Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mortgage Yasasının Getirdikleri ve Konut Finansmanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mortgage Yasasının Getirdikleri ve Konut Finansmanı"— Sunum transkripti:

1 Mortgage Yasasının Getirdikleri ve Konut Finansmanı
TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ Mortgage Yasasının Getirdikleri ve Konut Finansmanı 16/11/2007, İstanbul

2 Yasa Hakkında Genel Bilgiler
Tarih ve Kanun No: Tam Adı: Konut Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Toplam Madde:37 Değişiklik Yapılan Kanun Sayısı: 10

3 Yasa ile Getirilen Yeni Kavramlar

4 Konut Finansmanı Kapsamı:
Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılan krediler, Konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanması, Sahip oldukları konutların teminatı ile tüketicilere kredi kullandırılması ve Bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler

5 Konut Finansmanı Kuruluşları (KFK)
Bankalar, BDDK’ nın uygun göreceği Finansal Kiralama Şirketleri ve Tüketici Finansman Şirketleri.

6 İpotekli Sermaye Piyasası Araçları
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler İFK’ ların İhraç Ettiği Menkul Kıymetler Diğer Konut Finansmanına Dayalı ya da Teminatlı Sermaye Piyasası Araçları

7 Yasa ile Kurulması Öngörülen Fonlar ve Kuruluşlar

8 Konut Finansmanı Fonu (KFF)
İhraç edilen İDMK karşılığında toplanan paralarla, İDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığıdır. Tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Malvarlığı kurucuların malvarlığından ayrıdır. FON KURULU tarafından yönetilir.

9 Varlık Finansmanı Fonu (VFF)
İhraç edilen VDMK karşılığında toplanan paralarla, VDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığıdır. Konut Finansmanı Fonları ile aynı hükümlere tabidir.

10 İpotek Finansmanı Kuruluşları
Münhasıran konut finansmanından doğan alacakların; Devralınması ve devredilmesi, Devralınan alacaklardan oluşan varlıkların yönetilmesi, Alacakların teminat olarak alınması suretiyle kaynak temini amacıyla kurulan Sermaye Piyasası Kurumu niteliğini haiz anonim ortaklıklardır.

11 Yasalarda Yapılan Değişiklikler

12 4077 sy Yasa Değişiklikleri Kredi Süreci ile İlgili
Kredi faizi sabit, değişken ya da her iki yöntemi esas alarak belirlenebilir.

13 4077 sy Yasa Değişiklikleri Sabit Faizli Kredi
Sabit oranlı kredilerde oran iki tarafın da ortak rızası ile değiştirilebilir. Sabit faizli kredilerde erken kapama komisyonu kapama tutarının %2’sini aşamaz.

14 4077 sy Yasa Değişiklikleri Değişken Faizli Kredi
Değişken faizde azami dönemsel ödeme tutarı sözleşmede belirtilir. Faiz için belli bir endeks baz alınır. Endeksleri TCMB belirler. Değişken faizli kredilerde erken kapama komisyonu alınamaz.

15 4077 sy Yasa Değişiklikleri Borçlunun Temerrüdü
Borçlunun temerrüde düşmesi halinde KFK beş işgünü içinde bildirim yapar. Tüm borcun muaccel kılınabilmesi için Borçlunun iki taksidini üst üste ödememiş olması, KFK’nın en az bir ay süre vererek muacceliyet uyarısında bulunması gereklidir.

16 4077 sy Yasa Değişiklikleri Aynı Kalan Hükümler
KFK ödemeler için ya da teminat olarak kıymetli evrak alamaz. Erken ödeme halinde KFK gerekli indirimi yapmakla yükümlüdür. Kefalet “adi kefalet” hükmündedir. Önce borçlu ve teminat takip edilir. Sonuç alınamazsa kefile gidilir. KFK ayıplardan, konutun hiç, zamanında ve şartnameye uygun teslim edilmemesinden kredi tutarı kadar sorumludur.

17 6802 sy Gider Vergileri Kanunu Değişiklikleri
Aşağıdaki işlemler BSMV’ den müstesna kılınmıştır: Konut Finansmanı sigorta poliçeleri, İFK’ların hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar, İFK’ların, KFK’ların ve KFF’lerin konut finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler.

18 492 sy Harçlar Kanunu Değişiklikleri
Aşağıdaki işlemler Harçtan müstesna kılınmıştır: KFK’lar ve İFK’lar tarafından tesis edilecek konut finansmanı ipotekleri, Finansal kiralama yapılan konutların kiracıya devir işlemleri, TOKİ konut satışları dolayısıyla tesis edilecek ipotekler.

19 488 sy Damga Vergisi Kanunu Değişiklikleri
Aşağıdaki işlemler Damga Vergisinden müstesna kılınmıştır: KFK’ların konut finansmanı ve ipotekli sermaye piyasası aracı ihraç etmeleri, VTMK ve VFF menkul kıymet ihracı, İFK ve KFF’lerin kuruluş ve menkul kıymet ihraç etmeleri,

20 3065 sy KDV Kanunu Değişiklikleri
Teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun; KFK, TOKİ, İFK ya da 3. Şahıslara teslimi, Bu şekilde alınan konutun KFK, TOKİ veya İFK tarafından teslimi KDV’den müstesna kılınmıştır.

21 Uygulama Süreci

22 Menkul Kıymetleştirme - I
Bankalar, kullandırdıkları konut finansmanlarını iki şekilde menkul kıymetleştirebilir: İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet

23 Menkul Kıymetleştirme - II
Konut finansmanı dışındaki alacaklarını ve duran varlıklarını da iki farklı şekilde menkul kıymetleştirebilir: Varlık Teminatlı Menkul Kıymet Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

24 İşleyiş Süreci

25 TÜRK MALİ SEKTÖRÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜ (HAZİRAN 2007)
s.no SEKTÖR BAŞLIKLARI KURULUŞ SAYISI BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ AÇISINDAN MİKTAR (MİLYAR YTL) % PAYI 1 BANKALAR 50 533,7 %88,3 2 FİNANSAL KİRALAMA ŞİR. 70 11,4 %1,9 3 FAKTORİNG ŞİR. 86 6,6 %1,1 4 TÜKETİCİ FİNANSMAN ŞİR. 9 3,4 %0,6 5 SİGORTA ŞİR. 35 18,5(*) %3,1 6 Emeklilik Şir. 11 7,2 %1,2 7 MENK. KIYM. ARACI KUR. 104(***) 3,4(**) 8 MENK. KIYM. YAT. ORTAKLIKLARI 33 0,5 %0,1 MENK. KIYM. YAT. FONLARI 24,6 %4,1 10 GAYRİMENKUL YAT. ORTAKLIKLARI 13 2,7 %0,5 TOPLAM 411(****) 604,7 100.0% Kaynak: BDDK Finansal Piyasalar Raporu Haziran 2007 sayı: 6 * Aralık 2006 verisidir. ** Mart 2007 verisidir. *** Kuruluş sayısı (bankalar hariç) TSPAKB üyelerini göstermektedir. **** Menk. Kıym. Yat. Fonları hariçtir.

26 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN BÜYÜKLÜĞÜ (HAZİRAN 2007)
(HAZİRAN 2007) s.no BANKA KURULUŞ SAYISI BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ AÇISINDAN KREDİ BÜYÜKLÜĞÜ AÇISINDAN MEVDUAT BÜYÜKLÜĞÜ AÇISINDAN MİKTAR (MİLYAR YTL) % PAYI 1 MEVDUAT BANKALARI 33 %93,6 %91,4 %96,1 2 KATILIM BANKALARI 4 16.789 %3,1 13.403 %5,4 12.845 %3,9 3 KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI 13 17.300 %3,2 8.058 %0 TOPLAM 50 100.0% Kaynak: BDDK Aylık Bülten Ağustos 2007 Sayı: 28

27 NAKDİ KREDİLER (Konut Kredisi Dahil) MİKTAR: 38.304.583 BİN YTL
İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN BANKACILIK SEKTÖRÜNCE FİNANSMANI (30/06/2007) NAKDİ KREDİLER (Konut Kredisi Dahil) MİKTAR: BİN YTL TOPLAMA ORANI: % 15,43 ( / ) G.NAKDİ KREDİLER MİKTAR: BİN YTL TOPLAMA ORANI: % 12,67 ( / ) Kaynak: BDDK Aylık Bülten Ağustos sayı:28

28 BANKACILIK SEKTÖRÜ KONUT KREDİLERİNİN
TOPLAM KREDİ PORTFÖYLERİ İÇİNDEKİ AĞIRLIĞI (BİN YTL) YILLAR KONUT KREDİLERİ TOPLAM TÜKETİCİ KONUTUN İÇİNDEKİ PAYI KONUTUN TOPLAM KREDİLERDEKİ 2003 % 11 % 1.8 2004 % 15 %.2.8 2005 % 44 % 8.6 2006 % 49 % 11.0 2007/ II %49 %9,4

29 BANKACILIK SEKTÖRÜ KONUT KREDİLERİNİN
GELİŞME SEYRİ (BİN YTL) YILLAR TUTAR ARTIŞ HIZI 2003 - 2004 % 186 2005 % 393 2006 % 79 2007/II %15

30 KONUT KREDİLERİNİN VADELERİNE GÖRE DAĞILIMI
KONUT KREDİSİ TUTARI (Bin YTL) PAYI KISA VADELİ (12 AYA KADAR) 62.764 %4.3 ORTA VE UZUN VADELİ (12 AY VE ÜZERİ) %95,7 TOPLAM * %100 * TOPLAM içerisine 1.036(Bin) YTL Kâr Payı ve Gelir Tahakkuk ve Reeskontları dahil edilmiştir.

31 Konut Kredilerinin GSMH’ye Oranları
AB VE TÜRKİYE’DE KONUT KREDİSİNİN HACMİ Konut Kredilerinin GSMH’ye Oranları Türkiye % 4,5 AB % 39 ABD % 53

32 KATILIM BANKALARININ KONUT KREDİLERİNİN
TOPLAM KREDİ PORTFÖYLERİ İÇİNDEKİ AĞIRLIĞI (BİN YTL) YILLAR KONUT KREDİLERİ TOPLAM TÜKETİCİ KR. KONUTUN TÜKETİCİYE ORANI TOPLAM KR. 2003 121 300 % 40 % 4 2004 202 474 % 42 2005 630 982 % 64 % 8.5 2006 1.223 1.588 % 77 % 11.6 2007/II 1.472 1.790 %82 %10,7

33 KATILIM BANKALARI KONUT KREDİLERİNİN
GELİŞME SEYRİ (BİN YTL) YILLAR TUTAR ARTIŞ HIZI 2003 121 - 2004 202 % 67 2005 630 % 212 2006 1.223 % 94 2007/II 1.472 %20

34 SONUÇ OLARAK KONUT FİNANSMANI KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ TESPİTLERİ YAPIYORUZ:
1-Konut Finansmanında Bankacılık Sistemimiz son yıllarda hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. 2003’te YTL %1,8 2007’de YTL %9,4 2-Özellikle faizlerin düşük olduğu 2005 yılında %393’lük ciddi bir sıçrama olmuştur. Bu da gösteriyor ki, düşük maliyet konut finansmanı oranını ve tutarını ciddi olarak arttıracaktır.

35 3-Konut kredilerinin GSMH’ya oranı, Türkiye’de sadece %4,5 iken, AB’de %39 ve ABD’de %53 olması; bize bu konuda, çok geniş ihtiyaç ve imkanın olduğunu göstermektedir. 4-Bankaların kaynaklarının kısa vadeli olduğu göz önüne alındığında; mortgage sisteminin işlerlik kazanmasıyla menkul kıymetler yoluyla ve sermaye piyasası aracılığı ile daha uzun vadeli ve daha çok kaynak temin etme imkanına kavuşacağız.

36 5-Bugün itibariyle 27 MİLYAR YTL tutarında olan konut kredilerinde zamanında geri ödenemeyen kısım sadece 119 MİLYON YTL.(Binde 44) Bu rakam son derece düşük ki bankaları konut kredisi vermeye teşvik ediyor. 6-55,5 MİLYAR YTL olan toplam tüketici kredilerinin %49’luk kısmının konut kredisi olması, konut kredileri ve inşaat sektörünün gelecekte ekonominin lokomotifi olmaya devam edeceğinin bir göstergesi.

37 7-Mortgage sisteminin ülkemizde uygulanmaya başlamasıyla birlikte; finanse edilebilecek yapı kullanma izni alınmış konutlarla birlikte, daha uzun vade ve düşük faizlerle finansman imkanına kavuşmuş olacağız. 8-Biz bankalar olarak; kentsel dönüşüm projelerinin üretim aşamasında müteahhitleri, satım aşamasında da bireyleri inşaat ve konut finansmanı yoluyla finanse edeceğiz. Yani biz bu işte varız.


"Mortgage Yasasının Getirdikleri ve Konut Finansmanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları