Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Ymm. Sami KAZICI Ankara YMM Odası Başkanı ANKARA, 06 Haziran 2009 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 20. OLAĞAN (MALİ) GENEL KURULU’NA HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Ymm. Sami KAZICI Ankara YMM Odası Başkanı ANKARA, 06 Haziran 2009 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 20. OLAĞAN (MALİ) GENEL KURULU’NA HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 1 Ymm. Sami KAZICI Ankara YMM Odası Başkanı ANKARA, 06 Haziran 2009 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 20. OLAĞAN (MALİ) GENEL KURULU’NA HOŞGELDİNİZ

2 2 Enis ÇAĞLAR (1959-2008) (1959-2008) 1959Yılında Çankırı´da doğdu. 1981Yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi´nden mezun oldu. 1984-1994 Yıllarında Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir; Bağlı Şirketlerde Denetçilik ve Müşavirlik; Ankara S.M.M.M. Odası´nda Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. 1995Yılından itibaren Yeminli Mali Müşavir olarak görev yaptı. Aynı zamanda 2000 yılından itibaren Ankara YMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Oda Saymanı olarak görev yaptı. Odamıza 10 yıl aralıksız hizmet veren, mesleğinde başarılı, temiz, dürüst, insani vasıfları olan gerçek bir Anadolu çocuğunu çok erken bir yaşta kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yokluğunu her zaman hissedeceğimiz arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve meslek camiamıza sabırlar diliyoruz.

3 3 Küresel Kriz 2007 öncesi: istikrar Düşük enflasyon Yüksek büyüme Likidite bolluğu Olumlu beklentiler 2007 ve sonrası: belirsizlik -Finans Piyasalarında Sorunlar -Likidite Sıkışıklığı -Olumsuz Beklentiler -Düşük Büyüme -Yüksek İşsizlik -Emtia Piyasaları, Mali Piyasalar ve Enerji Piyasalarında Dalgalanmalar

4 4 KÜRESEL KRİZE KISACA BAKIŞ IMF World Economic Outlook (Nisan 2009)’a Göre -Bütün Gelişmiş Ülke Ekonomileri Küçülüyor -1929 Büyük Buhran Sonrası En Büyük Kriz -Dünya Ekonomisi 60 Yıl Aradan Sonra İlk Defa Küçülüyor -2010 Yılı İçin Canlanma İşaretleri Var -Güven ve Belirsizlik Sorunları Hala Mevcut -Toparlanma Yavaş ve Zor Olabilir -Korumacı Politikalar Krizi Daha da Derinleştirebilir -Deflasyon Tehlikesi *** -Kurtarma Paketleri Yetersiz (Paul Krugman)

5 5 D ü nyada B ü y ü me

6 6 Dünya’da Tasarruf Oranları

7 7 Y ü kselen Piyasalara Sermaye Hareketleri

8 8 D ü nyada Enflasyon: Deflasyon Tehlikesi?

9 RESESYONDA KOMŞUNUZ İŞSİZ KALIR. DEPRESYONDA SİZ DE İŞSİZ KALIRSINIZ.

10 10 D ü nyada İşsizlik

11 11 Kriz Türkiye’yi de diğer gelişmekte olan ülkeler gibi çeşitli kanallarla ve şiddeti giderek artan şekilde etkiliyor.

12 12 Küresel Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri •Dış finansmanda Daralma •Yabancı Yatırımlarda Azalma •Küresel Ticaret Hacmindeki Azalmanın İhracata Etkisi •Yatırımcı ve Tüketici Davranışlarında Değişiklik •Geleceğe Yönelik Beklentilerde Belirsizlik •İşsizlikte Artış.

13 13 TÜRKİYE’DE GSYH DARALMAKTADIR

14 14 İMALAT SANAYİ AYLIK KAPASİTE KULLANIM ORANI İmalat sanayiinde kapasite kullanım oranı, geçen yılın aynı ayına göre 14,9 puan azalırken, bir önceki aya göre 2,1 puan artarak %66,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. KAYNAK:TÜİK

15 15 SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Aylık Sanayi Üretim Endeksi, 2009 yılı Mart ayında 2008 yılı Mart ayına göre % 20,9 azalış gösterirken, bir önceki aya göre % 13,4 artmıştır. KAYNAK:TÜİK

16 16 İşsizlik oranları özellikle tarım dışı sektörlerde artıyor... İşsizlik Oranı (%) İşsiz kişi sayısı (milyon kişi) Kaynak: TÜİK

17 17 DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ NİSAN 2009 2009 yılı Nisan ayında 2008 yılının aynı ayına göre ihracaat %33.13, ithalat %43.14 azalmıştır. 2008 Nisan ayında %63,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2009 Nisan ayında %74.9’a yükselmiştir. KAYNAK:TÜİK

18 18 ENFLASYON KAYNAK:TÜİK

19 19 ENFLASYON-DEFLASYON KAYNAK:TÜİK

20 20 B ü t ç e A ç ığı

21 21 B ü t ç e A ç ığı

22 22 Faiz Y ü k ü

23 23 Faiz Giderleri ve Vergi Gelirleri

24 24 Cari İşlemler Dengesi

25 25 Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi

26 26 Merkez Bankası Rezervleri

27 27 G-20 LİDERLER ZİRVESİ 14-15 KASIM 2008 WASHINGTON 01-02 NİSAN 2009 LONDRA 5 TRİLYON ABD DOLARI BÜYÜKLÜĞÜNDE GENİŞLETİCİ MALİYE POLİTİKALARI UYGULAMA TAAHHÜDÜNDE BULUNMUŞLARDIR.

28 28 UYGULANMASI PLANLANAN MALİ DESTEK PAKETLERİ 1- FİRMALARA YÖNELİK MALİ YARDIMLAR ŞİRKETLERE VERGİ İNDİRİMLERİ YA DA SÜBVANSİYONLAR YOLUYLA YAPILAN YARDIMLARDAN OLUŞMAKTADIR. 2- TÜKETİCİLERE YÖNELİK MALİ YARDIMLAR BİRÇOK ÜLKE TÜKETİCİLERE VERGİ İNDİRİMLERİ YA DA SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMLARI YOLUYLA YARDIM ETMEYİ PLANLAMAKTADIR. 3- ALTYAPI YATIRIMLARINA YAPILAN HARCAMALAR ÜLKELER, KRİZ SÜRECİNDE DÜŞEN İÇ TALEBİ CANLANDIRMAK İÇİN MEVCUT ALTYAPI YATIRIMLARINI ARTIRMAKTA YA DA İLERDE YAPMAYI PLANLADIKLARI YATIRIMLARI ÖNE ÇEKMEKTEDİR.

29 29 •Para ve Maliye Politikalarında Eşgüdüm •Aşırı Dalgalanmaların Önlenmesi •Güçlü Gözetim ve Denetim •Küresel Mali Kurumların Daha Etkin Rol Oynamaları (Stanley Fisher) •Ekonomik ve Mali Konularda Daha Fazla Küresel İşbirliği (Stiglitz, 2004) •Olası bir deflasyon sürecinin talep yönetimiyle önlenmesi •Küresel Kurumların Daha Demokratik Hale Getirilmesi (Griffin 2003, Stiglitz 2004 ) •Küreselleşme Sürecinin Daha Etkin Şekilde Yönetilmesi •Küresel Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Bozukluklarıyla Mücadele •Küresel Siyasal İstikrar • Şeffaflık ve Düzenleyici Standartlarda İyileşme Sağlanması, G-20 TOPLANTILARI

30 30 Krizden Çıkış İçin Öneriler: Türkiye Ekonomisi -Mali Disiplin -Güçlü Gözetim ve Denetim -Yabancı yatırımların Desteklenmesi -Yatırım Ortamının Daha da İyileştirilmesi -Daha Fazla Tasarruf -Ar-Ge ve İnovasyon -Yapısal Reformlara Devam Edilmesi -Ekonomik Aktörlere Güven Verilmesi -Mikro Reformlar ve Verimlilik Artışı -Siyasi İstikrar -Güçlü Piyasa Ekonomisi İçin İyi Çalışan Bir Hukuk Sistemi -Daha Güçlü Bir Demokrasi ve Daha İyi Fiziki ve Beşeri Sermaye -Saydamlık ve Hesapverilebilirliğin Arttırılması

31 31 Önümüzdeki Dönemin Öncelikleri -Gelir vergisi reformu, -Vergi sisteminin sadeleştirilmesi, -Kayıtdışı ekonomiyle mücadele, - Vergi tahsilatının daha da etkinleştirilmesi, -Gelir İdaresi Başkanlığı’nın güçlendirilmesi, -Kamu mali hesaplarının şeffaflığının sağlanması, -Mahalli idarelerin mali yapısının ve yönetiminin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması.

32 32 Maliye Politikası Önlemleri   Sektörel Vergi İndirimleri   KDV   ÖTV (Araba satışlarında önceki aylara göre %40 oranında artış sağlamış, stoklar erimiştir.) (Yurtdışındaki istihdama mı teşvik verilmektedir. Oysa yurt içinde üretilen ticari arabalar nedeniyle KDV indirimi getirilmeliydi.)   Harç   Fon   Vergi Borçlarında Yeniden Yapılandırma   Varlık Barışı: Yurt dışındaki varlıkların ekonomiye kazandırılması   Harcamalarda Önceliklendirme   Kamu altyapı yatırımları   Mahalli idarelere yapılan transferlerde artış Bu önlemlerin 2008-2010 dönemi için bütçe üzerindeki doğrudan etkisinin GSYH’nin yüzde 4’ünü geçmesi beklenmektedir.

33 KRİZDEN ÇIKIŞ İÇİN HAZIRLANAN YENİ PAKET BÖLGE SİSTEMİ TEŞVİK PAKETİ İSTİHDAM PAKETİ KREDİ GARANTİ FONU FAİZ DESTEĞİ ÇOK GEÇ KALINMADI MI? İŞSİZLİK 4 MİLYONA DAYANMIŞ NE KADAR ETKİLİ OLACAK? ÖRNEĞİN; İNDİRİMLİ KV NASIL FİNANSE EDİLECEK? BÜTÇE AÇIKLARI NE OLACAK? ENFLASYONİST BİR DÖNEME Mİ GİRİLİYOR?

34 BİZİM ÖNERİLERİMİZ OLAĞANDIŞI ZAMANLAR…. OLAĞANDIŞI ÖNLEMLER…. PARÇA BAŞI İŞ DEĞİL. 1- YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI GETİRİLMELİDİR 2- AMORTİSMAN SÜRELERİ KISALTILMALIDIR 3- ÜCRET GELİRLERİNE İNDİRİMLİ GELİR VERGİSİ TARİFESİ UYGULANMALIDIR 4- YATIRIM HARCAMALARINA İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ YATIRIMCIYA İADE EDİLMELİDİR 34

35 35 TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu göstermektedir. KAYNAK:TÜİK

36 36 Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak…   Küresel sermaye azalacak;   Eski düzeyde cari açık vermemiz zorlaşacak.   Dünya dış ticaret hacmi eski düzeyde olmayacak (ABD cari açığı…);   İhracatçılarımızı zorlu bir dönem bekliyor.   Bu dünyaya hazır olmak gerekiyor;   Orta-uzun vade: Yapısal reformlar.

37 37 IMF   DÜŞÜK KUR POLİTİKALARI   İHRACATA DAYALI BÜYÜME   YÜKSEK İTHALAT   DÜŞÜK REEL ÜCRETLER ANLAŞMA OLMAZ İSE;   MALİ DİSİPLİN   YAPISAL REFORMLAR   KAYIT DIŞI EKONOMİ İLE MÜCADELE

38 38 ODAMIZ FAALİYETLERİ

39 39 TÜRKİYE GENELİNDE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN DAĞILIMI ODA ADI ÇALIŞAN ÜYE ÇALIŞMAYAN ÜYE TOPLAM (%) İstanbul YMM Odası11288511979 50,3 Ankara YMM Odası416719113528,9 İzmir YMM Odası2221573799,6 Bursa YMM Odası96441403,6 Adana YMM Odası72311032,6 Eskişehir YMM Odası2250721,8 Gaziantep YMM Odası619701.8 Antalya YMM Odası4113541,4 TOPLAM205818743932100

40 40 ÜYELERİN MESLEK KÖKENLERİNE GÖRE DAĞILIMI KÖKENÇALIŞANÇALIŞMAYANTOPLAM(%) SINAV15520175 15,4 GEL.KONT.10181182 16 HES.UZM.8379162 14,3 SAYIŞTAY19231250 22 BİLANÇO213152 4,6 MALİYE MÜF.187088 7,8 PROF58691 8 VERGİ DEN.7310 0,9 YÜK.DEN.KUR.66167 5,9 YEM.MUR.13435 3,1 GÜM.MÜF.19 1,7 VERGİ HAK.440,4 TOPLAM4167191135 100

41 41 ODA’DAN SATIN ALINAN BELGE VE SÖZLEŞME SAYILARI DÖNEMİ FAALİYET BELGESİ GV VE KV TASDİK SÖZLEŞMESİ DİĞER TASDİK SÖZLEŞMELERİ HİZMET SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME TOPLAMI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTIŞ ORANI 01.05.2008 - 30.04.2009 1446649211128653316740 % 9.1 01.05.2007 - 30.04.2008 135445036981450315353 % 11.1

42 42 ODAMIZ ÜYELERİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ TASDİK SÖZLEŞMELERİNDEKİ SAYISAL GELİŞMELER DÖNEMİ ÇALIŞAN ÜYE SAYISI YAPILAN SÖZLEŞME ADEDİFESİHLERKALAN YMM BAŞINA ORTALAMA SÖZL.SAYISI 19972282164- 9,49 19982652904- 10,96 19992873258197306110,67 20003113496154334210,75 20013333537157338010,15 20023413613188342510,04 20033513668156351210,01 20043623803144365910,11 20053643818145367310,09 20063773971172379910,08 20073944268185408310,36 20084104461301416010,14 200941639542839269,43

43 43 2009 YILI TAM TASDİK SÖZLEŞMELERİNİN ÜYE BAZINDA DAĞILIMI

44 44 YÖNERGELERİN HAZIRLANMASI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ’NİN 20.MADDESİYLE EKLENEN EK MADDE 1’DE BULUNAN HÜKME DAYANILARAK MEVCUT YÖNETMELİKLERİMİZ GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ, BU KAPSAMDA MEVCUT 6 ADET YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLEREK “YÖNERGE” ADI ALTINDA YENİDEN DÜZENLENEREK GENEL KURULUN ONAYINDAN GEÇİRİLMİŞTİR. YÖNERGELERİMİZE WWW.AYMMO.ORG.TR ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

45 45 ÜYE AİDATLARININ TAHSİLİ YÖNÜNDEKİ ÇABALAR BİLİNDİĞİ ÜZERE ODAMIZ, ÇALIŞAN/ÇALIŞMAYAN AYIRIMI YAPMAKSIZIN HİZMETLERİNİ TÜM ÜYELERİNE SUNMAKTADIR. ÖRNEĞİN SAĞLIK KURULUŞLARI İLE İNDİRİMLİ FİYATLAR ÜZERİNDEN YAPILAN ANLAŞMALARDAN, DÜZENLENEN SEMİNER VE KONFERANSLARDAN, KÜTÜPHANE OLANAKLARINDAN, YILBAŞI NEDENİYLE HAZIRLANAN TAKVİM, CD GİBİ HEDİYELERDEN, BASTIRILAN KİTAPLARDAN YAPILAN DUYURU VE BİLGİLENDİRMELERDEN ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİN YANI SIRA ÇALIŞMAYAN ÜYELERİMİZ DE YARARLANDIRILMAKTADIR. ÇALIŞANLAR LİSTESİNE KAYITLI ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARINI ÖDEMELERİ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR SORUN YAŞANMAMAKTADIR. ODAMIZIN 19’NCU OLAĞAN GENEL KURUL’UNDA YÖNETİM KURULUMUZA VERİLEN YETKİ VE GÖREVLENDİRME NEDENİYLE ÜYELERİMİZE AİDAT BORÇLARINI ÖDEMELERİ KONUSUNDA GEREKLİ DUYARLILIĞI GÖSTERMELERİ İÇİN HATIRLATMA YAPILMIŞ OLUP TAHSİLATLAR DEVAM ETMEKTEDİR.

46 46 ODAMIZ WEB SİTESİNİN YENİLENMESİ  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE OLDUĞU GİBİ TAM TASDİK SÖZLEŞMELERİ VE DİĞER BÜTÜN SÖZLEŞMELER BUNDAN BÖYLE ELEKTRONİK ORTAMDA ODAMIZA BİLDİRİLECEKTİR.  ALTI AYDA BİR ODAMIZA GÖNDERİLEN MÜŞTERİ BİLDİRİM FORMLARI YİNE ELEKTRONİK ORTAMDA BİLDİRİLECEKTİR.  AİDAT BORÇLARI ELEKTRONİK ORTAMDA ÖDENECEKTİR.  BELGE TALEPLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEKTİR.  ÜYELİKLE İLGİLİ BİLGİLERİNİZDE HER TÜRLÜ GÜNCELLEME HEMEN YAPILABİLECEKTİR.  İSTEYEN ÜYELERİMİZE E-POSTA ADRESİ VERİLECEKTİR.  ODAMIZIN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU KONFERANSLARA AİT VİDEO, FOTOĞRAF VE KONFERANS NOTLARINA ULAŞILABİLECEKTİR.  YİNE ODAMIZ KÜTÜPHANESİ İLE İLGİLİ BİLGİLERE ULAŞILABİLECEKTİR.  ODAMIZA BİLDİRMENİZ GEREKEN NİSPİ AİDAT BEYAN FORMU BİLDİRİMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILABİLECEKTİR.  GEREK MEVZUAT GEREKSE GÜNCEL DUYURULARIMIZLA İLGİLİ BÜTÜN DUYURULARIMIZA ANA SAYFADA YER VERİLECEKTİR.

47 47 MEDYA İLE İLİŞKİLER MEDYA İLE İLİŞKİLER YÖNETİM KURULUMUZ, YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNİN SORUNLARI, GELİŞMESİ VE TOPLUMSAL ÖNEMİNİN ARTMASI İLE İLGİLİ OLARAK ÇEŞİTLİ BASIN ORGANLARINDA YER ALMIŞ TRT-2, ATA TV, KANAL B, BAŞKENT TV’DE TOPLAM 13 PROGRAMDA CANLI YAYIN KONUĞU OLMUŞLARDIR. AYRICA, KÜRESEL KRİZLE İLGİLİ ODAMIZ GÖRÜŞLERİ 13.10.2008 VE 09.02.2009 TARİHLERİNDE KAMUOYUNA DUYURULMUŞ VE ÇEŞİTLİ BASIN ORGANLARINDA YAYINLANMIŞTIR.

48 48 ODAMIZA BAĞLI İLLER VE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİN BU İLLERE GÖRE DAĞILIMI S.NOİLLERÜYE SAYISI 1ANKARA322 2BARTIN1 3BOLU2 4ÇANKIRI1 5ÇORUM4 6DÜZCE1 7ERZURUM1 8KARABÜK7 9KARAMAN3 10KAYSERİ14 11KIRIKKALE1 12KIRŞEHİR2 13KONYA22 14ORDU1 15RİZE3 16SAMSUN17 SİVAS2 18TRABZON5 19VAN2 20YOZGAT1 21ZONGULDAK4 22AĞRI 23AMASYA 24ARDAHAN 25ARTVİN 26BAYBURT 27ÇANKIRI 28ERZİNCAN 29GİRESUN 30GÜMÜŞHANE 31IĞDIR 32KARS 33KASTAMONU 34MUŞ 35NEVŞEHİR 36SİNOP 37TOKAT TOPLAM416

49 49 TEMSİLCİLİKLER TEMSİLCİLİKLER MESLEK MENSUPLARIMIZDAN ALINAN İSTEMLER DOĞRULTUSUNDA, YÖNETİM KURULUMUZCA SAMSUN, KONYA VE KAYSERİ’DE ODAMIZI TEMSİLEN BİR ÜYE VE İKİ YARDIMCININ GÖREVLENDİRİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTIR. BU KONU İLE İLGİLİ OLARAK ADI GEÇEN İLLERDE KAYITLI BULUNAN MESLEK MENSUPLARIMIZ ARALARINDA BİR SEÇİM YAPARAK; KONYA TEMSİLCİLİĞİNE MUSTAFA SOYDEMİR VE TEMSİLCİ YARDIMCILIĞINA İBRAHİM UĞUR ŞAHİN İLE MUSTAFA ALP’İ, KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİNE İMDAT ŞİMŞEK VE TEMSİLCİ YARDIMCILIĞINA HÜSEYİN CÖNGER İLE İZZET BALTA’YI, SAMSUN TEMSİLCİLİĞİNE HASAN GÜLER, TEMSİLCİ YARDIMCILIĞINA İSE FUAT KATIRCI İLE HASAN ÖZCAN’I SEÇMİŞLERDİR.

50 50 KAYSERİ TEMSİLCİLİĞİ Mustafa SOYDEMİR İbrahim Uğur ŞAHİN Mustafa ALP Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı KONYA TEMSİLCİLİĞİ İmdat ŞİMŞEK Hüseyin CÖNGER İzzet BALTA Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı SAMSUN TEMSİLCİLİĞİ Hasan GÜLER Fuat KATIRCI Hasan ÖZCAN Temsilci Temsilci Yardımcısı Temsilci Yardımcısı

51 51 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU BU DÖNEM HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU OLUŞTURULMUŞTUR. Nurettin ÇEKİCİ Başkan Mustafa ÜZELER Üye Engin KAYA Üye Fahri Hikmet KÖKER Üye Nursel AYKAN Üye

52 BİRLİK HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULUNA SAYIN NURETTİN ÇEKİCİ 52

53 BİRLİK ETİK KOMİTESİNE SAYIN ERSAN AKKUŞ; 53

54 54 MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÜYELERİNİN SAYISI ARTIRILMIŞTIR İrfan ERMİN Başkan Bekir BAYKARA Üye Abdulvahap ŞENYURT Üye Ertuğrul TUNCER Üye İbrahim DEĞİRMENCİ Üye Mehmet Ş. ÖZTÜRK Üye Sakıp ŞEKER Üye Kazım YILMAZ Üye Muhiddin ALTUNTAŞ Üye Aslan KAYA Üye Ahmet Şahin SAVCI Üye Garip AYAZ Üye

55 GEÇİCİ KOMİSYONLAR Yapmış oldukları denetim ve tasdik dolayısıyla Yeminli Mali Müşavirlere her türlü hukuk anlayışı dışında uygulanan müşterek ve müteselsil sorumluluklarla ilgili olarak yargı sürecinin başlatılması veya yasa hükmünün yeniden değerlendirilmesi için yapılabilecek işlemlerle ilgili araştırma ve değerlendirmeler yapmak amacıyla Oda Saymanı Ymm. Ali ALIÇ, Ymm.Mustafa ÜZELER, Ymm.Bekir BAYKARA, Ymm. Mustafa AKKAYA ve Doç.Dr.Korkut ÖZKORKUT’dan oluşan geçici bir komisyon kurulmuştur.

56 56 BU DÖNEMDE YAPILAN YMM ODA BAŞKANLARI KURULU TOPLANTILARI TOPLANTI NOTARİHİYERİ 4010.09.2008ANKARA YMM ODASI 4117.10.2008ANKARA YMM ODASI 4220.11.2008ANKARA YMM ODASI 4323.01.2009İSTANBUL YMM ODASI 4405.03.2009İSTANBUL YMM ODASI

57 Odamız tarafından 01.05.2008-30.04.2009 tarihleri arasında hemen her hafta 26 Seminer/Konferans düzenlenmiştir.

58 58 Seminer/Konferans Konuları ve Konuşmacıları S.NOTARİHİKONUKONUŞMACI 109.05.2008 Muhasebe Standartlarına Genel Bakış ve Muhasebe Standartlarındaki Gelişmeler Prof.Dr.Nalan AKDOĞAN 216.05.2008 Denizcilik Sektöründe Vergi Uygulamaları Ymm.Kazım YETİŞ 331.10.2008 Gayrimenkul ve İştirak Hisselerinin Satışında Kurumlar Vergisi İstisnası Feyyaz YAZAR Gelir İdaresi Grup Başkanı 407.11.2008 Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı, Şüpheli İşlem Bildirimi ve Bu Alandaki Son Mevzuat Değişiklikleri Hüseyin KARAKUM Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı 514.11.2008Transfer Fiyatlandırması Şenol KOCAER Hesap Uzmanı 620.11.2008 Uluslar arası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Namık Kemal UYANIK Maliye Baş Müfettişi Yavuz YILDIRIM Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanı 721.11.2008 6183 Sayılı Kanunda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi Rıza ÇELEN Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı

59 59 Seminer/Konferans Konuları ve Konuşmacıları S.NOTARİHİKONUKONUŞMACI 828.11.2008 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Değerlendirilmesi Garip AYAZ Yeminli Mali Müşavir 919.12.2008KDV İadelerinde Yaşanan Sorunlar İlker ULUKAN Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdür V. 1026.12.2008KDV Tevkifat Uygulaması İlker ULUKAN Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdür V. 1109.01.2009Transfer Fiyatlandırması ve KDV Ömer ERGENÇ Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı 1216.01.2009 Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergileme Rejimi Osman ÖZTÜRK Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdür V. 1323.01.2009 Kurum Kazancının Tespitinde Özellikli Konular İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü 1430.01.2009 Arsanın Kat Karşılığı Verilmesi İşlemlerinde KDV Cumhur İnan BİLEN Hesap Uzmanı

60 60 Seminer/Konferans Konuları ve Konuşmacıları S.NOTARİHİKONUKONUŞMACI 1506.02.2009AR-GE Serdar GÜMÜŞAY Gelirler Kontrolörü 1610.02.2009 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Kapsamı ve Uygulaması Mürsel Ali KAPLAN Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı 1713.02.2009 Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Zarar Mahsubu ve Diğer İndirimler (Ar-Ge İndirimi-Sponsorluk Harcamaları-Bağış ve Yardımlar) Osman ÖZTÜRK Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdür V. 1820.02.2009 İndirimli Orana Tabi Mallarda KDV İadesi Ahmet ÖĞÜT Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı 1927.02.2009 Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Bağımsız Denetim Özkan ARSLAN Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Baş Müfettişi 2004.03.2009 Gayrimenkul Sektöründe Vergilendirme ve Katma Değer Vergisi Uygulaması Adnan GÜRAN Gelirler Kontrolörü 2106.03.2009 Kurumlara Yapılan Ödemelerde Vergi Kesintisi İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

61 61 Seminer/Konferans Konuları ve Konuşmacıları S.NOTARİHİKONUKONUŞMACI 2213.03.2009 Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergileme Fatih DARDAĞAN Gelirler Kontrolörü 2320.03.2009 Bağımsız Denetim Standartları ve Kamu Gözetiminde Kurullar Oluşumu ile İlgili Son Gelişmeler Doç.Dr.Korkut ÖZKORKUT Ank.Ünv.S.B.F. Öğretim Üyesi 2410.04.2009 Vergi İncelemeleri, Mükellef Hakları ve YMM’lerin Hak ve Sorumlulukları Osman DERELİ Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı 2517.04.2009 AB Tarafından Sağlanan Hibelere Genel Bakış ve Vergi Karşısındaki Durumu, Denetim Raporu Kemalettin KOLUTEK (AB Merkezi Finans ve İhale Birimi Bşk.Yrd.) Harun AŞA (Finans Yöneticisi) 2624.04.2009 Konut Yapı Kooperatiflerinin KDV Karşısındaki Durumu Ymm.Nuri DEĞER TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkanı

62 62 I. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU MESLEK ÖRGÜTÜMÜZÜN KURULUŞUNDAN BU YANA, 20 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ BÜTÜN YMM ODALARI OLARAK ORTAKLAŞA 13-17 MAYIS 2009 TARİHLERİ ARASINDA BELEK/ANTALYA’DA RİXOS PREMİUM OTEL’DE I.YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM VE TASDİK SEMPOZYUMU DÜZENLENMİŞTİR. SEMPOZYUM, HEM YMM ODALARI TARAFINDAN ORTAKLAŞA DÜZENLENMESİ HEM DE BU ANLAMDA YAPILAN İLK ÇALIŞMA OLMASI NEDENİYLE BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR. MESLEKİ KONULARIMIZIN TÜM BOYUTLARI İLE TARTIŞILDIĞI BU SEMPOZYUMA YOĞUN BİR ŞEKİLDE KATILIM OLMUŞTUR. SEMPOZYUM BEŞ AYRI OTURUMDA DÜZENLENMİŞ VE EN SON OLARAK DA BİR GALA YEMEĞİ ORGANİZE EDİLMİŞTİR. OTURUM KONULARI VE KONUŞMACILARI ŞÖYLEDİR:

63 63 I. YEMINLI MALI MÜŞAVIRLIK DENETIM VE TASDIK SEMPOZYUMU I.OTURUM YMM'lik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi Ve Denetime Katkıları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Orhan MORGİL-Geçici Kurul Başkanı Oğuz TEZMENUlaştırma Eski Bakanı Abdi ÇALIŞIRAntalya YMM Odası Başkanı Hüseyin Perviz PURİstanbul YMM Odası Sekreteri Kemal TIĞOĞULLARIBursa YMM Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Şerif ÖĞÜNAdana YMM Odası Yönetim Kurulu Üyesi

64 64 I. YEMINLI MALI MÜŞAVIRLIK DENETIM VE TASDIK SEMPOZYUMU II. OTURUM YMM’lik Mesleğinin Vergi Denetimindeki Yeri Oturum Başkanı: Sezai ONARAL-İstanbul YMM Oda Başkanı V. Bahadır ÖZKANMaliye Baş Müfettişi Mustafa ÖZDİLBaş Hesap Uzmanı Murat BAŞARANGelirler Baş Kontrolörü Nazmi KARYAĞDIGelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Sabri TÜMERYeminli Mali Müşavir

65 65 I. YEMINLI MALI MÜŞAVIRLIK DENETIM VE TASDIK SEMPOZYUMU III. OTURUM YMM’lik Mesleğinin Bağımsız Denetimdeki Yeri Oturum Başkanı: Ünal AYDIN-İzmir YMM Oda Başkanı Ebru Sonbul İSKENDERBDDK Denetim 4 Daire Başkanı Hüseyin YURDAKULSPK Uzmanı Engin BEYAZEPDK -Denetim Dairesi Enerji Uzmanı Fatih DURALBağımsız Denetim Derneği Başkanı Prof.Dr.Tuğrul TÜFEKÇİOĞLUTÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi

66 66 I. YEMINLI MALI MÜŞAVIRLIK DENETIM VE TASDIK SEMPOZYUMU IV. OTURUM TTK Tasarısı İle Denetim Standartları Kurulu ve Kamu Gözetimi Kurulu Kanun Tasarısında Ymm'lik Oturum Başkanı: Sami KAZICI-Ankara YMM Odası Başkanı Ali ÇİÇENMaliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü Daire Bşk Özkan ARSLANSanayi ve Ticaret Bakanlığı Baş Müfettişi Osman DERELİGelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Doç. Dr. Korkut ÖZKORKUT Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Vehbi KARABIYIKİstanbul YMM Odası Saymanı

67 67 I. YEMINLI MALI MÜŞAVIRLIK DENETIM VE TASDIK SEMPOZYUMU V. OTURUM PANEL YMM’lik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi ve İşlevi Oturum Başkanı: Nail SANLI-TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı Nazmi KARYAĞDIGelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Kürşat Sait BABUÇCUSPK Daire Başkanı İhsan Uğur DELİKANLIBDDK Düzenlemeler Daire Başkanı Rıfat NALBANTOĞLUTÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Veysi SEVİĞMarmara Üniversitesi İbrahim AKTANİstanbul YMM Odası Başkan Yardımcısı

68 68 DAVALARIN İZLENMESİ 1- TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU SANAYİ ARAŞTIRMA- GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİ VE YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI TALEBİ İLE SMMM SADECE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE GÖREV VERİLEREK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR UNVANIYLA GÖREV YAPAN MESLEK MENSUPLARINA YER VERİLMEMESİNİN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK İPTAL İSTEMİYLE AÇILAN DAVA 14.11.2008 GÜNÜ KARARA BAĞLANARAK REDDEDİLMİŞTİR.

69 69 DAVALARIN İZLENMESİ 2- 31.12.2008 TARİHİNDE RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN “TEKSTİL VE KONFEKSİYON İTHALATININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN 2009/21 SAYILI TEBLİĞ”İN 3 NO’LU EKİNDE YER ALAN “KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER”İN 2 NO.LU BENDİ VE TEBLİĞ EKİNDE YER ALAN “İTHALATÇI BİLGİ FORMU”NUN İPTALİ VE YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİ İLE İSTANBUL SMMM ODASI TARAFINDAN DANIŞTAY 10. DAİRESİ NEZDİNDE DAVA AÇILMIŞTIR. DAVAYA MÜDAHİL OLUNMASI AMACIYLA DİĞER YMM ODALARI İLE VARILAN MUTABAKAT GEREĞİ BİR İDARE HUKUKU PROFESÖRÜ İLE ANLAŞMA YAPILARAK, MÜDAHİL SIFATIYLA DAVANIN TAKİBİ SAĞLANMIŞ OLUP, SONUCU BEKLENMEKTEDİR. DAVA DEVAM ETMEKTEDİR.

70 70 ÜYELERİMİZE YÖNELİK SOSYAL GÜVENLİK FAALİYETLERİ YILLAR FERDİ KAZA SİGORTA TEMİNATI ÖDENEN PRİM 200835.000,00 TL9.992,00 TL 200730.000,00 TL8.172,00 TL 200625.000,00 TL11.480,00 TL 200520.000,00 TL9.300,00 TL 200415.000,00 TL7.500,00 TL 200310.000,00 TL6.909,00 TL 20026.000,00 TL4.150,00 TL 20014.000,00 TL2.825,00 TL 20002.000,00 TL1.533,00 TL 19992.000,00 TL1.417,85 TL

71 71 MEVZUAT İZLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARI ( 01.05.2008- 30.04.2009 ) KARAR TARİHİKARAR NOKONUSU 08.05.200884-4 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK TASLAĞI HK. 18.11.200885-5 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI ( TEVKİFAT UYGULAMASI) HK. 28.11.200886-6 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (KABUL TARİHİ:13/11/2008, SAYI:5811, YÜRÜRLÜK 22/11/2008, R.G.:22/11/2008-27062) VE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI WEB SAYFASINDA YAYIMLANAN GENEL TEBLİĞ TASLAĞI HK.

72 72 TEŞEKKÜRLER… ankymmo@ttmail.com Ymm. Sami KAZICI Ankara YMM Odası Başkanı


"1 Ymm. Sami KAZICI Ankara YMM Odası Başkanı ANKARA, 06 Haziran 2009 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 20. OLAĞAN (MALİ) GENEL KURULU’NA HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları