluğu T3. Öğretim üyesi ve yardımcılarının maddi olanaklarının iyileştirilememesi T4. Bütçe talebi ve karşılanma oranlarındaki dengesizlik

6 BÖLÜMLERE AİT TAVAN&TABAN PUANLAR
ÖĞRENCİ PROFİLİ ÖĞRETİM YILI BÖLÜMLERE AİT TAVAN&TABAN PUANLAR BÖLÜM ADI TAVAN PUAN TABAN PUAN PUAN TÜRÜ ÖĞRENCİ SAYISI Bilgisayar Mühendisliği MF-4 67 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 489.87 45 Elektronik Mühendisliği 65 Fizik Mühendisliği 406.63 85 Gıda Mühendisliği 475.11 Jeofizik Mühendisliği 51 Jeoloji Mühendisliği 94 Kimya Mühendisliği 96 Toplam

7 Çift Anadal Programına Katılan Öğrenci Sayısı
ÖĞRENCİ PROFİLİ 290 K E = 600 2010 – 2011 Mezun Öğrenci 129 K E = 293 Yatay Geçişle Gelen Öğrenci Sayısı Dikey Geçişle Gelen K E Toplam 18 8 26 32 56 88 Çift Anadal Programına Katılan Öğrenci Sayısı Yandal Programına K E Toplam 7 3 10 4 Lisans & Önlisans Programlarında Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenci Profili 12 K + 76 E = 88 Genel Toplam = 10 K + 7 E = 17

8 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı Sınıflara Göre Öğrenci Dağılımı
SINIF ÖĞRENCİ SAYILARI KIZ ERKEK TOPLAM Hazırlık 1.Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf TOPLAM

9 EĞİTİMLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR GELİŞME
Fakültemiz Eğitim Öğretim Yılında % 30 İngilizce eğitime başlamıştır. Henüz yeni kaydolan öğrenciler hazırlık okuluna gitmektedirler Eğitim Öğretim yılında başarılı öğrencilerin oranı % 83 Bu sayede Yabancı Dil Hazırlık Okulu da zorunlu ve rasyonel-çağdaş bir anlayışa kavuşmuştur Bilgisayar Mühendisliği Bölümümüz %30 İngilizce programının yanında % 100 İngilizce programına başlamıştır.

10 Engelli Öğrenciler ve Personel için
ÖĞRENCİ PROFİLİ Engelli Öğrenciler ve Personel için Yapılan Düzenlemeler 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı Engelli öğrenci sayısı - Rampa sayısı 2 Özel tuvalet sayısı 4 5 Özel ankesörlü telefon sayısı Sesli uyarı sistemleri sayısı 1 Asansör

11 ÖĞRENCİ PROFİLİ 1262 Bölüm Teknik Geziye Katılan Öğrenci Sayısı
Bilgisayar Mühendisliği 12 Elektronik Mühendisliği 150 Fizik Mühendisliği 68 Gıda Mühendisliği 130 Jeofizik Mühendisliği 22 Jeoloji Mühendisliği 600 Kimya Mühendisliği 280 TOPLAM 1262

12 ÖĞRENCİ PROFİLİ Verilen Burslar

13 32 Üniversite ÖĞRENCİ PROFİLİ ERASMUS PROGRAMI İkili Anlaşmalar:
Fachhochscule Vorarlberg GmbH BM Avusturya Technical University of Sofia Bulgaristan University of Ostrava Çek Cumhuriyeti University of Eastern Finland Finlandiya Alcala University İspanya Universitatea Din Oradea Romanya Vrije Üniversitesi EM Belçika Brno University of Technology Surrey Universitesi İngiltere University of Zilina Slovakya University of Duisburg-Essen FM Almanya Bielefeld Üniversitesi Technische Universitat Berlin UMEA İsveç Vytautas Magnus University Litvanya Copenhagen University GM Danimarka Universita degli Studi di Bari İtalya University of Life SciencesandTechnology Polonya Aristotle University of Thessaloniki JFM Yunanistan Technological Educational Institute Crete JM Universidad de Castilla La Mancha Universidade Nova De Lisboa Portekiz Technische Universitat Claustral KM Universite de Reims Champagne-Ardenne Fransa Institute of Technology Carlow İrlanda Kungliga Tekniska Högskolan University of Bologna 32 Üniversite

14 5 Öğrenci ÖĞRENCİ PROFİLİ ERASMUS PROGRAMI Staj Hareketliliği: NOT:
Bölüm Üniversite Ülke Tarih Merve MÜHÜRCÜOĞLU Gıda Mühendisliği IRTA İspanya Haziran 2010 – Eylül 2010 Gülşah GÖKTAŞ Ali Samet BABAOĞLU Oxford Brookers Uni İngiltere Kübra ÖZDİN University of Reading Zülal DOĞAN 5 Öğrenci NOT: ERASMUS Öğrenci Bilgilendirme toplantısı 17 Mart 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. IAESTE Staj Hareketliliğine bu yıl ilk kez 2 öğrencimiz kabul edilmiştir.

15 Cumhuriyet Üniversitesi
ÖĞRENCİ PROFİLİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Öğrenci Geldiği Üniversite Bölüm Koray ŞALIŞ Cumhuriyet Üniversitesi KM 1 Öğrenci

16 ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI (UYM 101 Programı)
ÖĞRENCİ PROFİLİ ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM PROGRAMI (UYM 101 Programı) AMAÇ: Öğrencilerin öğrenim yaşamlarına daha kolay uyum sağlamaları, kişisel-sosyal ve akademik gelişimlerine katkı sağlayarak üniversiteli olma kimliğinin kazandırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; 2010 – 2011 Eğitim ve öğretim yılında Fakültemize yeni kayıtla gelen 578 öğrencimize 3 gün süren çeşitli etkinlikler kapsamında eğitim ve öğrenim görecekleri bölümleri tanıtılmıştır. Bölüm Öğrenci sayısı Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) 67 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 47 Toplam 114 Elektronik Mühendisliği 66 Fizik Mühendisliği 77 Gıda Mühendisliği 88 Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Mühendisliği 98

17 Yükselme & Atamalar Yrd. Doç. : 2 Doçent : 3 Profesör : 3
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Yükselme & Atamalar Yrd. Doç. : 2 Yrd. Doç. Dr. Cüneyt BARLAK Yrd.Doç. Dr. K. Okan OZANSOY Doçent : 3 Doç. Dr. İlker DİNÇER Doç.Dr.Gül YAĞLIOĞLU Doç.Dr.Niyazi MERİÇ Profesör : 3 Prof. Dr. Bülent AKAY Prof. Dr. E. Sinan POYRAZOĞLU Prof. Dr. Ayla SOYER

18 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Bölüm PROF. DOÇ. YRD. DOÇ. ÖĞR. GÖR. ARŞ. GÖR. UZMAN TOPLAM Bilgisayar Müh. 1 2 4 6 - 17 Elektronik Müh. 7 9 19 Fizik Müh. 12 3 8 38 Jeofizik Müh. 5 13 Jeoloji Müh. 15 11 37 Gıda Müh. 21 31 Kimya Müh. 40 Genel Toplam 72 29 64 195 196 Yabancı uyruklu sözleşmeli personel:

19 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Fakültemizde Görev Yapan Akademik Personel Dağılımı

20 Toplam öğretim elemanı (2011 yılı)
Prof. Doç. Yrd.Doç. Öğr.Gör. Araş.Gör. Uzman TOPLAM Kıyaslama : ODTÜ Mühendislik Fakültesi (14 bölüm) 420 öğretim üyesi araş.gör = 850

21 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

22 Öğretim üyelerimizin nitelikleri - 1
Van Weelden Science Award ICSU - IUPAP Üyeliği Alpha – Epsilon – Lambda Society of Clemson Univ. Onur ödülü TÜBİTAK Bilim Teşvik Ödülü (3 öğr. üyemiz) Ankara Üniversitesi Bilim Ödülü, Bilim Teşvik Ödülü TÜBA Gebib Ödülü L’Oréal Bilim Kadını Ödülü Altın Çekiç ödülü Alexander von Humboldt bursu (4 öğr.üyemiz) DAAD Bursu (4 öğr. üyemiz) Fulbright Bursu, ILL Avrupa Bursu, ICTP Bursu, Swedish Institute Bursu, Adenauer Vakfı Bursu, DFG Bursu, ESEP Bursu, NATO Bursu, Unesco Bursu, OECD Bursu, United Nations Bursu, Matsumae, Mobusho Bursları, Metzler Araştırma Bursu Iowa State Univ. en iyi doktora (Taiganides) ödülü Kongrelerde en iyi bildiri ve poster ödülleri vb.

23 Öğretim üyelerimizin nitelikleri - 2
11 Uluslararası bilimsel derginin editörlüğü (ya da editörler kurulu üyeliği) (J of Nanomaterials and Nanostructures, J of Software, Mediaterannean J of Optoelectronics, J of Balkan Geophysical Society , J of Supercritical Fluids, Brazilian J of Oceanography, etc.)

24 Öğretim üyelerimizin nitelikleri - 3
Bilimsel dergilerde hakemlik Uluslararası projeler (TÜBİTAK- JÜLİCH, CNRS, CRC, Univ. of Massachussets, BMBF – Almanya, RFBR – Rusya, CERN, Leonardo da Vinci, vb) Uluslararası Meslek Örgütlerine Üyelik ve Danışmanlık (AIJN, IFU, W.Goethe Univ. vb.) Doktorasını yurtdışında elde edenler : 32 öğretim üyesi ( oranı % 27 )

25 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Fakültemizde 31. Madde Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler Eğitim-öğretim yılı 14 Fakültemizde 40/a Maddesi Uyarınca Yapılan Görevlendirmeler Eğitim-öğretim yılı 58

26 Yurt Dışı Destek (1200 Euro) Yurt Dışı Destek (1500 Euro)
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği Başvuru Miktarları Dağılımı Bölüm Dizüstü Masaüstü Yurt Dışı Destek (1200 Euro) Yurt Dışı Destek (1500 Euro) Yurt Dışı Destek (800 Euro) Lab Malz Sarf Kitap Toplam BM 1 - 2 EM FM 5 15 GM 3 6 JFM JM KM 10 34

27 Yapan Öğretim Üyesi Sayısı
AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ Editörlük & Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Bölüm Editörlük/Hakemlik Yapan Öğr Üyesi Sayısı Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Bilgisayar Mühendisliği 6 - 14 Elektronik Mühendisliği 11 7 28 Fizik Mühendisliği 13 2 10 Gıda Mühendisliği 22 1 41 26 Jeofizik Mühendisliği 8 5 Jeoloji Mühendisliği 12 Kimya Mühendisliği 57 TOPLAM 75 88 138

28 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Türkiye’de Yayımlanan Makaleler

29 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Yurt Dışında Yayımlanan Makaleler SCI

30 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı SCI Yayınları
SCI yayın sayısı = 132 Öğretim üyesi = 118 Öğretim üyesi başına yayın = 1,14 2003 yılından bu yana SCI Core makaleleri için yayın desteği alan öğretim elamanlarının sayısı = 242

31 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Tebliğler

32 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Ulusal & Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde Devam Eden Projeler BAP Destekli Öğrenci Projesi : 4

33 Bilimsel yayınlar Etki parametresi yüksek dergilere doğru yöneliş
Alınan atıf sayılarında nitel artış Avrupa ve ABD’deki bilim insanları ve merkezlerle ile artan bilimsel işbirlikleri Örnek: American Physical Society tarafından ayın dikkat çekici makalesi listesine giren bir yayınımız (Kasım 2010 Optical Engineering – Applied Physics) Örnek : ABD’de büyük ve yeni tip bir elektron mikroskop projesinde bir yayınımıza atıfta bulunulması (Kasım 2010) Journal of Applied Geophysics – Top 50 most cited articles (2011)

34 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
ERASMUS PROGRAMI Eğitim Alma & Ders Verme Hareketliliği Ders Verme Hareketi Prof. Dr. Ertan ANLI Danimarka / Kophenag Üniversitesi 26-29 Nisan 2010 Belçika / Ghent Üniversitesi 13-17 Eylül 2010 Prof. Dr. Kamuran AYHAN Hollanda / Kraliyet Akademisi 12–20 Temmuz 2010 Doç. Dr. M. Emin CANDANSAYAR Yunanistan / Technological Educational Institute of Crete 24 Eylül-2 Ekim 2010 Doç. Dr. Hüseyin SARI İsveç / Umea Üniversitesi 17-27 Eylül 2010 Yrd. Doç. Dr. Murat EFE İngiltere / University of Sussex 29 Ocak 2011 Eğitim Alma Hareketi Uzman Dr. Şebnem ARSLAN Portekiz / University Nova de Lisboa 8-14 Mayıs 2011

35 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
ARAŞTIRMA PROJELERİ 2010 Yılında TÜBİTAK’a Önerilen ve Kabul Edilen Proje Sayıları ve Kabul Edilen Projelerin Toplam Bütçesi 2010 Yılında TÜBİTAK’a Önerilen Proje Sayısı TÜBİTAK tarafından Desteklenmesi Kabul Edilen Proje Sayısı Kabul Edilen Projelerin Toplam Bütçesi Proje Başına Düşen Ortalama Bütçe Miktarı 221 81 TL TL 2010 Yılında TÜBİTAK'ça Desteklenen 81 Adet Bilimsel Araştırma Projesinin Fakülte ve Enstitülere Dağılımı Tıp Fak Müh. Fak Ziraat Fak. Fen Fak. Vet. Hek. Fak. Ecz. Fak Eğit. Bilim. Fak Biyotek. Enst. İletişim DTCF Siyasal Bilgiler Sağlık. Bilim. 17 14 13 11 7 6 2 1

36 Yedi bölümde araştırma altyapısını geliştirme amaçlı donanım alımı
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Araştırma Altyapısını Geliştirme Projesi (BAP) TL (tamamlanmak üzere) Yedi bölümde araştırma altyapısını geliştirme amaçlı donanım alımı Eğitim-öğretim altyapısını geliştirme amaçlı benzer başka bir projenin ön hazırlıklarını başlatmayı hedeflemekteyiz

37 Halen uzun süreli yurt dışında olan / olacak öğretim üyelerimiz
Prof.Dr.Gürol Seyitoğlu – Yale Univ., ABD Prof.Dr.Z.Aktaş – Kiev Univ – Manchester Univ. Doç.Dr.H.Olgar - Leipzig Univ., Almanya Doç.Dr.N.Meriç – Shangai Jiao Tong Univ. Doç.Dr.Gül Yağlıoğlu – CUNY, ABD Doç. Dr. Gökhan İlk – Ostrava Univ., Çek Cumh. Yrd. Doç.Dr. İsa Navruz – Los Angeles Univ., ABD Yrd.Doç.Dr.T.Olgar - Leipzig Univ., Almanya Yrd.Doç.Dr.Deniz Yılmaz – Wisconsin Univ., ABD Yrd.Doç.Dr.Veysel Işık – Queesres Üniv., Avustralya Araş. Gör. S. Barış Emre – Universitat De Barca, İspanya Araş.Gör.Eda Demirok -Texas A&M Univ., ABD Araş.Gör. Simel Bağder - Purdue Univ. Araş. Gör. Erkan Bostancı – Essex Üniv., İngiltere Araş. Gör. M. Serdar Güzel – Newcastle Üniv., İngiltere M.Sc ve Ph.D için yurtdışına öğretimlerini sürdüren araştırma görevlilerimiz Saratov, Kiev Üniversiteleriyle ileri ilişkiler kuruldu. Almanya Bilim Bakanlığı ile işbirliği, SUNY ile ikili lisans programı protokolü Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile proje kapsamında işbirlikleri

38 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
Fakültemiz Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU ABD Yale Üniversitesi Jeoloji ve Jeofizik Bölümünde araştırma ve akademik etkinliklerini yürütmek üzere “sabbatical” kapsamında görevlendirilmiştir.

39 Endüstri ve toplumla ilişkilerin sürdürülmesi ve yeni olumlu gelişmeler
Örnekler : Manyetokalorik etki ilkesine dayanan yeni tip soğutucular için malzeme sentezi + Bosch firması ile patent antlaşması SANTEZ projesi (Kasım Zeminlerde kesme dalgası hızı; kompozit sonda geliştirilmesi) Kızılcahamam Çamlıdere Jeopark Projesi Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı - Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Komisyon Üyelikleri Danışmanlıklar Meyve Suları Endüstrisine bilimsel danışmanlıklar ROKETSAN ve ASELSAN ile ortak projeler

40 Kuruluşunda yer aldığımız enstitü ve merkezler
Nükleer Bilimler Enstitüsü, Hızlandırıcı Teknolojleri Enstitüsü, Biyoteknoloji Enstitüsü, Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara Deprem Araştırma Merkezi, Akarsu Göl ve Denizlerde Jeolojik Araştırma Merkezi A G D E J M

41 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
GÖREVLENDİRMELER 2010 Sıra No Öğretim Elemanının Bilimsel Etkinliğin Yapılan Desteğin Adı Soyadı Bölümü Niteliği Katılım Şekli Ülke / Şehir Tarih Miktarı 1 Doç.Dr. H.Gökhan İlk EM Kongre Sözlü sunum Çek Cum. 18-22 Nisan 2010 2.100 2 Araş.Gör.Aykut Kalaycıoğlu Konferans İtalya 29-31 Mayıs 2010 1.900 3 Yrd.Doç.Dr. Murat Efe İskoçya 26-30 Temmuz 2010 4 Araş.Gör.Şölen Yüksel FM Poster sunum Bulgaristan 1-3 Eylül 2010 1.500 5 Prof.Dr.Mehmet Özkan GM Macaristan 19-25 Haziran 2010 6 Doç.Dr.Selma Kadıoğlu JFM Sempozyum Avusturya 04-07 Mayıs 2010 7 Yrd.Doç.Dr. Ünal Dikmen İsviçre 6-8 Eylül 2010 8 Araş.Gör.Dr.İrfan Akça Çalıştay Mısır 17-25 Eylül 2010 9 Araş.Gör.N.Yıldırım Gündoğdu 10 Araş.Gör.Koray Sözeri JM 01-08 Mayıs 2010 11 Uzman Sinan Akıska 12 Araş.Gör.Elif Günen 13 Doç.Dr. Veysel Işık Toplantı A.B.D. 12-19 Aralık 2010 2.200 14 Araş.Gör.Dr.Koray Ulamış 31 Ekim-3 Kasım 2010 500 15 Araş.Gör.Ebru Tektemur KM 27 Ağus.-2 Eylül 2010 16 Araş.Gör.Rahime Songür 17 Araş.Gör.Şule Camcıoğlu 27 Ağustos-2 Eylül 2010 18 Araş.Gör. Özlem Aydoğan 19 Prof.Dr. Mustafa Alpbaz 20 Araş.Gör.Dr.Aylin Geçer Romanya 26-30 Ekim 2010 21 Araş.Gör.Ceren Atila Dinçer Fransa 24-25 Kasım 2010

42 AKADEMİK PERSONEL PROFİLİ
GÖREVLENDİRMELER 2011 Sıra No Öğretim Elemanının Bölüm Bilimsel Etkinliğin Niteliği Bilimsel Etkinliğin Katılım Şekli / Ülke / Tarih Destek Miktarı 1 Araş.Gör.Ozan Yurduseven EM Konferans Sözlü İtalya 11-15 Nisan 2011 1.900 2 Yrd. Doç. Dr. Asım Egemen Yılmaz Kurultay İzmir 20 Nisan 2011 300 3 Yrd. Doç. Dr.Fikret Arı Antalya 19-20 Nisan 2011 4 Doç. Dr. H. Gökhan İlk 21-23 Nisan 2011 5 Arş. Gör. Dr. Ahmet Akbulut 20-21 Nisan 2011 6 Yrd. Doç. Dr. M. Hüsnü Sazlı Polonya 22-24 Haziran 2011 500 7 Yrd. Doç. Dr. H. Alparslan Ilgın 8 Yrd. Doç. Dr. Murat Efe ABD 05-08 Temmuz 2011 9 Arş. Gör. Dr. Filiz Sarı Avusturya 15-17 Haziran 2011 1900 10 Arş. Gör. Dr. Levent Selbuz FM Poster Portekiz 17-27 Ağustos 2011 11 Prof. Dr. A. Ulvi Yılmazer Konsey Van 26-30 Mayıs 2011 12 Çalıştay 18-22 Mayıs 2011 13 Prof. Dr. Yalçın Elerman İstanbul 27 Haziran-01 Temmuz 2011 14 Yrd. Doç. Dr. Eyüp Duman 15 Doç. Dr. İlker Dinçer 16 Arş. Gör. Ulaş Kürüm İsveç 26-30 Haziran 2011 17 Arş. Gör. Yeşim Moğulkoç Eğitim Semineri Hollanda 18 Prof. Dr. Sedat Velioğlu GM Kongre 26-29 Mayıs 2011 19 Prof. Dr. Ertan Anlı 20 Arş. Gör. Eda Demirok 21 Prof. Dr. Kamuran Ayhan 22 Prof. Dr. Kezban Candanoğlu 25-29 Mayıs 2011 23 Yrd. Doç. Dr.Aslı İşçi 25-30 Mayıs 2011 24 Öğr. Gör. Dr. Ö. Şakıyan Demirkol 25 11-15 Mayıs 2011 26 Prof. Dr. Mehmet Özkan 35 Prof.Dr. A.Tugrul Başokur JFM Doçentlik Sınavı Jüri Üyesi 21 Ocak 2011 36 Prof. Dr. Abdullah Ateş 4 Mart 2011 37 Doç. Dr. Selma Kadıoğlu Bilimsel Etkinliğin 3-9 Nisan 2011 2.100 38 Doç. Dr. M. Emin Candansayar Araştırma Yapmak Yunanistan 28/05-28/ 39 Yrd. Doç. Dr. Ünal Dikmen Sempozyum Sözlü bildiri Bursa 29-30 Nisan 2011 27 Prof. Dr. Doğan Aydal JM Bildiri Mısır 7-15 Mart 2011 28 Dr. Şebnem Arslan Seminer A.B.D. 4-29 Nisan 2011 1.200 29 Arş. Gör. Kıymet Deniz 03-08 Nisan 2011 30 Ankara 25-27 Mayıs 2011 31 Araş.Gör.Zeynep Yılmazer KM Poster sunum İngiltere 23-30 Nisan 2011 1500 32 Yrd. Doç. Dr. Emine Yağmur Almanya 04-09 Haziran 2011 33 Doç. Dr. Yayha Suyadal Nevşehir 34 Arş. Gör. Rahime Songür 28 Eylül-01 Ekim 2011

43 İDARİ PERSONEL PROFİLİ
Kadro Ünvanı Kişi Fakülte Sekreteri 1 Şef 4 Mühendis 4 Bilgisayar İşletmeni Memur 14 Daktilograf 1 Teknisyen Yrd. 1 Laborant 2 Hizmetli 2 Hasta bakıcı 1 Sekreter 2 Kimyager 1 Teknisyen 2 Toplam 50 Karşılaştırma : ODTÜ Mühendislik Fak. Toplam İdari Teknik Eleman = 200

44 İDARİ PERSONEL PROFİLİ
Hizmet İçi Eğitim Programları & Seminerler Seminerin Adı Amacı Tarih Yer Katılan Kişi Power Point Sunum Teknikleri Personel yeterliliği & performansı SGDB Toplantı Salonu 2 İş Yaşamında Beden Dili Kullanımı Hizmet içi eğitim programı Eczacılık Fak Konferans Salonu Etkili İletişim 6 Protokol ve Görgü Kuralları, Ast-Üst İlişkileri Rektörlük 100. Yıl Salonu 3 5510 Sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 1 BEYAS Eğitimi Ders Çalışma Teknikleri ve Okul Başarısı 4 Büro Yönetimi ve Sekreterlik İdari Personelin Yeterliliği ve Performansı Etkili ve Güzel Konuşma – Beden Dili Semineri 5 Toplam

45 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği
(MÜDEK) Programın Adı Türü Programın Süresi Değerlendirme için Başvuruda Bulunmuş Mevcut, Ancak Değerlendirme İçin Başvurmamış Birinci Öğretim İkinci Öğretim Yetkinlik Var Yok Bilgisayar Mühendisliği 4 Yıl Elektronik Mühendisliği Fizik Mühendisliği Gıda Jeofizik Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Kimya Mühendisliği K Mühendislik Fakültesinin Elektronik Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği lisans programlarına 2004 yılından itibaren, Jeoloji Mühendisliği lisans programına 2006 yılından itibaren, Gıda mühendisliği Bölümüne ikinci kez 2008 yılında itibaren ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne ise 2010 yılında itibaren Müdek tarafından yetkinlik verilmiştir. Son gelişme : MÜDEK 2011 Haziran ayında Washington Accord’a üye kabul edilmiştir

46 Öğrenci Topluluğunun Adı Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı
BİLİMSEL SOSYAL SANATSAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Mühendislik Fakültesi Öğrenci Toplulukları Öğrenci Topluluğunun Adı Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Bölümü Jeofizik Topluluğu Doç. Dr. Emin CANDANSAYAR (JFM) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Havacılık Öğrenci Topluluğu Prof.Dr. Ergun Gökten (JM) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Institute of Elektronic and Elektronic Engineers (IEEE) Prof.Dr.Ziya TELATAR(EM) Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Bilgisayar ve İnternet Topluluğu Doç.Dr.Niyazi MERİÇ (FM) Fizik Mühendisliği Bölümü Capoeira Uzm.Burak ÇUHADAROĞLU (FM) Gıda Kültür ve Sanat Topluluğu Prof.Dr.Nuray KOLSARICI Gıda Mühendisliği Bölümü Fizik Mühendisliğinin Sesi Topluluğu Prof. Dr. Ömer YAVAŞ (FM) Eş Danışman Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Hüseyin SARI Yrd.Doç.Dr. Eyüp DUMAN A.Ü.Müh. Fak. Halk Oyunları Topluluğu Doç.Dr.İ.Sönmez SAYILI A.Ü. Motor Sporları Topluluğu Araş. Gör. Dr. Koray SÖZERİ (JM) A.Ü.Müh. Fak. Buz Sporları Topluluğu Doç. Dr. Bülent AKAY (KM) Kimya Mühendisliği/Dekan Yrd. A.Ü.Müh. Fak. Nanoteknoloji Topluluğu Prof. Dr. Nuray YILDIZ (KM) Kimya Mühendisliği Bilim Kurgu ve Fantezi Topluluğu Prof. Dr. Taner ÜNLÜ (JM) Çağdaş Müzik Topluluğu Doç.Dr. Gülen B. TUNCA (Fen Fak.) Fen Fakültesi Dekanlığı

47 Mühendislik Fakültesi Öğrenci Toplulukları Faaliyetlerinden Örnekler
BİLİMSEL SOSYAL SANATSAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Mühendislik Fakültesi Öğrenci Toplulukları Faaliyetlerinden Örnekler Zilli Zarife Tiyatro Gösterisi, Gıda ve Kültür -Sanat Topluluğu Nanoteknoloji Günleri, 16-17 Nisan 2011

48 Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Spor Faaliyetlerinden Örnekler
BİLİMSEL SOSYAL SANATSAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Spor Faaliyetlerinden Örnekler Ankara Üniversitesi Spor Şenliğine; Mühendislik Fakültesi erkek ve bayan basketbol, voleybol ve futbol takımlarımız katıldı. Bayan voleybol, basketbol ve futbol takımlarımız 3. turda elendi. Erkekler voleybol takımımız 4. oldu. Erkekler basketbol takımımız ise şampiyon oldu. Okçumuz Dünya Dördüncüsü oldu. Buz hokeyi takımımız Türkiye Birincisi oldu. Senkronize buz pateni takımımız bu yıl Universiade’da ülkemizi temsil etmiştir.

49 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 10. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 10. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ Panel, 5 Mayıs 2011 10. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Töreni Anıtkabir Ziyareti, 3 Mayıs 2011 Ahmet KANNECİ & Özcan DAL Gitar Resitali , 5 Mayıs 2011 10. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Töreni Nanoteknoloji Günleri, 16-17 Nisan 2011 Satranç Turnuvası, 14 Mayıs 2011 GENÇ FAKÜLTE, KÖKLÜ GEÇMİŞ...

50 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 10. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 10. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ Ocak 2011 Konferans İklim Değişikliklerine Karşı Küresel Enerji Sektörü Yeniden Yapılanırken Türkiye Gibi Ülkeler İçin Tuzak ve Fırsatlar 20 Ocak 2011 Şubat 2011 Karadeniz’in Oluşumu ve Hidrokarbon Potansiyeli 24 Şubat 2011 Mart 2011 Einstein ve Günümüz Fiziğine Etkisi, Beşinci Boyut ve Ötesi 17 Mart 2011 Konser ABİS Grubu, Türk Müziği Konseri 24 Mart 2011 Enerji Krizi ve Türkiye İçin Yanlış Çözümler 31 Mart 2011 Nisan 2011 Bor Türkiye için Neden Önemli ? 5 Nisan 2011 Yeni Araştırmalar Işığında Ankara ve Çevresinin Depremselliği 14 Nisan 2011 Konferans-Panel Nano Teknoloji Günleri 16-17 Nisan 2011 Türk Halk Müziği Konseri 21 Nisan 2011 GENÇ FAKÜLTE, KÖKLÜ GEÇMİŞ...

51 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 10. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 10. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ Mayıs 2011 Tiyatro Zilli Zarife 2 Mayıs 2011 Ziyaret Anıtkabir Ziyareti 3 Mayıs 2011 Tören 10. Kuruluş Yıldönümü Kutlama Töreni 5 Mayıs 2011 Konser Ahmet KANNECİ & Özcan DAL Gitar Resitali Turnuva I. Satranç Turnuvası 14 Mayıs 2011 Slayt Gösterisi Fotoğrafçılarından Bir Doğa Fotoğrafları Coşkusu 16 Mayıs 2011 Resim Sergisi Prof. Dr. Rıdvan BERBER’i Anma Sergisi 17-18 Mayıs 2011 Konferans & Söyleşi ABD Mühendislik Programlarının ABET Değerlendirme Süreçleri, İnşaat Mühendisliği Programlarında Yeni Eğilimler… 23 Mayıs 2011 Haziran 2011 Konferans Hızlandırıcı Teknolojileri, CERN ve Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi 2 Haziran 2011 GENÇ FAKÜLTE, KÖKLÜ GEÇMİŞ...

52 Mühendislik Fakültesi
BİLİMSEL SOSYAL SANATSAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER Mühendislik Fakültesi 2010 – 2011 Nisan Ayları Arası Konferans Salonu Kullanımı

53 Bölümler Bazında Teknolojik Donanım Alımları
FİNANSAL ALT YAPI Bölümler Bazında Teknolojik Donanım Alımları FİZİK MÜH BÖLÜMÜ On-Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç kaynağı 3 ADET Termiyonik Doğru Akımlı Güç Kaynağı 1 Buzdolabı 4 Dondurucu Dalga Üretecileri 6 Sayısal Osiloskoplar Kabin Ölçü Aleti Manyetik Karıştırıcı 2 Powerserve İnteraktif Ups Termostat Ultrasonik Yıkama Banyoları Cihaz Taşıma Arabaları Masaüstü Bilgisayar 10 Ekran (Monitör) LCD 17" 16 Dizüstü Bilgisayar 14 Raf Sunucu 4 İşlemcili (Server) Xerox Lazer Yazıcı Harici DVD Yazıcı Projektörler (Projeksiyon Cihazları) Çalışma Masası Çalışma Koltuğu Manyetometre Sinyal Jeneratörü Sıvı Azot Saklama Kabı Likit Azot Kabı 50 Lt Karbondioksit Tüpü 5 Argon Tüpü Hidrojen Tüpü Helyum Tüpü Seyyar Tank ve Tüp X-Işın Tüpü Sunucu ve Ağ Cihazı Kabini Elektronik Kitap Okuyucu BİLGİSAYAR MÜH BÖLÜMÜ FPGA Board Virtex II Pro 14 ADET Acer Marka Bilgisayar Kasası 1 Ekran (Monitör) LCD 17" Dizüstü Bilgisayar 3 Lazer Yazıcı Tarayıcı ELEKTRONİK MÜH BÖLÜMÜ Matkap Makineleri 1 ADET Masaüstü Bilgisayar 29 Ekran (Monitör) LCD 17" Lazer Yazıcı Kenar Switch 3 İnternet Kameraları (web cam) Digital Fotoğraf Makinası Öğrenci Sırası 6 Bilgisayar Masalı Çalışma Masası Şef Tipi Çalışma Koltuğu Ahşap Dosya Dolabı Çalışma Koltuğu 4 Misafir Koltukları JEOFİZİK MÜH BÖLÜMÜ Pump-Probe Deney Düzeneği (Optik Spektroskopi) 1 ADET Casper Marka Bilgisayar Kasası Atx Bilgisayar Kasası Acer Marka Bilgisayar Kasası Ekran (Monitör) LCD 17" Ekran (Monitör) LCD 19" Ekran (Monitör) LCD 21" Toshiba Dizüstü Bilgisayar Apple Marka Kasasız Pc Kenar Switch 2 Lens

54 Bölümler Bazında Teknolojik Donanım Alımları
FİNANSAL ALT YAPI Bölümler Bazında Teknolojik Donanım Alımları GIDA MÜH BÖLÜMÜ On-Lİne İnteraktif Kesintisiz Güç kaynağı 1 ADET Bulaşık Makinesi 2 Hassas Terazi Fraksiyon Kollettörü Gaz Kromotografi Cihazları HPLC Yüksek Basınçlı Likit Kromotografi Cihazları Atomik Absorsiyon Spektrometreleri Soğutmalı Santrifüj (Isıtıcı) Isıtıcılı Magnetik Karıştırıcılar 6 Masaüstü Bilgisayar 4 Ekran (Monitör) LCD 17" Dizüstü Bilgisayar 5 Lazer Yazıcı Fotokopi Makineleri Faks Cihazı Çalkalayıcı On-Lıne İnteraktif Kesintisiz Güç kaynağı Otomatik Pipet Seti Vakum Distilasyon Cihazı PH Metre Ultrasonik Yıkama Banyoları Diğer Dedektör Klimalar JEOLOJİ MÜH BÖLÜMÜ Buzdolabı 1 ADET Dondurucu Zeminlerin Şişme Yoğunluğunu Ölçme Cihazı Uzaklık Ölçüm Tekerleği (Yer Radarıyla Uyumlu Kapa) Dörtlü Jar Test Cihazı Su Analiz Cihazı Optik Emisyon Spektrometreleri Digital Mikroskop Kamerası Mikroskoplar 5 GPS Cihazları Masaüstü Bilgisayar 8 Ekran (Monitör) LCD Dizüstü Bilgisayar 7 Lazer Yazıcı 2 Masaüstü Tarayıcı Projeksiyon Perdesi Objektif Laboratuvar Benç Sistemi (Laboratuvar Dolapları) ModülerTip Dolap 17 Çalışma Masası 12 Çalışma Koltuğu 16 Ahşap Tabureler 40 Vitrinler Çeker Ocak Tezgah/Malzeme/Alet Dolapları 11 KİMYA MÜH BÖLÜMÜ Ozon Jeneratörü 1 ADET Dijital Terazi Manyetik Karıştırıcı Masaüstü Bilgisayar 4 Ekran (Monitör) LCD Dizüstü Bilgisayar 7 Çok Fonksiyonlu Yazıcı Klimalar Yazı Tahtası 3 Proses Kontrol Simülatörü Proses Kontrol Sistemleri İnkjet Yazıcı Çalışma Koltuğu Konferans Koltuğu 15 Bekleme Koltukları Metal Tabureler Döner Buharlaştırma ve Yoğunlaştırma Sistemi

55 TOPLAM TEKNOLOJİK DONANIM
FİNANSAL ALT YAPI TOPLAM TEKNOLOJİK DONANIM

56 BÖLÜMLERE YATIRIM TOPLAM: 440.685.00 TL
FİNANSAL ALT YAPI FAKÜLTE HARCAMALARI FİZİK MÜH BÖLÜMÜ Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı Cihaz Bakım & Onarımı Cihaz Alımı Bina Bakım & Onarımı BİLGİSAYAR MÜH BÖLÜMÜ MÜDEK Cihaz Bakım & Onarımı ELEKTRONİK MÜH BÖLÜMÜ Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı Havalandırma Sistemi Bakım & Onarımı Eğitim Donanımı Bina Bakım & Onarımı GIDA MÜH BÖLÜMÜ Elektrik Malzemesi Laboratuvar Kimyasal ve Sarf Malzeme MÜDEK Cihaz Bakım Onarım Cihaz Alımı Bina Bakım & Onarım JEOFİZİK MÜH BÖLÜMÜ Laboratuvar Kimyasal & Sarf Malzeme Cihaz Bakım Onarım Hizmet Odaları Bakım Onarımı Bina Bakım Onarımı KİMYA MÜH BÖLÜMÜ Elektrik Malzemesi Alımı Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı MÜDEK Cihaz Bakım & Onarımı Cihaz Alımı Havalandırma Sistemi Eğitim Donanımı Yazılım Lisansı Bina Bakım & Onarımı JEOLOJİ MÜH BÖLÜMÜ Laboratuvar Sarf Malzemeleri Alımı MÜDEK Cihaz Bakım & Onarımı Mobilya Bina Bakım & Onarımı BÖLÜMLERE YATIRIM TOPLAM: TL

57 GENEL TOPLAM: 976.084,00 TL FİNANSAL ALT YAPI DEKANLIK HARCAMALARI
Doğal gaz gideri ,00 Su gideri (Gıda Müh Bölümü) ,00 Telefon gideri ,00 Teknik gezi ,00 Kırtasiye & Sarf malzemesi & Baskı giderleri ,00 Elektrik tesisatı malzemesi alımı ,00 Bilgisayar bakım & onarımı & yedek parça temini ,00 Temizlik malzemesi alımı ,00 Büro malzemesi alımı ,00 Dekanlık ve bölümlerin boyanması için boya alımı ,00 Dekanlık bünyesindeki cihazların bakım & onarımı ,00 Cihaz alımı (Kompanzasyon sistemi) ,00 Dekanlık binası bakım & onarımı ,00 TOPLAM: ,00 TL BÖLÜMLERE YATIRIM TOPLAM: ,00 TL GENEL TOPLAM: ,00 TL

58 Tarihleri Arasında Fakülte Bütçesinden Yapılan
FİNANSAL ALT YAPI 15 Haziran 2010 – 15 Haziran 2011 Tarihleri Arasında Fakülte Bütçesinden Yapılan Maddi Destek Yurtiçi Yolluk & Yevmiye Desteği 59 Destek 14.633,00 Yurtdışı Yolluk & Yevmiye Desteği 33 Destek 42.019,00 Yurtiçi Katılım Ücreti Desteği 34 Destek 17.222,00 Yurtdışı Katılım Ücreti Desteği 24 Destek TOPLAM: Destek ,00 TL (93 Yurtiçi – 57 Yurtdışı)

59 Fakültemizden Yolluk & Maddi Destek Alan Bölümler
FİNANSAL ALT YAPI Fakültemizden Yolluk & Maddi Destek Alan Bölümler YURT İÇİ YURT DIŞI TOPLAM TUTAR (TL) Bölümler Kişi BM 3 268,00 EM 6 1.458,99 2 4.000,00 5.458,99 FM 12 3.384,31 5 6.676,37 10.060,68 GM 19 5.092,67 1 2.100,00 7.192,67 JFM 279,00 9.414,03 9.693,03 JM 10 2.265,67 9.989,34 12.255,01 KM 468,00 13 14.559,80 15.027,80 53 13.216,64 31 46.739,54 59.956,18

60 FİNANSAL ALT YAPI BÜTÇE RAPORU 52.717,00 32.936,17 19.780,83
Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : BÜTÇE RAPORU HESAP KODU HESAP ADI BÜTÇE RAKAMI GELİRLER TOPLAMI HARCAMALAR TOPLAMI GELİRLER-HARCAMALAR GD ÖZEL MALZEME ALIMLAR 0,00 1.360,00 -1.360,00 GD DİĞER TÜKETİM MAL VE 640,00 -640,00 GD ÖDENECEK VERGİ RESİM 1.181,93 -1.881,93 GD HAZİNE PAYI 1.088,63 -1.088,63 GD ARAŞTIRMA FON PAYI 1.814,40 -1.814,40 GD AKTARMA 393,11 -393,11 GL ELEKTRONİK MÜH.PROJE 33.250,00 GD.P ELEKTRONİK MH.PROJE 18.155,10 ,10 GL DANIŞMANLIK-JEOLOJİ 2.000,00 GL ANALİZ-JEOFİZİK MÜHE 200,00 GL ANALİZ-FİZİK MÜHENDİ 2.250,00 GD.A FİZİK MÜHENDİSLİĞİ Z 640,89 -640,89 GL GIDA MÜH. DANIŞMANLIK 11.800,00 GL ANALİZ-GIDA MÜHENDİS 3.217,00 GD.A GIDA MÜH. BÖL.ANALİZ 6.962,11 -6.962,11 52.717,00 32.936,17 19.780,83

61 FİNANSAL ALT YAPI BÜTÇE RAPORU 500,324,00 35.180,25 18.392,83
Başlangıç Tarihi : Bitiş Tarihi : BÜTÇE RAPORU HESAP KODU HESAP ADI BÜTÇE RAKAMI GELİRLER TOPLAMI HARCAMALAR TOPLAMI GELİRLER-HARCAMALAR DEVİR MÜHENDİSLİK DEVİR 0,00 1.202,25 GL ÇEŞİTLİ GELİRLER AYLIKLAR ,00 YOLLUKLAR 4.410,00 HİZMET ALIMLARI 38.050,00 TÜKETİM MALLARI VE M 35.280,00 DEMİRBAŞ ALIMLARI 41.756,00 MAKİNA TEÇHİZAT VE T 86.132,00 YAPI TESİS VE BÜYÜK 1.653,00 VERGİ RESİM VE HARÇL TRANSFERLER 56.265,00 GD HAZİNE PAYI 643,95 -643,95 GD ARAŞTIRMA FON PAYI 1.967,07 -1.967,07 GD AKTARMA 362,65 -362,65 GL ELEKTRONİK MÜH.DANIŞ. 4.602,00 GD.D 2.145,00 -2.145,00 GL JEOFİZİK MÜH. DANIŞ. 2.200,00 GL ANALİZ-FİZİK MÜHEN. 2.582,00 GDA FİZİK MÜHENDİSLİĞİ Z 1.000,00 -1.000,00 GL GIDA MÜH.DANIŞMANLIK 25.134,00 GL ANALİZ-GIDA MÜHEN. 90,00 GD.A GIDA MÜH.BÖL ANALİZ 9.416,98 -9.416,98 GD.D GIDA MÜH. BÖLÜMÜ DANI 2.749,98 -2.749,98 GD GIDA MÜH. BÖLÜMÜ BORÇ 107,2 -107,20 500,324,00 35.180,25 18.392,83 17.417,42

62 FİZİKSEL – SOSYAL – KÜLTÜREL – SANATSAL ALT YAPI İLE EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARINA İLİŞKİN SORUNLAR VE GERÇEKLEŞTİRİLME DÜZEYİ Yapılan Onarımlar Jeoloji ve Jeofizik bölümlerinin koridorlarındaki aydınlatmaları sensörlü olarak yenilenmesi yaptırılmıştır. Gıda Mühendisliği Bölümünü bir ve üç nolu binalarının çatılarındaki kiremitler aktarıldı. Yağmur olukları aliminyum olarak yenilendi. Yağmur tahliye boruları yenilendi. Dekanlık binamızın (F) blok çatı yağmur olukları tamamen aliminyum olarak yenilendi Kimya Mühendisliği Bölümünün koridorlarındaki aydınlatmalar sensörlü olarak tamamı değiştirildi. Gıda Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği , Kimya Mühendisliği , Fizik Mühendisliği , Jeoloji Ve Jeofizik Mühendisliklerinin Öğretim Görevlilerinin ve bina koridorlarının boyanması işlemleri yaptırıldı. Gıda Mühendisliğinin iki nolu binadaki öğretim görevlilerinin bay ve bayan olmak üzere tuvaletleri komple modern bir şekilde yenilendi. Yedi adet bölümümüzün büro malzemesi masa, sandalye, dolap, koltuk , gibi ihtiyaçları temin edildi. Alt yapı olarak kanal sorunu olan bölümlerin kanalları kısmen yenilendi ve sorunu olanların sorunları giderildi Dekanlığımız (F) blokta bulunan eski kompanzisazyon sistemi yeterli olmadığından dolayı bahçede bulunan ana elektrik panosunun yanına yeni kompanzisazyon sistemi yaptırıldı. Elektronik Mühendisliğindeki sınıfların havalandırma sistemlerinin bağlı olduğu elektrik panosu otomatik sigortalı olarak yenilendi. Elektronik Mühendisliğinin ELK1 ve ELK 2 nolu sınıflarına havalandırma sistemleri yaptırılarak faaliyete geçirildi. Kimya Mühendisliğinin (D) blokta bulunan laboratuvarındaki havalandırma sisteminin yanan motoru yenilendi. Gölbaşı yerleşkesinde dekanlığımıza tesis edilen depo duvarlına raflar monte edilerek kullanılmaya başlandı. Sınıflarda eksik olan projeksiyon cihazları temin edilerek istenilen bölümlere teslim edildi. Dekanlığımıza bağlı olan bölümlerdeki öğretim görevlilerinin , sınıfların ve büroların arızalı olan bütün kapı kilitleri yenileriyle değiştirildi. Dekanlığımızda kullanılmak üzere Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Marangozhanesinden 10 adet seyyar yön panosu ve 10 adet taşınır ilan panosu yaptırıldı.

63 Yakın gelecekte atılması planlanan adımlar - 1:
SUNY Computer Engineering ile ikili lisans programını hayata geçirmek Modelleme-Simülasyon Merkezi kurma girişimi Elektronik Mühendisliği Bölümünün Elektrik bilim dalını kurmak Biyomedikal Mühendislik, Çevre Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği programlarını ve/veya bölümlerini başlatmak üzere çalışmaları hızlandırmak Gölbaşı Teknokent’de “Mühendislik Fakültesi Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon Laboratuvarları”nı kurmak üzere DPT Projesi hazırlığının tamamlamak

64 Yakın gelecekte atılması planlanan adımlar - 2:
MÜDEK kapsamındaki çalışmaları sürdürmek, tüm fakülteyi kapsayacak şekilde geliştirmek. Servis fizik-kimya derslerinin laboratuvarlarını kurmak Binalardaki jeneratör ve UPS sistemlerini geliştirmek %30 İngilizce uygulamasının başarıyla sürmesini sağlamak Avrupa Üniversiteleriyle olan ikili ilişkileri geliştirmek Sektörlerle olan ilişkileri geliştirmek Makine ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerini kurma çabalarını planlı bir şekilde yürütmek

65 Mühendislik Fakültesinde özellikle vurgulanan bakış açısı :
Hem kalite arayışını sürdürmeliyiz hem de değişime ve günümüz koşullarına uyum gösterebilme becerisini sergilemeliyiz. Mühendislik Fakültesinde özellikle vurgulanan bakış açısı : - Paydaşların birbirlerine saygılı ve destekçi olmaları - Total ‘Kalite’ nin daha da ön plana çıkarılması ÜNİVERSİTE KAMU ve ÖZEL SEKTÖR PROBLEM ODAKLI ÇÖZÜM ODAKLI Eğitim-öğretimin ikliminde değişikler Aktif öğrenim Sosyal/kültürel ve sportif aktiviteler ile sosyal seçimli dersler

66 NİTELİKLİ MÜHENDİS  İLETİŞİM GİRiŞİMCİLİK BİLGİ Yaratıcılık
Analiz ve sentez Küresel düşünme GİRiŞİMCİLİK BİLGİ İLETİŞİM Grup çalışması Davranış Etik

67 İÇ KONTROLÜN YASAL DAYANAĞI NEDİR?
YUKARIDA İFADE ETTİĞİMİZ TÜM EYLEMLERİ KULLANILABİLİR, VERİMLİ, ETKİN, GÜVENİLİR BİR ŞEKİLDE OLUŞTURMAK, UYGULAMAK , GELİŞTİRMEK VE GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN İÇ KONTROL SİSTEMİNİ KURMAMIZ GEREKMEKTEDİR. İÇ KONTROLÜN YASAL DAYANAĞI NEDİR? İÇ KONTROL NEDİR?

68 İç Kontrole İlişkin Mevzuat
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

69 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI
Tanım İç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşmasına makul güvence sağlamak üzere yöneticiler ve tüm personel tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. İdarenin mali ve mali olmayan tüm işlemlerini kapsar. İç Kontrolün Amacı Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, Sağlamaktır. * 5018 Sayılı Kanun Md.56 İç kontrol sistemi, kurum içinde ayrı bir sistem değildir. Yönetim işleviyle iç içe geçmiştir ve mevcut sistemlerin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir. İç kontrol, genel anlamda yönetim kontrolüdür, sadece yönetmelik ve yöntemlerden oluşmaz, kurumun her düzeyindeki personeli ile etkileşim içinde oluşturulur. Kurumun altyapısına yerleştirildiği ve kurumun bir parçası olduğu zaman en etkin durumdadır.

70 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI
1- a) Fakülte akademik etik kurulların hazırlanması b) Fakülte idari etik kurulların hazırlanması Yazılı onaylanmış etik kodların oluşturulması Etik broşürü hazırlanması Web ortamında yayınlanması Mevcut ve yeni personele etik kurallar hakkında eğitim verilmesi Kurallar hakkında geri bildirim kutusu oluşturulması Şikayet/Yapıcı çözüm/ Takdir kutuları 2-Bütçe/Atama/Görev Yeri değişikliklerini içeren bir web sayfası oluşturulması 3-Yazı görev tanımlarının yapılması, elektronik ortama taşınması 4-Görev, yetki ve sorumluluk çizelgelerinin oluşturulması (Görev dağılımı çizelgeleri) 5-Görev dağılımı ile ilişkilendirilmiş işlevsel teşkilat şemalarının yapılması 6-İdari ve akademik birimlerde hassas görev prosedürlerinin (iç düzenleme/yönerge) belirlenip ilgili personele duyurulması 7- a) İş takip programı (yazılım) yapılması (Bunun Elektronik Doküman Yönetim Sisteminin bir parçası olarak dikkate alınması) b) İyileştirilmiş görev izleme mekanizmaları oluşturulması 8- İç yazışma yönergesi 9- İmza yetkileri ve yetki devri yönergesinin oluşturulması 10- İş akış süreçleri 11- Bilgi sistemlerinin oluşturulması Öğrenci bilgi sistemi Bilimsel araştırma bilgi sistemi İstatistik bilgi sistemi Personel işleri bilgi sistemi Muhasebe bilgi sistemi Bakım onarım bilgi sistemi İhale bilgi sistemi gibi. 12- Elektronik ortamda bakım-onarım işleri talep/takip/sonuç 13- Kayıt ve dosyalama sistemlerinin standartlara uygun oluşturulup geliştirilmesi (Ankara Üniversitesi BEYAS çerçevesinde)

71 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI
İç Kontrol Standartları Tablosu RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI KONTROL FAALYETLERİ STANDARTLARI BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI İZLEME STANDARTLRI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Etik Değerler ve Dürüstlük Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler Personelin Yeterliliği ve Performansı Yetki Devri Planlama ve Programlama Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Faaliyetlerin Sürekliliği Görevler Ayrılığı Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri Hiyerarşik Kontroller Bilgi Sistemleri Kontrolleri Bilgi ve İletişim Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Kayıt ve Dosyalama Sistemi Raporlama İç Kontrolün Değerlendirilmesi İç Denetim

72 Bize verdiğiniz destek için ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ
Özgüvenimiz ve çalışma azmimiz var. Görüşleriniz ve önerileriniz bizim için çok önemli Bize verdiğiniz destek için ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ


"15 HAZİRAN’10 – 15 HAZİRAN’11 dönemİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları