Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ"— Sunum transkripti:

1 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
2012, 2011, 2010, 2009 ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ SORULARI Web: Mail:

2 20. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA
I. ÜNİTE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA

3 2012 LYS 1 Aralık 1925 tarihinde Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında uluslararası barışı korumaya yönelik bir anlaşma imzalanmıştır. Avrupa’daki siyasi gerginliği bir süre azaltan bu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Locarno Brest-Litowsk Saint Germain Trianon Sykes-Picot

4 2012 LYS Birinci Dünya Savaşı devam ederken, savaşın yol açtığı yıkımın etkisiyle var olan tutuma karşı tavır alarak bilinç dışının düşsel dünyasına yönelen şair ve ressamlar tarafından başlatılan ve daha çok resim alanında etkileri hissedilen, temsilcileri arasında Salvador Dali, Max Ernst, Joan Miro’nun bulunduğu sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir? Fovizm Kübizm Dadaizm Empresyonizm Sürrealizm

5 2012 LYS Savaşın ulusal siyasetin aracı olarak kullanılmasından vazgeçilmesi amacıyla 1928 yılında Fransa ve ABD Dışişleri Bakanları tarafından esasları belirlenen ve İngiltere, Almanya, İtalya, Belçika, Japonya gibi devletlerin de katıldığı pakt aşağıdakilerden hangisidir? Bağdat Balkan Sadabat Kellogg-Briand Varşova

6 2012 LYS Aşağıdakilerden hangisi, 1929 yılında başlayan dünya ekonomik krizinin etkilerinden biri değildir? Sanayileşmiş şehirlerde işsizlerin ve evsizlerin sayısının hızla artması Birçok ülkede inşaat faaliyetlerinin durması Tarım ürünü fiyatlarında büyük düşüşler görülmesi Madencilik alanında talebin beklenmedik düzeyde düşmesi Kadınların, iş hayatında yer almaya başlaması

7 2012 LYS Boğazların durumunun gözden geçirilmesi amacıyla 1936’da Montrö’de toplanan konferansa, Lozan Boğazlar Sözleşmesi’ni imzalayan devletlerden biri olmasına rağmen Akdeniz’deki yayılmacı emellerinden dolayı katılmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? İtalya Fransa Yunanistan Bulgaristan İngiltere

8 2011 LYS Aşağıdakilerden hangisiyle, ABD dış politikasında, Avrupa’nın kendi kıtasına karışmaması, buna karşılık kendisinin de Avrupa sorunları ve diplomasisinden uzak durması esasları belirlenmiştir? Monreo Doktrini Eisenhower Doktrini Truman Doktrini Wilson İlkeleri Balfour Deklarasyonu

9 2011 LYS Aşağıdakilerden hangisi Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında görülen gelişmelerden biri değildir? Uluslararası barışın korunması için Milletler Cemiyetinin kurulması İtalya’da Mussolini’nin faşist iktidarını kurması Lacorno Antlaşması’yla silahsızlanma çalışmalarının başlaması Türkiye’nin Kore Savaşlarına katılması Almanya’da Nazizm’in yükselmesi

10 2011 LYS Türkiye, Irak ve İran tarafından imzalanmak üzere hazırlanan metnin 1935 yılında Cenevre’de onaylanmasına rağmen, Sadabat Paktı ancak 1937 yılında imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gecikmede etkili olan durumlardan biridir? Afganistan ve Suudi Arabistan’ın Pakt'a alınıp alınmayacaklarıyla ilgili görüşmelerin sürmesi Türkiye’nin Hatay’ın topraklarına katılması konusundaki ısrarlı tutumu Irak’ın bağımsızlığı konusunda İngiltere’nin isteksiz politikası Çin-Japon Savaşı’nın başlaması Fransa, İngiltere ve Kanada’nın Almanya’ya savaş ilan etmesi

11 2011 LYS Atatürk Döneminde aşağıdakilerin hangisinde Balkan Antantı'na üye devletlerin destek ve dayanışma politikalarının, konunun Türkiye lehine çözümlenmesinde etkili olduğu savunulabilir? Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olmasında Hatay’ın Türk topraklarına katılmasında Yunanistan ile dostluk antlaşması imzalanmasında İngiltere ile Ankara Antlaşması’nın imzalanmasında Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanmasında

12 2011 LYS Aşağıdakilerden hangisi yasalarda yapılan değişikliklerle halkın yönetime katılımını artırmaya yönelik çalışmalardan biri değildir? Seçmen yaşının 20’den 18’e indirilmesi Milletvekili sayısının 450’den 550’ye çıkarılması Yurt dışında bulunan vatandaşların da oy kullanabilmesi Seçim barajının konması Partilere üye olma yaşının 21’den 18’e indirilmesi

13 2010 LYS I. Faşizm − Hayat Sahası II. Nazizim − Hayat Sahası
III. Nazizim − Kara Gömlekliler İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Almanya’da ortaya çıkan fikir akımı ve yayılmacı politikayı amaçlayan kavramlar yukarıdakilerin hangilerinde doğru olarak verilmiştir? Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

14 2010 LYS XIX. yüzyılın ikinci yarısında İmparator Mutsuhito’nun aydınların Batı tarzı yenilikler yapılması fikirlerine destek vermesiyle Japonya’da Meiji Restorasyonu denilen reform süreci başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu reform sürecinde gerçekleştirilenlerden biri değildir? A) Prusya-Almanya modeline uygun bir anayasa yapılması B) Çağdaş bankacılık sisteminin oluşturulması C) Okuryazar oranının artırılması D) Feodal düzenin yıkılması E) Yeni bir alfabe yapılması

15 2010 LYS Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı padişahının halife unvanıyla yayımladığı cihat fermanına rağmen bazı Araplar Türk askerine ateş açmıştır. Yalnız bu bilgiyle, I. Milliyetçilik Araplar üzerinde etkili olmuştur. II. Osmanlı padişahının Araplar üzerindeki nüfuzu azalmıştır. III. Almanya Orta Doğu’ya egemen olmak istemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yalnız I Yalnız II I ve II D) II ve III E) I, II ve III

16 II. ÜNİTE II. DÜNYA SAVAŞI

17 2012 LYS Aşağıdakilerden hangisi, 1941 yılında ABD ile İngiltere tarafından yayınlanan Atlantik Bildirisi’nde yer alan ilkelerden biri değildir? Ulusların, kendi geleceklerini kendilerinin saptaması Uluslararası iş birliğinin gerçekleştirilip geliştirilmesi Bedeli savaş sonunda ödenmek üzere her ülkeye yardım yapılması Açık denizlerde ticaret serbestliğinin tanınması Temel ham maddelerden eşit biçimde yararlanılması

18 2012 LYS Uzak Doğu’nun II. Dünya Savaşı’nın cephelerinden biri hâline gelmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? SSCB önderliğinde Doğu Bloku’nun kurulması Çin Halk Cumhuriyeti ve SSCB’nin yakınlaşması Japonya’nın yayılmacı politika uygulaması Bölge üzerinde ABD ile SSCB arasında çıkar çatışmaları yaşanması Hindistan ve Pakistan’da bağımsızlık mücadelelerinin olması

19 2012 LYS Doğu Bloku içinde yer alan devletlerde komünist rejimler SSCB’nin baskısıyla oluşmasına rağmen yalnız iki ülkede II. Dünya Savaşı sırasında komünist partilerin Alman işgaline karşı başarılı direnişi, bu rejimin kurulmasında etkili olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu iki ülkeden biridir? Yugoslavya Çekoslovakya Polonya Macaristan Bulgaristan

20 2012 LYS Türkiye’de, I. varlık, II. toprak mahsulleri, III. Emlak
vergilerinden hangileri, II. Dünya Savaşı’nın etkisiyle çıkarılmıştır? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III

21 2011 LYS Dünyada barış ve güvenliği korumak, hak ve eşitliği sağlamak, kendi kaderini belirlemek ilkeleri temelinde ülkeler arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek; ekonomik, toplumsal, kültürel ve beşerî sorunları çözmede uluslararası iş birliği sağlamak amacıyla 24 Ekim 1945’te kurulan ve merkezi New York’ta bulunan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler

22 2011 LYS Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de kamu güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemlerden biri değildir? Tüm illerde hava saldırısı tehlikesine karşı karartma uygulanması Tahıl stoklarına el konularak ekmek karnesi uygulamasının başlatılması Karadeniz’de Türk gemi seferlerinin durdurulması Ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni vergiler konması Millî Güvenlik Kurulunun oluşturulması

23 2011 LYS Almanya’nın 1942’de Stalingrad yenilgisinden sonra Müttefikler, Türkiye üzerindeki baskıyı arttırarak Türkiye’nin savaşa katılmasını sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi Müttefiklerin bu amaca yönelik girişimlerinden biri değildir? San Francisco Konferansı Tahran Konferansı I. Kahire Konferansı II. Kahire Konferansı Adana Konferansı

24 2010 LYS Aşağıdakilerden hangisi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra bilim alanındaki gelişmelerden biridir? A) Atom bombasının yapılması B) Teleskobun icat edilmesi C) Elektrik ampulünün icat edilmesi D) Fotoğraf makinesinin icat edilmesi E) Uzaya uydu gönderilmesi

25 III. ÜNİTE SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ

26 2012 LYS Kasım 1917’de İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından Siyonist Federasyonu Başkanı’na gönderilen mektupla, İngiltere’nin Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını kabul ettiği resmen bildirilmiştir. Bu tarihten sonra Yahudiler büyük kitleler hâlinde Filistin’e göç etmeye başlamışlardır. Yahudi devleti kurulması konusunda bir dönüm noktası kabul edilen bu belge aşağıdakilerden hangisidir? Schuman Bildirgesi Balfour Deklarasyonu Marshall Planı Truman Doktrini Helsinki Nihai Senedi

27 2012 LYS Aşağıdakilerden hangisi, Haziran 1945’te Dörtlü Takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki süreçte Demokrat Parti’yi kuran devlet adamlarından biri değildir? Celâl Bayar Hasan Polatkan Fuat Köprülü Refik Koralta Adnan Menderes

28 2012 LYS Aşağıdakilerden hangisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 9 Aralık 1948 tarihinde “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme” nin kabul edilmesinin nedenlerinden biridir? Afrika’da şiddetli etnik ayrımcılığın ve düşmanlığın hüküm sürmesi ABD’nin Vietnam Savaşı’nda izlediği politikaya Batılı müttefiklerin destek vermemesi II. Dünya Savaşı sırasında hukuki olmayan ve insanlık dışı uygulamaların yaşanması Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Sırp milliyetçilerinin Boşnaklara soykırım uygulaması Filistinlilerin ülkelerinden çıkarılmalarının da etkisiyle Mısır-İsrail Savaşı’nın yaşanması

29 2012 LYS Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi lideri olan, yılları arasında yaşamış, Hindistan’da 2 Ekim günü anısına millî tatil olarak kutlanan, ülkesinin sosyal ve ekonomik ilerlemesi için çalışmalar yapmış devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Muhammet Ali Cinnah Muhammet Nadir Jawaharlal Nehru Mahatma Gandhi Muhammet İkbal

30 2012 LYS Türkiye, Soğuk Savaş Dönemi’nde SSCB’nin baskılarına karşı ABD ve Batılı devletlerle iş birliği yaparak kendi güvenlik alanını genişletmeye çalışmıştır. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin bu amaçla katıldığı örgütlerden biri değildir? Avrupa Konseyi NATO Balkan Paktı Bağdat Paktı Avrupa Ekonomik Topluluğu

31 2012 LYS Aşağıdakilerden hangisi, yılları arasında yapılan icat ve keşiflerden biri değildir? Lazerin icat edilmesi İlk nükleer reaktörün kurulması İlk kalp naklinin yapılması Çocuk felci aşısının geliştirilmesi DNA’nın kimyasal yapısının çözülmesi

32 2011 LYS Sömürgeciliğe karşı halkların kendi kaderlerini belirleme haklarını benimseyen Asya ve Afrika’dan 24 ülkenin 1955 yılında Endonezya’da toplandığı ve sonucunda uluslararası ilişkilerde bağlantısızlık akımının ortaya çıktığı konferans aşağıdakilerden hangisidir? Yalta Konferansı Helsinki Konferansı Bandung Konferansı Belgrad Konferansı San Francisco Konferansı

33 2010 LYS I. Truman Doktrini II. Marshall Planı
III. Balfour Deklarasyonu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin komünist partiler aracılığıyla Doğu Avrupa’da egemenlik kurması üzerine, Amerika Birleşik Devletleri yukarıdakilerden hangilerini uygulamaya koymuştur? Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

34 2010 LYS Kore’ye uluslararası bir güç gönderilmesi kararlaştırıldığında ilk asker göndermeye karar veren birkaç ülkeden biri de Türkiye olmuştur. Türkiye’nin bu tutumu, I. Kuzey Atlantik Paktı, II. Balkan Paktı, III. Bağdat Paktı ittifaklarından hangilerine girişini kolaylaştırmıştır? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II I, II ve III

35 2010 LYS Çin Halk Cumhuriyeti, 1949 yılında kurulduktan sonra Sovyetler Birliği’yle ilişkilerini güçlendirmeye çalışmış ve 1950 yılında dostluk anlaşması imzalamıştır. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, yeni Çin yönetimini tanımamış ve Çin’e ticari ambargo uygulamıştır. Çin Hükûmeti, Birleşmiş Milletler Teşkilatından çıkarılarak yerine Milliyetçi Çin diye adlandırılan Tayvan Hükûmeti alınmıştır. Zamanla büyük güç hâline gelen Çin Halk Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği’nden bağımsız bir politika izlemeye başlamış ve Sovyetler Birliği’nin Batıyla ilişkilerinde görülen yumuşama sonucunda yalnızlaşmıştır. Ancak yıllarından sonra izlediği çok yönlü politikayla, Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerini düzeltmiş ve tekrar Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olmuştur. Tayvan Hükûmeti üyelikten çıkarılmıştır. Verilen bu bilgiyle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulması güçler dengesini etkilemiştir. Sovyetler Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti’ni desteklerken Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan’ı tanımıştır. Birleşmiş Milletler Teşkilatına üye olan devlet sayısında azalma olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uluslararası ilişkilerde büyük bir rol oynamıştır. Ülkelerin çıkarları uluslararası ilişkilere yön vermiştir.

36 2009 ÖSS I. Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millîleştirmesi
II. İsrail Devleti’nin kurulması III. İngilizlerin Filistin’den çekilmesi XX. yüzyılda Orta Doğu’da görülen yukarıdaki gelişmelerden hangilerini Arap milliyetçileri tepkiyle karşılamıştır? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II II ve III

37 IV. ÜNİTE YUMUŞAMA DÖNEMİ

38 2012 LYS Aşağıdakilerden hangisi, 1962 yılında SSCB’nin Küba’ya füze yerleştirmesiyle başlayan ve SSCB ile ABD arasındaki ilişkileri daha da gerginleştiren Küba Buhranı’nın Türkiye’yi ilgilendiren sonuçlarından biridir? Türkiye’deki ABD’ye ait Jüpiter füzelerinin sökülmesi Türkiye’nin Kore’ye asker göndermesi Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Teşkilatına alınması Türk topraklarının NATO güvencesi altına alınması Türkiye’ye Truman Doktrini doğrultusunda Amerikan desteğinin artması

39 2011 LYS Türkiye’de 1960’tan itibaren planlı ve hızlı kalkınmayı hedefleyen yeni bir ekonomi anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayış çerçevesinde devletin ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarının belirlenmesinde hükûmete danışmanlık yapmak ve belirlenen amaçlar için ön çalışmalarda bulunmak üzere aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? Millî Güvenlik Konseyi Devlet Planlama Teşkilatı Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi (Ajansı) Devlet İstatistik Enstitüsü Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası

40 2011 LYS Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir? Ulusal Ajans Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarını ülke çapında koordine eden ajans B) Baas Arap sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında bir yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi anlayış C) Perestroika Petrol ihraç eden ülkeler birliği D) İrangate Olayı Irak savaşı nedeniyle İran’da Humeyni rejiminin, ABD’den İsrail aracılığıyla silah satın alması E) Körfez Krizi Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesinin sonucu

41 2011 LYS Vietnam Savaşı en şiddetli dönemindeyken askere çağrılan ancak, “Vietkonglar (Kuzey Vietnamlılar) bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım.” diyerek savaş karşıtı tutum sergileyen ve bu nedenle dünya şampiyonluğu elinden alınan, boks lisansı iptal edilen ve hapis cezasına çarptırılan ünlü ABD’li boksör aşağıdakilerden hangisidir? Muhammed Ali Clay Michael (Mike) Gerard Tyson Jack Johnso Floyd Patterso Oscar de la Hoya

42 2010 LYS Dünya petrol rezervinin % 60’ının Orta Doğu’da olması
Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesini Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı devletlerin tehdit unsuru olarak görmesi Yukarıdaki durumların bir sonucu olarak aşağıdakilerden hangisi bir dünya sorunu hâline gelmiştir? A) İsrail Devleti’nin kurulması B) Filistin mültecileri sorunu C) Körfez krizi D) İran-Irak Savaşı E) Orta Doğu’da su sorunu

43 2010 LYS Aşağıdakilerden hangisi 1980’li yıllarda Türkiye’de görülen gelişmelerden biri değildir? Yapılan referandumla siyasi yasakların kaldırılması Kalkınma planları hazırlamak üzere Devlet Planlama Teşkilatının kurulması İlk renkli televizyon yayınının başlaması Yüksek Öğretim Kurulunun kurulması Anavatan Partisinin kurulması

44 2010 LYS Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası’nı 1982 Anayasası’ndan ayıran özelliklerden biridir? A) Parlamentonun iki ayrı meclisten oluşması B) Kimseye işkence ve eziyet yapılmaması C) Herkesin ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olması D) İnsan haysiyetiyle bağdaşmayan ceza konulmaması E) Herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez hak ve hürriyetlere sahip olması

45 2010 LYS Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs sorununun çözümü için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın taraflara sunduğu planda yer alan konulardan biridir? Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Avrupa Birliğine tam üye olması Lokmacı sınır kapısının açılması Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliğine üye olması Kıbrıs sorununun çözümünün Avrupa Birliğiyle Türkiye’ye bırakılması

46 2010 LYS 26 Mart 1979 tarihinde, iki devlet arasındaki sınırları çizen İsrail-Mısır Barış Antlaşması imzalanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu antlaşmanın neden olduğu gelişmelerden biri değildir? Suriye’nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne yaklaşması Filistin sorununun ortaya çıkması İsrail’in, Sina Yarımadası’ndan çekilmeye başlaması Arap ülkelerinden Mısır’a yapılan ekonomik yardımın kesilmesi İsrail’in, Batı Şeria’da devamlı Yahudi yerleşim merkezleri kurması

47 2010 LYS Geniş bir petrol rezervi olan Amerika Birleşik Devletleri, başka nedenlerin etkisiyle Arap davasında, İsrail’e hemen hemen tam destek verirken, bölgede çıkan petrole daha bağımlı olan Batı Avrupa ülkeleriyle Japonya, daha ılımlı ve dengeli olmakta hatta belirli konularda Arap davasını desteklemektedir. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Amerika Birleşik Devletleri nükleer tehlikeye dikkat çekmiştir. Bölgede İlk Çağ’dan bu yana ekonomik bunalım yaşanmıştır. Ülkelerin Orta Doğu petrolüne bağımlılık dereceleri, bölgeye yönelik dış politikalarını biçimlendirmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupalı müttefiklerine petrol akışına karşı değildir. Orta Doğu’da İsrail Devleti güçlükle kurulmuştur.

48 2009 ÖSS I. 1924 Anayasası II. 1961 Anayasası III. 1982 Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti’nde yukarıdaki anayasalardan hangileri halkoyuna sunulmuştur? Yalnız I Yalnız II I ve II II ve III I, II ve III

49 V. ÜNİTE KÜRESELLEŞEN DÜNYA

50 2011 LYS 19. yüzyıl başlarından itibaren Rusya tarafından Ermeni nüfusu yerleştirme politikasıyla başlayan, 1923’te SSCB tarafından özerk bölge statüsü verilen ve 1988’den itibaren yaşanan süreçte Hocalı Katliamı'nın da yapıldığı Dağlık Karabağ, aşağıdaki ülkelerin hangileri arasında çatışma ve tartışma konusu olmaya devam etmektedir? Ermenistan-İran Gürcistan-Azerbaycan Ermenistan-Azerbaycan Nahcivan-Azerbaycan Gürcistan-Ermenistan

51 2011 LYS Aşağıdakilerden hangisi, Hazar Havzası'ndan çıkarılan petrolün Ceyhan üzerinden dağıtımını sağlayan ve 11 yılda tamamlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesi’ni destekleyen devletlerden biri değildir? ABD Rusya Türkiye Gürcistan Azerbaycan

52 2011 LYS Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de 1960 – 2000 yılları arasında görülen bilimsel veya teknolojik gelişmelerden biri değildir? Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) kurulması İlk televizyon yayınının başlaması İlk İnternet bağlantısının kurulması İlk radyo yayınının başlaması İlk organ naklinin yapılması

53 2010 LYS Avrupa Birliğine adaylık için başvuruda bulunan ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken kriterler Kopenhag’da belirlenmiştir. Kopenhag Kriterleri’ne göre aday ülkelerin, I. hukukun üstünlüğü, II. insan hakları, III. azınlık hakları, IV. piyasa ekonomisi alanlarının hangilerinde belirli bir seviyeye gelmiş olmaları beklenmektedir? I ve II B) II ve III III ve IV D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

54 2010 LYS Bütün devletlerin iş birliğini gerektiren bir sorun olan küresel ısınmanın çözülebilmesi amacıyla, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne bir ek niteliğinde hazırlanarak 2005 yılında yürürlüğe giren düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? Maastricht Kriterleri Kyoto Protokolü Cenevre Konferansı Bandung Konferansı Monreo Doktrini

55 2010 LYS Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu bölgelerinde,
I. etnik ve dinî kaynaklı parçalanmışlık olması, II. coğrafi konumların stratejik bakımdan önemli olması, III. bu bölgelerdeki devletlerin, büyük devletlerin parçalanmasıyla ortaya çıkması durumlarından hangilerinin sürekli olarak sorunların yaşanmasına neden olduğu savunulabilir? Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve II I, II ve III

56 2009 ÖSS Türkiye, 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletlere üye olmuş ve Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesi doğrultusunda Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlara uymuştur. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Birleşmiş Milletlerin kararına uyarak asker gönderdiği ülkelerden biri değildir? Afganistan Somali Kore Bosna Hersek Vietnam

57 2009 ÖSS I. Üye devletlerin ekonomi politikalarını giderek birbirlerine yaklaştırmak II. Üye devletler arasında, siyasi birliği sağlanmış bir Avrupa devleti meydana getirmek III. Karadeniz’de kıyısı olan devletler arasında iş birliği sağlamak Yukarıdakilerden hangileri, Avrupa Birliğinin amaçları arasındadır? Yalnız I Yalnız II I ve II II ve III I, II ve III


"ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları