Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİRKETLEŞME SÜRECİ VE SEKTÖREL BÜYÜME. ŞİRKETLEŞME SÜRECİ ŞİRKET (Company, partnership) iki veya daha fazla sayıda kişinin bir ekonomik veya ticari faaliyette.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİRKETLEŞME SÜRECİ VE SEKTÖREL BÜYÜME. ŞİRKETLEŞME SÜRECİ ŞİRKET (Company, partnership) iki veya daha fazla sayıda kişinin bir ekonomik veya ticari faaliyette."— Sunum transkripti:

1 ŞİRKETLEŞME SÜRECİ VE SEKTÖREL BÜYÜME

2 ŞİRKETLEŞME SÜRECİ ŞİRKET (Company, partnership) iki veya daha fazla sayıda kişinin bir ekonomik veya ticari faaliyette bulunmak için sermaye ve emeklerini koymaları ile oluşturdukları topluluklardır. Şirket yerine ortaklık da denebilir. Şirkete emek ve sermayelerini koyanlara "ortak" denir.

3 Aile – Şahıs Şirketi Aile şirketi / şahıs şirketi ailenin geçimin sağlamak ve mirasın dağılmasını önlemek amacıyla kurulan, ailenin geçimini sağlayan birey tarafından yönetilen, kararların alınmasında büyük ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu işletmelerdir. ABD de %96, İtalya ve Türkiye’de ise aile/şahıs şirketlerinin payı %95 oranındadır.

4 Aile/şahıs şirketlerinin ortak özellikleri: • Şirket ortakları/sahipleri tüm faaliyetleri her zaman kendisi kontrol etme eğilimdedir, • İşler, şirket patronun kişisel değerlendirmesine göre yapılır, • Şirket ortakları kendi konularında her şeyin en iyisini bildiklerine inanırlar, dışarıdan herhangi bir destek almayı sevmezler, • Ailenin normları ve inançları şirket içinde geçerlidir, • Girişimci aile üyeleri işin pratiğinden geldikleri için işi çok iyi bilir, üretim ve tüccarlıkta başarılıdırlar. Fakat modern yönetim yaklaşımına sahip olamamaktadırlar.

5 Türk işadamı Nejat Eczacıbaşı «Türkiye’de şirketleri babalar kurar, oğulları yer, torunları batırır.» Aile – şahıs şirketinin ömrü 24 yıl olarak tahmin edilir, Global Family Business Consultants tarafından yapılan araştırmaya göre; 43% Kardeşler arası çatışma, 19% Miras kavgası-aile içi çatışma, 14% Kardeş-yeğen-kuzen çatışması, 5% Aileler arası çatışma

6 Başarılı bir aile-şahıs şirketi için kurallar: • Amaçlara uygun bir örgüt yapısı oluşturulmalı, • İş ve görev tanımları yapılmalı, • Yetki ve sorumluluklar dağıtılarak profesyonel bir yönetim oluşturulmalı, • Ailenin ismi ürün ve hizmetlerle yaşatılmalı, • Sürekli olarak araştırmalar yapılarak yenilikler takip edilmeli, • Değişime karşı değil, değişimi teşvik eden bir anlayış yerleştirilmelidir. İş Sahibinin Odaklanması Gereken İşler

7 Kurumsallaşma; Belli kuralların hakim olması ile şirketin adil bir şekilde, çalışanların motivasyonunu ve aidiyet duygusunu arttırarak, yeniliklere ve değişime /trend açık olup yüksek karlılığı ve şirket ömrünü maksime etmeyi hedefler. İşletmenin tüm süreç ve işlevlerini tanımlayan ve disipline ederek sistem haline getiren bir anlayıştır.

8 Kurumsallaşma için; • Şirketin amaçları doğrultusunda bir organizasyon yapısı tespit etmek, • İş ve görevlerin tam olarak tanımlarını yapmak, • İş ile ilgili yönetmelikleri yazılı hale getirmek, • İş ve görev tanımına uygun olarak yetkileri ve sorumlulukları dağıtmak, • İşin geleceğini belirlemek ve hedefler için plan yapmak, • Aile ve diğer yönetici-çalışanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek,

9 Kurumsallaşma Sürecinde; • Vizyon,misyon ve değerlerin belirlenmesi, • Yönetsel yapının ve iş süreçlerinin tespit edilmesi, • Şirketin durum tespitinin yapılması, • Şirketin bilanço, satışlar, kar-zarar ve organizasyon yapısının belirlenmesi, • Şirketin SWOT (şirketin güçlü-zayıf yanları ile fırsat ve riskleri) analizinin yapılması, • Aile bireylerinin yetersiz kaldığı durumlarda profesyonel destek alınması, • Şirketin daha demokratik, değişime ve yeniliğe açık hale getirilmesi,

10 Kurumsallaşma + Büyüme + Kalite = Sürdürülebilirlik KURUMSALLAŞMA ÖNCESİSONRASI BenBiz YöneticiLider Günübirlik YönetimStratejik Yönetim Ben bilirimOrtak akıl Kişisel KültürKurum Kültürü PersonelİK AmaçlarHedefler İşlem YığınlarıSüreçler Pazar Aramakİş Geliştirmek Sıradan OlmakMarkalaşmak İnformal İletişimBiçimsel İletişim Sorun ÇözmekSorun Önlemek

11 Sektörel Büyüme (Sector) Bir ekonominin aynı ortak özellikler taşıyan alt bölümleri. Özel Sektör; Ekonomi alanında özel kişilerin veya kuruluşların yaptığı işlerin bütünü, kamu kesimi dışında kalan iş alanı, özel girişim, özel teşebbüs, hür teşebbüs. Sektörel Büyüme; Faaliyet gösterilen sektör içerisindeki kazanılan ivmedir.

12 Ülkelerin Büyüme Oranları • 2012 yılında Türkiye %2,2 oranında büyümüştür. IMF, Türkiye’nin 2013 yılında %3,8 oranında büyüyeceğini tahmin etmektedir. • Türkiye ekonomisi 2013’ün ilk çeyreğinde %3, ikinci çeyreğinde %4,5, üçüncü çeyreğinde %4,4 oranında büyümüştür. Türkiye ekonomisi, 2013 yılının ilk dokuz ayında %4,0 oranında büyüme kaydetmiştir. Kaynak: IMF, OECD, Dünya Bankası, BM

13

14 T.C. Temel Mali Veriler • *Gerçekleşme • ** Gerçekleşme Tahmini • 2014-2016 Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığı – 08/10/2013) • (1) Sabit fiyatlarla yüzde değişimi göstermektedir.

15 İllere ve Yıllara Göre Konut Satışları House Sales by Proviences and Years 2008 (1) 2009 (1) 2010 (1) 2011 (1) 2012 (1) 2013 (1. Çeyrek) 2013 (2. Çeyrek)2013 (3. Çeyrek) Konut Satışları (Toplam) House Sales (Total) TÜRKİYE427 105555 184607 098708 275701 621273 826295 010293 318 İSTANBUL 103 503140 573153 897169 015167 11058 68262 11954 034 Kaynak: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Source: General Directorate of Land Registry and Cadastre (GDLRC) (1) 2008-2012 yılları verileri il merkezleri ve merkez ilçeleri kapsamaktadır. (1) Province centers and center districts are included in the data of 2008-2012. (2) TKGM, 2009 Ağustos ayından itibaren veri kayıt sistemini değiştirerek ipotekli satışları ayrı bir kalemde tutmaya başlamıştır. Buna göre 2009-2012 yıllarına ait konut satış rakamlarındaki bu kapsam eksikliği giderilerek söz konusu yıllara ait veriler güncellenmiştir. İpotekli satış, borçlanarak satın alınan konutun kredi teminatını oluşturmak için, yine aynı konutun teminat olarak gösterilmesidir. (2) Changing data recording system since August 2009 GDLRC mortgaged sales have started to keep a separate item. Accordingly, the housing selling figures were updated with the scope of this eliminated the lack of for the years 2009-2012. Mortgaged sales are demonstrating the same house as collateral to loan guarantee for houses purchased by borrowing. İllere ve Yıllara Göre Konut Satışları

16 İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri ve Değişim Oranları, Construction Turnover and Production Indices and Percentage Changes, Yıl Year Arındırılmamış Endeks Unadjusted Index Yıllık değişim (%) Annual change (%) Çeyreklik değişim (%) Quarterly change (%) Çeyrek - Quarter Yıl ort. Annual avg. Çeyrek - Quarter Yıl ort. Annual avg. Çeyrek - Quarter IIIIIIIV IIIIIIIV IIIIIIIV Ciro Endeksi - Turnover Index 200544,463,077,7116,375,4------3,15,16,0 200656,183,3106,4153,599,826,332,136,932,032,511,35,79,21,4 200766,096,2111,6171,7111,417,715,54,911,811,62,70,80,46,4 200870,4108,8129,0178,5121,76,613,215,64,09,31,42,34,9-5,4 200966,7100,9100,7151,4104,9-5,2-7,3-21,9-15,2-13,8-5,0-3,7-8,72,0 201055,995,1102,1146,9100,0-16,2-5,81,5-3,0-4,7-5,85,80,1-2,5 201161,899,2106,5162,7107,610,74,44,210,87,66,21,8-1,23,0 201263,298,4115,5180,7114,52,2-0,88,511,06,4-3,03,65,44,2 201379,5114,1134,425,815,916,47,8-0,64,6 TÜİK, İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri, III. Çeyrek 2013 TurkStat, Construction Turnover and Production Indices, III. Quarter 2013 Not: İnşaat ciro endeksinde takvim etkisi gözlemlenmemiştir. Bu nedenle takvim etkisinden arındırılmış seriler yerine arındırılmamış seriler konulmuştur. Note: Calendar effect has not been observed in turnover index. Therefore, unadjusted series are used instead of calendar adjusted series. İnşaat Ciro ve Üretim Endeksleri ve Değişim Oranları,

17

18

19

20


"ŞİRKETLEŞME SÜRECİ VE SEKTÖREL BÜYÜME. ŞİRKETLEŞME SÜRECİ ŞİRKET (Company, partnership) iki veya daha fazla sayıda kişinin bir ekonomik veya ticari faaliyette." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları