Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ANABİLİM DALLARI Geoteknik Hidrolik Ulaştırma Yapı Yapı İşletmesi Yapı Malzemesi Yapı Mekaniği 19 Öğretim Üyesi, 9 Araştırma Görevlisi 284 Öğrenci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ANABİLİM DALLARI Geoteknik Hidrolik Ulaştırma Yapı Yapı İşletmesi Yapı Malzemesi Yapı Mekaniği 19 Öğretim Üyesi, 9 Araştırma Görevlisi 284 Öğrenci."— Sunum transkripti:

1 1 ANABİLİM DALLARI Geoteknik Hidrolik Ulaştırma Yapı Yapı İşletmesi Yapı Malzemesi Yapı Mekaniği 19 Öğretim Üyesi, 9 Araştırma Görevlisi 284 Öğrenci

2 2 LABORATUAR İMKANI  Geoteknik  Ulaştırma  Yapı  Yapı Malzemesi

3 3 Doç. Dr. Halil Recep Yılmaz Yrd. Doç. Dr. Selim Altun yilmazrecep@yahoo.com selim.altun@ege.edu.tryilmazrecep@yahoo.comselim.altun@ege.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Devrim Erdoğan devrim.erdogan@ege.edu.tr Araş. Gör. Dr. Alper Sezer Araş. Gör. Dr. Tuğba Eskişar Tefçi alper.sezer@ege.edu.tr tugba.eskisar@ege.edu.tralper.sezer@ege.edu.trtugba.eskisar@ege.edu.tr  Zemin Mekaniği  Zemin Dinamiği  Temel İnşaatı  Zemin İyileştirme Yöntemleri İLGİ ALANLARI

4 4 ÇALIŞMA KONULARI  Zeminlerin dayanım, indeks ve konsolidasyon özelliklerinin belirlenmesi  Zeminlerin dinamik özelliklerinin araştırılması  Görüntü analizi ile danelerin şekillerinin belirlenmesi  Zemin veya zemini oluşturan diğer malzemelerde makro çatlakların morfolojik özellikleri hakkında bilgi edinme  Coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak sismik etkilerin araştırılması ve mikrobölgeleme çalışmaları  Deprem konusunda geniş tabanlı mühendislik dallarında bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlık yapılması, proje yürütülmesi, yönetilmesi  Uçucu kül, kireç gibi kimyasal katkıların zeminlerin dayanım ve donma- çözülme gibi özelliklerine etkisinin belirlenmesi  Geosentetiklerin geoteknik mühendisliğinde kullanımı üzerine değerlendirmeler

5 5 Deney Aletleri ve Ekipmanları •Üçeksenli Deney Aletleri •Kesme Kutusu Deney Aletleri •Konsolidasyon Deney Aletleri Zeminlerin Mühendislik Özellikleri  Zeminlerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi  Geosentetiklerle Zemin İyileştirme Çalışmaları  Görüntü İşleme Teknikleri İle Zeminlerin Mikroyapısının İncelenmesi Devam Eden Projeler ve Çalışmalar 2 TÜBİTAK projesi - 2 BAP Projesi Dr. Alper Sezer alper.sezer@ege.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Selim Altun selim.altun@ege.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Devrim Erdoğan devrim.erdogan@ege.edu.tr ZEMİN MEKANİĞİ Araştırma Laboratuarı

6 6 ZEMİN DİNAMİĞİ Araştırma Laboratuarı Dinamik Zemin Özellikleri  Zeminlerin Dinamik Zemin Özelliklerinin Belirlenmesi  Sıvılaşma Deneyleri ile Sıvılaşma Parametrelerinin Belirlenmesi  Depremler Altında Zemin Davranışının İncelenmesi Dinamik Üç Eksenli Deney Aleti Devam Eden Projeler ve Çalışmalar 1 TÜBİTAK projesi DEÜ İnşaat Müh. Bölümü Ortaklığıyla Yrd. Doç. Dr. Selim Altun selim.altun@ege.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Devrim Erdoğan devrim.erdogan@ege.edu.tr Dr. Tuğba Tefçi tugba.eskisar@ege.edu.tr

7 7 Yrd. Doç. Dr. Cahit YERDELEN cahit.yerdelen@ege.edu.tr@ege.edu.tr Öğr. Gör. Dr. Ömer L. AŞIKOĞLU omer.asikoglu@ege.edu.tr@ege.edu.tr  Hidrolik,  Akışkanlar Mekaniği,  Hidroloji,  Su Yapıları,  Su İletim Hatları,  Kıyı-Liman Yapıları,  Sınırı Aşan Sular,  Su Kaynakları. İLGİ ALANLARI

8 8 ÇALIŞMA KONULARI  Ege Bölgesi su potansiyeli  Tarihi su yapıları  Küresel iklim değişikliği  Şehir içi su dengesi  Kıyı koruma yapıları  Su kaynaklarının korunması  Maksimum yağışların frekans analizi  Ekstrem değer dizilerinde aykırı değer (Outlier) analizi  Bölgesel taşkın frekans analizi  L-Momentler ile ekstrem değer dizilerinin olasılık dağılım parametrelerinin tahmini  Silindirle sıkıştırılmış beton (RCC) barajlar

9 9 DEVAM EDEN PROJELER Hidrolik Boru Sistemlerinde Yerel Kayıplar, Bilimsel Araştırma Projesi, Dr. Ömer Levend Aşıkoğlu Açık kanal akımlarında savak katsayılarının araştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Cahit Yerdelen, Ömer Aşıkoğlu, Elif Kandemir Farklı durumlar için Reynolds Sayısının araştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Cahit Yerdelen, Ömer Aşıkoğlu, Elif Kandemir

10 10 Yrd. Doç. Dr. Ayhan NUHOĞLU ayhan.nuhoglu@ege.edu.tr.nuhoglu@ege.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Bengi ARISOY bengi.arisoy@ege.edu.tr@ege.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ninel ALVER ninel.alver@ege.edu.tr Araş. Gör. Emre ERCAN emre.ercan@ege.edu.tr Araş. Gör. Duygu ÖZTÜRK duygu.ozturk@ege.edu.tr@ege.edu.tr  Betonarme Yapılar: Statik Analizi ve Dinamik Davranışı, Dizaynı  Çelik Yapılar: Statik Analizi ve Dinamik Davranışı, Dizaynı  Yığma Yapılar: Statik Analizi ve Dinamik Davranışı  Yapı Dinamiği  Yapıların Güçlendirilmesi  Yapıları Hasarsız Test Etme Yöntemleri İLGİ ALANLARI Araş. Gör. Kanat Burak BOZDOĞAN kanat.burak.bozdogan@ege.edu.tr@ege.edu.tr

11 11 ÇALIŞMA KONULARI Yrd. Doç. Dr. Bengi Arısoy  Prefabrik panellerin stabilitesi  Yığma duvarların dayanımlarının arttırılması  Lifli hafif betonların güçlendirme elemanlarında kullanılması  Perde çerçevelerin performans analizi  Tarihi yapıların güçlendirilmesi ve restorasyonu Yrd. Doç. Dr. Ayhan Nuhoğlu  Tarihi ve kırsal yapıların deprem davranışlarının araştırılması  Betonarme okul, hastane yapılarının deprem performansının belirlenmesi  Köprülerin düşey yükler etkisindeki davranışının incelenmesi  Uzay kafes sistemlerin yapısal davranışının incelenmesi

12 12 ÇALIŞMA KONULARI (devam) Yrd. Doç. Dr. Ninel Alver  Darbe karşısında betonarme bir kesitin dinamik davranışı,  Ultrasonic-echo, Impact-echo, Radar, Termografi ve Tomografi gibi hasarsız test etme yöntemlerinin betonarme yapı elemanları içindeki boşluk, çatlak, donatı paslanması gibi hasarların belirlenmesinde kullanılmaları,  Yapıların dinamik davranışlarının Operasyonel Modal Analiz yöntemiyle belirlenmesi,  Sinyal işleme teknikleri ( frekans, zaman tanım aralıklarında ve Waveletler kullanılarak)  Elastik bir katıda dalga yayılımının nümerik modellenmesi

13 13 YAPI Araştırma Laboratuarı Yükleme Çerçevesi Veri Toplayıcı Sinyal İşleyici İvmeölçerler (0-50 kHz flat response)

14 14 DEVAM EDEN PROJELER Yapılardaki Gözle Görülmeyen Hasarların SIBIE ve Ultrasonic-echo Yöntemleriyle Hasarsız Olarak Belirlenmesi, Kumamoto Üniversitesi Global Center of Excellence Programı kapsamında ortak araştırma projesi, Ninel ALVER, Masayasu OHTSU. Antik Apollon Klarios Tapınağını Oluşturan Sütunların Deprem Etkisi Altındaki Davranışı, TÜBİTAK Hızlı Destek Projesi, Bengi Arısoy, Ayhan Nuhoğlu, Emre Ercan. Antik Apollon Klarios Tapınağının Üstyapı Taşıyıcı Sistem Özelliklerinin Belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Bengi Arısoy, Ayhan Nuhoğlu, Emre Ercan. Yığma Duvarların Lifli Betonla Güçlendirilmesi, Celal Bayar Üniversitesi ortaklı araştırma projesi, Bengi Arısoy, Celal Kozanoğlu, Emre Ercan, Ali Demirci. Deprem ve Fırtına Etkisindeki Minarelerin Güçlendirilmesi İçin Uygun Yöntemlerin Araştırılması, Bilimsel Araştırma Projesi, Ayhan Nuhoğlu, Duygu Öztürk, Kanat Bozdoğan.

15 15 Yrd. Doç. Dr. Perviz Ahmedzade Yrd. Doç. Dr. Yalçın Alver perviz.ahmedzade@ege.edu.tr yalcin.alver@ege.edu.tr@ege.edu.tryalcin.alver@ege.edu.tr • ÇALIŞMA KONULARI  Yolların üstyapı ve altyapı tasarımı  Bitümün viskoelastik davranışı, reolojik yapısı ve modifikasyonu  Bitümlü sıcak karışımların fiziko- mekanik özellikleri  Yol malzemeleri  Beton yollar • ÇALIŞMA KONULARI  Ulaştırma planlaması  Trafik mühendisliği  Akıllı ulaşım bilgi sistemleri (Toplu taşıma bilgi sistemleri, trafik sayım sistemleri)  Dinamik trafik simülasyonları  Yol seçim modelleri ve yolculuk maliyetlerinin yol seçimine etkileri  Bisikletle ulaşım ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

16 16 Deney Aletleri ve Ekipmanları  YUMUŞAMA NOKTASI TAYİN CİHAZI  YARI OTOMATİK PENETRASYON CİHAZI  ASFALT MİKSERİ  LABORATUVAR ETÜVÜ  ELEKTRONİK MARSHALL YÜKLEME VE AKMA ÖLÇME CİHAZI  OTOMATİK MARSHALL TOKMAĞI ULAŞTIRMA Laboratuarı ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

17 17 ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI DEVAM EDEN PROJELER Ege Üniversitesi Kampüs’ü çalışanlarının ulaştırma türü seçimlerinin belirlenmesi Ege Üniversitesi Kampüs’ü çalışanlarının ulaştırma türü seçimlerinin belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yalçın Alver, Perviz Ahmedzade. Stiren-Butadin-Stirenin bitümlü bağlayıcılarının ısı duyarlılığı ve rijitlik özellikleri ve üzerindeki etkisi, Bilimsel Araştırma Projesi, Perviz Ahmedzade, Kambiz Ramyar, Selim Altun. Farklı agrega gradasyonlarının optimum bitüm içeriğine etkisi, Bilimsel Araştırma Projesi, Perviz Ahmedzade, Kambiz Ramyar, Selim Altun.

18 18 Prof. Orhan YÜKSEL orhan.yuksel@ege.edu.trrhan.yuksel@ege.edu.tr Doç. Dr. Türkan Göksal ÖZBALTA turkan.ozbalta@ege.edu.tr@ege.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN selim.baradan@ege.edu.tr Araş. Gör. Dr. Gülben ÇALIŞ gulben.calis@ege.edu.tr Araş. Gör. Özge AKBOĞA ozge.akboga@ege.edu.tr@ege.edu.tr  Yapı işlerinde ihale sistemi,  Yapı makineleri, seçimi ve verim hesapları  İşçi sağlığı ve iş güvenliği,  Risk değerlendirmesi ve analizi,  Proje planlaması, serim analizi  IT ve optimizasyon tekniklerinin inşaat mühendisliğinde kullanımı,  Gayrimenkul değerlemesi,  Sürdürülebilirlik ve Enerji Etkin Tasarım,  Güneş mimarisi. İLGİ ALANLARI

19 19  Yapı işlerinin kısıtlı kaynak kullanımı ile planlamasında işgücünün ortak kullanımı  Hazır beton dağıtımı optimizasyonu  Taşınmazların kamulaştırılması ve değerlendirilmesi  Kamu ihale sisteminde yasaya aykırı durumlar  İnşaat sektörünün diğer sektörlerle iş güvenliği açısından karşılaştırılması ve risk analizi  Hazır beton sektöründeki tehlikelerin ve önleme yöntemlerinin belirlenmesi  İş kazalarının maliyetinin araştırılması  Binalarda ısı ve su yalıtımı uygulama teknikleri,  Şantiye türleri ve özelliklerinin araştırılması,  Binaların ısıl performans analizleri ve iyileştirme önerileri ÇALIŞMA KONULARI

20 20

21 21 Prof. Dr. Kambiz RAMYAR kambiz.ramyar@ege.edu.tr Yrd.Doç.Dr. Şemsi YAZICI semsi.yazici@ege.edu.tr Yrd.Doç.Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR ozge.andic@ege.edu.tr Yrd.Doç.Dr.Gözde İNAN SEZER gozde.inan@ege.edu.tr Yrd.Doç.Dr. İsmail ÇİL ismail.cil@ege.edu.tr Araş.Gör. Cihat YÜKSELAraş.Gör. Murat TUYAN LABORATUVAR İMKANLARI:  800 m 2 kapalı alana sahip  Araştırma ve öğrenci laboratuarı  Çimento, agrega, beton, tuğla, ahşap vb yapı malzemelerinin fiziksel ve mekanik özellikleri

22 22 ÇALIŞMA KONULARI  Yapı Malzemelerinin Durabilitesi,  Özel Betonlar (Kendiliğinden Yerleşen Beton, Hafif Beton, Lifli Betonlar),  Yüksek Sıcaklık Etkisi,  Donatı-Beton Aderansı,  Yapı Malzemelerinde Atık Değerlendirilmesi,  Alkali Agrega Reaksiyonu,  Yeni Nesil Yapı Malzemeleri.

23 23 DEVAM EDEN PROJELER Kendiliğinden yerleşen betonlarda tiksotropinin kalıp basıncı, yüzey ve dürabilite özelliklerine etkileri, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Tahir Kemal Erdem, Özge Andiç Çakır, Mustafa Şahmaran, Ali Topal, Kambiz Ramyar. Prefabrike hafif aşık kirişi ve cephe paneli tasarımı, prototip üretimi, Yeni Prefabrike A.Ş. TÜBİTAK Kobi Destekli Proje, Erhan Yoğurtcu, Özge Andiç Çakır, Kambiz Ramyar. Kendiliğinden yerleşen taşıyıcı hafif betonun tasarımı ve durabilite özellikleri, BAP Projesi, Özge Andiç Çakır, Cihat Yüksel. Development of a performance assessment tool for alkali silica reaction, STW-Funded Project, The Netherlands, International Collaboration, Özge Andiç Çakır. Farklı dayanım seviyelerindeki betonlarda beton örtü tabakası kalınlığının, yüksek sıcaklık seviyesinin ve etki süresinin donatı aderansına etkisi, TÜBİTAK Araştırma Projesi, Şemsi Yazıcı, Gözde İnan Sezer. Çelik endüstrisi atıklarının inşaat sektöründe değerlendirilmesi, TÜBİTAK Kariyer Projesi, Selim Altun, Gözde İnan Sezer. Isınma soğuma döngü tekrarının betonun mekanik özelliklerine etkisi, BAP Projesi, Şemsi Yazıcı.

24 24 OLASI İŞBİRLİKLERİ Bölümümüz, Ulaştırma Anabilim Dalı; Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Sinyalizasyon), Bilgisayar Mühendisliği (Simülasyon teknikleri) Bölümleriyle Yapı Anabilim Dalı; Makine Mühendisliği (Titreşim, Hasarsız Test Etme), Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Sensor teknolojisi, Sinyal ve görüntü işleme), Bilgisayar Mühendisliği (Nümerik modelleme, Kablosuz sensor teknolojisi) Bölümleriyle, Yapı İşletmesi Anabilim Dalı; Optimizasyon ve metaheuristic tekniklerle ilgilenen bütün bölümlerle, Yapı Malzemesi Anabilim Dalı; Makine Mühendisliği (Malzeme alanıyla ilgili), Kimya Mühendisliği Bölümleriyle ve fakültemizin diğer bölümleriyle olası işbirliklerini desteklemektedir.

25 25


"1 ANABİLİM DALLARI Geoteknik Hidrolik Ulaştırma Yapı Yapı İşletmesi Yapı Malzemesi Yapı Mekaniği 19 Öğretim Üyesi, 9 Araştırma Görevlisi 284 Öğrenci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları