Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi."— Sunum transkripti:

1 Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi

2 Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinin  Kapsamı  Beyan Süreci  İşin başlangıç-bitim tarihinin tespiti  Vergi kesintisi  Geçici vergi  Kesilen vergilerin mahsup ve iadesi  Gelir vergisi iade süreci  İade sistemine ilişkin görüş ve öneriler  Soruların cevaplandırılması

3 3 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ Satış Amaçlı Şahsi Kullanım Amaçlı Yıllara Sari Olan Olmayan TAAHHÜT ŞEKLİNDEKİ İNŞAATLAR TAAHHÜT ŞEKLİNDEKİ İNŞAATLAR Yurt İçiYurt Dışı

4

5 Faaliyet KonusuBirden Fazla Takvim Yılına SirayetTaahhüde Bağlı Olma

6

7 Proje Çizim İşiHarita Yapım İşiArazi Toplulaştırmasıİmar Planı UygulamalarıYeni Parsellerin Röleve, Tersim, Tescil İşleriKendi Arsası Üzerine Kendi Nam ve Hesabına Yapılan İnşaat İşiArsa veya Kat Karşılığı İnşaat İşleriSadece Hazır Beton Teslimi

8 1 2 3

9 Geçici ve Kesin Kabul Usulüne Tabi Olan Hallerde Diğer Hallerde Geçici Kabulün Yapıldığını Gösteren Tutanağın İdarece Onaylandığı Tarih İşin Fiilen Tamamlandığı veya Fiilen Bırakıldığı Tarih

10  Sözleşmenin feshi,  Müteahhidin ölümü,  Müteahhidin iflası,  Ağır Hastalık, Tutukluluk ve Mahkûmiyet  İş bitiminin yargıya intikal etmesi,  Sözleşmede geçici ve kesin kabule bağlanan işler

11

12

13  Yıllara sari işin devri  Ferdi işletmenin sermaye şirketine devri  Sermaye şirketinin başka bir sermaye şirketine devri

14 Adi Ortaklık Ortak 2 Ortak 1 Devir Tarihi İşin Tamamlandığı Tarih

15 Adi Ortaklık Sermaye Şirketi Devir Tarihi İşin Tamamlandığı Tarih Ortaklık Hissesinin Devri Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşi

16 Sözleşmede, Tesisin Devreye Alınması, İşletilmesi veya Makine, Tesisat Montajının Da Öngörülmesi Halinde İkinci Derece Müteahhitlerce (Taşeronlarca) Yapılan İşlerde İşlerin Tamamının Bittiğini Gösteren Geçici Kabul Tutanağının Onaylandığı Tarih Taşeronun Yüklendiği Kısmın Fiilen Bitirildiği Tarih

17 2010 yılında (X) A.Ş. tamamı yıllara sari inşaat ve onarım işi niteliğinde olan (A), (B) ve (C) işlerinin yapımını üstlenmiş olup, bu 3 ayrı iş için 10.000 TL tutarında müşterek genel gider yapmıştır. İş AdıHarcama TutarıHarcama Oranı (%) İşlere Düşen Ortak Genel Giderler A40.000404.000 B36.000363.600 C24.000242.400 Toplam100.00010010.000 Birden Fazla İnşaat ve Onarma İşinin Birlikte Yapılması

18 İnşaat ve Onarma İşlerinin Diğer İşlerle Birlikte Yapılması İşletme iki ayrı yıllara sari inşaat onarım işi, alım satım ve nakliye işi yapmaktadır. Bunların hepsi için yapılan ortak genel giderlerin tutarı 10.000 TL dir. Buna göre ortak genel giderler aşağıdaki şekilde dağıtılacaktır. İş Adı Harcama, Satış ve Hasılat Tutarı Harcama Oranı Satış ve Hasılat Tutarı (%) İşlere Düşen Ortak Genel Giderler A Taahhüt İşi40.000404.000 B Taahhüt İşi30.000303.000 Alım – Satım İşi15.000151.500 Nakliye İşi15.000151.500 Toplam100.00010010.000

19 Mükellefin A ve B olmak üzere iki adet yıllara sari inşaat ve onarım işi vardır. Ayrıca bir mobilya mağazası işletmektedir. Sahip olduğu 24.000 TL değerindeki kamyonu her üç işte de kullanılmaktadır. İş AdıHarcama TutarıHarcama Oranı (%) A İnşaatı1801/2 B İnşaatı1201/3 Mobilya Mağazası601/6 %20 oranında ve normal usule göre (24.000 x %20=) 4.800TL amortisman ayrılmıştır. İş AdıAmortisman OranıAmortisman Tutarı A İnşaatı1/22.400 B İnşaatı1/31.600 Mobilya Mağazası1/6800 Toplam6/64.800

20  Mükellefin YSİ kapsamındaki; -(A) konut yapım işi 28.02.2012 tarihinde bitirilmiş. -(B) havaalanı yapım işi 30.01.2012 tarihinde bitirilmiş. -(C) yol yapım işi 06.12.2012 tarihinde başlamıştır.  YSİ kapsamındaki (C) yol yapım işinde kullanılmak üzere 2012/Kasım ve 2011/Aralık tarihlerinde alınan iş makineleri alınmıştır. -Söz konusu makineler 2012 yılında hiçbir işte kullanılmamıştır.  Söz konusu iş makineleri (C) yol yapım işinde kullanılmak üzere alındığından, bu işte 2012 yılında hiç kullanılmamış olsalar bile; 2011 için ayrılan amortismanların - Bu işin maliyetine ekleneceği, - Diğer biten işlere amortismanlardan pay verilmeyeceği, - Genel yönetim giderlerine atılmayacağı, tabiidir.

21  Sonradan Ortaya Çıkan Giderler  Sonradan Ortaya Çıkan Gelirler

22  Yasal Düzenlemeler  Stopaj Matrahının Tespiti

23  Nakden ödeme  Hesaben ödeme  Avans ödemeleri  Döviz cinsinden ödemeler

24  Sözleşmesine göre yıllara yaygın olmayan inşaatın izleyen yıla sarkması durumunda vergi kesintisi  Sözleşmesine göre yıllara yaygın olan inşaatın başladığı yıl içinde bitirilmesi durumunda vergi kesintisi  Taşeronlara yapılan ödemelerde vergi kesintisi

25  Malzemenin müteahhit tarafından sağlanıp işçiliğin taşeronlara yaptırıldığı durumlarda vergi kesintisi  Ödenen hak edişlerden vergi kesilmemesi durumunda yapılacak işlemler.

26  Tahakkuk ettirilip tahsil edilmemiş bulunan istihkaklardan yapılan vergi kesintisi  Maliyet + Kar usulüne göre yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi  İstihkak fiyat artışları ve vergi kesintisi

27  Taahhüt edilen iş, bütünü itibarıyla alt aşamalara ayrılacak ve birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin kısmı için vergi kesintisi yapılacaktır.

28  Yıllara yaygın inşaatlarda inşaat işinin yanı sıra diğer faaliyet ve gelirlerin de bulunması halinde geçici vergi  Geçici kabulden sonra alınan hakedişlerden dolayı geçici vergi ödenmesi

29  Yıllara sari olarak başlayan işin aynı yıl içinde bitirilmesi halinde geçici vergi uygulaması  Yıl içinde bitirilmesi öngörülen işin yıllara sirayet etmesi halinde geçici vergi uygulaması

30  Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinden Elde Edilen Kazançların Beyanı  Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinin Devam Ettiği Dönemlerde Beyanname Verilmesi

31  Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup  Tevkifatlara ilişkin tablo  Diğer Vergi Borçlarına Mahsup  Tevkifatlara ilişkin tablo  Mahsup talep dilekçesi  Kendi vergi borçları  Ortağı bulunulan iş ortaklığının vergi borçları  Ortağı bulunulan adi ortaklığının vergi borçları  Ortağı bulunulan kollektif şirket vergi borçları  İş Ortaklığının İade Alacağının Ortaklarının Borçlarına Mahsup  Nakden İade  Tevkifatlara ilişkin tablo  Tevkifatların ödendiğine ait belge * Üçüncü kişilerin vergi borçlarına mahsup talepleri nakden iade esaslarına göre yapılır

32 Devralınan Ferdi İşletmenin İstihkaklarından Kesilen Vergilerin Devralan Şirketin Hesaplanan Kurumlar Vergisine Mahsup ve İadesi Devralınan Ferdi İşletmenin İstihkaklarından Kesilen Vergilerin Devralan Şirketin Hesaplanan Kurumlar Vergisine Mahsup ve İadesi Geçici Kabul Tutanağı Onaylandıktan Sonra Kesin Kabule İlişkin Olarak Yapılan Ödemelerden Kesilen Vergilerin Mahsup Ve İadesi Geçici Kabul Tutanağı Onaylandıktan Sonra Kesin Kabule İlişkin Olarak Yapılan Ödemelerden Kesilen Vergilerin Mahsup Ve İadesi

33

34 T.C.K‘YA TAAHHÜT İŞİ YAPAN BİR MÜŞTERİM, YILLARA SARİ YOL İŞİNİ 2012 YILI İÇERİSİNDE FİİLEN TAMAMLAMIŞ VE GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI 31.12.2012 TARİHİNDE ONAYLANMIŞTIR. MÜŞTERİMİN YAPMIŞ OLDUĞU TAAHHÜT İŞİ İLE İLGİLİ OLARAK DÜZENLENEN SON HAKEDİŞİ ŞUBAT 2013'DE ONAYLANMIŞ VE FATURASI DA BU AY İÇERİSİNDE DÜZENLETTİRİLMİŞTİR.BU DURUMDA, GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI 2012 YILINDA ONAYLANDIĞI İÇİN, İŞİN BEYANI 2012 YILI KURUMLAR VERGİSİ BEYANINA DAHİL EDİLECEKTİR.ANCAK, 2012 YILI İÇERİSİNDE YAPILIP DA 2013 YILI İÇERİSİNDE FATURASI DÜZENLENEN KISMIN GELİRİ 2012 YILINDA BEYAN EDİLECEK İŞİN GELİRİNE Mİ DAHİL EDİLECEK YOKSA, GEÇİCİ KABUL TUTANAĞI ONAY TARİHİNDEN SONRA FATURA DÜZENLENDİĞİ İÇİN FATURANIN DÜZENLENDİĞİ 2013 YILI BEYANINA MI DAHİL EDİLECEKTİR. SAYGILARIMLA. YMM

35 Sizinde bildiğiniz gibi yıllara sari inşaat işi yapan firmalar, inşaat bitinceye kadar kar dağıtımı yapamamakta ve ortaklarına borç para vererek ortaklarının geçimini saglamaktadırlar. Firmalar yılları sari inşaat süresince genelde başlangıçta zarar etmekte işin sonuna doğru kara geçmekteler. (Şantiye kuruluş masrafları v.d. nedenlerle) Ancak biz ortaklara verilen bu paraları gizli kar dağıtımı kabul etmekte ve faiz hesaplamakta, kar dağıtımı yapılmış gibi vergileri tahakkuk ettirip ödettiriyoruz. Firmanın hem zararda olduğu bu başlangıç dönemlerinde hemde karlıymış gibi düşünüp vergilendirilmesi çelişki yaratıyor diye düşünüyorum. Belkide yanlış düşünüyorum, konuyla ilgili görüşünüzü sunum içinde ifade ederseniz sevinirim. YMM

36


"Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme Rejimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları