Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SU DÜNYASI VAN - 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SU DÜNYASI VAN - 2006."— Sunum transkripti:

1 SU DÜNYASI VAN

2 TARTIŞILACAK BAŞLIKLAR
SUYUN YAŞAMIMIZDAKİ YERİ TEMİZ SUYUN ARITILMASI KANALİZASYON SUYUNUN VE ARITILMASI SUSUZLUK SULAMA SİSTEMLERİ KÜRESEL ISINMA SU KAYNAKLARI VE SERA GAZLARI SU KUVVETİ

3 SU Dünya yüzeyinin %70 i su ile kaplıdır. Büyük çoğunluğu deniz ve okyanuslardadır. Pasifik Okyanusu nerdeyse yer yüzeyinin yarısı kaplar. Geri kalan suyun çok büyük çoğunluğu buzullarda, buz katmanlarında ve yer altındadır. Sadece %3 ü atmosferdedir. Su havada 3 formda bulunur: 1. Gaz, su buharı; 2. Sıvı, su damlacıkları; 3. Katı, buz kristalleri. Buharlaşarak, donarak, eriyerek ve yoğunlaşarak bu formlar değişir. Su döngüsü: Dünyamızda yeniden su yaratılmaz. Gördüğünüz yağmur milyonlarca yıldır yağmaktadır. Su döngüsünde yer yüzeyindeki su tekrar ve tekrar kullanılmaktadır.

4 SU NEDİR? Su, kimyasal olarak hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan; sıvı, katı ve gaz halde bulunabilen bir maddedir. Yaşamın kaynağı olan su; bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda tüm canlı organizmalardaki temel gıda maddesidir.

5 SU Suyun büyük bir kısmı tuzlu su halinde denizlerdedir.
Dünya su rezervinin yeryüzünde ancak %2,6’sı tatlı sulardan oluşur. Bu su kullanılır fakat tüketilemez.Kullanılmış olan su genellikle aynı miktarda kirletilmiş olarak yeniden çevreye verilir.Suların ana deposu denizlerdir.Bunun adı ALICI ORTAM dır. Denizlerden buharlaşarak atmosfere karışan su yağışlarla yeryüzüne taşınır.Yeryüzüne düşen yağışın bir kısmı yeraltına sürüklenirken bir kısmı da akış halinde yeniden nehirler kanalı ile ve doğrudan denizlere ve göllere gider. Yer kabuğu tarafından tutulan suda buharlaşma ve bitkilerin transpirasyonu yoluyla atmosfere karışır.Bu olaya HİDROLİK CEVRIM denir.Bir günde atmosfere karışan su 1200km3 olarak tahmin edilmektedir.

6 SUYUN ÖZELLİKLERİ Su saf halde renksizdir.Suları renkli yapan neden ise içindeki yabancı maddelerdir.Suda çözünen ve koloidal olarak asılı bulunan organik maddeler suyu renklendirir. Demir krom mangan gibi bazı metal bileşikleri de suya renk verir. Suyun kokusu ve tadı su içinde çözünmüş halde bulunan gazlar ve organik maddelerden kaynaklanır. Bu maddeler genellikle amonyak sülfürler´siyanürler fenoller serbest klor petrol atıkları bitkisel ve hayvansal atıklar ve bazı mikroorganizmalar suya hoş olmayan tat ve kokular verirler. Yer altı suları genellikle kokusuzdur sular kükürtlü bir tabakadan geçerse suya çürük yumurta kokusu verir.

7 SUYUN ÖZELLİKLERİ DEVAM
Sodyum klorürlü sular tuzlu magnezyum sülfatlı sular acı olur. Kaynatılmış suyun tadının hoş olmaması sıcaklık artışa ile su içinde çözünmüş oksijen ve karbondioksitin azalmış olmasıdır.İçme suyu için en uygun sıcaklık 7-10C’arasıdır. Su içinde çözünmüş olarak süspansiyon ve kolloidal halde bulunan çok küçük çaplı taneciklerdir.bunlar bulanıklığı oluşturur.Bulanıklık su kalitesi açısından istenmeyen bir özelliktir.Gıda sanayinde tekstil ve kağıt üretiminde kullanılacak olan sularda bulanıklılık büyük önem taşır.

8 SUYUN ÖZELLİKLERİ DEVAM
Elektriksel iletkenlik suyun elektrik akımını geçirme özelliğini ölçer. İletkenlik iyon halindeyken çözünmüş tuzun bulunmasına bağlıdır. Sıcaklık derecesine ve çözünmüş tuzun konsantrasyonuna bağlı olarak artar İletkenlik ölçümü suyun saflığını değerlendirmeye yarar. Suyun saflığı çok azdır ve buda kendi iyon ayrışmasından dolayıdır.

9 SUYUN ÖZELLİKLERİ DEVAM
Su hidrojen ve oksijen atomlarının birleşmesinden oluşan kararlı bir moleküldür.Kimyasal formülü şöyledir. H2+ 1/2O2 H2O Suyun üç şekli vardır : Sulp (katı ): Normal atmosfer basıncında O C0’nin altında Sıvı: Normal atmosfer basıncında O C0 İle 100C0 arasında Gaz: Normal atmosfer basıncında 100C0’den yüksekte

10 SUYUN ÖZELLİKLERİ DEVAM
PH :doğal suların PH değerleri içerdikleri maddelere göre değişir.belli bir sıcaklıkta suyun PH derecesi hidrojen iyonlarının aktivitesine bağlıdır PH= - log(H+) olarak ifade edilir. Saf su çok az olarak iyonlarına ayrılır.Ayrışma sabiti 25 C’de Ksu = 10-14’tür. H2O H+ + OH- Ksu=(H+) (OH-) = 10-S

11 SU DAĞILIMI

12 SU EKONOMİSİ Yüzyıl başındaki dünya nüfusu 1.6 milyar iken 20. yüzyıl sonunda bu rakamın 6 milyara ulaşması, su tüketimini doğal olarak artırmış olsa da su tüketim artışının bir diğer nedeni de sanayileşmiş  ülkelerde kişi başına düşen su tüketiminin  artmış olmasıdır. Su tüketiminde en yüksek rakama sahip olan ülke ABD'dir. Günlük kişi başına 700 litre su tüketimi ile bu rakam bir Senegallinin su tüketiminin 24 katıdır.Türkye’de bu miktar 75lt/gün-kişidir. Tatlı su kullanımı esas olarak  3 alanda olmaktadır. Tarım, endüstri, gıda sektörü ve konutlar 20. yüzyılın başında % 90,5 olan tarımda su kullanımının payı günümüzde % 69'a inmiştir. Ancak halen azgelişmiş ülkelerde tarım sektörünün  ağırlıkta olmasından dolayı bu ülkelerde tarımda  kullanılan su Afganistan, Sudan gibi sıcak ve kurak ülkelerde olduğu gibi % 90'a çıkabilmektedir. Günümüzde endüstri ve enerji sektörü suyun % 23'ünü; gıda ve konutlar da % 8'ini kullanmaktadır.

13 SU DÖNGÜSÜ

14 SU DÖNGÜSÜ

15 SU DÖNGÜSÜ DEVAMI Güneş denizleri ve gölleri ısıtır ve milyonlarca ton su görünmez su buharı olarak atmosfere karışır. Buna buharlaşma denir. Su buharı yükselir, soğur ve   sıvı hale geçer. Buna yoğunlaşma denir. Su yağmur  ve kar olarak tekrar denizlere,göllere ve nehirlere karışır. Bu döngü sonsuza dek sürer gider.

16 SU DÖNGÜSÜ DEVAMI

17 BUHARLAŞMA VE YOĞUNLAŞMA
1. Buharlaşma ve yoğunlaşma dengede ise havadaki su sabit kalır. 2. Yoğunlaşma buharlaşmadan fazla ise, havadaki su miktarı artar. 3. Buharlaşma yoğunlaşmadan fazla ise havadaki su azalır.

18 BUHARLAŞMA DEVAMI

19 SU BEREKETİ Su ve toprağın ortaya koyduğu ortak bereket.

20 SULAMA SİSTEMLERİ Damlama Sistemi
Bilgisayar Kontrollü Sulama Sistemleri Toprak altı sulama sistemleri Lineer Sulama Sistemi Salma Sulama Bunları tek tek inceleyelim ….

21 DAMLAMA SİSTEMİ

22 DAMLAMA SİSTEMİNİN FAYDALARI
az su uygulamalariyla bitkide stres yaratmadan yetistiricilige olanak saglar - Yüzey akis ve derine sizma olusturmadigindan su besin kayiplari olusmaz - tuz orani çok yüksek olan sularda sulama yapilabilmesine olanak saglar - yabanci otlarin gelisimine imkan tanimamasi - sulama ile birlikte gübreleme ve ilaçlama yapilabilmesi - gübre ve ilaçtan yari yariya tasarruf saglamasi - hastaliklarin yok denecek kadar asgariye indirilmesi - kaliteli ve standart ürün elde edilmesi - her çesit alanda sulama yapilabilmesi - erkencilik - bitkilere su ve gübre dagiliminin esit, dolayisiyla ayni zamanda olgulasma ve tek elde hasat olanagi yaratmasi - erozyonu ve toprak kaybini önlemesi - düsük basinçlarda sulama imkani - yeterli su imkani olmayan alanlarda dahi sulama yapilabilmesi - salma ve karik sulamaya nazaran isçilik maliyetlerinin çok düsük olmasi ve zamandan çok ciddi tasarruflar elde edilmesi - tarimsal sulamalardaki en ekonomik sistem olmasi - Egimli alanlarda kolaylikla uygulanabilmesi gibi birçok yararlari sayılabilir.

23 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SULAMA SİSTEMLERİ

24 BİLGİSAYAR KONTROLLÜ SULANMA SİSTEMLERİ
Bilgisayar kontrollü gübreleme, sulama sistemleri Bilgisayarlı sera iklim kontrol sistemleri Bilgisayarlı tohum ekme makineleri; boylama ve ayırma sistemleri Fidelik ve teknolojik üretim tesisleri

25 Toprak altı sulama sistemleri

26 Toprak altı sulama sistemi devamı
Park ve yeşil alanlarda toprak altı sulama sistemini kullanılan, bu sistemle su kaybını önlerken, bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyu da tam olarak almasını sağlıyor. 40'ar cm'lik borularla toprağın altına yerleştirilen sistem, halen ABD ve İsrail'de uygulanıyor. 'Toprak altı sulama' ile su israfına son!

27 LİNEER SULAMA SİSTEMİ

28 LİNEER SULAMA SİSTEMİ DEVAMI
Tasarruf için tarlalar, damla damla sulanacak iş gücü ve zamandan tasarruf ederken, istenilen zamanda, istenilen yerde, istenilen miktarda su, gübre ve ilaç uygulayarak mahsulde maksimum seviyede bir artış elde edeceklerdir.

29 SU VE YAŞAM İnci kefalinin yaşam döngüsü yumurta, keseli larva, balıkçık, genç balık ve ergin balık olmak üzere 5 safhada özetlenebilir.(M.Sarı)

30 SUDA SPOR

31 SUDA ULAŞIM

32 SUDA ARKEOLOJİ Suyun beslediği tarihi değerler

33 SUDA TİCARET Su yollarının insan hayatına kazandırdığı ekonomik katkılar

34 TEMEL GIDA SU Tüm canlıların temel gıda maddesi olan su

35 SUDA ŞİFA Suyun bize sunduğu bir başka şifa kaynağı olan kaplıcalar

36 SU KUVVETİ Hayatın temel vazgeçilmezi olan enerji.HES

37 SU KUVVETİ DEVAM Hidrolik enerji

38 SU KUVVETİ DEVAMI Van Küçük Erek’de bulunan Keşiş Gölündeki Urartu Barajının sulama yanında enerji elde edilmesi (yılda 2-5 mil.kwh) Söz konusu baraj halen Van’ın önemli bir sulama kaynağı olarak hizmet vermektedir.Yeni yatırımlarla 740metre su düşüsü ile önemli miktarda enerji elde edilebilir.

39 ZAP NEHRİ ENERJİ POTANSİYELİ
3000 metreden doğan ülkemizde son su kotu 700 metreye düşen önemli bir su kaynağımızdır. Su düşüsü 2300metredir.Bu değer yaklaşık olarak 591MW enerji üretimine sahiptir. Yan kolları ile beraber 700MW enerjiye sahiptir.Buda yılda yaklaşık 2.5milyar kwh elektrik üretimi demektir. Bu yatırımlarla geçici,2000 daimi iş gücü sağlanabilecektir..Bu elektrik miktarı Van’ın kullandığı enerjinin yaklaşık 6 mislidir. Tarımsal üretime olan etkisi 15 mislidir.

40 SU KUVVETİNE ÖRNEK

41 Susuzluk insanlığı tehdit ediyor !
Su kaynakları bakımından şanslı ülkelerden biri olan Türkiye’de hatalı kullanım, kirlilik ve kaynak israfı yüzünden susuzluk giderek tehdit boyutuna ulaşıyor.

42 SU KAYNAĞININ KULLANIMINA KÖTÜ BİR ÖRNEK

43 SUSUZLUĞUN AÇLIĞIN YOL AÇTIĞI ACI TABLO

44 İSRAF Bilgisizlik sonucu toprağın fazla sulanması mineral ve bitki vitamininin yok olması tuzlanmaya sebebiyet veriyor. Dönümü 5 ton su ile sulanabilen bir aynı alanda ülkemizin çoğu yerinde 200ton su/hektar kullanılmaktadır.

45 Başkale Zap Vadisi büyük enerji kaynağıdır
Başkale Zap Vadisi büyük enerji kaynağıdır.Bölgenin en önemli enerji kaynağıdır.

46 BÜYÜK ZAP NEHRİNİN DOĞDUĞU YAN KOLLAR VE ZAP VADİSİ

47 ACABA BU SU TASARRUFU MU?

48 SU TASARRUFU Su tasarrufu gerekli olan temizlik ve hijyen koşullarından fedakarlık yapmadan Bitki ve hayvanın sulama ve içme suyunu en verimli kullanımından fedakarlık yapmadan Bu şartlar yerine getirilerekten kullanılan suyun boşa harcanmış su olarak kabul edilir. Bu sudan TASARRUF yapılır, kullanımından kaçınılır.Bunun adı TASARRUF’tur.

49 BİLİNÇSİZ VE YETERSİZ SUYUN YARATTIĞI MANZARA

50 DOĞA MÜDAHALE KABUL ETMEZ BİLİNÇLİ VE BİLİMSEL MÜDAHALE GEREKİR

51 KÜRESEL ISINMA İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına küresel ısınma deniyor. Daha ayrıntılı açıklamak gerekirse dünyanın yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor.  Dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor ama bazı ışınlar su buharı, karbondioksit ve metan gazının dünyanın üzerinde oluşturduğu doğal bir örtü tarafından tutuluyor. Bu da yeryüzünün yeterince sıcak kalmasını sağlıyor.

52

53 KÜRESEL ISINMANIN ÖNEMLİ SEBEPLERİNDEN BİRİ…

54 KÜRESEL ISINMA DEVAMI Fosil yakıtların yakılması, ormansızlaşma, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle karbondioksit, metan ve diazot monoksit gazların atmosferdeki yığılması artış gösterdi.Bu artış küresel ısınmaya neden oluyor. Gezegenimiz 4,65 milyar yıllık tarihi boyunca birçok kez ısınmış ve soğumuştur. Günümüzde dünyamız yine hızlı bir ısınma periyoduna girmiştir ve bu kez diğerlerinden farklı olarak,oldukça fazla bir nüfus kitlesiyle bu etkiye maruz kalmaktadır.

55 KÜRESEL ISINMA DEVAM

56 KÜRESEL ISINMANIN DOĞAL HAYATA ETKİSİ
Küresel ısınmaya bağlı olarak geçtiğimiz yüzyılda kar örtüsü ve buzul boyutlarında küçülmeler yaşandı.

57 KÜRESEL ISINMANIN SONUÇLARI

58 UZAYDAN DÜNYAMIZIN GÖRÜNTÜSÜ

59 Sera Gazları Oluşumu Güneş'ten gelen ışınların bir bölümü ozon tabakası ve atmosferdeki gazlar tarafından soğurulur. Bir kısmı litosferden, bir kısmı ise bulutlardan geriye yansır. Yeryüzüne ulaşan ışınlar geriye dönerken atmosferdeki su buharı ve diğer gazlar tarafından tutularak Dünya'yı ısıtmakta olduğundan yüzey ve troposfer, olması gerekenden daha sıcak olur. Bu olay, Güneş ışınlarıyla ısınan ama içindeki ısıyı dışarıya bırakmayan seraları andırır; bu nedenle de doğal sera etkisi olarak adlandırılır

60

61 BAŞLICA SERA GAZLARI Dünya'nın ısınmasında önemli bir rolü olan CO2, Güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşması sırasında bu ışınlara karşı geçirgendir. Böylece yeryüzüne çarpıp yansıdıklarında onları soğurur.   CO2'in atmosferdeki kosantrasyonu ppm arasında iken fosil yakıtların kullanılması sonucunda günümüzde yaklaşık 350 ppm'e kadar çıkmıştır. Yapılan ölçümlere göre atmosferdeki CO2 miktarı 1958'den itibaren %9 artmış ve günümüzdeki artış miktarı yıllık 1 ppm olarak hesaplanmıştır. Dünyada enerji kullanımı sürekli arttığından, kullanılmakta olan teknoloji kısa dönemde değişse bile, karbondioksit artışının durdurulması mümkün olamayacaktır.

62

63 . Oranı binlerce yıldan beri değişmemiş olan metan gazı, son birkaç yüzyılda iki katına çıkmış ve 1950'den beri de her yıl %1 artmıştır. Yapılan son ölçümlerde ise metan seviyesinin 1,7 ppm'e vardığı görülmüştür. Bu değişiklik CO2 seviyesindeki artışa göre az olsa da, metanın CO2'den 21 kat daha kalıcı olması nedeniyle en az CO2 kadar dünyamızı etkilemektedir. Birçok batı ülkesinde çöplüklerin büyük yer kaplaması sorun yaratmaktadır. Organik çöplerden pek çoğu ayrışarak büyük miktarda metan salgılamakta, bu gaz da özellikle iyi havalandırması olmayan ve kontrol altında tutulmayan eski çöplüklerde patlamalara ve içten yanmalara neden olmaktadır. Daha da önemlisi atmosfere salınan metan oranı artmakta ve bunun sonucu olarak da sera etkisi tehlikeli boyutlara varmaktadır.

64 Dünya Isınma Sistemi

65 . Azot ve oksijen 250ºC sıcaklıkta kimyasal reaksiyona giren azotoksitleri meydana getirir. Azotoksit, tarımsal ve endüstriyel etkinlikler ve katı atıklar ile fosil yakıtların yanması sırasında oluşur. Arabaların egzosundan da çıkmakta olan bu gaz, çevre kirlenmesine neden olmaktadır.

66 . Sera etkisine yol açan gazlardan en önemlilerinden biri de su buharıdır. Fakat troposferdeki yoğunluğunda etkili olan insan kaynakları değil iklim sistemidir. Küresel ısınmayla artan su buharı iklim değişimlerine yol açacaktır. CFC'ler klorin, flüorin, karbon ve çoğunlukla da hidrojenin karışımından oluşur. Bu gazların çoğunluğu 1950'lerin ürünü olup günümüzde buzdolaplarında, klimalarda, spreylerde, yangın söndürücülerde ve plastik üretiminde kullanılmaktadır. Bilimadamları bu gazların ozonu yok ederek önemli iklim ve hava değişikliklerine neden olduklarını kanıtlamışlardır. Bu gazlar; DDT, Dioksin, Cıva, Kurşun, Vinilklorid, PCB'ler, Kükürtdioksit, Sodyumnitrat ve Polimerler'dir.

67 Küresel iklimin geleceği hakkında büyük kaygı yaratan bu fiziksel olgudur. Atmosferdeki sera gazları miktarı (başta karbondioksit olmak üzere) son yüz yıldan bu yana, insan faaliyetinin bir sonucu olarak, hızlanarak artmaktadır. Çok büyük bir kısmı fosil yakıt tüketiminden kaynaklanan insan kaynaklı karbon emisyonları 1850'lerde senelik 50 milyon metrik ton seviyesinden 2000'de senelik 6500 milyon metrik ton seviyesine ulaşmıştır. En yüksek ısı hapsetme kapasitesine sahip olan temel seragazı karbondioksitin atmosferdeki miktarı ise endüstri çağı öncesindeki 290 ppmv seviyesinden 2000'de 370 ppmv seviyesine ulaşmıştır.

68 KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ
Dünya üzerindeki tüm yaşamlar sera etkisi ile yakından ilişkilidir. Sera etkisi olmayan bir dünya, yaklaşık 33 oC’lik bir soğuma ile karşı karşıya kalır ki, bu da dünyamızın bir kutuptan diğerine buzlarla kaplanması anlamına gelmektedir. Ancak, sera gazlarının atmosferde aşırı bir şekilde artması da sürekli ısınma şeklinde dengelerin bozulması tehdidini yaratmaktadır.

69 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER…
DR.YÜK.MÜH AHMET HAMDİ ORHAN YYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ


"SU DÜNYASI VAN - 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları