Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY İLİMİZİN VE BÖLGEMİZİN KALKINMASI, İŞSİZLİĞİN AZALMASI,YATIRIMLARIN HIZLANMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY İLİMİZİN VE BÖLGEMİZİN KALKINMASI, İŞSİZLİĞİN AZALMASI,YATIRIMLARIN HIZLANMASI."— Sunum transkripti:

1 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY İLİMİZİN VE BÖLGEMİZİN KALKINMASI, İŞSİZLİĞİN AZALMASI,YATIRIMLARIN HIZLANMASI BAKIMINDAN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI ACİLİYET GEREKTİREN SORUN VE TALEPLERİMİZ

2 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY Sayın Başbakanımız, İlgili yerlere emir ve talimat vermeniz dileklerimizle zatınıza takdim edilen,ilimiz ve bölgemizin aciliyet gerektiren sorun ve taleplerimizi arz ediyoruz, Saygılarımızla. Hasan Hüseyin Erkoç Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

3 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY 5084 sayılı yasayla sanayicilere sağlanan enerji desteği tarihinde sona erecektir.(Daha önce yararlananların desteği 2012’ye kadar sürecek.) Ancak bu teşvik, bölgemiz üretimine önemli katkı sağlayarak istihdamda büyük imkan sağlamıştır. Bu sürenin eski yatırımcıları da kapsayacak şekilde uzatılması ve ödemelerin de geciktirilmeden yapılması yararlı olacaktır.

4 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY Projesi yürütülen Ankara-Sivas arası hızlı tren projesine Doğu ve Güneydoğu‘ya ulaşım merkezi olan Malatya’nın da dahil edilmesi, bölgemizin ve ilimizin kalkınmışlığına önemli katkısı olacaktır. (Ek:Bölge Müdürlüğü Yazısı)

5 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY Ekilebilir arazilerin değerlendirilerek üreticilerin refah seviyesinin yükseltilmesi, katma değer sağlanıp istihdam oluşturulması açısından sulanabilir arazilerin sulanması amacıyla,başlatılıp yarım kalan barajların bitirilmesi ve %80 oranında biten Kapıkaya Barajı sulama kanal ihalesinin yapılması yöremize fayda sağlayacaktır.

6 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY İlimizde DSİ’ce yapılmış tarım arazisi miktarı ha’dır.Ekonomik olarak sulanabilir arazi ha’dır.Bunun halen ha’ı sulanmaktadır.(%47) İlimizde devam eden önemli sulama amaçlı barajların durumu aşağıdaki gibidir; AdıSul.Al. (ha) 2007 Bşl. Öd Ek Öd Top. Öd Bşl. Öd Ek Öd Top. Öd. Fiz. Ge. (%) Kapıkaya Barajı Boztepe Barajı Çat- Çerkez Yazı Sul Darende- Gökpınar Sul Toplam

7 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY Çevre iller ile ticaretin geliştirilmesi, limanlara rahat ve hızlı ulaşım sağlanmasında ilimiz yolları açısından önemli sıkıntılar bulunmaktadır. Çevre yolu ve özellikle otoban bağlantı yollarına ilimizin dahil edilmesi bölgemiz açısından da büyük önem arz etmektedir.

8 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY GAP Bölgesi’ne sağlanan hayvancılık desteğinin, hayvancılığın en büyük üretim merkezi olan Doğu Anadolu Bölgesi illerini kapsaması,bölgemizde hayvancılık için önemli bir katkı olacaktır.Hızlı bir düşüş yaşanan hayvancılığın da yeniden eski üretimine kavuşmasını sağlayacaktır, bu da istihdam ve ekonomik refah oluşturacaktır.

9 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY Sanayicilerimizden elektrik borcu olanların faizlerinin makul seviyeye çekilerek ödemelerinin yeniden yapılandırılması, sanayimizin ve sanayicilerimizin yararına olacaktır.

10 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY 1.Organize Sanayi Bölgesi

11 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY MALATYA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE PARSEL DURUMU Toplam Sanayi Parsel Sayısı:275 Tevhitten Sonra:164 Tahsisi Yapılan Parsel Sayısı:275 Tevhitten Sonra:160 Toplam Bölge Alanı Tevhitten Sonra:300 Firma (Tesis) Sayısı Tahsis Edilen Parsel Sayısı Alan (m2) Alan (%) Üretime Geçen Firmalar ,4154 İnşaat Halindeki Firmalar ,1986 Proje Safhasındaki Firmalar ,3702 Tahsisi Yapılamayan Parsel Sayısı ,0158 Toplam ,00

12 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY MALATYA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE PARSEL DURUMU

13 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDEKİ TESİSLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI Sektör AdıOran (%)ToplamÜretime Geçenİnş./Proje Halinde Tekstil36, Gıda27, Diğer36, Toplam100, Bölgemizde alt yapı kapsamında yol,su,kanalizasyon,arıtma tesisi,elektrik şebekesi,haberleşme,doğal gaz,sosyal tesisler bitirilmiş ve sanayicinin hizmetine sunulmuştur. Faal tesislerimizde 8100 kişi çalışmakta olup,faal fabrikaların tam kapasite çalışması ve inşaat ve proje safhasındaki firmaların üretime geçmesi halinde tahminen kişi istihdam edilecektir.

14 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY MALATYA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN SORUN VE TALEPLERİ Mevcut m3/gün kapasiteli arıtma tesisimiz gerek 1.OSB gerekse 2.OSB’de üretime geçen yeni firmalar nedeniyle zaman zaman yetersiz kalmakta olup, 2.OSB tarafından yapılması planlanan atık su arıtma tesisinin hızlandırılarak Bakanlığımız tarafından ihaleye çıkarılmasının sağlanması Ç alışmaları sürdürülmekte olan 1.OSB tevsi alanı ile ilgili Maliye hazinesi adına kayıtlı alanın OSB Müteşebbis Heyetine devri için Maliye Bakanlığı’nda devirle ilgili çalışmalar yapılmakta olup imza aşamasına gelmiştir. Devir işlemlerinin hızlandırılması, İmar planı yapılması ve alt yapı ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi için 2010 yılı yatırım programına alınmasının sağlanması tarih sayılı resmi gazetede yayınlanan “hesaplar arasında çapraz sübvansiyon yapılamaz” denilmek sureti ile elektrik faaliyetlerinden elde edilen gelirin yalnızca elektrik şebekesinin iyileştirilmesinde kullanılması zorunluluğu OSB’lerin faaliyetlerini yapamaz duruma getirecektir.Ülkemizde bir çok OSB Elektrik satışından elde ettiği gelirlerle diğer alt yapı (yol,su,kanalizasyon vb) ihtiyaçlarını da karşılamaktadır.Bu nedenle bahsedilen yönetmenliğin ilgili maddesinin kaldırılması

15 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY MALATYA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN SORUN VE TALEPLERİ EPDK’nın kurul kararıyla 1 milyon m³ten, 15 milyon m³e çıkarılan serbest tüketicilik sınırı nedeniyle, BOTAŞ’ın OSB tarifesinden takriben %5 fazla olan konut fiyatından gaz alma zorunluluğumuzun kaldırılması ve haksız rekabetin giderilmesi için serbest tüketicilik sınırının kanundaki şekliyle;1 milyon m³ olarak uygulanması 4562 sayılı OSB kanunu ile 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu arasındaki uyumsuzluğun bir an önce giderilmesi ve OSB’lerin gaz dağıtımı konusundaki statüsünün açıklığa kavuşturulması

16 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY BOTAŞ yeni dönemde, serbest tüketici kategorisindeki ve yıllık 15 milyon m³ ve üzerindeki tüketimlere sahip müşterilerine %8’lere yaklaşan indirimler uygulamaya başlayacaktır. Mevzuat gereği serbest tüketici olamayan OSB’miz ise bu indirimlerden faydalanamadığı gibi gaz dağıtım şirketinden abone kategorisinde doğal gaz almak zorunda olduğundan yaklaşık %4 gibi ilave bir yükle karşılaşmakta ve aradaki fark %12’leri bulmaktadır. Sanayinin en büyük giderlerinden olan enerji giderindeki bu büyük fark bölgemizin diğer bölgelerle rekabet şansını azaltmaktadır. Serbest tüketici olamayan bölgemizin, bu durumuna sebep olan mevzuatın tadil edilmesi MALATYA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN SORUN VE TALEPLERİ

17 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY 2.Organize Sanayi Bölgesi

18 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY Malatya 2.Organize Sanayi Bölgesi Genel Bilgileri 2.Organize Sanayi Bölgesi Genel Durum Toplam Alan 350 ha Toplam Sanayi Alanı 300ha Toplam Parsel 160 adet Toplam Müteşebbis Sayısı 144 adet Tahsis Edilen Toplam Parsel Sayısı 160 adet Parsel Doluluk Oranı %100 Üretime Geçen Firma 75 adet İnşaat Halindeki Firma 55 adet Proje Aşamasındaki Firma 14 adet

19 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY Malatya 2.Organize Sanayi Bölgesi Genel Bilgileri Üretime geçen Firmalardaki İstihdam sayısı 3450 kişidir. Firmaların tamamı üretime geçtiğinde toplam istihdam sayısı kişi olacaktır. Malatya II. Organize Sanayi Bölgesi Altyapı Yapım İşi, ,-TL keşif bedeli üzerinden tarihinde ihale edilerek, %60,60 tenzilat ve ,74 TL sözleşme bedeli üzerinden, AKTEL Yapı San. Ve Tic. A.Ş. ile tarihinde Sözleşmesi imzalanmıştır tarihi itibari ile ünitelerdeki fiziki gerçekleşme durumları ise: Yol :%98-Yol kilitli Parke :%70 - Kanalizasyon şebeke :%100 Yağmursuyu şebeke :%98 - İçme suyu şebeke :%100 Doğalgaz ihale keşfi ve dosyası hazırlanmış olup, tarihinde Euro bedelle ASKAL İnş. Tesisat Ltd.Şti. Firmasına ihale edilerek firmaya yer teslimi yapılmıştır Tarihinde sanayiciye doğalgaz kullandırma işlemleri başlamıştır.

20 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY Malatya 2.Organize Sanayi Bölgesi Genel Bilgileri Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi ve 2.Organize Sanayi Bölgeleri tarafından ortak olarak kullanılan mevcut kapasitesi m³/gün olan atık su arıtma tesisine m³/gün ek atık su Arıtma tesisi proje ihalesi ENTA Müh. Arıtma Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti’ne KDV olarak tarihinde ihale edilmiştir.Projenin hazırlanıp ilgili bakanlıklarca onayından sonra Sanayi Bakanlığı’nca ihalesi yapılacaktır yılında Elektrik ring hatları için Tl. Harcanarak bitirilmiştir yılında bütün altyapı bitirilerek müteşebbisin hizmetine sunulmuş olacaktır. Yeni Teşvik yasasından sonra 5 yılı geçmiş olmasına rağmen yatırım yapılmayan 23 parsel tahsisleri iptal edilmiş bu parseller hemen yatırım yapacak olan özelliklede, Malatya dışından ihracat kapasitesi yüksek olan ve hemen yatırım yapacak olan yeni müteşebbislere tahsisi yapılmıştır. Bunlar arasında ilaç firması olan Eczacıbaşı, ihracata yönelik alabalık işleme tesisi kuracak olan Şahinler A.Ş.,Stent fabrikası kuracak olan Dr. Tuğrul Karaaslan,vida ve cıvata tesisi kuracak olan Çetin cıvata A.Ş.,yaş meyve ihracatı yapacak olan Selim oğlu gıda grubu,mobilya ve konfeksiyon dalında yatırım yapacak olan Ku-ze Tekstil bulunmaktadır.

21 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY Yer seçimi tarihinde yapılmış olup, Bakanlık yer tespit komisyonunca onaylanmıştır. Söz konusu Akçadağ ilçe merkezine yaklaşık 3.5 km uzaklıkta olup Pınarbaşı ve Demirciler mevkiindedir.125 hektarlık bir alan büyüklüğündedir. Zemin etüdü çalışmaları ve ÇED çalışmaları Bakanlığa sunularak onaylatılmıştır. 10. ay itibariyle ot bedeli yatırılarak imar plan çalışmaları başlatılacaktır. MALATYA AKÇADAĞ MERMER İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

22 MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY MALATYA DARENDE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Darende OSB yer seçimi Bakanlıkça onaylanmış, Müteşebbis Heyeti oluşturulmuş, yaklaşık 47.7 hektar alana ait parselasyon planı çalışmaları bitirilip onaylatılmıştır. Alt yapı ihalesi için projeleri tamamlanarak bakanlığa sunulmuştur. Parsel tahsislerine başlanmıştır.


"MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI MALATYA CHAMBER OF COMMORCE AND INDUSTRY İLİMİZİN VE BÖLGEMİZİN KALKINMASI, İŞSİZLİĞİN AZALMASI,YATIRIMLARIN HIZLANMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları