Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL BEYKENT OKULLARI 12. IB GÜNÜ PYP UYGULAMA ÖRNEĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL BEYKENT OKULLARI 12. IB GÜNÜ PYP UYGULAMA ÖRNEĞİ"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL BEYKENT OKULLARI 12. IB GÜNÜ PYP UYGULAMA ÖRNEĞİ
«DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ» SUNUM ARZU SARICA

2 ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ
SUNUM SÜRESİ 40 Dakika ÜNİTE TANITIMI ÜNİTE ETKİNLİKLERİ ETKİNLİK GÖRSELLERİ ÖĞRENCİ SORULARI ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

3 DÜNYA’NIN İŞLEYİŞİ Doğa ve kanunları hakkında sorgulama;
(fiziksel ve biyolojik) doğa ile insan toplumları arasındaki etkileşim, insanların bilim ilkelerinden anladıklarını nasıl kullandıkları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

4 ANA FİKİR: Binaların ve yapıların tasarımı, çevresel faktörlere, yaratıcılığa ve mevcut malzemelere bağlıdır. Anahtar Kavramlar: Şekil, işlev, bağlantı. Bağlantılı Kavramlar: Tasarım, teknoloji, sürdürülebilirlik. SORGULAMA HATLARI: Bir yapı inşa ederken dikkate alınması gereken hususlar. Bina ve yapıların çevre üzerindeki etkisi. Yerel mimari ve bu mimarinin topluluğun ihtiyaçlarıyla ve malzemelerin erişilebilirliğiyle olan bağlantısı.

5 DİSİPLİNLERÜSTÜ BECERİLER SOSYAL BECERİLER
SOSYAL BECERİLER Sorumluğu Kabul Etme, İşbirliği Yapma Araştırma Becerileri Gözlem Yapma, Planlama,   Özyönetim Becerileri Organizasyon, Zaman Yönetimi   Düşünme Becerileri Sentez, Bilgi Edinme İletişim Becerileri Sunma

6 ÖĞRENEN PROFİLİ Sorgulayan Yapıların, bulundukları yere ve mevcut malzemelere göre değişimi ve bulundukları çevreyi nasıl değiştirdiği konularında sorgulama yaparlar. Evlerin yapıldığı zaman ve yere göre nasıl değişiklik gösterdiği ile ilgili doğal meraklarını geliştirirler. Binaların yapımında kullanılan farklı malzemeler ile ilgili sorgulama ve araştırma yürütme için gerekli becerileri kazanırlar ve öğrenmede bağımsızdırlar. Etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve bu öğrenme merakı ömür boyu sürer. Bilgili: Evlerin, yapıldığı zaman ve yere göre nasıl değişiklik gösterdiği, neden farklı malzemelerle yapıldığı, çevreyi olumsuz etkilemeyecek, bulunduğu yere değer katacak sürdürülebilir bina ve yapı tasarımları ilgili fikirleri ve sorunları araştırırlar. Böylelikle, bu konular hakkında derin bir bilgi birikimine ve anlayışa sahip olurlar.

7 TUTUMLAR İşbirliği: Grup olarak yaptıkları etkinliklerde işbirliği yapmak, gerektiği zaman lider olmak veya lideri takip etmek. Yaratıcılık: Yaptığı çalışmalarda, ortaya konan problemlere yaklaşımda ve düşüncelerinde yaratıcı olmak. Merak: Ön bilgilerini geliştirmek için başlattığı sorgulamalarda, yapıların tasarımı, kullanılan malzemeler ve bunlar arasındaki bağlantı ile bina ve yapıların çevreye etkileri hakkında meraklı olmak.

8 1.Sorgulama Hattı: Öğretmen Soruları
Bina, yapı ve inşaat denince neler anlıyorsunuz? İlk insanlar barınmak için nereleri seçmişler? İnsanlar neden binalar yapar? Bir binanın yapımında kimler görev alır? Yeni bir bina yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Doğa olayları binaları etkiler mi? Evinizin özellikleri nelerdir? Evler olmasaydı ne gibi sorunlarla karşılaşırdınız? Evlerin yapımında teknolojiyi nasıl kullanabiliriz? Akıllı ev nasıl olabilir?

9 2.Sorgulama Hattı: Evinizin çevresinde neler var?
Evinizin çevresinde neleri değiştirmek isterdiniz? Yapılar, bulundukları çevreyi nasıl değiştirir? Farklı yapıların çevre üzerinde ne gibi olumsuz etkileri vardır? Çevreye zarar vermeyecek, ona değer katacak bir yapı nasıl olmalıdır? «Binaların Çevre Üzerindeki Etkisi» kuş bakışı, cephe bakışı, solucan bakış, hangisi ile net görünür?

10 3.Sorgulama Hattı: Tüm yapılar aynı türde midir?
Evleri birbirinden ayıran özellikler nelerdir? Ülkemizdeki tüm evler aynı şekilde mi tasarlanmıştır? Bir evin, bulunduğu yerle arasında nasıl bir bağlantı vardır? Yapıların birbirinden farklı olmasının nedenleri neler olabilir? Aile büyükleriniz ne tür evlerde yaşamışlar? Geçmişten günümüze evlerde ne gibi değişiklikler olmuştur? Ne tür bir evde yaşamak isterdin? Hangi malzemelerden, ne amaçlı yapılmışlardı?

11 KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER
KAYNAKLAR KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLER Öğrenci Kaynakları: Farklı büyüklüklerde ve sayılarda çeşitli kutular (geometrik cisim kutuları), el işi kağıtları, renkli kağıtlar ve kartonlar, eski gazete kağıtları, renkli boya kalemleri, makas, boncuk ve pullar, yapıştırıcı, ev yapımında kullanılan temsili materyaller (tahta parçaları, ufak taş parçacıkları, süpürge veya saz, saman parçaları, vb.), kibrit çöpleri veya kürdan, Hayat Bilgisi-Türkçe-Matematik ders ve kaynak kitapları, masal kitapları, “Bir Şehrin Hikayesi” okuma kitabı, Öğretmen Kaynakları: Bilgisayar, ansiklopediler, projeksiyon, tutkal, Hayat Bilgisi-Türkçe-Matematik ders ve kaynak kitapları, yapı inşası konusunda yetkili bir kişi (inşaat mühendisi veya mimar gibi), kum, su, çakıl taşı, çimento, alçı, demir, karıştırma kabı, farklı yörelere ait ev maketleri ve görselleri, müzik CD leri, fotoğraf makinesi, kamera, renkli kartonlar ve kalemler, ev yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, 3 boyutlu ev maketleri,

12 Film-Cd-Animasyon-Video- İnteraktif Oyun:
(google earth) (bina oluşturma oyunu) (ağaç ev oyunu çıktı alınabiliyor.) (ağaç ev yapımı) (ytong ev yapımı) (Ameriken ev yapımı) (ev yapım -animasyon) (ev yapımında kullanılan malzemelerin yapılışı)

13 HAYAT BİLGİSİ ÜNİTE ETKİNLİKLERİ 1.SORGULAMA HATTI
Bir yapı inşa ederken dikkate alınması gereken hususlar HAYAT BİLGİSİ   ETKİNLİK 1: “ Dayanıklı Binaların Tasarımı” Öğretmen tarafından sınıfa getirilen tuğla, demir, taş, kiremit, çimento, kum vb. malzemeler, kümelere dağıtılarak öğrencilerden bunları dokunarak incelemeleri istenir. Bu malzemelerin hangi amaçla biraraya getirilebileceği sorgulanarak, bir yapının inşaatında kullanıldığı sonucuna varmaları beklenir. “Bir yapı inşa ederken hangi malzemeler kullanılır?” sorusu defterlere yazılır, panoya asılır, cevaplanır. Bu malzemelerin binanın sağlamlığındaki rolü tartışılır. Bir inşaat sırasında bu malzemelerin yeterli kullanılmadığı veye yanlış kullanıldığında karşılaşabileceğimiz sorunlar tartışılır. Sınıf içindeki kolon ve kirişler belirlenerek üzerlerine farklı renklerdeki büyük etiketler yapıştırılır. Öğrenciler dört gruba ayrılarak, bu malzemelerin sağlamlığını test edebilmek için bir deney yaparlar. Deney sırasında İşbirliği Tutumu eşliğinde, Gözlem ve Sentez Becerilerini sergilemeleri beklenir. Gruplar, farklı eşleştirmelerle ve farklı oranlarda bir araya getirerek oluşturdukları su, kum, çakıl, çimento ve demir karışımlarını kalıplara dökerler. Donmaya bırakılan kalıplar daha sonra incelenerek sağlamlıkları test edilir. Sonunda “Siz bir ev yapıyor olsaydınız, hangi malzemeleri kullanırdınız? Sorusu defterlere yazılarak cevaplanır. Etkinlik sırasında ve sonunda deney formu doldurulur. Bir yapıyı ayakta tutan temel malzemelerin yanında, yalıtım ve sürdürülebilirlik adına neler yapılabileceği de sorgulanmış olur. Etkinlik sonunda öğrencilerin, bir yapıyı ayakta tutan temel malzemeler hakkında Bilgili Öğrenenler olmaları hedeflenmiştir. MEB KAZANIMLARI: C Geçmişten günümüze binalarda ne gibi değişiklikler olduğunu araştırır ve açıklar. PYP KAZANIMLARI: Fen Bilgisi Kazanımları Binaların ve diğer yapıların nasıl ayakta durduğunu araştırmak (örneğin direkler, dayanma ayakları, profil kirişler) DEĞERLENDİRME: Deney Gözlem Formu

14 ETKİNLİK 2: “ Binalarımızı Nerelere Yapmalıyız?”
Binaların yapımında kullanılan malzemeleri öğrenen öğrencilere, “Dayanıklı yapılar oluşturmak için bunlar yeterli midir? Başka nelere dikkat etmeliyiz?” soruları yöneltilir. Gelen cevapların ardından, çığ, sel, deprem vb. doğal afetlerden olumsuz etkilenmiş bina görselleri gösterilir, sebepleri üzerine beyin fırtınası yapılır. Öğrenciler, yeryüzündeki doğal afetleri, sebep ve sonuçlarını, alınacak önlemleri ve yapılar üzerindeki etkilerini Sorgulayan Öğrenenler olurlar. Bildikleri doğal afetlerin isimlerini yazarak “Ne Biliyorum?” köşesine asarlar. “Ne öğrenmek istiyorum?” bölümünde doğal afetler ile ilgili bilmedikleri, merak ettikleri soruları oluştururlar. (Bu iki bölüm için oluşturulan sorular ve verilen cevaplar defterlere de yazılır.) Ayrıca “Deprem esnasında neler yapmalıyız? “ “Deprem nasıl oluşur?” sorularının cevapları aranır. Deprem çantaları hazırlanır, deprem tatbikatı yaptırılır. Doğal afetlerin binalar üzerindeki etkileri nelerdir? Sorusuyla beyin fırtınası yapılarak, doğal afetlerin binalar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilir, bu konuda Bilgili Öğrenenler olurlar. Yakın zamanda meydana gelen doğal afetleri ve bunların binalar üzerindeki etkilerini çeşitli kaynaklardan araştırarak, basılı ve görsel materyaller getirip Sunma Becerilerini sergileyerek sınıfa sunmaları istenir. Erozyonun zararları, binalar üzerindeki olumsuz etkileri, alınacak önlemler ve mücadele yöntemleri üzerinde durulur, Tema Vakfı’nın erozyon ile ilgili belgeseli izletilir. Çığ ve selden etkilenmiş ev görselleri incelenerek, “Bu binaların, çığ ve selden zarar görmemesi için neler yapılabilirdi?” sorusu cevaplanır, ilgili etkinlik kağıdı yaptırılır. Şişli Bilim Merkezi’ne gezi düzenlenerek deprem eğitimi alınır. MEB KAZANIMLARI: B.2.7. Ülkemizde meydana gelen doğal afetlere örnekler vererek, afetlerin yaşanmasında doğanın ve insanların rolü olduğunu kavrar ve bunlardan korunma yollarını keşfeder. C Başka ülkelerde, doğal afetlere karşı alınan önlemleri araştırır ve ülkemizde alınan önlemlerle karşılaştırır. PYP KAZANIMLARI: Sosyal Bilgiler Kazanımları Doğal ortamla ilişkili olarak çeşitli yerlerdeki yapıların tasarımını karşılaştırmak Çeşitli yerlerdeki yapıların tasarımlarını etkileyen coğrafi ve çevresel faktörleri belirlemek DEĞERLENDİRME: Öğretmen Gözlem Formu

15 ETKİNLİK 1: “ Herkes Kendi Sırasına”
TÜRKÇE ETKİNLİK 1: “ Herkes Kendi Sırasına” “Bina, yapı, inşaat” kelimeleri tahtaya yazılır. Ön bilgilerinden hareketle anlamlarını tahmin etmeleri ve postitlere yazarak KVL tablosundaki “Ne Biliyorum?” köşesindeki uygun bölüme yapıştırırlar. Daha sonra bu sözcüklerin anlamları sözlükten bulunarak defterlere yazılır ve cümle içinde kullandırılır. “Bir yapı nasıl inşa edilir?” sorusu yöneltilir, verilen yanıtlar önceden şeritler halinde kesilerek hazırlanmış kartonlara büyük olarak yazılır. Daha sonra öğrencilerin, karışık olarak verilen bu yanıtları oluş sırasına göre sıralamaları istenir. Yazılarında, “önce, sonra, daha sonra, vb.” kelimeleri kullanmaları beklenir. Bir binanın yapım aşamalarını anlatan sıralama sınıftaki panoda sergilenir. Bu konuda merak ettiklerini postitlere yazarak KVL Tablosunun “Ne Öğrenmek İstiyorum?” köşesine yapıştırırlar. Olayları oluş sırasına göre sırala ile ilgili farklı çalışmalar, ders ve kaynak kitaplardan da yaptırılır. Binaların yapım aşamaları ve kullanılan malzemeler ile ilgili bilgi vermesi için sınıfa bir inşaat mühendisi davet edilir. Sunum öncesinde dinleme kuralları hatırlatılır ve gerekli yerleri not almaları istenir. Konuğun yaptığı bilgilendirici sunumu dikkatle izlemesi ve sunumun ardından merak ettiklerini, Merak Tutumu sergileyerek sormaları için fırsat verilir. Sunum sonrası sınıfa dönüldüğünde, aldıkları notları ve ilgilerini en çok çeken bilgileri birbirleri ile paylaşırlar, Bilgili Öğrenenler olmaları ve Düşünme Becerilerinden Bilgi Edinme Becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. Öğrendiklerini yazdıkları postitleri, KVL Tablosundaki “Neler Öğrendim?” köşesine yerleştirirler. Sorgulama hattı boyunca edindikleri bilgi ve pyp öğelerinin ölçülebilmesi için hazırlanan değerlendirme formunu doldururlar.

16 MEB KAZANIMLARI: Dinleme 1. Dinleme Kurallarını Uygulama
1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. 2. Dinlediğini Anlama 1. Dinlediğini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır. 2. Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır. 5. Dinlediklerini zihninde canlandırır 14. Konuşmacı, konuşma ortamı ve konuşma içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. 21. Dinlediği konulara ilişkin sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. 22. Dinlediklerini başkalarıyla paylaşır. 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Dinleme 1. Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler/izler. Konuşma 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 3. Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 7. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 13. Bilgi edinmek amacıyla soru sorar. 4. Söz Varlığını Geliştirme 4. Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. Yazma 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 4. Olayları, oluş sırasına göre yazar. 14. Sorular yazar. 1. Görsel Okuma 5. Resim ve fotoğrafları yorumlar. DEĞERLENDİRME: “Neler öğrendim?” Değerlendirme Formu ile değerlendirilir.

17 ETKİNLİK 2: “Birlikte Hazırlıyoruz - Birlikte Sunuyoruz”
Öğrencilerden dört gruba ayrılarak, Hayat Bilgisi dersinde öğrendikleri doğal afetleri, binalar üzerindeki etkilerini ve alınabilecek önlemleri içeren bilgilendirici birer sunum hazırlamaları, sunumlarını görsellerle desteklemeleri istenir, İşbirliği Tutumu sergilemeleri beklenir. Sunumlarını hazırlarken, kütüphaneki farklı kaynaklardan, çevrelerindeki büyüklerinden de destek alabilecekleri hatırlatılır, iş bölümü yapmanın ve düzenli çalışma önemi vurgulanır. Yapılan grup çalışmasında öğrencilerin, Sorumluluğu Kabul Etme, Planlama, Sentez Ve Sunma Becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

18 MEB KAZANIMLARI: Konuşma 1. Konuşma Kurallarını Uygulama
1. Konuşmaya hazırlık yapar. 2. Dinleyicilerle göz teması kurar. 3. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur. 10. Konu dışına çıkmadan konuşur. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 1. Kendine güvenerek konuşur. 3. Öğrendiği yeni kelimeleri konuşmalarında kullanır. 4. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. 5. Konuşmalarında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir. 12. Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulanlara cevap verir. 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 2. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. 3. Topluluk önünde konuşur. Yazma 1. Yazma Kurallarını Uygulama 7. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 8. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 9. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 6. İş birliği yaparak yazar. 4. İnsan Hakları ve Vatandaşlık Kazanımları 1. İşbirliği yapmayı sever ve işbirliği için olanaklar sağlar. Görsel Okuma ve Sunu 2. Görsel Sunu 5. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. DEĞERLENDİRME: Grup Değerlendirme Formu

19 MATEMATİK ETKİNLİK 1: “Geometrik Cisimler: Yüzler- Köşeler- Ayrıtlar”
ETKİNLİK 1: “Geometrik Cisimler: Yüzler- Köşeler- Ayrıtlar” Derse giriş için “ Köşe Kapmaca” oyunu oynatılarak öğrencinin konuya ilgisi çekilir.” Neden bu oyunun adı köşe kapmacadır?” ,” Köşe nedir?” soruları ile öğrenciler konuşturulur. Konu hakkında genel bir fikir oluşturulur. Kitabımızdaki resimler inceletilerek öğrencilerin resimdeki eşyaları hangi geometrik cisimlere benzettikleri, evlerinde, çevrelerinde ve sınıfta bu geometrik cisimlere benzeyen başka eşyalar olup olmadığı sorulur. Çevremizden geometrik cisimlere benzeyen eşyalar seçilir. Sınıfa getirilen geometrik cisimler seti içindekilerini ve öğrencilerin getirdikleri legoları ve oyuncakları bir kule gibi üst üste dizmeleri istenir.” Hangi cisimlerle kule oluşturulabilir?”,” En yüksek kuleyi hangi cisimlerle oluşturdunuz?” , “ En üste hangi cismi yerleştirdiniz? Neden?” soruları sorulur.” Cisimlerin dizilebilmeleri için köşe ve ayrıta sahip olmaları arasında bir ilişki var mıdır?” sorusu ile öğrencilerin açıklama yapması istenir. Verilen cevaplar deftere yazdırılır. Bu cisimlerin isimleri kuleyi oluşturma sırasına göre alt alta yazmaları istenir. Öğrencilerin yazdıkları okutturulur. “KVL” tablosunu oluşturmak için “ Ne Biliyorum? , Ne Öğrenmek İstiyorum? “ çalışması yaptırılır. Sınıfa getirtilen küre, prizma biçimindeki kutular beyaz kağıtla kaplatılır. Kutuların yüzleri sarı boya ile boyattırılır. Ayrıtları kırmızı kalem ile çizdirilir. Köşeleri mavi kalem ile işaretlettirilir. Cisimlerin yüzleri, köşeleri ve ayrıtları karşılaştırılır ve listelenir. Cisimdeki “ ayrıt” kavramı ile geometrik şekillerdeki “ kenar” kavramı vurgulanır. ”Ayrıt” kavramının geometrik cisimlerde kullanıldığını kavramaları sağlanır. Örnek çalışmalar yaptırılır. “Küpün 12 ayrıtı vardır.” , “Kenar” düzlemsel şekillerde kullanılır.” , “Karenin 4 kenarı vardır.” Cisimlerin birbirleriyle karşılaştırmaları yaptırılarak bazı cisimler arasında farklılıklar olduğunu, kürenin köşe ve ayrıtının olmadığını keşfetmeleri sağlanır. Çeşitli kutuları renkli kağıtlarla kaplamaları istenir Bu kutularla ev modelleri oluşturmaları istenir.

20 MEB KAZANIMLARI: “Geometrik Cisimler ve Şekiller”
Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir. Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri gösterir. ” PYP KAZANIMLARI: Anlam oluştururken İki boyutlu ve üç boyutlu şekiller arasında ilişkiler olduğunu anlarlar. İki boyutlu ve üç boyutlu şekillerin diğer şekilleri birleştirerek ve /ya da birbirinden ayırarak oluşturulabileceğini anlarlar. Anlamı sembollere dönüştürürken Üç boyutlu ve iki boyutlu şekilleri sıralar, anlatır ve etiketlerler. İki boyutlu ve üç boyutlu şekiller arasındaki ilişkileri analiz edip anlatırlar. Geometrik kelime haznesi ve semboller kullanarak gerçek yaşam hakkındaki fikirlerini Sunalar. Örneğin, sözlü anlatım, çizme, modelleme, etiketleme. Yakın çevrelerindeki yolları, bölgeleri, konumları ve sınırları anlatarak, basit yönler oluşturup tanımlayacaklardır. Anlamayı uygulamaya yansıtırken İki boyutlu şekilleri anlatabilmek ve iki boyutlu şekillerle çalışabilmek için üç boyutlu şekiller hakkında bildiklerini analiz eder ve kullanırlar. Yakın çevrelerindeki yolları, bölgeleri, konumları ve sınırları anlatırken basit yönlendirmeleri yorumlar ve kullanır. DEĞERLENDİRME: ÖZ Değerlendirme Formu

21 ETKİNLİK 2: “Renkli Bölgeler” Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve İsimleri
Derse geometrik cisim setindeki cisimlerin isimleri sorularak giriş yapılır. Ders kitabımızdaki resim inceletilir ve resmin hangi geometrik cisimlerin yüzlerinden oluştuğu sorusu sorulur. Öğrencilerden bu cisimlerin yüzlerinden yararlanarak başka bir resim çizmeleri ve boyamaları istenir. “Nesneler ve Yüzleri” etkinliği ile prizmalarda farklı yüzlerin olduğu sezdirilir. Farklı her yüzü renkli kağıtlara çizip kesmeleri istenir. Kesilen yüzler dosya kağıdına yapıştırılır. Şekiller arasında gördüğü benzerlik ve farklılıklar açıklattırılır ve yazdırılır. Sınıfa getirilen geometrik cisimlere benzeyen eşyaların düz yüzleri dosya kağıdının üzerine konarak sınırlarını çizmeleri istenir. Çizilen şekillerin iç kısımları boyatılır. Elde edilen şekillerin isimleri altlarına yazdırılır. Şekiller arasındaki benzerlik ve farklılıklar yazdırılarak açıklatılır. Geometrik cisimlerin düz yüzeylerinin karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölge ve daire olarak isimlendirildiği bilgisi verilir. Kare ile karesel bölge, dikdöertgen ile dikdörtgensel bölge, üçgen ile üçgensel bölge, çember ile daire arasındaki benzerlik ve farklar sorulur. Verilen cevaplar yazdırılır.

22 Geometri MEB KAZANIMLARI:
3. Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizma modellerinin yüzleri ile silindir ve koni modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtir. PYP KAZANIMLARI: Şekil Ve Uzay İçin Öğrenme Baremi Anlam oluştururken İki boyutlu ve üç boyutlu şekiller arasında ilişkiler olduğunu anlarlar. İki boyutlu ve üç boyutlu şekillerin diğer şekilleri birleştirerek ve /ya da birbirinden ayırarak oluşturulabileceğini anlarlar. Anlamı sembollere dönüştürürken Üç boyutlu ve iki boyutlu şekilleri sıralar, anlatır ve etiketlerler. İki boyutlu ve üç boyutlu şekiller arasındaki ilişkileri analiz edip anlatırlar. Geometrik kelime haznesi ve semboller kullanarak gerçek yaşam hakkındaki fikirlerini Sunalar. Örneğin, sözlü anlatım, çizme, modelleme, etiketleme. Yakın çevrelerindeki yolları, bölgeleri, konumları ve sınırları anlatarak, basit yönler oluşturup tanımlayacaklardır. Anlamayı uygulamaya yansıtırken İki boyutlu şekilleri anlatabilmek ve iki boyutlu şekillerle çalışabilmek için üç boyutlu şekiller hakkında bildiklerini analiz eder ve kullanırlar. Yakın çevrelerindeki yolları, bölgeleri, konumları ve sınırları anlatırken basit yönlendirmeleri yorumlar ve kullanır. DEĞERLENDİRME: Öğretmen Gözlemi

23 2.SORGULAMA HATTI HAYAT BİLGİSİ ETKİNLİK 3: “ Çevremizdeki Yapılar”
Bina ve yapıların çevre üzerindeki etkisi HAYAT BİLGİSİ ETKİNLİK 3: “ Çevremizdeki Yapılar” “Çevrenize baktığınızda neler görüyorsunuz?” sorusu panoya yazılır ve öğrenciler kümelerindeki arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunduktan sonra gördüklerini resimleyerek çevresine yerleştirirler. Daha sonra, tüm bunlar yokken burasının nasıl göründüğünü, çevrede neler olduğunu resimlemeleri istenir ve panoya yan yana asılır. Farklı binaların inşası ile birlikte yollar, araba ve oyun park alanları, kaldırımlar, bahçeler vb. yapılara da ihtiyaç duyulduğunu fark etmeleri beklenir. Okulumuzun çevresinde bir yürüyüş yapılarak gördükleri yapıları not ederler. Gözlem Becerilerinin gelişimi hedeflenmiştir. Sınıfa dönüldüğünde gördüklerini, daha önceden öğrendikleri yön kavramlarını kullanarak anlatırlar. (Okulun doğusunda ……, yolun sonundan sağa dönünce….vb.) Google Earth üzerinden bulunduğumuz bölge görüntüleri izlenir. “Kroki ve kuş bakışı” sözcüklerinin anlamını öğrenilir, çeşitli kroki örnekleri incelenir. Sınıfımızın krokisi yapılır ve kroki üzerinde oturdukları sırayı bularak uygun şekilde tarif eder, defterine yazarlar. Ders kitaplarındaki çalışmalar tamamlanır. Öğretmen tarafından hazırlanan, okulumuz ve çevresine ait kroki çalışma kağıdı tamamlanır. Yaşadıkları yerin görüntülerini Google Earth üzerinden velileri ile incelerler ve evlerinin çevresini gösteren krokileri oluştururlar. Okulumuzun çevresini güzelleştirmek için neler yapılabileceği ile ilgili beyin fırtınası yapılır. Ders kitabından, konuyla ilgili çalışma yapılır. Etkinlik sonunda öğrendiklerini postitlere yazarak “Neler öğrendim?” köşesine yerleştirirler, Bilgili Öğrenenler olurlar.

24 MEB KAZANIMLARI: A.2.4. Sınıfının ve sırasının yerini şekil çizerek gösterir. A Okulu ve çevresini korumak için alternatifler üretir. PYP KAZANIMLARI: Fen Bilgisi Kazanımları Doğal ortama yapıların etkisi üzerine eleştiri yapmak Sosyal Bilgiler Kazanımları DEĞERLENDİRME: Öz Değerlendirme Formu

25 TÜRKÇE ETKİNLİK 3: “Benim Gözümden”
ETKİNLİK 3: “Benim Gözümden” Hayat Bilgisi dersi ile eş zamanlı olarak, iki kişilik gruplar şeklinde, okulun çevresiyle ilgili yol tarifi konulu, karşılıklı konuşmalardan oluşan birer senaryo yazarlar ve canlandırırlar. Senaryolarını oluştururken, Yaratıcılık Tutumu yanında İşbirliği ve Planlama Becerilerini de geliştirmiş olurlar. Çalışmanın sonunda Akran Değerlendirmesi ile grup arkadaşını değerlendirir. Hayat Bilgisi dersinde gözlemledikleri ev ve okullarının çevresindeki, beğendikleri ve beğenmedikleri yapıları düşünürler ve sebepleri ile birlikte söylerler. “Siz olsaydınız ne tür yapılar yapardınız? Çevremizi güzelleştirmek için başka neler yapılabilir?” sorularını, yazım ve noktalama işaretlerine dikkat ederek, düzgün cümlelerle yazarlar.

26 MEB KAZANIMLARI: Konuşma 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 8. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade eder. 10. Kendini, ailesini ve çevresini tanıtır. 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 2. Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır. 6. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Kazanımları 2. Problemlere değişik çözüm yolları üretir. Yazma 1. Yazma Kurallarını Uygulama 1. Yazmaya hazırlık yapar. 4. Bitişik eğik yazı harflerini kurallarına uygun yazar. 6. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 7. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 8. Yazılarında imlâ kurallarını uygular. 9. Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder. 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 6. İş birliği yaparak yazar. 9. Planlı yazma yöntemine uygun yazar. 4. Hikâye yazar. 1. Görsel Okuma 8. Doğayı izler, doğadaki değişimleri fark eder ve yorumlar. 2. Görsel Sunu 3. Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar. DEĞERLENDİRME: Akran Değerlendirme Formu ve Öğretmen Gözlemi

27 MATEMATİK  ETKİNLİK 3: “Şekiller, Köşeler ve Kenarlar” Öğrencilerden, sınıfta yüzü karesel , dikdörtgensel, üçgensel bölgeye ve daireye benzeyen ( sıra, saat vb.) nesnelerin ayrıtlarını parmaklarıyla önce nesnelerin üzerinde, daha sonra havada çizerek göstermeleri istenir. Her bir kenarın uçlarının birleşimiyle köşelerin belirlendiği vurgulanır. Kitapta gösterilen resmin hangi geometrik şekillere benzediği sorusu yöneltilir. Verilen cevaplar tahtada listelenir ve yazılır. Oyun hamurundan küçük toplar yaptırılır.Bu toplar pipetler,kürdanlar veya çöp şişlerle birleştirilerek üçgen,kare ve dikdörtgen oluşturmaları istenir.Bu şekiller oluşturulurken kaçar tane oyun hamuru topu ve çubuk kullandıkları sorulur. Oyun hamuru ile çember oluşturmaları istenir. Oluşturulan çemberde kenar ve köşe oluşup oluşmadığı sorulur. Öğrencilerden hazırladıkları şekillerin benzerliklerinin ve farklarının neler olduğunu söz ve yazı ile ifade etmeleri istenir. Açık ve kapalı şekillere dikkat çekmek için geometri tahtasında ip ve lastiklerle çalışmalar yaptırılır. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember olarak isimlendirilen şekillerin kapalı şekiller olduğu keşfettirilir. Bir önceki sorgulama hattında yapılan ev modelleri ile hazırlanan kroki üzerinde çalışma yaptırılacak.Okulumuzu, okulumuzun çevresini oluşturma,cadde ve sokakları gösterme (Bu çalışma ile açık ve kapalı şekil bilgisi pekiştirilecek ve binaların çoğalmasının çevre üzerindeki etkisine, oyun parklarının ve yeşil alanların azalmasına ve araçların çoğalmasıyla park sorunu sıkıntılarına değinilecek.) yapılacak.

28 MEB KAZANIMLARI: Geometrik Cisimler ve Şekiller
Karenin ,dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterir. Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturur. PYP KAZANIMLARI: Şekil Ve Uzay İçin Öğrenme Baremi Anlam oluştururken İki boyutlu ve üç boyutlu şekiller arasında ilişkiler olduğunu anlarlar. İki boyutlu ve üç boyutlu şekillerin diğer şekilleri birleştirerek ve /ya da birbirinden ayırarak oluşturulabileceğini anlarlar. Anlamı sembollere dönüştürürken Üç boyutlu ve iki boyutlu şekilleri sıralar, anlatır ve etiketlerler. İki boyutlu ve üç boyutlu şekiller arasındaki ilişkileri analiz edip anlatırlar. Geometrik kelime haznesi ve semboller kullanarak gerçek yaşam hakkındaki fikirlerini Sunalar. Örneğin, sözlü anlatım, çizme, modelleme, etiketleme. Yakın çevrelerindeki yolları, bölgeleri, konumları ve sınırları anlatarak, basit yönler oluşturup tanımlayacaklardır. Anlamayı uygulamaya yansıtırken İki boyutlu şekilleri anlatabilmek ve iki boyutlu şekillerle çalışabilmek için üç boyutlu şekiller hakkında bildiklerini analiz eder ve kullanırlar. Yakın çevrelerindeki yolları, bölgeleri, konumları ve sınırları anlatırken basit yönlendirmeleri yorumlar ve kullanır. DEĞERLENDİRME: Öz Değerlendirme Formu

29 malzemelerin erişilebilirliğiyle olan bağlantısı HAYAT BİLGİSİ
3.SORGULAMA HATTI • Yerel mimari ve bu mimarinin topluluğun ihtiyaçlarıyla ve malzemelerin erişilebilirliğiyle olan bağlantısı   HAYAT BİLGİSİ  ETKİNLİK 4: “ Yerel Mimari” Önce, ülkemizin farklı yörelerine ait yapı görsellerinden oluşan slayt izlenir. Bu tür evleri daha önce görüp görmedikleri üzerine konuşulur. Ardından da Dünya’nın farklı ülkelerine ait mimari örneklerinden oluşan slayt izlenir. İzledikleri slaytlardaki evlerin aralarındaki farklar üzerine beyin fırtınası yapılır. Tasarım Kavramı üzerinde durulur. İnsanların, yaşadıkları çevre ile bir bütün olduğu ve ilk çağlarda olduğu gibi günümüzde de barınmak, yaşamını sürdürebilmek için kendisine bir mekan oluşturduğu, gelecekte de oluşturacağı, oluşturduğu yapının da, kültürel yapıyı anlatmada kaynak olduğu, değişen kültürel ve toplumsal yapı ile birlikte yerel mimaride de hızlı bir değişim gözlendiği belirtilir. Yerel mimariyi yaşatmak, onu durdurarak korumak değil, esas yapılış nedenlerine ters düşmeden ona yeni fonksiyonlar yükleyerek yeniden yorumlamak ve değerlendirmektir. Yeni yapılar geçmişten gelen geleneksel yaşama biçimine cevap vermenin yanı sıra değişen kültürel yapının gereksinimlerini karşılayacak şekilde oluşturulmalıdır. Yerel mimari ürünlerinin güzelliği ve özelliği hakkında bilgisi olmayan halk bu yapıları süratle yok etmekte olanların yerine kendileri için son derece sağlıksız olan yapıları inşa etmektedirler. bu konuda halk bilinçlendirilmelidir. Ülkelerin simgesi olmuş, ait olduğu kültürü yansıtan yapı resimleri duvarlara asılır, Galeri yürüyüşü ile incelenir. Teknoloji ve Tasarım Kavramları verilir. Yerel mimari konusunda Bilgili Öğrenenler olmaları hedeflenmiştir. İlgili etkinlik kağıdı tamamlanır.

30 Sosyal Bilgiler Kazanımları
MEB KAZANIMLARI: C Geçmişten günümüze binalarda ne gibi değişiklikler olduğunu araştırır ve açıklar. PYP KAZANIMLARI: Sosyal Bilgiler Kazanımları Çeşitli yerlerdeki yapıların tasarımlarını etkileyen coğrafi ve çevresel faktörleri belirlemek Çevredeki malzemelerin kullanımıyla ilgili olarak insanların sorumluluklarını açıklamak DEĞERLENDİRME:Öz Değerlendirme ve Öğretmen Gözlemi

31 ETKİNLİK 5: “ Evler Ve Yapıldıkları Malzemeler”
İnsanların, eski çağlardan bu yana, yerleşim alanlarını seçerken doğa olaylarını dikkate aldıkları ve güvenli olduğunu düşündükleri bölgelerde yerleştikleri, ev yapımında da olabildiğince doğaya müdahale etmemeye çalıştıkları hatırlanır. Farklı yerel mimari örneklerinden oluşan slayt tekrar izlenerek, yapımlarında kullanılan malzeme farklılığına dikkat çekilir ve insanların evlerini oluştururken kullanılan malzemeleri (ahşap, taş, betonarme, kerpiç, buz, tuğla vb.) neye göre belirledikleri sorgulanır. İşlev, Bağlantı ve Tasarım Kavramları üzerinde durulur. İnşasında kullanılan malzemelere göre ev türleri listelenir, görselleri ile eşleştirilerek panoya asılır, altına açıklamaları öğrenciler tarafından yazılarak asılır. Bu seçimde, doğadan ve yakın çevreden elde edilmiş malzemelerin kullanıldığı, ayrıca doğa olaylarını inceleyerek en dayanıklı yapım şeklini bulmaya çalıştıkları sonucuna varılmaya çalışılır. Sorgulayan Öğrenen Profili özelliklerini göstermeleri hedeflenmiştir. (Türkçe dersinde bu ev türlerinden, yaşamak için seçtikleri birini betimlerler ve sunarlar.) Bulunduğu yere ve ulaşılabilen malzemelere göre doğru evi oluşturmaya yönelik etkinlik kağıdı yapılır. Farklı yerel mimari örneklerini ve çeşitli malzemelerden yapılmış ev örneklerini daha yakından gözlemleyebilmek için Miniatürk’e bir gezi düzenlenir.Gezi öncesi Miniatürk ile ilgili bilgilendirme yapılır, gezi yönergesi verilir ve gezi sonrası yönerge doldurulur.

32 MEB KAZANIMLARI: C Geçmişten günümüze binalarda ne gibi değişiklikler olduğunu araştırır ve açıklar. PYP KAZANIMLARI: Fen Bilgisi Kazanımları Bir binanın ya da yapının inşaatını araştırmak, kullanılan malzemeleri belirlemek Çevredeki malzemelerin kullanımıyla ilgili olarak insanların sorumluluklarını açıklamak DEĞERLENDİRME: Gezi Gözlem Formu

33 TÜRKÇE ETKİNLİK 4: “Bir Şehrin Hikâyesi”
ETKİNLİK 4: “Bir Şehrin Hikâyesi” Tema boyunca okunan “Bir Şehrin Öyküsü” hikâye kitabı üzerine sohbet edilir. Hikâye haritası çıkarılır. Kitaba yeni bir başlık bulmaları ve içeriğine uygun kapak tasarımı yapmaları istenir. En hoşlarına giden ve en çok ilgilerini çeken bölümler ve sebepleri üzerine konuşulur. Bu kitabı başkalarına tavsiye edip etmeyecekleri sorularak “Siz de okuyun, çünkü…” bölümü doldurulur. Düşünme Becerilerinden Bilgi Edinme Becerilerinin gelişimi hedeflenmiştir. Yeni öğrendikleri kelimeleri cümle içinde kullanmaları istenir.

34 MEB KAZANIMLARI: Okuma 1. Okuma Kurallarını Uygulama 8. Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır. 9. Kitabı özenle kullanır. 2. Okuduğunu Anlama 1. Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır. 2. Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 5. Okuduklarını zihninde canlandırır. 7. Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 9. Okuduklarının konusunu belirler. 11. Okuduğu metnin içeriği hakkındaki düşüncelerini belirtir. 18. Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir. 20. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır. 4. Söz Varlığını Geliştirme Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Serbest okur. 9. Bilgi edinmek için okur. DEĞERLENDİRME: Okuma Çemberi - Hikaye Haritası

35 ETKİNLİK 5: “İşte Benim Evim”
Binaların yapıldığı yere, zamana ve mevcut malzemelere göre teknoloji ve sürdürülebilirlik açısından farklı şekillerde tasarlandığı konusunda bilgili olan öğrenciler, önce kendi yaşamak istedikleri yeri seçer, sonra da burada nasıl bir ev yapabileceklerini düşünürler. Evlerini tasarlarken, seçtikleri yere göre ulaşılabilen doğru malzemeleri seçmelerinin önemi ve çevreye olumlu olarak nasıl katkıda bulunabileceğini göz önünde bulundurmaları istenir. Verilen etkinlik kağıdına Yaratıcılık Tutumu eşliğinde, yaşamak istedikleri evi betimlemeler yaparak, düzgün cümlelerle yazarlar. Fikirlerini ortaya koyarken Sentez Becerilerini kullanırlar. Etkinliğin sonunda betimledikleri evi resimlerler, çalışmalarını sınıf ortamında arkadaşları ile paylaşırlar.

36 MEB KAZANIMLARI: Yazma 1. Yazma Kurallarını Uygulama 1. Yazmaya hazırlık yapar. 6. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 7. Yazılarında noktalama işaretlerini doğru yazar ve yerinde kullanır. 2. Kendini Yazılı Olarak İfade Etme 2. Öğrendiği yeni kelimeleri yazılarında kullanır. 10. Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 5. Yazılarında betimlemeler yapar. Görsel Okuma ve Sunu 2. Görsel Sunu 1. Bilgi, düşünce ve izlenimlerini resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirir. DEĞERLENDİRME: Öz Değerlendirme Formu

37 ETKİNLİK 6: “ Yöresel Evler Posteri”
Tema boyunca diğer derslerde oluşturduğu, seçtiği yöreye ve döneme ait farklı tarzdaki evle ilgili, diğer arkadaşlarına bilgilendirici bir sunum yapar. Sunum için, önceden verilen yönergeleri takip eder. Sunumunu, resim, video vb. görsellerle de desteklemesi beklenir. Sunma Becerilerini göstermesi beklenir. Duvarlara, öğretmen tarafından asılmış çeşitli etkinlik ve tanıtımlara ait posterler Gözlem Yapma Becerisi ile incelenir, bir postede neler bulunduğu belirlenir. Sunumu için, öğrendiklerinden yola çıkarak, Yaratıcılık Tutumu eşliğinde dikkat çekici ve bir de poster hazırlar. MEB KAZANIMLARI: Konuşma 2. Kendini Sözlü Olarak İfade Etme 4. Konuşmasını görsel sunuyla destekler. 7. Konuşmalarında sebep-sonuç ilişkileri kurar. 3. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma 7. Konuşmalarında betimlemeler yapar. Yazma Görsel Okuma ve Sunu 2. Görsel Sunu 4. Sunularında gerçek nesne ve modelleri kullanır. 5. Sunularında içeriğe uygun görseller seçer ve kullanır. DEĞERLENDİRME: Proje Görevi Değerlendirme Rubriği

38 MATEMATİK ETKİNLİK 4: “Problem Kuralım ve Çözelim”
ETKİNLİK 4: “Problem Kuralım ve Çözelim” En çok iki basamaklı doğal sayılarla, en çok iki çıkarma , iki toplama veya iki çarpma işlemini gerektiren, paralarımızı da kullanabileceği problemler çözdürülür. Problemi anlama, kendi cümleleri ile ifade etme, verilenleri ve istenenleri belirleme, çözüme yönelik eksik veya fazla verilerin kontrolü, problemden ne tür bilgiler elde edildiği, problemlerde olaylara ve ilişkilere uygun şekil ya da diyagram çizilip çizilmediği ve problemin alt problemlere ayrılıp ayrılmadığı gibi konular incelenir. Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemlerde çözdürülür ve kurdurulur. Problemi çözme basamakları ( problemi anlama, plan yapma, problemi çözme, kontrol etme) üzerinde durulur. Günlük yaşam problemlerine yer verilir. Öğrencilere farklı iki sayı verilir. Bu sayılarla problem cümlesi oluşturmaları, problem cümlesini yazmaları, problem çözme basamaklarını uygulayarak problemi çözmeleri istenir. Ders ve çalışma kitabındaki alıştırmalar, problemler öğrencilerin performanslarını gözlemlemek amacıyla kullanılacak.

39 MEB KAZANIMLARI: 6. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini gerektiren problemleri çözer ve kurar. 7. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. PYP KAZANIMLARI: Sayı İçin Öğrenme Baremleri Anlam oluştururken Tam sayıların toplama ve çıkarmalarını yaparlar. Çarpma ve bölme içeren durumları anlarlar. Anlamı sembollere dönüştürürken 2 basamaklı sayılarla toplama ve çıkarma yapmak için zihinsel ve yazılı yöntemleri açıklarlar. Anlamayı uygulamaya yansıtırken Bir problemi çözmek için uygun yöntemi seçerler örneğin zihinden tahmin, yazılı veya zihinsel yöntemler veya hesap makinesi kullanma. Cevapların doğruluğunu kontrol etmek için stratejiler kullanırlar. DEĞERLENDİRME: Öğretmen Gözlemi ve Öz Değerlendirme Formu

40 MEB KAZANIMLARI: Uzunlukları Ölçme Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri çözer ve kurar. 7. Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar. PYP KAZANIMLARI: Sayı İçin Öğrenme Baremleri Anlam oluştururken Tam sayıların toplama ve çıkarmalarını yaparlar. Çarpma ve bölme içeren durumları anlarlar. Anlamı sembollere dönüştürürken 2 basamaklı sayılarla toplama ve çıkarma yapmak için zihinsel ve yazılı yöntemleri açıklarlar. Anlamayı uygulamaya yansıtırken Bir problemi çözmek için uygun yöntemi seçerler örneğin zihinden tahmin, yazılı veya zihinsel yöntemler veya hesap makinesi kullanma. Cevapların doğruluğunu kontrol etmek için stratejiler kullanırlar.

41 ETKİNLİK 5: “Çevre Problemleri”
Sınıfa getirilen geometrik cisimlere benzeyen eşyaların düz yüzleri dosya kağıdının üzerine konarak sınırlarını çizmeleri istenir. Çizilen şekillerin iç kısımları boyatılır. Elde edilen şekillerin çevreleri ölçülür. Geometrik cisimlerin düz yüzeylerinin karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölge ve daire olarak isimlendirildiği bilgisi tekrar edilir. Edinilmiş diğer işlem becerileri ile birlikte başka becerileri kullanmayı gerektiren problemlerde çözdürülür ve kurdurulur. Problemi çözme basamakları ( problemi anlama, plan yapma, problemi çözme, kontrol etme) üzerinde durulur. Günlük yaşam problemlerine yer verilir. Kenar uzunlukları verilen şekillerin çevre uzunluğunu bulma, bununla ilgili verileri kullanarak problem çözme ve kurma çalışmaları yapılır.

42 ÖĞRENCİ SORULARI

43 DEĞERLENDİRME

44 DİNLEDİĞİNİZ VE TOPLANTIYA KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"İSTANBUL BEYKENT OKULLARI 12. IB GÜNÜ PYP UYGULAMA ÖRNEĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları