Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. PAZAR KAYMAKAMLIĞI PAZAR 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. PAZAR KAYMAKAMLIĞI PAZAR 2012."— Sunum transkripti:

1 T.C. PAZAR KAYMAKAMLIĞI PAZAR 2012

2 İLÇENİN GENEL TANITIMI
TARİHİ, COĞRAFİ YAPISI: Pazar M.Ö. 64 yılında Pompeius tarafından “Athena“ adıyla kurulmuştur. Grekçe bir sözcük olan “Athena” Latincede Minerva akıl, güzellik ve hikmet anlamındadır. Roma konsülü Pompeius tarafından kurulan Athena uzun bir süre Roma’ya bağlı olarak kalmıştır. Athena dağları geçit vermeyen bir güzelliğe sahip olduğundan, zamanın istilacılarından kaçan Grekler, Gürcüler, Mergeller ve Ermenilerin de sığınak yeri olmuştur. Yeryüzünde Müslümanlığın doğuşundan sonra, Emeviler döneminde Anadolu’ nun, özellikle güney bölümlerinde büyük kuşatmalar olmasına karşın, Athena bölgesine Müslümanların geldiğine ilişkin hiçbir belgeye rastlanmamıştır. İlçenin Müslümanlıkla doğrudan temasa geçmesi Türklerin Müslümanlığı kabulü ile başlar. Pazar ve bölgesi 1054 yılında da Müslümanlığı tamamen kabul eder.

3 Trabzon’un Rum Pontus İmparatorluğundan kurtarılması Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında gerçekleşince Rize sahilleri tamamen Osmanlı’ların eline geçmiştir. Athena bölgesi de Türk egemenliğine katılınca Pazar, Ali Paşa’nın emrindeki komutanlara tımar olarak verilmiştir. Erzurum halkının bir bölümü Yavuz Sultan Selim döneminde Rize’ye yerleştirilmiştir. Pazar Osmanlı döneminde, uzun bir süre tımar olarak yönetilmiştir. İlçemiz 1864 yılında çıkan Vilayetler Nizamnamesine göre Rize’ye bağlı İlçe durumuna getirilmiştir. İlçemiz 1916 yılında Rus işgaline uğramış, 1918 de Rus işgalinden kurtulmuştur. Cumhuriyet döneminde 1928 yılında Athena adı Pazar adıyla değiştirilmiştir. Pazar’ da ‘’Pazar yeri’’ anlamında kullanılmıştır. Pazar Rize’nin doğusunda Hopa – Rize devlet yolu üzerinde doğu batı istikametinde kurulmuştur. Doğusunda Ardeşen, batısında Çayeli, güneyinde Hemşin ve Çamlıhemşin ilçeleri, kuzeyinde de Karadeniz yer alır. Yüzölçümü 315 km2 dir Pazar arazisi engebeli bir yapıya sahiptir. Arazi derin vadilerle yaratılmıştır. Yılın her mevsiminde düzenli olarak yağış alır. Yazları serin geçmesine karşın, kış aylarının yoğun yağışlı olması nem oranını yükseltmektedir. Akarsuların rejimi düzensizdir. İlçenin en büyük akarsuyu, Hemşin deresidir. Diğerleri Bodasarı, Melyat ve Hunarsu dereleridir.

4 Nüfus Durumu: 2007 Yılında yapılan ve halen devam eden Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yapılan Nüfus sayımında İlçe Merkezinde ve köylerde olmak üzere toplam Nüfus olarak belirlenmiştir. İdari Durum: İlçemiz 1 belediye, 10 mahalle ve 50 köyden oluşmaktadır. Ayrıca 4 köyün(Ocak, Hamidiye, Kocaköprü, Sahil) bazı kesimleri Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer almaktadır. Mahalle ve köyler arazi yapısına bağlı olarak dağınıktır. Mahalle ve köylerin tamamına ulaşım, telefon ve elektrik mevcuttur. Mahalle ve köy yollarımızın büyük bir kısmı beton olmakla birlikte yolların standart olmaması,uygun sanat altyapılarının yapılamaması ve dökülen betonun standart olmaması gibi nedenlerle beton yollar bozulmuştur.Yeni açılan yolların çalışmaları halen devam etmektedir. Çalışmalar genel olarak devlet-vatandaş işbirliği ile yapılmaktadır.

5 Sosyal Durum: Pazar, bölgenin en eski yerleşim birimidir. Kültürel özellikleri itibarıyla geleneksel Türk örf ve adetlerini taşımaktadır. Örf ve adetlerine bağlı olmanın yanı sıra, medeni ve sosyal ilişkileri zengindir. Ataerkil aile tipi egemendir. Özellikle köylerde, imece yaygındır. Köylerin müşterek ihtiyaçlarına halk katkısı oldukça iyidir. İlçe dışında yaşayan vatandaşların tamamına yakınının yörede geleneksel konutu bulunmaktadır. Geleneksel konutlar, yörenin doğa ve iklim yapısına paralel olarak şekillendirilmiştir. “Serender” tipik bir örnektir.

6 Ekonomik Durum: İlçemizin geçmişte en önemli geçim kaynağı mısır tarımı ve hayvancılık iken, bugün bunların yerini çay tarımı almıştır. Ekonomik hayatın temeli çay olmakla birlikte bu gün çayın karşılaştığı maliyet ve pazarlama sorunlarından dolayı, çaya alternatif ürün arayışlarına başlanmıştır. Kivi üretimi bölge genelinde olduğu gibi Pazar’ da yaygınlaşmış olup, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının desteğini almaktadır. Çay-Kur Genel Müdürlüğü kivi üretimine yönelik fidan desteğinin yanı sıra, İl Tarım Müdürlüğü’ nün İlçemizdeki kivi bahçesi ve serası bu çalışmalara örnek teşkil etmektedir. İlçemizde Çay- Kur’a ait 3 adet ve Özel Sektöre ait 11 adet olmak üzere toplam 14 adet çay fabrikası bulunmaktadır. İlçemizde yaklaşık civarında çay üreticisi bulunmaktadır.İlçemizde diğer gelir kaynağı olan puroluk tütün üretimi, son yıllarda ortaya çıkan maviküf hastalığı sebebiyle yok olmuştur Yine bölgenin en önemli geçim kaynağı arasında bulunan balıkçılık, Karadeniz’in kirlenmesi ve kıyı tahribatı sonucu darboğaza girmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Durumu: İlçemizde bütün Mahalle ve Köy yollarına ulaşım, elektrik, su, telefon, TV hizmetleri gibi hizmetler kesintisiz olarak sağlanmaktadır. Belediye ve Mücavir alan sınırlarının büyük bir kesiminde alt yapı kanalizasyon hizmetleri tamamlanmıştır.

7 EĞİTİM – ÖĞRETİM Ve KÜLTÜR HİZMETLERİ
Okul Öncesi Eğitim: İlçemizde 1 bağımsız Anaokulu, 1 Kız Meslek Lisesi bünyesinde okul öncesi bölüm, 8 ilköğretim okulu bünyesinde anasınıfı açık olup, her geçen gün ilgi ve katılım artmaktadır. Okul Öncesi Çağ Nüfusa Göre Kayıt Durumu 3 YAŞ 4 YAŞ 5 YAŞ (Öğrenim Çağı) Nüfus Kayıtlı Kayıtsız 353 17 336 341 92 249 380 354 26

8 İLKÖĞRETİM OKULLARI BİLGİLERİ
İlköğretim Okulları : İlçemizde 10 ilköğretim okulunda 8 yıllık zorunlu eğitim verilmektedir. Toplam 164 dersliği bulunan bu okullarımızda 257 anasınıfı öğrencisi 13 özel eğitim öğrencisi ve ilköğretim öğrencisi olmak üzere toplam öğrenci eğitim görmektedir. Ayrıca okullarımızda toplam 210 öğretmen görev yapmaktadır. İLKÖĞRETİM OKULLARI BİLGİLERİ Sıra No Okul Adı Ana Sınıfı Özel Eğitim Toplam Derslik Sayısı Şube Öğretmen 1 A.Mesut Yılmaz İ.Ö.O. 61 13 724 27 35 34 2 A.Tahtakılıç İ.ÖO. - 645 25 3 Veysel Vardal İÖ.O 30 275 19 18 10 4 Y.Medine Haberal İ.Ö.O 418 14 15 5 Aktepe İ.Ö.O 12 118 9 20 6 Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö.O 43 300 7 Hamidiye İ.Ö.O 156 8 Fuat Ergenç İ.Ö.O 193 23 Vali Erdal Ata İ.Ö.O 24 225 11 Toki İ.Ö.O 56 421 TOPLAM 257 3475 164 163 210

9 2011-2012 EĞİTİM ÖĞERETİM YILI ORTAÖĞRETİM İSTATİSTİK BİLGİLERİ
Ortaöğretim Okulları : Ortaöğretim kurumu olarak ilçede toplam 11 lise bulunmaktadır. Toplam 100 derslikte öğrenci eğitim görmekte, 152 öğretmen ve idareci görev yapmaktadır. EĞİTİM ÖĞERETİM YILI ORTAÖĞRETİM İSTATİSTİK BİLGİLERİ S. NO OKULUN ADI Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı Derslik Erkek Kız Toplam 1 Atatürk Lisesi 144 178 322 17 32 2 Anadolu Öğretmen Lisesi 57 91 148 14 10 3 Necat Sağbaş Anadolu Lisesi 181 232 413 27 21 4 Teknik ve Endi Mes. Lisesi 299 - 25 9 5 Anadolu Deniz. Bölümü 71 6 Toplam (Tek. Ve Eml. Ana. Den. M) 370 7 Kız Teknik ve Meslek Lisesi 344 34 8 Anadolu İmam-Hatip Lisesi 59 80 22 12 Anadolu İmam-Hatip Bölümü 93 47 140 Toplam (İmam-Hatip Lisesi) 152 68 220 11 Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 64 133 197 13 Genel Toplam 968 1046 2014 100

10 YERLEŞİM BİRİMLERİNDE KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ SAYILARI 1
2011 / 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM OKULLARINDA OKUL VE YERLEŞİM BİRİMLERİNDE KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ SAYILARI Sıra No Okul Adı Taşınan Okul Sayısı 1,5 ve 2 Km. Uzaklıktan Kendi İmkanları ile taşınan Öğr. Kız Erkek TOPLAM Taşınan Yerleşim Yeri Taşınan Toplam Öğr. Yemek veril. Öğr. Say. 1 A.Mesut Yılmaz İ.Ö.O 48 4 7 11 45 93 104 152 2 A.Tahtakılıç İ.Ö.O - 18 15 33 3 Y. M. Haberal İ.Ö.O 17 23 40 32 55 95 106 V.Vardal İ.Ö.O 28 14 29 6 39 47 86 115 143 5 Aktepe İ.Ö.O 25 58 27 103 Hamidiye İ.Ö.O 31 35 66 71 Hüseyin Sarıoğlu İ.Ö.O 37 34 49 53 102 173 198 8 F.Ergenç İ.Ö.O 9 81 69 150 12 10 22 172 180 Vali Erdal Ata İ.Ö.O 85 63 148 20 43 191 193 TOKİ İ.Ö.O 13 92 194 50 121 315 328 364 337 701 320 346 666 1367 1510

11 Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu
Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu, tarih ve Yükseköğretim Kurulunun 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı Kanundaki değişiklikle 7/d-2 maddesi uyarında kurulmuştur. Pazar Meslek Yüksekokulu katılımcı yönetim anlayışı, araştırma ve uygulamayı öne çıkaran ve öğrenci odaklı eğitimi benimseyen genç - dinamik güçlü bir öğretim kadrosuna sahiptir. Yüksekokul bünyesinde 5 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi olmak üzere 9 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ayrıca 6’sı idari, 8’i hizmet ve 6’sıda güvenlik personeli olmak üzere toplam 20 çalışanı mevcuttur. Pazar Meslek Yüksekokulu Akademik Kadro Unvanı/Adı Soyadı İdari Görevi Doç. Dr. Şengül ALPAY KARAOĞLU Müdür Doç. Dr. Turan YÜKSEK Yrd. Doç. Dr. Mustafa AKBULUT Yrd. Doç. Dr. Gülsüm YALDIZ Müdür Yardımcısı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Deryanur DİNÇER Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mine ÇİLLİ Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nurdan DEĞİRMENCİ Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Hüseyin BAYKAL Öğr. Gör. Emel TUHAN

12 Park Ve Bahçe Bitkileri Bölümü Peyzaj ve Süs Bitkileri Prog. 1 6 7 -
ÖĞRENCİ SAYILARI Birim / Bölüm Adı 1. Öğretim 2. Öğretim Toplam Genel E K TOPLAM Park Ve Bahçe Bitkileri Bölümü Peyzaj ve Süs Bitkileri Prog. 1 6 7 -  Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Prog. 17 42 59 Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı  Organik Tarım Prog 10 15 25 Bahçe Tarımı Prog 4 8 Yönetim ve Organizasyon Bölümü Kooperatifçilik Prog. 2 3 5 34 70 104

13 Bitki Analiz, Toprak ve Moleküler Genetik ve Suni Tohumlama Laboratuarları
Pazar Meslek Yüksekokulu 2008 tarihinde açılmış olup, eğitim-öğretim döneminde Arıcılık, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği programlarında 54 öğrenci ile eğitime başlamıştır eğitim öğretim döneminde ise Organik Tarım programı ve ek yerleştirmelerde Kooperatifçilik programlarında da öğrenci alarak 94 öğrencisi ile eğitim öğretimini yürütmüştür. eğitim öğretim yılında Arıcılık, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Kooperatifçilik tercih eden öğrenci sayısı 10’un altında olduğundan dolayı eğitim-öğretim döneminde YÖK tarafından bu bölümlere öğrenci alımı durdurulmuştur eğitim-öğretim döneminde var olan programlara ek olarak Bahçe Tarımı programı açılmıştır. Üç programda öğrenci alımının durdurulması sonucu 70’i bayan olmak üzere toplamda 104 öğrenci ile eğitim öğretimine devam etmektedir.

14 Fiziki İmkânlar: Pazar Meslek Yüksekokulu, m2 ‘si okul yerleşkesi, m2 ‘si araştırma ve uygulama bahçesi olmak üzere toplam m2 ‘lik yerleşim alanına sahiptir. Okul yerleşkesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü ana bina (2.000m²), çok amaçlı kapalı salonu (700 m²), yemekhane binası (1200 m²) ile toplam 3900 m²’lik kapalı alan ile birlikte m² lik alanda kuruludur. Ayrıca ana eğitim binasının çatı, dış cephe yalıtım ve iç mekan onarımları yapılmış olup 1 tanesi anfi olmak üzere 22 adet derslik, mobilyaları ve bir kısım cihazları tamamlanmış 5 adet laboratuar, yönetici ve öğretim elemanı odaları ile 1250 öğrenci kapasiteli eğitim binası hizmet vermektedir. Eğitim ve öğretimin sürdürüldüğü standart dersliklerde beyaz tahta ve projeksiyon cihazları mevcut olup, öğrencilerin ders saatlerinde ve araştırmalarında kullanılmak üzere 30 kişilik teknoloji sınıfı bulunmaktadır. Yine ana bina içerisinde Bitki Analiz, Toprak, Moleküler Genetik ve Suni Tohumlama Laboratuarlarının fiziki alt yapıları tamamlanmış olup, gerekli cihazların temini devam etmektedir. Ayrıca fiziki alt yapısı yetersiz olan kapalı spor salonu onarımdan geçirilerek, 210 kişilik çok amaçlı salona dönüştürülmüştür. Okul yerleşkesinde bulunan açık alanlar düzenlenerek, farklı amaçlarla ( voleybol, basketbol, hentbol, tenis) akademik ve idari personel ile öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

15 Yerleşke içerisinde sera, meyve ve süs bitkilerinin bulunduğu 18
Yerleşke içerisinde sera, meyve ve süs bitkilerinin bulunduğu m² lik Araştırma ve Uygulama Bahçesi yer almaktadır. Uygulama ve Araştırma Bahçesinde bulunan ve atıl durumda olan 500 m2 lik cam sera yenilenerek polikarbon örtülü, ısıtma ve sisleme sistemlerine sahip tam otomasyonlu araştırma ve üretim serası haline dönüştürülmüş ve sera da bitkisel materyal üretimine başlanmıştır. Mevcut seranın yanında 120 m² lik üretim serası inşa edilmiştir. Bahçe içerisinde drenaj ve toprak örtüsü sebebiyle kullanılamayacak durumda olan yaklaşık 2500 m² lik alanda yapılan drenaj çalışmalarını ardından, 70 adet uluslararası normlarda araştırma parselleri oluşturulmuş ve bu parseller üzerinde üretim ve araştırma çalışmaları başlanmıştır. Rize Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu sertifikalı meyve fidanı ve sertifikalı Süs Bitkisi fidesi üretimi ile ilgili olarak Tarım ve Köy İşleri bakanlığı Tarafından düzenlenen “Fidan Üretici Belgesi” ve Süs Bitkisi Üretici” belgeleri almıştır. Bu belgelerin ikisini birlikte alan ülkemizdeki tek üniversitedir. Ayrıca toplam 18 da alanda meyve fidanı ve süs bitkisi fidesi üretim kapasiteli tesisler kurulmuştur. Bu sayede eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında üretim faaliyetleriyle de kendini kanıtlayan bir araştırma kurumu kimliğine sahip olunacaktır. Mezun olacak öğrencilerimizi teorik bilgiler yanında bu sayede gerçek ticari uygulama bilgilerine de sahip olacaktır.

16 Pazar Meslek Yüksekokulu Eğitsel Faaliyetler
Pazar Meslek Yüksekokulu eğitim faaliyetlerinde sadece okul bünyesindeki öğrencilerle sınırlı kalmayıp yöre insanının da eğitilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Pazar Ziraat Odası ve Pazar Meslek Yüksekokulu işbirliğinde, üreticileri bilgilendirme amacıyla düzenli olarak köy ziyaretleri yapılmaktadır. Bu ziyaretlerde toprak, yetiştiricilik, tarım, organik tarım hakkında bilgiler verilmesinin yanı sıra üreticilerin sorunları tespit edilip çözümler önerilmektedir. eğitim öğretim döneminde Pazar Meslek Yüksekokulu’nda, Rize İşkur ve Rize Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığında “Süs Bitkisi Yetiştiricilik Kursu” vermiş olup, kurs süresi sonunda 20 kursiyere sertifikaları takdim edilmiştir. eğitim öğretim döneminde Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında “Köyden Kente Göç Eden Kadınlara Mesleki Eğitim Verilmesi” AB Projesi başlığında Tıbbi ve Aromatik Bitki yetiştiriciliği kursu başlamış olup bu kapsamda okul yerleşkesi içerisinde 60 kursiyere eğitim verilerek sertifikalandırılmıştır.

17 İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Görevleri: 1-Danışma Hizmeti, 2-Okur Hizmeti, 3-Eğitici ve Kültürel Etkinlikler. Halk Kütüphanelerinin temel görevi, çevrenin okuma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılamak ve okuma alışkanlığının kazanılmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla her yıl sayıları değişmekle beraber 44 adet abone olunan dergi (Bakanlıkta oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenir). 10 ana kategoride adet kitap ve 4 adet halka açık internet erişimli bilgisayar ile okurlarımızın ihtiyaçlarına cevap vermektedir. İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ MÜDÜRLÜĞÜ . Teşkilat Yapısı: 1-Merkez Teşkilatı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü. Genel Müdürlüğe bağlı 4 adet genel müdür yardımcılığı ile bunlara bağlı Bilgi ve Belge Hizmetleri Daire Başkanlığı, Okuyucu Hizmetleri ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Yatırım ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve İnsan Kaynakları ve İdari İşler Daire Başkanlığı olmak üzere 4 adet şube başkanlığı ile hizmet vermektedir. 2-Taşra Teşkilatı: İlde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı olarak İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü ile İlçelerde İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü olarak hizmet vermektedir.

18 Konularına Göre Kitap Sayısı 2011 Yıl Sonu Kitap Sayısı
Kitap Konuları 2010 Yıl Sonu Kitap Sayısı 2011 Yılı Kütüphaneye Giren Kitap Sayısı Kütüphaneden Çıkan Kitap Sayısı 2011 Yıl Sonu Kitap Sayısı Satın Alınan TOPLAM Kaydı Silinen Genel Müdürlük Tarafından Kütüp hane Tarafından Genel 1062 - 329 733 Felsefe ve psikoloji 395 46 141 300 Din 834 8 397 445 Toplum Bilimleri 2794 223 1111 1906 Dil ve Dilbilim 311 13 147 177 Doğa Bilimleri ve matematik 308 6 151 163 Uygulamalı Bilimler ve teknoloji 461 9 199 271 Sanatlar 637 25 142 520 Edebiyat ve Retorik 6494 1371 586 7279 Coğ. Tarih ve Yrd. Disiplinler 2314 100 840 1574 Toplam 15610 1801 4043 13368

19 KULLANICI ( OKUYUCU SAYISI) YARARLANMA BİÇİMİ ÇOCUK YETİŞKİN
1- Kütüpha - neden Yararlanan E K Kitap 340 725 158 388 Süreli Yayın 23 28 43 60 Bilgisayar – İnternet 98 365 226 403 Kitap Dışı Materyal - Ödünç Materyal Alan 306 565 410 850 2- Gezici Kütüpha - Araç İçerisinde Yararlanan Kendi Materyalinden Yararlanan 285 506 370 795 Geçici Koleksiyon Hizmetinden Yararlanan 48 235 89 116 Konuşan Kitaplık Hizm. Yararlanan TOPLAM 1100 2424 1296 2612 GENEL TOPLAM 7432

20 İLÇEMİZDE SPOR ETKİNLİKLERİ Pazarspor Futbol takımı Spor Toto 3. lig 3
İLÇEMİZDE SPOR ETKİNLİKLERİ Pazarspor Futbol takımı Spor Toto 3. lig 3. Grupta İlçemizi başarı ile temsil etmektedir sezonunda 3. ligde şampiyonluk yaşadı ve 4 sezon 2. ligde mücadele etti. Ğ İlçemizde ayrıca Gençlik Spor Kulübü basketbol tekvando, kick boks ve masatenisi branşında faaliyetler yapmakta ayrıca doğa gezileri düzenleyerek gençlik faaliyetlerine devam etmektedir. Atina Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Pazar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü. Ayrıca yeni kurulan Jimnastik Kulübü de ilçemizde jimnastik alanında sporcu yetiştirmeye başlandı. Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen güreş antrenörü ile İlçemizde güreş alt yapısı oluşturulmaya başlandı. 2007 yılında Kaymakamlığımızın başlattığı “Spor Şenlikleri” sayesinde her yıl yaklaşık olarak 1000 sporsever vatandaşımız spor yapmaktadır. Ortalama 24 takımın katılımı ile Köy ve Mahalleler Arası Futbol Turnuvası, 16 takımın katılımı ile Kurumlar arası futbol, 16 takımın katılımı ile Kurumlar arası voleybol, 6 Lisenin katılımı ile Liseler arası futbol ve basketbol turnuvası, 9 İlköğretim Okulunun katılımı ile İlk Öğretim okullar arası futbol turnuvası, havalı tüfek atış yarışmaları, halk koşusu, bisiklet yarışı, kort tenisi, masa tenisi turnuvası ve yaylalara yapılan doğa gezisi ile halkımızın ve çevre ilçe insanının spor yapması sağlanmaktadır.

21 Mehmet Akif Pirim Spor Salonu Sentetik Zeminli Çim Futbol
Tesisler Seyirci Kapasiteli Ölçüsü Yapılacaklar İlçe Stadı  Mülkiyeti: Spor Genel Müdürlüğü 2200 67x104m. Çim yüzeyli Doğu yönündeki 1500 seyirci kapasiteli açık tribünün kapatılması, Trafolu aydınlatma sistemi ve ses yayın sistemi kurularak elektronik skorbort alınması. Mehmet Akif Pirim Spor Salonu 1500 20x40m. Olimpik ölçülerde Parke zeminli çok amaçlı spor salonu Çatı sisteminin onarılması, saha betonlarının yenilenmesi, gençlik merkezi binası ve tenis kortu yapılması Sentetik Zeminli Çim Futbol Sahası Milli Emlak - 60-90 Sunni Çim Yüzeyli 4’lü soyunma odaları. Seyirci tribünü yapımı ile trafolu aydınlatma ve ses yayın sistemi kurularak elektronik skorbort alınması.

22 SAĞLIK HİZMETLERİ İlçemiz Kaçkar Devlet Hastanesi 21 Şubat 2011 tarihinde hizmete başlamıştır. Hastanemiz Bölge Hastanesi niteliğinde olup Pazar ve Ardeşen İlçelerinin yanında Hemşin, Çamlıhemşin, Fındıklı İlçelerine de hizmet vermektedir. Hastanemiz teknik donanım olarak iyi düzeyde olup 150 yataklıdır ve 265 personelle hizmet vermektedir. İlçemizde 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Toplum Sağlığı Merkezinin birinci katında hizmet vermektedir. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTE ÖZEL Toplum Sağ. Mrk. Aile. Sağ. Mrk. Sağlık Evi Devlet Hast. Ağız Diş Sağl. Mrk. 1 Nolu acil Sağ. Hzm. İst. Tıp Fak. Hast. Diş Hekimi Muayenehane Hastane 1 3 - 5

23 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİLGİLERİ
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN ADI AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ AİLE HEKİMİ SORUMLU OLDUĞU NÜFUS 1 NOLU ASM Dr. Muazzez AYARCI 3700 Dr.. Saliha K.KOSANOĞLU 3340 Dr. Nurten ÇIRAK 3370 Dr. Muharrem KARA 4010 2 NOLU ASM Dr. M. İhsan GÖKERGİL 2925 Dr. T. Erhan BALTA 3338 Dr. Burak FURTUN 2625 3 NOLU ASM Dr. Şenol KAYA 3504 Dr. Birol ÇIRAK 3450 TOPLAM 30262

24 EKONOMİK YAPI Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık: Her yıl aşılama kampanyası dâhilinde şap aşılaması yapılmaktadır. 2011 yılında 2795 büyükbaş ve 80 küçükbaş hayvana aşılama yapılmıştır. 43 kişiye buzağı desteklemesi 396 hayvana PPR ile 12 sığır ve 25 küçükbaş hayvana Brucella aşısı ve desteklemesi yapılmıştır. Hayvancılık işletmeleri kayıt altına alınmaktadır. Kuduz gibi insan sağlığı için tehdit oluşturan hastalıklarla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılmakta , gerekli tedbirler alınmaktadır bu kapsamda 24 köpeğe kuduz aşısı yapılmıştır. Tarımsal üretimle ilgili konularda (organik tarım, bahçe tesisi, bakım ve budama, gübreleme, hasat, hastalıklarla mücadele v.b.) bilgilendirme ve çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda özellikle Kivi de kış budaması konusunda bir çok demonstrasyon çalışması yapılmıştır. Fındık bahçelerinin ruhsatlandırılmasına devam edilmektedir. İlçemizde fındık bahçeleri yoğunluklu olarak Kuzayca, Şendere, Tektaş köylerinde bulunmaktadır. İlçemizde faaliyet gösteren gıda üreten,satış yapan ve toplu tüketime açık işyerleri müdürlüğümüz kontrolörlerince rutin olarak denetlenmektedir. Satış noktaları ile toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınması çalışmaları devam etmektedir.

25 Toptan ve perakende su ürünleri satış noktaları ve üretim tesisleri Su Ürünleri Mühendisleri tarafından rutin olarak denetlenmektedir. İlçemizde faaliyet gösteren gıda üreten,satış yapan ve toplu tüketime açık işyerleri müdürlüğümüz kontrolörlerince rutin olarak denetlenmektedir. Satış noktaları ile toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınması çalışmaları, devam etmektedir. Yılda elde edilen çay miktarı ton olup elde edilen net gelir ,00 TL dir . Yılda elde edilen kivi miktarı 350 ton olup elde edilen net gelir TL’dir. Sebze üretimi 62,4 ton/yıl, meyve üretimi 30,8 ton/yıl’dır. Kivi ve çayın dışında üretilen tarımsal ürünler aile ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmakta ilçeye ekonomik girdi sağlamamaktadır. Arazinin engebeli olduğu, çayır ve meranın az olduğu, çay bahçeleri nedeniyle yem bitkilerinin ekilemediği ilçemizde hayvancılık ‘‘ahır hayvancılığı’’ şeklindedir. Bunun dışında yaygın olarak arıcılık ve küçük çapta kümes hayvancılığı yapılmaktadır. İlçemizin gelir getiren kaynaklarından biri de balıkçılık olup; 4 kayıtlı gırgır teknesi ile yaklaşık 400 kişi geçimini balıkçılıktan sağlamaktadır. Balıkçılık gırgır teknelerinin dışında küçük çapta balıkçı tekneleri de yapılmaktadır.

26 İlçe ekonomisinde en büyük payı çay üretimi alır. Bunun yanında
balıkçılık, ticaret ve tarım da ekonomik kaynak yaratıcı işler olarak yapılmaktadır. İlçemizde toplam dekar arazinin dekarında çay üretimi yapılmakta ve bundan da yaklaşık olarak TL gelir elde edilmektedir, 510 dekarında sebze üretimi yapılmaktadır. 109 dekar mısır vb. tarımsal ürünler üretmek üzere ayrılmış olup, bölge halkı bu üretimi ticari amaçtan ziyade kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılmaktadır. Bölgemizde mevcut arazilerin dekarı ormanlık alan ve 533 dekarı da çayır ve otlak yeri olarak kullanılmaktadır. Ayrıca İlçemizde yıllık kivi üretimi 350 ton olup, çay üretimine alternatif olarak kivi üretimi ilçe halkı tarafında benimsenmiştir. Kivi üretiminden TL gelir elde edilmektedir.

27 PROJELERİMİZ Üretime geçmiş kivi,elma, turunçgil, likapa (yaban mersini),Trabzon hurması,siyah kokulu üzüm v.b bahçelerde üretimin daha verimli hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması için kurulu bahçelerde budama ,hastalıklarla mücadele ile ilgili olarak bilgi verilmiş olup; İlçe Müdürlüğümüzün yönlendirmesiyle kurulacak yeni tarım arazilerinin de bölgemize uyum sorununu aşmış çaydan farklı bu ürünler tercih edilerek birim alandan elde edilecek gelirin artırılması sağlanacaktır. Yerinde budama yapılarak çiftçilerin yanlış budamadan kaynaklanan üretim kaybının oluşmaması sağlanacaktır.Mısır,domates,patlıcan gibi fide ve tohumla üretimi sağlanan tarım ürünlerinde de kaliteli tohum ve aşılı fide kullanılarak verimliliğin artırılmasına çalışılacaktır.Hatalı gübre kullanımını azaltmak amacıyla tarım arazilerinde toprak analizin yaygınlaştırılarak gerekli miktarda ve gereken gübrenin kullanımıyla gereksiz gübre kullanımıyla oluşan maddi kayıpların azaltılması hedeflenmektedir.İleri safhalarda da organik gübrenin kullanımının artırılması düşünülmektedir. DOKAP kapsamında 2011 yılında 23 çiftçimize 1 da alanda kivi bahçeleri kurulması amacıyla her birine 50 adet kivi fidesi ve 60 adet kivi direği dağıtılmış olup, 23 çiftçinin arazileri yerinde görülerek proje hakkında bilgi verilmiştir, dikim periyodu beklenmektedir yılında da projenin başarıyla sürdürülmesi hedeflenmektedir.

28 2011 Yılı Desteklemeleri Her yıl ÇKS&DGD projesi kapsamında çiftçilerimiz kayıt altına alınmakta, mevcut alan bazında destekleme yapılmaktadır. 635 işletmeye 9635 da alan için TL destekleme yapılmıştır. 82 işletmeye 314 da alan için TL Fındık alan bazlı destekleme yapılmıştır. Yıllık yavru alabalık üretimi adet olup TL destekleme yapılmıştır. Yıllık kovan desteklemesi 1979 kovana TL destekleme yapılmıştır. Yıllık porsiyonluk alabalık üretimi 60,250 ton olup TL destekleme yapılmıştır. 2011 yılında 635 çiftçimizin başvuru yaptığı Mazot Gübre Desteği, Aktif Arılık Kovan Desteklemesi ve Su Ürünleri Desteklemeleri 2012 yılında da devam edecektir.

29 ŞEY (Şartlı Eğitim Yrd.) ŞSY (şartlı Sağlık Yrd.)
SOSYAL YARDIMLAŞMA Ve DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI 2011 YILI PAZAR SYDV BAŞKANLIĞI YARDIM ENVANTER 2011 YARDIMLARI KİŞİ SAYISI YARDIM MİKTARI (TL) NAKDİ 555 ,00 TL BARINMA 36 46.554,00 TL NAKDİ GIDA 313 58.800,00 TL KÖMÜR (800 Ton) 800 ,00 TL PROJE 1 23.706,00 TL EĞİTİM 229 54.105,00 TL SAĞLIK 25 9.100,00 TL ŞEY (Şartlı Eğitim Yrd.) 4469 ,00 TL ŞSY (şartlı Sağlık Yrd.) 359 39.490,00 TL TOPLAM 6787 ,00 TL

30 2. SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ
PROJE DETAYI PROJE TÜRÜ FAYDA SAHİBİ SAYISI MALİYETİ 2. SÜT SIĞIRCILIĞI PROJESİ 2 23.706,00 TL TOPLAM

31 PAZAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Pazar Orman İşletme Müdürlüğü tarihinde kurulmuş olup, yılında teşkilatlanan Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Pazar Orman İşletme Müdürlüğü'nün merkezi, Rize İli Pazar İlçesi Kirazlık Mahallesi'dir. İşletmeye Bağlı Şeflikler: Orman İşletme Şeflikleri 4 adet olup, Şeflikler Pazar, Ardeşen, Fındıklı ve Çamlıhemşin şeflikleridir. Hemşin İlçesi Pazar Orman İşletme Şefliği'ne bağlıdır. İşletmeye Bağlı İlçeler: İşletme Müdürlüğü'ne 5 ilçe bağlı olup bunlar, Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Çamlıhemşin ve Hemşin İlçeleri'dir.

32 KÖYLER Kaymakamlığımıza bağlı 50 köy bulunmaktadır. Köylerimizle ulaşım kısmen beton ve asfalt, kısmen stabilize yollarla sağlanmaktadır. İlçemize bağlı köylerin toplam yol ağı uzunluğu yaklaşık 661 km olup; bunun 11 km.si asfalt, 290 km.si beton (yaklaşık %50’si bozuk beton), 138 km.si stabilize, 142 km.si tesviye, 80 km.si ham yol niteliğindedir.

33 Su kaynakları bakımından oldukça zengin olan ilçemiz köylerinde devlet imkânlarıyla yapılan içme suyu tesislerinin yanında, vatandaşlarımızın kendi imkânlarıyla yaptığı tesislerde bulunmaktadır İlçeye bağlı 50 köyde de içme suyu tesisi bulunmakla birlikte, bir kısmı yetersizdir. Tüm köylerimizin ve bağlılarının elektrik ve telefon şebekeleri mevcuttur. Mevsim koşullarından kaynaklı kısa süreli kesintiler dışında, elektrik ve telefon hatlarından kaynaklı sorun yaşanmamaktadır. Köylerimizin tamamında kadastro çalışmaları tamamlanmıştır.

34 ASAYİŞ DURUMU İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI: Personel Durumu Statü Kadro
Mevcut İhtiyaç Karşılama Oranı (%) Subay 1 - 100 Astsubay 8 Uzman J. 18 13 3 88 Erb. / Er 59 29 30 57 Toplam 84 61 23 80

35 İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Polis sorumluluk bölgesi nüfusu dir. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz sorumluluk Bölgesinde;   1 Yüksek Okul, 2 Lise, 1 İmam Hatip Lisesi, 3 Meslek Lisesi, 5 İlköğretim okulu, 6 Anaokulu, 1 Halk kütüphanesi, 3 Özel dershane ve 2 Öğrenci yurdu bulunmaktadır. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu yerli halktan oluşmakla birlikte, çay hasat zamanlarında ve inşaat sezonunda, özellikle Doğu Anadolu bölgemizden çalışmak amacıyla çok sayıda işçi gelmektedir. Bu kişilerin bu güne kadar herhangi bir siyasi faaliyet yürüttüklerine rastlanmamıştır. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz Kadrosunda; Emniyet Müdürü : 1 Baş komiser : 2 Kom.Yrd. : - Polis Memuru : 56 Teknisyen yardımcısı : 2 TOPLAM : 61 Personel ile hizmet yürütülmektedir. Genel Mevcut: 61 Gayri Mevcut:3 Hazır Mevcut: 58 Bay Pol. Memuru: 52 Bayan Pol. Memuru: 4

36 ÇAY FABRİKALARI İlçemiz sınırları içerisinde Çay-Kur bünyesinde 3 ,özel sektöre ait 11 tane olmak üzere toplam 14 çay fabrikası bulunmaktadır. Çay-Kur: 1-Pazar Çay Fbr. 2-Melyat Çay Fbr. 3-Kirazlık Çay Fbr. Özel Çay Fabrikaları: Arı Çay Fbr. (25 Ton /Gün) Çevik Çay Fbr. (25 Ton /Gün) Dosan Çay Fbr. (25 Ton /Gün) Of Çay Fbr. (200 Ton /Gün) Oksan Gıda Çay Fbr. (25 Ton / Gün) Bey Çay Fbr.(20 Ton /Gün) 7) Ulusoy Çay Fbr.(25 Ton / Gün 8) Sultan Çay Fbr.(25 Ton / Gün) 9) Doğuş Çay Fbr.(550 Ton/Gün) 10) Lipton Çay Fbr.(250 Ton/Gün) 11) Kadir Çay Fbr. (25 Ton/Gün)

37 PAZAR ÇAY FABRİKASI GENEL BİLGİLER Kapasitesi (Ton/Gün) 150 İmalat Sistemi Ortodoks Arsa Alanı (m²) 44.166 Kapalı Alan (m²) 22.606 Çaylık Alan (Dekar) 21.980 Ünitemize bağlı 8802 adet üretici, 93 adet alım yeri bulunmaktadır.

38 KİRAZLIK ÇAY FABRİKASI
Kapasitesi (Ton/Gün) 135 İmalat Sistemi Ortodoks Arsa Alanı (m²) 12.382 Kapalı Alan (m²) 19.397 Çaylık Alan (Dekar) 20.487 Ünitemize bağlı 7682 adet üretici, 78 adet alım yeri bulunmaktadır.

39 Melyat Çay Fabrikası GENEL BİLGİLER Kapasitesi (Ton / Gün) 150
İmalat Sistemi Ortodoks Arsa Alanı (m²)  31.385 Kapalı Alan (m²) 20.508 Çaylık Alan (Dekar) 21.951 Ünitemize bağlı 7329 adet üretici, 76 adet alım yeri bulunmaktadır.

40 KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
Pazar Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığına KÖYDES programı kapsamında ,00 TL ve İl özel İdaresince ,00 TL olmak üzere ,00 TL ödenek tahsisi yapılmıştır. Tahsis edilen bu ödeneklerle gerek açık ihale usulü gerekse doğrudan temin usulü ile projelere hayata geçirilmiştir. Yukarıda bahsedilen ihaleler ile ilgili çalışmalar program doğrultusunda normal sürelerinde tamamı bitirilmiştir.

41 KÖYDES yılı kapsamında ilçemizde mevcut 50 köyümüzünde istifade edeceği metre yol betonlaması yapılmış, Bu betonlamalar için ,00 TL harcanmıştır.

42 Yine yıllarında devlet vatandaş işbirliği çerçevesinde sağlanan köy katkılarıyla metre yol betonlaması yapılmıştır.

43

44 yıllarında KÖYDES kapsamında 6050 ton köy katkılarıyla 4350 ton olmak üzere toplam ton yol asfalt kaplama inşası gerçekleştirilmiştir.

45 İlçemizde içme suyu projeleri kapsamında yeni tesis, tesis geliştirme ve bakım onarım olmak üzere 17 köyümüzün istifade edeceği 4 adet 30 tonluk depo, 11 köyün istifade ettiği grup İçme Suyu kapsamında menba bakım onarım ver iyileştirme inşaatı gerçekleştirilmiştir

46 yılları içerisinde Taş, Kum ve çimento ihtiyacı Birliğimizce karşılanıp işçiliği vatandaşa ait olmak üzere toplam m³ taş ve perde beton duvar inşa edilmiştir.

47

48 İlçemizin köy yolları dar ve standartların altında olmasından dolayı ulaşımda aksamalar yaşanmakta can ve mal güvenliği açısından tehlike arz etmekte iken, 3,855,120 TL harcanarak 164 km lik yol ağı genişletilerek standartlara uygun hale getirilmiş ilçemize bağlı 50 köyünde ulaşımında büyük rahatlık sağlamıştır.

49 yılı KÖYDES yatırımlarında, yatırım yapılan köylerimizden katkı payı olarak ,00 TL nakdi ve ,00 TL işçilik olmak üzere ,00 TL katkı sağlamışlardır.

50 YATIRIMLAR VE İHTİYAÇLAR:
1-Hükümet Konağı Projesi: Hali hazırda Hükümet Konağı olarak kullanılmakta olan Özel İdareye ait bina ihtiyaca cevap vermemekte, yeni Hükümet Konağı yapımı 2012 yılı yatırım programına alınarak gerekli ödenek tahsis edilmiş, İl Özel İdaresince proje ve ihale çalışmaları devam ettirilmektedir. 2-Yan Yol Projesi: Pazar ilçe merkezinde şehir içi ulaşımı sağlayan yol ihtiyaca cevap verememektedir, Alınan tüm trafik tedbirlerine rağmen trafik akışı yeterli düzeyde ve güvenlikte sağlanamamaktadır, Sahil yolu ile ilçenin birleştiği noktada ilçe girişinden çıkışına kadar gidiş geliş asgari tek şeritli yan yolun yapılması trafiği rahatlatacağı gibi ilçenin güvenliğine, ticaretine ve kent dokusunu dönüşümüne olumlu katkı sağlayacaktır. Bu amaçla kısmen çalışmalar yapılmış ve tamamlanmış, standart olmasa da bir yan yol oluşturulmuştur. Ancak sağlıklı ve fonksiyonel yolun oluşturulabilmesi için yan yola sahil yolundan giriş verilmesi, askeri gazinonun önündeki imar yolunun açılması ve imara aykırı bazı yapıların kaldırılması gerekmektedir. Bu hususta Kaymakamlığımız ve Belediyece gerekli yazışmalar ve girişimler yapılmaktadır.

51 3-Sekiz Derslikli Okul Projesi: İlçemizde derslik başına düşen öğrenci sayısı standartlara uygun olmakla birlikte fiiliyatta merkezdeki bazı okullarımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı standartların bir hayli üzerindedir. Nüfusun yoğun olduğu Pazar Mahallesinde eski cezaevinin olduğu yerde 8 derslikli ilköğretim okulunun yapımına başlanmış, eğitim öğretim döneminde tamamlanarak hizmete girecek ve ilçe merkezindeki ilköğretim okullarındaki derslik sorunu da çözülmüş olacaktır 4-Endüstri Meslek Lisesi Projesi: Kirazlık Mahallesinde Meslek Yüksek Okulunun bitişiğinde bulunan Endüstri Meslek Lisesi derslik ve atölye sayısıyla öğrenci ve bölümlerin ihtiyacını karşılamamakta, hatta bazı bölümler fiziki mekan yetersizliğinden açılamamaktadır. Bu maçla 2012 yatırım programına Endüstri Meslek Lisesinin yapımı alınmış, Kocaköprü Köyünde tahsis edilen arsa da yeni Endüstri Meslek Lisesinin yapımı Rize İl Özel İdaresinde ihale aşamasındadır eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi düşünülen yeni bina tamamlandığında mevcut eski bina Pazar Meslek Yüksek Okulu ve açılacak olan Doğa Bilimleri ve Ziraat Fakültesinin kampüs alnına katılacaktır.

52 5-200 Kişi Kapasiteli Erkek Öğrenci Yurdu İnşaatı: Yüksek Öğrenim öğrencileri için ihtiyaç duyulan 200 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdunun yapılması amacıyla Kirazlık Mahallesi Katori mevkiindeki Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne tahsisli m² alan Rize Üniversitesi tahsis edilerek söz konusu yurdun inşası uygun olacaktır. 6- Meslek Yüksek Okulu Kampus Alanının Genişletilmesi Projesi: Pazar Meslek Yüksek Okulunun bulunduğu kampus alanı bugün için ihtiyaçlara cevap verse de yüksek okulun gelişimi ve açılacak olan yeni Doğa Bilimleri ve Ziraat Fakültesinin kurulabileceği ve gelişebileceği uygun büyüklükte kampus alnının oluşturulması için mevcut yerleşkenin bitişiğindeki son derece elverişli ve bugün için üzerinde bina bulunmayan arazilerin Rize Üniversitesince kamulaştırılarak kampus alnına ilavesi stratejik bir öneme sahiptir.

53 7-Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimleri Poliklinikleri İnşaatı: Mevcut Toplum Sağlığı Merkezi ilçe merkezinden kopuk ve ulaşımı güç bir yerdedir. Aile hekimlerinin poliklinikleri de dağınık ve standartlardan uzak bir yapıdadır. Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimleri Polikliniklerinin A tipi standartlara kavuşturup Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimlerinin aynı binada hizmet vermesine olanak sağlayacak şekilde yapılandırılması için eski belediye hizmet binası Pazar Belediyesince Sağlık bakanlığına süresiz tahsis edilmiş, Pazar Belediye Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında gerekli protokoller imzalanmıştır. Onarım ve tadilat projesi hazır olan binanın ödenek tahsisi ile beraber yapımına başlanacaktır. 8- Köy Altyapısına Yönelik yatırımlar: 2012 yılı İl Genel Meclisince içme suları yılı ilan edilmiş ve köy içme sularının yeterli ve standart hale getirilmesine yönelik çalışmalar önceliğe alınmıştır. Bu kapsamda ilçemizde içme suyu tesislerinin eksikleri ve yapılması gerekenler tespit edilmiş, bu kapsamda ,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Yine 2012 yılı KÖYDES ödenekleri yol genişletme çalışmalarında kullanılacağından yol genişletmeler sonucu ihtiyaç duyulan acil duvar yapımlarında kullanılmak üzere ,00 TL daha ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır.

54 9-Kirazlık ve Pazar Çay Fabrikalarının Taşınması: Pazar ilçe merkezi doğuya, Güzelyalı Mahallesi, Ocak ve Hamidiye köylerine doğru gelişmektedir. İlçe merkezi ile gelişim bölgesinin tam ortasında yer alan ÇAYKUR Pazar ve Kirazlık Çay Fabrikaları ilçenin bütüncül gelişimini engellemekte, ilçe merkeziyle gelişim bölgeleri arasında kopukluğa, trafik sıkışıklığına ve çevre kirliliğine yol açmaktadır. Geçmişte ilçe merkezine uzakta yer almasına karşın şehrin gelişimiyle ilçe merkezinde kalan fabrikaların TOKİ ile yapılacak protokolle Kocaköprü köyündeki ÇAYKUR’un arsasında daha modern ve yüksek kapasitede yapılacak fabrikalara taşınarak mevcut fabrikaların bulunduğu yerde konut, park rekreasyon alanı yapılması, keskin ve şehri bölen virajın da kesilerek o bölgedeki sıkışıklığın ve kopukluğun kaldırılması yerinde olacaktır.

55 10-Kız Meslek Lisesi Yapımı: Mevcut Kız Meslek lisesi binası ve konumu itibariyle ihtiyaca cevap verememektedir. Eski Pazar Devlet Hastanesinin yıkılarak, arsasının Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilerek ihtiyaca cevap verecek büyüklükte yeni bir kız meslek lisesinin binasının yapılması, kız meslek lisesinin bulunduğu mevcut binaya da sağlık meslek lisesinin taşınması uygun olacaktır. Arz ederim.


"T.C. PAZAR KAYMAKAMLIĞI PAZAR 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları