Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2014]. BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ KONUVDO İSTİSNA /MUAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2014]. BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ KONUVDO İSTİSNA /MUAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME."— Sunum transkripti:

1 YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2014]

2 BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ KONUVDO İSTİSNA /MUAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME

3 VERGİNİN KONUSU GELİR VERGİSİNİN KONUSUNA, GERÇEK KİŞİLERİN ELDE ETTİĞİ GELİRLERİ GİRMEKTEDİR. YÜKÜMLÜ OLMAK İÇİN GELİR ELDE EDEN GERÇEK KİŞİNİN (KÜÇÜK, KISITLI VB GİBİ) EHLİYETLİ OLMASI ŞART DEĞİLDİR.

4 VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

5 GELİR VERGİSİNDE TARH DÖNEMİ GELİR VERGİSİ YILLIKTIR. ÖZEL HESAP DÖNEMİ TAYİN EDİLMEMİŞ İSE; 1 OCAK-31 ARALIK 2012 TARİHLERİNDE ELDE EDİLEN GELİRLER BEYAN EDİLECEKTİR.

6 VERGİYİ DOĞURAN OLAY GELİR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY GELİRİN ELDE EDİLMESİDİR

7 YURT İÇİNDE ELDE EDİLEN KAZANÇ TÜRLERİNE GÖRE ELDE ETME TAHAKKUK Ticari Zirai TAHSİL SMK GMSİ HUKUKİ TASARRUF/EDİMİN İFASI/??? DAKARIZİ K EKONOMİK TASARRUF ÜCRETMSİ-tahsil

8 GMSİ AÇISINDAN İSTİSNALAR PEŞİN TAHSİL EDİLEN KİRALAR ELDE EDEN KİŞİ SAĞ İSE KİRANIN İLGİLİ OLDUĞU DÖNEMDE ELDE EDİLİR. ELDE EDEN KİŞİ VEFAT ETMİŞ İSE TAHSİL EDİLDİĞİ YILIN GELİRİDİR.

9 TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY (GVK m.94) ÖDEMEÖDEME

10 YURT DIŞINDA ELDE EDİLEN GELİRLER GVK, M.85: Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar: 1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettirdiği yılda; 2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda; Elde edilmiş sayılmaktadır.

11 Elde edilmeyen gelirler nedeniyle;  beyanname verilmez,  vergi hesaplanmaz  vergi ödenmez.  YÜKÜMLÜLÜK DOĞMAZ.  ANCAK;

12 KAZANÇ OLMASA DA BEYAN EDİLECEK GELİRLER TİCARİ KAZANÇ (MUAF OLANLAR HARİÇ) DEFTER TUTAN ÇİFTÇİLER (ZİRAİ KAZANÇ) DEFTER TUTAN ÇİFTÇİLER (ZİRAİ KAZANÇ) DEFTER TUTAN VE VERGİDEN İSTİSNA EDİLMEYEN SERBEST MESLEK KAZANÇLARI BEYAN EDİLMEK ZORUNDADIR.

13 TARH USULÜ GENEL KURAL, GV’Sİ BEYAN ESASINA DAYANIR.

14 BEYAN Mükellefler, bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur

15 DİĞER GELİRLER NEDENİYLE BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİ ? Tam mükellef Dar mükellef

16 TAM MÜKELLEFLER VERGİDEN MUAF KILINANLAR BEYANNAME VERMEYECEKTİR. Kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı İÇİN DE BEYANNAME VERİLMEYECEKTİR. (TİCARİ KAZANÇLARDA İSTİSNA KAZANÇ DA BEYAN EDİKECEKTİR) GVK, GEÇ. M.67 KAPSAMINDA TEVKİFATA TABİ TUTULAN KAZANÇ VE İRATLAR İÇİN BEYANNAME VERİLMEYECEKTİR. Defter Tutmayan Çiftçiler

17 BEYAN EDİLMEYECEK DİĞER MSİ 1- Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından; a) On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat tutarları, b) On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları. 2- Bireysel emeklilik sisteminden; a) On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.), b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.), c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.)."

18 BEYAN EDİLMEYECEK DİĞER MSİ 3 Kurumlar vergisi mükelleflerince 31.12.1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kâr payları, 4. Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kâr payı dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kâr payları.

19 GEÇ. M.67 KAPSAMINA GİRMEYEN GELİRLER • Hisse senedi kar payları, (% 50 İstisna ve Tevkifat) •Hazine ve 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerin (Eurobond) alım- satımı, itfası sırasında elde edilen getirileri ve bunların dönemsel getirilerinin tahsili, •Tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler, • Sürekli olarak portföyünün en az %51’i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler, •Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirleri, •Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler,

20 SERMAYEYE EKLENEN İÇ KAYNAKLAR

21 GVK M.86 İHTİYARİ BEYAN

22 GVK M.86 TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLEN ÜCRET GELİRLERİ Tek işverenden alınmış ise beyan edilmeyece ktir. BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ALINMIŞ VE BİRİNCİDEN SONRAKİ İŞVERENDEN ELDE EDİLEN ÜCRET GELİRLERİNİN TOPLAMI 26.000 TL’Yİ GEÇERSE TÜM ÜCRET GELİRLERİ BEYAN EDİLECEKTİR.

23 TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLMEYEN ÜCRET GELİRLERİ DİĞER ÜCRET GELİRLERİ, VERGİDEN MUAF VE İSTİSNA KILINANLAR BEYAN EDİLMEYECEKTİR. BUNLARIN DIŞINDA KALANLAR İÇİN BEYANNAME VERİLECEKTİR. (örneğin, yurt dışında BULUNAN BİR İŞVERENDEN elde edilen ücretler)

24 26.000 TL’nin AŞILIP AŞILMADIĞININ TESPİTİ Gayrisafi ücret tutarından Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinde hüküm altına alınan indirimler yapıldıktan sonra bulunan gerçek safi tutar üzerinden Gelir Vergisi Kanunun 31 inci maddesinde yer alan indirimin yapılmasından sonra bulunan vergi matrahının, Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesine göre ücret gelirinin beyan sınırını aşıp aşmadığının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

25 TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLEN MSİ VE GMSİ TEVKİF SURETİYLE VERGİLENDİRİLEN MSİ VE GMSİ’ NİN TOPLAMI 26.000 TL’Yİ GEÇERSE ELDE EDİLEN MSİ VE GMSİ BİRLİKTE BEYAN EDİLECEKTİR. AKSİ TAKDİRDE BEYAN EDİLMEYECEKTİR.

26 26.000 TL’yi AŞAN MSİ’DEN BEYANI GEREKENLER 1. 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her çeşit tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde edilen gelirler, (GEÇ.M. 55 İSTİSNA UYGULANMAYACAK ???) 2. Tam mükellef kurumlar tarafından yurtdışında ihraç edilen tahviller ile tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler (DAR MÜKELLEFLER HARİÇ) 3. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları (İSTİSNA DÜŞÜLECEKTİR % 50)

27 İNDİRİM ORANI UYGULANARAK BEYAN EDİLECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 5 numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir. 2013 yılı için İNDİRİM ORANI % 53,11 olarak belirlenmiştir. 55.448,92 TL’yi Başkaca beyanı gereken gelirlerin bulunmaması halinde, indirim oranı uygulamasından yararlanabilecek menkul sermaye iradından, gayri safi tutarları toplamı 55.448,92 TL’yi aşmayan tutarlar için yıllık beyanname verilmeyecektir.

28 İŞLETME HAKKININ KİRALANMASI GVK; m.70/5 ; GVK; m.70/5 ; Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı.... İŞLETME HAKKI NEDİR ????????????

29 İŞLETME HAKKININ KİRALANMASI BK’nundaki hasılat kirası, işletme hakkı kirası olarak kabul edilmektedir. YASAL TANIMI BULUNMAMAKTADIR??????

30 ÖRNEK Otelin eşyaları ile birlikte kiraya verilmesi İŞLETME HAKKI Otelin eşyaları satılıp, oteli kiralanır ise ADİ KİRALAMA!!!!

31 FARKI!!!

32 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I GMSİ’NDA; Mal Ve Hakların 1.sahipleri, 2.mutasarrıfları, 3. zilyedleri, 4.irtifak ve intifa hakkı sahipleri 5. kiracıları

33 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I GMSİ’NDA;

34 HEM KONUT HEM DE İŞYERİ OLARAK KULLANILAN TAŞINMAZ 128 SERİ NO’LU GVK GT Anılan 94 ncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olan gerçek ve tüzel kişiler aynı zamanda işyeri olarak kiraladıkları binalar için ödeyecekleri kira miktarının tamamı üzerinden % 25 nisbetinde vergi tevkif edeceklerdir. Ancak tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler yalnızca ticari, mesleki veya zirai faaliyetlerine ilişkin olarak kiraladıkları mal ve haklar için ödedikleri kira bedellerinden tevkifat yapacaklardır. «Güncelliği kalmamıştır.» ??????

35 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GMSİ’NDA; Özel Maliyet Bedellerinin, kiralayana devri, ayni tahsilat hükmündedir. DEVRE KONU KIYMETLERİN EMSAL BEDELİ HASILAT OLARAK DİKKATE ALINMALIDIR. Kiracı tarafından gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak şekilde gayrimenkule ilave edilen kıymetler, kira müddetinin hitamında bedelsiz (Kıymetlerin emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır) olarak kiralayana devrolunduğu takdirde, mezkur kıymetler kiralıyan bakımından, bu tarihte aynen tahsil olunmuş addolunur.

36 GMSİ (KONUT İSTİSNASI)

37 KONUT İSTİSNASINDAN YARARLANAMAYACAKLAR

38 2013 YILINDA ELDE EDİLENLERDE İSTİSNADAN YARARLANAMAYACAKLAR beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı (94.000 TL) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar

39 UYGULAMA ÜCRET • GMSİ • MSİ Değer artış kazancı • Arızi KAzanç BEYAN ZORUNLU DEĞİLDİR (elde etme yeterlidir) BRÜT TUTARLARI TOPLAMI

40 UYGULAMA Bayan (E), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 2.500 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 20.000 TL iş yeri kira geliri, birinci işverenden 45.000 TL, ikinci işverenden ise 30.000 TL ücret geliri elde etmiştir.

41 UYGULAMA Bay (A), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 5.000 TL kira geliri ile birlikte tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 40.000 TL işyeri kira geliri ve 40.000 TL mevduat faizi elde etmiştir.

42 UYGULAMA Bay (C), 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 4.000 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 16.000 TL işyeri kira geliri ve 75.000 TL ücret geliri elde etmiştir.4.000,00 16.000,00 +75.000,00 95.000,00

43 UYGULAMA Kamu kurumunda aylık brüt 4.490 TL maaşla çalışan Bay (H), 1/7/2013 tarihinde emekli olup, 60.140 TL emekli ikramiyesi almış ve kendisine 2.700 TL emekli aylığı bağlanmıştır. Ayrıca 2013 yılında, konut olarak kiraya verdiği dairesinden 7.500 TL kira geliri elde etmiştir.

44 UYGULAMA

45 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GMSİ’NDA; Konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.

46 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR I GMSİ’NDA; Mal Ve Hakların 1.sahipleri, 2.mutasarrıfları, 3. zilyedleri, 4.irtifak ve intifa hakkı sahipleri 5. kiracıları

47 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GMSİ’NDA;

48 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GMSİ’NDA;

49 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GMSİ’NDA;

50 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GMSİ’NDA; 1- Hakları kiraya verenler götürü giderden yararlanamaz 2- Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

51 GMSİ GERÇEK GİDER USULÜ Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi halinde, giderlerden yalnız bu kısma isabet edenler hasılattan indirilebilir.

52 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GMSİ’NDA; GERÇEK GİDER YÖNTEMİNİ TERCİH EDENLER; Konut kira gelirlerine uygulanan istisnadan yararlanılması durumunda, gerçek gider tutarının istisnaya isabet eden kısmı, gayri safi hasılattan indirilemeyecektir.

53 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR GMSİ’NDA; Çocuğu için ödediği konut kirasını indiremez.

54 GMSİ- GERÇEK GİDER- DEVREDEN ZARAR KABUL EDİLMEYENLER 1- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedellerini indirim konusu yapmaları durumunda bir zarar doğması halinde, bu zararın gelecek yıllarda elde edilen gayrimenkul sermaye iradından indirim konusu yapılması söz konusu değildir. 2- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkule ait hasılattan indirim konusu yapılan iktisap bedelinin % 5’i oranındaki tutarın indirilemeyen kısmı gider fazlalığı olarak dikkate alınamaz.

55 KAR PAYLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, istisnadan sonra kalan kar payı 26.000 TL’yi aşıyor ise beyan edilecektir. Tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, istisnadan sonra kalan kar payı 26.000 TL’yi aşıyor ise beyan edilecektir.

56 ELDE EDİLEN KAR PAYI 1999-2002 YILLARINA AİT İSE

57 1.390 TL’LİK TUTARI AŞMASI HALİNDE BEYAN EDİLECEK MENKUL SERMAYE İRATLARI

58 EURO BOND FAİZ GELİRLERİ

59 TAŞINMAZ SATIŞ KAZANÇLARI (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.). İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) GVK’nun 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.). 1- iktisap tarihi olarak, gayrimenkulün tapuya tescil edildiği tarih esas alınacaktır. 2-Gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce 2-Gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce sahibinin fiilen kullanımına bırakıldığı bazı özel haller de iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fiilen kullanıma bırakılma tarihinin kabul edilmesi gerekir. - Elektrik vb. abonelik. - tahsis belgesi, - teslim tutanakları,

60 DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 9.400 Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 9.400 Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır

61 DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI ENDEKSLEME UYGULAMASI Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere ÜFE endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Şu kadar ki, bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması şarttır.

62 ENDEKSLEME UYGULAMASI 1.1.2006 TARİHİNDEN ÖNCE İKTİSAP EDİLEN KIYMETLER İÇİN TEFE UYGULANACAKTIR.

63 HİSSE SENEDİ ALIM-SATIM KAZANÇLARI 232 no’lu GVK GENEL TEBLİĞİ

64 ARIZİ KAZANÇLARDA İSTİSNA UYGULAMASI

65 DAR MÜKELLEFLER TUTARI NE OLURSA OLSUN; Tevkif suretiyle vergilendirilen; - Ücret, - MSİ, - SMK, - GMSİ, - -Diğer kazanç ve iratlar, Beyan edilmeyecektir.

66 DAR MÜKELLEFLER

67 YURT DIŞINDA OTURAN TÜRK VATANDAŞLARI 210 no’lu GVK GENEL TEBLİĞİ Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla bir süredir yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmeleri gerekmektedir. Bu vatandaşlarımızdan kesin dönüş yaparak Türkiye'ye yerleşenler ile bir takvim yılı içinde altı aydan daha fazla süreyle Türkiye'de oturanlar ise tam mükellefiyet esasında vergilendirileceklerdir.

68 YURT DIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARI

69 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR II TİCARİ KAZANÇLAR YILLARA SARİ İNŞ İŞLERİ

70 TİCARİ/ZİRAİ KAZANÇLARDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ Teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş Sayılmaktadır.

71 TİCARİ KAZANÇLARDA GÖTÜRÜ GİDER İhracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetinde bulunan mükelleflere, bu dönem giderlerine ilaveten, bu faaliyetlerden döviz olarak ELDE ETTİKLERİ HASILATIN BİNDE BEŞİNİ AŞMAMAK şartıyla, yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları tutarı gider olarak indirebilmektedirler. Döviz olarak elde edilen ihracat hasılatının Türk Lirası karşılığının tespitinde, hasılatın kanuni defterlere kaydedildiği tarihte geçerli olan ve T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilmiş döviz alış kurlarının esas alınması gerekmektedir.

72 TİCARİ KAZANÇTAN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLAR 1- PTT Acentelerinde Kazanç İstisnası 2- Sergi ve Panayır İstisnası 3- Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna (06.02.2004) 4- Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası (5 yıl)

73 AB KAYNAKLI FONLARDAN SAĞLANAN HİBELER Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler 1- Özel bir fon hesabında tutulur 2- Gelir olarak dikkate alınmaz. 3- Hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. 4- Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.

74 YATIRIM İNDİRİMİ

75 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TİCARİ KAZANÇLAR YILLARA SARİ İNŞ İŞLERİ

76 TİCARİ/ZİRAİ KAZANÇLARDA ÖRTÜLÜ KAZANÇ Teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması halinde, emsallere uygun bedel veya fiyatlar ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme aleyhine oluşan farklar işletmeden çekilmiş Sayılmaktadır.

77 TİCARİ/ZİRAİ KAZANÇLARDA FİNANSMAN GİD KISITLAMASI 2013’DE DE UYGULANMAYACAK Kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Bakanlar kurulunca kararlaştırılan kısmı. Belirlenecek oranı sektörler itibarıyla farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu, bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir

78 TİCARİ KAZANÇLARDA GÖTÜRÜ GİDER

79 SGK PRİMLERİ

80 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI ÖZELGE: Mesleki faaliyetiniz dolayısıyla müşterileriniz ile yapılan sözleşmeler veya benzeri nitelikteki damga vergileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili mevzuatına göre emekli maaşınızdan kesilen sosyal güvenlik destek primlerinin, - Pos cihazı ile ilgili bankalar tarafından alınan komisyon ve B.S.M.V, pos üye işyeri aylık ücretleri ve hat bedelinden mesleki faaliyetinizle sınırlı kısmının, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır. - Mükellefiyete ilişkin yıllık gelir vergisi, katma değer vergisi, muhtasar, geçici vergi beyannameleri ile S.G.K. prim bildirgelerine ait damga vergilerinin Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde sayılan indirilecek giderler arasında yer almaması nedeniyle indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

81 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI ikinci bir araca ait gider ve amortismanların indirim konusu yapılması mümkün değildir. ÖZELGE: Serbest meslek faaliyetinin ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip olan ve işte kullanılan envantere kayıtlı araçların giderleri ile amortismanlarının indirim konusu yapılabileceği hususu dikkate alındığında, tek başınıza icra ettiğiniz serbest meslek faaliyetine ilişkin envantere kayıtlı olsa dahi ikinci bir araca ait gider ve amortismanların indirim konusu yapılması mümkün değildir.

82 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI ÖZELGE: Ödemiş olduğunuz sosyal güvenlik (Bağ-Kur- topluluk sigortası) primleri, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla hangi yıla ait olduğuna bakılmaksızın fiilen ödendiği yılda indirim konusu yapılacak olup, söz konusu primlerin geç ödenmesi dolayısıyla ilgili mevzuat uyarınca ödenen gecikme zammı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca ödenen gecikme zammı niteliğinde olduğundan, mesleki kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

83 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI ÖZELGE: Mesleki faaliyeti ifa ederken meydana gelecek zararlara karşı ödenen mesleki sorumluluk sigortasının, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 1 numaralı bendinde yer alan şahıs sigortası kapsamında olmaması nedeniyle, yıllık beyanname üzerinden de indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

84 ZARAR MAHSUBU

85

86 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER GVK m.89 1.Hayat ve Şahıs Sigorta Primleri (BES HARİÇTİR), 2.Eğitim ve sağlık harcamaları, 3.Bağış ve yardımlar, 4.Sponsorluk harcamaları, 5.Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar 6. ARGE HARCAMALARI,

87 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER GVK m.89

88 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER GVK m.89 Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen BAZI Hizmetler

89 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER GVK m.89 İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır.

90 TEK PRİMLİ YILLIK GELİR SİGORTASI Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır.

91 DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

92 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER GVK m.89 Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen BAZI Hizmetler Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si.

93 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER GVK m.89 İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır.

94 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER GVK m.89

95 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER GVK m.89 ÖZELGE: S osyal güvenlik primlerinizin limited şirket ortaklığı nedeniyle elde ettiğiniz menkul sermaye iratları ile taksi işletmeciliği faaliyeti nedeniyle elde ettiğiniz ticari kazancınızın beyanı sırasında, gelirin elde edildiği yılda fiilen ödenmiş olduğunun tevsiki şartıyla, söz konusu kazançlarınızdan indirilebilmesi mümkün bulunmaktadır.

96 MAHSUPLAR

97 BEYANNAME ÜZERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER GVK m.89 ÖZELGE: B ÖZELGE: Bağ-Kur primlerinin indirimi, 110 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile gider olarak indirime değil, 89 uncu madde hükmü uyarınca ilgili yıla ait beyan edilen gelir üzerinden indirimine izin verecek şekilde düzenlenmiştir. Dolayısıyla, Bağ-Kur primleri, sadece indirimi kabul edilen gelir unsurlarına ilişkin olarak, beyan edilen gelir üzerinden indirilebilecektir. Kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen tutarların ne diğer gelir unsurlarından indirimi, ne de ertesi yıllara devri söz konusudur. Nitekim yıllık gelir vergisi beyannamesi ve eklerinin dizaynı da bu çerçevede yapılmıştır.

98 ASKERLİK BORÇLANMASI GVK m.89 ÖZELGE: ÖZELGE: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 41 inci maddesi hükmüne göre askerlik borçlanması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna (Bağkur) ödemiş olduğunuz prim tutarlarının, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, söz konusu primlerin fiilen ödendiği yıla ilişkin olarak verilen yıllık gelir vergisi beyannamenizde beyan edilen gelirden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

99 MAHSUPLAR

100 MAHSUPTA SIRA

101 YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLER

102 GEÇİCİ VERGİ İADE TALEP SÜRESİ YILLIK BEYANNAMENİN İLGİLİ TABLOSUNDA/SATIRINDA GÖSTERİLMEYEN GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE EDİLEBİLMESİ İÇİN O YILIN SONUNA KADAR YAZILI OLARAK BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR.

103 BEYANNAME VERME SÜRELERİ

104 TARHİYATIN MUHATABI

105 EKLENECEK BELGE ve FORMLAR

106 ÖDEME Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi, 2013 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir. Birinci taksit 01- 31 Mart 2013, ikinci taksit ise 01-31 Temmuz 2013 tarihleri arasında ödenecektir. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını gerektiren durumlarda, beyan üzerine tarh edilen vergiler beyanname verme süreleri içinde ödenecektir.

107 TEŞEKKÜR EDERİM


"YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2014]. BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ KONUVDO İSTİSNA /MUAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları