Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ANABİLİM DALLARI Geoteknik Hidrolik Ulaştırma Yapı Yapı İşletmesi Yapı Malzemesi Yapı Mekaniği 19 Öğretim Üyesi, 9 Araştırma Görevlisi 284 Öğrenci

2 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LABORATUAR İMKANI Geoteknik Ulaştırma Yapı Yapı Malzemesi

3 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GEOTEKNİK ANABİLİM DALI Doç. Dr. Halil Recep Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Selim Altun Yrd. Doç. Dr. Devrim Erdoğan Araş. Gör. Dr. Alper Sezer Araş. Gör. Dr. Tuğba Eskişar Tefçi İLGİ ALANLARI Zemin Mekaniği Zemin Dinamiği Temel İnşaatı Zemin İyileştirme Yöntemleri

4 ÇALIŞMA KONULARI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GEOTEKNİK ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI Zeminlerin dayanım, indeks ve konsolidasyon özelliklerinin belirlenmesi Zeminlerin dinamik özelliklerinin araştırılması Görüntü analizi ile danelerin şekillerinin belirlenmesi Zemin veya zemini oluşturan diğer malzemelerde makro çatlakların morfolojik özellikleri hakkında bilgi edinme Coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak sismik etkilerin araştırılması ve mikrobölgeleme çalışmaları Deprem konusunda geniş tabanlı mühendislik dallarında bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlık yapılması, proje yürütülmesi, yönetilmesi Uçucu kül, kireç gibi kimyasal katkıların zeminlerin dayanım ve donma-çözülme gibi özelliklerine etkisinin belirlenmesi Geosentetiklerin geoteknik mühendisliğinde kullanımı üzerine değerlendirmeler

5 Yrd. Doç. Dr. Devrim Erdoğan
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI ZEMİN MEKANİĞİ Araştırma Laboratuarı Yrd. Doç. Dr. Selim Altun Yrd. Doç. Dr. Devrim Erdoğan Dr. Alper Sezer Deney Aletleri ve Ekipmanları Üçeksenli Deney Aletleri Kesme Kutusu Deney Aletleri Konsolidasyon Deney Aletleri Zeminlerin Mühendislik Özellikleri Zeminlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Geosentetiklerle Zemin İyileştirme Çalışmaları Görüntü İşleme Teknikleri İle Zeminlerin Mikroyapısının İncelenmesi Devam Eden Projeler ve Çalışmalar 2 TÜBİTAK projesi BAP Projesi

6 ZEMİN DİNAMİĞİ Araştırma Laboratuarı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI ZEMİN DİNAMİĞİ Araştırma Laboratuarı Yrd. Doç. Dr. Selim Altun Yrd. Doç. Dr. Devrim Erdoğan Dr. Tuğba Tefçi Dinamik Zemin Özellikleri Zeminlerin Dinamik Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi Sıvılaşma Deneyleri ile Sıvılaşma Parametrelerinin Belirlenmesi Depremler Altında Zemin Davranışının İncelenmesi Dinamik Üç Eksenli Deney Aleti Devam Eden Projeler ve Çalışmalar 1 TÜBİTAK projesi DEÜ İnşaat Müh. Bölümü Ortaklığıyla

7 Yrd. Doç. Dr. Cahit YERDELEN Öğr. Gör. Dr. Ömer L. AŞIKOĞLU
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HİDROLİK ANABİLİM DALI Yrd. Doç. Dr. Cahit YERDELEN Öğr. Gör. Dr. Ömer L. AŞIKOĞLU İLGİ ALANLARI Hidrolik, Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji, Su Yapıları, Su İletim Hatları, Kıyı-Liman Yapıları, Sınırı Aşan Sular, Su Kaynakları.

8 ÇALIŞMA KONULARI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
HİDROLİK ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI Ege Bölgesi su potansiyeli Tarihi su yapıları Küresel iklim değişikliği Şehir içi su dengesi Kıyı koruma yapıları Su kaynaklarının korunması Maksimum yağışların frekans analizi Ekstrem değer dizilerinde aykırı değer (Outlier) analizi Bölgesel taşkın frekans analizi L-Momentler ile ekstrem değer dizilerinin olasılık dağılım parametrelerinin tahmini Silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) barajlar

9 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
HİDROLİK ANABİLİM DALI DEVAM EDEN PROJELER Hidrolik Boru Sistemlerinde Yerel Kayıplar, Bilimsel Araştırma Projesi, Dr. Ömer Levend Aşıkoğlu Açık kanal akımlarında savak katsayılarının araştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Cahit Yerdelen, Ömer Aşıkoğlu, Elif Kandemir Farklı durumlar için Reynolds Sayısının araştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Cahit Yerdelen, Ömer Aşıkoğlu, Elif Kandemir

10 Yrd. Doç. Dr. Ayhan NUHOĞLU Araş. Gör. Kanat Burak BOZDOĞAN
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ANABİLİM DALI Yrd. Doç. Dr. Ayhan NUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Bengi ARISOY Yrd. Doç. Dr. Ninel ALVER Araş. Gör. Emre ERCAN Araş. Gör. Duygu ÖZTÜRK Araş. Gör. Kanat Burak BOZDOĞAN İLGİ ALANLARI Betonarme Yapılar: Statik Analizi ve Dinamik Davranışı, Dizaynı Çelik Yapılar: Statik Analizi ve Dinamik Davranışı, Dizaynı Yığma Yapılar: Statik Analizi ve Dinamik Davranışı Yapı Dinamiği Yapıların Güçlendirilmesi Yapıları Hasarsız Test Etme Yöntemleri

11 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAPI ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI Yrd. Doç. Dr. Bengi Arısoy Prefabrik panellerin stabilitesi Yığma duvarların dayanımlarının arttırılması Lifli hafif betonların güçlendirme elemanlarında kullanılması Perde çerçevelerin performans analizi Tarihi yapıların güçlendirilmesi ve restorasyonu Yrd. Doç. Dr. Ayhan Nuhoğlu Tarihi ve kırsal yapıların deprem davranışlarının araştırılması Betonarme okul, hastane yapılarının deprem performansının belirlenmesi Köprülerin düşey yükler etkisindeki davranışının incelenmesi Uzay kafes sistemlerin yapısal davranışının incelenmesi

12 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAPI ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI (devam) Yrd. Doç. Dr. Ninel Alver Darbe karşısında betonarme bir kesitin dinamik davranışı, Ultrasonic-echo, Impact-echo, Radar, Termografi ve Tomografi gibi hasarsız test etme yöntemlerinin betonarme yapı elemanları içindeki boşluk, çatlak, donatı paslanması gibi hasarların belirlenmesinde kullanılmaları, Yapıların dinamik davranışlarının Operasyonel Modal Analiz yöntemiyle belirlenmesi, Sinyal işleme teknikleri ( frekans, zaman tanım aralıklarında ve Waveletler kullanılarak) Elastik bir katıda dalga yayılımının nümerik modellenmesi

13 YAPI Araştırma Laboratuarı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI ANABİLİM DALI YAPI Araştırma Laboratuarı Yükleme Çerçevesi Sinyal İşleyici Veri Toplayıcı İvmeölçerler (0-50 kHz flat response)

14 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAPI ANABİLİM DALI DEVAM EDEN PROJELER Yapılardaki Gözle Görülmeyen Hasarların SIBIE ve Ultrasonic-echo Yöntemleriyle Hasarsız Olarak Belirlenmesi, Kumamoto Üniversitesi Global Center of Excellence Programı kapsamında ortak araştırma projesi, Ninel ALVER, Masayasu OHTSU. Antik Apollon Klarios Tapınağını Oluşturan Sütunların Deprem Etkisi Altındaki Davranışı, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, Bengi Arısoy, Ayhan Nuhoğlu, Emre Ercan. Antik Apollon Klarios Tapınağının Üstyapı Taşıyıcı Sistem Özelliklerinin Belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Bengi Arısoy, Ayhan Nuhoğlu, Emre Ercan. Yığma Duvarların Lifli Betonla Güçlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi ortaklı araştırma projesi, Bengi Arısoy, Celal Kozanoğlu, Emre Ercan, Ali Demirci. Deprem ve Fırtına Etkisindeki Minarelerin Güçlendirilmesi İçin Uygun Yöntemlerin Araştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi, Ayhan Nuhoğlu, Duygu Öztürk, Kanat Bozdoğan.

15 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI Yrd. Doç. Dr. Perviz Ahmedzade Yrd. Doç. Dr. Yalçın Alver ÇALIŞMA KONULARI Yolların üstyapı ve altyapı tasarımı Bitümün viskoelastik davranışı, reolojik yapısı ve modifikasyonu Bitümlü sıcak karışımların fiziko-mekanik özellikleri Yol malzemeleri Beton yollar ÇALIŞMA KONULARI Ulaştırma planlaması Trafik mühendisliği Akıllı ulaşım bilgi sistemleri (Toplu taşıma bilgi sistemleri, trafik sayım sistemleri) Dinamik trafik simülasyonları Yol seçim modelleri ve yolculuk maliyetlerinin yol seçimine etkileri Bisikletle ulaşım

16 ULAŞTIRMA Laboratuarı
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI ULAŞTIRMA Laboratuarı Deney Aletleri ve Ekipmanları YUMUŞAMA NOKTASI TAYİN CİHAZI YARI OTOMATİK PENETRASYON CİHAZI ASFALT MİKSERİ LABORATUVAR ETÜVÜ ELEKTRONİK MARSHALL YÜKLEME VE AKMA ÖLÇME CİHAZI OTOMATİK MARSHALL TOKMAĞI

17 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI DEVAM EDEN PROJELER Ege Üniversitesi Kampüs’ü çalışanlarının ulaştırma türü seçimlerinin belirlenmesi Ege Üniversitesi Kampüs’ü çalışanlarının ulaştırma türü seçimlerinin belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yalçın Alver, Perviz Ahmedzade. Stiren-Butadin-Stirenin bitümlü bağlayıcılarının ısı duyarlılığı ve rijitlik özellikleri ve üzerindeki etkisi, Bilimsel Araştırma Projesi, Perviz Ahmedzade, Kambiz Ramyar, Selim Altun. Farklı agrega gradasyonlarının optimum bitüm içeriğine etkisi, Bilimsel Araştırma Projesi, Perviz Ahmedzade, Kambiz Ramyar, Selim Altun.

18 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM DALI Prof. Orhan YÜKSEL Doç. Dr. Türkan Göksal ÖZBALTA Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Araş. Gör. Dr. Gülben ÇALIŞ Araş. Gör. Özge AKBOĞA İLGİ ALANLARI Yapı işlerinde ihale sistemi, Yapı makineleri, seçimi ve verim hesapları İşçi sağlığı ve iş güvenliği, Risk değerlendirmesi ve analizi, Proje planlaması, serim analizi IT ve optimizasyon tekniklerinin inşaat mühendisliğinde kullanımı, Gayrimenkul değerlemesi, Sürdürülebilirlik ve Enerji Etkin Tasarım, Güneş mimarisi.

19 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM DALI Yapı işlerinin kısıtlı kaynak kullanımı ile planlamasında işgücünün ortak kullanımı Hazır beton dağıtımı optimizasyonu Taşınmazların kamulaştırılması ve değerlendirilmesi Kamu ihale sisteminde yasaya aykırı durumlar İnşaat sektörünün diğer sektörlerle iş güvenliği açısından karşılaştırılması ve risk analizi Hazır beton sektöründeki tehlikelerin ve önleme yöntemlerinin belirlenmesi İş kazalarının maliyetinin araştırılması Binalarda ısı ve su yalıtımı uygulama teknikleri, Şantiye türleri ve özelliklerinin araştırılması, Binaların ısıl performans analizleri ve iyileştirme önerileri ÇALIŞMA KONULARI

20 4.sınıf 1.sınıf Günler 2.sınıf 3.sınıf 684 1 358 369 3740 381 392 403
414 2830 291 302 335 346 324 313 20 21 22 23 24 25 26 27 12 13 14 15 16 17 18 19 4 5 6 7 8 9 11 3 10 2 505 516 527 538 549 5560 5661 572 426 437 459 4650 4751 482 493 448 584 595 606 617 628 639 6470 6571 662 673

21 Yrd.Doç.Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR Yrd.Doç.Dr.Gözde İNAN SEZER
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI Prof. Dr. Kambiz RAMYAR Yrd.Doç.Dr. Şemsi YAZICI Yrd.Doç.Dr. İsmail ÇİL Yrd.Doç.Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR Yrd.Doç.Dr.Gözde İNAN SEZER Araş.Gör. Cihat YÜKSEL Araş.Gör. Murat TUYAN LABORATUVAR İMKANLARI: 800 m2 kapalı alana sahip Araştırma ve öğrenci laboratuarı Çimento, agrega, beton, tuğla, ahşap vb yapı malzemelerinin fiziksel ve mekanik özellikleri

22 ÇALIŞMA KONULARI Yapı Malzemelerinin Durabilitesi,
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI Yapı Malzemelerinin Durabilitesi, Özel Betonlar (Kendiliğinden Yerleşen Beton, Hafif Beton, Lifli Betonlar), Yüksek Sıcaklık Etkisi, Donatı-Beton Aderansı, Yapı Malzemelerinde Atık Değerlendirilmesi, Alkali Agrega Reaksiyonu, Yeni Nesil Yapı Malzemeleri.

23 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAPI MALZEMESİ ANABİLİM DALI DEVAM EDEN PROJELER Kendiliğinden yerleşen betonlarda tiksotropinin kalıp basıncı, yüzey ve dürabilite özelliklerine etkileri, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Tahir Kemal Erdem, Özge Andiç Çakır, Mustafa Şahmaran, Ali Topal, Kambiz Ramyar. Prefabrike hafif aşık kirişi ve cephe paneli tasarımı, prototip üretimi, Yeni Prefabrike A.Ş. TÜBİTAK Kobi Destekli Proje, Erhan Yoğurtcu, Özge Andiç Çakır, Kambiz Ramyar. Kendiliğinden yerleşen taşıyıcı hafif betonun tasarımı ve durabilite özellikleri, BAP Projesi, Özge Andiç Çakır, Cihat Yüksel. Development of a performance assessment tool for alkali silica reaction, STW-Funded Project, The Netherlands, International Collaboration, Özge Andiç Çakır. Farklı dayanım seviyelerindeki betonlarda beton örtü tabakası kalınlığının, yüksek sıcaklık seviyesinin ve etki süresinin donatı aderansına etkisi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Şemsi Yazıcı, Gözde İnan Sezer. Çelik endüstrisi atıklarının inşaat sektöründe değerlendirilmesi, TÜBİTAK Kariyer Projesi, Selim Altun, Gözde İnan Sezer. Isınma soğuma döngü tekrarının betonun mekanik özelliklerine etkisi, BAP Projesi, Şemsi Yazıcı.

24 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
OLASI İŞBİRLİKLERİ Bölümümüz, Ulaştırma Anabilim Dalı; Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Sinyalizasyon), Bilgisayar Mühendisliği (Simülasyon teknikleri) Bölümleriyle Yapı Anabilim Dalı; Makine Mühendisliği (Titreşim, Hasarsız Test Etme), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Sensor teknolojisi, Sinyal ve görüntü işleme), Bilgisayar Mühendisliği (Nümerik modelleme, Kablosuz sensor teknolojisi) Bölümleriyle, Yapı İşletmesi Anabilim Dalı; Optimizasyon ve metaheuristic tekniklerle ilgilenen bütün bölümlerle, Yapı Malzemesi Anabilim Dalı; Makine Mühendisliği (Malzeme alanıyla ilgili), Kimya Mühendisliği Bölümleriyle ve fakültemizin diğer bölümleriyle olası işbirliklerini desteklemektedir.

25


"MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları