Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

-1- 14 Nisan 2011. -2- 1. Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Durum 2. 75.Yılda Şişecam 3. 2010 Faaliyet Sonuçları 4. İş Alanları 5. Beklentiler 6. Yatırımlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "-1- 14 Nisan 2011. -2- 1. Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Durum 2. 75.Yılda Şişecam 3. 2010 Faaliyet Sonuçları 4. İş Alanları 5. Beklentiler 6. Yatırımlar."— Sunum transkripti:

1 -1- 14 Nisan 2011

2 -2- 1. Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Durum 2. 75.Yılda Şişecam 3. 2010 Faaliyet Sonuçları 4. İş Alanları 5. Beklentiler 6. Yatırımlar 7. Kapanış Gündem

3 -3- Dünya ekonomisi Gelişmiş ülkeler Gelişmekte olan ülkeler GSYIH % Reel büyüme …2010 sonu itibariyle başlayan ekonomik düzelme ve iyimser beklentiler, IMF’in tahminlerine de yansımaktadır. Kaynak: IMF World Economic Outlook Database Nisan 2011 Küresel Ekonomik Durum…

4 -4-  Gelişmiş ekonomilerin yüksek kamu borcu ve uygulanan gevşek para politikalarının yarattığı enflasyonist ve kırılgan ortam  Avrupa’da ülke borçlarının yeniden yapılandırılması durumunda tüm Avrupa ülkelerine getireceği ek maliyetler  Ortadoğu’daki gelişmelerin petrol/emtia fiyatları üzerindeki etkileri  Japonya felaketinin dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisi Küresel Ekonomik Durum… Yine de, küresel büyümenin 2011 yılında, 2010’a göre bir miktar yavaşlasa da devam etmesi beklenmektedir.

5 -5- Reel Büyüme,% TÜFE,% yıl sonu Bütçe açığı/GSMH,% Cari Denge/GSMH,% 8.94.5 6.406.90 (3.5)(2.8) (6.5)(5.4) 20102011T(1)(1) (2) (2) TCMB Beklentı Anketi (1) DPT Orta Vadeli Program Uygulanan para ve mali politikaların sonuçları tam netleşmemekle birlikte, Türkiye büyüyen ekonomisi ile cazip bir pazar olmayı sürdürecektir. Türkiye: Ekonomik Durum…

6 -6- Dünden Bugüne Şişecam Cam Üretimi (Bin Ton) 1935-2010 Ortalama Yıllık Büyüme; % Çalışan Sayısı

7 -7-  8 ülkede 101 tesise  17.850 çalışana  5 halka açık şirkete  4.1 milyar TL ile güçlü özkaynak yapısına  4.2 milyar TL satış gelirine  2 milyar TL uluslararası satışa  484 milyon TL net dönem kârına  140 ülkeye ihracata  3.4 milyon ton cam üretimine (Dünya cam üretiminin %3 ’ü)  1.7 milyon ton soda üretimine (Dünya soda üretiminin %3 ’ü) ulaşmıştır. ulaşmıştır. 1935’te Türkiye’nin cam üreticisi olarak kurulan Şişecam 75. Yılında: Bugün Şişecam…

8 -8- Türkiye’nin yanı sıra, Avrupa ve dünyada ciddi pazar payına sahip… Ana faaliyet alanlarında Avrupa’da ilk 5, dünyada ilk 10 içerisinde… Bugün Şişecam… (Türkiye’de ve Dünyada) Avrupa Dünya Türkiye Krom Kimyasalları512692 Cam Ev Eşyası251062 Düzcam13470 Soda8385 Cam Ambalaj7388 Pazar Payları (%)Dünya Sıralamasında Şişecam AvrupaDünya Bazik Krom Sülfat11 Sodyum Bikromat13 Cam Ev Eşyası23 Cam Ambalaj45 Düzcam47 Soda49 Cam Elyafı512 yer alan küresel bir şirketler topluluğu konumundadır.

9 -9- Şişecam’da Tarihsel Gelişim ve Dönüşümler…  Paşabahçe’de cam ev eşyası ve cam ambalaj üretimi  Tek tesiste büyüme  Ürün çeşitlendirme Düzcam, camelyafı, otomotiv camı, kalıp, soda, kağıt-karton ambalaj, krom bileşikleri, döküm  Teknolojik gelişme ve hızlı kapasite artışları  Ar-Ge’nin kurumsallaşması  Dünya pazarlarına açılma  Büyük yatırımlar ve uluslararası ölçeklere ulaşma  Etkin yönetim, yapılanma  Stratejik işbirlikleri ve ortak girişimler  Yurtdışı üretim faaliyetleri  Daha geniş bir coğrafyanın lider cam üreticisi olma  Bazı ürün gruplarında dünya oyuncuları arasında yerini pekiştirme  Dünya cam sektöründeki konumunu yükseltme 1935-19601960-19901990’lar2000’ler Kuruluş ve Gelişme Teknoloji Hakimiyeti Dışa Açılma... Büyük Yatırımlar ve Yeniden Yapılanma Küresel Vizyon

10 -10- Yaşamsal Coğrafya…

11 -11-..bugün Şişecam bütün dünyada! …Amerika’dan Çin’e

12 -12- 3.228 3.6563.743 4.206 (Milyon TL; %) 2010 Yılı Faaliyet Sonuçları Satışlar % 15

13 -13- (Milyon TL, %) 1.862 1.717 1.981 2010 Yılı Faaliyet Sonuçları Uluslararası Satışlar % 15 1.409 *** (*) Türkiye’den ihracat (*) Türkiye’den ihracat (**) Yurtdışı faaliyetlerden satış ve ihracat %54 %46 %54 %46 %43 %57 %54

14 -14- Şişecam, dış ticarette net ihracatçı olup faaliyet gösterdiği ülkelerde ulusal ekonomilere döviz girişi sağlamaktadır. Şişecam Net Dış Ticaret Pozisyonu (Milyon $) 200820092010Toplam İhracat8187537972.368 İthalat355223276854 Net Dış Ticaret Pozisyonu 4635305211.514 İhracat/İthalat 3.543.382.892.77 2010 Yılı Faaliyet Sonuçları Net İhracatçı

15 -15- (Milyon TL) 2010 Yılı Faaliyet Sonuçları FAVÖK FAVÖK 1 Milyar TL’yi aşmıştır ! % 48

16 -16- % 2010 Yılı Faaliyet Sonuçları Kârlılık Oranları Kârlılık oranlarımız kriz öncesi seviyelere ulaşmıştır.

17 -17- 159 112 412 20082009 2010 189 119 484 2007 278 369 Dönem Kârı Ana Ortaklık Payı Toplam Dönem Kârı 2010 Yılı Faaliyet Sonuçları Net Dönem Kârı (Milyon TL) % 268 % 307

18 -18- Cam Üretimi (1000 Ton) Soda Üretimi (1000 Ton) %64 %36 %64 %34 %66 %35 %65 3.018 1.460 1.696 1.347 %28 %26 2010 Yılı Faaliyet Sonuçları Üretim %68 %32 %65 %35 %33 %67 %33 %67 1.400 2.693

19 -19- Milyon TL 2010 Yılı Yatırım Gündemi  Trakya I. Float Hattı Soğuk Onarımı,  Mersin Enerji Camları,  Bulgaristan Otomotiv Camları Tesisi  St. Gobain Mısır ve Rusya Ortak Girişimleri  Paşabahçe/Kırklareli Fab. D Fırını Soğuk Onarımı  Rusya/Ruscam Kirishi’de II. Cam Ambalaj Fırını  Soda Sanayii 200 Bin Tonluk Kapasite Artışı  Soda Lukavac Tesis Modernizasyonu  Cam Elyaf II. Fırın Soğuk Onarımı 2010 Yılı Faaliyet Sonuçları Yatırımlar Yatırım kararlılığı küresel tutumun bir gereğidir. Kriz döneminde projelerde seçici davranılmıştır. Zorunlu ve stratejik yatırımlara öncelik verilmiştir.

20 -20- Güçlü Mali Yapı (Milyon TL)

21 -21- Güçlü Ar-Ge Yapısı.. Ar-Ge Harcamaları  1976’da kuruldu ve kurumsallaştı.  Cam Araştırma Merkezi 1976’da kuruldu ve kurumsallaştı.  güçlü bir yapı ve kadro ile yürütülüyor.  Geliştirme güçlü bir yapı ve kadro ile yürütülüyor.  istikrarlı olarak artıyor.  Ar-Ge’ye ayrılan pay istikrarlı olarak (% 35) artıyor.  etkin katılım var.  Uluslararası bilimsel platformlara etkin katılım var.  Ulusal ve uluslararası standartların oluşturulmasında  Ulusal ve uluslararası standartların oluşturulmasında akredite kuruluşuz.  kullanılıyor, bölge ülkelerinegerçekleştiriliyor  En ileri teknolojiler kullanılıyor, bölge ülkelerine teknoloji transferi gerçekleştiriliyor.

22 -22- Yeniden Yapılandırma… •Ana şirketin İş Bankası ve iştirakleriyle olan sermaye ilişkisinin şeffaflaştırılması amacıyla hisse değişimi yapılmıştır (22.09.2010) •İhtiyaç fazlası gayrimenkul satışlarından 60,2 milyon TL gelir elde edilmiştir. •Hisse satışları sonucu 15,4 milyon TL gelir elde edilmiştir. •Yeniden yapılandırma işlemleri sonucunda, sermaye yapılarında sadeleşme yanında Topluluğa net 22 milyon TL nakit girişi sağlanmıştır.   Trakya Cam   Çayırova Cam   Paşabahçe Cam   PB Eskişehir Cam   Cam Elyaf   Camiş Madencilik İş Bankası Şişecam Payı % 64.11 + % 4.04 = % 68.15 Şişecam Hissesi Satışı ( Şişecam Hissesi Satışı (111.9 milyon TL) İştirak Hissesi Alışı ( İştirak Hissesi Alışı (165.9 milyon TL) İş Bankası   Camiş Madencilik   Çayırova Cam Şişecam

23 -23- Sermaye Yapısının Sadeleştirilmesi… Yeniden yapılandırma çalışmalarımız piyasa tarafından pozitif olarak algılanmakta olup, faaliyet sonuçlarımız yanında bu algılamanın olumlu sonuçları hisse performansımıza yansımaktadır.

24 Cam Ev Eşyası Kimyasallar Düzcam Cam Ambalaj İş Alanlarımız…

25 -25-  Faaliyet Alanı: Mimari camlar, otomotiv camları, beyaz eşya ve enerji camları  Türkiye’de 6 ve Bulgaristan’da 1 olmak üzere toplam 7 hat ile 1.5 milyon ton üretim kapasitesi  %30 halka açıklık oranı  Satışlarının % 31’i uluslararası satış Türkiye’de üç farklı lokasyonda ve Bulgaristan’da kurulu düzcam, ayna, lamine cam, kaplamalı cam, buzlu cam, otomotiv camı, enerji camı ve beyaz eşya camı tesislerinde gerçekleştirdiği üretimle bölgemiz düzcam pazarının öncü kuruluşu olan Trakya Cam, 2010 yılında satış gelirlerini %17 oranında artırmıştır. Bölge; Türkiye, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Rusya gibi büyüyen ekonomilerine paralel inşaat ve otomotiv sektörlerinde düzcam ihtiyacı açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Hedeflerine ulaşmak için Rusya ve Mısır’da stratejik işbirliklerini başarıyla gerçekleştirmektedir. Düzcam Trakya Cam milyon TL20092010 Satış8921.047 %17 Üretim (Bin Ton)1.0971.361 %24 FAVÖK191306 %60 Net Fin.Borç86(190) ++ Ana Ortaklık Kârı62211% 240 FAVÖK Marjı% 21% 29 Trakya Cam Hisse Fiyatı (TL) Piyasa Değeri (12.04.2011): 2.3 milyar TL Trakya Cam Konsolide Sonuçlar

26 -26-  Faaliyet Alanları: Cam ev eşyası, kağıt - karton ambalaj üretimi ve satışı, masaüstü ev eşyası ve dekoratif eşya perakende mağazacılığı  3 ülkede 5 tesisle 430 bin ton üretim kapasitesi  Satışların % 60’a yakını 140 ülkeye İhraç edilmekte  Uluslararası marka tanınırlığı ve dünyanın 3. büyük cam ev eşyası üreticisi Dünya ekonomisinde resesyon sonrası toparlanma süreci 2010 yılında Cam Ev Eşyası Grubu’nun tüm iş alanlarına olumlu yansımış ve 2010 yılı, Paşabahçe Cam’ın bütün kârlılık performans göstergelerini yukarı çektiği bir yıl olmuştur. Cam Ev Eşyası Paşabahçe Cam milyon TL20092010 Satış1.0291.147 %11 Üretim (Bin Ton) 348421 %21 FAVÖK154269 %75 Net Fin.Borç278124 %55 Net Kâr24137 %471 FAVÖK Marjı%15% 24 Cam Ev Eşyası Grubu Kombine Sonuçlar

27 -27-  Faaliyet Alanı: Cam ambalaj (Gıda, meşrubat, maden suyu, alkollü içecekler ve sağlık ürünleri için) ve cam üretimi için kalıp  %20 halka açıklık oranı  4 ülkede 10 tesisle 2 milyon ton üretim kapasitesi  Üretimin % 56’sı yurt dışında gerçekleşmekte  Faaliyet gösterdiği bölgenin lider cam ambalaj üreticisi Faaliyet gösterdiği coğrafyanın lider cam ambalaj tedarikçisi olma hedefiyle hareket eden Anadolu Cam, bu hedef doğrultusunda faaliyetlerini Türkiye dışında Rusya, Gürcistan ve Ukrayna’da sürdürmekte ve gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla istikrarlı büyümesini devam etmektedir. Cam Ambalaj Anadolu Cam Milyon TL20092010 Satış9151.117 % 22 Üretim (Bin Ton)1.2051.612 %34 FAVÖK186263 % 41 Net Fin. Borç506402 % 21 Ana Ortaklık Kârı16102% 538 FAVÖK Marjı% 20%24 Anadolu Cam Konsolide Sonuçlar Anadolu Cam Hisse Fiyatı (TL) Piyasa Değeri (12.04.2011): 1.3 milyar TL

28 -28-  Faaliyet Alanları: Cam elyaf ve soda, krom kimyasalları, vitamin K, deri tabaklama kimyasalları üretim ve satışı, maden işletmeleri ve enerji üretim tesisleri  3 ülkede mevcut tesislerinde 1.7 milyon ton soda üretim kapasitesi  Dünyanın Bazik Krom Sülfat’ta 1, Sodyum Bikromat ürününde 3 numaralı üreticisi  Satışların %44’ü uluslararası satış Kimyasallar Soda Sanayii milyon TL20092010 Satış1.1141.187 %7 Soda Üretim (Bin Ton) 1.3471.696%26 FAVÖK160162 %1 Net Fin.Borç25090%64 Net Kâr54106%96 FAVÖK marjı%14 Kimyasallar Grubu Kombine Sonuçlar Soda Sanayii Hisse Fiyatı (TL) Piyasa Değeri (12.04.2011): 640 milyon TL Camdan deterjana, kimya sanayiinden deri ve ilaç sanayiine kadar 100’den fazla üründe ana girdi olarak kullanılan kimyasalları üreten Grup, 2010 yılında ekonomide sağlanan toparlanma paralelinde verimli bir yılı geride bırakmış ve hem ürün yelpazesini, hem de pazarını geliştirerek gelirlerini arttırmıştır.

29 -29- Beklentiler… Genel (*) Orta Vadeli Program Fırsatlar  Krizin yaraları sarılıyor. Gündemi krizden çıkış stratejileri şekillendiriyor.  Türkiye ve dünya büyüyecek. Baz etkisinin ötesinde bir büyüme sağlamak önemli...  Girdi verdiğimiz sektörler genelde gelişecek.  Katma değer savaşları hızlanacak. Maliyet ve verimlilik hakimiyeti belirleyici...  Krizde sağlam duranlar, yönetim ve karar alma kalitesiyle kazançlarını arttıracaklar. Riskler  Kurlardaki belirsizlik, küresel kur savaşlarını tetikliyor.  Enerji maliyetleri ve duyarlılığı artabilir.  Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki siyasi değişim ötelemelere neden olabilir ancak temel eğilimler devam edecek. 20102011 GSMH% 8.9% 4.5 2 TÜFE% 6.4% 6.9 3 İnşaat% 17.1% 13.6 Otomotiv% 26.0% 5.7 Gıda% 3.0% 7.1 Perakende% 14.9% 4.4 Turizm% 4.0 Beyaz Eşya% 14.0% 8.0 1 Sektör beklentileri çeşitli kaynaklardan elde edilmiştir. 2011 verileri orta vadeli dönemsel verilerin yıllık ortalamasıdır. 2 DPT Orta Vadeli Program 3 TCMB Beklenti Anketi Türkiye Ekonomik ve Sektörel Gelişmeler 1

30 -30- 2011 Yılı Konsolide Temel Hedefler Temel Büyüklükler 20102011% Satış (Milyon TL)4.2064.800%14 Cam Üretimi (Bin ton)3.4373.930%14 Soda Üretimi (Bin ton)1.6961.848%9 Çalışan Sayısı (Kişi)17.85018.150%2 Yatırımlar (Milyon TL) *3811.440%278 * Küresel ve yerel piyasalardaki gelişmelere paralel olarak yatırım planlarımız revize edilebilir.

31 -31- Planlanan ve Süren Yatırımlar 2011 Düzcam  Rusya Float Hattı, Ayna Hattı, Kaplamalı Cam Hattı  Rusya Otomotiv Camı Fab.  Bulgaristan II. Float Hattı  Mersin Buzlucam Fırını  Türkiye Polatlı Düzcam Fab. Cam Ev Eşyası  Bulgaristan B Fırını  Mısır Cam Ev Eşyası Fab. Cam Ambalaj  Bursa Yenişehir D Fırını  Anadolu Cam Eskişehir Yatırımları  Ruscam Kirishi II. Fırını  Rusya Sibirya Projesi  Makedonya Cam Ambalaj Projesi Kimyasallar  Soda Fab. Kapasite Artışı  Bosna Kireçtaşı İşletmesi

32 -32- Hedeflerin Gerçekleşmesi İçin… Şişecam Topluluğu bölgesel liderliğini giderek daha geniş coğrafyaların kontrolünü sağlayarak pekiştirmeyi planlamaktadır. Bu vizyoner tutum doğrultusunda;  Cama odaklılık,  Maliyet ve verimlilik optimizasyonunda en iyiyi başarmak,  Değişen koşullara uyum için sürekli yeniden yapılanmak,  Faaliyetleri yeni yatırım ve satın alımlarla genişletmek,  Ar-Ge’de daha derinleşmek,  Yeni ürünlerle katma değer üretimini hızlandırmak ve rekabet alanını farklılaştırmak,  Tüm faaliyetleri çevre ve sosyal sorumluluk bilincinde sürdürmek, izlenecek temel unsurlar olacaktır. Böylelikle Şişecam dünya sıralamasındaki yerini daha yukarılara taşımayı ve paydaş değerini en üst düzeylere yükseltmeyi hedeflemektedir.

33 -33- …teşekkür ederiz!


"-1- 14 Nisan 2011. -2- 1. Dünyada ve Türkiye’de Ekonomik Durum 2. 75.Yılda Şişecam 3. 2010 Faaliyet Sonuçları 4. İş Alanları 5. Beklentiler 6. Yatırımlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları