Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI."— Sunum transkripti:

1 Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

2 è è POLİTİKALAR - 1 Ø Yerli ve yabancı yatırımcılara eşit muamele prensibi Ø Yerli ve yabancı ortaklık oranlarının serbestçe belirlenebilmesi Ø Yabancı ortak başına en az 50.000 USD’lik sermaye getirme zorunluluğu Ø Yerli yatırımcılara serbest olan tüm sektörlerin yabancı yatırımcılara da serbest olması TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE

3 è è POLİTİKALAR - 2 Ø Kar, ücret, lisans gideri ve sermayenin geri dönmesi transferlerinin serbest olması Ø Lisans, know-how, yönetim ve benzeri anlaşmaların sadece kayıt işlemine tabi olması Ø Yurt dışından gelen sermayenin Türk lirasına çevrilme zorunluluğunun olmaması TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE

4 è YATIRIM ORTAMI Ø 1994 yılında Rekabeti Koruma Kanunu kabul edilmiş ve Rekabet Kurulu oluşturularak çalışmaya başlamıştır Ø Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda önemli adımlar atılmış, Türk Patent Enstitüsü kurulmuştur. Ø 56 ülkeyle Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması imzalanmış, bunlardan 34 tanesi yürürlüğe girmiştir. Ø 39 ülkeyle Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması imzalanmıştır. TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE

5 è ÇOKTARAFLI YATIRIM ANLAŞMASI Ø Yatırım tanımı Ø Yatırımlara ve yatırımcılara muamele Ø Performans gereklilikleri Ø Yabancı sermayenin teşviki ve yatırım teşviklerinin uygulanması Ø Gelişme yolundaki ülkelerin gelişme kaygıları Ø Yatırımcıların sorumlulukları Ø İşgücü ve çevre konuları Ø Uyuşmazlıkların halli TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE

6 è è GÖREVLERİ - 1 è Yabancı kişi ve kuruluşların Türkiye'de; Ø Şirket veya şube kurma Ø Ortaklığa katılma Ø İrtibat bürosu kurma Ø Fiziki yatırım başvurularını değerlendirmek YABANCI SERMAYE GN.MD.

7 è è GÖREVLERİ - 2 Ø Yabancı sermayeli yatırımları teşvik tedbirlerinden faydalandırmak Ø Lisans, know-how, teknik yardım anlaşmalarını tescil etmek Ø Türkiye'de çalışacak yabancı personele çalışma izni vermek Ø Yetki alanına giren ikili ve çoktaraflı uluslararası anlaşma müzakerelerini yürütmek Ø Yabancı sermaye promosyonu çalışmalarını yürütmek YABANCI SERMAYE GN.MD.

8 è è UYGULANAN TEŞVİKLER Ø Yatırım İndirimi (%100) Ø Gümrük Vergisi İstisnası Ø İthal ve Yerli Makina Teçhizat için KDV istisnası Ø Vergi, Resim ve Harç İstisnası YABANCI SERMAYE GN.MD.

9 Dezavantajlar  Politik ve ekonomik istikrarsızlık  Ülke içinde ve komşu ülkelerle gerginlikler  AB ile ilişkilerde belirsizlikler  Yüksek enflasyon ve reel faiz oranları  Özelleştirmede gecikmeler  Kayıtdışı ekonomi  Sık değiştirilen mevzuat  Dış tanıtımda yetersizlikler Avantajlar  Benzersiz coğrafi konum  Satınalma gücü ve tüketim kalıpları gelişen 63 milyonluk bir nüfus  Nitelikli, verimli ve rekabet edebilir maliyette genç işgücü  Dinamik ve dışa açık ekonomi  Gelişmiş ulaşım ve iletişim altyapısı  Yatırıma açık bir özelleştirme programı  Büyük bir enerji yatırımı programı  GAP projesi  Girişimcilik, yönetim, işletmecilik bakımından ileri bir iş ortamı  Liberal bir yabancı sermaye mevzuatı  Dünyanın önde gelen çokuluslu şirketlerinin varlığı

10 IMF NİYET MEKTUBUNUN ANA HATLARI  Kamu mali kesiminde yapısal reformlar ve şeffaflık  Tarım politikaları  Sosyal güvenlik reformu  Vergi politikası ve idaresi  Özelleştirme, sermaye piyasaları ve borç yönetimi  Bankacılık sisteminin güçlendirilmesi ve regülasyonu  Gelirler politikası  Para ve döviz kuru politikaları

11 AB İLE İLİŞKİLER 1999 Aralığında yaşanan bir başka önemli gelişme de, Avrupa Birliği Helsinki zirvesinde alınan kararlarla, Türkiye'nin AB genişleme sürecine aday ülkelerden birisi olduğunun açıklanmasıdır. Bu zirvede, aday 13 ülkenin tek bir çerçevede ve eşit şartlarda muamele göreceği ifade edilmiştir.

12 ÖZELLEŞTİRME PROGRAMI 2000 yılı özelleştirme gelirlerinin, GSMH’nın %3,5’u (7,6 milyar ABD Doları) olması beklenmektedir. Bu gelirlerin; 4Türk Telekom’un %20 hissesinin stratejik bir yatırımcı grubuna satışı 42 yeni GSM lisansı ihalesi 4Elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin işletme hakkı devirleri 4Özelleştirme İdaresi’nin portföyünde bulunan şirketlerin satışı yoluyla elde edilmesi hedeflenmiştir.

13 ÖZELLEŞTİRME PROGRAMI

14 SON UYGULAMALAR  Petrol Ofisi A.Ş.’nin %51 hissesi 1,3 milyar dolara blok halinde satıldı  TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesi için ön talep toplandı ve 1,3 milyar doları yerli, 360 milyon doları yabancı yatırımcılardan olmak üzere, yaklaşık 1,7 milyar dolarlık talep toplandı. Sonuçta, %27,4’e karşılık gelen 1,2 milyar dolarlık hisse özelleştirildi.  İki yeni GSM lisansı için ihaleye çıkıldı ve sonuçta bir lisans 2,5 milyar dolara satıldı, ikinci lisans henüz alıcı bulmadı. Üçüncü bir lisans da yine 2,5 milyar dolara Türk Telekom’a devredildi.  Sadece bu üç uygulama ile, 5 milyar dolarlık özelleştirme geliri elde edildi.

15 İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ VE TAHKİM En son gelişmeler : 4Kamu ile yabancı yatırımcılar arasındaki imtiyaz sözleşmelerinde uluslararası tahkime izin veren Anayasa değişikliği ve ilgili uyum yasaları çıkarılmıştır. 4 Yap-İşlet ve Yap-İşlet-Devret kapsamında yapılan yatırımların imtiyaz sayılmayıp özel hukuk hükümlerine tabi olmasına yönelik düzenleme getirilmiştir. 4imtiyaz sözleşmelerinin Danıştay tarafından incelenmesi hususunda hüküm getiren Kanun, Danıştay’ın rolünü sözleşmeler hakkında tavsiye niteliğinde görüş verecek şekilde değiştirilmiştir.

16 ENERJİ RAKAMLARI 1999 : 4Enerji üretimi : 35,4 milyon ton petrol eşdeğeri 4Kurulu kapasite : 26,450 MW 4 Üretim kapasitesi : 138,2 milyar kWh 4Elektrik talebi : 119,5 milyar kWh 2000 tahminleri : 4Kurulu kapasite : 60,000 MW 4Elektrik talebi : 280-300 milyar kWh ò Bu program, önümüzdeki beş yıl boyunca yılda 4-5 milyar dolarlık yatırım gerektirmektedir.

17 GAP PROJESİ BENELUX = 75,000 KM2 = GAP BÖLGESİ

18 GAP PROJESİ İLAVE TEŞVİK TEDBİRLERİ :   Yatırım ve işletme dönemi enerji desteği  SSK Primi desteği  Arazi tahsisi  Kurumlar ve gelir vergi muafiyetleri

19 DÜNYADA YABANCI SERMAYE

20 TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE

21

22

23

24

25 è Mart 2000 sonu itibariyle; Ø Yabancı sermayeli firma sayısı : 5,024 Ø İzin verilen toplam yabancı sermaye : 26,060 milyon $ Ø Toplam fiili yabancı sermaye girişi : 12,488 milyon $ Ø Yabancı sermayeli firmaların toplam sermayesi : 1,753,476 milyar TL TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE

26 YABANCI SERMAYE İÇİN GELECEĞİ OLAN SEKTÖRLER Ø Enerji yatırımları (Üretim ve dağıtım) Ø Telekomünikasyon ve Bilişim Teknolojileri Ø Turizm yatırımları ve acentalık hizmetleri Ø Gıda işleme ve paketleme Ø Savunma ve havacılık Ø Çevre teknolojileri Ø Mimarlık-mühendislik ve inşaat hizmetleri Ø Tıbbi cihazlar Ø Güvenlik ekipmanları Ø Otomotiv yan sanayi yatırımları ve servis hizmetleri Ø Yapı malzemeleri Ø Franchising hizmetleri TÜRKİYE’DE YABANCI SERMAYE

27 è YSGM WEB SAYFASI : Ø www.treasury.gov.tr/english/ybsweb è YSGM e-mail adresi : è ybsweb@pm.treasury.gov.tr YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları