Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ.  Misyon  Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel nitelikteki değerleri katan, özgün bir üniversite.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ.  Misyon  Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel nitelikteki değerleri katan, özgün bir üniversite."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

2  Misyon  Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel nitelikteki değerleri katan, özgün bir üniversite olmak.  Vizyon  Medeniyetimizi çağdaş dünyaya sunan, dünya barısına katkıda bulunan insani değerleri özümseyen bilimsel kalitesi ile ön plana çıkmış bir dünya üniversitesi olmak.

3  Üniversitemizin yapılanmasında önemli kilometre taşlarımız;  Enstitüler ve Araştırma Merkezleri  Proje Yönetim Ofisi  Projeler  Araştırma Grupları ve Laboratuvarlar  Proje Destekleri

4 Bir AR-GE Üniversitesi

5 Müh-Mim Akademisyen Sayısı/Üniversitedeki Toplam Akademisyen Sayısı % 10,41 Müh-Mim Öğrenci Sayısı/Üniversitedeki Toplam Öğrenci Sayısı % 12,90 Müh/Mim Akademisyen Sayısı109 Türkiye’de Mühendislik ve mimarlık fakültelerine ait öğrenci ve akademisyen oran ortalamaları ile akademisyen sayı ortalaması

6  Üniversitelerin  %56’ınde Mühendislik fakültesi  % 37’sinde Mühendislik ve Mimarlık fakültesi bulunmaktadır.  Ortalama bölüm sayıları yaklaşık sekizdir

7  Misyonumuz  Uluslararası düzeyde akademik ve endüstriyel alanlarda kendini yenileyen, multidisipliner çalışan, düşünce ve çözüm üretme yeteneği gelişmiş, meslek etiği ile donatılmış, mühendisler yetiştirmektir.  Vizyonumuz  Ulusal ve uluslararası standartlara sahip, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ülkemizin gelişmişlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlayacak araştırma merkezli bir kurum olmaktır.

8  Bilgisayar Mühendisliği  Biyomühendislik  Biyo-medikal Mühendisliği  Elektrik ve Elektronik Mühendisliği  Endüstri Mühendisliği  İnşaat Mühendisliği  Makine Mühendisliği  Mimarlık  Şehir ve Bölge Planlama

9 Yıllar2011201220132014201520162017201820192020202120222023 ÖĞRENCİ SAYISI Lisans0000270540840117014761620170417641794 Yüksek Lisans0040229,17443,45517,58577,59697,93799,4853,97896,71928,55971,71 Doktora000101262,24306,77359,94458,81530,62580,76618,35649,33694,97 Toplam 330,2975,713641778232728063055321933423461 AKADEMİK PERSONEL SAYISI Öğretim Üyesi063851108,5122,5135,67160,83183193201207215 Diğer Öğretim Elemanları022374261708194111126130131133 ÖĞRETİM ÜYESİNE DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 6,488,9911,1413,1014,4715,3315,8316,0616,1416,10 İDARİ PERSONEL012514 15 1719 KAPALI ALAN (m2)0700304014567243342922134078408304679849914519145338654820 KAPALI ALAN (m2) / ÖĞRENCİ SAYISI 44,1224,9421,4219,1717,5516,6816,3416,1315,9615,85 Lisans Üstü Oran%1%72,3%60,4%52,7%49,7%47,4%47,0%47,1%47,2%48,2 Lisans%0%27,7%39,6%47,3%50,3%52,6%53,0%52,9%52,8%51,8 Y.Lisans%69409%45,5%37,9%32,5%30,0%28,5%28,0%27,8 %28,1 Doktora%30591%26,9%22,5%20,2%19,7%19,0 %19,2%19,4%20,1

10 Yıllar20152023 ÖĞRENCİ SAYISI Lisans2701794 Yüksek Lisans443,45971,71 Doktora262,24694,97 Toplam975,73461 AKADEMİK PERSONEL SAYISI Öğretim Üyesi108,5215 Diğer Öğretim Elemanları61133 ÖĞRETİM ÜYESİNE DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI8,9916,10 İDARİ PERSONEL1419 KAPALI ALAN (m2)2433454820 KAPALI ALAN (m2) / ÖĞRENCİ SAYISI24,9415,85 Lisans Üstü Oran%1%48,2 Lisans%0%51,8 Y.Lisans%69409%28,1 Doktora%30591%20,1

11

12 Amacımız;  Öğrenmeyi öğrenen  Temel kavramları anlayan, yorumlayan ve uygulayabilen  Bilimsel düşünme alışkanlığına sahip  Araştırma, sorgulama yoluyla analiz ve sentez yapabilen  Teknik, ekonomik, estetik, hukuki ve sosyal öğeleri irdeleyebilen  Multidisipliner çalışabilen  Etik değerlere duyarlı mühendis ve mimarlar yetiştirmektir.

13 Mezunlarımızın  Akademide, sanayide ve iş alanlarında tercih edilir olmasını hedeflemekteyiz. Toplam kalite anlayışı çerçevesinde  Dış paydaşlarımız; akademi, sanayi ve iş dünyası  İç paydaşlarımız; öğretim elemanları ve öğrenciler  Ürünümüz; mezunlarımız, bilimsel çalışmalarımız ve projelerimizdir.

14  Öğrenci merkezli, aktif öğretim stratejileri ve tekniklerinden,  Kültür, sanat, sağlık ve spor imkanlarından,  Çağdaş eğitim teknolojilerinden,  Ulusal ve uluslararası bilgi kaynaklarından,  Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile iş birliklerinden,  Araştırma kurumları, sanayi kuruluşları ve KOBİ’ler ile ortak çalışmalardan en üst düzeyde yararlanmaktır.

15 Ders Programları aşağıda verilen Bologna kriterlerini karşılayacak şekilde yapılandırılacaktır;  Yaşam boyu öğrenme,  Öğrenci merkezli eğitim,  Çıktıya /kazanıma dayalı eğitim yaklaşımlarını geliştirme. Ders programlarının oluşturulmasında ayrıca aşağıdaki amaçlar dikkate alınacaktır;  Kritik teknolojilerin öğretilmesi,  Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılama,  Sanayi ile işbirliğini artırma.

16  Öncelikle lisans üstü eğitime ağırlık verilecektir.  Ders programları dünya standartları ile uyumlu olacaktır.  Ders içerikleri birbirini takip eder nitelikte hazırlanacaktır.  Farklı branşlardan ders almasına imkan sağlanacaktır.  Program içerikleri sürekli güncellenecektir.  Teknik sunum ve raporlama konusunda eğitim verilecektir.  Mühendislik uygulama derslerinde proje yaptırılacaktır.  Derslerde yabancı dilin etkin kullanımı amaçlanacaktır.  Öğrenim dili en az %30 İngilizce olacaktır.

17 Eğitimin her seviyesinde danışmanlık sistemi kurulacaktır.  Danışman öğretim elemanı ile birlikte, öğrencilerin ilgi sahasına dönük ders seçimi sağlanacaktır.  Danışman öğretim elemanları; proje ve seminer konusu belirlemede, araştırmanın yürütülmesinde yönetici görevi üstlenecektir.  Mezunlarımızın bilgisini artırmak için diğer üniversiteler ve özellikle sanayiden eş danışmanlık uygulaması başlatılacaktır.

18

19  Akademik kadronun ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılımını teşvik etmek  Uluslararası işbirliğine dayalı bilimsel organizasyonlar düzenleyerek sürdürülebilir kılmak

20  Uluslararası platformda kabul gören, nitelikli ve referans alınan araştırma ve yayın kalitesine ulaşmak  Stratejik öneme sahip bilimsel alanlarda disiplinler arası araştırma ve yayın yapmak  Sanayi, ticaret, yerel yönetimler ve merkezi kamu kurumları ile ortak araştırma projeleri geliştirmek  Üniversite ile farklı sektörler arasındaki işbirliğini geliştirmek  Performansa dayalı akademik değerlendirme sistemini kurarak yayın ve araştırma faaliyetlerini teşvik etmek  Ulusal ve uluslararası işbirliklerine dayalı medeniyet odaklı araştırmaları teşvik etmek

21  Fakülte bünyesinde araştırma grupları kurulacaktır.  Disiplinler arası çalışma özendirilecektir,  Araştırmalar güçlü teorik arka plan ile uygulama pratikleri arasındaki ilişkiler çerçevesinde yürütülecektir.  Öğrenim gruplarının hedeflerini yayınlanabilir nitelikte araştırmalar ve tez çalışmaları oluşturacaktır.  Tez çalışmaları ve araştırma alanları belirlenirken ülkemizin öncelikleri ve sanayideki problemler dikkate alınacaktır.  Her araştırma grubu kendine ait özgün teknolojiler üzerine, sürekliliği koruyacak şekilde çalışmalarını yürütecektir.  Araştırma grupları yüksek standartlarda laboratuvarlara sahip olacaktır.

22  TÜBİTAK ULAKBİM Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (Ekual) Ebscohost Veri Tabanları üniversite kampüsünde kullanıma sunulmuştur.  Kütüphane yalnızca kitap erişimine değil, aynı zamanda, bir çalışma ortamı olarak planlamaktadır.  Kütüphane doktora öğrencileri için özel çalışma alanları içerecektir.

23  Sanayi ile ortak projeler desteklenecek ve teşvik edilecektir.  AB Projeleri, Santez, TÜBİTAK 1509 programı, Kosgeb Projeleri  Teknoloji koordinatörlüğü kurulacaktır.  Periyodik sanayi ziyaretleri yapacaktır.  Sanayi ihtiyaçlarını, ortak çalışma imkanlarını ve olası işbirliklerini araştıracaktır.  Üniversite yönetiminde teknopark kurulacaktır.

24  Sanayinin Ar-Ge ve danışmanlık ihtiyaçlarına cevap verecek bir strateji ile hareket edilecektir.  İşbirliğini güçlendirmek için ilgili kurum ve kuruluşlar ile protokoller yapılacaktır.  Yaşam boyu öğrenim kapsamında;  Sanayi dünyasından işadamları ve uzmanlara seminerler verdirilecektir.  Öğretim elemanlarınca sanayiye dönük kurslar düzenlenecektir.

25  Yurt dışı üniversiteleriyle çalışmalar yürütülecektir.  Öğretim üyelerinin hareketliliği özendirilecektir.  AB programlarının kullanımı özendirilecektir.

26  Stajlar; ▪ Kısa süreli yaz stajı ▪ Uzun süreli yarı-zamanlı dönem içi stajlar, ▪ Yurtdışı staj programları özendirilecektir.  Projeler; ▪ Öğrencilerin uluslar arası projelerde görevlendirilmeleri sağlanacaktır. ▪ Öğrencilerin internet üzerinden uluslar arası çalışmalar yürütmeleri özendirilecektir.

27  Öğretim elemanlarının konferanslara ve seminerlere katılımı desteklenecek ve özendirilecektir.  Üniversitemizde ulusal ve uluslar arası konferans ve seminerler düzenlenecektir.  Öğrencilerin ulusal konferanslara katılımları desteklenecek ve özendirilecektir.

28  Sanatsal, mesleki ve sportif öğrenci gruplarının oluşturulması özendirilecektir.  Farklı bölümlerden sosyal derslerin alınması özendirilecektir.  Üniversitemiz bünyesinde konser, film, tiyatro, sohbet gibi sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi özendirilecektir.

29


"İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ.  Misyon  Medeniyet odaklı, ürettiği bilim, teknoloji ve sanata evrensel nitelikteki değerleri katan, özgün bir üniversite." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları